Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: „Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM 2012-2014“ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA  OSTRAVA  KARVINÁ  ČESKÝ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: „Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM 2012-2014“ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA  OSTRAVA  KARVINÁ  ČESKÝ."— Transkript prezentace:

1 Projekt: „Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM 2012-2014“ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA  OSTRAVA  KARVINÁ  ČESKÝ TĚŠÍN 3. – 6. 10. 2013 ČESKÁ REPUBLIKA

2 1.Příprava a zajištění realizace festivalu 2.39. ročník mezinárodního filmového festivalu 3.Finanční zpráva, přehled čerpání O B S A H 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU

3 Přípravná fáze 39. ročníku započala v dubnu 2013, kdy se započalo komunikovat s partnery a plánovanými aktéry festivalu. Územní koncept 39. ročníku byl pojat tím způsobem, že festival se realizoval nejen v Ostravě, ale také v Karviné a Českém Těšíně, aby se tak přiblížil širší cílové skupině včetně veřejnosti. Od května 2013 se začaly realizovat všechny potřebné přípravné činnosti. Pro projekt byla zajištěna publicita - propagace prostřednictvím TV spotů v regionální i satelitní televizi. Dále probíhala propagace na webových stránkách a veřejnost byla informována i prostřednictvím tiskovin, plakátů, či reklamních předmětů. V rámci příprav došlo k oslovení členů výběrové komise pro selekci došlých filmů, členů odborné poroty, lektorů doprovodných environmentálních programů, ministra životního prostředí, došlo k oslovení agentur, které zastupují umělce pro vystoupení v rámci Ekofilmu a probíhala nezbytná výběrová řízení na dodávky/zajištění služeb – například propagace a publicita, dabing zahraničních filmů, překlady festivalových snímků, doprovodné environmentální programy, ubytování. V závěru proběhlých VŘ byly uzavřeny smlouvy, dále byly uzavřeny smlouvy s realizačním týmem, a dalšími aktéry festivalu v souladu s rozpočtem projektu. Pro případy, u kterých nebylo nutné z pohledu dotačních podmínek provést výběrové řízení (např. catering, grafická či jiná úprava webových stránek festivalu), byl dodavatel určen přímo (následné uzavření smlouvy/vystavení objednávky). Rovněž byly zajištěny prostory / promítací sály v Ostravě, Karviné a Českém Těšíně. V rámci realizačního týmu probíhaly porady všech členů, kteří se podíleli na přípravě, popř. realizaci projektu, kde se informovalo o průběhu realizace a řešily se aktuální potřeby projektu, přičemž se vždy přihlíželo na povinnosti příjemce finanční podpory v oblasti dodržení publicity. Dále byl vytvořen program festivalu a ustanoven prezident celé akce. Na základě uzavřených smluv/dohod začaly přípravy doprovodných environmentálních programů, spolupráce se školkami, základními školami a středními školami, v rámci příprav se spolupracovalo také s Ostravským Muzeem, ZOO Ostrava, Vysokou školou báňskou- Technickou univerzitou Ostrava, Ostravskou univerzitou (přednáškový sál pro konání konference). Průběžně v době od července do října probíhaly překlady a dabingy filmů, výběrovou komisí byly vybrány filmy, ze kterých následně odborná porota vybrala vítěze jednotlivých kategorií. Byl zajištěn hostesing, pořadatelská služba, byly označeny prostory a sály, v nichž v době od 3.10.2013 do 6.10.2013 probíhal 39. ročník Mezinárodního filmového festivalu. V rámci PR rovněž proběhla tisková konference. 39. ročník festivalu probíhal v souladu s realizačním harmonogramem. Návštěvnost festivalu a zájem o něj byl velmi vysoký, ohlasy návštěvníků pozitivní. 1.PŘÍPRAVA A ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE FESTIVALU 3 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU

4 2. 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU 4

5 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU Hlavním tématem 39. ročníku byla „příroda“ v širokém slova smyslu. Prezidentem festivalu byl jmenován umělec pan Juraj Jakubisko. Festival nabídl a zahrnoval: • Filmy - vybíralo se ze 123 přihlášených snímků. Promítaly se na festivalových stanovištích: kino Vesmír, Minikino Kavárna, Komorní scéna Aréna, Divadlo loutek Ostrava, Ostravské muzeum a také ZOO Ostrava, Karviné (MDK) a Českém Těšíně. • Program pro děti a mládež – na školáky v Ostravě, Karviné a Českém Těšíně např. čekaly divadelní a další komponované programy v kině Vesmír a Domě kultury Karviná, Ekosalón v Českém Těšíně. Univerzitní docentoherci, kteří ztvárnili Zkrocení zlé kyseliny, britský popularizátor vědy Michael Londesborough, brněnské divadlo Verdis s pohádkou Broučci se špatným koncem, interaktivní výstavy a workshopy v Ostravském muzeu a Centru pro rodinu. • Ekopouť (5. 10. 2013 Masarykovo náměstí v Ostravě) -řada environmentálně laděných workshopů, her a soutěží (jízda rikšou, na dvojkole). Paralelně probíhala hudební vystoupení. • Konference o městské přírodě v 21. století. Odborníci z Karlovy univerzity, Slovenské akademie věd, Slezského zemského muzea v Opavě, Slezské ornitologické společnosti, Zoologické zahrady Ostrava a Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity včetně ministra životního prostředí ČR přednášeli a diskutovali o trendech a problémech přírody v městských aglomeracích. • Cyklojízda – v rámci Ekopouti se mohlio zájemci vydat na cyklojízdu Ostravou – turistickým oddílem TOM Krokodýl byly připraveny dvě trasy – pro rodiny s dětmi a pro sportovce. • Questing, který připravila Agentura ochrany přírody a krajiny vlastně zájemcům propojila festivalová místa. Byly plněny úkoly v místech konání a vyluštěna konečné tajenky – získal se dárek nebo vstup zdarma do ZOO Ostrava. • Výstavy a křty publikací – jednak obrazů prezidenta festivalu v galerii Chagall, dále fotografií Jana Lipiny v Divadle loutek a fotografií na půdě Ostravské univerzity. V literárním centru Academia došlo za účasti pana ministra životního prostředí ke křtu knihy Příroda Moravskoslezského kraje. • Diskuse a setkávání – hned první den festivalu připravili pořadatelé panelovou diskusi na téma Proč potřebujeme ochranu přírody v Divadle loutek, ale ty další už bylo možno zažít s (novými) známými často neformálně. POPIS FESTIVALU POPIS FESTIVALU

6 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU 6 Na přípravě a realizaci festivalu se vedle občanského sdružení Perseus podílela řada organizací: Zelený bod Ostrava, Ostravské muzeum, VŠB-TU Ostrava, Ostravská univerzita, Centrum pro rodinu a soc. péči - Klub Ámos, ZOO Ostrava, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a další. Odborníkům i veřejnosti byla určena konference „Příroda ve městě“, jedním z přednášejících byl také biolog z Přírodovědecké fakulty UK Praha, Prof. David Storch, Ph.D. POPIS FESTIVALU POPIS FESTIVALU

7 P R E Z I D E N T F E S T I V A L U M E Z I N Á R O D N Í P O R O T A M e z i n á r o d n í p o r o t a : prof. Juraj HRAŠKO emeritní ministr životního prostředí, člen Akademie věd Slovenska(Slovenská rep.), předseda poroty BcA. Marek SPÁČIL, tvůrce dokumentárních filmů (ČR), RNDr. Lukáš ŽENATÝ, Ph.D., konzultant a specialista v oblasti životního prostředí (ČR), Mgr. Vladimír MRÁZ, filmový a televizní režisér (ČR), Michael LONDESBOROUGH vědec (Velká Británie) 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU 7 P r e z i d e n t f e s t i v a l u : Juraj Jakubisko (Slovenská republika)

8 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU Filmy byly rozděleny do 4 kategorií: TEMPORA MUTANTUR (ČASY SE MĚNÍ) filmy zabývající se přírodním a kulturním dědictvím ZELENÁ PLANETA filmy o ochraně a krásách přírody ČLOVĚK A SPOLEČNOST filmy se sociální problematikou, o zvláštnostech a problémech mezi lidmi INSPIRACE filmy, které hledají řešení či nabízejí originální pohled na aktuální otázky současnosti nebo budoucnosti Do finálové sekce bylo vybráno 28 snímků (z celkových 123 filmů). 8 VÍTĚZ KATEGORIE TEMPORA MUTANTUR: LEDNICKÝ PARK VYPRAVUJE Autor: Ivan Stříteský, Česká republika VÍTĚZ KATEGORIE ZELENÁ PLANETA: SWEDEN (WILD SCANDINAVIA) Autor: Oliver Goetzl, Německo VÍTĚZ KATEGORIE ČLOVĚK A SPOLEČNOST: Cyklus ECOPIA: INTELLIGENT BUILDING, SUSTAINABLE LIVING ECO-CITIES Autor: Daisy Weisbrodt WORLDS OF KNOWLEDGE Autor: Eva Mehl THE SKY’S THE LIMIT Autor: Eva Richter MODERN CULTURE TEMPLES Autor: Christian Vinkeloe TOURISM GOES GREEN Autor: Loh Kok Hong Německo VÍTĚZ KATEGORIE INSPIRACE: SAND WARS Autor: Denis Delestrac, Francie & Kanada V Í T Ě Z N É S N Í M K Y

9 CENA HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE: A JOURNEY TO THE SOUTHERN SELKUPS Autor: Nikolay Makarov, Rusko CENA MEZINÁRODNÍ POROTY: WHEN YOU’VE GONE I’LL STILL BE THERE Autor: Henriette Bornkamm, Carl-A. Fechner, Německo 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU 9 GRAND PRIX – Cenu ministra životního prostředí Tomáše Jana Podivínského získal německý dokumentarista a filmař Peter Heller za snímek Sweet Poison. Na základě tří příkladů z Mali, Keni a Tanzanie tento film poukazuje na to, že rozvojová pomoc nepřináší žádný výsledek. Není řešením. Je možné, že je skutečným problémem? Rozvojová pomoc může vést k závislosti, korupci a pasivitě. Ničí motivaci ke snaze chovat se ekonomicky a bojovat s chudobou prostřednictvím vlastních zdrojů. Rozvojová pomoc zajišťuje zaměstnanost v zemích Severu a rovněž přináší zisk bankám.

10 V Í T Ě Z N É S N Í M K Y 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU 10 CENA PRIMÁTORA MĚSTA OSTRAVY: TOKYO'S BELLY Autor: Reinhild Dettmer-Finke, Německo CENA STAROSTY MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH: ON A RIVER IN IRELAND Autor: John Murray, Irsko CENA STAROSTY MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ: SUDETY - PROTRHNOUT VRSTVU LHOSTEJNOSTI Autor: Klára Řezníčková, Česká republika

11 V Í T Ě Z N É S N Í M K Y CENA ZA NEJLEPŠÍ FILM TVŮRCE DO 26 LET: MUŽ, KTERÝ SÁZÍ STROMY Autor: Michal Gálik, Česká republika CENA VÍTĚZI KATEGORIE INSPIRACE: SAND WARS Autor: Denis Delestrac, Francie, Kanada ČESTNÉ UZNÁNÍ MEZINÁRODNÍ POROTY: LIKE FIREFLIES Autor: Stefano a Mario Martone, Itálie ČESTNÉ UZNÁNÍ MEZINÁRODNÍ POROTY: STRNADLOVÉ Z TROJANOVIC Autor: Jaroslav Večeřa, Česká republika 11 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU

12 E K O F I L M V E F O T O G R A F I I zahájení MFF EKOFILM 2013 12 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU První tisková konference k 39. ročníku festivalu, představení nového prezidenta festivalu Juraje Jakubiska

13 E K O F I L M V E F O T O G R A F I I 1. FESTIVALOVÝ DEN - 3.10.2013 13 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU KINO VESMÍR – zahájení festivalu s předsedou mezinárodní poroty, prof. Hraškem

14 E K O F I L M V E F O T O G R A F I I PROMÍTÁNÍ PŘIHLÁŠENÝCH FILMOVÝCH SNÍMKŮ 14 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU •OSTRAVA •ČESKÝ TĚŠÍN •KARVINÁ

15 Ostravské muzeum, Centrum pro rodinu (klub Ámos) – interaktivní výstavy 15 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU E K O F I L M V E F O T O G R A F I I Výstavy

16 Výstavy 16 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU Ostravské muzeum, Centrum pro rodinu (klub Ámos) – interaktivní výstavy

17 E K O F I L M V E F O T O G R A F I I Workshopy Multioborový salón MESA – Český Těšín (areál střední odborné školy) 17 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU

18 Vyrobte si své „TRIČKO“ Výrobky z přírodních materiálů 18 E K O F I L M V E F O T O G R A F I I Workshopy 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU

19 E K O F I L M V E F O T O G R A F I I Popularizace vědy a techniky, vědecká show 19 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU

20 E K O F I L M V E F O T O G R A F I I Divadelní představení – součást doprovodného programu Divadlo loutek, Komorní scéna Aréna 20 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU

21 21 E K O F I L M V E F O T O G R A F I I „EKOPOUŤ“ – Masarykovo náměstí, Ostrava – program pro celou rodinu Workshopy, soutěže, kvízy, cyklojízda, hudební vystoupení….. 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU

22 22 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU E K O F I L M V E F O T O G R A F I I „EKOPOUŤ“ – Masarykovo náměstí, Ostrava – program pro celou rodinu Workshopy, soutěže, kvízy, cyklojízda, hudební vystoupení….. „Smokeman“ zasahuje – edukativní show

23 23 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU E K O F I L M V E F O T O G R A F I I Konference Konference „Příroda ve městě“

24 24 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU E K O F I L M V E F O T O G R A F I I Slavnostní zakončení MFF EKOFILM 2013 Vyhlášení a předávání cen vítězům filmových kategorií

25 25 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU E K O F I L M V Č Í S L E C H V sobotu 5. 10. završilo slavnostní předávání cen 39. ročník MFF EKOFILM. Festival dokumentů o životním prostředí a přírodním a kulturním dědictví probíhal ve 3 městech Moravskoslezského kraje – v Ostravě, Karviné a Českém Těšíně, a na 14 festivalových stanovištích, kam v průběhu 4 dnů zavítalo celkem 10 849 návštěvníků. Festival se těšil zájmu odborné i laické veřejnosti a kromě filmové projekce nabídl zábavu, poučení i setkání s významnými osobnostmi. U organizátorů letošního ročníku Ekofilmu se sešlo 123 filmů, ze kterých mezinárodní 5členná porota vybrala do závěrečného hodnocení 28 snímků rozdělených do 4 kategorií. Ocenění na slavnostním večeru převzalo 13 dokumentů a vítěz Peter Heller si za svůj film Sweet Poison odnesl 80centimetrový a téměř 6,5kilový skleněný artefakt z dílny designéra Bořka Šípka. Jedním z vrcholů doprovodného programu se stala Ekopouť (5.10.2013) na Masarykově náměstí, do které se zapojilo 29 organizací. Speciálně pro Ekofilm vytvořila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR populární questing, který lze stručně chápat jako propojení několika festivalových míst prostřednictvím plnění úkolů tvořících vcelku příběh a tajenku. Rozdáno bylo téměř všech 500 připravených questlistů.

26 26 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU E K O F I L M V Č Í S L E C H ZEMĚ PŮVODUPŘIHLÁŠENÉ SNÍMKYOCENĚNÉ SNÍMKY BELGIE 6- BRAZÍLIE 2- ČÍNA 1- ČESKÁ REPUBLIKA 463 FRANCIE 2- GRUZIE 1- CHORVATSKO 2- INDIE 1- INDONÉSIE 1- ÍRÁN 1- IRSKO 11 ITÁLIE 31 MONAKO 1- NĚMECKO 225 NEPÁL 1- NIZOZEMÍ 2- PŘEHLED SNÍMKŮ DLE PŘIHLÁŠENÝCH ZEMÍ

27 27 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU E K O F I L M V Č Í S L E C H ZEMĚ PŮVODUPŘIHLÁŠENÉ SNÍMKYOCENĚNÉ SNÍMKY NORSKO 1- POLSKO 3- RUSKO 31 SLOVENSKO 2- ŠPANĚLSKO 1- TURECKO 2- UKRAJINA 1- USA 6- VELKÁ BRITÁNIE 2- PŘEHLED SNÍMKŮ DLE PŘIHLÁŠENÝCH ZEMÍ

28 28 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU E K O F I L M V Č Í S L E C H ZEMĚ PŮVODUPŘIHLÁŠENÉ SNÍMKYOCENĚNÉ SNÍMKY BELGIE & MALAJSIE 1- FRANCIE & KANADA 11 FRANCIE & NĚMECKO 1- FRANCIE & VELKÁ BRITÁNIE 1- INDONÉSIE & VELKÁ BRITÁNIE & ŠPANĚLSKO 1- NĚMECKO & RAKOUSKO 1- NĚMECKO & ŠPANĚLSKO 1- NĚMECKO & USA 1- ŠPANĚLSKO & USA 1- PŘEHLED SOUTĚŽNÍCH SNÍMKŮ VYTVOŘENÝCH V KOPRODUKCI ZEMÍ

29 29 39. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU E K O F I L M V Č Í S L E C H STOPÁŽZEMĚ PŮVODUNÁZEV FILMU NEJDELŠÍ FILM98 minutVELKÁ BRITÁNIETHE MOO MAN NEJKRATŠÍ FILMY 4 minutyNĚMECKOWildbachtoni: Naturschutz 4 minutyNĚMECKO BONJOUR LIBERTÉ ZEMĚ PŮVODUPOČET FILMŮ NEJVÍC FILMŮ Z JEDNÉ ZEMĚ (MIMO ČR) NEMĚCKO22


Stáhnout ppt "Projekt: „Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM 2012-2014“ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA  OSTRAVA  KARVINÁ  ČESKÝ."

Podobné prezentace


Reklamy Google