Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ideologie ?!.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ideologie ?!."— Transkript prezentace:

1 Ideologie ?!

2 anarchie, sionismus,olympismus, feminismus
antisemitismus hákový kříž demokracie demagogie + populismus anarchie, sionismus,olympismus, feminismus

3

4 Holocaust

5 JEDINÉ, CO ĎÁBEL POTŘEBUJE NA TO, ABY USPĚL JE, ŽE MRAVNÉ LIDSTVO NEUDĚLÁ NIC. (Edmund Burke)

6 Stručná chronologie dějin (ústní opakování)
V Mnichově vyhlášen 25bodový program NSDAP Pod vedením Adolfa Hitlera uspořádali nacisté v Mnichově neúspěšný pokus o puč. 1933: Adolf Hitler jmenován německým kancléřem. Požár říšského sněmu. Nacisté jej využili k vydání nařízeních omezujících občanské svobody. Zřízení koncentračního tábora v Dachau (pro politické odpůrce). Tzv. noc dlouhých nožů - na Hitlerův rozkaz zlikvidovala SS vedení SA.

7 1935 - Na stranickém sjezdu NSDAP v Norimberku vydány tzv
Na stranickém sjezdu NSDAP v Norimberku vydány tzv. norimberské zákony. 1938: Obsazení Rakouska německou armádou - tzv. Anschluß. Podepsání mnichovské dohody: velmoci se bez účasti československých zástupců dohodly na teritoriálním okleštění Československa. „Křišťálová noc“ 1939: Obsazení českých zemí německou armádou. Vyhlášení samostatného Slovenského státu. Vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Nacistické Německo přepadlo Polsko. Začátek druhé světové války – „válka v sedě“

8 Film: http://www.youtube.com/watch?v=7jAV0psus5k NEBO: JSNŠ:
zsbystrice , zsbystrice615

9 Zápis do sešitu Holocaust - označení pro systematické a státem provozované pronásledování a hromadné vyvražďování Židů prováděné nacistickým Německem a jeho spojenci v době druhé světové války. Během této genocidy bylo vyvražděno kolem 6 milionů Židů . Holokauston - označení pro náboženskou obětinu, která se celá spálí. Šoa – tento pojem preferují Židé zničení, záhuba, zmar(hebrejsky)

10 Zápis do sešitu Nežidovské oběti: Postižení lidé Političtí oponenti
Romové - romské označení pro holocaust – porajmos Slované - vytvoření německého životní prostoru – s odsunutím, vyvražděním a zotročením většiny Slovanů Homosexuálové Svědci Jehovovi

11 Političtí oponenti Jeden z nejstarších nacistických koncentračních táborů – Dachau - 15 km od Mnichova. Jeho zřízení oznámil Heinrich Himmler necelé dva měsíce po uchvácení moci nacisty. O dva dny později byli přivezeni první vězni, především komunisté a sociální demokraté. "škola vrahů SS"

12 Postižení lidé na adrese Tiergartenstraße 4, Berlín - od níž pochází označení „T4“- program nacistické eutanazie - eliminace "rasově odlišných", slabých a nemocných Zákon o prevenci dědičně zatíženého potomstva ukončení bezcenných životů + životů jejich dětí „Úspěch akce“ byl pečlivě vyjádřen v každoroční úspoře stovek tun mouky, brambor, masa a tuků.

13 Průběh do září 1941 bylo takto usmrceno zhruba 70 - 90 tisíc lidí
speciálně vybraní lékaři označili jako "lebensunwerte" - tedy nehodné života. Z psychicky nemocných - vražděni Židé a údajní nevyléčitelní zločinci, dále pak většinou slabomyslní, epileptici a schizofrenici. Přesný počet obětí eutanázie není znám - na norimberském procesu byl odhadnut na 275 tisíc.

14 Průběh Po protestech veřejnosti a především ze strany církví Hitler v září 1941 akci T4 oficiálně zastavil. (pokračovalo se v ní, ale dále – pouze uklidnění veřejnosti) Proces eutanázie - PŘÍPRAVA NA "konečnému řešení židovské otázky„ pacienti vražděni v plynových komorách vydávaných za sprchy

15 Vyhlazování – T4

16 Osudy psychiatrů později

17 Osud psychiatrů později
Dr. Heinrich Gross, psychiatr z Rakouska, byl od roku členem NSDAP a pracoval v psychiatrické nemocnici Am Spiegelgrund ve Vídni. Dělal si fotografie svých malých obětí a schovával si mozky usmrcených dětí ve sklenicích. Po válce se stal nejžádanějším soudním znalcem v Rakousku a pracoval až do poloviny 90. let. Bývalý nacistický psychiatr Werner Villinger, který byl expertem programu eutanazie, známého jako T4, se stal po válce prezidentem Německé společnosti pro dětskou a dorostovou psychiatrii. Dodnes je ctěn na Hamburské univerzitě.

18 Osud psychiatrů později
Dětský psycholog Hermann Stutte, člen SA a ředitel Dětské a dorostové psychiatrie v Marburgu, kde byly nevinné děti označkovány jako podřadné a sterilizovány, je stále čestným doktorem univerzit v Göttingenu a Marburgu. Emil Kraepelin, otec rasové hygieny, která zplodila program eutanazie, má své sochy v Institutu Maxe Plancka pro psychiatrii a na psychiatrické Univerzitě Ludwiga Maximiliana v Mnichově. V Mnichově a Erlangenu se po něm dokonce jmenují ulice.

19 Romové Romové, zahrnutí do skupiny tzv. asociálů, byli nacistickým režimem označeni za rasově méněcenné a z toho důvodu určené k likvidaci. Jejich osud byl podobný s osudem evropských Židů. Přesná evidence se však v případě této skupiny nevedla a počty obětí jsou dodnes velice neurčité.

20 Pod vedením Dr. Roberta Rittera bylo zahájeno zkoumání Romů a Sintů...
Otevřeně nepřátelský a rasistický postoj k německým Romům zaujali nacisté v komentářích k tzv. norimberským zákonům, v nichž označili Cikány společně s Židy za tzv. cizí rasu... V roce 1936 byl při Říšském ústavu zdraví v Berlíně zřízen Výzkumný ústav pro rasovou hygienu Pod vedením Dr. Roberta Rittera bylo zahájeno zkoumání Romů a Sintů...

21 Osvětim V tzv. cikánském táboře měl svou pokusnou „laboratoř“ táborový lékař dr. Josef Mengele, který s oblibou své pavědecké pokusy realizoval na romských a židovských dvojčatech

22 http://en. auschwitz. org. pl/m/index. php
v noci z 2. na byli zbývající romští vězňové osvětimského cikánského tábora v počtu osob nahnáni do plynových komor, kde zahynuli… z původních Romů z českých zemí přežilo necelých 600 osob, tzn. 90 % předválečné romské populace bylo zlikvidováno !!! původní skupiny českých a moravských Romů, které u nás žily několik století, přestaly existovat...

23 Slované „… tento prostor se jednou musí stát německým a Čech tady nemá už koneckonců co pohledávat.“ Reinhard Heydrich tzv. generální plán Východ z let , kterým má být neněmecké obyvatelstvo ze střední a východní Evropy přesídleno (po předpokládané porážce Sovětského svazu ve válce) na dobytá sovětská území a nahrazeno německým obyvatelstvem Himmler

24 Část textu: Podle dnešních názorů má být poněmčena velká část Čechů, pokud nejsou rasově pochybní. Předpokládá se, že v úvahu přichází asi 50% českého obyvatelstva. Uvažuje-li se o tomto počtu, zůstalo by asi 3,5 milionu Čechů, kteří by museli být z říšského území postupně odstraněni, poněvadž nelze počítat s jejich poněmčením. Pokud jde o kruhy české inteligence, vždy je třeba počítat se zvláštním nebezpečím.

25 Část textu U Čechů sice nedochází k projevům násilí tak často jako u Poláků, ale přesto nelze popřít, že česká inteligence je naplněna nenávistí k němectví a ještě dlouho bude. Občas se vyskytly návrhy odsunout rasově nežádoucí Čechy do východních oblastí. U inteligence to nepřichází v úvahu. Zde bude třeba dát přednost vystěhování do zámoří, což se jeví vhodné i pro nežádoucí polskou inteligenci.

26 Část textu Pokud jde o poměrně nezávadné české rolníky, řemeslníky, průmyslové dělníky nebo podobné, není třeba pochybovat o jejich možném zapojení do práce a lze je usídlit ve východních oblastech, které jsou předvídány jako německé osidlovací oblasti. Mělo by se přitom uvážit, zda by nebylo vhodné převézt část Čechů do sibiřského prostoru, aby se smísili se Sibiřany. Tím bychom mohli dosáhnout toho, aby se Sibiřané dále vyvíjeli od Rusů.

27 Homosexuálové Ve dvacátých letech se homosexuálové těšili v Německu větších svobod než ve většině evropských zemí. Už 1933 Hitler prosadil zavádění seznamů homosexuálů, ale i jejich postupné vyvražďování uvnitř NSDAP. Stávali se objektem pokusů nacistických lékařů –chtěli identifikovat gen homosexuality, aby předešli dalšímu výskytu uvedené orientace u árijské rasy.

28 Svědci Jehovovi odmítali zdravit nacistickou vlajku
odmítali používat pozdrav „Heil Hitler“ odmítali vojenskou službu a trvali na své neutralitě jako jediná náboženská společnost měli v koncentračních táborech speciální označení

29 Nacistická ideologie:
1. Čerpali z antisemitismu v Evropě Světová hospodářská krize – vina Židů Židovské spiknutí stojí za prohrou 1. sv. války Židé podřadný národ

30 Adolf Hitler Otevřeně zveřejnil svou ideologii, založenou na představě o nadřazenosti německého národa a na potřebě vybojovat pro něj životní prostor (Lebensraum) na východě. V konečném boji na život a na smrt měl německý národ zvítězit a pod vedením vůdce založit novou neporazitelnou říši, v níž by se plně rozvinuly tvůrčí vlastnosti německé rasy.

31 PRÁCE S TEXTY - ÚSTNĚ DISKUZE

32 Norimberské zákony Zákon o říšském občanství § 1
(1) Státním příslušníkem je ten, kdo náleží do ochranného svazku Německé říše a je jí za to zvláště zavázán. (2) Státní příslušnost se získá podle ustanovení zákona o říšské a státní příslušnosti. § 2 (1) Říšským občanem jest pouze státní příslušník německé nebo příbuzné krve, který dokazuje svým chováním, že je ochoten a schopen věrně sloužit německému národu a říši. (2) Říšského občanství se nabývá propůjčením listiny o říšském občanství. (3) Říšský občan je jediným nositelem v zákonech stanovených plných politických práv.

33 Zákon o ochraně německé krve a německé cti
Proniknut poznáním, že čistota německé krve je předpokladem další existence německého lidu, a prodchnut neochvějnou vůlí, zabezpečiti německý národ pro všechnu budoucnost, usnesl se říšský sněm jednohlasně na následujícím zákoně, který se tímto vyhlašuje: § 1 (1) Sňatky mezi židy a státními příslušníky německé nebo druhově příbuzné krve jsou zakázány. Manželství uzavřená proti tomuto zákonu jsou neplatná, i když byla k obcházení zákona uzavřena v cizině. (2) Žalobu na prohlášení manželství za neplatné může podat pouze státní návladní. § 2 Mimomanželský styk mezi židy a státními příslušníky německé nebo druhově příbuzné krve je zakázán.

34 § 3 Židé nesmějí ve své domácnosti zaměstnávat státní příslušníky německé nebo druhově příbuzné krve mladší 45 let. § 4 (1) Židům se zakazuje vztyčovat říšské a národní vlajky a užívání říšských barev. (2) Užívati židovských barev je jim naproti tomu dovoleno. Výkon těchto oprávnění je pod státní ochranou. § 5 (1) Kdo jedná proti zákazu § 1, bude potrestán káznicí. (2) Muž, který jedná proti zákazu § 2, bude potrestán vězením nebo káznicí. (3) Kdo jedná proti ustanovení §§ 3 nebo 4, bude potrestán vězením až do jednoho roku a peněžitou pokutou, nebo jedním z těchto trestů.

35 Kdo byl označen za Žida?

36 První prováděcí nařízení k zákonu o říšském občanství
§ 2 (2) Židovským míšencem je ten, kdo pochází od jednoho nebo dvou prarodičů, podle rasy plně židovských, není-li podle § 5, odst. 2, židem. Za plně židovského se bez dalšího pokládá prarodič, když příslušel k židovskému náboženskému společenství. §5 (1) Židem je ten, kdo pochází při nejmenším od tří prarodičů, podle rasy plně židovských. Platí (tu) § 2, odst. 2, věta 2.

37 (2) Za žida se také pokládá státní příslušník, je-li židovským míšencem, pocházejícím od dvou plně židovských prarodičů, a) když v době vydání zákona příslušel k židovskému náboženskému společenství nebo potom do něho byl přijat, b) když v době vydání zákona byl v manželství se židem nebo potom do něho vstoupil, c) když pochází z manželství se židem ve smyslu odstavce 1, jestliže bylo toto manželství uzavřeno za účinnosti zákona o ochraně německé krve a německé cti ze dne 15. září 1935, d) když pochází z mimomanželského styku se židem ve smyslu odstavce 1 a narodil se nemanželsky po dni 31. července 1936.

38 Další zákony namířené proti Židům
Zákony týkající se postavení Židů ve veřejném životě: Vládní nařízení ze dne 4. července 1939 o právním postavení židů ve veřejném životě Vyloučení židovských lékařů Vyloučení židovských pracovníků z komory báňských inženýrů Vládní nařízení ze dne 17. července 1942 o zaměstnávání Židů

39 Další zákony namířené proti Židům
Zákony týkající se židovského majetku: Vládní nařízení o správě hospodářských podniků a dozoru nad nimi Nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě o židovském majetku ze dne 21. června 1939 Opatření týkající se vázaných kont pro Židy Třetí prováděcí nařízení k nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě o židovském majetku ze dne 21. června 1939 ze dne 26. ledna 1940 Čtvrté prováděcí nařízení k nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě o židovském majetku ze dne 21. června 1939 ze dne 7. února 1940 Vládní nařízení ze dne 7. listopadu 1940 o odpočivných (zaopatřovacích) platech Židů

40 Další zákony namířené proti Židům
Zákony týkající se styku nežidovského a židovského obyvatelstva: Omezení styku nežidovského a židovského obyvatelstva ve veřejném životě Zákaz návštěvy biografů a divadel Židy Zákaz vstupu Židů do veřejných sadů a zahrad Zákaz vstupu Židů do lesů Omezení nákupní doby pro Židy v árijských obchodech Omezení ubytování v hotelech Zákaz vstupu na Plodinovou burzu a do jejího okolí v Praze Zákaz pobývání Židů na březích Vltavy v centru Prahy Omezení návštěvní doby na úřadech Zákaz vstupu do knihoven Zákaz vstupu Židů do muzeí, galerií, archivů, na výstavy apod. Zákony týkající se omezování dopravy Židů: Zákaz opouštět bydliště Omezování jízdy Židů tramvajemi, autobusy, trolejbusy Příkaz k odevzdání řidičských průkazů a zákaz řízení motorových vozidel Židy

41 Další zákony namířené proti Židům
Zákony týkající se označování Židů: Označování židovských obchodů Označování občanských legitimací Židů Označování vkladních knížek Židů Policejní nařízení o označování Židů ze dne 1. září 1941

42 Ukázky propagandy Úryvek z frontových novin
Protipól nordického člověka Úryvek z frontových novin [...] Žid je protipólem nordického člověka, arcinepřítelem každého svobodného národa. Proti pořádkumilovnému a hodnoty vytvářejícímu vůdčímu principu germánstva staví Žid kramářský mocenský princip. Proti tvůrčímu a budovatelskému světovému názoru národního socialismu s jeho idealistickými cíli je u bolševiků a liberálních anglosaských demokracií postaven jako světový židovský názor materialismus a individualismus. Tato válka - viděna v celé její konečné hloubce - je bojem židovstva proti osvobození arijského lidstva z duchovní a materiální podřízenosti světovému židovstvu, zatímco na straně Německa se jedná o boj za osvobození a zachování lidstva proti všem pokusům o židovskou světovládu. Jako takovýto boj musí tato válka ve své konečné zákonitosti vstoupit do našeho historického povědomí. Není pouze válečným střetnutím dvou protikladných světů jako takových, nýbrž posledním válečným střetnutím nadčasového zápasu, ve kterém je od světa požadováno, aby se konečně rozhodnul mezi tisíciletým židovským úsilím o nadvládu nad světem a tvůrčím životem arijské rasy v přítomnosti a budoucnosti. [...] Adler im Süden (frontové noviny německé Luftwaffe v Itálii), č. 471, 26. srpna 1944, s. 3.

43 Židé - rasová směs parazitního druhu
Úryvek z německé učebnice biologie Pro velká nebezpečí, která vyplývají z nepříznivého míšení ras, znají dějiny národů jeden nadmíru odstrašující příklad: židovský národ. Je to rasově nejvíce smíšený národ na zemi. [...]. To nadmíru neharmonické v židovské rasové směsi se projevuje také v četnosti určitých nemocí mezi Židy. Známý je poměrně častý výskyt ploché nohy. Onemocnění cukrovkou se u Židů vyskytuje v průměru čtyřikrát tak často jako u ostatních národů. Velmi příznačná je také velká četnost duševních nemocí. Odpudivost židovského národa tkví přece spíše v oblasti duševní či duchovní než tělesné. Židovský národ totiž převážně vznikl z toho nejhoršího výběru městských kramářů a lichvářů z Orientu, kteří se pochybnými prostředky všude pokoušeli získat vliv, aby si podmanili výsledky poctivé práce [nežidů]. Podstatnými rysy jejich charakteru jsou lstivost, tělesná a duchovní nečistotnost, krutost, ziskuchtivost, odpor vůči tělesné práci - zvláště vůči povolání rolníka a vojáka [...]. Erich Mayer, Karl Zimmermann: Lebenskunde. Lesebuch der Biologie für Höhere Schulen, Band 3 (Klasse5) [Nauka o životě, čítanka biologie pro vyšší školy, svazek 3 (5 třída)], b. d., Erfurt, s. 164. Převzato z: Stadtarchiv Bochum: Vom Boykott bis zur Vernichtung. Leben, Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der Juden in Bochum und Wattenscheid, , Klartext, Essen 2002, s. 136.

44 [...] Tak jako noc je protikladem dne, jako jsou věčnými nepřáteli světlo a stín - tak je největším nepřítelem člověka, ovládajícího Zemi, člověk sám. Podčlověk - onen biologicky zdánlivě stejně utvářený výtvor přírody, který má ruce, nohy a určitý druh mozku, oči a ústa, je ve skutečnosti jiným, strašným stvořením, je pouze pokusem o vytvoření člověka, vybaveným rysy, podobnými člověku. Duševně a duchovně ale stojí níže než kterékoliv zvíře. V nitru tohoto člověka panuje strašný chaos divokých, nezvladatelných vášní: nepojmenovatelná vůle ničit, nejprimitivnější žádosti, nezakrytelná sprostota. Podčlověk - jinak nic! Neboť není vše stejné, co nosí lidský obličej. - Běda tomu, kdo na to zapomene! Všechna velká díla, myšlenky a umění, která tato země nosí, byla vymyšlena, stvořena a vykonána člověkem, byl to člověk, jenž přemýšlel a vynalézal. Pro něj existoval jen jeden cíl: pozvednout se na vyšší úroveň bytí, dotvořit to, co je nedostatečné, nahradit nedokonalé lepším. Tak se vyvíjela kultura. Tak vznikl pluh, nástroje, dům. Tak se člověk stal tvorem společenským, tak vznikla rodina, národ, stát. Tak se stal člověk dobrým a velkým. Tak daleko překonal všechna živá stvoření. Tak se stal tvorem nejbližším Bohu!

45 Byl zde však také podčlověk, který nenáviděl dílo toho druhého
Byl zde však také podčlověk, který nenáviděl dílo toho druhého. Zuřivě proti němu vystupoval, tajně jako zloděj, veřejně jako rouhač - jako vrah. Sdružoval se se sobě podobnými. Bestie volala bestii. - Podčlověk nikdy nezachoval mír, nikdy nedal pokoj, protože potřeboval polotmu a chaos. Hrozil se světla kulturního pokroku. Potřeboval ke svému zachování bahno, jeskyni, ale nikdy sluneční světlo. - A toto podsvětí, sídlo podlidí, nalezlo svého vůdce: věčného Žida! [...] Převzato z:Walter Hofer: Der Nationalsozialismus. Dokumente , Fischer, Frankfurt am Main 1957, s

46 Fotogalerie

47

48 CYKLON B

49 Křišťálová noc - Svitavy

50 Působení nacistické propagandy na děti a mladé Němce
nacistické čítanky Hitlerjugend Bund Deutscher Mädel

51 Propagandistická výchova mládeže v nacistickém Německu (brainwashing)
děti jsou (výrazněji než zkušenější rodiče) ovlivnitelné působením propagandy – často pak děti „poučují“ své rodiče a „vychovávají je ve správném světovém názoru“ systém „krade“ děti rodičům – minimalizuje jejich působení – snaží se děti vychovávat přes instituce ideologicky „správně“ (školy, mládežnické organizace – Hitrlerjugend, Svaz německých dívek, tábory a sportovní oddíly atp.) propagandistický tlak vytváří cíleně pozitivní vzory (dobrý, čestný, ušlechtilý a krásný árijský Němec) a jejich negativní protipóly (zlý, asociální, cizorodý, ohavný a zákeřný Žid) – černobílé vidění světa, schematizované vnímání reality

52 nacistický gauleiter, antisemita a šéf Der Stürmeru Julius Streicher

53 od roku 1923 antisemitský časopis a nakladatelství
brutální protižidovská propaganda se silně pornografickými prvky v době své největší slávy má Der Stürmer náklad až výtisků týdně !!! roku 1935 se stává Julius Streicher hlavním iniciátorem tzv. norimberských rasových zákonů

54 veřejné nástěnky s Der Stürmerem

55 německý chlapec čte antisemitské noviny Der Stürmer na veřejné nástěnce (okolí Drážďan, 1937)

56 Ernst Ludwig Hiemer (5. 7. 1900 − 29. 7. 1974)
Der Giftpilz (1938) Ernst Ludwig Hiemer ( − ) německý novinář a spisovatel, autor protižidovsky zaměřených knih pro děti a mládež, původně učitel hlavní redaktor novin Der Stürmer

57 „Jak lze Židy rozeznat?“

58

59

60

61

62 „Jak se dělník Hartmann stal národním socialistou“
„Bez řešení židovské otázky není spásy lidstva“

63 Obálka antisemitské knížky
„Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid: ein Bilderbuch für Gross und Klein„ Elvira Bauer (* 12. September 1915 in Nürnberg, † ?) Der Stürmer Verlag, 1936 Kniha vyšla v sedmi vydáních, po Německu kolovaly stovky tisíc výtisků !!! Tato knížka příběhů rozvíjí tradiční antisemitská témata a přibližuje toto téma německým dětem v primitivních textech a ilustracích. Poukazuje na kontrasty mezi Němci a Židy, historii jejich nepřátelství, obhajuje zákonná opatření proti Židům v Německu. V souladu s nacistickou ideologií předjímá vítězství nordické árijské rasy a záchranu árijského světa před „židovskými vetřelci“.

64 obrázky z knihy – karikaturní obrazy Židů vycházející z letitých stereotypů

65 německé „árijské“ děti se vysmívají židovským spolužákům a jejich učiteli
Židé „táhnou“ do Palestiny

66 kontrast mezi „pracujícím“ árijským Němcem a „zahálčivým“ Židem

67 Hiemer, Ernst „DER PUDELMOPSDACKELPINSCHER: UND ANDERE BESINNLICHE ERZÄHLUNGEN“ Nürnberg Der Stürmer-buchverlag 1940

68 Cíle antisemitské propagandy ve výchově mladých v nacistickém Německu
démonizace Židů jako nositelů zla, zdroje nebezpečí (tradiční stereotypy – údajně unášejí a zabíjejí německé děti, zneužívají křesťanské dívky, okrádají a šmelí, šíří nákazy…) Židé prezentováni jako cizorodý prvek – nemají mezi pravými Němci co pohledávat (důraz na jejich vizuální odlišnost – u ortodoxních) – musí z Německa pryč… Židé nemohou být Němci – nemohou asimilovat, zůstávají pořád Židy, i když se snaží vypadat jako Němci !!! Židé zbaveni atributů lidskosti – prezentováni jako kreatury, znetvořené bytosti s odpornými fyziognomickými rysy – jako nižší rasa, podlidé (Uuntermensch)

69 „nová“ Hitlerova mládež

70 spořádané Hitlerovy děti – obrázek z knihy „Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid: ein Bilderbuch für Gross und Klein„

71 Hitlerjugend (HJ) v nacistické propagandě

72 předčasně dospělí ? – chlapci z HJ jako malí vojáci na přehlídkách a ve výcviku

73 „římská jízda“ – výcvik chlapců v táboře HJ v Erkneru nedaleko Berlína, 1933

74 kamarádství, soudržnost, kolektivní život a zábava – ideály „nového člověka“

75

76 Bund Deutscher Mädel (BDM)

77 plakát a realita – vzor árijské dívky, členky BDM

78 němečtí kluci a jejich idol – před bustou vůdce A.H.

79 německé holky a jejich idol – „lidský a usměvavý“ vůdce

80 Rupert Butler SS - Hitlerjugend - Historie dvanácté divize SS v letech


Stáhnout ppt "Ideologie ?!."

Podobné prezentace


Reklamy Google