Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta stavební VŠB –TUO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta stavební VŠB –TUO"— Transkript prezentace:

1 Fakulta stavební VŠB –TUO
Energetická náročnost budov. Vybrané vady a poruchy zateplovacích systémů Doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová Ph.D. Ing. Kateřina Kubenková Ing. Zdeněk Peřina Str. 1 / 34

2 Platná legislativa zákon č. 406 / 2000 Sb. O hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 148 / 2007 Sb. O energetické náročnosti budov Změna hodnocení v české legislativě: dříve: hodnocení dle tepelných ztrát / stanovení potřeby energie na vytápění nyní: (ratifikací směrnice rady 2002/ES) hodnocení celkové spotřeby energie na provoz budovy Str. 2 / 34

3 Energetická náročnost budov
hodnocení podle celkového množství dodané energie do budovy zn. EP [GJ / rok] (energie na vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení, větrání, chlazení) přepočet na měrnou spotřebu energie budovy EPA [kWh / m2 .rok] výsledkem je průkaz energetické náročnosti budovy dělení budov do klasifikačních tříd A až G Str. 3 / 34

4 Slovní vyjádření tříd ENB
Str. 4 / 34

5 Protokol k průkazu ENB Str. 5 / 34

6 Grafické znázornění průkazu ENB
Identifikační údaje Vyhovující budovy: A až C Nevyhovující budovy: D až G Vypočtené hodnoty Údaje o zpracovateli Str. 6 / 34

7 Nutnost přiložit průkaz při:
výstavbě nových budov větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a) nebo b) Od 1. ledna 2009 je průkaz ENB součástí projektové dokumentace části D – dokladová část, dle vyhlášky 499 / 2006 Sb. Str. 7 / 34

8 Výpočtové mechanismy NKN (zdarma) Energie 2008 (Tepelná technika 2008)
produkt společnosti PROTECH s.r.o. Znalost norem: EN ISO pro stanovení součinitele prostupu tepla EN ISO a EN ISO pro stanovení lineárního činitele prostupu tepla EN ISO pro stanovení měrné tepelné ztráty prostupem zeminou EN ISO pro stanovení měrné tepelné ztráty prostupem nevytápěnými prostory a celkové měrné tepelné ztráty EN ISO pro stanovení potřeby energie na vytápění Str. 8 / 34

9 Národní kalkulační nástroj NKN (ČVUT Praha)

10 Energie 2008 Str. 10 / 34

11 Budovy s podlahovou plochou nad 1000 m2
posouzení proveditelnosti alternativních systémů Posouzení z těchto hledisek: Dostupnost CZT. Možnost instalace nebo dodávek kombinované výroby elektřiny a tepla. Vhodnost a zabezpečení využití biomasy. Dostupnost solárních a fotovoltaických systémů. Dostupnost tepelných čerpadel. Str. 11 / 34

12 Zadávání hodnot Identifikace budovy
Stanovení užívání objektu (měsíční, kvartální) Rozdělení na zóny s různým provozem (tzv. zónování) Zadání geometrických vlastností Zadání energetických systémů budovy Str. 12 / 34

13 Hodnocení doporučené Uem  Uem,N
dle normy ČSN Tepelná ochrana budov. Část 2 – Požadavky. Prostup tepla obálkou budovy. Výsledkem je energetický štítek obálky budovy. hodnocení dle Uem … průměrný součinitel prostupu tepla požadavek normy Uem  Uem,N Str. 13 / 34

14 Str. 14 / 34

15 Str. 15 / 34

16 Str. 16 / 34

17 Vybrané vady a poruchy zateplovacích systémů
Str. 17 / 34

18 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy
ETICS ETICS Vnější tepelně izolační kompozitní systémy ČSN : Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů Před zavedením ČSN: Kontaktní zateplovací systémy – příručka pro navrhování a provádění (vydal: Cech pro zateplování budov) Str. 18 / 34

19 Komponenty pouze jednoho vybraného certifikovaného systému
ČSN ČSN Specifikuje: Průzkum, požadavky na podklad Navrhování a projektování, statický výpočet Provádění, montáž, technologický postup Klimatické podmínky Kontrolní činnost Doporučuje se používat: Komponenty pouze jednoho vybraného certifikovaného systému Str. 19 / 34

20 Vzorový příklad skladby
Doporučena skladba lepící a stěrková hmota teplená izolace výztužná skleněná síťovina penetrace omítka Str. 20 / 34

21 Projektová dokumentace
Řešení fasády a příslušných detailů Str. 21 / 34

22 Projekt a skutečnost - příklad
Str. 22 / 34

23 Příklady (vhodného řešení a nedostatečného řešení)
Str. 23 / 34

24 Ověření tloušťky spár dle ETICS
Str. 24 / 34

25 Ověření klimatických podmínek při provádění (ČHMÚ)
Tabulka 1: Minimální teploty vzduchu (°C) v hodinových intervalech - příklad Měsíc Den/Čas 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 11 20 6,0 6,5 7,0 6,8 6,9 7,4 8,2 8,0 7,8 21 2,2 2,8 3,6 4,3 4,7 4,9 3,0 2,5 22 -2,7 -2,1 -1,7 -1,1 -0,1 -0,3 0,1 -2,3 -1,6 23 -2,5 -0,9 0,2 0,6 0,8 24 -1,4 -1,3 -0,6 0,0 0,7 1,4 2,0 1,7 25 1,1 0,3 0,4 1,8 26 -0,7 0,9 1,2 1,5 1,9 2,4 27 1,0 2,6 28 2,1 3,3 3,8 4,6 5,2 5,6 29 2,3 3,9 4,5 5,0 4,8 30 2,9 9,8 12,3 13,1 12,5 11,8 11,4 11,5 12 1 3,4 9,2 14,1 13,6 13,3 12,2 2 4,4 6,4 7,3 7,2 8,1 6,6 16 4,0 5,7 7,9 8,9 9,0 Str. 25 / 34

26 Diagnostika kotvení - termovize
Termovizní zaměření skutečnosti a porovnání s projektovou dokumentací Str. 26 / 34

27 Havároe - Stav podkladu po havárii
Str. 27 / 34

28 Ověření podkladu po havárii
Str. 28 / 34

29 Podklad Str. 29 / 34

30 Zatížení větrem v den havárie
Hodina Náraz větru Poznámka xxxx 16.00– 17.00 Maximální náraz větru 14.0 m.s-1 Dle Beaufortovy anemometrické stupnice se o stupeň – Prudký vítr (vítr pohybuje celými stromy, chůze proti větru je obtížná) Zatížení větrem v den havárie Vyloučení příčiny – havárie v důsledku zatížení větrem Str. 30 / 34

31 Nejčastější vady a poruchy
Nedostatečně propracovaná projektová dokumentace (absence řešení vybranýc detailů) Ndostatečně zohledněný podklad, nedostatečná předprojektová příprava, absence průzkumu Použití nevhodných materiálů nebo vzájemné nevhodné kombinování různých materiálů Nedodržení technologických postupů Nedodržení klimatickcýh postupů Nedostatečné řešení vybraných detailů Str. 31 / 34

32 Termografie Str. 32 / 34

33 Str. 33 / 34

34 Děkuji za pozornost. Str. 34 / 34


Stáhnout ppt "Fakulta stavební VŠB –TUO"

Podobné prezentace


Reklamy Google