Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení Thomson Reuters pro hodnocení vědy Ing. David Horký Country Manager – Central & Eastern Europe

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení Thomson Reuters pro hodnocení vědy Ing. David Horký Country Manager – Central & Eastern Europe"— Transkript prezentace:

1 Řešení Thomson Reuters pro hodnocení vědy Ing. David Horký Country Manager – Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.com

2 OBSAH •Conference Proceedings Citation Index •Živá demonstrace Web of Science a EndNote Web •Journal Citation Reports •Novinky na platformě ISI Web of Knowledge a v jejích databázích •ResearcherID.com •InCites jako nový nástroj pro hodnocení vědy 2

3 CONFERENCE PROCEEDINGS A BIOSIS PREVIEWS JAKO CITAČNÍ DATABÁZE •V posledních letech se zvedla vlna zájmu o větší množství nezávislých informací s citační informací •Conference Proceedings (dříve ISI Proceedings): –Multidisciplinární databáze –Materiály z konferencí, sympozií, seminářů, workshopů apod. –Nové myšlenky – rychlejší zveřejnění než v časopisech –Obsahuje články, které se v časopisech nikdy neobjeví –5,4 milionu záznamů –Více než 3 000 konferencí ročně –Pokrytí od roku 1990 •Od října 2008 databáze Conference Proceedings obsahuje citace •Od 1.1. 2010 byly citace přidány i do BIOSIS Previews – na ISI Web of Knowledge

4 PROCEEDINGS – V SR DOSTUPNÉ OD 1.2.2009

5 2004 Cited References 19741998 2000 1993 2003 Times Cited Related Records 2006 2004 1999 2002 1994 2000 2007 Proceedings plně integrovány ve Web of Science

6 References Cite While You Write ™ While writing a paper in MS Word, utilize an EndNote Web toolbar to: Search and “Find Citations” within one’s End Note Web Folders and… -- insert the appropriate reference within the text and… -- automatically insert the complete cited reference in the bibliography of the paper… -- in the format that you choose.

7 Chinese Science Citation Database

8 CHINESE SCIENCE CITATION DATABASE •Zaměření na čínský výzkum •Zpracováno ve spolupráci s Čínskou akademií věd •Samostatný citační rejstřík •Možnost hledání v dané databázi či All Database Search

9 CHINESE SCIENCE CITATION DATABASE

10 Web of Science Citation Map

11 11

12 12

13 13

14 14

15 INFORMACE O GRANTECH •Údaje od srpna 2008 •Vyhledatelné, možnost exportu •3 pole: Grantová agentura, Číslo grantu, Další informace o grantu

16 AUTHOR ADDRESS LINKING

17 CENTURY OF SOCIAL SCIENCE •Social Sciences Citation Index až dosud pokrýval období od roku 1956 •Minulý rok projekt jeho rozšíření o články z let 1900-1955 •Termín dokončení: 11/2009 •Citační informace přesně jak ji znáte z ‘novějších’ záznamů (veškeré citované záznamy, citující články, sborníky, patenty …) •Spolu se Century of Science (rozšíření citačního rejstříku Science Citation Index Expanded) od roku 1990 •Možno zakoupit i samostatně

18 Journal Citation Reports – upgrade

19 JOURNAL CITATION REPORTS •Pětiletý (Five year) Impact Factor •Journal Self-Citations - autocitace •Box Plots Impact Factorů v kategoriích –graficky ukazuje rozložení citačního vlivu (impactu) •Pořadí časopisů (Journal ranking) napříč více kategoriemi •Eigenfactor Score – přiděluje váhu citačnímu vlivu (impactu) časopisu, které citují daný časopis

20 20 JOURNAL CITATION REPORTS

21 21 JOURNAL CITATION REPORTS Addition of 5-year Impact Factor - Pětiletý Impact Factor – lepší hodnotící ukazatel pro časopisy, kde získání citací trvá delší dobu

22 Immunology 5-Year Impact Factor

23 Geology 5-Year Impact Factor Geology

24

25 25 Analyses of Journal Self Cites –Analýza autocitací v rámci časopisu – ukazuje počet autocitací časopisu v kalkulaci Impact Factoru - pomáhá identifikovat časopisy s užším zaměřením JOURNAL CITATION REPORTS

26 26

27 27 Box Plots displays by Category •Ukazuje Box Plots Impact Factorů v kategoriích –graficky ukazuje rozložení Impact Factoru v kategoriích JOURNAL CITATION REPORTS

28 Box Plot Display

29 29 Summary Rank in Category –Pořadí časopisů dle Impact Factoru napříč více kategoriemi JOURNAL CITATION REPORTS

30 30

31 31 Integrace EIGENMETRICS™ –Eigenfactor a Article Influence (vliv časopisu) –Nepovažuje všechny časopisy za sobě rovné, přiděluje váhu citačnímu vlivu (impactu) časopisu na základě citačního ohlasu citujících časopisů JOURNAL CITATION REPORTS

32 32

33 ResearcherID.com

34 ResearcherID – pro výzkumníky, management vědeckých institucí, knihovníky a administrátory Globálni komunita, kde výzkumníci mohou být ve spojení Online komunita zdarma, vkde autoři získají unikátní identifikátor pro omezení nesprávné identifikace a mohou zvýšit povědomost o svém práci (např. H-index). Tato komunita rovněž podporuje spolupráci výzkumníků z celého světa.

35 K dispozici všem

36 Vizualizace spoluprací (spoluautorství) Vizualizace citujících článků H-Index a rozdělení citací Generátor ‘badges’

37 37 ResearcherID lze integrovat s hodnotícími databázemi Thomson Reuters Články, sloučené do skupin dle autora, lze použít pro zvýšení hodnoty hodnotící databáze (např. Institutional Citation Report) Instituce vloží seznam svých vědců a jejich publikací RID vytvoří RID profil a číslo pro každé jméno a sparuje publikace s WoS. Výzkumníci jsou informováni o vytvoření svého profilu a svých publikacích, které byly spárovány s WoS. Mohou tento seznam verifikovat a rozšířit.

38 Některé vybrané instituce využívající ResearcherID.com Top Five CountriesTop Five Institutions Top Ten Institutions University College London The University of Queensland Monash University Harvard University University of Michigan University of Pennsylvania ETH Zurich University of Cambridge Stanford University McGill University

39 InCites ®

40 Vládní organizace a agentury grantové organizace Externí entity Vedení univerzit Vedení včetně komisí, rektorů, kvestorů... Jednotlivci Zaměstnanci, studenti Oddělení/fakulty univerzit Výzkumná oddělení, knihovny, technologický transfer Kdo se účastní hodnocení vědy a výzkumu?

41 Problémy a výzvy •Jaké problémy se lidé snaží řešit? –Shromažďovat, sledovat a analyzovat výstupy –Vytvářet systémy pro zvládání této problematiky –Produkovat zprávy a reporty –Publikovat výsledky své práce –Umožnit vědcům vytvářet podrobné analýzy •Co dělají lidé v dnešní době –Nesourodé přístupy –Ad hoc

42  Nástroje Research Analytics se zakládají na datech Web of Science, světovém standardu pro hodnocení vědy a výzkumu  Thomson Reuters ukazuje nejenom počty článků a citací, ale dává datum smysl. Globální průměry a percentily umožňují našim zákazníkům provádět srovnání a nakonec dělat správná rozhodnutí. Expertní znalosti Thomson Reuters Nástroje Research Analytics Data Sjednocení adres Čištění a standardizace dat Normalizace a vytváření benchmarků Web of Science InCites: Zdroje a základy

43 Web of Science® : STANDARD pro bibliometrii •Multidisciplinární pokrytí –Umožňuje analyzovat celý kontext vědeckého výzkumu •Pokrytí mnoha let –Umožňuje analyzovat historii a rozvoj vědy a výzkumu •Politika “Cover to Cover” –Indexování všech článků v časopise –Umožňuje sledovat rozvoj tématu bez ohledu na druh komunikace •VŠICHNI autoři, VŠECHNY adresy –Umožňuje analyzovat dle jména autora, instituce atd. •VŠECHNY Citované reference –Umožňuje provádět analýzy literatury, která není indexována KONSISTENCE umoňuje tvorbu spolehlivých analýz na široké škále

44 •US National Science Foundation: Science & Engineering Indicators •US National Research Council: Doctoral Program Ranking •European Commission: European Union Science & Technology Indicators •Times Higher Education Ranking •Vlády v dalších zemích pro tvorbu své vzdělávací politiky: Francie, Austrálie, Itálie, Japonsko, Velká Británie, Portugalsko, Norsko, Španělsko, Belgie, Jižní Korea, Kanada, Česká republika, Slovensko atd. 44 Významná hodnocení se spoléhají na data z Web of Science

45 Externí a interní pohled na vědu a výzkum 45 •Research Performance Profiles (Indicators) –Makro analýza –Srovnejte svou instituci / zemi s ostatními –Všichny instituce v rámci regionu –Všechny národy/teritoria světa •Global Comparisons (Citation Report) –Datová sada vytvořená na míru –Analyzujte a srovnávejte interní entity v rámci Vaší instituce –Článek, autor, oddělení, fakulta, analýza spolupráce –Typicky všechny záznamy z instituce

46 Research Performance Profiles 46

47 Research Performance Profiles Srovnávání institucí Confidential - Thomson Reuters -- Not for Redistirbution • Časové trendy • Produkce vs. výkonnost • Kde stojíme

48 Confidential - Thomson Reuters -- Not for Redistirbution Srovnávejte svou instituci v určitém oboru Research Performance Profiles

49 Confidential - Thomson Reuters -- Not for Redistirbution Jaké jsou celkové trendy pro naše obory?

50 Global Comparisons 50

51 Výzvy v hodnocení vědy na základě citačních ukazatelů •Citační chování se v různých disciplínách významně liší –Biologie = mnoho článků, vysoká míra citovanosti, rychlé ukončení citování –Matematika = nízká míra citovanosti, články citovány po mnoho let Jak je možné omezit vliv těchto aspektů? •Starší materiál je citován více –Jak lépe srovnávat výkonnost výzkumníka s dlouhou publikační historií a toho s krátkou? •Rozložení citací je velice nerovnoměrné –Pouze malé množství citací je hodně citováno –Většina publikací získá málo nebo žádné citace 51

52 Metriky s přidanou hodnotou od Thomson Reuters 52 Základní bibliografická informace o článku (včetně oboru) Počet citací Impact Factor časopisu z nejnovější edice Journal Citation Reports

53 Metriky s přidanou hodnotou od Thomson Reuters 53 Citace 2. generace, tj. články které citují citující články

54 Metriky s přidanou hodnotou od Thomson Reuters Metriky ukazující očekávanou výkonnost. Kalkulujeme počet citací, které se dají očekávat pro průměrný článek získat. Tento ukazatel je počítán pro každý časopis (Journal Expected Citations - JXC) a pro každý obor (Category Expected Citations - CXC). Tyto metriky jsou rovněž normalizovány pro rok a typ dokumentu.

55 Metriky s přidanou hodnotou od Thomson Reuters Rovněž počítáme poměr mezi skutečnou actual a očekávanou expected výkonností. Toto přináší význam a kontext počtu citací a jedná se o normalizovaný ukazatel výkonnosti. Poměr JXC (157 / 45.09) = 3.48 Poměr CXC (157 / 3.66) = 42.90

56 Metriky s přidanou hodnotou od Thomson Reuters 56 Percentil Porovnání k dokumentům ze stejného oboru a roku. Tento článek je v top 0,2% všech článků z oboru “General & Internal Medicine” publikovaných v roce 2007.

57 Citující články Další informace Link na Web of Science

58 InCites: Global Comparisons Mnoho předdefinovaných reportů pro okamžité použití Citační ukazatele důležité info o článcích v datové sadě a jejich celkové citovanosti. Ukazatele disciplinarity Disciplinarity Index ukazuje koncentraci článků napříč kategoriemi. Interdisciplinarity Index do jaké míry jsou zdrojové články multidisciplinární.

59 InCites: Global Comparisons Ukazatele spolupráce důležité informace o autorech, institucích a státech v datové sadě.

60 Data v časové řadě – sledování trendů.

61 InCites: Global Comparisons Seznam zdrojových článků a jejich další rankingy umožňují podrobné sledování a hodnocení článků, autorů, institucí atd.

62 InCites: Global Comparisons

63 Užitečný nástroj pro přímé porovnávání entit jako jsou např. 2 autoři. Normalizovaná data a rozličné indikátory umožňují podrobné a přesné hodnocení.

64 Spolupráce Přispívají tyto spolupráce ke zvýšení naší výkonnosti?

65 InCites: Citation Report Seznam citujících článků a další reporty poskytují jedinečný náhled na články, autory, instituce a státy ovlivněné zdrojovými články.

66 Shrnutí  Spolehlivá, ověřená, konzistentní data.  Datová sada vytvořená na míru a možnost vytvářet vaše vlastní subsety – zohlednění specifik, zodpovězení otázek na místní úrovni.  Kontext kolem dat, jako jsou např. benchmarky a percentily, dává ukazatelům skutečný význam, srovnávací hodnotu.  Nástroje pro vytváření reportů a vizualizaci.  Přístup přes webové rozhraní pro jakékoliv množství vybraných uživatelů v rámci Vaší instituce. Centralizovaný přístup zabezpečuje že všichni získají stejná data.  Čtvrtletní aktualizace.

67 EndNote Web

68 Easily save results from ISI Web of Knowledge. Select Records of Interest Click to save to EndNote Web Access EndNote Web

69 One may access and work within EndNote Web at any time, not solely through the ISI Web of Knowledge platform. A good place to start -- download the EndNote Web plug-in. This will insert EndNote Web access buttons within your IE Explorer or FireFox browsers, as well as placing an EndNote Web toolbar within Microsoft Word.

70 References saved from ISI Web of Knowledge databases to EndNote Web are placed into an “Unfiled” folder – simply utilize the options to organize them within existing or new folders.

71 Use links to access information within the original ISI Web of Knowledge database, for example -- Times Cited, Related Records, or the Full Record within Web of Science

72 The Edit feature allows one to modify information within the record, append Notes and Research Notes, and reorganize the group (folder) placement of the record.

73 The Organize Tab presents options to:  Share Groups (Folders) with other EndNote Web users at your institution.  Rename, Delete, or Create New Groups  View “Other’s Groups” – those shared with you by other users.  Find Duplicate References within your Groups. Share Groups to --  Collaborate on papers or projects  Present reading lists - created by librarians or professors for example.  Alert colleagues to important works in a particular area. Simply enter the e-mail addresses of those in your institution with whom you wish to share your Group. j.madison@hunter.edu, x.fernandez@hunter.edu

74 The Format Tab presents what are perhaps the most widely beneficial features of EndNote Web, valuable for users of all levels of study. Quickly and easily create bibliographies.  Save as a MS Word Rich Text document.  Preview, copy and paste to a document, or Print.  E-mail the formatted information.

75 References Cite While You Write ™ While writing a paper in MS Word, utilize an EndNote Web toolbar to: Search and “Find Citations” within one’s End Note Web Folders and… -- insert the appropriate reference within the text and… -- automatically insert the complete cited reference in the bibliography of the paper… -- in the format that you choose.

76 References Cite While You Write ™ The Cite While You Write ™ feature will allow one to utilize both EndNote Web and EndNote desktop within a single MS Word document. Alternate use of the toolbars to insert references from each.

77 Ďakujem! science.thomsonreuters.com/training researchanalytics.thomsonreuters.com/incites science.thomsonreuters.com/mjl/selection/ Ing. David Horký Country Manager – Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.com


Stáhnout ppt "Řešení Thomson Reuters pro hodnocení vědy Ing. David Horký Country Manager – Central & Eastern Europe"

Podobné prezentace


Reklamy Google