Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha, 26. 05. 2005 Opatření 1.3. Lesní hospodářství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha, 26. 05. 2005 Opatření 1.3. Lesní hospodářství."— Transkript prezentace:

1 Praha, Opatření 1.3. Lesní hospodářství

2 1.3. – Lesní hospodářství Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných preventivních opatření Investice do lesů Sdružování majitelů lesa Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd 2

3 Příjemce a výše podpory pro 2004  Vlastník lesa nebo nájemce lesa  Vlastník veřejných lesů (správce lesů ve vlastnictví státu nebo kraje)  Sdružní s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců  Výše podpory – 100 % z EU – 75 % z ČR – 25 %  Na každý jednotlivý projekt je určena podpora – 1,67 mil. Euro  Max. výše podpory na jednoho žadatele je určena 2 mil. Euro na období  Pro rok 2004 bylo určeno Euro, tj Kč 3

4 výsledky za rok 2004 P.Č.Registrační číslo žádostiKč 1.CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / projekt byl stažen ze strany žadatele 4

5 Příjemce a výše podpory pro 2004  Vlastník lesa nebo nájemce lesa za podmínky, že lesní pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje,  Sdružní s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců vymezených v písmenu a).  Výše podpory – 50 % z EU – 35 % z ČR – 15 %  Na každý jednotlivý projekt je určena podpora 2 tis. – 500 tis. Euro  Max. výše podpory na jednoho žadatele je určena 1 mil. Euro na období  Pro rok 2004 bylo určeno Euro, tj Kč 5

6 výsledky za rok 2004 P.Č. Registrační číslo žádostiKč 1. CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / / CZ / /

7 Příjemce a výše podpory pro 2004 Sdružení s právní subjektivitou, které dosud neobdrželo podporu na založení sdružení a k datu podání žádosti sdružuje nejméně 10 vlastníků lesa a minimální výměra je 150 ha  Výše podpory – 50 % z EU – 35 % z ČR – 15 %  Na každý jednotlivý projekt je určena podpora 2 tis. – 300 tis. Euro  Max. výše podpory na jednoho žadatele je určena 300 tis. Euro na období

8 Příjemce a výše podpory pro 2004  Vlastník pozemku pokud pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje  Sdružní s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků vymezených výše.  Výše podpory – 100 % z EU – 75 % z ČR – 25 %  Na každý jednotlivý projekt je určena podpora 600 – 300 tis. Euro  Max. výše podpory na jednoho žadatele je určena 300 tis. Euro na období  Pro rok 2004 bylo určeno Euro, tj Kč 8

9 výsledky za rok 2004 P.Č. Registrační číslo žádostiKč 1. CZ / / CZ / /

10 Celkové výsledky za rok 2004 Registrace žádostí PrahaCBULHKBrnoOlOp∑Požadovaná částka Disponibilní zdroje * (1*) 2* ∑ * Ukončení administrace ze strany žadatele 10

11 Příjemce a výše podpory pro 2005  Vlastník lesa nebo nájemce lesa (právnické osoby a soukromé fyzické osoby podnikající i nepodnikající),  Vlastník veřejných lesů, včetně subjektů uvedených v obecné části Pravidel (organizační složka státu, příspěvková org., subjekty v působnosti ministerstev a obce a subjekty založených s účastí obcí),  Sdružní s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců vymezených v bodě 1a 2.  Výše podpory – 100 % z EU – 75 % z ČR – 25 %  Na každý jednotlivý projekt je určena podpora – 1,67 mil. Euro  Max. výše podpory na jednoho žadatele je určena 2 mil. Euro na období  Pro rok 2005 bylo určeno Euro, tj Kč 11

12 a) – příjem v roce 2005 P.č. Registrační čísloFázeSpolufinancStatus žádosti 1. CZ / /0008Hodnocení přijat Po admin. kontrole O.K. 2. CZ / /0009Hodnocení přijat Po admin. kontrole O.K. 3. CZ / /0017Doplnění dat Po admin. kontrole O.K. 4. CZ / /0025Doplnění dat Vyřaz. po admin. kontr. 5. CZ / /0034Hodnocení přijat Kontrola životaschopn. O.K. 6. CZ / /0035Hodn. přijat. ved Kontrola přijatelnosti 2 spln. 7. CZ / /0036Bodování projektu Splnění krit. přijatelnosti 8. CZ / /0037Bodování projektu Kontrola přijatelnosti 2 spln. 9. CZ / /0046Doplnění dat Kontrola příloh 1splněna 10. CZ / /0049Doplnění datV opravě 11. CZ / /0051Hodnocení přijat Kontrola přijatelnosti 1 spln. 12. CZ / /0053Doplnění dat Kontrola příloh 1splněna 13. CZ / /0062Kontr. fin. zdravi Po admin. kontrole O.K. 14. CZ / /0063Kontr. fin. zdravi Po admin. kontrole O.K. 12

13 b) – příjem v roce 2005 P.č. Registrační čísloFázeSpolufinanc.Status žádosti 1. CZ / /0010Doplnění dat Kontrola projektu 2 splněna 2. CZ / /0013Hodnocení přijat Po admin. kontrole O.K. 3. CZ / /0019Hodnocení přijat Kontrola životaschopn. O.K. 4. CZ / /0023Doplnění dat žádost založena 5. CZ / /0024Doplnění dat Kontrola příloh 2 splněna 6. CZ / /0027Hodnocení přijat Kontrola příloh 2 splněna 7. CZ / /0028Doplnění dat Kontrola příloh 2 splněna 8. CZ / /0043Hodn. přijat. ved Kontrola přijatelnosti 2 spln. 9. CZ / /0055Doplnění dat Kontrola příloh 2 splněna 13

14 Příjemce a výše podpory pro 2005  Vlastník lesa nebo nájemce lesa za podmínky, že lesní pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje, dále subjekt založený s účastí obce, tj. akciová společnost, spol. s r.o. nebo obecně prospěšná společnost, příp. jiné obchodní společnosti, jejichž účastníkem jsou obce,  Sdružní s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců vymezených výše.  Výše podpory – 50 % z EU – 35 % z ČR – 15 %  Na každý jednotlivý projekt je určena podpora 2 tis. – 500 tis. Euro  Max. výše podpory na jednoho žadatele je určena 1 mil. Euro na období  Pro rok 2005 bylo určeno Euro, tj Kč 14

15 a) průběžné výsledky za rok 2005 P.č. Registrační čísloFázeSpolufinanc.Status žádosti 1. CZ / /0003Hodn. přijat. ved Kontrola přijatelnosti 2 spln. 2. CZ / /0012Doplnění dat Kontrola příloh 2 splněna 3. CZ / /0022Doplnění dat Kontrola příloh 2 splněna 4. CZ / /0026Hodnocení přijat Po admin. kontrole O.K. 5. CZ / /0029Doplnění dat Po admin. kontrole O.K. 6. CZ / /0039Doplnění dat Kontrola příloh 2 splněna 7. CZ / /0041Hodnocení přijat Po admin. kontrole O.K. 8. CZ / /0042Doplnění dat$Kontrola žádosti 2 splněna 9. CZ / /0044Doplnění dat Ukončení administrace 10. CZ / /0047Doplnění dat Kontrola příloh 1splněna 11. CZ / /0052Doplnění dat$Kontrola příloh 2 splněna 12. CZ / /0061Kontrola priloh Kontrola příloh 1splněna 15

16 b) průběžné výsledky za rok 2005 P.č. Registrační čísloFázeSpolufinanc.Status žádosti 1. CZ / /0001Doplnění dat Kontrola příloh 2 splněna 2. CZ / /0004Doplnění dat žádost založena 3. CZ / /0005Hodnocení přijat Kontrola přijatelnosti 1 spln. 4. CZ / /0021Hodnocení přijat Po admin. kontrole O.K. 5. CZ / /0040Doplnění dat Kontrola příloh 2 splněna 6. CZ / /0057Doplnění dat Kontrola příloh 2 splněna 16

17 d) průběžné výsledky za rok 2005 P.č. Registrační čísloFázeSpolufinanc.Status žádosti 1. CZ / /0002Bodování projektu Splnění krit. přijatelnosti 2. CZ / /0011Doplnění dat Po admin. kontrole O.K. 3. CZ / /0014Kontr. fin. zdravi Po admin. kontrole O.K. 4. CZ / /0015Doplnění dat$Ukončení administrace 5. CZ / /0016Hodn. přijat. ved Kontrola přijatelnosti 2 spln. 6. CZ / /0020Doplnění dat Kontrola žádosti 2 splněna 7. CZ / /0030Doplnění dat Po admin. kontrole O.K. 8. CZ / /0031Doplnění dat Po admin. kontrole O.K. 9. CZ / /0032Doplnění dat Po admin. kontrole O.K. 10. CZ / /0033Kontr. žádosti ved Kontrola příloh 1splněna 11. CZ / /0038Hodnocení přijat Kontrola životaschopn. O.K. 12. CZ / /0045Doplnění dat Kontrola příloh 2 splněna 13. CZ / /0048Doplnění dat Kontrola příloh 2 splněna 17

18 d) průběžné výsledky za rok 2005 P.č. Registrační čísloFázeSpolufinanc.Status žádosti 14. CZ / /0050Doplnění dat Kontrola příloh 2 splněna 15. CZ / /0054Doplnění dat Kontrola příloh 2 splněna 16. CZ / /0060Doplnění dat Kontrola příloh 1splněna 17. CZ / /0056Doplnění dat žádost založena 18. CZ / /0059Bodování projektu Splnění krit. přijatelnosti 19. CZ / /0058Doplnění dat$V opravě 20. CZ / /0064Doplnění dat V opravě 21. CZ / /0066Doplnění dat Kontrola příloh 2 splněna 22. CZ / /0068Doplnění dat Kontrola příloh 2 splněna 23. CZ / /0070Doplnění dat Kontrola příloh 2 splněna 24. CZ / /0071Doplnění dat$Kontrola příloh 2 splněna 25. CZ / /0069Doplnění dat Kontrola příloh 2 splněna 26. CZ / /0067Doplnění dat$Kontrola příloh 2 splněna 27. CZ / /0065Doplnění dat$Kontrola příloh 2 splněna 18

19 Příjemce a výše podpory pro 2005 PoložkaNáklad /ha (v Kč) Listnaté dřeviny92 000/ha Jehličnaté dřeviny74 000/ha Péče o založený porost12 000/ha - Vlastník pozemku pokud pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje - Sdružní s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků vymezených výše. - Výše podpory – 100 % (z EU – 75 %, z ČR – 25 %) - Na každý jednotlivý projekt je určena podpora 600 – 300 tis. Euro - Max. výše podpory na jednoho žadatele je určena 300 tis. Euro na období Pro rok 2005 bylo určeno Euro, tj Kč 19

20 průběžné výsledky za rok 2005 P.č. Registrační čísloFázeSpolufinanc.Status žádosti 1. CZ / /0006 Hodn. přijat. ved Kontrola přijatelnosti 2 spln. 2. CZ / /0007 Hodn. přijat. ved Kontrola přijatelnosti 2 spln. 3. CZ / /0018Doplnění dat Kontrola žádosti 2 splněna 4. CZ / /0072Doplnění dat Kontrola příloh 2 splněna 5. CZ / /0073Doplnění dat ,00 Kontrola příloh 2 splněna 20

21 Celkové průběžné výsledky za rok 2005 Registrace žádostí PrahaCBULHKBrnoOlOp∑Požadovaná částka Disponibilní zdroje * ** ∑ ** 7 projektů je v doplnění dat, nebyla připočtena požadovaná částka * 1 projekt je v doplnění dat, nebyla připočtena požadovaná částka 21


Stáhnout ppt "Praha, 26. 05. 2005 Opatření 1.3. Lesní hospodářství."

Podobné prezentace


Reklamy Google