Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE (CT)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE (CT)"— Transkript prezentace:

1 POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE (CT)
(historická fakta, principy, konstrukce CT systémů, metody rekonstrukce, zpracování signálů) doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

2 Základní uspořádání systému CT

3 Základní uspořádání systému CT

4 Historie vývoje CT 1917 - matematická teorie rekonstrukce předmětu ze
znalosti průmětů předmětu do různých směrů první praktická aplikace matematického základu rekonstrukční tomografie v radioastronomii (Bracewell) teoretické práce z oblasti rtg tomografie princip CT (Hounsfield) první rtg CT u fy EMI v Londýně (Hounsfield) princip systému počítačové emisní tomografie (PET)

5 Historie vývoje CT - pokračování
princip systému UZV transmisní tomografie D pozitronová emisní kamera (Fourierova metoda) UZV reflexní tomografie potenciální CT jednofotonová emisní počítačová tomografie (SPECT)

6 Historie vývoje CT - pokračování
helical (spirální) CT RTG real-time CT RTG ,75 s CT RTG ,5 s CT RTG a multislice CT RTG současnost - rychlé 3D CT RTG

7 Johann Radon * 16.12.1887 Tetschen, Bohemia
(matematik) * Tetschen, Bohemia † Vienna, Austria "Uber die Bestimmung von Funktionen durch ihre Integral-werte langs gewisser Mannigfaltigkeiten", Berichte Sachsische Akademie der Wissenschaften. Leipzig, Math.-Phis. Kl., v.69, pp V této práci pan Radon matematicky vyřešil rekonstrukci prostorového obrazu na základě znalosti jeho projekcí.

8 Sir Godfrey Newbold Haunsfield

9

10 Allan M. Cormack

11 „tomos“ - řez či sekce „graphia“ - popis
Terminologie CT „tomos“ - řez či sekce „graphia“ - popis CT Computed Tomography počítačová tomografie CT Computed Tomography CT Computerized Tomography Reconstructive Tomography rekonstrukční tomogr. RT CAT Computerized Axial Tomogr. počítač. axiální tomogr. Computer Assisted Tomogr. CAT Computerized Axial Tomogr. počítač. axiální tomogr. CAT Computerized Axial Tomogr. počítač. axiální tomogr. Computer Assisted Tomogr. počítač. podp. tomogr. CAT Computerized Axial Tomogr. CAT Computer Aided Tomography CTAT Computerized Transverse Axial Tomography CTAT počítačová transversální axiální tomografie Topogram x Tomogram

12 Systémy CT z hlediska měření fyzikálních vel.

13 Nevýhody konvenční RTG diagnostiky
1. 3D -> 2D, tzv. sumační obraz, tj. orgány uložené v několika rovinách nad sebou se u konvenčních rentgenogramů zobrazí navzájem superponovány, Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

14 Nevýhody konvenční RTG diagnostiky
2. malá detekční účinnost detektoru (štít, film), vysoká dávka záření, nízký odstup S/N, malá energetická rozlišovací schopnost, 2. malá detekční účinnost detektoru (štít, film), vysoká dávka záření, nízký odstup S/N, malá energetická rozlišovací schopnost, malý mezní kontrast, 2. malá detekční účinnost detektoru (štít, film), vysoká dávka záření, nízký odstup S/N, 2. malá detekční účinnost detektoru (štít, film), vysoká dávka záření, 2. malá detekční účinnost detektoru (štít, film), 3. omezená gradace výstupního obrazového média.

15 Základní princip CT CT vytváří obraz těla pacienta jako sérii tomografických sekcí (řezů). Každý řez je vytvořen matematickou rekonstrukcí předmětu ze znalosti průmětů (projekcí) předmětu do různých směrů. Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

16 Základní princip CT Jednotlivé řezy objektu musí být rozděleny do sítě
malých objemových elementů (voxels) se čtvercovou základnou a s konstantní hodnotou útlumu. Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

17 Základní fyzikální princip CT
Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

18 Základní fyzikální princip CT
Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

19 Kategorie CT systémů - konvenční CT RTG - „helical“ (spirální) CT RTG
- „real-time“ CT RTG - subsekundové standardní CT RTG - vícevrstvé - „multi-slice“ CT RTG - rychlé 3D CT RTG

20 CT systémy 1. generace Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

21 CT systémy 2. generace Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

22 CT systémy 3. generace Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

23 CT systémy 4. generace Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

24 „Utvrzování svazku“ (beam hardening)
Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

25 „Utvrzování svazku“ (beam hardening)
Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

26 CT číslo - Haunsfieldovo číslo (HU)
Je vyjádřením kvantitativního hodnocení absorbčních vlastností tkáně. Měřeno monochromatickým zářením 73 keV. stupnice CT čísel = denzitní stupnice rozsah až +1000, pro vzduch -1000, pro vodu 0

27 CT číslo - Haunsfieldovo číslo (HU)
Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

28 Generace, zpracování a detekce radiačního signálu CT systémů
Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

29 Generace, zpracování a detekce radiačního signálu CT systémů
CT systémy 1. generace - myšlenka snímání 2 tomografických vrstev současně - druhý detektor, „čárkové“ optické ohnisko rentgenky Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

30 Generace, zpracování a detekce radiačního signálu CT systémů
CT systémy 2. generace - pomalé a rychlé systémy - sendvičový a lamelový kolimátor Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

31 Generace, zpracování a detekce radiačního signálu CT systémů
CT systémy 3. generace - rotační, pulsně buzená rentgenka - asymetrické uspořádání mozaiky detektorů Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

32 Generace, zpracování a detekce radiačního signálu CT systémů
CT systémy 4. generace - systémy s inverzním vějířovitým svazkem Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

33 Generace, zpracování a detekce radiačního signálu CT systémů
Ultrarychlé CT systémy - DSR Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

34 Generace, zpracování a detekce radiačního signálu CT systémů
Ultrarychlé CT systémy - CVCT Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

35 Generace, zpracování a detekce radiačního signálu CT systémů
Detektory - účinnost (abs. a konv. úč. RTG záření na el. sig.) - doba odezvy (detekce a schopnost další detekce) - linearita (dynamický rozsah odezvy detektoru) Scintilační krystaly (NaI, CsI, BGO) - vys. úč., velké rozměry, nízká prost. rozl. schopn. Ionizační komory - nízká účin., jednoduché a komp., vys. prost. rozl. sch.,

36 Generace, zpracování a detekce radiačního signálu CT systémů
Detektory scintilační detektor (krystal) + fotonásobič ionizační komory plněné plynem (xenon) scintilační detektor (krystal) + fotodioda (fototranzistor) Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

37 Generace, zpracování a detekce radiačního signálu CT systémů
Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

38 Generace, zpracování a detekce radiačního signálu CT systémů
Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

39 Základní principy rekonstrukce obrazu
denzitní funkce = předmětová funkce lin. součinitel zeslabení původní souř. snímací úhel rotovaná souř. rotovaná souř. paprskový součet či průmět Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

40 Základní principy rekonstrukce obrazu

41 Matematická rekonstrukce obrazu ze souboru jeho průmětů
- zpětná projekce - sumační metoda - jednoduchá metoda - podstatné artefakty - iterativní rekonstrukce - algebraická metoda - použita u EMI-Scanneru - používá se u PET, SPECT - analytická rekonstrukce - matematické řešení - filtrovaná zpětná projekce - filtrovaná 2D FT

42 Přímá zpětná projekce j-tý projekční úhel
úhlový přírůstek mezi projekcemi počet projekcí Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

43 Radonova transformace

44 Radonova transformace

45 Radonova transformace

46 Radonova transformace

47 Radonova transformace

48 Radonova transformace

49 Radonova transformace

50 Radonova transformace

51 Radonova transformace

52 Radonova transformace

53 Radonova transformace

54 Radonova transformace

55 Přímá zpětná projekce - hvězdicový artefakt
Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

56 Analytické rekonstrukce
- přímé řešení rovnice - diskretizace primárního parametrického pole - omezení prostorové rozlišovací schopnosti - dvě základní metody 2D Fourierova rekonstrukce (the central projection theorem, the Fourier slice theorem – věta o centrálním řezu) - filtrovaná zpětná projekce

57 Analytická rekonstrukce - 2D FT

58 Analytická rekonstrukce - 2D FT
pootočení

59 Analytická rekonstrukce - 2D FT
Fyzikální význam rovnice: Každý Fourierův koeficient denzitní (předmětové) funkce je roven Fourierovu koeficientu projekce sejmuté pod stejným úhlem.

60 Analytická rekonstrukce - 2D FT
Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

61 Analytická rekonstrukce - 2D FT
Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

62 Analytická rekonstrukce - 2D FT
- předpokládejme FT obrazu f(x,y), z definice dostáváme - dále předpokládejme FT projekce , dostáváme - nejprve uvažujme hodnoty F(u,v) na přímce v=0 v rovině uv

63 Analytická rekonstrukce - 2D FT – pokrač.
- předchozí výsledek lze zobecnit a dostáváme výraz Fyzikální význam rovnice: Každý Fourierův koeficient denzitní (předmětové) funkce je roven Fourierovu koeficientu projekce sejmuté pod stejným úhlem.

64 Analytická rekonstrukce - 2D FT – pokrač.
- důkaz platnosti předchozího vztahu prostorová oblast x y t s frekvenční oblast u v w - předpokládejme rotaci souřadnic a transformaci souřadnic

65 Analytická rekonstrukce - 2D FT – pokrač.
- je zřejmé, že a tudíž - transformace pravé strany rovnice do souřadnic xy - pokud máme dostatečný počet projekcí, pak platí

66 Analytická rekonstrukce - 2D FT – pokrač.
Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

67 Analytická rekonstrukce - 2D FT – pokrač.
Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

68 Analytická rekonstrukce - 2D FT – implem.

69 Analytická rekonstrukce - filtrovaná ZP

70 Analytická rekonstrukce - filtrovaná ZP
Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

71 Analytická rekonstrukce - filtrovaná ZP
Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

72 Iterativní rekonstrukce (IR) - úvod
Přednosti IR proti FBP: IR umožňují lépe modelovat fyzikální podstatu zobrazování (útlum, rozlišení, šum), IR umožňují lépe pracovat s jednotlivými případy naměřených dat (oříznutí projekcí, tomografie s omezeným úhlem), některé algoritmy IR poskytují lepší šumové textury (rozdílný typ a stupeň korelace šumu).

73 Iterativní rekonstrukce – základní myšlenka
základem je aplikování korekcí na libovolné počáteční hodnoty denzit objemových elementů (voxelů) tak, abychom dosáhli shody s naměřenými daty – projekcemi, celý postup provádíme tak dlouho, dokud projekce vypočítané z odhadů původní distribuce zdroje záření nebudou odpovídat naměřené distribuci zdroje záření v rámci požadované přesnosti.

74 Iterativní rekonstrukce – obecný postup
Zvolíme počáteční hodnoty odhadu objemových elementů (voxelů) , kde i je index voxelu. Typickým prvním krokem je přiřazení průměrných hodnot příslušných projekcí všem Vypočítáme hodnoty projekcí (paprskových součtů) z daných hodnot , kde l je číslo iterace ( l = 1 na počátku). Zde je též vhodná příležitost k tomu, abychom popř. uplatnili něco z fyzikálního modelu zobrazovacího systému.

75 Iterativní rekonstrukce – postup pokračování
3. Zvoleným způsobem dle použitého algoritmu IR porovnáme hodnoty odhadů jednotlivých hodnot projekcí s hodnotami skutečných naměřených projekcí a zpětně promítneme nezbytné korekce, tj. provedeme zpřesnění (update) hodnot voxelů. Např. pokud hodnoty odhadované projekce jsou příliš velké v porovnání se skutečnými, pak všechny hodnoty voxelů, které k tomuto přispívají, jsou zvoleným způsobem zmenšeny.

76 Iterativní rekonstrukce – postup pokračování
4. Pokud je výše uvedený postup realizován pro všechny voxely a paprsky, pak je iterace ukončena. 5. Celý postup opakujeme tak dlouho, dokud není dosaženo požadované přesnosti, nebo pokud nedosáhneme jistého počtu iterací.

77 Iterativní rekonstrukce - ART
ART – Algebraic Reconstruction Technique je jedním z mnoha použitých algoritmů, které se používají do současnosti. Existují dva základní typy ART: - aditivní - multiplikativní

78 Iterativní rekonstrukce – ART pokračování
kde: odhad hodnoty i-tého voxelu podél j-tého paprsku během l-té iterace, skutečný paprskový součet (data) podél j-tého paprsku, počet objemových elementů (voxelů) podél j-tého paprsku,

79 Iterativní rekonstrukce – ART aditivní - příklad
- skutečná naměřená data (projekce a paprskové součty)

80 Iterativní rekonstrukce – ART př. – pokrač.
1/3 vertikální paprsky

81 Iterativní rekonstrukce – ART př. – pokrač.
2/3 horizontální paprsky

82 Iterativní rekonstrukce – ART př. – pokrač.
3/3=1 diagonální paprsky viz orig. data

83 Zpracování elektrického signálu
Obrázek převzat z: Drastich, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: VUT, 2001.

84 Zpracování elektrického signálu - korekce
- požadavek na průměrnou relativní přesnost měření 0,1%, - z toho vyplývají stálé rekalibrace a korekce, - korekce realizované během číslicového předzpracování signálu např. formou LUT, - popis korekcí: - korekce na offset – eliminace případné nenulové hodnoty výstupní úrovně signálu bez rtg záření, - normalizace – potlačení vlivu případného kolísání generované intenzity rtg záření, - korekce na změny citlivosti (na nehomogenitu) koriguje rozdílnou citlivost detektorů a kolísání zesílení jednotlivých kanálů,

85 Zpracování elektrického signálu - korekce
- popis korekcí - pokračování: - korekce na justáž – korekce nepřesnosti montáže detektorů a kolimačního systému, - korekce na vytvrzování svazku – tj. na změnu v poměrném zastoupení rtg záření ve prospěch vyšších energií při průchodu tkání pacienta, - kosinová korekce – je vázána na použitý vějířovitý svazek rtg záření a zvolený algoritmus přepočtu získaných hodnot do pravoúhlého uspořádání, - „raw data“ – konvoluce – zpětná projekce – výsledný obraz


Stáhnout ppt "POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE (CT)"

Podobné prezentace


Reklamy Google