Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Abdominální chirurgie koně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Abdominální chirurgie koně"— Transkript prezentace:

1 Abdominální chirurgie koně

2 Indikace laparotomie intestinální chirurgie ovariektomie
repozice torze dělohy císařský řez uroperitoneum kryptorchidní kastrace

3 Chirurgické přístupy do abdomenu
ventrální mediánní přístup ventrální paramediánní přístup suprapubický paramediánní přístup inguinální a parainguinální přístup paralumbální přístup laterální přístup s resekcí žebra vaginální přístup

4 Volba laparotomického přístupu
lokalizace a povaha chirurgického problému povaha a zdravotní stav pacienta vybavení pracoviště ekonomické faktory preference chirurga

5 Laparotomie v linea alba
univerzální přístup pro operace kolik největší expozice trávicího ústrojí rychlé otevření abdomenu minimální krvácení neporušení svalů a nervů rychlé a snadné uzavření abdomenu

6 Laparotomie v linea alba
celková anestezie a hřbetní poloha incize kůže a podkoží incize linea alba vedena od pupku kraniálně disekce retroperitoneálního tuku ostrá nebo tupá penetrace peritonea uzávěr peritonea (?), linea alba, podkoží a kůže polyglactin 910, polydioxanon dvojitý pokračovací steh, jednotlivé stehy

7 Gastrointestinální chirurgie koně
koliky s absolutní a relativní indikací pro operaci strangulující obstrukce tenkých a tlustých střev nestrangulující obstrukce tenkých a tlustých střev enteritidy (GDJP, colitis X) tromboembolie peritonitida

8 Technické aspekty chirurgie kolik
vybavení pracoviště operační sál instrumentárium inhalační anestezie laboratorní zázemí operační tým pooperační monitorování pacienta nepřetržitá 24 hodinová služba

9 Principy GIT chirurgie
chirurgická explorace abdomenu manipulace se střevem zhodnocení intestinální viability repozice enterocentéza, enterotomie, enterektomie techniky anastomózy abdominální laváž prevence synechií

10 Chirurgická explorace abdomenu
posouzení peritoneální tekutiny barva, množství, zápach viditelná nebo palpovatelná příčina koliky rektálně stanovená specifická diagnóza distenze, zesílení, rezistence systematické vyšetření abdomenu dekomprese tlustých střev punkcí

11 Chirurgická explorace abdomenu
základní orientační bod - cékum apex dorzální ténie - plica ileocaecalis laterální ténie - plica caecocolica báze v pravém dorzálním abdomenu a ventrální ténie vyšetření tenkého střeva od ilea k duodenu vyšetření velkého kolonu vizualizace cékokolické řasy vybavení pánevní flexury a levých sloh vyšetření malého kolonu palpace transverzálního kolonu palpace žaludku

12 Manipulace se střevem nepropustná hladká operační rouška přišitá k operační ráně operační plášť ze stejného materiálu manipulace se střevem přes vodní film velmi šetrná devitalizované či distendované střevo náchylné k ruptuře zabránění mezenteriálním trhlinám a iritaci serózy

13 Zhodnocení intestinální viability
standardní klinická kritéria tloušťka střevní stěny a barva přítomnost nebo absence pulzace mezenteriálních artérií spontánní nebo provokovaná peristaltika stupeň zlepšení po znovuobnovení krevního průtoku

14 Zhodnocení intestinální viability
fluoresceinová fluorescence 10% fluorescein sodný iv. po korekci strangulace vyšetření střeva pod UV lampou za 5 minut po injekci Dopplerova ultrasonografie detekce průtoku krve v střevních cévách povrchová oximetrie měření parciálního tlaku kyslíku na povrchu střeva termografie

15 Chirurgické zákroky Lineární staplery repozice enterocentéza
enterotomie enterektomie a anastomóza end-to-end, side-to-side, end-to-side šicí materiál a steh šicí automaty – lineární staplery, lineární katry Lineární staplery

16 Komplikace chirurgie kolik
paralytický ileus problémy s anastomózou peritonitida synechie zánět (peritoneální trauma, infekce, kontaminace) ischémie (strangulace, vaskulární omezení, distenze) infekce a dehiscence operační rány neuropatie/myopatie endotoxémie tyflokolitida, salmonelóza, laminitida, flebitida

17 Medikamentózní prevence a léčba pooperačních komplikací
Perioperativní (lokální) laváž dutiny břišní, laváž střev i.p. antibiotika, heparin, dextran, SCMC, hyaluronany omentektomie Pooperační (celková) antibiotika heparin flunixin-meglumin podpora střevní peristaltiky – neostigmin, ACP, MTC, lidocain, erytromycin infúzní terapie dekomprese žaludku

18 Chirurgická léčba pooperačních komplikací
relaparotomie opakovaná revize dutiny břišní provedená v rámci jedné hospitalizace pacienta paralytický ileus, komplikace s anastomózou, adheze …….

19 Nemoci GIT vyvolávající koliku
Sborník ČHS „Gastroenterologie koní“ nemoci žaludku nemoci tenkých střev nemoci slepého střeva nemoci velkého kolonu nemoci malého kolonu a rekta

20 Nemoci tenkého střeva vyžadující chirurgickou intervenci
anamnéza akutní kolikové bolesti vzácně chronický průběh či recidivující epizody klinické symptomy diagnóza ileus tenkých střev vzácně specifická diagnóza

21 Nemoci tenkého střeva vyžadující chirurgickou intervenci
Meckelův divertikl perzistující pozůstatek ductus ophalomesentericus kongenitální tubulární struktura na antimezenteriálním okraji ilea viteloumbilikální vaz mezodivertikulární vaz perzistující vitellinní artérie a mezenterium mezenteriální řasa upínající se na antimezentriální stranu distálního jejuna

22 Nemoci tenkého střeva vyžadující chirurgickou intervenci
hernia inguinalis incarcerata hernia umbilicalis inc.– Richterova hernie hernia foraminis epiploici hernia mesenterialis hernia ligamentosa lig. gastrolienale, lig. latum uteri, plica ductus deferentis hernia pseudoligamentosa strangulace pendlujícím lipomem hernia diaphragmatica

23 Nemoci tenkého střeva vyžadující chirurgickou intervenci
volvulus mesenterialis rotace střevního segmentu o více než 180 stupňů okolo dlouhé osy jeho mezenteria postižení rozsáhlých střevních úseků primární nebo sekundární (inkarcerace, adheze, pendlující lipom…) problém volvulus nodosus zauzlení okolo střevní kličky hříbata

24 Nemoci tenkého střeva vyžadující chirurgickou intervenci
intususcepce jejunojejunální ileocékální jejunoileocékální hříbata, mladí koně abnormální peristaltika paraziti akutní i chronický průběh

25 Nemoci tenkého střeva vyžadující chirurgickou intervenci
obstipace ilea (jejuna) impakce škrkavkami stenóza hypertrofie ilea prstenčitá stenóza intramurální hematom, tumor adheze ischémická nekróza

26 Nemoci tenkého střeva vyžadující chirurgickou intervenci
GDJP Veterinářství 12, 2001


Stáhnout ppt "Abdominální chirurgie koně"

Podobné prezentace


Reklamy Google