Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

… od myšlenek k aplikacím

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "… od myšlenek k aplikacím"— Transkript prezentace:

1 … od myšlenek k aplikacím

2 Nové programy TA ČR DELTA, EPSILON, GAMA

3 Mise a vize Technologická agentura ČR je organizací která:
- realizuje státní politiku v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). - spoluvytváří koncepční orientaci a formování výzkumného a inovačního prostředí ČR, - připravuje a implementuje klíčové programy - provádí analýzy výsledků - navazuje a rozvíjí mezinárodní spolupráci s partnerskými agenturami aVaVaI - podporuje účinnou spolupráci

4 Priority Vláda ČR schválila usnesením ze dne 19. července 2012 č. 552 Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Byly definovány nejenom prioritní oblasti (oblasti, podoblasti/stěžejní cíle a dílčí/výzkumné cíle), ale i systémová opatření.

5 Priority Prioritní oblasti:
Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech. Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů. Prostředí pro kvalitní život. Sociální a kulturní výzvy. Zdravá populace. Bezpečná společnost.

6 Priority Systémová opatření a průběžné hodnocení (kapitola 5) 5.1. Prostředí pro VaVaI 5.2. Státní intervence v oblasti VaVaI 5.3. Zajištění kvalifikovaných lidských zdrojů pro VaVaI (i Podporovat inovační proces jako celek) 5.4. Zajištění vazeb na mezinárodní aktivity VaVaI ve stanovených prioritních oblastech

7 DELTA Délka trvání programu DELTA je navržena na 6 let (2014 – 2019).
Veřejné soutěže budou vyhlašovány maximálně čtyřikrát ročně na projekty uskutečňované ve spolupráci s jednou nebo více partnerskými agenturami současně.  Programu DELTA se musí účastnit vždy minimálně jeden uchazeč ze země, v níž sídlí partnerská agentura, a minimálně jeden uchazeč z ČR, který je podnikem.

8 DELTA Z prostředků státního rozpočtu České republiky mohou být prostřednictvím TA ČR hrazeny pouze náklady uchazečů z České republiky. Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt se pro účastníky z ČR omezuje na 25 mil. Kč.

9 Program DELTA - příprava projektů
Financing by foreign agency Foreign company/ research org. Foreign agency Proposal Decision Joint Project Joint Program Promotion & Networking activities Agreement & work plan Czech company/ research org. TACR Decision Proposal Financing by TACR

10 DELTA [mil. Kč] ROK 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Celkem
Celkové výdaje 100,0 112,4 94,6 270,4 191,5 1 039,2 Výdaje SR 74,0 83,2 70,0 200,0 141,6 768,8 Neveřejné zdroje 26,0 29,2 24,6 70,4 49,9

11 DELTA Prioritní oblasti:
1. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 2. Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů 3. Prostředí pro kvalitní život 6. Bezpečná společnost NE: 4. Sociální a kulturní výzvy a 5. Zdravá populace

12 DELTA - poznámky 1. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech Zahrnuje rovněž oblast - 3. Posílení bezpečnosti a spolehlivosti: 3.1 Bezpečnost a spolehlivost produktů a služeb 3.2 Bezpečnost a spolehlivost procesů

13 DELTA - poznámky 6. Bezpečná společnost Zahrnuje oblast:
Bezpečnost občanů (Ochrana před kriminalitou; extremismem a terorismem). Bezpečnost kritických infrastruktur a zdrojů Krizové řízení a bezpečnostní politika (Rozvoj bezp. politiky státu a bezp. systému ČR). Obrana, obranyschopnost a nasazení ozbrojených sil (Rozvoj schopností ozbrojených sil).

14 EPSILON - návrh Od roku 2015 má nahradit programy ALFA a TIP (MPO).
Zaměřen na prioritní oblasti: Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů Prostředí pro kvalitní život Zdravá populace

15 EPSILON - návrh Podprogramy: 1 - Znalostní ekonomika 2 - Energetika a materiály 3 - Životní prostředí

16 Program GAMA Podpora zhodnocení výsledků VaV formou prodeje licence a zakládání spin-off firem. Cílem je zajištění tvorby a využití výsledků VaV vedoucích k inovacím s vysokou pravděpodobností jejich komercializace.

17 Program GAMA Program má dva podprogramy PP1 a PP2
PP1 - Podpora ověření výsledků výzkumu a vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití – oblast „proof of concept stage“. PP2 - Podpora využití výsledků VaV prodejem licence.

18 GAMA - PP1 Příjemcem jsou výzkumné organizace splňující podmínky Rámce Společenství. Délka řešení projektu: 36 – 60 měsíců, „Dílčí“ projekty: 6 – 36 měsíců. Průměrná výše podpory: 4 mil. Kč/rok (průměrně na „dílčí“ projekt 800 tis. Kč), dotace až 100 %. Vyhlášení první veřejné soutěže leden 2014.

19 GAMA - PP1 Podpora není poskytována na konkrétní projekt ověřování komerčního potenciálu, ale na financování „procesu“, který k tomuto ověřování slouží – vytvoření tzv. pre-seed fondu. TA ČR nebude hodnotit vlastní připravenost výsledků VaV k jejich budoucímu využití, to přenechá VO, ale schopnost VO toto ověřování zajistit.

20 GAMA - PP1 Pravidla hodnocení návrhu – binární kritéria:
Návrh projektu je v souladu s cíli a podmínkami programu. Ustanovení odpovědné osoby nebo existence oddělení či pobočky VO, která provádí management znalostí pro příjemce. Binární kritéria: Existence vnitřního předpisu, který upravuje funkci komplexního systému pro využití výsledků VaV, včetně ochrany duševního vlastnictví.

21 GAMA - PP1 Hodnotící kritéria (pracovní návrh):
Komplexnost systému pro komercializaci výsledků VaV, jeho „ukotvení“ ve strateg. dokumentech, financování. Kvalita návrhu projektu. Navržený způsob řízení projektu. Očekávaný počet „dílčích“ projektů. Dosavadní zkušenosti s managementem znalostí. Navržený způsob výběru a řízení “dílčích“ projektů. Kvalita a věrohodnost plánu na udržitelnost podpory aktivit typu proof-of-concept.

22 GAMA - PP1 Rada pro komercializaci:
„Ukotvení Rady“ ve vnitřních předpisech, včetně její schopnosti rozhodovat (také o předčasném ukončení vnitřního projektu). Splnění kritéria, že maximálně 50 % členů jsou zaměstnanci VO. Složení Rady a odbornost/zkušenosti členů (výzkumná, podnikatelská a finanční sféra). Existence Centra transferu technologií: Postavení centra v systému komercializace. Kvalita a zkušenosti zaměstnanců. Rozsah činností (zejména zajištění ochrany duševního vlastnictví). Způsob financování.

23 GAMA - PP1 [mil. Kč] ROK 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Celkem Celkové výdaje 25 65 114 163 130 123 620 Výdaje SR Neveřejné zdroje

24 GAMA – PP2 Je zaměřen na podporu podniků, které získaly od VO know-how financované z veřejných zdrojů. Bude dotováno až 55 % nákladů nutných pro dokončení funkčního prototypu předcházející nastavení sériové výroby nových, respektive podstatně zdokonalených výrobků/služeb.

25 GAMA – PP2 Minimální délka řešení projektů 12 měsíců a maximální délka řešení 36 měsíců. Průměrná výše podpory na jeden projekt bude 4 mil. Kč. Vyhlášení podprogramu – červen 2014.

26 GAMA – PP2 [mil. Kč] ROK 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Celkem Celkové výdaje 144 293 433 420 430 2 150 Výdaje SR 79 161 238 229 235 236 1 178 Neveřejné zdroje 65 132 195 191 194 972

27 Systém podpory VaVaI v ČR

28 TA ČR rozpočet 2013 2014 2015 2016 Účelová podpora 2 457 457 3 066 959
2013 2014 2015 2016 Účelová podpora z toho ALFA z toho BETA z toho OMEGA 51 500 z toho Centra kompetence z toho GAMA z toho DELTA 74 000 83 202 70 000 nový program (EPSILON) Institucionální prostředky 99 030 CELKEM

29 Zpracoval: Ing. Pavel Komárek, člen předsednictva TAČR
Děkuji za pozornost! Zpracoval: Ing. Pavel Komárek, člen předsednictva TAČR

30 Programy TA CR ALFA – hledání chytrých řešení v oblastech progresivních technologií, energetiky a ochrany ŽP a udržitelné dopravy BETA - program veřejných zakázek pro potřeby státní správy dle potřeb resortů a úřadů OMEGA - podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti společenských věd Centra kompetence - posílení dlouhodobé spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve VaVaI, vytvoření strategických partnerství


Stáhnout ppt "… od myšlenek k aplikacím"

Podobné prezentace


Reklamy Google