Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katalogizace speciálních druhů dokumentů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katalogizace speciálních druhů dokumentů"— Transkript prezentace:

1 Katalogizace speciálních druhů dokumentů
Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 2005

2 Speciální druhy dokumentů
kartografické dokumenty, hudebniny, zvukové dokumenty, rukopisy a staré tisky… na rozdíl od klasického tištěného dokumentu vyžadují např. speciální uskladnění, popř. speciální vybavení pro jejich použití AACR – integrované knihovní sbírky se všemi druhy dokumentů katalogizovanými podle stejných pravidel a principů, bez ohledu na fyzickou formu

3 Speciální druhy dokumentů
AACR Kapitoly 3-11 3 Kartografické dokumenty 4 Rukopisy 5 Hudebniny 6 Zvukové dokumenty 7 Filmy a videozáznamy 8 Grafika 9 Elektronické zdroje 10 Trojrozměrné dokumenty 11 Mikroformy 12  Pokračující zdroje

4 Speciální druhy dokumentů
Hlavní rozdíly při katalogizaci: Předepsané prameny popisu Obecné označení druhu dokumentu (OODD) Oblast specifických údajů Fyzický popis

5 Obecné označení druhu dokumentů
Braillovo písmo kartografický dokument elektronický zdroj grafika rukopis mikrodokument film smíšený dokument hudebnina objekt zvukový záznam text videozáznam uvádí se bezprostředně za názvem: Má vlast [hudebnina] Mapa USA [kartografický dokument] Korunovační klenoty [elektronický zdroj]

6 Kartografické dokumenty
OODD : kartografický dokument AACR kap.3 Oblast specifických údajů: údaj o měřítku, (údaj o kartografickém zobrazení, údaj o souřadnicích a ekvinokciu) Fyzický popis: u atlasu a globusu počet fyz. jednotek (1 atlas), jinak počet map (2 mapy)

7 Kartografické dokumenty
Cykloatlas Jihomoravského kraje 1: [kartografický dokument] / zpracoval SHOCart. – Měřítko 1: – Brno : Jihomoravský kraj, – 1 atlas (23 s.) : barev., il. ; 21 x 16 cm Název z tiráže Podkrkonoší 1: [kartografický dokument] / [vydal a zpracoval SHOCart]. – Měřítko 1: – Zádveřice : SHOCart, – 1 mapa : barev. ; 66 x 96 cm složená na 23 x 12 cm. – (Turistická mapa. 1: ; 6) Doprovodný text a fotografie – Legenda v češtině, němčině a angličtině – Podporuje GPS ISBN

8 Kartografické dokumenty
Definice 3.0A Popis kartografických dokumentů - znázorňují celek nebo část zemského povrchu či jakéhokoliv kosmického tělesa. Patří sem dvojrozměrné a trojrozměrné mapy, plány (včetně imaginárních ploch), letecké, navigační a hvězdné mapy, atlasy, globusy, letecké a kosmické snímky ke kartografickým účelům, pohledové mapy apod.

9 Kartografické dokumenty
Hlavní prameny popisu 3.0B U tištěných atlasů – jako u monografií, tj. titulní strana U jiných jednotek v tomto pořadí: vlastní kartografická jednotka; pouzdro (obálka, obal) nebo krabice Pokud informace není dostupná z hlavního pramene, převezme se z jakéhokoli doprovodného tištěného materiálu -leták, brožura

10 Kartografické dokumenty - předepsané prameny popisu
Údaj o názvu a odp. hlavní pramen popisu (HPP) Vydání HPP, doprovodný tištěný materiál Matematické a další specifické údaje HPP, doprovodný tištěný materiál Nakladatelské údaje Fyzický popis jakýkoli pramen Edice Poznámka Standardní číslo a dostupnost

11 3.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Hlavní název, obecné označení druhu dokumentu, souběžné názvy, další názvové informace, údaje o odpovědnosti stejná pravidla jako u monografií zapisuje se název přesně, s výjimkou psaní velkým písmen a interpunkce pokud název není převzat z hlavního pramene popisu, uvede se jeho pramen v poznámce. (Název z …) Pokud hlavní název obsahuje údaj o měřítku, zapíše se

12 3.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Obecné označení druhu dokumentu OODD – výraz kartografický dokument se uvádí bezprostředně za hlavním názvem údaj o odpovědnosti - stejná pravidla jako u monografií, zapíšou se údaje o odpovědnosti, vztahující se k osobám nebo korporacím Korporace – uvádí se, pokud má i jinou funkci než funkci vydavatelskou Př. Vydala a zpracovala Kartografie Praha Zpracoval Vojenský kartografický ústav, vydal Klub českých turistů

13 3.2. Vydání pro zápis údajů platí obecná pravidla
tj. uvede se výraz uvedený v popisné jednotce, lze uvádět údaj o odpovědnosti vztahující se k vydání 3. rozš. vyd. Vyd. 1. 8. vyd.

14 3.3. Oblast matematických a dalších specifických údajů
Př.: Měřítko 1: ; univerzální příčné Mercatorovo zobrazeni (135.00o v.d o v.d./9.00 o j.š o j.š.) ; před kartografickým zobrazením () údaj o souřadnicích a ekvinokciu, popř. mezi nimi ; , před epochou ()číselné označení objektu ; (mezera, středník, mezera) před označením formátu zkratky

15 3.3B. Údaj o měřítku Měřítko 1:200 000
uveďte měřítko kartografické jednotky znázorněním symbolického zlomku jako poměru 1: s úvodním slovem Měřítko Uvádí se i tehdy, je-li měřítko zapsáno jako součást názvu Měřítko [ca ] pokud údaj o měřítku není uveden v žádném prameni (hl. pramen, doprovod. materiál, pouzdro), vypočte je z grafického měřítka, ze souřadnicové sítě. Pak se uvádí do hranatých závorek s výrazem ca Př. Měřítko [ca 1:63 360] Je-li možné měřítko odhadnout srovnáním s jinou mapou s uvedeným měřítkem, zápis je stejný

16 3.3B. Údaj o měřítku Měřítko neuvedeno
Pokud měřítko nelze určit srovnáním Měřítko x-y Pokud měřítko kolísá a jsou známy krajní hodnoty, uvedou se obě měřítka a spojí se spojovníkem. Př.: Měřítko 1: :25 000 Měřítko se mění Pokud hodnoty nejsou známy Měřítka různá hlavní mapy mají více než jedno měřítko Měřítko nezakresleno Pokud měřítko není zakresleno, uveďte výraz Měřítko nezakresleno a neodhadujte

17 3.3. Oblast matematických a dalších specifických údajů
3.3.C Údaj o kartografickém zobrazení uvede se, pokud se nachází v popisné jednotce ; kuželové stejnodélné zobrazení volitelně: údaj o souřadnicích a ekvinokciu př. (74o50´ z.d.-74o40´z.d./ 45o05´s.š.-45o00´s.š) u hvězdných map se uvádějí hodnoty rektascenze a deklinace 3.3.E Typ a rozsah zdroje u elektronických zdrojů Měřítko neuvedeno. – Elektronická data 3.3F Digitální grafické zobrazení informace o typu dat (rastr, vektor), typu objektu (bod, linie, pixel), číselné označení objektu, formátu dat (ASCII, TIFF)

18 3.4 Oblast nakladatelských údajů
pro zápis údajů platí obecná pravidla nakladatel, místo a rok

19 3.5 Oblast údajů fyzického popisu
3.5B Rozsah popisné jednotky 3.5C Další fyzické údaje 3.5D Rozměr 3.5E Doprovodný materiál Příklad: 1 mapa : barev. ; 45 x 80 cm na listu 50 x 44 cm + 1 příl.

20 3.5 Oblast údajů fyzického popisu
3.5B Rozsah popisné jednotky uvádí se arabská číslice a jeden z následujících výrazů: atlas, diagram, globus, mapa, mapová sekce, profil, reliéfní model, snímek dálkového průzkumu, pohledová mapa 1 atlas, 1 mapa lze uvést i přibližný počet ca 800 map  pokud je více než jedna mapa na jednom nebo více listech, specifikuje se počet map a počet listů 6 map na 1 listu, 4 mapy na 2 listech 1 mapa na 4 listech (pokud je mapa ve více částech a ty patří k sobě, aby vytvořily 1 mapu)  atlas: připojit stránkování - 1 atlas (xvii, 50 s., 74 mapových listů)

21 3.5 Oblast údajů fyzického popisu
3.5C Další fyzické údaje: Uspořádání, způsob výroby, počet map v atlase, barva, prostředek, materiál, upevnění mapy př. 1 atlas (330 s.) : ca 150 map každé neobvyklé uspořádání mapy (map) na listu (listech),použijte výrazy: obě strany – mapa pokračuje ve stejném měřítku na druhé straně listu bezprostředně následující – stejná mapa zobrazena ve více než 1 jazyce na každé straně listu

22 3.5 Oblast údajů fyzického popisu
3.5C Další fyzické údaje: způsob výroby jiný než tisk (pokud je to podstatné) počet map v atlase jako u monografií atlas (330 s.) : 100 barev. map barva – pokud je mapa barevná (týká se map, ne jiných barevných objektů) 1 mapa : barev.

23 3.5 Oblast údajů fyzického popisu
3.5C Další fyzické údaje: prostředek použitý při kreslení rukopisné kartografické jednotky, např. tuš apod. 1 mapa : ručně kolorovaná tuší materiál, ze kterého je mapa vyrobena (pokud je to významné, např. jiný materiál než papír) 1 mapa : barev., plast upevnění mapy, její podlepení apod. 1 mapa : barev., podlepena plátnem

24 3.5 Oblast údajů fyzického popisu
3.5D Rozměr mapy a plány: výška x šířka v cm (zaokrouhlovat směrem nahoru), u starých map možné uvádět rozměr v mm Pokud je obtížné určit body pro měření mapy, uvádí se výška a šířka listu 1 mapa : barev. ; na listu 45 x 33 cm uvádí se vnitřní rám mapy (složitější případy v pravidlech) 1 mapa : barev. ; 25 x 35 cm 

25 3.5 Oblast údajů fyzického popisu
3.5D Rozměr  pokud je mapa vytištěna spolu s vnějším obalem, ve kterém má být složena, uvádí se velikost listu ve složené formě spolu s velikostí mapy: 1 mapa : barev. ; 80 x 57 cm složeno na 21 x 10 cm u atlasu – pro zápis údajů platí obecná pravidla obaly, pouzdra, doprovodný materiál 1 mapa : barev. ; 80 x 57 cm složeno na 21 x 10 cm v plastovém pouzdře 21 x 10 cm 17 map + 1 sv. (xvii, 272 s. ; 25 cm)

26 3.6 Edice pro zápis údajů platí obecná pravidla

27 3.7 Poznámky charakter a účel popisné jednotky – např. neobvyklé rysy
Zobrazuje cesty Amundsena, Zobrazuje diecése, Podle statistiky 1991 jazyk – např. jazyk legendy, textu, pokud to jinak není zřejmé pramen hlavního názvu Název z pouzdra. Název ze samostatného obalu. Název dodán katalogizátorem Varianty názvu – např. na obalu, na levém okraji, souběžné názvy

28 3.7 Poznámky údaje o odpovědnosti – poznámky o osobách spojených s dílem, dosud nezmíněnými v popisu vydání a historie díla – poprvé publikováno, podle: matematické údaje – magnitudo hvězdných map a další matem. údaje, geodetický referenční systém nakladatelské údaj - údaje o nakladateli nalepeny… fyzický popis nepravidelný tvar doprovodný materiál edice uživatelské určení

29 3.8 Standardní číslo a dostupnost
pro zápis údajů platí obecná pravidla

30 Rukopisy OODD : rukopis (text, hudebnina, kartografický materiál)
AACR kap. 4 Oblast specifických údajů: neužívá se Nakladatelské údaje: pouze rok vydání, místo ani nakladatel se neuvádí, nedoplňuje se ani zkratka [S.n.]

31 Rukopisy Příklad Rozbor knihovnické sítě a plánování knihovnické služby v Českých Budějovicích [rukopis] : diplomní práce / Marcela Vlčková. – Praha, – 116 s. Diplomová práce. – Institut osvěty a knihovnictví Karlovy university - katedra knihovnictví. – Strojopis. – Vedoucí dipl. práce odb. as. J. Cejpek Tělo- a zdravověda s první pomocí [rukopis] / dle přednášek Ant. Prince, konaných na kursu ku zvdělání učitelů pro školy měšťanské ve Vysokém Mýtě. – Ve Vysokém Mýtě, – 532 s. – Rukopis

32 Rukopisy Definice 4.0A1 „…popis rukopisných materiálů všech druhů (včetně na stroji psaných nebo tištěných výstupů z počítače), dále rukopisných knih, disertací, písemností, dopisů, projevů atd., listin právního charakteru (včetně tištěných forem zařazených do rukopisu ) a sbírek (souborů těchto rukopisů)

33 Rukopisy Hlavní prameny popisu 4.0B
Hlavním pramenem je rukopis jako takový. Z něj se převezmou údaje v tomto pořadí: titulní stránka, incipit... obsah rukopisu

34 Rukopisy - předepsané prameny popisu
Údaj o názvu a odp. HPP, publikované edice/faksimile rkp Vydání Datování Fyzický popis jakýkoli pramen Poznámka

35 4.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Hlavní název, obecné označení druhu dokumentu, souběžné názvy, další názvové informace, údaje o odpovědnosti pro zápis údajů platí obecná pravidla pokud název není převzat z hl. pramene popisu –uvede se jeho pramen v poznámce pokud rukopisu název chybí – doplní se podle následujících instrukcí: u rukopisných svazků – doplnit stručný název (Deník, Deset básní). Pokud dílo bylo později publikováno, uveďte název, pod kterým je známo (u antických rukopisů, jednotlivé dopisy, pohlednice, rukopisné soubory)

36 4.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
OODD – rukopis Údaje o odpovědnosti – pro zápis údajů platí obecná pravidla

37 4.2. Vydání údaje o verzích rukopisných děl
pro zápis údajů platí obecná pravidla údaje o verzích rukopisných děl

38 4.4 Oblast údajů o datování
uvádí se datum nebo data uvedená v rukopisu, pokud nejsou uvedena již v názvu volitelně lze uvést i měsíc a rok

39 4.5 Oblast údajů fyzického popisu
rozsah popisné jednotky počet listů nebo stránek u rukopisných souborů – počet svazků další fyzické údaje psací látka – jiná než papír 20 l. : pergamen ilustrace 20 l. : pergamen, il. rozměr

40 4.7 Poznámky charakter a účel nebo forma
Strojopis pokud se jedná o kopie – výrazy průklep, fotokopie, opis, přepis lze doplnit - ručně psaný, strojopisný, počítačový opis, přepis, kopie Strojopis (fotokopie)

41 4.7 Poznámky Forma jazyk pramen hlavního názvu
Strojopis zvukové nahrávky Tištěný výstup z elektronického katalogu jazyk Latinsky s českými margináliemi pramen hlavního názvu Název z … Varianty názvu, souběžné názvy

42 4.7 Poznámky  údaje o odpovědnosti – údaje o odpovědnosti, nezapsané v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti, poznámky o osobách spojených s dílem, dosud nezmíněnými v popisu Marginálie Roberta Gravese dárce, zdroj akvizice, předchozí vlastník(ci)

43 4.7 Poznámky Místo napsání rukopisu
Publikování – pokud rukopis byl později publikován fyzický popis Papír s filigránem. V pouzdře 20 x24 cm. Některé listy poškozeny vlhkostí doprovodný materiál

44 4.7 Poznámky dosažitelnost a přístupové právo
reference – poznámky o nejúplnějších soupisech, rejstřících Popsáno v: poznámky k obsahu u středověkých rukopisů – typ písma, ilustrace, kolace apod.

45 Rukopisy aplikace pravidel popisu rukopisu na soudobé rukopisy, diplomové práce: ODD nakladatel – neuvádí se, nedoplňuje se ani s.n. rok vydáni - doplní se rok obhajoby DP nebo jiný roku vedený v DP místo vydání – lze doplnit místo obhajoby, sídlo školy Poznámka - lze uvést přesný název studované školy a oboru, popř. jméno vedoucího práce, oponenta

46 Hudebniny OODD - hudebnina AACR kap. 5
Oblast specifických údajů: forma hudebniny (orchestrální partitura, hlasy…) Fyzický popis: počet partitur nebo hlasů

47 Hudebniny – příklad záznamů
Ouvertura [hudebnina] : (Pohádka zimního večera) : pro velký orchestr : op. 9 / Josef Suk ; instrumentační retuše podle pokynů skladatelových provedl Jaroslav Vogel. – Partitura. – Praha : Hudební matice, – 1 partitura (83 s.). – (Česká orchestrální hudba)

48 Hudebniny - příklad záznamů
Concerto for piano and orchestra F minor, op. 114 [hudebnina] : based on the first edition / Max Reger. – Studijní partitura. – London : Ernst Eulenburg, c1990. – 1 partitura (136 s.) "Edited from: Max Reger. Sämtliche Werke, Vol. 8: Werke für Soloinstrumente und Orchester II"

49 Hudebniny Definice Hudebniny zahrnují hudbu, určenou k interpretaci, výuce, studiu a faksimile hudebních rukopisů

50 Hudebniny Hlavní prameny popisu 5.0B1
Titulní stránka nebo její náhrada (drobná úprava, pokud titulní stránka obsahuje výčet skladeb)

51 Hudebniny - předepsané prameny popisu
Údaj o názvu a odp. hlavní pramen popisu (HPP) Vydání HPP, hlavička, obal, kolofon, OP Forma hudebniny HPP Nakladatelské údaje HPP, hlavička, obal, kolofon, OP, 1. s. hudebniny Fyzický popis jakýkoli pramen Edice HPP, hlavička, obal, kolofon, OP Poznámka Standardní číslo a dostupnost

52 5.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Hlavní název, obecné označení druhu dokumentu, souběžné názvy, další názvové informace, údaje o odpovědnosti stejná pravidla jako u monografií zapisuje se název přesně, s výjimkou psaní velkým písmen a interpunkce Pokud se název skládá ze jména jednoho nebo více typů skladby, a údajů , týkajících se obsazení, tóniny, data vzniku skladby, čísla – zapíše se vše jako hlavní název Sinfonia I (1970) Symphony no 3, A major, opus 56

53 5.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Obecné označení druhu dokumentu OODD – výraz hudebnina se uvádí bezprostředně za hlavním názvem údaj o odpovědnosti - stejná pravidla jako u monografií, zapíšou se údaje o odpovědnosti, vztahující se k osobám nebo korporací Kromě hlavního názvu musí katalogizátor vytvořit i unifikovaný název, týkající se jednotlivého díla

54 5.2. Vydání pro zápis údajů platí obecná pravidla tj. uvede se výraz uvedený v popisné jednotce, lze uvádět údaj o odpovědnosti vztahující se k vydání

55 5.3. Oblast údajů o formě hudebniny
zapište údaj uvedený v hlavním pramenu popisu, označující fyzickou formu hudebnin Partitura a hlasy Orchestrální partitura V případě pochybností, zda údaj je údajem o formě hudebniny, se nezapisuje

56 5.4 Oblast nakladatelských údajů
pro zápis údajů platí obecná pravidla místo vydání, jméno nakladatele a datum vydání vydavatelská čísla a čísla výrobní matrice se uvádějí do poznámek

57 5.5 Oblast údajů fyzického popisu
5.5B Rozsah popisné jednotky 5.5C Ilustrace 5.5D Rozměr 5.5E Doprovodný materiál Příklad: 1 partitura (23 s.) : il. ; 18 cm + 1 sešitek

58 5.5 Oblast údajů fyzického popisu
5.5B Rozsah popisné jednotky počet fyzických jednotek spolu se specifickou formou hudebniny počet partitur nebo hlasů arabskými číslicemi, za ním jeden z výrazů: partitura, klavírní (instrumentální) výtah, řídící hlas, klavírní výtah s vokálními hlasy, klavírní verze, sborová partitura, hlas (part) 1 partitura 4 hlasy 1 partitura (2 sv.) Pokud žádny z uvedených výrazu není vhodný: 55 s. not, nebo jen 55 s. pokud se jedna o různé druhy partitur nebo o partituru a samostatné hlasy – uvádí s údaje o každém z nich podle pořadí v přehledu výrazů 1 partitura (23 s.) + 1 řídící hlas + 16 hlasů 1 partitura (278 s.) + 24 hlasů

59 5.5 Oblast údajů fyzického popisu
Ilustrace – pro zápis údajů platí obecná pravidla Rozměr – pro zápis údajů platí obecná pravidla – výška v cm Doprovodný materiál – pro zápis údajů platí obecná pravidla

60 5.6 Edice pro zápis údajů platí obecná pravidla

61 5.7 Poznámky druh či žánr skladby a obsazení
Koleda Opera o dvou dějstvích Obsazení, nástroje – pokud je dílo určeno pro sólové nástroje, uveďte je všechny (do počtu 11) Pro varhany. Pro soprán a klavír. Pro 2 sopránové zobcové flétny, 2 hoboje, 2 housle a basso continuo jazyk – např. jazyk textové složky díla, pokud to není zřejmé z ostatních částí popisu Latinský text pramen hlavního názvu Název z nakladatelského katalogu Varianty názvu – např. na obalu

62 5.7 Poznámky údaje o odpovědnosti – údaje o odpovědnosti, nezapsané v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti, poznámky o osobách spojených s dílem, dosud nezmíněnými v popisu vydání a historie díla Reprint vydání z roku 1712 notace použitá v popisné jednotce, pokud není obvyklá Chorální notace Moderní notace nakladatelské údaje doba trvání skladby a fyzický popis doba trvání – pokud je uvedena v popisné jednotce Durata: 18 min

63 5.7 Poznámky doprovodný materiál edice uživatelské určení další formy
poznámky k obsahu – přehled děl se samostatnými názvy Obsahuje píseň Vydavatelská čísla a čísla výrobní matrice Popisovaný exemplář

64 5.8 Standardní číslo a dostupnost
pro zápis údajů platí obecná pravidla

65 Zvukové dokumenty OODD – zvukový dokument AACR kap. 6
Oblast specifických údajů: neužívá se Fyzický popis: počet fyzických jednotek, přehrávací doba, přehrávací rychlost, počet zvukových kanálů (mono, stereo)..

66 Zvukové dokumenty – příklad záznamů
Nejstarší zvukové záznamy lidové hudby v Čechách [zvukový záznam] I., Dudy a dudácká muzika / sebral a zaznamenal Otakar Zich. – Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, – 1 zvuková deska (48:11) : digital, ADD, mono + 1 příl. – Původní rok vydání 1909, remastering 2000

67 Zvukové dokumenty – příklad záznamů
Adeste fideles! [zvukový záznam] : Christmas down the ages / Emma Kirkby, soprano ; Westminster abbey choir ; Abbey consort and ensemble ; English chamber orchestra ; Martin Neary, conductor. – [S.l.] : Sony classical, p1996. – 1 zvuková deska (74:12) : digital, DDD + 1 příl. – (Arc of light)

68 Zvukové dokumenty Definice
„dokument, na kterém jsou zvukové vibrace zaznamenávány pomocí mechanických či elektrických prostředků tak, aby zvuk mohl být reprodukován.“ popis zvukových dokumentů na všech médiích (desky, disky, pásky (cívky, kartridže, kazety) apod.

69 Zvukové dokumenty – předepsané prameny popisu
Hlavní prameny popisu Hlavním pramenem pro běžný typ zvukových záznamů jsou vlastní deska (cívka, kazeta) a informace na etiketě nebo etiketách Pokud na etiketách není uveden společný název, ale je uveden na doprovodném textovém materiál, pouzdru, nebo obalu – lze je použít jako hlavní pramen popisu (6.01B)

70 ZD- předepsané prameny popisu
Údaj o názvu a odp. hlavní pramen popisu (HPP) Vydání HPP, doprovodný textový materiál, pouzdro Nakladatelské údaje Fyzický popis jakýkoli pramen Edice Poznámka Standardní číslo a dostupnost

71 6.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Hlavní název, obecné označení druhu dokumentu, souběžné názvy, další názvové informace, údaje o odpovědnosti stejná pravidla jako u monografií zapisuje se název přesně, s výjimkou psaní velkým písmen a interpunkce pokud název není převzat z hlavního pramene popisu, uvede se jeho pramen v poznámce. (Název z …) Pokud název zcela chybí

72 6.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Název Názvy u zvukových dokumentů – vyskytují se v popisné jednotce v několika variantách, často značně odlišných (CD jeden název na etiketě, jiný na přebalu desky, jiný na hřbetu, ještě jiný na zadní straně) jasná definice AACR – u CD je hlavním pramenem popisu vlastní deska a etiketa – převezme se název odtud. Pokud jsou rozdíly mezi názvy významné, vytvoříme tzv. variantní názvy

73 6.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Název údaje uvedené před „názvem“ Mary Martin in The Sound of Music Eduard Hrubeš uvádí Velmi lechtivý Silvestr s Kozlovkou 1.1B1 Název se zapíše přesně, pokud jde o pořadí údajů 1.1B2 Pokud hlavní název obsahuje údaj o odpovědnosti, zapíše se jako součást hlavního názvu 1.1F3 Pokud údaj o odpovědnosti předchází hlavnímu názvu, uveďte jej do požadované pozice, pokud ovšem netvoří nedílnou součást hlavního názvu Z uvedených paragrafů vyplývá, že se údaje přepíší přesně tak, jak jsou uvedeny, i když se to zdá být zbytečné

74 6.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Obecné označení druhu dokumentu OODD – výraz zvukový dokument se uvádí bezprostředně za hlavním názvem údaj o odpovědnosti - stejná pravidla jako u monografií, zapíšou se údaje o odpovědnosti, vztahující se k osobám nebo korporacím, a to v té podobě, v jaké se tam vyskytují.

75 6.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
údaj o odpovědnosti - 6.1F– zapište údaj o odpovědnosti vztahující se k osobám nebo korporacím, kterým se připisuje významná role při vytvoření intelektuálního obsahu zvuk. záznamu (autoři mluveného slova, skladatel hud. děl apod.). Pokud účast osoby nebo korporace přesahuje rámec pouhého provedení díla (u populární, rockové hudby), uvede se v údajích o odpovědnosti Pokud ne (u vážné hudby, záznam mluveného slova) – uvádí se tento údaj v poznámce Toto pravidlo povoluje zapsat účinkující, kteří přesáhnou rámec pouhé interpretace, do údajů o odpovědnosti

76 6.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
údaj o odpovědnosti - Pokud jsou vedle jména skupiny, sboru, souboru, společnosti uváděni i členové skupiny, uvádí se v oblasti poznámky, pokud jsou považováni za významné

77 6.2. Vydání tj. uvede se výraz uvedený v popisné jednotce
pro zápis údajů platí obecná pravidla tj. uvede se výraz uvedený v popisné jednotce

78 6.3. Oblast specifických údajů
neužívá se

79 6.4 Oblast nakladatelských údajů
pro zápis údajů platí obecná pravidla nakladatel, místo a rok Místo vydaní: se zapíše v takové formě a mluvnickém tvaru, v jakém se vyskytuje Uvádí se vždy [S.l.] Jméno nakladatele: 6.4.D1 D2 Pokud se na zvukovém dokumentu vyskytuje jak jméno nakladatelského podniku, tak jméno jeho podřízené složky nebo obchodní jméno nebo značka nakladatelství, uveďte jméno podřízené složky nebo obchodní jméno nebo značku jako nakladatele Na etiketě: p2000 Supraphon as + obchodní značka Panton Nakladatel: Panton

80 6.4 Oblast nakladatelských údajů
Uvádí se vždy - [s.n.] 6.4D3 Místo výroby – pokud jméno a místo nakladatele neznám, uvádí se jméno a místo výroby

81 6.4 Oblast nakladatelských údajů – datum vydání
uvede se rok vydání, distribuce daného vydání pokud se vyskytuje i datum nahrávky, uvádí se v poznámce často - datum fonogramu (p2000) pořadí: datum vydání, datum fonogramu, datum copyrightu, datum výroby s vysvětlivkou, pravděpodobný rok vydání v hranatých závorkách Pokud se na popisné jednotce objevují data fonogramu nebo copyrightu pro každé dílo v PJ, pak se neuvádějí v poli datum vydání,ale v poznámce U nekomerčně vydaných (nepublikovaných) dokumentů se do data vydání zapisuje datum vytvoření dokumentu Je uvedeno více dat – vždy uvádět to nejnovější

82 6.5 Oblast údajů fyzického popisu
6.5B Rozsah popisné jednotky 6.5C Další fyzické údaje 6.5D Rozměr Příklad: 1 zvuková deska (51:49) : digital ; 12 cm + 1 příl.

83 6.5 Oblast údajů fyzického popisu
6.5B Rozsah popisné jednotky počet fyzických jednotek arabskými číslicemi a jeden z následujících výrazů: zvuková kartridž, zvuková kazeta, zvuková deska, zvuková cívka, film pro záznam zvuku přehrávací doba zapisuje se přehrávací doba ve formě (MM:SS), pouze pokud uvádíme přibližnou přehrávací dobu, uvádíme ji se v minutách 1 zvuková deska (51:49) 1 zvuková deska (ca 68 min.) přehrávací doba je buď uvedena přímo na PJ, nebo je snadno zjistitelná – jinak ji odhadneme pokud to není možné – doba se neuvádí vůbec Durata je možné uvádět i v oblasti poznámky – zde se zapisují stejným způsobem MM:SS

84 6.5 Oblast údajů fyzického popisu
6.5.C1 Další fyzické údaje v tomto pořadí: druh záznamu, přehrávací rychlost, charakteristika drážek, počet stop, počet zvukových kanálů druh záznamu – (jak je zakódován) – uvádí se buď jako analog nebo digital přehrávací rychlost – tj. počet otáček za min. – neuvádí se u zvukových kazet a CD, je nu gramofonových desek a cívek 1 zvuková deska (ca 45 min.) : analog, 33 1/3 ot/min. charakteristika drážek – např. mikrodrážka, uvádí se pouze v případě nestandardního typu desek počet stop – uspořádání stop u filmu pro záznam zvuku – u standardní PJ se neuvádí počet zvukových kanálů – uvádějí se výrazy mono, stereo a kvadro, jen tehdy, je li uvedeno na popisné jednotce

85 6.5 Oblast údajů fyzického popisu
6.5 D Rozměr u zvukových desek se uvádí v cm (rozdíl oproti AACR – palce) 1 zvuková deska : analog, 33 1/3 ot/min ; 30 cm 2 zvukové desky : digital ; 12 cm v obalu pokud je popisná jednotka v obalu, uveďte tuto skutečnost buď za rozměr popisné jednotky nebo uveďte rozměr pouzdra 6.5E Doprovodný materiál zápis pro zápis údajů platí obecná pravidla, za znaménkem + pokud je na popisné jednotce uvedeno bližší označení doprovodného materiálu (libreto, slovníček) užijí se tyto termíny, jinak se použije obecný termín 2 zvukové desky : digital ; 12 cm v obalu + 1 libreto

86 6.6 Edice pro zápis údajů platí obecná pravidla

87 6.7 Poznámky druh či žánr nebo umělecká forma a obsazení
Rozhlasový program Obsazení, nástroje – pokud je to nezbytné, uvádí se stejně jako 5.7 Pro varhany. Pro soprán a klavír. Pro 2 sopránové zobcové flétny, 2 hoboje a 2 housle jazyk – např. jazyk mluveného nebo zpívaného obsahu, pokud to není zřejmé z ostatních částí popisu Zpíváno v češtině a francouzštině, brožura navíc v angličtině pramen hlavního názvu – Název z obalu varianty názvu – např. na obalu, na pouzdru souběžný název a další názvové informace

88 6.7 Poznámky údaje o odpovědnosti – údaje o odpovědnosti, nezapsané v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti, poznámky o osobách spojených s dílem, dosud nezmíněnými v popisu Komentář Ivan Ruml Režie Olga Zezulová Vlachovo kvarteto (Josef Vlach, Václav Snítil, housle; Josef Koďousek, viola; Viktor Moučka, violoncello) vydání a historie díla nebo historie nahrávky Nahráno ve studiu Domovina v Praze v r. 1970 Originální nahrávka premiéry pořadu z r. 1969 nakladatelské údaje Původní fonogramy: p1972, 1968 Supraphon

89 6.7 Poznámky fyzický popis doprovodný materiál edice
Durata: 13: : :57 doprovodný materiál Doprovodný text na pouzdru edice uživatelské určení další formy

90 6.7 Poznámky poznámky k obsahu – přehled děl se samostatnými názvy
- díla stejného autora Obsahuje: Název 1 – Název 2 – Název 3 Název: Album : Jako kotě si příst Obsahuje: Ano, pane Jiří -- Svatební průvod -- Oh, Ruby, nechtěj mi lásku brát -- Máš hvězdy v očích -- Bílá mříž – Je to zlé -- Sadie (byla lady) -- Loudavý kůň -- Bez cíle bloumat -- Pratety -- Má dívka N -- Tom -- Já záhadou se trápím -- Namále mám -- Já hvězdu ti dám -- Drahý můj -- Nebudu už říkat přísloví -- Skála -- Po půlnoci -- Máš už jít -- Podzim, podzim přichází -- Závidím -- Jako kotě si příst -- Čekej tiše -- Vzdálené bubny 327 1# $aAno, pane Jiří$a Svatební průvod$a Oh, Ruby, nechtěj mi lásku brát$a Máš hvězdy v očích$aBílá mříž$a Je to zlé

91 6.7 Poznámky poznámky k obsahu – přehled děl se samostatnými názvy
- díla různých autorů Obsahuje: Název 1 / 1. autor – Název 2 / 2. autor – Název 3 / 3. autor Název: Danses populaires françaises et anglaises du XVIe siecle Obsahuje: Orchésographie / Thoinot Arbeau -- The English dancing master / John Playford 327 1# $aOrchésographie / Thoinot Arbeau$aThe English dancing master / John Playford

92 6.7 Poznámky poznámky k obsahu – přehled děl se samostatnými názvy
- díla různých autorů, jeden autor více děl, které následující po sobě Obsahuje: Název 1 ; Název 2 / 1. autor – Název 3 / 2. autor Ach vojna vojna / song and choruses by Janáček ... [et al.] Obsahuje: Láska opravdivá ; Divím se milému / Leoš Janáček -- Zavedený ovčák ; Milenka travička ; Hostina /Antonín Dvořák -- Wasserfahrt / Felix Mendelssohn Bartholdy -- Liebe / Franz Schuber 327 1# $aLáska opravdivá ; Divím se milému / Leoš Janáček$a Zavedený ovčák ; Milenka travička ; Hostina /Antonín Dvořák $aWasserfahrt / Felix Mendelssohn Bartholdy$a Liebe / Franz Schuber

93 6.7 Poznámky poznámky k obsahu – přehled děl se samostatnými názvy
-díla různých autorů, jeden autor více děl, které nenásledující po sobě Obsahuje : Název 1 ; Název 2 / 1 autor – Název 3 / 2. autor – Název 4 / 1. autor  Kromě odpovědnosti možné uvádět durata jednotlivých děl, obsazení apod. 32327    1# $aRusalka. Měsíčku na nebi hlubokém / A. Dvořák (5:29) $aČertova stěna. O, vím, co Záviš snuje / B. Smetana (3:20)

94 6.7 Poznámky poznámky k obsahu – přehled děl se samostatnými názvy
- díla různých autorů, jeden autor více děl, které nenásledující po sobě Obsahuje : Název 1 ; Název 2 / 1 autor – Název 3 / 2. autor – Název 4 / 1. autor Kromě odpovědnosti možné uvádět durata jednotlivých děl, obsazení apod.:  327 $aRusalka. Měsíčku na nebi hlubokém / A. Dvořák (5:29) $aČertova stěna. O, vím, co Záviš snuje / B. Smetana (3:20 Vydavatelské číslo Popisovaný exemplář

95 6.8 Standardní číslo a dostupnost
pro zápis údajů platí obecná pravidla

96 Filmy a videozáznamy OODD : videozáznam AACR kap.7
Fyzický popis: počet fyz. jednotek, přehrávací doba atd.

97 Filmy a videozáznamy Hodnocení a bonitace půd v ČR [videozáznam]. -- Praha : Fontis, c videokazeta (15 min.) : zvuk., stereo, barev. Nakl.číslo: M2139/00 Fontis

98 Filmy a videozáznamy Daniel Landa [videozáznam] : best of. -- Praha : Monitor-EMI, c videodisk (DVD) : zvuk., barev. ; 12 cm + 1 brožura Nakl.číslo: Monitor-EMI Monitor-EMI Požadavky na technické vybavení: DVD přehrávač Doprovázejí různí instrumentalisté a sboristé -- Daniel Landa, zpěv, keyboards, aranžmá většiny písní Název z disku -- Nahráno v letech v různých studiích -- Kompilace -- Název na pouzdru: Best of Landa. -- Režie videoklipů: Mirjam Landa, Michal Beneš Obsahuje: Jó ulice -- Přízraky -- Chlapeček z periferie -- Valčík -- Motýlek -- Andílek -- Holky a mašiny -- Zombice -- Ztracení hoši -- Včera mě někdo-- -- Krysařova zpověď -- Králíček Azurit -- Pozdrav z fronty Muži s padáky -- Smrtihlav -- Osmý den chaosu Kromě skladeb vydaných původně na zvuk. desce (Monitor-Emi: ) DVD video obsahuje videoklipy 10 skladeb a další zvukové ukázky. Navíc tento DVD obsahuje CD-ROM s kompletními texty skladeb ze všech alb Daniela Landy

99 Filmy a videozáznamy Definice
popis filmů a videozáznamů všech druhů, včetně kompletních filmů, kompilací, ukázek z filmů, televizních zpravodajství, šotů

100 Filmy a videozáznamy Hlavní prameny popisu 7.0B
HPP u filmů a videozáznamů jsou v tomto pořadí: popisná jednotka samotná (např. titulky) její pouzdro a etiketa na pouzdru pokud informace není dostupná z HPP, další prameny v tomto pořadí: doprovodný textový materiál (scénář, reklamní mat.) pouzdro, které není integrálním součástí další prameny

101 Filmy a videozáznamy - předepsané prameny popisu
Údaj o názvu a odp. hlavní pramen popisu (HPP) Vydání HPP, doprovodný materiál Nakladatelské údaje HPP, doprovodný materiál Fyzický popis jakýkoli pramen Edice Poznámka Standardní číslo a dostupnost

102 7.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Hlavní název, obecné označení druhu dokumentu, souběžné názvy, další názvové informace, údaje o odpovědnosti stejná pravidla jako u monografií zapisuje se název přesně, s výjimkou psaní velkým písmen a interpunkce pokud název není převzat z hlavního pramene popisu, uvede se jeho pramen v poznámce. (Název z …) Pokud název chybí Název u reklamních filmů, nesestříhaného zpravodajství apod.

103 7.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
OODD – výraz videozáznam Další názvová informace – tj. podnázev – pokud se vyskytuje na hlavním pramenu popisu, jinak uvádět jen do poznámky, pokud jsou důležité Údaje o odpovědnosti 7.1F zapište údaj o odpovědnosti vztahující se k osobám nebo korporacím, které jsou v hlavním pramenu popisu uvedeny jako participující na vzniku filmu (režisér, animátor, produkční) a jsou považovány za obzvlášť důležité. Další údaje o odpovědnosti uveďte v poznámce

104 7.2. Vydání zapište údaj vztahující se k vydání filmu, které obsahuje rozdíly od jiných vydání téhož filmu atd. pro zápis údajů platí obecná pravidla

105 7.4 Oblast nakladatelských údajů
pro zápis údajů platí obecná pravidla Místo vydaní: se zapíše v takové formě a mluvnickém tvaru, v jakém se vyskytuje Uvádí se vždy [S.l.]. U nepublikované jednotky se místo vydání nezapisuje a neuvádí se ani s.l.  Jméno nakladatele: Uvádí se jméno nakladatele a volitelně distributora, agenturu uvádějící film atd.  Datum vydání: Pro zápis údajů platí obecná pravidla, tj. uvede se rok vydání, distribuce daného vydání. Volitelně lze uvést datum výroby originálu apod. do poznámky

106 7.5 Oblast údajů fyzického popisu
7.5B Rozsah popisné jednotky 7.5C Další fyzické údaje 7.5D Rozměr 7.5E Doprovodný materiál Příklad: 1 videokazeta (80 min) : zvuk., barev. 1 videodisk (DVD) : zvuk., barev. ; 12 cm + 1 brožura

107 7.5 Oblast údajů fyzického popisu
7.5B Rozsah popisné jednotky počet fyzických jednotek arabskými číslicemi a jeden z následujících výrazů: filmová kartridž, filmová kazeta, filmová smyčka, filmová cívka, videokartridž, videokazeta, videodisk, videocívka přehrávací doba U videodisků s pohyblivými obrazy – uvede se podle 1.5B4 1 videokazeta (50 min.) 14 filmových cívek (ca 160 min.) uvádíme přibližnou přehrávací dobu - v minutách

108 7.5 Oblast údajů fyzického popisu
7.5.C1 další fyzické údaje v tomto pořadí: stranový poměr a speciální projekční charakteristiky (filmy) – např. speciální požadavky na projekci zvuk – výrazy zvuk., němý barva – barev., čb. 2 filmové cívky (60 min.) : Panavision, zvuk., barev. 1 videokazeta (24 min.) : zvuk., čb. s barev. úvodní sekvencí projekční rychlost (filmy) – počet obrázků za sekundu, jestliže je to významné. Neuvádí se standard 24 obr/s pro zvukový film 1 filmová cívka (1 min., 17 sek.) : němý, barev., 25 obr/s 7.5D Rozměr uvádí se: šířka filmu v mm, u 8 mm doplnit zda se jedná o singl, standard šířka videopásku v mm průměr videodisku v cm  7.5E Doprovodný materiál

109 7.6 Edice pro zápis údajů platí obecná pravidla

110 7.7 Poznámky Charakter nebo žánr
Dokumentární film, TV hra jazyk – např. jazyk mluveného nebo zpívaného obsahu filmu nebo videozáznamu, pokud to není zřejmé z ostatních částí popisu. Francouzský dialog, anglické titulky pramen hlavního názvu Název ze scénáře varianty názvu – např. na obalu, na pouzdru souběžný název a další názvové informace

111 7.7 Poznámky údaje o odpovědnosti – údaje o odpovědnosti, nezapsané v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti, poznámky o osobách spojených s dílem, dosud nezmíněnými v popisu účinkující (herci v hlavních rolích), realizátoři (kamera, scénář, hudba, střih) vydání a historie díla nebo historie nahrávky Podle románu …. nakladatelské údaje Fyzický popis Podrobnosti k údajům o zvuku (Dolby stereo), délka filmu nebo pásku ve stopách, barva (Technicolor), druh kopie (negativ, pozitiv, inverze), podložka filmu (nitrát, acetát), videozáznamový systém (VHS), výroba kopie (2. generace), zvláštní projekční údaje (trojrozměrný film), videodisky (doba trvání a počet snímků)

112 7.7 Poznámky doprovodný materiál edice uživatelské určení další formy
Se scénářem edice uživatelské určení další formy poznámky k obsahu (např. u nesestříhaného materiálu a film. zpravodajství) vydavatelské číslo popisovaný exemplář

113 7.8 Standardní číslo a dostupnost
pro zápis údajů platí obecná pravidla

114 Filmy a videozáznamy Monumenty starověku [videozáznam]. -- Praha : Reader's Digest Výběr, c videokazeta (60 min.) : zvuk. (stereo), barev. -- (Velké putování za krásami světa) Nakl. číslo: RDCZV K Reader's Digest Výběr Komentář v češtině, angličtině a maďarštině, české a maďarské titulky. -- Název z kazety. -- Původní práva: c1996 Reader's Digest Výběr. -- Režie, producent Rob Fruchtman. -- Vydáno také na videodisku (DVD). Obsahuje: Théby a Abú Simbel - Egypt -- Tikal - Guatemala -- Akropolis - Řecko -- Angkor Wat - Kambodža

115 Grafické dokumenty OODD : grafika AACR kap. 8

116 Grafické dokumenty Canov, Stefan
 3 muži ve člunu [grafika] : Jerome Klapka Jerome : premiéry: 21. a 23. ledna 2005 v Malém divadle / návrh plakátu Tom Ciller ; grafika Stefan Canov. -- [Liberec : Divadlo Františka Xavera Šaldy, 2005] plakát : barev. ; 60 x 42 cm + 1 fot. (22 x 16 cm) Uvádí: Divadlo F. X. Šaldy Wendler, Jiří Bečov nad Teplou [grafika] : městský znak na štítu radnice, interiér kostela sv. Jiří / foto Jiří Wendler. – Karlovy Vary : F - art, [2005]. – 1 pohlednice : barev. ; 11 x 15 cm

117 Grafické dokumenty Definice 8.0A
Grafické dokumenty všech druhů – neprůhledné (dvojrozměrné umělecké originály a reprodukce, grafy, fotografie, technické výkresy) nebo určené k projekci či k prohlížení (např. diafilm, rentgenové snímky, diapozitivy) a jejich sbírky

118 Grafické dokumenty Hlavní prameny popisu 8.0B
Hlavním pramenem je popisná jednotka jako taková. Další pořadí pramenů: obal (pouzdro), doprovodný textový materiál, další prameny

119 Grafické dokumenty - předepsané prameny popisu
Údaj o názvu a odp. hlavní pramen popisu (HPP) Vydání HPP, obal, doprovodný materiál Nakladatelské údaje HPP, obal, doprovodný materiál Fyzický popis jakýkoli pramen Edice Poznámka Standardní číslo a dostupnost

120 Grafické dokumenty 8.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Hlavní název, obecné označení druhu dokumentu, souběžné názvy, další názvové informace, údaje o odpovědnosti 8.2 Oblast údajů o vydání 8.4 Oblast nakladatelských údajů datum vydání – datum vydání, může být i datum vytvoření uměleckého originálu nebo jiných nepublikovaných graf. jednotek

121 8.5 Oblast údajů fyzického popisu
8.5B Rozsah popisné jednotky 8.5C Další fyzické údaje 8.5D Rozměr 8.5E Doprovodný materiál 1 plakát : barev. ; 42 x 30 cm

122 8.5 Oblast údajů fyzického popisu
8.5B Rozsah popisné jednotky rozsah popisné jednotky včetně označení nosiče: počet fyzických částí arabskými číslicemi a jeden z následujících výrazů: umělecký originál, grafický list, umělecká reprodukce, fotografie, obraz, obrázek, pohlednice, plakát, diapozitiv, technický výkres

123 8.5 Oblast údajů fyzického popisu
8.5C další fyzické údaje údaje o médiu umělecký originál – výtvarná technika (křída, olej, pastel) a látka (plátno, tkanina) grafický list – grafický technika (rytina, litografie) umělecká reprodukce- metoda reprodukce (hlubotisk) fotografie – jedná-li se o negativ 8.5C2 Barva barev., čb., sépie 8.5D Rozměr výška x šířka v cm (kromě diapásu a diafilmů) bez pasparty, rámu apod. 8.5E Doprovodný materiál

124 8.6 Edice pro zápis údajů platí obecná pravidla

125 8.7 Poznámky Charakter nebo umělecká forma
Kulturní přehled jazyk - např. jazyk mluveného nebo psaného obsahu grafické jednotky a doprovodného zvuku, pokud to není zřejmé z ostatních částí popisu. Anglické titulky pramen hlavního názvu Název z katalogu výrobce. Název dodán katalogizátorem Varianty názvu – např. na pouzdru souběžný název a další názvové informace

126 8.7 Poznámky údaje o odpovědnosti – údaje o odpovědnosti, nezapsané v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti, poznámky o osobách spojených se vznikem dílem, nebo o osobách spojených s předchozími vydáními Vypráví: X.Y. Připisováno: dárce, pramen a předchozí vlastník grafického díla vydání a historie popisné jednotky Podle pohádky… Česká verze díla … nakladatelské údaje

127 8.7 Poznámky Fyzický popis
Fotokoláž, Nezarámováno, Velikost s rámečky: Na rubu text: Doprovodný materiál S katalogem výstavy edice uživatelské určení další formy resumé – stručné resumé obsahu popisné jednotky Letecký snímek… Resumé: cvičení ve čtení…

128 8.7 Poznámky poznámky k obsahu – např. přehled částí grafické jednotky se samostatnými názvy Vydavatelské číslo Popisovaný exemplář Poznámka vztahující se k originálu reprodukovaného uměleckého díla Reprodukce díla: Femme nue en plein air umělecký originál : olej na plátně, barev. ; 79 x 64 cm. Národní galerie, Praha

129 8.8 Standardní číslo a dostupnost
pro zápis údajů platí obecná pravidla

130 Elektronické zdroje OODD : elektronický zdroj AACR kap. 9
Oblast specifických údajů : typ a rozsah zdroje (data, program) Fyzický popis: rozsah (počítačový disk, pásková kazeta, optický disk…) Poznámka: požadavky na systém (značka a model počítače, kapacita požadované paměti, název OS, požadavky na software, druh a charakteristiky periferních zařízení, typ modifikací hardware)

131 Elektronické zdroje Ahoj Evropo [elektronický zdroj] : průvodce mladých Evropou a Evropskou unií / Delegace Evropské komise v České republice. – Počítačová data. – Praha : Delegace Evropské komise v České republice, – 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev., zvuk. ; 12 cm Požadavky na systém: PC Pentium II MHz; min. 64MB RAM; MS Windows98; MS Internet Explorer 5.5 (je součástí); zvuková karta 8bit; mechanika CD-ROM 4x, SVGA monitor (min. 256 barev), myš nebo jiné polohovací zařízení Název z obalu CD-ROM. – Obsahuje: Instituce EU – Politika – Historie – Mladí lidé v EU – Život v EU – Evropské státy – Slovník EU – Multimédia

132 Elektronické zdroje Definice 9.0A
dokument (data a/nebo programy) zakódovaný pro práci s počítačem. Může vyžadovat použití periferního zařízení připojeného k počítači (např. mechanika CD-ROM) nebo připojení k počítačové síti (např. Internet) El. zdroje mohou být zpřístupněny buď lokálně – popisuje se konkrétní fyzický nosič, nebo dálkově – neexistuje konkrétní nosič, zdroj je přístupný v digitální síti např. Internet, nemanipuluje se přímo s nosičem – pracuje se u terminálů, nebo se zdroji uloženými na pevném disku apod. v el. zdrojích obsaženy i jiné druhy dokumentů – pravidla i z jiných kapitol (např. seriál, mapa na CD-ROM)

133 Elektronické zdroje Hlavní prameny popisu
9.0B Hlavním pramenem popisu u el. zdrojů je samotný zdroj údaje převezmeme z formálně uvedených údajů ( tj. např. z titulní obrazovky, hlavního menu, z údajů o programu, z domovské stránky, z hlavičky dokumentu, z metadat apod.), a z fyzického nosiče nebo jeho etikety

134 Elektronické zdroje Hlavní prameny popisu
Pokud údaje nejsou dostupné ze zdroje samotného, lze zvolit další v pořadí: tištěná nebo on-line dokumentace nebo jiný doprovodný materiál informace tištěné na pouzdru vydaném nakladatelem další publikované popisy zdroje, jiné prameny (metadatové záznamy) Pouzdro: pokud je popisovaná jednotka složená se dvou nebo více samost. částí (např. 2 CD-ROM), považuje se pouzdro, pokud je na něm uveden společný název, za hlavní pramen popisu

135 Elektronické zdroje - předepsané prameny popisu
Údaj o názvu a odp. hlavní pramen popisu, informace vydané nakladatelem, pouzdro Vydání Typ a rozsah zdroje jakýkoli pramen Nakladatelské údaje Fyzický popis Edice Poznámka Standardní číslo a dostupnost

136 9.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Hlavní název, obecné označení druhu dokumentu, souběžné názvy, další názvové informace, údaje o odpovědnosti Platí stejná pravidla jako u monografií, tj. zapisuje se název přesně, s výjimkou psaní velkým písmen a interpunkce Pramen hlavního názvu se povinně zapisuje v poznámce Obecné označení druhu dokumentu OODD – výraz elektronický zdroj se uvádí bezprostředně za hlavním názvem Rozdíl mezi smíšeným dokumentem (angl. Multimedia) a multimediálním CD-ROM

137 9.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
údaj o odpovědnosti - stejná pravidla jako u monografií, zapíšou se údaje o odpovědnosti, vztahující se k osobám nebo korporacím, kterým se připisuje významná role při vytvoření obsahu zdroje, všechny další údaje o odpovědnosti se uvádějí v poznámkách

138 9.2 Oblast údajů o vydání pro zápis údajů platí obecná pravidla, zapíše se údaj, vztahující se k vydání elektronického zdroje, které je rozdílné od jiných vydání V případě pochybností o tam, zda se jedná o údaj o vydání, považují se výrazy jako vydání (edition), issue), verze (version, release), úroveň (level), aktualizace (update) za označení vydání

139 9.2 Oblast údajů o vydání Pokud údaj o vydání chybí, ale je známo, že obsahuje podstatné změny oproti jiným vydáním, doplní se výraz v hranatých závorkách - volitelné Verze 7 Windows 2000 Podstatné změny: změny v obsahu dat, v normalizovaném kódování, změny v programování, v programovacím jazyce, přidání zvuku nebo grafiky, zdokonalení grafiky Nepodstatné změny: opravy nesprávně zapsaných dat, změny v uspořádaní obsahu, změny ve výstupním formátu a zobrazovacím médiu, - tyto změny lze uvést v poznámce

140 9.2 Oblast údajů o vydání Údaje o odpovědnosti vztahující se k vydání
Údaje o revidovaném vydání - za nové, revidované, doplněné apod. vydání se považuje vydání el. zdroje, kde došlo k podstatným změnám v obsahu, v programu apod. Version 1.1

141 9.3 Oblast údajů o typu a rozsahu elektronického zdroje
Je povinné u dálkově přístupných zdrojů, u kterých neexistují údaje fyz. popisu. Je nepovinné, ale užitečné uvádět i u lokálních elektronických zdrojů 9.3.B1 Typ zdroje uvést jeden z následujících výrazů: elektronická data, elektronický program (elektronické programy), elektronická data a program (programy)

142 9.3 Oblast údajů o typu a rozsahu elektronického zdroje
9.3.B2 rozsah zdroje pokud je to snadno zjistitelné – uvést počet souborů, záznamů apod. Elektronická data ( 7 souborů : 6100 záznamů) Elektronické programy (1 soubor : 200 příkazů) U vícedílných souborů se uvede počet záznamů a/nebo bytů každé části Elektronická data (2 soubory : 43200, 1250 bytů)

143 9.4 Oblast nakladatelských údajů
pro zápis údajů platí obecná pravidla - tj. místo, jméno a datu všech druhů nakladatelských aktivit nutné odlišit od sebe vydavatelskou činnost (tj. zveřejnění dokumentu) od fyzické výroby všechny dálkově přístupné elektronické zdroje se považují za publikované Praha : Ikaros, 1997

144 9.5 Oblast údajů fyzického popisu
8.5B Rozsah popisné jednotky 8.5C Další fyzické údaje 8.5D Rozměr 8.5E Doprovodný materiál 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : zvuk., barev. ; 12 cm + 1 příručka pro uživatele

145 9.5 Oblast údajů fyzického popisu
9.5 B rozsah popisné jednotky včetně specifického označení druhu dokumentu zapíše se počet fyzických jednotek nosiče arabskými číslicemi a připojí se jeden z následujících výrazů: podle české interpretace využito ISBD(ER), příloha C: elektronický optický disk (CD-ROM), elektronický disk, elektronická pásková kartridž, pásková kazeta, pásková cívka 9.5C Další fyzické údaje zvuk, barevnost 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : zvuk., barev.

146 9.5 Oblast údajů fyzického popisu
99.5D Rozměr u disků – průměr disku v cm, u kartridže délka strany kartridže, u kazet dálka a výška čelní stránky kazety 9.5E Doprovodný materiál pro zápis platí obecná pravidla 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : zvuk., barev. ; 12 cm + 1 příručka pro uživatele

147 9.6 Edice pro zápis údajů platí obecná pravidla

148 9.7 Poznámky pro zápis údajů platí obecná pravidla
charakter, účel, požadavky na systém a způsob přístupu charakter a účel: pokud to není zřejmé z jiných částí popisu Hra Tabulkový procesor Požadavky na systém Povinná poznámka, měla by se objevit jako první s návěštím Požadavky na systém: u lokálních zdrojů Způsob přístupu: pro dálkové zdroje

149 9.7 Poznámky Požadavky na systém: uvést dané charakteristiky
v následujícím pořadí: název (značka), model počítače PC Pentium a vyšší kapacita požadované paměti 16 MB RAM název operačního systému Windows 95, 98 požadavky na software (včetně programovacího jazyka) druh a charakteristiky doporučených periferních zařízení grafická karta VGA, zvuková karta modifikace hardware Požadavky na systém: PC Pentium II MHz; min. 64MB RAM; MS Windows 98; MS Internet Explorer 5.5 (je součástí); zvuková karta 8bit; mechanika CD-ROM 4x, SVGA monitor (min. 256 barev), myš nebo jiné polohovací zařízení

150 9.7 Poznámky charakter, účel, požadavky na systém a způsob přístupu
U lokálních zdrojů: Požadavky na systém: U dálkových zdrojů: Způsob přístupu: Způsob přístupu: World Wide Web Způsob přístupu: Internet přes ftp

151 9.7 Poznámky jazyk - např. jazyk mluveného nebo psaného obsahu zdroje, pokud to není zřejmé z ostatních částí popisu Text na obrazovce a zvuk v angličtině a francouzštině pramen hlavního názvu Název z titulní obrazovky Název z webovské stránky (stav ze dne 29. května 1999) Varianty názvu – např. na manuálu, na druhé titulní obrazovce souběžný název a další názvové informace

152 9.7 Poznámky údaje o odpovědnosti – údaje o odpovědnosti, nezapsané v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti, poznámky o osobách spojených se vznikem dílem, dosud nezmíněnými v popisu (autor uživatelské příručky, grafický návrh) vydání a historie díla – Označení vydání z etikety na pouzdru zahrnuje i poznámky k popisovanému vydání Aktualizovaná verze programu z r. 1999, podrobnosti o nevýznamných změnách

153 9.7 Poznámky typ a rozsah zdroje – významné informace, které nelze zapsat jinam. Velikost souboru se mění. Textové soubory (soudní zprávy a výtahy) nakladatelské údaje – výhradní distribuce fyzický popis – stereo zvuk, ochrana proti kopírování, v červené a modré barvě Další doplňující údaje – např. ke zvuku, barevnosti, varianty fyzických nosičů, dostupnost na jiném médiu, údaje o doprovodném materiálu

154 9.7 Poznámky doprovodný materiál edice uživatelské určení jiné formy
poznámky k obsahu - Obsahuje: Čísla související s popisnou jednotkou mimo ISBN a ISSN Poznámky vztahující se k popisovanému zdroji Poznámky k vydání Anotace - doporučuje se zapsat stručnou anotaci se základními informacemi o obsahu zdroje

155 9.8 Standardní číslo a dostupnost
pro zápis údajů platí obecná pravidla

156 Elektronické zdroje - příklady
Digitization of rare library materials 1945 [elektronický zdroj] : storage of and access to data: the solution for the compoud document / project management Adolf Knoll, Stanislav Psohlavec. – Data a program. – [2. rozš., a rev. vyd.]. – Praha : Národní knihovna ČR ; Albertina Icome, – 1 elektronický odptický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm. – (Memoria Mundi Series Bohemica 1998) Požadavky na systém: IBM PC kompatibilní – procesor Pentium; 5,5 MB volného místa na disku; MS Windows 3.1, Windows WfW nebo Windows 95; Netscape Navigator 4 nebo MS Explorer 3 a vyšší; monitor SVGA High Color 16-bitový (min. 256 barev); mechanika CD-ROM 4x nebo vyšší Název z disku. – Na titulní obrazovce název edice: Memoriae Mundi Series Bohemica – Překlady Adolf Knoll, Jana Březinová. – Další informace dostupné na URL: digit.nkp.cz/rare99/enter.htm

157 Elektronické zdroje - příklady
Národní knihovna České republiky [elektronický zdroj]. – Webovská prezentace. – Praha : Národní knihovna České republiky, [1995]. – Způsob přístupu: World Wide Web. URL: Název z titulní obrazovky. – Zobrazený název na titulní obrazovce: Vítejte v Národní knihovně České republiky, resp. Anglický název Wellcome to the National Library of the Czech Republic Domovská stránka Národní knihovny ČR. Obsahuje záložky: O Národní knihovně – Odborné činnosti – Publikační činnosti – Aktuálně – Slovanská knihovna – Informace pro uživatele – Služby – Knihovní fondy – Katalogy a databáze – Referenční centrum – Informace pro knihovny a vydavatele

158 Elektronické zdroje - příklady
Ikaros [elektronický zdroj] : elektronický časopis o informační společnosti. – Praha : Ikaros, 1997- Způsob přístupu: World wide web Název z titulní obrazovky. – Popsáno dle: Roč. 3, č. 4 ( ) Vydává skupina studentů i absolventů Ústavu informačních studií a knihovnictví FF

159 Trojrozměrné dokumenty
Kapitola 10 – Trojrozměrné dokumenty popis trojrozměrných dokumentu všech druhů – modely, diorámata, hry, kazety, sochy, exponáty pro výstavy, přírodní objekty Hlavní pramen popisu: samotný objekt spolu jakýmkoli doprovodným textovým materiálem Jak roste les [trojrozměrný dokument]. – [S.l.] : [s.n.], [199-]. – 1 skládačka : dřevo, barev., ; v krabici 25 x 32 x 5 cm + 1 maňásek (červený a modrý ; 20 cm)

160 Mikrodokumenty Kapitola 11 – Mikrodokumenty
Popis všech druhů dokumentů v mikroformě: mikrofilmy, mikrofiše, mikrokarty, mikroštítky Může se jednat o reprodukce již existujících textových i grafických dokumentů Hlavní pramen popisu – u mikrofilmů titulní políčko (tj. políčko na počátku popisné jednotky), u mikroštítků titulní štítek, u mikrofiší titulkové pole 1 mikrofiš (120 políček) : il. ; 12 x 17 cm + 1 příručka


Stáhnout ppt "Katalogizace speciálních druhů dokumentů"

Podobné prezentace


Reklamy Google