Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žabernatí (branchiata) Všechny druhy žabernatých řadíme pouze do jedné třídy - korýši.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žabernatí (branchiata) Všechny druhy žabernatých řadíme pouze do jedné třídy - korýši."— Transkript prezentace:

1 Žabernatí (branchiata) Všechny druhy žabernatých řadíme pouze do jedné třídy - korýši

2 Korýši (crustacea)  Primitivní vodní členovci  Dýchají žábrami (výjimečně celým povrchem těla – buchanky)  2 páry tykadel, které vznikají přeměnou prvních dvou párů hlavových končetin  Další 3 páry jsou přeměněny v kousací ústrojí – 1 pár kusadel = mandibuly, 2 páry čelistí = maxily  Rozeklané končetiny na srostlé hlavohrudi a na zadečku  Povrch těla kryje krunýř prostoupený vápenatými solemi

3  Gonochoristé s nepřímým vývojem ( larva – nauplius, u krabů – dokonalejší zo ë a)  Raci – přímý vývoj  Tvoří podstatnou složku vodní biomasy s nesmírným významem pro život ve vodních ekosystémech

4 Nižší korýši  Mezi nižší korýše řadíme žábronožky, lupenonožce, lasturnatky, klanonožce, kapřivce, svijonožce

5 A)Perloočky  Hrotnatka obecná ( Daphnia pulex)  Ze stran zploštělé tělo  Přílbovitá hlava vybíhá na břišní straně v hrotitý výběžek  Hruď s končetinami je ukrytá ve dvouchlopňové schránce  Zadeček bez končetin je na břišní straně ohnutý pod hruď  1. pár tykadel = antenuly – malé, zakrnělé; funkce chemoreceptoru  Rozvětvená tykadla = antény – přisedají po stranách hlavy; veslovací brvy, mohutná svalovina

6  Oko – nápadné, černě pigmentované  Po stranách hlavy je malá pigmentová skvrna, která je zbytkem tzv. Naupliového oka larvy  5 párů lupenitých rozeklaných nožek s žaberními přívěsky na hrudi - slouží k filtraci mikroskopických planktonních organismů ( = bakterie, bičíkovci, jednobuněčné řasy, detritus) a jejich dopravě k ústnímu otvoru  Pohyb nožek zajišťuje trvalý přísun potravy a prokysličené vody  Na zadečku jsou 2 drápky a 2 podélné řady trnů, mezi nimiž vyúsťuje řitní otvor  Hřbetní část zadečku má výrůstky, které uzavírají plodovou komůrku nacházející se mezi hřbetní stranou hrudi a skořápkou

7  V plodové komůrce se při partenogenetickém rozmnožování vyvíjejí zárodky a koncem léta efipia = oplozená vajíčka v obalech  Partenogeneze = rozmnožování samiček bez účasti samečků, při níž vznikají z diploidních vajíček opět jen samičky  Oplozená trvalá vajíčka jsou v obalech (efipiích), které je chrání před vyschnutím a vymrznutím  Efipia lnou k peří vodních ptáků, dosedajících na hladinu  Efipíí je na podzim obrovské množství, přečkají nepříznivé podmínky a na jaře se z nich uvolňují oplozená vajíčka, ze kterých vznikají samičky

8

9  Trávicí trubice – zelenohnědé zbarvení - začíná ústním otvorem se žvýkacím ústrojím - střevo prochází tělem přímo - v hlavové části do střeva ústí hepatopankreatická (slinivkojaterní) žláza  Váčkovité srdce – ve hřbetní části hrudi za hlavou - jediný pár otvůrků = ostií  Žebříčkovitá gangliová nervová soustava

10

11 B)Žábronožky = anostraca  Ze stran zploštělí  Velcí do 30mm  Nesmírně odolná a životaschopná vajíčka  Žábronožka sněžní (Chirocephalosis grubei)

12 C)Listonožky = notostraca  Krycí plochý hřbetní štít  Dravci, živící se vodními bezobratlými, drobnými pulci  Vajíčka snášejí vyschnutí i vymrznutí  Listonoh jarní, letní

13 D)Buchanky = copepoda  Mořští planktonní korýši  Ve vodních nádržích se vyskytují po celý rok  Nemají skořápku  Tělo tvořeno vejčitou hlavohrudí a úzkým článkovaným zadečkem bez končetin  Dýchají celým povrchem těla  Na hlavohrudi – nápadné mohutně vyvinuté antenuly se smyslovými brvami a jednoduchá naupliová očka  Buchanka obecná (Cyclops strenuus) – samičky nesou po stranách zadečku 2 hroznovité váčky s vajíčky

14  Vznášivka obecná (Eudiaptomus vulgaris) – dlouhé antenuly  Chlopek obecný (Ergasilus sieboldi) – oplozené samičky sají krev na žábrách ryb, jež oslabují a současně vytvářejí vstupní bránu druhotným plísňový onemocněním

15

16

17 E)Kapřivci = branchiura  Ektoparaziti ryb, pulců  Lupínkovitě zploštělé tělo, shora kryté hřbetním oválným štítkem  Dýchají celým povrchem těla  Kapřivec plochý (Argulus foliaceus)

18  Svijnožci jsou přisedlí mořští živočichové  Např. Vilejš stvolnatý (Lepas anatifera)

19 Vyšší korýši  Patří do tř. Rakovci  Tělo kryto pevným krunýřem  Tělo složené z 21 článků ( 6 čl. - hlava, 8 čl. - hruď, 7 čl. - zadeček)  Končetiny i na zadečkových článcích

20 A)Rakovci  Rak říční (astacus astacus), velký do 20 cm  Olivově zelené tělo kryté kutikulárním krunýřem a rozlišeno na hlavohruď a zadeček  Krunýř = karapax je na průřezu válcovitý a je zpevněn vápenatými solemi  Krunýř vpředu vybíhá ve špičatý výběžek  Krunýř raka omezuje v růstu, tak musí být během života několikrát svlékán  Během svlékání nepřijímají potravu a bývají skryti v úkrytu do doby, než krunýř ztvrdne  Svlékání je řízeno hormonem ekdysonem  Rakůvky = čočkovitá vápencovitá tělíska v postranních výběžcích žaludku, z nichž rak v době svlékání doplňuje minerální soli pro inkrustaci krunýře

21  Hlava i hruď jsou s krunýřem srostlé nepohyblivě  Hrudní články přirůstají pouze na hřbetní straně  Lupínkovité žábry jsou uložené v dutině, která vzniká po stranách těla  Zadeček je rovný, tvořený 7 články, které na sebe nasedají taškovitě tak, že v případě nebezpečí umožňují rychlé podsunutí zadečku pod tělo a únik do bezpečí  Každý článek nese 1pár končetin = celkem 19párů  Všechny končetiny jsou dvouvětvené

22  Ústní ústrojí → hltan → jícen → přední část žaludku ( silně chitizovaná stěna, která slouží dalšímu rozmělňování potravy)  Do zadní části žaludku ústí slinivkojaterní žláza = hepatopankreas  Žábry, kterými raci dýchají, jsou neustále omývány proudem okysličené vody, který vzniká vířením čelistních nožek  Otevřená cévní soustava má vakovité srdce; hemolymfa je bezbarvá (obsahuje Cu)  Gangliová nervová soustava žebříčkovitého typu  Stopkaté oči  Gonochoristé s přímým vývojem  Samečkové dospívají ve 3. a samičky ve 4. roce

23  Samička klade až 200 vajíček, která si přilepuje k zadečkovým nožkám, kde se vyvíjí  Značně vyvinuta regenerační schopnost  Raci říční žijí v čistých a prokysličených tekoucích vodách; živí se rostl. Potravou, hmyzem, obojživelníky, potěrem; chráněni zákonem  Rak kamenáč žije v horských potocích  Rak bahenní  Humři žijí při evropském pobřeží Atlantiku a Středozemního moře – mimořádně silná klepeta ( např. Humr evropský)

24

25

26 B)Krabi  Mořští živočichové  Hlavohruď se širokým a krátkým štítem a zadeček krátký a ohnutý pod hlavohruď  Krab obecný (Carcinus maenas)  Beruška vodní ( Asellus aquaticus) – dna stojatých, mírně tekoucích vod  Pozoruhodný způsob suchozemského života (vzdušnicovité plíce) : stínka obecná, svinka obecná  Stínka obecná (Porcellio scaber) – až 15mm, žijí ve sklepích, v tlejícím listí, pod kameny  Svinka obecná ( Armadillidium vulgare) – sušší místa; silně vyklenuté tělo, které jí umožňuje svinout se do kuličky

27

28  Krevety a garnáti  Tělo bez inkrustace a zploštělé ze stran  Nevyvinutá klepeta  Langusty – silně inkrustovaný krunýř  Blešivec obecný (Gammarus pulex) -potrava pstruhů; bioindikátor kvality vody; lezou nebo skáčí na boku; doplňkové krmivo pro akvarijní rybky a kanáry

29

30 Vypracovala Nikola Mojžíšová; Septima 2010 Zdroj: Zoologie (Miroslav Papáček, Vlasta Matěnová, Josef Matěna, Tomáš Soldán) Biologie pro gymnázia ( Nakladatelství Olomouc)


Stáhnout ppt "Žabernatí (branchiata) Všechny druhy žabernatých řadíme pouze do jedné třídy - korýši."

Podobné prezentace


Reklamy Google