Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

… od myšlenek k aplikacím. Nové programy TA ČR DELTA, EPSILON, GAMA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "… od myšlenek k aplikacím. Nové programy TA ČR DELTA, EPSILON, GAMA."— Transkript prezentace:

1 … od myšlenek k aplikacím

2 Nové programy TA ČR DELTA, EPSILON, GAMA

3 Mise a vize Technologická agentura ČR je organizací která: - realizuje státní politiku v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). - spoluvytváří koncepční orientaci a formování výzkumného a inovačního prostředí ČR, - připravuje a implementuje klíčové programy - provádí analýzy výsledků - navazuje a rozvíjí mezinárodní spolupráci s partnerskými agenturami aVaVaI - podporuje účinnou spolupráci

4 Priority Vláda ČR schválila usnesením ze dne 19. července 2012 č. 552 Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Byly definovány nejenom prioritní oblasti ( oblasti, podoblasti/stěžejní cíle a dílčí/výzkumné cíle ), ale i systémová opatření.

5 Priority Prioritní oblasti: 1.Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech. 2.Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů. 3.Prostředí pro kvalitní život. 4.Sociální a kulturní výzvy. 5.Zdravá populace. 6.Bezpečná společnost.

6 Priority Systémová opatření a průběžné hodnocení (kapitola 5) 5.1. Prostředí pro VaVaI 5.2. Státní intervence v oblasti VaVaI 5.3. Zajištění kvalifikovaných lidských zdrojů pro VaVaI (i Podporovat inovační proces jako celek) 5.4. Zajištění vazeb na mezinárodní aktivity VaVaI ve stanovených prioritních oblastech

7 DELTA •Délka trvání programu DELTA je navržena na 6 let (2014 – 2019). •Veřejné soutěže budou vyhlašovány maximálně čtyřikrát ročně na projekty uskutečňované ve spolupráci s jednou nebo více partnerskými agenturami současně. •Programu DELTA se musí účastnit vždy minimálně jeden uchazeč ze země, v níž sídlí partnerská agentura, a minimálně jeden uchazeč z ČR, který je podnikem.

8 DELTA •Z prostředků státního rozpočtu České republiky mohou být prostřednictvím TA ČR hrazeny pouze náklady uchazečů z České republiky. •Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt se pro účastníky z ČR omezuje na 25 mil. Kč.

9 Financing by TACR Financing by foreign agency Proposal Decision TACRTACR Czech company/ research org. Foreign company/ research org. Foreign agency Decision Proposal Agreement & work plan Joint Project Joint Program Promotion & Networking activities Program DELTA - příprava projektů

10 DELTA ROK201420152016201720182019 Celke m Celkové výdaje100,0112,494,6270,4 191,5 1 039, 2 Výdaje SR74,083,270,0200,0 141,6768,8 Neveřejné zdroje26,029,224,670,4 49,9270,4 [mil. Kč]

11 DELTA Prioritní oblasti: 1. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 2. Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů 3. Prostředí pro kvalitní život 6. Bezpečná společnost NE: 4. Sociální a kulturní výzvy a 5. Zdravá populace

12 DELTA - poznámky 1. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech Zahrnuje rovněž oblast - 3. Posílení bezpečnosti a spolehlivosti: 3.1 Bezpečnost a spolehlivost produktů a služeb 3.2 Bezpečnost a spolehlivost procesů

13 DELTA - poznámky 6. Bezpečná společnost Zahrnuje oblast: 1.Bezpečnost občanů (Ochrana před kriminalitou; extremismem a terorismem). 2.Bezpečnost kritických infrastruktur a zdrojů 3.Krizové řízení a bezpečnostní politika (Rozvoj bezp. politiky státu a bezp. systému ČR). 4.Obrana, obranyschopnost a nasazení ozbrojených sil (Rozvoj schopností ozbrojených sil).

14 EPSILON - návrh Od roku 2015 má nahradit programy ALFA a TIP (MPO). Zaměřen na prioritní oblasti: 1.Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 2.Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů 3.Prostředí pro kvalitní život 5.Zdravá populace

15 EPSILON - návrh Podprogramy: 1 - Znalostní ekonomika 2 - Energetika a materiály 3 - Životní prostředí

16 Program GAMA •Podpora zhodnocení výsledků VaV formou prodeje licence a zakládání spin-off firem. •Cílem je zajištění tvorby a využití výsledků VaV vedoucích k inovacím s vysokou pravděpodobností jejich komercializace.

17 Program GAMA Program má dva podprogramy PP1 a PP2 •PP1 - Podpora ověření výsledků výzkumu a vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití – oblast „proof of concept stage“. •PP2 - Podpora využití výsledků VaV prodejem licence.

18 GAMA - PP1 •Příjemcem jsou výzkumné organizace splňující podmínky Rámce Společenství. •Délka řešení projektu: 36 – 60 měsíců, •„Dílčí“ projekty: 6 – 36 měsíců. •Průměrná výše podpory: 4 mil. Kč/rok (průměrně na „dílčí“ projekt 800 tis. Kč), dotace až 100 %. •Vyhlášení první veřejné soutěže leden 2014.

19 GAMA - PP1 Podpora není poskytována na konkrétní projekt ověřování komerčního potenciálu, ale na financování „procesu“, který k tomuto ověřování slouží – vytvoření tzv. pre- seed fondu. TA ČR nebude hodnotit vlastní připravenost výsledků VaV k jejich budoucímu využití, to přenechá VO, ale schopnost VO toto ověřování zajistit.

20 GAMA - PP1 Pravidla hodnocení návrhu – binární kritéria: •Návrh projektu je v souladu s cíli a podmínkami programu. •Ustanovení odpovědné osoby nebo existence oddělení či pobočky VO, která provádí management znalostí pro příjemce. Binární kritéria: •Existence vnitřního předpisu, který upravuje funkci komplexního systému pro využití výsledků VaV, včetně ochrany duševního vlastnictví.

21 GAMA - PP1 Hodnotící kritéria (pracovní návrh): •Komplexnost systému pro komercializaci výsledků VaV, jeho „ukotvení“ ve strateg. dokumentech, financování. •Kvalita návrhu projektu. •Navržený způsob řízení projektu. •Očekávaný počet „dílčích“ projektů. •Dosavadní zkušenosti s managementem znalostí. •Navržený způsob výběru a řízení “dílčích“ projektů. •Kvalita a věrohodnost plánu na udržitelnost podpory aktivit typu proof-of-concept.

22 GAMA - PP1 Rada pro komercializaci: •„Ukotvení Rady“ ve vnitřních předpisech, včetně její schopnosti rozhodovat (také o předčasném ukončení vnitřního projektu). •Splnění kritéria, že maximálně 50 % členů jsou zaměstnanci VO. •Složení Rady a odbornost/zkušenosti členů (výzkumná, podnikatelská a finanční sféra). Existence Centra transferu technologií: •Postavení centra v systému komercializace. •Kvalita a zkušenosti zaměstnanců. •Rozsah činností (zejména zajištění ochrany duševního vlastnictví). •Způsob financování.

23 GAMA - PP1 ROK201420152016201720182019 Celke m Celkové výdaje 2565114163130123620 Výdaje SR 2565114163130123620 Neveřejné zdroje 0000000 [mil. Kč]

24 GAMA – PP2 Je zaměřen na podporu podniků, které získaly od VO know-how financované z veřejných zdrojů. Bude dotováno až 55 % nákladů nutných pro dokončení funkčního prototypu předcházející nastavení sériové výroby nových, respektive podstatně zdokonalených výrobků/služeb.

25 GAMA – PP2 •Minimální délka řešení projektů 12 měsíců a maximální délka řešení 36 měsíců. •Průměrná výše podpory na jeden projekt bude 4 mil. Kč. •Vyhlášení podprogramu – červen 2014.

26 GAMA – PP2 ROK201420152016201720182019 Celke m Celkové výdaje 144293433420430 2 150 Výdaje SR 791612382292352361 178 Neveřejné zdroje 65132195191195194972 [mil. Kč]

27 Systém podpory VaVaI v ČR

28 TA ČR rozpočet 2013201420152016 Účelová podpora2 457 4573 066 9593 233 7133 586 702 z toho ALFA1 773 5231 874 5451 432 5111 483 192 z toho BETA134 500150 500 124 500 z toho OMEGA51 500 z toho Centra kompetence497 934812 414740 000950 000 z toho GAMA 104 000226 000274 999 z toho DELTA 74 00083 20270 000 nový program (EPSILON) 550 000632 511 Institucionální prostředky99 030102 000 105 000 CELKEM2 556 4873 168 9593 335 7133 691 702

29 Děkuji za pozornost! vladimír.kebo@vsb.cz Zpracoval: Ing. Pavel Komárek, člen předsednictva TAČR

30 Programy TA CR ALFA – hledání chytrých řešení v oblastech progresivních technologií, energetiky a ochrany ŽP a udržitelné dopravy BETA - program veřejných zakázek pro potřeby státní správy dle potřeb resortů a úřadů OMEGA - podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti společenských věd Centra kompetence - posílení dlouhodobé spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve VaVaI, vytvoření strategických partnerství


Stáhnout ppt "… od myšlenek k aplikacím. Nové programy TA ČR DELTA, EPSILON, GAMA."

Podobné prezentace


Reklamy Google