Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční gramotnost Produkty peněžního a bankovního trhu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční gramotnost Produkty peněžního a bankovního trhu."— Transkript prezentace:

1 Finanční gramotnost Produkty peněžního a bankovního trhu

2 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Banky • Banka je finanční instituce (stejně jako spořitelny, pojišťovny, burzovní společnosti, investiční společnosti, podílové a penzijní fondy aj. ) • Zprostředkovává transakce na finančním trhu • Je to podnikatelský subjekt, který musí vytvářet zisk (aby mohla pokrýt své náklady na pronájem poboček, mzdy zaměstnanců atd.) • Banka tedy za účelem zisku přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje úvěry na vlastní účet, a to: – krátkodobé (s termínem splatnosti do 1 roku) – střednědobé (s termínem splatnosti do 4 až 5 let) – dlouhodobé (s termínem splatnosti nad 4 až 5 let) • Pro svou činnost potřebuje bankovní licenci, kterou vydává ČNB • ČNB také dohlíží na její činnost a dodržování stanovených pravidel • Vklady u bank jsou pojištěny do výše 100%, maximálně však do výše 100.000EUR. Náhrady vkladů v případě krachu banky vyplácí Fond pojištění vkladů. • Banky nabízí celou škálu služeb od vedení účtu po burzovní obchody, nás ale zajímá právě poskytování půjček.

3 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Nebankovní instituce Pod pojmem nebankovní instituce se skrývají všechny ostatní společnosti, nás zajímají hlavně ty, které nabízí stejné, nebo podobné služby jako banky a ostatní finanční instituce - nejsou to ale banky. To znamená že: • nemají bankovní licenci • neřídí se zvláštním zákonem, ale podléhají pouze obchodnímu zákoníku, zákonu o spotřebitelském úvěru s ustanovení občanského zákoníku a spotřebitelských smlouvách • nemusí plnit žádné podmínky týkající se „finančního zdraví“, které stanovuje centrální banka nebo jakákoliv jiná instituce. • nepodléhají bankovnímu dohledu • nikdo jejich činnost pravidelně nereguluje ani nekontroluje • jejich vklady nejsou nijak pojištěny Pod pojmem finanční zdraví rozumíme finanční stabilitu společnosti (ekonomické ukazatele včetně dostatečné výše vlastního kapitálu, schopnost likvidity – tedy schopnosti splácet své závazky apod.). V podstatě tedy jak je společnost velká, finančně silná a spolehlivá – zda jí nehrozí alespoň ve střednědobém horizontu bankrot.

4 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Rozdíl je patrný na pohled • pokud využijete jakoukoliv nabídku „bankovních produktů“ nabízených subjektem z nebankovního sektoru (tedy jakoukoliv společností, která má danou službu v předmětu činnosti), ať už jde o úvěry, nebo dokonce vklady a nabídky spoření, je to bez záruky. Samozřejmě jsou mezi jednotlivými společnostmi v nebankovním sektoru propastné rozdíly, od velkých a renomovaných společností s velkým portfoliem úvěrů až po pochybné společnosti, které po desítkách vznikají a zase zanikají a zanechávají po sobě nešťastné klienty. Tyto společnosti často nabízejí produkty s jednodušším procesem schválení – půjčují v podstatě na počkání přímo u obchodníků a díky jednoduchému poskytnutí úvěru, nebo půjčky se jim daří získávat stále více klientů. Zpravidla ale půjčují za mnohem vyšší cenu než banka. Jinými slovy úvěr je podstatně dražší a na úrocích zaplatíte více peněz. K pochopení základní finančních výpočtů a porovnání jednotlivých produktů v nabídce bankovních i nebankovních subjektů je nezbytné nejdříve porozumět významu pojmů úrok, úroková sazba, úrokové období, doba splatnosti.

5 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Úrok vyjadřuje cenu peněz. Z pohledu dlužníka je to částka, kterou zaplatí (např. bance) za zapůjčené peníze. Z pohledu věřitele (toho, kdo půjčil peníze) je to částka, kterou dostane za to, že někomu peníze na určitou dobu zapůjčil. Úroková sazba (úroková míra) je procentní vyjádření podílu úroku k hodnotě půjčeného kapitálu. Příklad: Půjčili jsme si 10.000 Kč na 1 rok, věřitel chce úrok 1.000 Kč, to znamená, že úroková sazba u tohoto úvěru je 1.000/10.000, tj. 0,1 neboli 10% za rok. Úroková sazba se tedy vždy váže k období, ke kterému se vztahuje úrok. Toto období definují zkratky za uváděnou sazbou. Znalost těchto zkratek je naprosto nezbytná ke správnému výpočtu úroku.

6 Úroková sazba může být: • roční, vyjadřujeme zkratkou p.a. • pololetní, vyjadřujeme zkratkou p.s. • čtvrtletní, vyjadřujeme zkratkou p.q. • měsíční, vyjadřujeme zkratkou p.m. • denní, vyjadřujeme zkratkou p.d. Realizace projektu: LAG Podralsko o.s.

7 Úrokové období je doba, za kterou se pravidelně připisují úroky, nebo v případě úvěru doba, ke které se úroky vztahují. Lépe to znázorníme na příkladu Příklad: Uložíme si 10.000 Kč na různá úrokové období. Pro zjednodušení předpokládejme, že úroková sazba je vždy stejná. : • • Vklad na 1 rok, úroková sazba 5 % p.a. - banka nám připíše úroky ve výši 500 Kč jednou za rok. • Vklad na 6 měsíců, úroková sazba 5% p.s. - banka nám připíše úroky ve výši 500 Kč, jednou za půl roku. • Vklad na 3 měsíce, úroková sazba 5% p.q. - banka nám připíše úroky ve výši 500 Kč, jednou za čtvrtletí. • Vklad na 1 měsíc, úroková sazba 5% p.m. - banka nám připíše úroky ve výši 500 Kč, jednou za měsíc. • Vklad na 1 den, úroková sazba 5% p.d. - banka nám připíše úroky ve výši 500 Kč, každý den. • Zpravidla platí, že čím kratší je doba, na kterou peníze ukládáme, tím nižší je úroková sazba, kterou nám věřitel nabídne. Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Příklad je skutečně čistě teoretický. V praxi nám nikdo nenabídne úročení 5% na půl roku, nebo dokonce na měsíc.

8 Nemusí to ale být teorie v případě úvěrů, a to zejména v nebankovním sektoru. Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Proto je nezbytné dobře si přečíst smlouvu k úvěru či půjčce a ověřit si k jakému období zapůjčení peněz se vztahuje příslušná úroková sazba. V tomto případě, je nutné mít na paměti, že „neznalost neomlouvá“ a v případě podpisu smlouvy o půjčce, kde je definována sazba 5% p.m., budete muset zaplatit úroky ve výši 5% měsíčně, tj. 60% ročně! Věřitelé předpokládají znalost této problematiky, případně naopak spoléhají na neznalost.

9 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Úrokové období • vklad - doba, za kterou se pravidelně připisují úroky • úvěr - doba, ke které se úroky vztahují • velmi důležité u nebankovních úvěrů/ půjček

10 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Základní způsoby úročení • jednoduché - úroky ze stejné základní částky • složené - úroky se přičítají k základní částce

11 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Období Vklad na začátku období Úrok připsaný na konci období Zůstatek na konci obdobíVýnos 150.0002.50052.5002.500 250.0002.50055.0005.000 350.0002.50057.5007.500 Jednoduché úročení:

12 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Složené úročení: Díky složenému úročení nám celkem banka na úrocích vyplatí o 381 Kč více než v případě jednoduchého úročení (7.881 – 7.500 = 381). Rozdíl je způsobem efektem „úroky z úroků“. Období Zůstatek na začátku období Úrok připsaný na konci období Zůstatek na konci obdobíVýnos 150.0002.50052.5002.500 252.5002.62555.1255.125 355.1252.75657.8817.881

13 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Úmor (Jistina)vlastní splátka úvěru (postupně umořujeme dluh). Anuitapravidelná splátka ve stejné výši (může být čtvrtletní, měsíční, týdenní, příp. sjednaná individuálně). Anuita v sobě zahrnuje úrok i úmor. Umořovací plánzpůsob splácení půjčky, úvěru (buď chceme splácet po celou dobu stejně velkou část půjčené částky, tj. stejný úmor, nebo chceme mít po celou dobu stejnou výši celkové částky, vč. úroku, tj. anuitu). Úrokyjsme si již zopakovali. V případě splácení dluhu se vztahují k dosud nesplacené části dluhu, to znamená, že čím pomaleji splácíme, tím více zaplatíme věřiteli na úrocích. Jak fungují úroky u úvěrů a půjček - Základní pojmy I když to vypadá složitě, jde o jednoduchou věc, rozdíl uvidíme na příkladu. Půjčíme si 100.000 Kč na 4 roky s úrokovou sazbou 7,5% p.a. (ročně). Pro zjednodušení počítáme s ročním splácením, tj. 1 splátka jedenkrát za rok.

14 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Úvěr:100.000Kč Úroková sazba:7,5% p.a. Počet let:4 roky Chceme každý rok splatit stejnou část půjčené splátky, tedy stejný úmor, tzn. 100.000 / 4 = 25.000 Kč. Rok Výše dluhu - začátek roku ÚrokÚmorRoční splátka Zůstatek úvěru na konci roku 1100.0007.50025.00032.50075.000 2 5.62525.00030.62550.000 3 3.75025.00028.75025.000 4 1.87525.00026.8750 Celkem18.750100.000118.750 Úmor stejně velký v každém roce

15 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Ve druhé variantě splatíme půjčku 100.000 Kč opět během 4 let, při tomto způsobu splácení ale splácíme stejnou roční anuitní splátku. Celkově zaplatíme více, protože pomaleji splácíme úmor (půjčenou částku)! Na úrocích zaplatíme celkem 19.428 Kč, celkem tedy zaplatíme za 4 roky 119.428 Kč, tedy o 678 Kč více než při předchozím způsobu splácení. Tento způsob se používá častěji pro úvěry/půjčky občanům, včetně leasingu. Rok Výše dluhu - začátek roku ÚrokÚmor Roční splátka Zůstatek úvěru na konci roku 1100.0007.50022.35729.85777.643 2 5.82324.03429.85753.609 3 4.02125.83629.85725.836 4 2.08427.77329.857 0 Celkem19.428100.000119.428 Stejná anuitní splátka Výpočet pomocí umořovatele

16 Anuitní splácení Důvody pro splácení formou anuity jsou dva: • 1. Dlužníci chtějí splácet stejnou celkovou výši splátky, např. 1.000 Kč měsíčně, neumí si spočítat, že jde o dražší způsob splácení úvěru. • 2. Jde samozřejmě o výnosnější i praktičtější metodu pro věřitele (víc vydělá a snadno sleduje, jak dlužník platí). Realizace projektu: LAG Podralsko o.s.

17 RPSN • RPSN - roční procentní sazba nákladů • banky či splátkové společnosti musí dle zákona uvést • musí zohlednit všechny poplatky • jediný srovnatelný ukazatel, jak je úvěr drahý

18 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Dříve poskytovatelé úvěrů lákali klienty na nízké úrokové sazby a další výnos „schovali“ do poplatků, které věřitel musel zaplatit. Cena úvěru se ve skutečnosti vyšplhala mnohem výš, než byla uvedená úroková sazba. Ukazatel RPSN tento problém eliminuje, má větší váhu než samotná úroková míra, která neříká, kolik bude za úvěr zaplaceno za 1 rok celkem. Je tedy velice důležité tento ukazatel sledovat. Při výpočtu RPSN se zohlední nejen platby splátek (jistiny a úroků), ale i další poplatky (náklady), které musí být dle zákona o spotřebitelském úvěru při výpočtu RPSN zohledněny (zákon nestanoví tyto platby taxativně). RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.procentuálníroku

19 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. RPSN Výše půjčky: 50 000 Kč Doba splácení: 53 týdny Týdenní (anuitní) splátka: 1.600 Kč (6.400 měsíčně) „Cena půjčky“34.800 Kč Celkem zaplatíme:84.800 Kč RPSN:206,8%

20 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Není RPSN jako RPSN Ačkoliv RPSN bylo zavedeno právě proto, aby bylo pro spotřebitele jednoduché porovnávat náklady na úvěry u jednotlivých společností a stanovena přesně metodika jeho výpočtu, přesto se najde způsob jak jej vykázat různým způsobem.

21 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Kalkulátor na internetu nám nabízí jedinou variantu a to: Počet splátek: 45 – týdenní splátky (= 11 měsíců + 1 týden) Týdenní splátka: 154Kč – tedy měsíčně 616Kč Poslední splátka:124Kč Dále nám tabulka uvádí následující: Poplatek za zpracování:640Kč Poplatek za hotovostní inkasní službu:1879Kč Celkové náklady:1021Kč Celkem ke splacení:6900Kč RPSN:70,96% Zkusíme zkontrolovat celkovou částku, kterou za úvěr zaplatíme. 154*44+124+640 = 7.540Kč. Už teď vidíme, že položka „celkové náklady“ neobsahuje poplatek za zpracování ve výši 640Kč! V případě využití hotovostního úvěru (což udělá většina klientů), jsou celkové náklady 7.540Kč, tedy: 154*44+124 = 6.900týdenní splátka * 44 týdnů, poslední splátka je 124Kč 6.900 + 640 = 7.540Poplatek za zpracování úvěru splatný na začátku V praxi to funguje tak, že společnost si poplatek za zpracování odečte hned na začátku z částky úvěru. Klient tak nedostane 4.000Kč, které si chce půjčit, ale 3.360Kč!

22 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Zkusme si zadat parametry tohoto konkrétního úvěru do kalkulátoru RPSN na www.idnes.cz (http://kalkulacky.idnes.cz/cr_spotrebitelsky-uver-rpsn.php)www.idnes.czhttp://kalkulacky.idnes.cz/cr_spotrebitelsky-uver-rpsn.php RPSN ve výši 70,96% je vysoká sazba. Na první pohled ale „nesedí“. Fakticky dostaneme 3.360 Kč a za necelý rok zaplatíme 6.900 Kč, tedy více než 2x tolik! RPSN tedy musí být ve skutečnosti ještě mnohem víc. Do kalkulátoru nelze zadat poslední splátku o 30Kč nižší, zadali jsme tedy pro přehlednost o 30Kč nižší poplatek za zpracování úvěru (místo 640Kč je zadáno 610Kč).

23 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Podle kalkulátoru nás RPSN tak trochu omráčí - téměř 538,49%!!! Tedy o 468% víc než se uvádí na stránkách Providentu. Jak je to možné? Když se podíváme na nabídku v detailu a klikneme na vysvětlující otazníky, zjistíme, že společnost nezahrnuje do RPSN vysoký poplatek za „hotovostní inkasní službu“, protože se jedná o doplňkovou službu, kterou si klient není povinen sjednat.

24 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Zkusme najít jinou nebankovní společnost, která nabízí srovnatelné podmínky, tedy: • Uzavření z pohodlí domova, bez nutnosti navštívit osobně úvěrovou společnost • Peníze na cokoliv – tedy bezúčelnou půjčku • Půjčka bez ručitele • Velká úvěrová společnost s historií na trhu • Bez nutnosti zřízení běžného účtu Srovnatelnou společností je např. společnost Home Credit. Podívejme se na srovnání těchto 2 společností na příkladu půjčky ve výši 10.000Kč. ProvidentHome Credit částka 10 000 doba splácení v měsících1560 měsíční splátka 1 224 319 Náklady na pořízení úvěru (vstupní poplatky snižující disponibilní hotovost). Tzn., že ve skutečnosti by občan místo 10.000Kč obdržel pouze 8.100Kč. 1 9000 celkové náklady 20 260 19 140

25 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Na první pohled se celkové náklady zas tak neliší, v čem je propastný rozdíl je doba splácení úvěru! Zatímco u Providentu splácíme 15 měsíců měsíční splátku 1.224Kč, u Home Creditu je to 319Kč měsíčně po dobu 60 měsíců! Dopad do měsíčního rozpočtu se liší téměř o řád! Pro ilustraci jak vypadá srovnání půjčky na bankovním a nebankovním trhu si ještě uvedeme jednu jednoduchou tabulku, která vychází z nabídky společností zveřejněných na internetu. Parametry jsou srovnatelné – i u půjčky PRESTO od UniCredit Bank se jedná o bezúčelovou půjčku schválenou a vyplacenou do 4 dnů od dodání podkladů.

26 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Provident*Home CreditPRESTO částka 50 000 doba splácení v měsících2584 měsíční splátka 4 076 999 968 Náklady na pořízení úvěru (vstupní poplatky snižující disponibilní hotovost) 11 72701 000 Poslední splátka 960 celkové náklady 113 568 83 916 82 312 * u úvěru na 50.000Kč činí hotovostní poplatek za zpracování úvěru rozpuštěný ve splátkách již 29.750Kč. POZNÁMKA: Jak jsme si uvedli, v praxi se často děje, že vstupní poplatek za zpracování/poskytnutí/zprostředkování úvěru je rovnou odečten z částky jistiny = půjčky. Ve výše uvedeném případě tak spotřebitel ve skutečnosti obdrží půjčku v případě Providentu 38.273Kč, v případě UniCredit Bank 49.000Kč – NIKOLIV 50.000Kč.

27 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Spotřebitelské úvěry jsou charakterizovány • nabídkou zejména na nebankovním sektoru • snadnou dostupností • anuitní splátkou (stejná výše splátky po celou dobu splácení) • pevnou dobou splatnosti • ukazatelem RPSN – obvykle vyšším v nebankovním sektoru

28 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Spotřebitelské úvěry se těší mezi lidmi stále větší oblibě. VĚTŠINA SPOTŘEBITELŮ SE ROZHODUJE PODLE VÝŠE ANUITNÍ SPLÁTKY A NE PODLE VÝŠE RPSN. Jedním z hlavních důvodů POPULARITY PŮJČEK je snadná dostupnost těchto peněz. Většina poskytovatelů Vám peníze půjčí během jednoho dne a nepožadují nic jiného než doklad totožnosti a potvrzení o příjmu a zdaleka se nejedná jen o Provident. Někteří nevyžadují ani doklad o příjmu, stačí jim např. telefonní číslo na zaměstnavatele a sami si ověří, jestli jste zaměstnaní a máte příjmy ze závislé činnosti, tj. berete mzdu (např. zmíněný Home Credit) a peníze se dají vybrat třeba na nejbližší poště. Někteří vám půjčí menší částky v řádu tisíců, i když jste nezaměstnaní, a spoléhají na vaše sociální dávky nebo exekutora. Některým stačí sdělení, že vlastníte auto, bydlíte ve vlastním bytě nebo domě – vědí tak, že máte majetek, ze kterého uspokojí svoji pohledávku.

29 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. V případě nákupů spotřebního zboží si zboží vyberete v obchodě, pokud máte u sebe požadované doklady, přímo v obchodě můžete podepsat smlouvu o úvěru a odnést si zboží. Zmíněné produkty nabízí téměř bezvýhradně společnosti v nebankovním sektoru, kde neexistují žádná obecná pravidla např. pro to, jaké předkládáte podklady pro schválení – každá společnost má svá pravidla a jinou strategii. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že spotřebitelské úvěry patří k nejdražším půjčkám na finančních trzích. Důvod je nasnadě: věřitel po nás chce velice malé množství informací a navíc nás nijak neomezuje v tom, co si za půjčené peníze pořídit. Výsledkem je, že pro věřitele jsou takovéto půjčky rizikovější. Proto vyžaduje vyšší výnos, který pokryje případné ztráty z nesplácených úvěrů. V případě, že máte zájem o spotřebitelský úvěr od banky, musíte počítat s poněkud náročnějším a zdlouhavějším vyřizováním. Zpravidla platí, že čím delší je úvěr, tím větší je riziko nesplacení úvěru pro věřitele (můžete přijít v průběhu let o práci nebo se zadlužit jinde a nebude schopni splácet, můžete onemocnět a budete mít příjmy pouze ze sociální podpory apod.). U úvěrů na delší dobu proto věřitel často požaduje zajištění.

30 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Typy zajištění úvěrů • Ručení jiné osoby, která má dostatečné příjmy • Směnka • Termínovaný vklad • Majetek movitý nebo nemovitý • Pojištění • Jiné (například cenné papíry) Banka vždy požaduje zajištění nemovitostí u hypotéky

31 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Posouzení bonity klienta • doklad totožnosti, doklad o pobytu • doklad o příjmu • doklad o jiném spláceném dluhu (je-li nějaký) • ověření sdělených skutečností (adresa, zaměstnavatel) • dokumenty k zajištění • jiné (mohou se lišit u jednotlivých společností)

32 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. I banka nabízí produkty, kdy vám půjčí peníze bez dokladů o příjmu, ale pouze v případě, že jste už své příjmy prokázali. Rozumíme tím příjmy na vašem bankovním účtu. V případě, že máte u banky běžný účet a dostáváte na něj mzdu, prokázali jste bance své příjmy. Pokud máte účet dostatečně dlouhou dobu (např. 3, 6 měsíců) a chodí vám na něj pravidelné částky - banka těmto položkám říká kreditní obraty, pak vám nastaví podle průměrných příjmů limit úvěru. To znamená, že můžete jít na svém účtu tzv. „do mínusu“, vybírat peníze nebo nakupovat kartou i v případě, že na účtu nemáte dost peněz. Tento produkt se nazývá kontokorentní úvěr nebo také povolený debet (debetní položka znamená „minusová“, kreditní položka naopak „plusová“). Jde o typ úvěru, kdy je jeho výše schvalovaná pomocí automatizovaného výpočtu systému – tedy automaticky, limit nenastavuje žádný bankovní úředník. Banka tedy zpravidla sama kontaktuje v těchto případech klienta a nabídne mu kontokorent.

33 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Kontokorent • povolené přečerpání účtu k překlenutí (krátkodobého) časového nesouladu mezi příjmy a výdaji klienta • je přímo napojen na běžný účet žadatele a navyšuje disponibilní část zůstatku. Díky tomu nemusíte okamžitě poznat, že nečerpáte své peníze ale že si již půjčujete od banky.peníze • úrokové sazby se u kontokorentu pohybují od 6% do 18%. Kontokorent není pro každého! Je poměrně snadno dostupný, ale také se vám může snadno stát, že začnete utrácet více, než vyděláte.

34 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Kontokorent - Příklad MěsícPříjem Výdaje bez úroků Zůstatek na účtu Úrok (15% p.a.) Průměrné poplatky Celkem úrok + poplatky 1 20 000- 40 000- 20 000-125-100-225 2 12 000- 11 775- 20 000-125-100-225 3 12 000- 11 775- 20 000-125-100-225 4 20 000- 19 775- 20 000-125-100-225 5 20 000- 19 775- 20 000-125-100-225 6 20 000- 19 775- 20 000-125-100-225 7 20 000- 19 775- 20 000-125-100-225 8 20 000- 19 775- 20 000-125-100-225 9 20 000- 19 775- 20 000-125-100-225 10 12 000- 11 775- 20 000-125-100-225 11 20 000- 19 775- 20 000-125-100-225 12 20 000- 19 775- 20 000-125-100-225 Roční poplatek za debetní kartu -400 Celkem 216 000- 233 525 - 1 500- 1 200- 3 100 * (20.000/2)*15%/12 Limit KTK 20.000 Kč, úroková sazba 15% p.a.

35 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Příjem za 12 měsíců216.000 Kč Výdaje za 12 měsíců233.525 Kč Náklady na čerpání kontokorentu včetně poplatků 3.100 Kč Zůstatek na účtu -20.000 Kč. V podstatě jsme si tedy půjčili 20.000 Kč na 12 měsíců. Zkusme si ukázat, jak by situace vypadala, kdybychom si vzali účelový spotřebitelský úvěr u banky – účelový na nákup zboží a neměli platební kartu. Předložili jsme bance všechny potřebné doklady vč. potvrzení o příjmu a vzali si půjčku 20.000 Kč na 12 měsíců. Splácíme 1.777 Kč měsíčně, což jsme schopni zvládnout i v době nemocenské, pokud se trochu omezíme ve spotřebě. Kolik nás úvěr stál? 1.777 * 12 = 21.324 Kč. Zaplatíme tedy navíc 1.324 Kč za celý rok a na konci roku nemáme žádný dluh! Vyjde nás to levněji než kontokorent, kdy jsme byli 12 měsíců v mínusu a spolu s poplatky jsme za to zaplatili 3.100 Kč. Kontokorent - Příklad

36 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. V případě, který jsme si ukázali, je jednoznačně výhodnější půjčka. Díky okolnostem, kdy jsme neměli každý měsíc k dispozici příjem se kterým jsme počítali, se kontokorent prodražil. Ukázalo se, že kontokorent je vhodný čerpat jen na překlenutí krátkého období, než nám přijde pravidelný příjem, z kterého jsme schopni ho bez problémů vyrovnat. Na tomto místě je nutné zmínit fakt, že vždy musíme kalkulovat se všemi náklady na půjčku a porovnat co nás vyjde ve skutečnosti levněji: -V případě půjčky u jiné banky např. banka požaduje, abychom si u ní otevřeli běžný účet, za který platíme poplatky -U půjčky můžeme platit další poplatky – např. za schválení, zpracování atd. -Je vhodné napsat si seznam všech nákladů, které v souvislosti s půjčkou budeme mít, porovnat nabídky jednotlivých produktů a pak se teprve rozhodnout.

37 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Je rychlá půjčka výhodná? Zkusme se nyní podívat na rozhodování o tom, jak si vybrat spotřební úvěr. Víme, podle čeho si máme vybírat nejvhodnější půjčku. Je ale výhodné si ji vůbec vzít? Příklad: Nákup plazmové TV Panasonic LG o úhlopříčce 127cm za 20.000Kč ÚVĚR SPOŘENÍ ProvidentPerfektní půjčka KB Jednoduchá telefonní půjčka Home Credit Spořící účet, úrok 2,1 p.a.* Půjčená částka20.000 Kč - Počet měsíčních splátek12 Měsíční splátka3.600 Kč2.004 Kč1.999 Kč1.651 Kč Celkem zaplatí43.200 Kč24.048 Kč23.988 Kč19.812 Kč RPSN403,97%41,86%41,17%- *celková čistá výše úspor 20.005Kč (celková výše úroků 227Kč mínus srážková daň 34Kč činí čistý výnos 193Kč). Při spoření do krabice od bot – 1.667Kč měsíčně, po 12 měsících 20.004Kč.

38 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Z tohoto krátkého porovnání vychází nejlépe společnost Home Credit, nejhůře pak Provident, kde bychom zaplatili o 23.200Kč více, než si chceme půjčit! Nicméně ani „vítěz“ tohoto mini-testu není z levného kraje: na úrocích a poplatcích zaplatíme téměř o 4.000Kč více. V posledním sloupci je uvedena varianta nazvaná spoření. Varianta spoření je velice jednoduchá: Po dobu 12 měsíců budeme pravidelně ukládat stejný obnos peněz, abychom na konci roku měli našetřeno potřebných 20.000 Kč. Můžeme k tomu využít třeba spořící účet bez vstupních poplatků a poplatků za vedení, kdy dostáváme zdarma elektronické výpisy z účtu s čtvrtletní frekvencí. Měsíčně pak stačí ukládat 1.651Kč, což je o 348 Kč méně, než nejlevnější spotřebitelský úvěr. Můžeme také odkládat měsíčně 1.667Kč, v hotovosti třeba do krabice od bot, nebo si zůstatek nechávat na účtu. Faktem ale je, že v případě pravidelné úložky do některého z bankovních produktů (ať už je to spořící účet, nebo dříve vkladní knížka) máme větší pravděpodobnost, že cílovou částku skutečně ušetříme!

39 ROZPOČET Realizace projektu: LAG Podralsko o.s.

40 ROZPOČET 1. měsíc MĚSÍČNÍ PŘÍJMY PROCENTO UTRACENÝCH PŘÍJMŮ PoložkaČástka 83% Příjem19 500,00 Kč Celkový měsíční příjemCelkové měsíční výdajeZůstatek MĚSÍČNÍ VÝDAJE 19 500 Kč16 250 Kč3 250 Kč PoložkaČástka Pronájem6 000,00 Kč Elektřina700,00 Kč Plyn900,00 Kč Vodné a stočné300,00 Kč Bydlení7 900,00 Kč Mobilní telefon350,00 Kč Potraviny4 500,00 Kč Studentské půjčky0,00 Kč Platební karty50,00 Kč Osobní péče, oblečení850,00 Kč Zábava500,00 Kč Cigarety, časopisy600,00 Kč Doprava1 500,00 Kč Jana najde po skončení studia práci ve městě (pochází z vesnice) a rozhodne se najít si ve městě pronájem bytu. Na kauci nájemného (ve výši jednoho nájmu) si půjčí od rodičů 6.000Kč. Na víkendy jezdí k rodičům.

41 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. MĚSÍČNÍ PŘÍJMY PROCENTO UTRACENÝCH PŘÍJMŮ PoložkaČástka 101% Příjem19 500,00 Kč Zůstatek z předchozího měsíce 3 250,00 Kč Celkový měsíční příjemCelkové měsíční výdajeZůstatek MĚSÍČNÍ VÝDAJE 22 750 Kč23 030 Kč-280 Kč PoložkaČástka Pronájem6 000,00 Kč Elektřina700,00 Kč Plyn900,00 Kč Vodné a stočné300,00 Kč Mobilní telefon350,00 Kč Potraviny4 500,00 Kč Sedačka do pokoje2 490,00 Kč Koberec1 690,00 Kč Výmalba700,00 Kč Vybavení domácnosti2 200,00 Kč Nákupy vybavení celkem7 080,00 Kč Osobní péče, oblečení850,00 Kč Zábava500,00 Kč Cigarety, časopisy600,00 Kč Doprava1 500,00 Kč ROZPOČET 2. měsíc Jana si chce vylepšit pronajímaný byt. Na vybavení a výmalbu použije i úspory z předchozího měsíce a celkem za ně utratí 7.080Kč, na konci měsíce si dokonce musí půjčit dalších 300Kč od rodičů.

42 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. ROZPOČET 3. měsíc Janě nabídla banka, ve které má běžný účet a na který jí chodí mzda, kontokorent ve výši 20.000Kč. Smlouvu o kontokorentu uzavřela a hned se rozhodla koupit si novou televizi a pozvat na večeři kolegy z práce. Chce se pochlubit svým bytem i novou televizí. Na víkendy stále jezdí k rodičům, drobnou půjčku 300Kč z předchozího měsíce jim vrátila, ale úplně zapomněla na půjčku na kauci bytu ve výši 6.000Kč. MĚSÍČNÍ PŘÍJMY PROCENTO UTRACENÝCH PŘÍJMŮ PoložkaČástka 149% Příjem19 500,00 Kč Zůstatek z předchozího měsíce -300,00 Kč Celkový měsíční příjem Celkové měsíční výdajeZůstatek (Půjčka od rodičů-6 000,00 Kč) 19 200 Kč37 267 Kč-18 067 Kč MĚSÍČNÍ VÝDAJE PoložkaČástka Pronájem6 000,00 Kč Elektřina700,00 Kč Plyn900,00 Kč Vodné a stočné300,00 Kč Mobilní telefon350,00 Kč Potraviny5 200,00 Kč Plazmová TV20 000,00 Kč Kontokorent50,00 Kč Platební karty50,00 Kč Osobní péče, oblečení850,00 Kč Zábava1 000,00 Kč Cigarety, časopisy667,00 Kč Doprava1 200,00 Kč

43 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Na konci 3. měsíce • Jana si pořídila novější vybavení bytu, jednoduchou rozkládací sedačku, která může sloužit i na přespání pro návštěvu • Pořídila si nové nádobí, aby mohla pozvat přátele na večeři • Za lístek na koncert utratila navíc 500Kč • Zvýšila se její spotřeba cigaret o jednu krabičku měsíčně • Utratila víc za potraviny, díky pozvání přátel na večeři • Platí navíc 50Kč měsíčně poplatek za poskytnutí kontokorentního úvěru • Koupila si plazmovou televizi za 20.000Kč Jana díky kontokorentu utratila téměř o polovinu víc peněz než vydělala, ačkoliv má celkem slušný čistý příjem. Navíc chtějí rodiče vrátit peníze, které si půjčila na složení kauce na byt. Na konci 3. měsíce je její bilance následující: Zůstatek na běžném účtu-18 067 Kč Půjčka od rodičů- 6 000Kč Celkem- 24. 067Kč Úrok na kontokorentu činí 12% ročně a Jana v předchozím měsíci čerpala v průměru 10.000Kč. Přesto se rozhodla vrátit rodičům dluh za kauci jak slíbila a začala šetřit. Podařilo se jí ušetřit za potraviny a zábavu, také jela za rodiči jen 2x v měsíci místo dřívějšího každého víkendu. Musela si ale koupit nové oblečení do práce a jinde nedokázala svou spotřebu omezit (cigarety). Jak vypadal její rozpočet vidíme na následující straně.

44 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. ROZPOČET 4. měsíc MĚSÍČNÍ PŘÍJMYPROCENTO UTRACENÝCH PŘÍJMŮ PoložkaČástka 1317% Příjem19 500,00 Kč Zůstatek z předchozího měsíce -18 067,00 Kč SOUHRN Půjčka od rodičů-6 000,00 Kč Celkový měsíční příjemCelkové měsíční výdajeZůstatek -4 567 Kč14 917 Kč-19 484 Kč MĚSÍČNÍ VÝDAJE PoložkaČástka Pronájem6 000,00 Kč Elektřina700,00 Kč Plyn900,00 Kč Vodné a stočné300,00 Kč Mobilní telefon350,00 Kč Potraviny3 800,00 Kč Úroky na kotokorentu100,00 Kč Kontokorent50,00 Kč Platební karty50,00 Kč Osobní péče, oblečení850,00 Kč Zábava400,00 Kč Cigarety, časopisy667,00 Kč Doprava750,00 Kč

45 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Jana byla v předchozím měsíci na účtu v průměru 15.000Kč v mínusu. Za úrok na kontokorentu už platí 150Kč měsíčně a snaží se snížit životní náklady. Náklady za bydlení není možné snížit ihned, vzhledem k tomu, že zálohové platby energií se stanovují na celý rok a nájemné je sjednáno na dobu jednoho roku. Jana šetří nejvíce na potravinách, ale snížila i výdaje na oblečení, kosmetiku a další osobní potřeby. Tento měsíc vůbec nejela k rodičům a do práce chodí pěšky. Omezila také výdaje za zábavu, nekoupila si ani časopis. Cigaret se ale vzdát nedokázala a také utratila víc za telefonování. Na konci 3. měsíce je její bilance následující: Zůstatek na běžném účtu = dluh na kontokorentním úvěru-19 484 Kč Půjčky 0 Kč

46 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. MĚSÍČNÍ PŘÍJMYPROCENTO UTRACENÝCH PŘÍJMŮ PoložkaČástka 234% Příjem19 500,00 Kč Zůstatek z předchozího měsíce -19 484,00 Kč SOUHRN Celkový měsíční příjemCelkové měsíční výdajeZůstatek 16 Kč13 386 Kč-13 370 Kč MĚSÍČNÍ VÝDAJE PoložkaČástka Pronájem6 000,00 Kč Elektřina700,00 Kč Plyn900,00 Kč Vodné a stočné300,00 Kč Mobilní telefon550,00 Kč Potraviny3 500,00 Kč Úroky na kontokorentu150,00 Kč Kontokorent50,00 Kč Platební karty50,00 Kč Osobní péče, oblečení450,00 Kč Zábava200,00 Kč Cigarety, časopisy536,00 Kč Doprava0,00 Kč ROZPOČET 5. měsíc

47 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. ROZPOČET 6. měsíc MĚSÍČNÍ PŘÍJMYPROCENTO UTRACENÝCH PŘÍJMŮ PoložkaČástka 677% Příjem9 750,00 Kč Zůstatek z předchozího měsíce -13 370,00 Kč SOUHRN Celkový měsíční příjemCelkové měsíční výdajeZůstatek - 3 620 Kč14 086 Kč-17 706 Kč MĚSÍČNÍ VÝDAJE PoložkaČástka Pronájem6 000,00 Kč Elektřina700,00 Kč Plyn900,00 Kč Vodné a stočné300,00 Kč Mobilní telefon550,00 Kč Potraviny3 800,00 Kč Úroky na kotokorentu150,00 Kč Kontokorent50,00 Kč Platební karty50,00 Kč Osobní péče, oblečení450,00 Kč Léky400,00 Kč Cigarety, časopisy536,00 Kč Doprava200,00 Kč Šestý měsíc Jana onemocní a má díky tomu jen poloviční příjem. Má mírně zvýšené výdaje na léky, stravu i dopravu. Na konci měsíce spadne do mínusu 17.706Kč a rozhodne se vzít si nebankovní půjčku, aby nebyla stále v mínusu a zvýšila si životní standard, také doufá, že se jí podaří uzavřít půjčku s nižším úrokem, než 12 p.a., který platí za kontokorent. Dostává se do dluhové pasti – jeden dluh chce splatit jiným.

48 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Spotřební úvěr – ano či ne? Pravidla, která platí při rozhodování o koupi zboží na spotřebitelský úvěr: • Potřebuji skutečně danou věc hned teď? Pokud ne, je lepší naspořit si na ni – alespoň částečně, protože spotřebitelské úvěry jsou velmi drahé. • Pokud jsem se již rozhodl vzít si úvěr, obracím se na důvěryhodné společnosti, v tomto případě to jsou většinou banky. • Než učiním konečné rozhodnutí, kde si úvěr vezmu, zjistím si podmínky úvěru od více poskytovatelů a srovnám si je. Pokud možno, nikdy se nerozhoduji ve spěchu a na místě. • Nejlepší informaci o ceně úvěru nám poskytuje RPSN, kterou by měl ze zákona uvádět každý poskytovatel půjček. Čím nižší je RPSN, tím cenově výhodnější je pro nás úvěr. Hodnotu RPSN si porovnáme na nezávislém kalkulátoru! • Nikdy nežádám o úvěr u nedůvěryhodných nebo jakkoli podezřelých společností. • Neúčelová půjčka, kdy nám vyplatí peníze v hotovosti, bývá zpravidla dražší než účelová. • Zpravidla platí, čím delší je doba úvěru, tím větší je RPSN.

49 KREDITNÍ KARTA Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Kreditní karta v sobě spojuje výhody platební karty a úvěru. Kreditní karta má univerzální použití – můžete s ní platit v obchodech, restauracích, na čerpacích stanicích apod., můžete si vybírat z bankomatu, platit bezhotovostní platby prostřednictvím bankomatu, dobíjet mobilní telefon … to vše až do výše úvěrového limitu. Zdá se vám to stejné jako v případě debetní platební karty s kontokorentem? V podstatě ano, rozdíl spočívá v tom, že u kreditní karty můžete využít bezúročné období. Zpravidla jde o 45 dní. Co to znamená? Znamená to, že pokud úvěr vyčerpaný prostřednictvím kreditní karty splatíme do bankou stanoveného dne splatnosti, neplatíme žádný úrok – půjčili jsme si tedy zadarmo. Výjimkou je výběr z bankomatu! Při výběru hotovosti z bankomatu kreditní kartou jsou nejenom vybrané peníze okamžitě úročeny, ale navíc zaplatíme jednorázový poplatek asi 0,5% z vybrané částky.

50 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Spotřebitelský úvěrKreditní karta • Pevně stanovené splátky • Penalizace za předčasné splacení • Není bezúročné období • Jednorázové použití – po splacení musím znovu žádat o úvěr • Možnost splatit pouze část a zbytek rozložit • Možnost splatit kdykoliv • Bezúročné období • Při placení v zahraničí má lepší kurz a neplatí směnárenské poplatky • Možnost opakovaného použití (po splacení znovu čerpám)

51 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. KontokorentKreditní karta • Vždy je vázán na běžný účet v bance. • Kontokorent se čerpá až po vyčerpání vlastních peněz. • Úroky se platí vždy při čerpání. • V případě delší doby čerpání je výrazně levnější. • Kontokorent musí být splacen do 1 roku, pak se může čerpat znovu. • Často není vázána na běžný účet v bance. • V případě zneužití jsou blokovány peníze banky, ne držitele. • Možnost bezúročného období. • Možnost navýšení limitu po určitém období, kdy řádně splácíte. • Úvěr z kreditní karty musí být splácen průběžně (zpravidla 5% z půjčené částky měsíčně). Blokovaný minimální limit (většinou 5% z částky úvěru).

52 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Zdá se to jako úžasná nabídka? Ano, banky a úvěrové společnosti to takto s oblibou prezentují. Jak je možné, že nám banka nabízí po určité období úvěr zdarma a nechce za to žádný úrok? Odpověď je velmi jednoduchá. Banky a společnosti nabízející kreditní karty mají velmi dobře spočteno, že spousta klientů, kteří vesele nakupují s „kreditkou“ a utrácejí s vidinou nulového úroku, snadno zapomene na den splatnosti. Nebo si vzpomenou pozdě a nemají v rozhodný den dostatek volných prostředků na splacení úvěru z kreditní karty. Stává se také, že společnost, která nám kartu vydala, se mnohdy ani nesnaží na den splatnosti upozornit nebo nám „omylem“ pošle pozdě výpis z úvěrového účtu, tedy po splatnosti. Stává se to zejména opět u nebankovních společností, které vydávají tzv. „kreditní“, spíše ale „nákupní“ karty, jako je Aura od Cetelem, nebo Premia od Home Creditu. Také jsme si řekli, že úrok je na kreditní kartě vysoký a úvěrová společnost nebo banka zinkasuje slušný výnos. Za platby kartou samozřejmě pak platí obchodníci provize stejně jako u jakéhokoliv jiného druhu platebních karet.

53 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Dále si musíme uvědomit, že u kreditní karty nám banka blokuje určitou část z limitu, který musíme v daném období minimálně splatit a může nám to způsobit problém v případě další žádosti o úvěr nebo hypotéku. Blokace proběhne vždy, i když kreditní kartou vůbec neplatíme. Poplatky a podmínky se u jednotlivých bank a společností podstatně liší. Je nutné si je dobře prostudovat, jinak nás tento úvěr vyjde velmi draze. Průměrné poplatky ve výši byť jen 50 Kč měsíčně se za 5 let znásobí na neuvěřitelných 3.000 Kč! Kreditní karta rozhodně není pro každého a vyžaduje značnou osobní disciplínu při sledování našich výdajů, výdajů hrazených z úvěru ke kreditní kartě a zejména data splatnosti, abychom měli vždy k datu splatnosti dostatek prostředků na splacení úvěru!

54 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. CO SI ROZMYSLET PŘED POŘÍZENÍM KREDITNÍ KARTY? • Zda ji vůbec potřebujete! • Jaké jsou podmínky – kdy máte co platit, jak funguje bezúročné období, příp. i jak se počítá úrok. • Jaké jsou poplatky. • Pokud chcete hradit dlužnou částku sami, je vhodné zapsat si do diáře (mobilu, na lednici, kamkoliv, kde to budete mít na očích) alespoň několik dní předem datum splatnosti! • Pokud nedostanete výpis, zažádejte si o něj! • Nejlepší je platit inkasem, je ale nutné mít na účtu dost peněz na úhradu!

55 FINANČNÍ LEASING Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Posledním důležitým typem spotřebního úvěru, se kterým je užitečné se seznámit, je leasing. Jedná se o další ze způsobů financování nákupu, a to nákupu movitého i nemovitého majetku. Nejčastěji je využíván při nákupu vozidla. Nejde o úvěr, ale o leasingový pronájem pořizované věci. Předmět leasingu (např. auto) je po celou dobu trvání leasingové smlouvy majetkem leasingové společnosti, přestože ho užíváme my jako nájemce, tj. jezdíme s autem pořízeným na leasing. Teprve po uplynutí doby nájmu (většinou 3 roky), má leasingový nájemce předkupní právo na pronajímaný majetek (v našem případě auto).

56 AKONTACE Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. CO JE TO AKONTACE? Akontace je první navýšená splátka. Uvádí se v procentech z ceny pořizovaného majetku, zpravidla auta. Její výše závisí na ceně předmětu leasingu –čím vyšší je pořizovací cena předmětu leasingu, tím vyšší akontace, ale nemusí tomu tak být vždy. Výše akontace závisí také na možnostech dalšího využití nebo snadného prodeje předmětu leasingu v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy ze strany nájemce. V neposlední řadě závisí i na volbě klienta a jeho bonitě. Obecně platí, že vyšší akontace odpovídá nižšímu leasingovému koeficientu. Akontace se zpravidla pohybuje od 10% výše, ale může být i nulová.leasingovému koeficientu

57 Leasing x spotřební úvěr Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Mezi leasingem a splátkovým prodejem je jeden zásadní rozdíl. • V případě leasingu je předmět leasingu po celou dobu trvání leasingové smlouvy majetkem leasingové společnosti a nemůžeme ho prodat ani zastavit! • Zatímco „leasingovka“ nám půjčí za stejných podmínek bez ohledu na výši naší mzdy (ta by samozřejmě měla být alespoň vyšší než výše splátky), banka si své klienty pečlivě vybírá a půjčuje jim za různých podmínek na základě jejich bonity. • U spotřebního úvěru platíte navíc jako cenu za půjčení peněz úroky + poplatky. U leasingu se tyto položky jmenují „finanční činnost“. • V případě leasingu na auto je nutné jej havarijně pojistit. Havarijní pojištění se platí ve stejné výši v celkové sumě splátek. Měsíční splátka leasingu se tedy rovná splátce auta + finanční činnosti + pojištění. Pokud nehavarujete, částka pojištění se v dalším roce nemění, tj. bonus zůstane leasingovce. Faktem je, že havarijní pojištění přes leasingovou společnost vyjde mnohem levněji, než pokud by ho držitel vozu uzavíral sám.

58 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. NA CO PAMATOVAT PŘI UZAVÍRÁNÍ LEASINGOVÉ SMLOUVY? • Předmět leasingu (auto) není váš a nemůžete ho tedy v době trvání leasingové smlouvy prodat. • Pokud dlužíte splátku leasingu déle než 3 měsíce, můžete přijít o auto i všechny dosud zaplacené peníze – auto vám zabaví, prodají, výnos z kupní ceny zúčtují proti všem budoucím splátkám a penále a pokud něco zůstane (většinou nic), pošlou zbytek vám. • V případě, že leasingovou smlouvu ukončíte předčasně, tj. před uplynutím konečného data sjednaného ve smlouvě, zaplatíte většinou plnou cenu leasingu vč. všech budoucích splátek. Znamená to, že zaplatíte peníze navíc (cenu za pronájem) i za dobu, kdy už si od leasingu nebudete vůz pronajímat! • Čím více splátek vč. akontace zaplatíme, tím více peněz ztratíme v případě, že přestaneme splácet a vozidlo nám zabaví.

59 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Jak by vypadalo srovnání nákladů při pořízení auta na leasing a prostřednictvím spotřebního úvěru? Příklad: Vybrali jsme si ze skladových zásob u dealera vozidlo Škoda Octavia Ambition 1,6 TDI PD 77kW za 483.500 Kč (model tzv. „Nová Octavia“ po faceliftu). Leasing (měsíční splátka)Spotřební úvěr (měsíční splátka) Akontace 145.050Vlastní prostředky 145.050 Výše leasingu 338.450Výše úvěru 338.450 Počet splátek36Počet splátek36 Leasingová splátka 11.791Splátka úvěru 11.065 Pojištěníve splátce Povinné ručení + havarijní pojištění za 3 roky* 12.128*3=36.384 Zůstatková cena 1.000Zůstatková cena- Celkem zaplatíme 570.526Celkem zaplatíme 579.774 * Roční platba 12.128Kč, spoluúčast 10%, minimálně 10.000 Kč, bez pojištění čelního skla

60 Realizace projektu: LAG Podralsko o.s. Plusy i minusy finančního leasingu: Plusy i minusy úvěru: + stále nejvyužívanější forma pro financování nových vozů + jednoduché sjednání a rychlé vyřízení + pro podnikatele daňová výhoda a zrychlený odpis + výhodné akční nabídky spojené např. s pojištěním + variabilní zůstatková hodnota + v technickém průkazu jste zapsán jako majitel vozidla + lze splatit jednorázově před vypršením smlouvy + můžete si zvolit libovolnou dobu splácení, již od 6 měsíců + nepodléhá DPH z finančních služeb + pro podnikatele možnost odepisovat vůz v účetnictví (až 25 % v roce pořízení vozu) + příspěvkové a neziskové organizace mohou uplatnit splátky jako nákladovou položku + lze využít státní dotace poskytované zdravotně postiženým občanům na nákup vozu +při sjednání individuální pojistky lze uplatnit i bonusy u povinného ručení - vzhledem k daňovým omezením nelze uzavřít smlouvu na kratší dobu než 3 roky - za standardních podmínek nemohou fyzické osoby jednorázově doplatit smlouvu -nelze uplatnit bonusy z povinného ručení, to jde až po doplacení smlouvy (cca 3 roky) - obvykle je nutné uvádět ručitele nebo ručit samotným vozem - složitější vyřízení formalit při podpisu smlouvy


Stáhnout ppt "Finanční gramotnost Produkty peněžního a bankovního trhu."

Podobné prezentace


Reklamy Google