Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická náročnost budov. Vybrané vady a poruchy zateplovacích systémů Fakulta stavební VŠB –TUO Doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová Ph.D. Ing. Kateřina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická náročnost budov. Vybrané vady a poruchy zateplovacích systémů Fakulta stavební VŠB –TUO Doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová Ph.D. Ing. Kateřina."— Transkript prezentace:

1 Energetická náročnost budov. Vybrané vady a poruchy zateplovacích systémů Fakulta stavební VŠB –TUO Doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová Ph.D. Ing. Kateřina Kubenková Ing. Zdeněk Peřina Str. 1 / 34

2 Platná legislativa zákon č. 406 / 2000 Sb. O hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 148 / 2007 Sb. O energetické náročnosti budov Změna hodnocení v české legislativě: dříve: hodnocení dle tepelných ztrát / stanovení potřeby energie na vytápění nyní: (ratifikací směrnice rady 2002/ES) hodnocení celkové spotřeby energie na provoz budovy Str. 2 / 34

3 Energetická náročnost budov •hodnocení podle celkového množství dodané energie do budovy zn. EP [GJ / rok] (energie na vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení, větrání, chlazení) •přepočet na měrnou spotřebu energie budovy EPA [kWh / m2.rok] •výsledkem je průkaz energetické náročnosti budovy •dělení budov do klasifikačních tříd A až G Str. 3 / 34

4 Slovní vyjádření tříd ENB Str. 4 / 34

5 Protokol k průkazu ENB Str. 5 / 34

6 Grafické znázornění průkazu ENB Identifikační údaje Vyhovující budovy: A až C Nevyhovující budovy: D až G Vypočtené hodnoty Údaje o zpracovateli Str. 6 / 34

7 Nutnost přiložit průkaz při: a)výstavbě nových budov b)větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m 2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost c)prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a) nebo b) Od 1. ledna 2009 je průkaz ENB součástí projektové dokumentace části D – dokladová část, dle vyhlášky 499 / 2006 Sb. Str. 7 / 34

8 Výpočtové mechanismy • NKN (zdarma) • Energie 2008 (Tepelná technika 2008) • produkt společnosti PROTECH s.r.o. Znalost norem: EN ISO 6946 pro stanovení součinitele prostupu tepla EN ISO 10 211 a EN ISO 14 683 pro stanovení lineárního činitele prostupu tepla EN ISO 13 370 pro stanovení měrné tepelné ztráty prostupem zeminou EN ISO 13 789pro stanovení měrné tepelné ztráty prostupem nevytápěnými prostory a celkové měrné tepelné ztráty EN ISO 13 790pro stanovení potřeby energie na vytápění Str. 8 / 34

9 Národní kalkulační nástroj NKN (ČVUT Praha) Str. 9 / 34

10 Energie 2008 Str. 10 / 34

11 Budovy s podlahovou plochou nad 1000 m 2 •posouzení proveditelnosti alternativních systémů Posouzení z těchto hledisek: •Dostupnost CZT. •Možnost instalace nebo dodávek kombinované výroby elektřiny a tepla. •Vhodnost a zabezpečení využití biomasy. •Dostupnost solárních a fotovoltaických systémů. •Dostupnost tepelných čerpadel. Str. 11 / 34

12 Zadávání hodnot 1.Identifikace budovy 2.Stanovení užívání objektu (měsíční, kvartální) 3.Rozdělení na zóny s různým provozem (tzv. zónování) 4.Zadání geometrických vlastností 5.Zadání energetických systémů budovy Str. 12 / 34

13 Hodnocení doporučené •dle normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Část 2 – Požadavky. • Prostup tepla obálkou budovy. •Výsledkem je energetický štítek obálky budovy. hodnocení dle Uem … průměrný součinitel prostupu tepla požadavek normy U em  U em,N Str. 13 / 34

14 Str. 14 / 34

15 Str. 15 / 34

16 Str. 16 / 34

17 Vybrané vady a poruchy zateplovacích systémů Str. 17 / 34

18 ETICS Vnější tepelně izolační kompozitní systémy ČSN 73 2901: 2005 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů Před zavedením ČSN: Kontaktní zateplovací systémy – příručka pro navrhování a provádění (vydal: Cech pro zateplování budov) Str. 18 / 34

19 ČSN 73 2901 Specifikuje: Průzkum, požadavky na podklad Navrhování a projektování, statický výpočet Provádění, montáž, technologický postup Klimatické podmínky Kontrolní činnost Doporučuje se používat: Komponenty pouze jednoho vybraného certifikovaného systému Str. 19 / 34

20 Vzorový příklad skladby Doporučena skladba lepící a stěrková hmota teplená izolace lepící a stěrková hmota výztužná skleněná síťovina penetrace omítka Str. 20 / 34

21 Projektová dokumentace Řešení fasády a příslušných detailů Str. 21 / 34

22 Projekt a skutečnost - příklad Str. 22 / 34

23 Příklady (vhodného řešení a nedostatečného řešení) Str. 23 / 34

24 Ověření tloušťky spár dle ETICS Str. 24 / 34

25 Ověření klimatických podmínek při provádění (ČHMÚ) Tabulka 1: Minimální teploty vzduchu (°C) v hodinových intervalech - př í klad Měs í c Den/Čas07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:00 11206,06,57,06,86,97,48,28,07,8 11212,22,83,64,34,74,94,33,02,5 1122-2,7-2,1-1,7-1,1-0,1-0,30,1-2,3-1,6 1123-2,7-2,5-0,9-0,30,20,10,6 0,8 1124-1,4-1,3-0,60,00,70,81,42,01,7 11251,10,30,41,11,42,01,80,70,8 1126-0,7-0,60,00,91,21,51,92,43,0 11270,81,01,21,52,22,62,8 11280,91,02,13,33,84,65,25,64,6 11291,72,32,13,63,94,64,55,04,8 11302,98,29,812,313,112,511,811,411,5 1213,42,85,09,214,113,613,314,112,2 1224,44,34,96,47,37,28,17,36,6 12160,41,21,02,24,05,77,98,99,0 Str. 25 / 34

26 Diagnostika kotvení - termovize Termovizní zaměření skutečnosti a porovnání s projektovou dokumentací Str. 26 / 34

27 Havároe - Stav podkladu po havárii Str. 27 / 34

28 Ověření podkladu po havárii Str. 28 / 34

29 Podklad Str. 29 / 34

30 Zatížení větrem DenHodina N á raz větruPozn á mka xxxx 16.00 – 17.00 Maxim á ln í n á raz větru 14.0 m.s -1 Dle Beaufortovy anemometrick é stupnice se o stupeň 7 – Prudký v í tr (v í tr pohybuje celými stromy, chůze proti větru je obt í žn á ) Zatížení větrem v den havárie Vyloučení příčiny – havárie v důsledku zatížení větrem Str. 30 / 34

31 Nejčastější vady a poruchy Nedostatečně propracovaná projektová dokumentace (absence řešení vybranýc detailů) Ndostatečně zohledněný podklad, nedostatečná předprojektová příprava, absence průzkumu Použití nevhodných materiálů nebo vzájemné nevhodné kombinování různých materiálů Nedodržení technologických postupů Nedodržení klimatickcýh postupů Nedostatečné řešení vybraných detailů Str. 31 / 34

32 Termografie Str. 32 / 34

33 Str. 33 / 34

34 Děkuji za pozornost. Str. 34 / 34


Stáhnout ppt "Energetická náročnost budov. Vybrané vady a poruchy zateplovacích systémů Fakulta stavební VŠB –TUO Doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová Ph.D. Ing. Kateřina."

Podobné prezentace


Reklamy Google