Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. – 11. úloha) I. označení digitálního učebního materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. – 11. úloha) I. označení digitálního učebního materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. – 11. úloha) I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.9.011 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977

2 Metodické pokyny • Autor: Mgr. Roman Kotlář • Vytvořeno: červen 2012 • Určeno pro 9. ročník • Český jazyk 2. stupeň • Téma: řešení úloh testů Scio • Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva při řešení úloh testů Scio • Forma: žáci pracují samostatně • Pomůcky: počítač, dataprojektor • Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu • Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného počtu bodů (Lze pracovat i ve skupinách, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina nedokáže svoji úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.

3 Úloha č. 1 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2012) Která z následujících možností obsahuje hovorový jazykový prostředek? A) Se školou jsme se vypravili na exkurzi. B) Naším cílem byla zoologická zahrada. C) Dlouho jsme koukali na tučňáky. D) Zaujali nás také hraví lachtani. Řešení: Hovorovým výrazem je slovo „koukali“. Správnou odpovědí je varianta C).

4 Úloha č. 2 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2012) _____ a Klára byly viděny včera v kině. Kterou z následujících možností je nutné doplnit do uvedené věty, aby byla mluvnicky a pravopisně správně? A) Petrův spolužák B) Petřin spolužák C) Petrova spolužačka D) Petrovi spolužáci Řešení: Pro přísudek „byly viděny“ je nutné, aby podmět byl pouze rodu ženského, tedy musíme použít nabídku „Petrova spolužačka“. Správnou odpovědí je varianta C).

5 Úloha č. 3 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2012) Praha a Londýn, _____, aktivně vstoupily do evropské politiky. Kterou z následujících možností lze doplnit do uvedené věty, aby byla mluvnicky a pravopisně správně? A) a další evropská města B) evropská hlavní města C) podepsaly smlouvy D) a Paříž Řešení: Jedná se o přístavek volný (který vyjadřuje stejnou skutečnost), přičemž vložit lze pouze možnost „evropská hlavní města“. Správnou odpovědí je varianta B).

6 Úloha č. 4 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2012) Ve které z následujících možností je podmět věty vyjádřen infinitivem? A) Musíme doma uklidit. B) Přišla jsem ti uklidit. C) Uklidit pokoj je hračka. D) Copak si neumíš uklidit? Řešení: A) Musíme doma uklidit. (uklidit - předmět ve 4. pádu) B) Přišla jsem ti uklidit. (uklidit - předmět ve 4. pádu) C) Uklidit pokoj je hračka. (uklidit - podmět) D) Copak si neumíš uklidit? (uklidit - spona) Správnou odpovědí je varianta C).

7 Úloha č. 5 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2012) Společné zadání k úlohám č. 5 - 6 Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás pozdravit a popřát Vám šťastný a úspěšný rok 2008. Věřím, že i pro Vás je tento den nejen svátkem a odpočinkem po silvestrovských oslavách, ale i chvílí k zamyšlení nad rokem, který je před námi. ________________________________________ A jakkoli to nejspíše byla jen souhra okolností, ve 20. století se události, které nás ovlivnily nejvíce, odehrály právě v těchto letech. Na rok 1918, na okamžik vzniku našeho samostatného státu, vzpomínáme rádi, protože tehdy se u nás zrodila svobodná a demokratická společnost. Je dobře, že se těmito slovy dá charakterizovat i náš dnešek. Naše současná společnost je sice rozdělena politicky, sociálně i podle některých dalších dělících čar, ale spojuje nás velmi intenzivní vztah k naší zemi, národu, jazyku. To je důležité právě teď, kdy se hranice stávají snadno prostupnými a kdy se nám Evropa a svět plně otevírají (a my jim). (úryvek z novoročního projevu prezidenta ČR) Řešení: Nebuďme pověrčiví, ale začíná rok, který končí osmičkou. (V návaznosti na předchozí odstavec a následující slova je tato věta nejvhodnější.) Správnou odpovědí je varianta B). Která z následujících výpovědí se obsahově a formálně hodí na vynechané místo v úvodním textu? A) Nebojím se roku, který končí osmičkou, třebaže jsem pověrčivý.; B) Nebuďme pověrčiví, ale začíná rok, který končí osmičkou.; C) Určitě si zjistěte, co Vás v tomto roce končícím osmičkou čeká.; D) Neobávám se ničeho, i když čekám v letošním roce katastrofu.

8 Úloha č. 6 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2012) Společné zadání k úlohám č. 5 - 6 Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás pozdravit a popřát Vám šťastný a úspěšný rok 2008. Věřím, že i pro Vás je tento den nejen svátkem a odpočinkem po silvestrovských oslavách, ale i chvílí k zamyšlení nad rokem, který je před námi. ________________________________________ A jakkoli to nejspíše byla jen souhra okolností, ve 20. století se události, které nás ovlivnily nejvíce, odehrály právě v těchto letech. Na rok 1918, na okamžik vzniku našeho samostatného státu, vzpomínáme rádi, protože tehdy se u nás zrodila svobodná a demokratická společnost. Je dobře, že se těmito slovy dá charakterizovat i náš dnešek. Naše současná společnost je sice rozdělena politicky, sociálně i podle některých dalších dělících čar, ale spojuje nás velmi intenzivní vztah k naší zemi, národu, jazyku. To je důležité právě teď, kdy se hranice stávají snadno prostupnými a kdy se nám Evropa a svět plně otevírají (a my jim). (úryvek z novoročního projevu prezidenta ČR) Řešení: Před rokem 1918 u nás nebyla demokratická společnost. (Protože roku 1918 se zrodila svobodná a demokratická společnost.) Správnou odpovědí je varianta B). Které z následujících tvrzení vyplývá z úvodního textu? A) Nikdy jsme nebyli více ohroženi ztrátou identity než teď. B) Před rokem 1918 u nás nebyla demokratická společnost. C) Společnost v naší zemi byla vždy značně nejednotná. D) Hranice v Evropě byly vždy víceméně stejně prostupné.

9 Úloha č. 7 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2012) Ve které z následujících možností se snaží dotázaný vyhnout přímé odpovědi? A) „Proč se vám momentálně nedaří tolik, jak byste chtěl?“ „Trochu jsem polevil v přípravě a hned je to bohužel znát na výkonu. Snad se napřesrok zadaří.“ B) „Nemyslíte si, že by bylo ve vašem případě vhodné přemýšlet o rezignaci?“ „Podívejte se, stát se může cokoliv, nevím ani, co bude za týden.“ C) „Jak vysvětlíte, že jste jel pod vlivem alkoholu?“ „To bohužel vysvětlit neumím. Stalo se, mrzí mě to.“ D) Proč jsi mi včera nezavolal?“ „No, víš, neměl jsem čas a upřímně, ani se mi nechtělo.“ Řešení: Ve variantách A), C) a D) dotyčný v odpovědích reaguje na otázku vysvětlením. Správnou odpovědí je varianta B).

10 Úloha č. 8 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2012) Společné zadání k úlohám č. 8 - 11 Propadnuv znovu nečinnosti, v níž prázdnem zalykal se cit, ideu pojal, slušnou dosti, si cizí rozum přisvojit. Na haldě knih se uvelebil a četl – moudřejší však nebyl. Tu nuda, tam zas klam a tlach, Řešení: Jedná se o poezii, principem jsou verše. (Je použit střídavý a sdružený rým.) Správnou odpovědí je varianta C). Které z následujících tvrzení o úvodním textu je pravdivé? A) Jedná se o drama, je založené na dialogu. B) Jedná se o poezii, základem jsou věty. C) Jedná se o poezii, principem jsou verše. D) Jedná se o prózu, základem jsou souvětí. či pustý nesmysl, až strach. A na všem lpěla pouta tíhy, buď zplesnivělý starý čas, neb novota, jež vetší zas. Jak ženy opustil i knihy a přes hřbety, v něž padal prach, smuteční přehoz moudře stáh.

11 Úloha č. 9 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2012) Společné zadání k úlohám č. 8 - 11 Propadnuv znovu nečinnosti, v níž prázdnem zalykal se cit, ideu pojal, slušnou dosti, si cizí rozum přisvojit. Na haldě knih se uvelebil a četl – moudřejší však nebyl. Tu nuda, tam zas klam a tlach, Řešení: zalykal se cit (Při personifikaci přejímají zvířata a věci chování lidí.) Správnou odpovědí je varianta D). Rozhodněte, která z následujících možností z úvodního textu obsahuje personifikaci (zosobnění). A) lpěla pouta tíhy B) smuteční přehoz C) v něž padal prach D) zalykal se cit či pustý nesmysl, až strach. A na všem lpěla pouta tíhy, buď zplesnivělý starý čas, neb novota, jež vetší zas. Jak ženy opustil i knihy a přes hřbety, v něž padal prach, smuteční přehoz moudře stáh.

12 Úloha č. 10 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2012) Společné zadání k úlohám č. 8 - 11 Propadnuv znovu nečinnosti, v níž prázdnem zalykal se cit, ideu pojal, slušnou dosti, si cizí rozum přisvojit. Na haldě knih se uvelebil a četl – moudřejší však nebyl. Tu nuda, tam zas klam a tlach, Řešení: Jedná se o člověka, kterého zklamaly ženy. Útěchu najde ve starých knihách, kde objevuje moudrost. Správnou odpovědí je varianta C). Která z následujících možností nejlépe charakterizuje hlavní postavu z úvodního textu? A) Je ctižádostivý, hodně čte, ale v knihovně má pouze staré, plesnivé knihy. Je proto zoufalý. B) Je velmi znuděný, nebaví ho ani vzácné knihy. Nudu se mu podaří zahnat pouze se ženami. C) Jedná se o člověka, kterého zklamaly ženy. Útěchu najde ve starých knihách, kde objevuje moudrost. D) Chce změnit svůj životní styl a vzdělávat se, ale žádná kniha ho nezaujme. Je velmi znuděný. či pustý nesmysl, až strach. A na všem lpěla pouta tíhy, buď zplesnivělý starý čas, neb novota, jež vetší zas. Jak ženy opustil i knihy a přes hřbety, v něž padal prach, smuteční přehoz moudře stáh.

13 Úloha č. 11 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2012) Společné zadání k úlohám č. 8 - 11 Propadnuv znovu nečinnosti, v níž prázdnem zalykal se cit, ideu pojal, slušnou dosti, si cizí rozum přisvojit. Na haldě knih se uvelebil a četl – moudřejší však nebyl. Tu nuda, tam zas klam a tlach, Řešení: sloveso sponové (Sloveso být zde není plnovýznamovým slovesem, ale slovesem jmenným se sponou.) Správnou odpovědí je varianta C). moudřejší však nebyl Ve které z následujících možností je správně určen druh slovesa být z uvedeného spojení? A) sloveso fázové B) sloveso pomocné C) sloveso sponové D) sloveso způsobové či pustý nesmysl, až strach. A na všem lpěla pouta tíhy, buď zplesnivělý starý čas, neb novota, jež vetší zas. Jak ženy opustil i knihy a přes hřbety, v něž padal prach, smuteční přehoz moudře stáh.


Stáhnout ppt "Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. – 11. úloha) I. označení digitálního učebního materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google