Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smart administration v cestovním ruchu Projekt MMR ČR „Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu“ CZ.04.1.03./4.2.00.1./0002 Operační program.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smart administration v cestovním ruchu Projekt MMR ČR „Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu“ CZ.04.1.03./4.2.00.1./0002 Operační program."— Transkript prezentace:

1 Smart administration v cestovním ruchu Projekt MMR ČR „Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu“ CZ / /0002 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), Opatření 4.2., Specifické vzdělávání. ORE-institut, o.p.s.

2 Smart administration v cestovním ruchu Tento vzdělávací program je spolufinancován Evropským sociálním Fondem a státním rozpočtem České republiky. ORE-institut, o.p.s.

3 Smart administration v cestovním ruchu
Příprava a organizace projektu: Zdeněk Kotulák, MBA ORE-institut, o.p.s. Olomouc ORE-institut, o.p.s.

4 Smart administration v cestovním ruchu Třídenní kurz – 6 modulů.
ORE-institut, o.p.s.

5 Lektorský tým:. Ing. Luděk Beneš Ing. Pavel Kajml Mgr
Lektorský tým: Ing. Luděk Beneš Ing. Pavel Kajml Mgr. Michal Kalman Mgr. Michaela Luňáčková Ing. Marie Stříbrná ORE-institut, o.p.s.

6 ICT při realizaci politiky CR
Michal Kalman ORE-institut, o.p.s.

7 Cíl modulu ICT Cestovní ruch Veřejná správa ORE-institut, o.p.s.

8 Informační společnost
Relevantní zdroje Získat Analyzovat Rozhodovat Čtení, psaní, počítaní, informační gramotnost ORE-institut, o.p.s.

9 Informační společnost
Schopnost jedince Kdy Kde Jak Porovnávat Hodnotit Využívat Není to pasivní dovednost ale aktivní Kriticky důležitá u podnikatelů a manažerů ORE-institut, o.p.s.

10 Informační společnost
Prvky samostatné a tvořivé práce s informacemi Umění učit se celý život OPAK povrchní info, bobmastické reklamy ORE-institut, o.p.s.

11 Informační společnost
Akční plán eEurope E-government E-learning E-business ORE-institut, o.p.s.

12 Informační společnost
Ideál Plošné vybavení ICT Celková informační gramotnost občanů ORE-institut, o.p.s.

13 Informační společnost
Současnost v ČR Převládá vštěpování faktografických dat nad rozvojem analytických dovedností a kreativních způsobů hledání informací a využívání informací při řešení problémů. ORE-institut, o.p.s.

14 Informace obecně rozumíme sdělení, vysvětlení či poučení
živé organismy jsou otevřené systémy, které nemohou existovat bez výměny hmoty, energie informace se svým okolím. Informace je nezbytná pro život informace v ekonomice je zpráva o tom, že nastal určitý jev z množiny možných jevů a tím se u nás (příjemce) snižuje nebo zcela odstraňuje neznalost o tomto jevu ORE-institut, o.p.s.

15 Znalosti orientované na cíl
Informace Charakteristika informace je to zboží – nemateriální a vázané má hodnotu rozšiřuje se komunikací distribuuje se rozmnožuje se Úroveň pojetí Pojem Obsah Pragmatika Informace Znalosti orientované na cíl Sémantika Zprávy, data, sdělení Smysl, význam Syntaxe Signály, znaky, symboly Fyzikální prvky ORE-institut, o.p.s.

16 Informace Informatika – obecné principy a pravidla práce s informacemi, a obecně definované charakteristiky všech prvků (lidí, technických a dalších prostředků), které se na přípravě a užití informací podílejí. Mylné představy o informatice, informaticích využití (aplikace) informace (informatiky) aplikovaná informatika, matematická informatika, technická informatika, manažerská informatika V poslední době se nejčastěji používá termín Informační management. ORE-institut, o.p.s.

17 Informace Informačním managementem se rozumí principy a pravidla práce s informacemi a charakteristiky s nimi spojených systémů a jejich prvků, které jsou významné pro její užití ve vymezené oblasti lidské činnosti 4 úrovně IM Osobní informatika - informatika na úrovní jedince Podniková informatika - informatika na úrovní podniku Informatika v obchodních vztazích - informatika na úrovní několika podniků, organizací Informatika a stát - informatika na úrovní státu, mezinárodních organizací Informační systém (IS) - informační zajištění komplexního řízení podniku – od financí, přes výrobu, logistiku, řízení personálních zdrojů aj ORE-institut, o.p.s.

18 Management mnoho definic..př. Gibbon (2002) Management lze chápat jako proces koordinování činností skupiny pracovníků, realizovaný jednotlivcem nebo skupinou lidí za účelem dosažení určitých výsledků, které nelze dosáhnout individuální prací Institucionální pojetí - všechny osoby, které pracují ve vedoucí pozici. Rozlišuje se: Top management (1. a 2. úroveň, tj. představenstvo/vedení podniku, generální ředitel se svým aparátem Střední management (3. a 4. úroveň ředitel a ředitele sekcí Nižší management ( vedoucí oddělení, mistři..) Nultý management (trolley manager) Funkcionální pojetí - M. jako činnost – přijetí a prosazení rozhodnutí o použití či rozdělení disponibilních: zdrojů materiálů lidských zdrojů Informačních zdrojů ORE-institut, o.p.s.

19 Management rozvojem IT
účetních IS, různé marketingově orientovaní IS, IS poskytující informace o zákaznících, o pohybu skladových zásob, či prodeje zboží Nesystematické, nestandardizované systémy informačního managementu systémy na podporu rozhodování (DSS – Decision Support System) ORE-institut, o.p.s.

20 Informačním managementem
Vnitřní informace organizace -vertikální a horizontální toky Klienti Zákazníci Pacienti Vláda Dodavatelé Věřitelé Konkurence Zpravodajské informace (vnější informační vstupy) Organizace Vnější operační prostředí Komunikace organizace (vnější informační výstupy) Informační tok ORE-institut, o.p.s.

21 Informačním managementem
identifikovat rozhodující faktory, které souvisí s daným problémem Informace jsou palivem, které pohání organizace Úkolem manažerů je transformovat informace do užitečných činností Poslední desetiletí často nazývá „Věkem informací“ ORE-institut, o.p.s.

22 Osobní informační management
Oblast osobní informatiky (texty, tabulky, obrázky) Uživatelé Partneři, zákazníci Business Inteligence – BI (analýza, plánování, rozhodování) Řízení podnikových zdrojů (ERP – Enterprise Resource Planing) řízení prodeje, řízení skladů účetnictví, finanční řízení řízení výroby řízení personálních zdrojů řízení majetku Elektronické podnikání (e-business) elekt. obchodování (e-commerce) elekt. marketing elekt. zásobování (e-procurement) elekt. tržiště (e-marketplace) Mobilní obchodování (m-commerce) CRM – řízení vztahů k zákazníkovi ORE-institut, o.p.s.

23 Osobní informační management
TECHNIKA notebooky, mobilní telefony, PDA, dig. fotoaparáty, dataprojektor, web. kamery, tiskárny aj. Integrace prostředků na osobní úrovni jsou tzv. osobní sítě, resp. PAN (Personal Area Network) ORE-institut, o.p.s.

24 Osobní informační management
softwarové prostředky Základní kancelářské prostředky – zajišťují zpracování běžných dokumentů zpracování textu – textové editory (Word, WordPerfect, Writer…) zpracování tabulek – tabulkové kalkulátory, spreadsheet (Excel, Quattro Pro, Calc…) zpracování schémat – grafické editory (Corel, Vision, Draw…) zpracování prezentací – PowerPoint, Impress… zpracování osobních databází (Access, FoxPro, Paradox zpracování www stránek – www editory, resp. HTML editory (FrontPage…) Komunikační prostředky elektrická pošta (Outlook, Lotus Notes, Mozilla Thunderbird…) prohlížeče webových zdrojů – browsery (Internet Explorer, Netscape, Firefox…) Organizační prostředky pro plánování a organizování vlastní práce, svých projektů (MS Project, On target,…) Prostředky pro práci s grafikou – obrázky, foto, film, zvuk (Corel, Adobe photoshop, premiere…) ORE-institut, o.p.s.

25 Osobní informační management
Zpracování textu hlavní fce: vytváření dokumentů, jejich aktualizace, zobrazení a tisk formátování dokumentu – úprava písma, odstavců, nadpisů, odrážek, číslování položek zpracování záhlaví a zápatí, číslování stran vytváření jednoduchých tabulek v dokumentu a jejich vkládání do jiných produktů vkládání automatických funkcí – hypertextový odkaz, záložky, komentáře.. automatické vygenerování obsahu, rejstříku automatické sledování a identifikace změn v dokumentu s možnosti jejich následného promítání nebo odmítnutí možnost nastavení jazyka, sledování pravopisu ORE-institut, o.p.s.

26 Osobní informační management
Zpracování tabulek Data nemusí být numerická, mohou být i alfanumerická, datumová a další Hlavní fce vytváření tabulek, jejich aktualizace, zobrazení a tisk zpracování všech potřebných kalkulací s dat zpracování nejrůznějších typů grafů formátování dokumentu, jednotlivých buněk, řádků, sloupců záhlaví a zápatí, čísla stran vkládání schémat a obrázků do tabulky zpracování kontingenčních tabulek ORE-institut, o.p.s.

27 Osobní informační management
Prezentace hlavní fce: vytváření schémat, ale hlavně celých prezentací, jejich aktualizace, zobrazení a tisk vkládaní nejrůznějších standardních obrazců, symbolů, šipek, čár a jejich umístění na plochu snímku, změnu umístění, překrývání, doplňování texty apod. formátování snímků, úpravy písma, záhlaví a zápatí řízení průběhu prezentace, nastavení odkazů mezi snímky, nastavení přechodů snímků vytváření šablon, tak aby všechny snímky měly stejnou základu ORE-institut, o.p.s.

28 Osobní informační management
Osobní databáze V praxi existují tzv. silné databáze pro IS celých podniků nebo institucí a uchovávají milióny nebo miliardy záznamů. Příkladem je Oracle, DB2, MS SQL. Vedle nich se využívají databáze osobní pro individuální potřebu, kde se pracuje řádově s nižšími objemy dat (Access, FoxPro, Paradox… Hlavní fce: definování struktur buněk, tj. identifikace jednotlivých sloupců a typů dat ukládaných do tabulky definování vazeb mezi tabulkami plnění tabulek daty vytváření obrazovkových formulářů, přehledů a tiskových sestav na základě definovaných tabulek vytváření celých jednoduchých databázových aplikací komprimace, archivace dat ORE-institut, o.p.s.

29 E-Business, Elektronické podnikání
škála produktů, aplikaci a služeb, jejichž společným jmenovatelem je využití elektronických kanálů, a zejména infrastruktury internetu, pro realizaci obchodních procedur a operací. nabývá postupně na významu běžná součást většiny informačních systémů různých firem ORE-institut, o.p.s.

30 E-Business, Elektronické podnikání
Synonymem současné doby je globalizace Ekonomická i informační Podmínkou ekonomické globalizace je globalizace informační Podstatným prvkem – podnik s otevřenou informatikou ORE-institut, o.p.s.

31 E-Business, Elektronické podnikání
Historie v ČR politická situace konec studené války na konci 80.let uvolnění restrikcí na dovoz západních technologii Demokratizace technologií To umožnilo milionům lidi připojit se do sítě a vyměňovat si informace, zprávy, znalosti, rodinné foto, hudbu, filmy a jiné způsobem, který nemá obdoby ORE-institut, o.p.s.

32 E-Business, Elektronické podnikání
současné době mimořádně významná obchodní a technologická otevřenost Transparentnost a průhlednost Mění se povaha vztahů dodavatele-zákazník pramenící z kvalitnějšího toku informací směrem k zákazníkům ORE-institut, o.p.s.

33 E-Business, Elektronické podnikání
Výsledkem těchto procesů je vyšší úroveň služeb Tyto scénáře ukazují, že pomocí IT a obchodního modelu založeného na větší obchodní otevřenosti zlepšuje vztah zákazník-dodavatel = roste Q služeb, klesají náklady… konkurence stala samozřejmostí vztahy mezi podniky mají stále méně jasných hranic ORE-institut, o.p.s.

34 E-Business, Elektronické podnikání
Definice e-Business představuje oblast informatiky, která v sobě zahrnuje souhrn a podporu procesů a vztahů mezi obchodními partnery, spolupracovníky a koncovými zákazníky, uskutečňovaných elektronickými médii. Tyto procesy a vztahy tak v sobě obsahují elektronicky realizovanou výměnu informací, produktů, služeb a provádění finančních transakcí. ORE-institut, o.p.s.

35 E-Business, Elektronické podnikání
Efekty Zvýšení výnosů nabídkou nových služeb a produktů. Lepší a efektivnější kontakty se zákazníky a ostatními partnery. Snížení nákladů na prodej a marketing (distribučních a skladovacích nákladů aplikacemi samoobslužného prodeje), a režijních nákladů (snížení doby obchodní transakce, vyhledávaní dodavatelů) Lepší využití zdrojů (vyšší obratka zásob, snížení skladovacích a prodejních prostor). Vyšší kvalitu obchodu – celkově Q služby zákazníkům, Q plánování poptávky, řízení objednávek, aj. ORE-institut, o.p.s.

36 E-Business, Elektronické podnikání
Subjekty v eB Podniky, firmy („B“ – business) Koncový zákazník, spotřebitel („C“ – consumer) Státní správa, státní orgány a instituce („G“ – goverment) ORE-institut, o.p.s.

37 E-Business, Elektronické podnikání
Podniky, firmy („B“ – business) Zákazník („C“ – consumer) Správa („G“ – goverment) Podniky B2B Systémy pro obchodní transakce mezi podniky B2C Internetové obchody určené koncovým spotřebitelům B2G Nabídka služeb a zboží, komunikace se státní správou C2B Prodej spotřebitelů firmám, sledování nabídek C2C Aukční systémy pro prodej použitého zboží C2G Podávání daňových přiznání, volby, sčítaní lidu G2B Zadávání veřejných zakázek a grantových projektů G2C Poskytování informací o veřejné správě G2G Spolupráce státních orgánů, mezinárodní organizace ORE-institut, o.p.s.

38 E-Business, Elektronické podnikání
aplikace elektronického podnikání: e-Commerce (elektronický obchod) založený primárně na vztahu B2C, tedy vztazích firem a konečných spotřebitelů; e-Procurement (elektronické zásobování) založené na vztahu B2B, mezi dvěma firmami, které si mezi sebou elektronicky vyměňují obchodní dokument a další data; e-Marketplace (elektronická tržistě), kde se jedná o vztahy B2B, resp. B2C, B2G, ale současně mezi více obchodními partnery v prostředí speciálních internetových aplikací. ORE-institut, o.p.s.

39 Elektronický obchod, e-Commerce
Definice: eC je součásti eB zahrnuje takové aktivity a služby, které podporují prodej produktů a služeb prostřednictvím elektronických médií konečným spotřebitelům. V tomto pojetí zahrnuje eC dvě dílčí součástí: elektronický marketing (e-Marketing), to je prezentace nabídky a dalších prodejních aktivit; elektronický nákup (e-Purchasing), představuje vlastní nákup zboží, služeb konečným spotřebitelem. eC představuje způsob obchodního stylu realizovaný kompletně v prostředí internetu. ORE-institut, o.p.s.

40 Elektronický obchod, e-Commerce
70% Pohodlnější nákup 55% Lepší přehled a snadná orientace v sortimentu 40% Lepší komunikace Výhodnější cena Málo strukturované věci – letenky, fotáky..porostou v eC Hodně strukturované – oblečení, parfémy ...neporostou tak rych ORE-institut, o.p.s.

41 Informační a rezervační systémy v CR
Informace hrají v cestovním ruchu klíčovou roli Podstatné jsou dva aspekty využívání informací v cestovním ruchu, a to interval jejich aktualizace a jejich dostupnost Informace v cestovním ruchu můžeme dělit podle několika kritérií a sice druhu, typického intervalu změny, a kvality a rozsahu. ORE-institut, o.p.s.

42 Druh informace Informace tištěné Informace textové Informace obrazové
Informace zvuková Informace multimediální Informace smíšená ORE-institut, o.p.s.

43 Interval změny Informaci relativně stálou
Informaci proměnnou s dlouhou periodou změny Informaci proměnnou se střední periodou změny Informaci proměnnou s krátkou periodou změny Informaci neustále se měnící ORE-institut, o.p.s.

44 Využití IS v CR V současnosti je využívání výpočetní a informační techniky v CR komplexní. Výpočetní technika dominuje všem globálním operacím v cestovním ruchu a i většině jednotlivých rutinních procesů. ORE-institut, o.p.s.

45 Doprava V letecké, lodní a železniční přepravě jsou používány informační a informačně-reservační systémy, které umožňují nejen poskytování informací o vlastní dopravě, ale též provádění rezervací a prodej dopravních cenin CRS (Computer Reservation Systéms) GDS (Global Distribution Systems) ORE-institut, o.p.s.

46 Hotely multifunkční systém, které zpracovávají celou agendu hotelu a propojují jednotlivá hotelová pracoviště CRS Firemní CRS (př.Holiday Inn/Holidex) Universální CRS ( ORE-institut, o.p.s.

47 Cestovní kanceláře a agentury
Široké uplatnění ERP, respektive IS Základní funkcí však je správa centrální databáze produktu (zájezdu, ubytovacích kapacit, dalších služeb) a výstupy z ní v podobě tisku cestovních dokumentů a dalších informací CRS, GDS ORE-institut, o.p.s.

48 Turistická informační střediska
Informační a rezervační systémy v dnešní době tvoří základ informačních středisek napomáhají ke zpracování velkého množství informací a jejich vyhledávání, třídění a prezentace ORE-institut, o.p.s.

49 Informační a reservační systémy
rozhodující distribuční systémy v oblasti cestovního ruchu podstatnými vlastnostmi jsou uchovávání, distribuce a poskytování informací historicky vznikly v letecké a železniční dopravě a následně našly uplatnění v ubytovacích a dalších službách cestovního ruchu a pronikly i do cestovních kanceláří. ORE-institut, o.p.s.

50 Informační a reservační systémy
Významné americké letecké společnosti vyvinuly vlastní reservační systémy: United Airlines – Apollo, Delta Airlines – Datas Ty prošly v osmdesátých letech v severní Americe bouřlivým vývojem a integracemi a transformovaly se do podoby nezávislých globálních distribučních systémů V Evropě šel vývoj poněkud odlišným směrem – vznikly distribuční systémy Amadeus a Galileo jako obrana proti americké dominanci v této oblasti. ORE-institut, o.p.s.

51 Informační a reservační systémy
Severní Amerika Sabre Worldspan Apollo System One ORE-institut, o.p.s.

52 Informační a reservační systémy
Sabre Nejstarší a největší komerční distribuční systém v severní Americe a na světě (podíl 40% na všech reservacích), jehož vlastníkem jsou American Airlines. Systém zprostředkuje 400 mil rezervací v hodnotě 71 mld. USD ročně. Nabízí služby 700 leteckých společností, 45 tis. hotelů, 50 půjčoven aut. Spojuje 210 tis. terminálů, vysílá 270 mil. zpráv denně a je na něj připojeno 28 tis. cestovních kanceláří. Sídlo systému, Sabre – Travel Information Network, je v Dalasu a data-centrum v Tulse v USA. ORE-institut, o.p.s.

53 Informační a reservační systémy
Worldspan Druhý největší systém na trhu severní Ameriky, jehož vlastníky jsou Delta Airlines, North West Airlines a TWA. Účast má i asijský reservační systém Abacus. Spojuje 50 tis. terminálů a 25 tis. cestovních kanceláří. Nabízí služby 400 leteckých společností, 26 tis. hotelů a 40 půjčoven aut. Sídlo systému je v Atlantě a data-centrum v Hopeville ve státě Georgia v USA. ORE-institut, o.p.s.

54 Informační a reservační systémy
Apollo Reservační systém v severní Americe, který byl založen leteckou společností United Airlines. Akcionáři se dále staly British Airlines, KLM, Alitalia a Swissair a systém fúzoval v roce 1992 s evropským systémem Galileo. Vznikla společnost Galileo International. Systém One Systém založen leteckými společnostmi Texas Air, Continental Airlines a Eastern Airlines. V roce 1995 fúzoval s evropským systémem Amadeus. ORE-institut, o.p.s.

55 Informační a reservační systémy
Evropa Amadeus Galileo ORE-institut, o.p.s.

56 Informační a reservační systémy
Amadeus Největší evropský reservační a informační systém, který byl založen v osmdesátých letech společnostmi – Air France, Iberia, Lufthansa a SAS. Cílem projektu bylo sjednotit evropské trhy a zabránit průniku amerických systémů. Amadeus v současné době ovládá 65% evropského trhu a spojuje 10 tis. cestovních kanceláří a má celkový počet terminálů 144 tis. Nabízí služby 700 leteckých společností, 51 tis. hotelů a 48 půjčoven aut. Data-centrum systému je v Erdingu v Německu. ORE-institut, o.p.s.

57 Informační a reservační systémy
Galileo Systém Galileo byl založen koncem osmdesátých let společnostmi British Airways. Alitalia, KLM a Swissair. Akcionářem byla též společnost Covia provozující reservační systém Apollo v USA. V roce 1992 fúzoval se severoamerickým reservačním systémem Apollo a vznikla společnost Galileo International se sídlem v Chicagu. Systém nabízí služby 400 leteckých společností, 40 půjčoven aut . Spojuje 30 tis. cestovních kanceláří a má celkem 120 tis. terminálů. ORE-institut, o.p.s.

58 Informační a reservační systémy
Asie Abacus Systém byl založen na konci osmdesátých let s podobnými cíly jako evropské reservační systémy. Jeho zakladateli byly Cathay Pacific, Singapore Airlines, a Thai Airways. Systém spolupracuje s evropským systémem Amadeus a kanadským systémem Gemmini ORE-institut, o.p.s.

59 Informační a reservační systémy
více info – ORE-institut, o.p.s.

60 ICT ve veřejné správě Výchozí stav
Zvýšit efektivitu výkonu a procesů uvnitř VS Zvýšit kvalitu veř. Služeb IOP – „Zavádění ICT v úzmní veřejné správě“ ORE-institut, o.p.s.

61 ICT ve veřejné správě IOP
Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy: zavést systémy řízení kvality a sledování výkonnosti na úřadech veřejné správy; zajistit adekvátní využívání ICT, umožnit bezpečné sdílení dat z centrálních registrů veřejné správy orgány územní veřejné správy a zároveň umožnit občanům oprávněný přístup k údajům uvedeným v těchto registrech; zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit synergické působení různých úrovní veřejné správy. ORE-institut, o.p.s.

62 ICT ve veřejné správě IOP
Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu: prosazovat eGovernment s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám prostřednictvím sítě internetu, připravit právní úpravu, která zajistí elektronizaci procesních úkonů ve veřejné správě, zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožní bezpečnou komunikaci mezi úřady a veřejností a optimalizuje interní procesy veřejné správy s využitím informačních komunikačních technologií; vybudovat siť kontaktních míst veřejné správy, univerzálního místa pro fyzické a právnické osoby; zajistit občanům možnost využití internetu k rozhodování na věcech veřejných. IOP řeší touto prioritní osou stejné investiční výdaje spojené s rozvojem technologických sítí, datové základny a komunikačních systémů jako v osách 1a/1b, avšak v územní veřejné správě. ORE-institut, o.p.s.

63 ICT ve veřejné správě IOP
Z koncepčních dokumentů příslušných resortů vyplývá, že investice do modernizace územní veřejné správy jsou nezbytnou součástí rozvoje informační společnosti v ČR. Zaměření prioritní osy 2 IOP je doplňkové s OP LZZ (prioritní osa 4a), IOP pokrývá investiční výdaje spojené s rozvojem ICT, zatímco OP LZZ přispívá investicemi do rozvoje lidských zdrojů. ORE-institut, o.p.s.

64 Efektivní veřejná správa Zvýšení kvality života
ICT ve veřejné správě ICT SA Efektivní veřejná správa Rozvoj regionů Zvýšení kvality života ORE-institut, o.p.s.

65 ICT ve veřejné správě Analýza Ministerstva vnitra
nedostatečné využívání moderních ICT v územní veřejné správě; neznalost a nízká míra využívání metod a modelů fungování elektronické veřejnésprávy (eGovernment); špatná infrastrukturní vybavenost pro šíření vysokorychlostního připojení k internetu; velký podíl dosud nedigitalizovaných dat; roztříštěné, nejednoznačné a nedostatečně popsané datové zdroje územní veřejné správy; chybějící standardy pro výměnu a sdílení dat mezi subjekty veřejné správy; malá nabídka služeb na úrovni interakcí a transakcí; nedostatečné zabezpečení informačních sítí a služeb; nedostatečná informovanost veřejnosti o možnostech, které jim eGovernment nabízí; nedostatečná počítačová gramotnost. ORE-institut, o.p.s.

66 ICT ve veřejné správě IOP Globální cíl prioritní osy 2 IOP
Modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti. Specifické cíle prioritní osy 2 zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni; snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru. ORE-institut, o.p.s.


Stáhnout ppt "Smart administration v cestovním ruchu Projekt MMR ČR „Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu“ CZ.04.1.03./4.2.00.1./0002 Operační program."

Podobné prezentace


Reklamy Google