Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor : J.Čáp Doprava v ČR I. VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.6 0 Obr.0.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor : J.Čáp Doprava v ČR I. VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.6 0 Obr.0."— Transkript prezentace:

1 Autor : J.Čáp Doprava v ČR I. VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.6 0 Obr.0

2 Doprava v ČR I. Obr.1 1

3 Složky dopravy 2 I.Dopravní trasy,tvoří dopravní síť,v místech křížení tras vznikají dopravní uzly. II.Dopravní prostředky III.Dopravní zařízení a obsluha

4 I. Obr.2 II. Obr.3 Obr.4a III.a 3 Obr.4b III.b

5 Doprava je důležitou součástí každého hospodářství. Doprava informací se obvykle zařazuje jako samostatný obor, komunikace a telekomunikace. Obojí ovšem úzce souvisí – řízení dopravy nákladu a osob obvykle vyžaduje i spolehlivý přenos informací, jímž se ve vztahu k dopravě zabývá dopravní telematika*. Druhem dopravy je také přenos elektrické energie. Dopravu dělíme podle toho, co přepravuje - osobní a nákladní doprava. Dále ji můžeme dělit podle toho, jaké dopravní cesty nebo prostředky jsou zvoleny – letecká, silniční, železniční, říční, potrubní. * Telematika (slovo vzniklo kombinací slov telekomunikace a informatika) je technologický obor zabývající se kombinací přenosu a zpracování dat se zobrazovacími a jinými sdělovacími systémy a prostředky. Slouží k přepravě osob,zvířat,nákladů a je spojujícím článkem všech složek národního hospodářství. Je důležitým prvkem evropské integrace (volný pohyb osob, zboží a kapitálu). 4

6 Dopravní výkon,přepravní výkon Dopravní výkon Dopravní výkon hodnotí pohyb dopravních prostředků (tj. kolik kilometrů ujedou) bez ohledu na výsledek dopravy (tj. počet přepravených osob nebo množství zboží). / Používá se například pro stanovení kapacit silnic nebo veřejné dopravy. Také je s jeho pomocí možné hodnotit zátěž životního prostředí. / Vyjadřuje se v těchto jednotkách: Vozokilometr (vkm) – udává počet kilometrů, které ujede dané vozidlo (osobní automobil, autobus, nákladní automobil) bez ohledu na jeho vytížení. Používá se pro silniční dopravu. Vlakový kilometr (vlakm) – udává počet kilometrů, které ujede vlak nezávisle na počtu vagónů.. Vyjadřuje nabídku dopravy. 5

7 Přepravní výkon Přepravní výkon udává výsledek přepravy ( počet přepravených osob a množství zboží) při daném dopravním výkonu – hodnotí tak zároveň vytíženost i efektivnost dopravy. Matematicky ho lze vyjádřit jako součin dopravního výkonu a přepravních objemů. Používá tyto jednotky: Osobokilometr (osbkm) – představuje přepravu jedné osoby na vzdálenost jednoho kilometru. Vypočítá se jako součin dopravního výkonu (tedy vzdálenosti, kterou ujede daný dopravní prostředek) a počtu přepravených osob. /Přepravní výkon automobilu, který s jedním cestujícím ujede 100 km, a autobusu, který ujede se 100 cestujícími 1 km, je tak stejný./ Tunokilometr (tkm) – představuje přepravu jedné tuny zboží na jeden kilometr. Vypočítá se jako součin dopravního výkonu a hmotnosti nákladu. Klíčová otázka : Stoupá podíl druhů dopravy šetrnějších k životnímu prostředí na celkových přepravních výkonech osobní i nákladní dopravy? Celkové přepravní výkony osobní dopravy v ČR stagnují, podíl veřejné dopravy na přepravních výkonech osobní dopravy se pohybuje okolo 40 % a je v evropském kontextu nadprůměrný. V roce 2012 stouply přepravní výkony železnice o 8,3 %, a MHD o 3,5 %. Stoupá využívání železnice zapojené do integrovaných dopravních systémů ve městech. 6

8 rok 2011 Nákladní doprava celkem Druh nákladní dopravy železničnísilniční Přeprava věcí celkem (tis. t).87 096,3349 278,11 v tom přeprava: vnitrostátní (tis. t).40 203,3288 581,01 mezinárodní (tis. t).46 893,060 697,01 Přepravní výkony celkem (mil. tkm)71 794,8214 315,954 830,31 v tom přeprava: vnitrostátní (mil. tkm).6 238,914 995,51 mezinárodní (mil. tkm).8 077,039 834,81 Průměrná přepravní vzdálenost celkem (km).164,31157,01 v tom přeprava: vnitrostátní (km).155,1152,01 mezinárodní (km).172,11656,31 7

9 rok 2011 Nákladní doprava celkem Druh nákladní dopravy vnitrozemská vodní letecká potrubní přeprava ropy Přeprava věcí celkem (tis. t).1 894,5.10 403,9 v tom přeprava: vnitrostát ní (tis. t).509,9.. mezinárod ní (tis. t).1 384,6.. Přepravní výkony celkem (mil. tkm) 71 794,82695,0.1 953,7 v tom přeprava: vnitrostát ní (mil. tkm).20,6.. mezinárod ní (mil. tkm).674,5.. Průměrná přepravní vzdálenost celkem (km).366,91.187,8 v tom přeprava: vnitrostát ní (km).40,31.. mezinárod ní (km).487,11.. 8

10 Podrobné vyhodnocení – grafická část Graf 1: Přepravní výkony osobní dopravy dle jednotlivých druhů osobní dopravy, ČR [mld. oskm] Zdroj: MD ČR Legenda: Individuální automobilová doprava (IAD) Železniční doprava Letecká doprava Silniční veřejná doprava Městská hromadná doprava (MHD) Napiš české názvy pro všechny druhy dopravy dle jednotlivých barev! 9

11 Graf 2: Přepravní výkony nákladní dopravy dle jednotlivých druhů nákladní dopravy, ČR [mld. tkm] Zdroj: MD ČR Legenda: Silniční doprava Železniční doprava Ostatní doprava Poznámka:Položka "Ostatní doprava" zahrnuje vnitrozemskou vodní, potrubní a leteckou dopravu. Odkaz na data: Přepravní výkony nákladní dopravy dle jednotlivých druhů nákladní dopravy, ČR [mld. tkm, % celkových výkonů] 10

12 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Historie železniční dopravy v České republice se začala psát od 20. let 19.století. Železnice byly budovány primárně pro nákladní dopravu, přičemž se střídala období, kdy byly budovány a provozovány komerčními subjekty, s obdobími zestátňování, státních investic či státní podpory. 1.Pojmenuj vyobrazený původní typ železnice. 2.Která města tato první železnice na našem území spojovala? 3.Kterému státu v době první železnice naše území náleželo? Obr.5 11

13 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Druhý nejvyužívanější způsob dopravy osob i nákladu a lze ji využívat na kratší, střední i delší vzdálenosti. Oproti silniční dopravě má výhody v lepším vztahu k životnímu prostředí a větší rychlosti, ale má nevýhodu v menší dostupnosti (koleje nevedou všude a jezdí podle jízdních řádů). Česká železniční síť patří v Evropě k nejhustějším. Největším železničním dopravcem jsou České dráhy (ČD). V nákladní železniční dopravě je největším přepravcem ČD Cargo. Tratě v majetku státu jsou od počátku roku 2003 spravovány Správou železniční dopravní cesty(předtím je spravovala stání organizace České dráhy, která byla k témuž datu zanikla transformována na akciovou společnost).Správa udržuje zhruba 9500 km tratí./ 9578 km tratí (rok 2008), z nichž 1830 km je dvoukolejných, 38 km vícekolejných a 7645 km jednokolejných. /Zhruba 3000 km tratí je elektrifikovaných. Tratě mají však několik provozovatelů. Některé železniční tratě jsou provozovány soukromými dopravci. Za dobu své existence přepravila naše železnice stamiliardy cestujících a stamiliardy tun zboží a v současné době jí objemem přepravy patří 4. místo v Evropě. 12

14 Jaký typ pohonné jednotky mají tyto lokomotivy? I. IV.Transrapid Podivné vozidlo pracující na principu tzv. "magnetického polštáře. Toto vozidlo se testuje v Německu a zanedlouho by mělo spojovat Berlín a Hamburk. Jeho nejvyšší rychlost se pohybuje kolem 450 km/h. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Obr.6 III. Obr.7 13 II. Obr.8 Obr.9

15 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Hlavním rozvojovým záměrem v železniční dopravě je zajištění modernizace železničních koridorů, které jsou součástí transevropských koridorů (I. a II. železniční koridor v národním značení). I. koridor: Berlín-Děčín-Praha-Česká Třebová-Brno-Břeclav-Vídeň/Bratislava - délka 476 km II. koridor: Vídeň-Břeclav-Přerov-Ostrava-Katovice - délka 320 km III. koridor: Norimberk-Cheb-Plzeň-Praha-Olomouc-Ostrava-Žilina - délka 693 km IV. koridor: Berlín-Děčín-Praha-Veselí nad Lužnicí-Horní Dvořiště-Linec/Čes.Velenice- Vídeň - délka 473 km. Tranzitní železniční koridory v České republice (TŽK) 14 Obr.11 Obr.10

16 Kterými velkými městy prochází: A – I. Tranzitní železniční koridor ? B.- II. Tranzitní železniční koridor? C.- III. Tranzitní železniční koridor ? D.-IV. Tranzitní železniční koridor ? ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 15 Obr.11

17 Tato mapa zobrazuje tratě s osobní dopravou a je stažena ze serveru Českých drah. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 16

18 Použité zdroje : Wikimedia Commons Wikipedie Česká republika sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia – Kartografie Praha, a.s. Zeměpis učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, autoři : M.Jeřábek,J.Anděl, J.Peštová,J.Kastner Citace obrázků: Obr. 0 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW: http://www.dcery.cz/_uploads/Zebrinak.jpg Obr.1AUTOR NEUVEDEN. flicker.com [online]. [cit. 2.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.zelpage.cz/news_n/koleje-3.jpg Obr.2 AUTOR NEUVEDEN. flicker.com [online]. [cit. 2.1.2014]. Dostupný na WWW: http://i3.cn.cz/14/1325693443_nadrazi.jpeg http://i3.cn.cz/14/1325693443_nadrazi.jpeg Obr.3 AUTOR NEUVEDEN. flicker.com [online]. [cit. 2.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.trolejbus.cz/fotky-jen-tak/163-074-moravany.jpg Obr.4aAUTOR NEUVEDEN. flicker.com [online]. [cit. 2.1.2014]. Dostupný na WWW: http://g.denik.cz/58/bd/prejezd_vyluky_denik-380.jpg http://g.denik.cz/58/bd/prejezd_vyluky_denik-380.jpg 17

19 Obr.4b - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW: https://encrypted- tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzP4rkXiy_EQYWXKUWM8vivt2sJFe9dg9zpL8 BoN3W3KaMOc7H https://encrypted- tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzP4rkXiy_EQYWXKUWM8vivt2sJFe9dg9zpL8 BoN3W3KaMOc7H Obr.5 NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 17.4.2014]. Dostupný na WWW: http://www.i60.cz/obrazky/velke/konka_201207311520269.jpg Obr.6 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 17.4.2014]. Dostupný na WWW: http://www.vlaky.net/upload/images/reports/003040/06.jpg Obr.7 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 17.4.2014]. Dostupný na WWW: http://www.railnews.cz/image/gallery/2010-08-30-17-48-49-1- lokomotiva_380_DSC00688.jpg Obr.8 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW: http://lide.uhk.cz/fim/student/kolarji4/project/obrazky/742.jp http://lide.uhk.cz/fim/student/kolarji4/project/obrazky/742.jp 18

20 Obr.9 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW: http://www.transrapid.de/pics/projekte/shanghai_ext_tag_med.jpg http://www.transrapid.de/pics/projekte/shanghai_ext_tag_med.jpg Obr.10 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW: http://media.novinky.cz/650/406507-original1-ekvp6.jpg Obr.11 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW: http://www.estav.cz/gfx/we/zpr/mapky/zeleznicni-koridory-mapka-th.gif 19


Stáhnout ppt "Autor : J.Čáp Doprava v ČR I. VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.6 0 Obr.0."

Podobné prezentace


Reklamy Google