Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení Thomson Reuters pro hodnocení vědy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení Thomson Reuters pro hodnocení vědy"— Transkript prezentace:

1 Řešení Thomson Reuters pro hodnocení vědy
Ing. David Horký Country Manager – Central & Eastern Europe Řešení Thomson Reuters pro hodnocení vědy

2 OBSAH Conference Proceedings Citation Index
Živá demonstrace Web of Science a EndNote Web Journal Citation Reports Novinky na platformě ISI Web of Knowledge a v jejích databázích ResearcherID.com InCites jako nový nástroj pro hodnocení vědy

3 CONFERENCE PROCEEDINGS A BIOSIS PREVIEWS JAKO CITAČNÍ DATABÁZE
Izmir, Turkey - 15 May 2008 CONFERENCE PROCEEDINGS A BIOSIS PREVIEWS JAKO CITAČNÍ DATABÁZE V posledních letech se zvedla vlna zájmu o větší množství nezávislých informací s citační informací Conference Proceedings (dříve ISI Proceedings): Multidisciplinární databáze Materiály z konferencí, sympozií, seminářů, workshopů apod. Nové myšlenky – rychlejší zveřejnění než v časopisech Obsahuje články, které se v časopisech nikdy neobjeví 5,4 milionu záznamů Více než konferencí ročně Pokrytí od roku 1990 Od října 2008 databáze Conference Proceedings obsahuje citace Od byly citace přidány i do BIOSIS Previews – na ISI Web of Knowledge

4 PROCEEDINGS – V SR DOSTUPNÉ OD 1.2.2009
Izmir, Turkey - 15 May 2008 PROCEEDINGS – V SR DOSTUPNÉ OD

5 Proceedings plně integrovány ve Web of Science
Izmir, Turkey - 15 May 2008 2004 2006 Times Cited 2003 2007 2000 Cited References 2000 Related Records 1974 1998 2004 After the upgrade, the Proceedings content has been fully integrated. Links to Cited References will work correctly making a more comprehensive resource. Related Records will be generated on all content, improving the power of the search capability (Note: this doesn’t really make any difference to WoS, but a vast improvement on the ISI Proceedings Related Record functionality) Times Cited will include links to both citing articles and citing proceedings. This is a major change. Remember that this feature was not available for the previous version of ISI Proceedings at all, so is a major enhancement. This will results in some WoS records experiencing a sudden jump in citation counts as the ISI Proceedings content is added. Customers who do not subscribe to Proceedings content will see the jump in the Times Cited count, but will not be able to access all of the citing works. 1993 1999 Proceedings plně integrovány ve Web of Science 2002 1994

6 Search and “Find Citations” within one’s End Note Web Folders and…
Izmir, Turkey - 15 May 2008 References Cite While You Write™ While writing a paper in MS Word, utilize an EndNote Web toolbar to: Search and “Find Citations” within one’s End Note Web Folders and… -- insert the appropriate reference within the text and… -- automatically insert the complete cited reference in the bibliography of the paper… -- in the format that you choose. IMPORTANT NOTE when discussing the Online Search -- Connections to online databases through EndNote Web originate from the EndNote Web server rather than the users’ library server, so IP authentication or proxy authentication will not take place. What this means is that one will not be able to search databases using IP authentication (except for ISI Web of Knowledge). This needs to be made clear so as not to mislead potential users. Also, Find Duplicates -- EndNote Web compares references and identifies duplicates based on the following fields: Author, Year, Title, Reference Type

7 Chinese Science Citation Database
Izmir, Turkey - 15 May 2008 Chinese Science Citation Database

8 CHINESE SCIENCE CITATION DATABASE
Zaměření na čínský výzkum Zpracováno ve spolupráci s Čínskou akademií věd Samostatný citační rejstřík Možnost hledání v dané databázi či All Database Search

9 CHINESE SCIENCE CITATION DATABASE

10 Web of Science Citation Map
Izmir, Turkey - 15 May 2008 Web of Science Citation Map

11 Izmir, Turkey - 15 May 2008 This article by Hobbs BF has been cited 15 times and cited 40 references. Click the Citation Map link to go to the Citation Map setup screen. 11 11

12 Izmir, Turkey - 15 May 2008 There is also an option to select the number of generations you want to see in the map. We select “2 Generations” and then click Create. 12 12

13 Izmir, Turkey - 15 May 2008 This map represents forward citations to Hobbs BF’s 1997 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT article. The box in the center of the screen labeled “Hobbs, BF” represents this article. 13 13

14 Izmir, Turkey - 15 May 2008 Color coding by year is another option. The fields available for color coding are Author, Journal Title, Year Published, Document Type, Subject Category, Language, Country, and Institution. 14 14

15 INFORMACE O GRANTECH Údaje od srpna 2008 Vyhledatelné, možnost exportu
3 pole: Grantová agentura, Číslo grantu, Další informace o grantu

16 AUTHOR ADDRESS LINKING
A much requested enhancement to the Web of Science. Author affiliations are tracked, in the same way as the original document. It is clear which author belongs to which institution. We have been capturing this data since January 2008, so when this new feature is activated it will be back dated to the beginning of the year. At this time the affiliations are not searchable, just displayed.

17 CENTURY OF SOCIAL SCIENCE
Social Sciences Citation Index až dosud pokrýval období od roku 1956 Minulý rok projekt jeho rozšíření o články z let Termín dokončení: 11/2009 Citační informace přesně jak ji znáte z ‘novějších’ záznamů (veškeré citované záznamy, citující články, sborníky, patenty …) Spolu se Century of Science (rozšíření citačního rejstříku Science Citation Index Expanded) od roku 1990 Možno zakoupit i samostatně

18 Journal Citation Reports – upgrade
Izmir, Turkey - 15 May 2008 Journal Citation Reports – upgrade

19 JOURNAL CITATION REPORTS
Izmir, Turkey - 15 May 2008 JOURNAL CITATION REPORTS Pětiletý (Five year) Impact Factor Journal Self-Citations - autocitace Box Plots Impact Factorů v kategoriích graficky ukazuje rozložení citačního vlivu (impactu) Pořadí časopisů (Journal ranking) napříč více kategoriemi Eigenfactor Score –  přiděluje váhu citačnímu vlivu (impactu) časopisu, které citují daný časopis

20 JOURNAL CITATION REPORTS
Izmir, Turkey - 15 May 2008 JOURNAL CITATION REPORTS 20

21 JOURNAL CITATION REPORTS
Izmir, Turkey - 15 May 2008 JOURNAL CITATION REPORTS Addition of 5-year Impact Factor - Pětiletý Impact Factor – lepší hodnotící ukazatel pro časopisy, kde získání citací trvá delší dobu 21 21

22 5-Year Impact Factor Immunology
Note that in this display of top Immunology journals the 5-Year Impact Factor is, with the exception of one journal, lower than the traditional 2-Year Impact factor. Immunology is a life science discipline that is typically “fast moving” and therefore this makes perfect sense that articles are cited more quickly, and may lose some citation impact after the first few years.

23 5-Year Impact Factor Geology Geology
Within this display of Geology journals however, the 5-Year Impact Factor is in every case higher than the traditional 2-Year Impact Factor. In contrast to Immunology for example, published research with Geology typically takes more time to fully realize its impact.

24 Izmir, Turkey - 15 May 2008

25 JOURNAL CITATION REPORTS
Izmir, Turkey - 15 May 2008 JOURNAL CITATION REPORTS Analyses of Journal Self Cites Analýza autocitací v rámci časopisu – ukazuje počet autocitací časopisu v kalkulaci Impact Factoru - pomáhá identifikovat časopisy s užším zaměřením 25 25

26 Izmir, Turkey - 15 May 2008 26

27 JOURNAL CITATION REPORTS
Izmir, Turkey - 15 May 2008 JOURNAL CITATION REPORTS Box Plots displays by Category Ukazuje Box Plots Impact Factorů v kategoriích graficky ukazuje rozložení Impact Factoru v kategoriích 27 27

28 Box Plot Display The box plot depicts the distribution of Impact Factors for all journals in the category. The horizontal line that forms the top of the box is the 75th percentile. The horizontal line that forms the bottom is the 25th percentile. The horizontal line that intersects the box is the median Impact Factor for the category. The cross represents the mean value. Horizontal lines above and below the box represent maximum and minimum values that are no more than 1.5 times the span of the interquartile range, which is the range of values between the 25th and the 75th percentiles. These lines are commonly referred to as "whiskers." An open circle represents an outlier, which is a single value greater or less than the extremes indicated by the whiskers

29 JOURNAL CITATION REPORTS
Izmir, Turkey - 15 May 2008 JOURNAL CITATION REPORTS Summary Rank in Category Pořadí časopisů dle Impact Factoru napříč více kategoriemi 29 29

30 Izmir, Turkey - 15 May 2008 30

31 JOURNAL CITATION REPORTS
Izmir, Turkey - 15 May 2008 JOURNAL CITATION REPORTS Integrace EIGENMETRICS™ Eigenfactor a Article Influence (vliv časopisu) Nepovažuje všechny časopisy za sobě rovné, přiděluje váhu citačnímu vlivu (impactu) časopisu na základě citačního ohlasu citujících časopisů Bergstrom lab at University of Washington created algorithm based on JCR citation network (citing journal table). Algorithm is open source so we are calculating in house – not unlike hindex except that they have trademarks on the labels. And, we are using their marks 31 31

32 Izmir, Turkey - 15 May 2008 32

33 ResearcherID.com 33

34 Globálni komunita, kde výzkumníci mohou být ve spojení
ResearcherID – pro výzkumníky, management vědeckých institucí, knihovníky a administrátory Globálni komunita, kde výzkumníci mohou být ve spojení Online komunita zdarma, vkde autoři získají unikátní identifikátor pro omezení nesprávné identifikace a mohou zvýšit povědomost o svém práci (např. H-index). Tato komunita rovněž podporuje spolupráci výzkumníků z celého světa. The large number of name ambiguity issues in the research literature (i.e. common names, maiden names, variant spelling), can have a significant consequences for individuals, institutions, and funding agencies. At the individual level, name ambiguity affects research accuracy & quality, career advancement & tenure, funding of work, and global collaboration. Institutions and Funding Agencies need to be able to measure output by institution, department, subject; Establish and make comparison to baselines; Identifying and benchmark to peers; Finding and tracking category leaders. Thomson Reuters has recognized the need for a system that will enable individual researchers and their sponsoring organizations to register for a unique researcher identification number. Coupled with a small layer of metadata, the ResearcherID registry is able to build a relationship between a person, their institutional afflation, and scholarly output.

35 K dispozici všem ResearcherID, located at ResearcherID.com, is a freely available web site. For registrants it provides a unique author identifier, individual publication portfolios and details about the person such as their field of interest and subject specialization 35

36 Vizualizace spoluprací (spoluautorství)
Generátor ‘badges’ For records that are matched to Web of Science summary citation metrics are generated around the individual Citation counts, h-index Collaboration networks, who works with who, where, what subject etc Citation networks, who cited who, where, what subject, what journal etc. Vizualizace citujících článků H-Index a rozdělení citací 36

37 ResearcherID lze integrovat s hodnotícími databázemi Thomson Reuters
Instituce vloží seznam svých vědců a jejich publikací RID vytvoří RID profil a číslo pro každé jméno a sparuje publikace s WoS. Výzkumníci jsou informováni o vytvoření svého profilu a svých publikacích , které byly spárovány s WoS. Mohou tento seznam verifikovat a rozšířit. Články, sloučené do skupin dle autora, lze použít pro zvýšení hodnoty hodnotící databáze (např. Institutional Citation Report)

38 Některé vybrané instituce využívající ResearcherID.com
Top Ten Institutions University College London The University of Queensland Monash University Harvard University University of Michigan University of Pennsylvania ETH Zurich University of Cambridge Stanford University McGill University Top Five Institutions Top Five Countries Launched publically in early 2008, the global research community has embraced ResearcherID. Over 34,000 researchers from more than 140 countries representing close to 9,000 institutions and multiple disciplines. There is ample representation from Australia in the country breakdown, as well as top ten institution list (UQ, Monash). It is worthwhile to note that the vast majority of membership has been driven by the individual researcher’s requesting an invitation and/or joining through the links provided in the Web of Knowledge interface. 38

39 Izmir, Turkey - 15 May 2008 InCites®

40 Kdo se účastní hodnocení vědy a výzkumu?
Vládní organizace a agentury grantové organizace Externí entity Vedení univerzit Vedení včetně komisí, rektorů, kvestorů ... Oddělení/fakulty univerzit Výzkumná oddělení, knihovny, technologický transfer Jednotlivci Zaměstnanci, studenti

41 Problémy a výzvy Jaké problémy se lidé snaží řešit?
Shromažďovat, sledovat a analyzovat výstupy Vytvářet systémy pro zvládání této problematiky Produkovat zprávy a reporty Publikovat výsledky své práce Umožnit vědcům vytvářet podrobné analýzy Co dělají lidé v dnešní době Nesourodé přístupy Ad hoc

42 InCites: Zdroje a základy
Data Expertní znalosti Thomson Reuters Nástroje Research Analytics Sjednocení adres Web of Science Čištění a standardizace dat Normalizace a vytváření benchmarků Thomson Reuters has been a thought leader and provider of a wide range of tools for support accurate and effective research evaluation for many years. Our specialists take the data from the Web of Science and using expert judgment and specialist technology, unify addresses, clean and standardize data and create normalized metrics and baselines. Finally we create a suite of tools and resources helping our customers to make the most of this informative data through intuitive interfaces, visualization and reporting tools Thomson Reuters presents not just simple counts and averages, but real “metrics”. This enables meaningful and relevant comparison and context, which has lead many organizations worldwide to depend on Thomson Reuters resources to support decision-making. Nástroje Research Analytics se zakládají na datech Web of Science, světovém standardu pro hodnocení vědy a výzkumu Thomson Reuters ukazuje nejenom počty článků a citací, ale dává datum smysl. Globální průměry a percentily umožňují našim zákazníkům provádět srovnání a nakonec dělat správná rozhodnutí.

43 Web of Science® : STANDARD pro bibliometrii
Multidisciplinární pokrytí Umožňuje analyzovat celý kontext vědeckého výzkumu Pokrytí mnoha let Umožňuje analyzovat historii a rozvoj vědy a výzkumu Politika “Cover to Cover” Indexování všech článků v časopise Umožňuje sledovat rozvoj tématu bez ohledu na druh komunikace VŠICHNI autoři, VŠECHNY adresy Umožňuje analyzovat dle jména autora, instituce atd. VŠECHNY Citované reference Umožňuje provádět analýzy literatury, která není indexována KONSISTENCE umoňuje tvorbu spolehlivých analýz na široké škále

44 Významná hodnocení se spoléhají na data z Web of Science
US National Science Foundation: Science & Engineering Indicators US National Research Council: Doctoral Program Ranking European Commission: European Union Science & Technology Indicators Times Higher Education Ranking Vlády v dalších zemích pro tvorbu své vzdělávací politiky: Francie, Austrálie, Itálie, Japonsko, Velká Británie, Portugalsko, Norsko, Španělsko, Belgie, Jižní Korea, Kanada, Česká republika, Slovensko atd.

45 Externí a interní pohled na vědu a výzkum
Research Performance Profiles (Indicators) Makro analýza Srovnejte svou instituci / zemi s ostatními Všichny instituce v rámci regionu Všechny národy/teritoria světa Global Comparisons (Citation Report) Datová sada vytvořená na míru Analyzujte a srovnávejte interní entity v rámci Vaší instituce Článek, autor, oddělení, fakulta, analýza spolupráce Typicky všechny záznamy z instituce

46 Research Performance Profiles

47 Research Performance Profiles Srovnávání institucí
Časové trendy Produkce vs. výkonnost Kde stojíme Research Performance Profiles Srovnávání institucí Confidential - Thomson Reuters -- Not for Redistirbution

48 Research Performance Profiles
Srovnávejte svou instituci v určitém oboru Confidential - Thomson Reuters -- Not for Redistirbution

49 Research Performance Profiles
Jaké jsou celkové trendy pro naše obory? Confidential - Thomson Reuters -- Not for Redistirbution

50 Global Comparisons

51 Výzvy v hodnocení vědy na základě citačních ukazatelů
Citační chování se v různých disciplínách významně liší Biologie = mnoho článků, vysoká míra citovanosti, rychlé ukončení citování Matematika = nízká míra citovanosti, články citovány po mnoho let Jak je možné omezit vliv těchto aspektů? Starší materiál je citován více Jak lépe srovnávat výkonnost výzkumníka s dlouhou publikační historií a toho s krátkou? Rozložení citací je velice nerovnoměrné Pouze malé množství citací je hodně citováno Většina publikací získá málo nebo žádné citace

52 Metriky s přidanou hodnotou od Thomson Reuters
Základní bibliografická informace o článku (včetně oboru) Počet citací Impact Factor časopisu z nejnovější edice Journal Citation Reports

53 Metriky s přidanou hodnotou od Thomson Reuters
Citace 2. generace, tj. články které citují citující články

54 Metriky s přidanou hodnotou od Thomson Reuters
Metriky ukazující očekávanou výkonnost. Kalkulujeme počet citací, které se dají očekávat pro průměrný článek získat. Tento ukazatel je počítán pro každý časopis (Journal Expected Citations - JXC) a pro každý obor (Category Expected Citations - CXC). Tyto metriky jsou rovněž normalizovány pro rok a typ dokumentu.

55 Metriky s přidanou hodnotou od Thomson Reuters
Poměr JXC (157 / 45.09) = 3.48 Poměr CXC (157 / 3.66) = 42.90 Rovněž počítáme poměr mezi skutečnou actual a očekávanou expected výkonností. Toto přináší význam a kontext počtu citací a jedná se o normalizovaný ukazatel výkonnosti.

56 Metriky s přidanou hodnotou od Thomson Reuters
Percentil Porovnání k dokumentům ze stejného oboru a roku. Tento článek je v top 0,2% všech článků z oboru “General & Internal Medicine” publikovaných v roce 2007.

57 Citující články Link na Web of Science Další informace
This is a list of all the articles in this set and a timeline of the year of publication. Re-Sort the list by any of the metrics. Další informace

58 Ukazatele disciplinarity
InCites: Global Comparisons Mnoho předdefinovaných reportů pro okamžité použití Citační ukazatele důležité info o článcích v datové sadě a jejich celkové citovanosti. Ukazatele disciplinarity Disciplinarity Index ukazuje koncentraci článků napříč kategoriemi. Interdisciplinarity Index do jaké míry jsou zdrojové články multidisciplinární. The “Reports” page presents three tabs for three separate types of feature/function sets. First, we’ll take look at what is available within the Overall Reports section. The first report is the “Summary Metrics” report (click). This shows a statistical summary about the data set. (click) The Citation Metrics provide fundamental information on the papers within a dataset and their collective citation influence (click) Disciplinarity Metrics provide standardized indicators describing how concentrated or how broadly spread across the subject areas the data set is.

59 InCites: Global Comparisons
Collaboration Metrics provide fundamental information for authors, institutions, and countries represented within the source articles dataset. Ukazatele spolupráce důležité informace o autorech, institucích a státech v datové sadě.

60 Data v časové řadě – sledování trendů.
Three different time series, citations, articles, and citations per article. Data v časové řadě – sledování trendů.

61 InCites: Global Comparisons
Seznam zdrojových článků a jejich další rankingy umožňují podrobné sledování a hodnocení článků, autorů, institucí atd. The Source Articles Listing and additional Ranking reports associated with source articles enable detailed examination and evaluation of Papers, Authors, Institutions, etc. that have produced the source articles.

62 InCites: Global Comparisons
The ranking lists are useful for instantaneous summaries around the various entities. For example in this author ranking you can see the differences in the different metrics that provide a descriptive portfolio of metrics around each author, relying on one metric can be misleading and complementary metrics provide a more accurate view. (click) Clicking on the hyperlinks will generate a new report, an ideal way to generate profiles around each author or entity. 62

63 InCites: Global Comparisons
The ranking lists are useful for instantaneous summaries around the various entities. For example in this author ranking you can see the differences in the different metrics that provide a descriptive portfolio of metrics around each author, relying on one metric can be misleading and complementary metrics provide a more accurate view. (click) Clicking on the hyperlinks will generate a new report, an ideal way to generate profiles around each author or entity. Užitečný nástroj pro přímé porovnávání entit jako jsou např. 2 autoři. Normalizovaná data a rozličné indikátory umožňují podrobné a přesné hodnocení. 63

64 Přispívají tyto spolupráce ke zvýšení naší výkonnosti?
64

65 InCites: Citation Report
Citing Articles Listing and associated reports provide unique insight into the body of published Papers, Authors, Institutions, and Countries influenced by the Source Articles. This provides more information about the nature of citations, to give clues about how and why an author or institution or other entity was cited. Seznam citujících článků a další reporty poskytují jedinečný náhled na články, autory, instituce a státy ovlivněné zdrojovými články.

66 Shrnutí Spolehlivá, ověřená, konzistentní data.
Datová sada vytvořená na míru a možnost vytvářet vaše vlastní subsety – zohlednění specifik, zodpovězení otázek na místní úrovni. Kontext kolem dat, jako jsou např. benchmarky a percentily, dává ukazatelům skutečný význam, srovnávací hodnotu. Nástroje pro vytváření reportů a vizualizaci. Přístup přes webové rozhraní pro jakékoliv množství vybraných uživatelů v rámci Vaší instituce. Centralizovaný přístup zabezpečuje že všichni získají stejná data. Čtvrtletní aktualizace. In summary InCites provides: Authoritative, consistent data. A tailored data set and the ability to create your own sub-sets and associated metrics provides for specificity, answers to questions at a local level. Context around the data, such as baselines and percentiles, gives the metrics genuine meaning, comparative value. Standardized and normalized metrics and formatted reporting tools for efficient, transparent, fair and systematic research evaluation. Great flexibility in scheduling and running current and future reports supports organizational efficiency. A Web-Based tool, accessible by any number of select users within your institution – with folder and report-level Permissions flexibility.

67 Izmir, Turkey - 15 May 2008 EndNote Web

68 Easily save results from ISI Web of Knowledge.
Izmir, Turkey - 15 May 2008 Easily save results from ISI Web of Knowledge. Access EndNote Web Click to save to EndNote Web Select Records of Interest

69 A good place to start -- download the EndNote Web plug-in.
Izmir, Turkey - 15 May 2008 One may access and work within EndNote Web at any time, not solely through the ISI Web of Knowledge platform. A good place to start -- download the EndNote Web plug-in. This will insert EndNote Web access buttons within your IE Explorer or FireFox browsers, as well as placing an EndNote Web toolbar within Microsoft Word. Though EndNote Web is indeed a component of ISI Web of Knowledge, working seamlessly with platform resources, it can be accessed directly – one need not be within the ISI Web of Knowledge platform to open and utilize information saved within EndNote Web. The button placed within an IE Explorer (for Windows) or FireFox toolbar provides one-click access. The EndNote Web MS Word toolbar provides fantastic support of the paper-writing process – more on this later in the presentation.

70 Izmir, Turkey - 15 May 2008 Information/Results from other sources (such as PubMed) that are “Imported” are also saved to the Unfiled folder. References saved from ISI Web of Knowledge databases to EndNote Web are placed into an “Unfiled” folder – simply utilize the options to organize them within existing or new folders.

71 Izmir, Turkey - 15 May 2008 Use links to access information within the original ISI Web of Knowledge database, for example Times Cited, Related Records, or the Full Record within Web of Science

72 Izmir, Turkey - 15 May 2008 The Edit feature allows one to modify information within the record, append Notes and Research Notes, and reorganize the group (folder) placement of the record.

73 The Organize Tab presents options to:
Izmir, Turkey - 15 May 2008 Share Groups to -- Collaborate on papers or projects Present reading lists - created by librarians or professors for example. Alert colleagues to important works in a particular area. Simply enter the addresses of those in your institution with whom you wish to share your Group. The Organize Tab presents options to: Share Groups (Folders) with other EndNote Web users at your institution. Rename, Delete, or Create New Groups View “Other’s Groups” – those shared with you by other users. Find Duplicate References within your Groups.

74 Quickly and easily create bibliographies.
Izmir, Turkey - 15 May 2008 The Format Tab presents what are perhaps the most widely beneficial features of EndNote Web, valuable for users of all levels of study. IMPORTANT NOTE when discussing the Online Search -- Connections to online databases through EndNote Web originate from the EndNote Web server rather than the users’ library server, so IP authentication or proxy authentication will not take place. What this means is that one will not be able to search databases using IP authentication (except for ISI Web of Knowledge). This needs to be made clear so as not to mislead potential users. Also, Find Duplicates -- EndNote Web compares references and identifies duplicates based on the following fields: Author, Year, Title, Reference Type Quickly and easily create bibliographies. Save as a MS Word Rich Text document. Preview, copy and paste to a document, or Print. the formatted information.

75 Search and “Find Citations” within one’s End Note Web Folders and…
Izmir, Turkey - 15 May 2008 References Cite While You Write™ While writing a paper in MS Word, utilize an EndNote Web toolbar to: Search and “Find Citations” within one’s End Note Web Folders and… -- insert the appropriate reference within the text and… -- automatically insert the complete cited reference in the bibliography of the paper… -- in the format that you choose. IMPORTANT NOTE when discussing the Online Search -- Connections to online databases through EndNote Web originate from the EndNote Web server rather than the users’ library server, so IP authentication or proxy authentication will not take place. What this means is that one will not be able to search databases using IP authentication (except for ISI Web of Knowledge). This needs to be made clear so as not to mislead potential users. Also, Find Duplicates -- EndNote Web compares references and identifies duplicates based on the following fields: Author, Year, Title, Reference Type

76 Izmir, Turkey - 15 May 2008 References Cite While You Write™ The Cite While You Write™ feature will allow one to utilize both EndNote Web and EndNote desktop within a single MS Word document. Alternate use of the toolbars to insert references from each. IMPORTANT NOTE when discussing the Online Search -- Connections to online databases through EndNote Web originate from the EndNote Web server rather than the users’ library server, so IP authentication or proxy authentication will not take place. What this means is that one will not be able to search databases using IP authentication (except for ISI Web of Knowledge). This needs to be made clear so as not to mislead potential users. Also, Find Duplicates -- EndNote Web compares references and identifies duplicates based on the following fields: Author, Year, Title, Reference Type

77 Ďakujem. science. thomsonreuters. com/training researchanalytics
Ďakujem! science.thomsonreuters.com/training researchanalytics.thomsonreuters.com/incites science.thomsonreuters.com/mjl/selection/ Ing. David Horký Country Manager – Central & Eastern Europe


Stáhnout ppt "Řešení Thomson Reuters pro hodnocení vědy"

Podobné prezentace


Reklamy Google