Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doprava v ČR I. Obr.0 Autor : J.Čáp VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doprava v ČR I. Obr.0 Autor : J.Čáp VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.6."— Transkript prezentace:

1 Doprava v ČR I. Obr.0 Autor : J.Čáp VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.6

2 Doprava v ČR I. 1 Obr.1

3 Složky dopravy 2 I.Dopravní trasy,tvoří dopravní síť,v místech křížení tras vznikají dopravní uzly. II.Dopravní prostředky III.Dopravní zařízení a obsluha

4 I. 3 Obr.3 Obr.2 II. III.b Obr.4b Obr.4a III.a

5 4 Doprava je důležitou součástí každého hospodářství.
Doprava informací se obvykle zařazuje jako samostatný obor, komunikace a telekomunikace. Obojí ovšem úzce souvisí – řízení dopravy nákladu a osob obvykle vyžaduje i spolehlivý přenos informací, jímž se ve vztahu k dopravě zabývá dopravní telematika*. Druhem dopravy je také přenos elektrické energie. Dopravu dělíme podle toho, co přepravuje - osobní a nákladní doprava. Dále ji můžeme dělit podle toho, jaké dopravní cesty nebo prostředky jsou zvoleny – letecká, silniční, železniční, říční, potrubní. *Telematika (slovo vzniklo kombinací slov telekomunikace a informatika) je technologický obor zabývající se kombinací přenosu a zpracování dat se zobrazovacími a jinými sdělovacími systémy a prostředky. Slouží k přepravě osob,zvířat,nákladů a je spojujícím článkem všech složek národního hospodářství. Je důležitým prvkem evropské integrace (volný pohyb osob, zboží a kapitálu).

6 Dopravní výkon,přepravní výkon
5 Dopravní výkon Dopravní výkon hodnotí pohyb dopravních prostředků (tj. kolik kilometrů ujedou) bez ohledu na výsledek dopravy (tj. počet přepravených osob nebo množství zboží). / Používá se například pro stanovení kapacit silnic nebo veřejné dopravy. Také je s jeho pomocí možné hodnotit zátěž životního prostředí. / Vyjadřuje se v těchto jednotkách: Vozokilometr (vkm) – udává počet kilometrů, které ujede dané vozidlo (osobní automobil, autobus, nákladní automobil) bez ohledu na jeho vytížení. Používá se pro silniční dopravu. Vlakový kilometr (vlakm) – udává počet kilometrů, které ujede vlak nezávisle na počtu vagónů. Vyjadřuje nabídku dopravy. .

7 Přepravní výkon 6 Přepravní výkon udává výsledek přepravy ( počet přepravených osob a množství zboží) při daném dopravním výkonu – hodnotí tak zároveň vytíženost i efektivnost dopravy. Matematicky ho lze vyjádřit jako součin dopravního výkonu a přepravních objemů.  Používá tyto jednotky: Osobokilometr (osbkm) – představuje přepravu jedné osoby na vzdálenost jednoho kilometru. Vypočítá se jako součin dopravního výkonu (tedy vzdálenosti, kterou ujede daný dopravní prostředek) a počtu přepravených osob. /Přepravní výkon automobilu, který s jedním cestujícím ujede 100 km, a autobusu, který ujede se 100 cestujícími 1 km, je tak stejný./ Tunokilometr (tkm) – představuje přepravu jedné tuny zboží na jeden kilometr. Vypočítá se jako součin dopravního výkonu a hmotnosti nákladu. Klíčová otázka : Stoupá podíl druhů dopravy šetrnějších k životnímu prostředí na celkových přepravních výkonech osobní i nákladní dopravy? Celkové přepravní výkony osobní dopravy v ČR stagnují, podíl veřejné dopravy na přepravních výkonech osobní dopravy se pohybuje okolo 40 % a je v evropském kontextu nadprůměrný. V roce 2012 stouply přepravní výkony železnice o 8,3 %, a MHD o 3,5 %. Stoupá využívání železnice zapojené do integrovaných dopravních systémů ve městech.

8 železniční silniční Druh nákladní dopravy 7 rok 2011
Nákladní doprava celkem Druh nákladní dopravy železniční silniční Přeprava věcí celkem (tis. t) . 87 096,3 349 278,11 v tom přeprava: vnitrostátní (tis. t) 40 203,3 288 581,01 mezinárodní (tis. t) 46 893,0 60 697,01 Přepravní výkony celkem (mil. tkm) 71 794,82 14 315,9 54 830,31 vnitrostátní (mil. tkm) 6 238,9 14 995,51 mezinárodní (mil. tkm) 8 077,0 39 834,81 Průměrná přepravní vzdálenost celkem (km) 164,31 157,01 vnitrostátní (km) 155,11 52,01 mezinárodní (km) 172,11 656,31 7

9 Druh nákladní dopravy Nákladní doprava celkem vnitrozemská vodní
  rok 2011 Nákladní doprava celkem Druh nákladní dopravy vnitrozemská vodní letecká potrubní přeprava ropy Přeprava věcí celkem (tis. t) . 1 894,5 10 403,9 v tom přeprava: vnitrostátní (tis. t) 509,9 mezinárodní (tis. t) 1 384,6 Přepravní výkony celkem (mil. tkm) 71 794,82 695,0 1 953,7 vnitrostátní (mil. tkm) 20,6 mezinárodní (mil. tkm) 674,5 Průměrná přepravní vzdálenost celkem (km) 366,91 187,8 vnitrostátní (km) 40,31 mezinárodní (km) 487,11 8

10 Městská hromadná doprava (MHD)
Podrobné vyhodnocení – grafická část Graf 1: Přepravní výkony osobní dopravy dle jednotlivých druhů osobní dopravy, ČR [mld. oskm] Zdroj: MD ČR 9 Napiš české názvy pro všechny druhy dopravy dle jednotlivých barev! Legenda:  Individuální automobilová doprava (IAD)  Silniční veřejná doprava  Železniční doprava  Letecká doprava Městská hromadná doprava (MHD)

11 10 Graf 2: Přepravní výkony nákladní dopravy dle jednotlivých druhů nákladní dopravy, ČR [mld. tkm] Zdroj: MD ČR Legenda:  Silniční doprava  Železniční doprava  Ostatní doprava Poznámka: Položka "Ostatní doprava" zahrnuje vnitrozemskou vodní, potrubní a leteckou dopravu. Odkaz na data: Přepravní výkony nákladní dopravy dle jednotlivých druhů nákladní dopravy, ČR [mld. tkm, % celkových výkonů]

12 11 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Historie železniční dopravy v České republice se začala psát od 20. let 19.století. Železnice byly budovány primárně pro nákladní dopravu, přičemž se střídala období, kdy byly budovány a provozovány komerčními subjekty, s obdobími zestátňování, státních investic či státní podpory. 1.Pojmenuj vyobrazený původní typ železnice. 2.Která města tato první železnice na našem území spojovala? Webové stránky pro tento obrázek 3.Kterému státu v době první železnice naše území náleželo? Obr.5

13 12 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Druhý nejvyužívanější způsob dopravy osob i nákladu a lze ji využívat na kratší, střední i delší vzdálenosti. Oproti silniční dopravě má výhody v lepším vztahu k životnímu prostředí a větší rychlosti, ale má nevýhodu v menší dostupnosti (koleje nevedou všude a jezdí podle jízdních řádů). Česká železniční síť patří v Evropě k nejhustějším. Největším železničním dopravcem jsou České dráhy (ČD). V nákladní železniční dopravě je největším přepravcem ČD Cargo. Tratě v majetku státu jsou od počátku roku 2003 spravovány Správou železniční dopravní cesty(předtím je spravovala stání organizace České dráhy, která byla k témuž datu zanikla transformována na akciovou společnost).Správa udržuje zhruba 9500 km tratí ./ 9578 km tratí (rok 2008), z nichž 1830 km je dvoukolejných, 38 km vícekolejných a 7645 km jednokolejných. /Zhruba 3000 km tratí je elektrifikovaných. Tratě mají však několik provozovatelů. Některé železniční tratě jsou provozovány soukromými dopravci. Za dobu své existence přepravila naše železnice stamiliardy cestujících a stamiliardy tun zboží a v současné době jí objemem přepravy patří 4. místo v Evropě.

14 Jaký typ pohonné jednotky mají tyto lokomotivy?
13 Jaký typ pohonné jednotky mají tyto lokomotivy? ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA II. I. Obr.6 Obr.8 Podivné vozidlo pracující na principu tzv. "magnetického polštáře. Toto vozidlo se testuje v Německu a zanedlouho by mělo spojovat Berlín a Hamburk. Jeho nejvyšší rychlost se pohybuje kolem 450 km/h. IV.Transrapid III. Obr.9 Obr.7

15 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 14 Hlavním rozvojovým záměrem v železniční dopravě je zajištění modernizace železničních koridorů, které jsou součástí transevropských koridorů (I. a II. železniční koridor v národním značení). Tranzitní železniční koridory v České republice (TŽK) Obr.10 Obr.11 I. koridor: Berlín-Děčín-Praha-Česká Třebová-Brno-Břeclav-Vídeň/Bratislava - délka 476 km II. koridor: Vídeň-Břeclav-Přerov-Ostrava-Katovice - délka 320 km III. koridor: Norimberk-Cheb-Plzeň-Praha-Olomouc-Ostrava-Žilina - délka 693 km IV. koridor: Berlín-Děčín-Praha-Veselí nad Lužnicí-Horní Dvořiště-Linec/Čes.Velenice-Vídeň - délka 473 km.

16 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 15 Kterými velkými městy prochází: A – I. Tranzitní železniční koridor ? B.- II. Tranzitní železniční koridor? C.- III. Tranzitní železniční koridor ? D.-IV. Tranzitní železniční koridor ? Obr.11

17 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 16 Tato mapa zobrazuje tratě s osobní dopravou a je stažena ze serveru Českých drah.

18 17 Použité zdroje : Wikimedia Commons Wikipedie Česká republika
sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia – Kartografie Praha, a.s. Zeměpis učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia , autoři : M.Jeřábek,J.Anděl, J.Peštová,J.Kastner Citace obrázků: Obr. 0 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.1AUTOR NEUVEDEN. flicker.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.2 AUTOR NEUVEDEN. flicker.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.3 AUTOR NEUVEDEN. flicker.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.4aAUTOR NEUVEDEN. flicker.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 17

19 18 Obr.4b - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.5 NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.6 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.7 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.8 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

20 19 Obr.9 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.10 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.11 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Doprava v ČR I. Obr.0 Autor : J.Čáp VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.6."

Podobné prezentace


Reklamy Google