Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Abdominální chirurgie koně. Indikace laparotomie •intestinální chirurgie •ovariektomie •repozice torze dělohy •císařský řez •uroperitoneum •kryptorchidní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Abdominální chirurgie koně. Indikace laparotomie •intestinální chirurgie •ovariektomie •repozice torze dělohy •císařský řez •uroperitoneum •kryptorchidní."— Transkript prezentace:

1 Abdominální chirurgie koně

2 Indikace laparotomie •intestinální chirurgie •ovariektomie •repozice torze dělohy •císařský řez •uroperitoneum •kryptorchidní kastrace

3 Chirurgické přístupy do abdomenu •ventrální mediánní přístup •ventrální paramediánní přístup •suprapubický paramediánní přístup •inguinální a parainguinální přístup •paralumbální přístup •laterální přístup s resekcí žebra •vaginální přístup

4 Volba laparotomického přístupu •lokalizace a povaha chirurgického problému •povaha a zdravotní stav pacienta •vybavení pracoviště •ekonomické faktory •preference chirurga

5 Laparotomie v linea alba •univerzální přístup pro operace kolik •největší expozice trávicího ústrojí •rychlé otevření abdomenu •minimální krvácení •neporušení svalů a nervů •rychlé a snadné uzavření abdomenu

6 Laparotomie v linea alba •celková anestezie a hřbetní poloha •incize kůže a podkoží •incize linea alba vedena od pupku kraniálně •disekce retroperitoneálního tuku •ostrá nebo tupá penetrace peritonea •uzávěr peritonea (?), linea alba, podkoží a kůže polyglactin 910, polydioxanon dvojitý pokračovací steh, jednotlivé stehy

7 Gastrointestinální chirurgie koně •koliky s absolutní a relativní indikací pro operaci •strangulující obstrukce tenkých a tlustých střev •nestrangulující obstrukce tenkých a tlustých střev •enteritidy (GDJP, colitis X) •tromboembolie •peritonitida

8 Technické aspekty chirurgie kolik •vybavení pracoviště operační sál instrumentárium inhalační anestezie laboratorní zázemí •operační tým •pooperační monitorování pacienta nepřetržitá 24 hodinová služba

9 Principy GIT chirurgie •chirurgická explorace abdomenu •manipulace se střevem •zhodnocení intestinální viability •repozice •enterocentéza, enterotomie, enterektomie •techniky anastomózy •abdominální laváž •prevence synechií

10 Chirurgická explorace abdomenu •posouzení peritoneální tekutiny barva, množství, zápach •viditelná nebo palpovatelná příčina koliky rektálně stanovená specifická diagnóza distenze, zesílení, rezistence •systematické vyšetření abdomenu •dekomprese tlustých střev punkcí

11 Chirurgická explorace abdomenu •základní orientační bod - cékum apex dorzální ténie - plica ileocaecalis laterální ténie - plica caecocolica báze v pravém dorzálním abdomenu a ventrální ténie •vyšetření tenkého střeva od ilea k duodenu •vyšetření velkého kolonu vizualizace cékokolické řasy vybavení pánevní flexury a levých sloh •vyšetření malého kolonu •palpace transverzálního kolonu •palpace žaludku

12 Manipulace se střevem •nepropustná hladká operační rouška přišitá k operační ráně •operační plášť ze stejného materiálu •manipulace se střevem přes vodní film velmi šetrná devitalizované či distendované střevo náchylné k ruptuře zabránění mezenteriálním trhlinám a iritaci serózy

13 Zhodnocení intestinální viability •standardní klinická kritéria •tloušťka střevní stěny a barva •přítomnost nebo absence pulzace mezenteriálních artérií •spontánní nebo provokovaná peristaltika •stupeň zlepšení po znovuobnovení krevního průtoku

14 Zhodnocení intestinální viability •fluoresceinová fluorescence 10% fluorescein sodný iv. po korekci strangulace vyšetření střeva pod UV lampou za 5 minut po injekci •Dopplerova ultrasonografie detekce průtoku krve v střevních cévách •povrchová oximetrie měření parciálního tlaku kyslíku na povrchu střeva •termografie

15 Chirurgické zákroky •repozice •enterocentéza •enterotomie •enterektomie a anastomóza end-to-end, side-to-side, end-to-side •šicí materiál a steh •šicí automaty – lineární staplery, lineární katry •Lineární staplery

16 Komplikace chirurgie kolik •paralytický ileus •problémy s anastomózou •peritonitida •synechie zánět (peritoneální trauma, infekce, kontaminace) ischémie (strangulace, vaskulární omezení, distenze) •infekce a dehiscence operační rány •neuropatie/myopatie •endotoxémie •tyflokolitida, salmonelóza, laminitida, flebitida

17 Medikamentózní prevence a léčba pooperačních komplikací •Perioperativní (lokální) •laváž dutiny břišní, laváž střev •i.p. antibiotika, heparin, dextran, SCMC, hyaluronany •omentektomie • Pooperační (celková) •antibiotika •heparin •flunixin-meglumin •podpora střevní peristaltiky – neostigmin, ACP, MTC, lidocain, erytromycin •infúzní terapie •dekomprese žaludku

18 Chirurgická léčba pooperačních komplikací •relaparotomie •opakovaná revize dutiny břišní provedená v rámci jedné hospitalizace pacienta •paralytický ileus, komplikace s anastomózou, adheze …….

19 Nemoci GIT vyvolávající koliku •Sborník ČHS „Gastroenterologie koní“ •nemoci žaludku •nemoci tenkých střev •nemoci slepého střeva •nemoci velkého kolonu •nemoci malého kolonu a rekta

20 Nemoci tenkého střeva vyžadující chirurgickou intervenci •anamnéza •akutní kolikové bolesti •vzácně chronický průběh či recidivující epizody •klinické symptomy •diagnóza •ileus tenkých střev •vzácně specifická diagnóza

21 Nemoci tenkého střeva vyžadující chirurgickou intervenci •Meckelův divertikl •perzistující pozůstatek ductus ophalomesentericus •kongenitální tubulární struktura na antimezenteriálním okraji ilea •viteloumbilikální vaz •mezodivertikulární vaz •perzistující vitellinní artérie a mezenterium •mezenteriální řasa upínající se na antimezentriální stranu distálního jejuna

22 Nemoci tenkého střeva vyžadující chirurgickou intervenci •hernia inguinalis incarcerata •hernia umbilicalis inc.– Richterova hernie •hernia foraminis epiploici •hernia mesenterialis •hernia ligamentosa •lig. gastrolienale, lig. latum uteri, plica ductus deferentis •hernia pseudoligamentosa •strangulace pendlujícím lipomem •hernia diaphragmatica

23 Nemoci tenkého střeva vyžadující chirurgickou intervenci •volvulus mesenterialis •rotace střevního segmentu o více než 180 stupňů okolo dlouhé osy jeho mezenteria •postižení rozsáhlých střevních úseků •primární nebo sekundární (inkarcerace, adheze, pendlující lipom…) problém •volvulus nodosus •zauzlení okolo střevní kličky •hříbata

24 Nemoci tenkého střeva vyžadující chirurgickou intervenci •intususcepce •jejunojejunální •ileocékální •jejunoileocékální •hříbata, mladí koně •abnormální peristaltika •paraziti •akutní i chronický průběh

25 Nemoci tenkého střeva vyžadující chirurgickou intervenci •obstipace ilea (jejuna) •impakce škrkavkami •stenóza •hypertrofie ilea •prstenčitá stenóza •intramurální hematom, tumor •adheze •ischémická nekróza

26 Nemoci tenkého střeva vyžadující chirurgickou intervenci •GDJP •Veterinářství 12, 2001


Stáhnout ppt "Abdominální chirurgie koně. Indikace laparotomie •intestinální chirurgie •ovariektomie •repozice torze dělohy •císařský řez •uroperitoneum •kryptorchidní."

Podobné prezentace


Reklamy Google