Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTERNET jako akviziční informační zdroj Mgr. Daniela Tkačíková Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTERNET jako akviziční informační zdroj Mgr. Daniela Tkačíková Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava"— Transkript prezentace:

1

2 INTERNET jako akviziční informační zdroj Mgr. Daniela Tkačíková Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Daniela.Tkacikova@vsb.cz http://www.knihovna.vsb.cz/

3 Problémy knihoven v oblasti doplňování fondů nknkaždoročně narůstá počet vydávaných dokumentů npnpřibývají také elektronické informace ncnceny všech dokumentů se trvale zvyšují nrnrozpočty knihoven stagnují nebo klesají nknknihovny ruší předplatné a omezují nákup knih nakladatelé jsou nuceni ceny zvyšovat… njnje řešením elektronické publikování?

4 Ano, ale... nenelektronické dokumenty nejsou levnější není jisté, zda budou levnější v budoucnu nvnv oblasti komunikace vědeckých poznatků bude zřejmě elektronické publikování primární nznzasáhne Internet i jiné oblasti publikování? nunurčitě ano, viz „e-books“ (Everybook, RocketeBook, SoftBook, Librius, Last Book…)

5 Internet a knihovny: Co je důležitější? Akvizice nebo služby?

6 Co lze nalézt na Internetu? nvnvšechno... ntntexty nsnsoftware nmnmluvené slovo nhnhudbu nonobrazové dokumenty nfnfilm nvnvideo nanatd….

7 Internet a postavení knihoven v informačním systému nInInternet urychlil tok informací v rámci informačního systému mezi tvůrcem a příjemcem informací některé tradiční složky informačního systému se ve virtuálním prostředí mohou stát zbytečnými nmnmají to být právě knihovny a knihovníci? nanasi ne njnje proto nutné nejen pasivně sledovat nové možnosti šíření, sdílení a zpřístupňování informací, ale aktivně se na nich podílet

8 Knihovny a Internet npnpracovníci knihoven všech typů musí poznat význam Internetu a změny, které ho doprovázejí ntnto je možné jen na základě aktivní práce se zdroji Internetu nezbytnost osvojení si digitální gramotnosti nenelektronické služby knihoven na WWW nvnvýchova uživatelů pro práci (nejen) se síťovými informačními zdroji (je možné jen na základě vlastních zkušeností) nznznalost současného Internetu usnadní přechod na nové služby knihoven v 21. století

9 Hlavní rozdíly mezi tradičním a virtuálním prostředím nrnruší se geografická omezení tradičních knihoven i informačních zdrojů (místní versus globální) nutnost orientace na princip „just-in-time“ (oproti dosavadnímu převažujícímu „just-in-case“) nrnrozhodování: vlastnictví nebo „pouze“ zajištění přístupu? núnúzká spolupráce původně izolovaných „technických“ knihovnických činností (akvizice, katalogizace) s oblastí služeb

10 K čemu slouží Internet? nznzdroj informací o tradičních dokumentech nmnmísto pro zpřístupňování elektronických dokumentů npnprostředí pro komunikaci nšnšetří peníze a pracovní čas nvnvyžaduje však další peníze a další čas na ƮtƮt echnické vybavení a komunikační technologie ƮkƮk valifikované síly ƮdƮd alší vzdělávání pracovníků knihoven ƮpƮp řípravu uživatelů pro práci s informacemi ƮkƮk valitní elektronické služby knihoven nonodměnou je však spokojený uživatel (= spokojená knihovnice/knihovník)

11 Problémy při využívání síťových zdrojů nonorganizace elektronických zdrojů ninintegrace elektronických zdrojů mezi tradiční zdroje a další elektronické služby knihoven nonomezení v oblasti přístupu k elektronickým zdrojům (licenční politika, intelektuální vlastnictví a copyright) nanarchivace elektronických zdrojů npnproblémy (nejen) s volně dostupnými zdroji: ƮkƮk valita ƮaƮa ktuálnost ƮsƮs tabilita (dynamičnost, distribuovanost, hypermedialita) nezbytnost spolupráce knihoven a podpora státu

12 Další vlivy Internetu na akviziční činnost knihoven nInInternet stírá rozdíly mezi typy knihoven nrnreorganizace pracovišť knihoven a změny ve složení činností knihoven nrnrůst významu bibliografické kontroly nonorientace na potřeby uživatelů nezbytnost (okamžité) dostupnosti informace bez ohledu na její umístění: závislost na optimálních technických podmínkách (dostupnost vzdálených síťových serverů apod.) co vlastnit, co jen zpřístupnit a jak (předplatné elektronických dokumentů, licenční ujednání, konsorcia, sdílení zdrojů, meziknihovní výpůjční služby, document delivery services apod.)

13 Informační zdroje na Internetu využitelné v akvizici nakladatelské zdroje nenelektronická knihkupectví nininformační zdroje distributorských firem nknknihovní katalogy ndndatabáze služeb „document delivery“ nznzdroje producentů a distributorů bází dat nsnspecializované elektronické časopisy a služby ndndigitální knihovny

14 Možnosti využití těchto zdrojů nvnv rámci všech činností knihovny (nejen v akvizici, ale také ve službách - individuální přístup uživatelů) nininformace o novinkách a dokumentech obecně nznzdroj bibliografických informací nrnrealizace objednávek nznzáklad pro rozhodnutí: koupit nebo zajistit jiným způsobem? nlnlokalizace dokumentů nznzpracování rešerší nznzpřístupnění plných textů (nejen periodik)

15 Český Internet a akviziční činnost knihoven nonomezené využití, orientace zatím spíše na individuálního zákazníka (s výjimkami) npnpředevším prostředí pro získávání a ověřování informací o publikovaných dokumentech, ne pro přímou realizaci objednávek (s výjimkou komunikace elektronickou poštou) nonomezený rozsah zdrojů ncnceny dokumentů npnplatby (dobírky, platby šekem nebo bankovním převodem) nespolehlivost, rizika - zatím stále výhodnější přímý nákup

16 Elektronická knihkupectví v České republice njnje jich nejspíš zbytečně mnoho npnprovoz je s ohledem na náklady na jejich budování, údržbu, rozsah nabízených titulů i počet potenciálních zákazníků zřejmě drahý nabízejí jen velmi omezený rozsah české produkce nabídka je (jak jinak) marketingově orientována (nabízené slevy versus způsob úhrady) nonorientace na individuální zákazníky, případně podnikatelskou sféru

17 Zahraniční zdroje pro akvizici nakladatelské informace: rozsáhlé online katalogy, obsahy, plné texty, informace o novinkách, doprovodné zdroje, seznamy periodik, jejich obsahy, abstrakty, plné texty (různé strategie zpřístupnění), orientace na individuálního uživatele (email @lert) nenelektronická knihkupectví nknknihovní katalogy nznzprostředkovatelské a distributorské firmy nknkomerční služby „document delivery“ npnpříklady pro české knihovny: projekty a spolupráce, specializované servery, digitální knihovny aj.


Stáhnout ppt "INTERNET jako akviziční informační zdroj Mgr. Daniela Tkačíková Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava"

Podobné prezentace


Reklamy Google