Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

   tel. 224 38 2842  EA 207 (Budova Aritma) 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "   tel. 224 38 2842  EA 207 (Budova Aritma) "— Transkript prezentace:

1  http://pef.czu.cz/~lustigova/ http://pef.czu.cz/~lustigova/  lustigova@pef.czu.cz lustigova@pef.czu.cz  tel. 224 38 2842  EA 207 (Budova Aritma)  KHÚterý 10:30 – 11:30 Pátek 7:40 – 8:40

2  New Cutting Edge – Intermediate Units 6 - 10 Student´s Book (povinná literatura)  Workbook + CD ROM (nepovinné)

3 Zápočet Písemný test (65%):ŘT + 1.OT Zápočet + Zkouška = zápočet za pís. test + ústní zkouška Písemný test (min. 65%): ŘT + 1.OT + 2.OT + Ústní zkouška: ŘT + 1.OT + 2.OT Řádný termín testu (ŘT) : 23. – 27. 4. Opravný termín testu (1.OT): 2. – 5. 5.  Účast vždy povinná, omluva pouze předem nebo v den konání testu, podložená písemným potvrzením lékaře apod.; bez omluvy termín propadá.  V úterý 1.5. se výuka nekoná. Předtermíny ústní zkoušky: pro omezený počet studentů 2.OT test + ústní zkouška: ve vypsaných termínech ve zkouškovém období

4 1. Review of the book, CD, movie, culture event etc. (M 6 + M 10 new vocabulary, new adjectives, passive voice, Useful language p. 67) 2. Behaviour in the CR or any other country I know well (M 7 – new vocabulary, making generalisations, Useful language p. 77) 3. Things I cannot live without (M 8 - relative clauses, quantifiers, new vocabulary, Useful language p. 87) 4. Predictions (make general predictions on global developments in future – M 9 – new vocabulary, new grammar – p. 92 – 95,) 5. If I had unlimited money and time resources, I would…. (M 9 – grammar p. 96) 6. Tell a true story that happened to you or someone you know / invent a ghost (criminal, funny) story of your own / tell the story from the book, film you know (M10, past perfect, reported speech, new vocabulary, Useful language p. 109)  NOTE !!!!Talk about 2 – 4 minutes, add required new vocabulary and grammar structures (will be provided to you); preparation time is available; no brought written notes are allowed.  !!!!Be ready to react to any questions covering Modules 6 – 10 incl. grammar

5  Každý svou učebnici  Akutní sdělení - hromadný školní mail + Moodle; základní info na webu.  Všechny příchozí maily čtu, odpovídám podle možností co nejdříve, ale pouze v případě, že požadovaná informace není uvedena na webu.  Náhrada zameškané výuky možná pouze v týdnu, kdy se probírá zameškané učivo a pouze v mojí výuce – viz rozvrh.  Dysgrafie, dyslexie apod. – včas předložit potvrzení z poradny = možnost ústního přezkoušení (nepředkládat však až po 1. neúspěšném písemném testu!!!!).  Uznávání zápočtů / zkoušky –viz http://www.pef.czu.cz/kj http://www.pef.czu.cz/kj  Min. 1 prezentace na téma k ústní zkoušce – orientační hodnocení 1- 4  Moodle je určen k nepovinnému procvičování učiva, počet pokusů je neomezen. Povinnost zpracovat cvičení platí VŽDY v případě absence vyučujícího.  Max 3 neomluvené absence (mailová zpráva není omluvenka; omluvenky předložit do 2 týdnů)

6  Registrace do 11.3., následuje uzamčení přístupu. K registraci použijte uvedené heslo. Zkontrolujte si prosím, zda vás heslo zařadilo do správné skupiny (podle vyučujícího, dne a času výuky).  Info o absenci vyučujícího v Moodle = nesupluje se. Sledujte Moodle pro zadání práce, kterou vypracujete. Vyučující zkontroluje splnění úkolu a zapíše prezenci / absenci studenta v hodině, na které vyučující chyběl. Skupina/Group:Heslo/Password: Lustigova Tuesday 7:00lenka 1 Lustigova Tuesday 8:45lenka 2 Lustigova Wednesday 8:45 lenka 3 Lustigova Wednesday 10:30lenka 4 Lustigova Wednesday 12:15 lenka 5 Lustigova Thursday 12:15 engine Lustigova Thursday 14:00 lenka 6 Lustigova Friday 8:45 lenka 7 Lustigova Friday 10:30 lenka 8


Stáhnout ppt "   tel. 224 38 2842  EA 207 (Budova Aritma) "

Podobné prezentace


Reklamy Google