Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stručné shrnutí vývoje, podstatné požadavky jednotlivých účastníků a jak s nimi bylo naloženo Seminář SVSE Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stručné shrnutí vývoje, podstatné požadavky jednotlivých účastníků a jak s nimi bylo naloženo Seminář SVSE Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy."— Transkript prezentace:

1 Stručné shrnutí vývoje, podstatné požadavky jednotlivých účastníků a jak s nimi bylo naloženo Seminář SVSE Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy 23. října 2013

2 Obsah 1.Úvodní informace o projektu 2.Stručný obsah námětů a připomínek 3.Názory a zkušenosti Skupiny ČEZ s metodikou regulace cen elektřiny a souvisejících služeb 4.Účtování za lokální spotřebu – námět PREdistribuce, a.s. 5.Zlepšení procesu regulace DPI a stanovování ceny DPI – námět E.ON Energie, a. s. 6.Náměty a připomínky C-Energy Bohemia s.r.o. Koordinační seminář EGÚ Brno, a. s. EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy2

3 1. Úvodní informace o projektu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy3 Koordinační seminář EGÚ Brno, a. s.

4  Název projektu „Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2014“  Zjištění názorů a zkušeností s metodikou regulace cen elektřiny, jejich vyhodnocení, formulace doporučení.  Příprava vstupních údajů, potřebných pro stanovení cen a tarifů, tj. pro návrh cen za služby přenosové a distribučních sítí, systémových služeb, bonusů pro decentrální výrobu a pro návrh příspěvku konečných zákazníků na podporu decentrální výroby, OZE a kombinované výroby elektřiny a tepla pro rok 2014.  Výpočty variantních návrhů cen pro rok 2014 za respektování nastavených parametrů a úpravy metodiky.  Součinnost při úpravách sekundární legislativy.  Spolupráce na přípravě podkladů pro návrh cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2014 Cíle řešení projektu „Ceny a tarify…“ EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy4

5 Projekt smluvního komplexu „Ceny a tarify …“ je v roce 2013 v EGÚ Brno řešen v rámci 11 smluv o dílo, uzavřených mezi EGÚ Brno, a. s. a:  13 117: ČEZ Distribuce, a. s., PREdistribuce, a. s., E.ON Distribuce, a. s.,  13 115: ČEPS, a. s.,  13 118: Dodavatelé poslední instance – ČEZ, a. s., Pražská energetika, a. s., E.ON Energie, a. s.,  13 119: výrobce ČEZ, a. s.,  13 120: OTE ČR,  13 121: SVSE–AEM,  5 x IPP:13 122 (Alpiq Generation (CZ) s.r.o.), 13 123 (C-ENERGY Bohemia s.r.o.), 13 126 (ENERGETIKA TŘINEC, a. s.) a 13 129 (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.) 13 130 (ŠKO-ENERGO, s. r. o.). Souhrnná informace o smlouvách (1) EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy5

6 Řešení je vzájemně smluvně provázáno prostřednictvím ve všech smlouvách deklarované „Součinnosti smluvních stran“, která mj. zajišťuje:  koordinované řešení problematiky za společné účasti všech objednatelů a společného projednání připomínek a výstupů prostřednictvím koordinačních seminářů,  součinnost při poskytování nezbytných vstupních informací a jejich verifikaci,  operativní řízení priorit řešení. Vztah k ERÚ  Řešení se tak děje bez formální smluvní spoluúčasti s ERÚ, se kterým má EGÚ Brno pro řešení problematiky cen a tarifů mimo rámec uvedené smluvní součinnosti uzavřenu separátní smlouvu o konzultační činnosti a odborné pomoci.  Takto oddělená smlouva (ERÚ – EGÚ Brno) s jiným formálním charakterem zadání zajišťuje, že žádný z regulovaných subjektů nemá smluvní vazbu na řešení problémů regulace s ERÚ. Souhrnná informace o smlouvách (2) EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy6

7 2. Stručný obsah námětů a připomínek EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy7 Koordinační seminář EGÚ Brno, a. s.

8  Shromáždění a vyhodnocení názorů a zkušeností jednotlivých subjektů energetiky s dosavadní metodikou regulace cen elektřiny v oblasti elektroenergetiky.  Zpracovaný dokument formuluje doporučení pro navazující činnost regulátora a je podkladem pro případné návrhy na řešení úprav metodiky regulace cen ve 3. regulační období a pro případná upřesnění znění vyhlášek a cenového rozhodnutí pro rok 2014.  Celkem předloženo 6 písemných podkladů: –Sdružení velkých spotřebitelů energie (Ing. Luděk Piskač) –PREdistribuce, a. s. (Ing. Gustav Weiss) –Skupina ČEZ (Ing. Ludmila Vrbová za ČEZ Distribuce a Ing. Jan Kanta za ČEZ, a. s.) –E.ON Energie, a. s. (Ing. Jiří Vastl) –C-Energy Bohemia s.r.o. (Ing. Libor Doležal) Charakteristika zprávy o Zkušenostech EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy8

9 Skupina ČEZ (ČEZ, a. s., ČEZ Distribuce, a. s.)  Námět k WACC  Námět k tarifní struktuře (distribuce i všech regulovaných cen)  Námět k výkazu výrobce – vč. termínů (příloha č. 5a k vyhlášce o PTE)  Připomínka k nastavení parametrů kvality PREdistribuce, a. s.  Účtování lokální spotřeby – zjednodušení procesu toku informací a peněz E.ON Energie, a. s.  Zlepšení procesu regulace DPI a stanovování ceny DPI Stručný obsah námětů a připomínek EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy9

10 SVSE  Politika klimatických změn  Vyhláška o připojení, §7: vrácení uhrazeného podílu, snížení rezervovaného příkonu  Vyhláška o pravidlech trhu, §5, odst. (14): úleva pro LDS a překročení RK při poskytování PpS Připomínky k Cenovému rozhodnutím ERÚ (SVSE a C-Energy Bohemia s.r.o.)  bod (5.1.) – vícenáklady OZE (SVSE)  bod (4.18.) – překročení RK (SVSE)  bod (4.25.) – oznámení o snížení RP 3 měsíce předem (SVSE)  bod (4.18.) – prodloužit nahlášení výpadku zdroje ze 2 na 4 dny a při opožděném informování dát pokutu jen 10%, ne 4násobek (C-Energy) Stručný obsah námětů a připomínek EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy10

11 3. Názory a zkušenosti Skupiny ČEZ s metodikou regulace cen elektřiny a souvisejících služeb EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy11 Koordinační seminář EGÚ Brno, a. s.

12  Regulace cen distribuce by měla stimulovat provozovatele distribuční soustavy k realizaci takových investičních a provozních řešení, která by zabezpečila vysokou kvalitu služeb všech připojených i potenciálních uživatelů distribuční soustavy. ČEZ preferuje takové regulační prostředí, které by dostatečně motivovalo k investicím do rozvoje i prosté obnovy. Lze toho dosáhnout nastavením přiměřené výše WACC a zahrnutím přeceněných odpisů tak, aby provozovatelé distribuční soustavy mohli zajistit současné i budoucí úkoly spojené s udržením vysoké kvality dodávek a služeb, integrací distribuované výroby a k tomu potřebný přechod na smart technologie/smart sítě. Komentář EGÚ Brno, a. s.  Hlavní parametry mající vliv na změnu WACC v 3. regulačním období:  bezriziková mírou výnosu daná výnosností státních dluhopisů (r f )  náklady cizího kapitálu (r d ) – ovlivněné aktuální hodnotou úroků z úvěrů poskytovaných bankami  náklady vlastního kapitálu (r e ) – je ovlivněn parametrem r f ČEZ: Námět k motivační regulaci a výši WACC EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy12

13 Vývoj WACC distribuce v 3. regulačním období ČEZ: Námět k motivační regulaci a výši WACC EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy13

14 1) Nastavit výši WACC a zahrnout přeceněné odpisy v takové výši, aby PDS mohli zajistit současné i budoucí úkoly spojené s udržením vysoké kvality dodávek a služeb, integrací distribuované výroby a k tomu potřebný přechod na smart technologie/smart sítě (kap. 1.2.1).  Vyjádření ERÚ: Řešeno dopisem ERÚ na regulované subjekty – dáno principy III. RO, přístup k parametru se nebude v tomto regulačním období měnit. ČEZ: Námět k motivační regulaci a výši WACC EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy14

15  Je potřeba přistoupit ke komplexnímu přehodnocení struktury cen a tarifů za služby sítí (distribuce, přenos), která bude odpovídat budoucímu trendu chování a požadavků uživatelů soustav. Mezi hlavní vlivy patří integrace distribuované výroby, snižování distribuované elektřiny, e-mobilita, implementace nových technologií (smart cities). 2) Komplexní přehodnocení struktury ceny a tarifů za služby sítí s ohledem na budoucí požadavky (integrace distribuované výroby, snižování distribuované elektřiny, e-mobilita, implementace nových technologií) (kap. 1.2.2).  Vyjádření ERÚ: Předpokládá se, bude řešeno v rámci projektu ERÚ a NAP SG, realizace cca v prvních letech IV. RO. ČEZ: Námět k tarifní struktuře EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy15

16  Korekční faktory by měly být nastaveny tak, aby motivovaly ke korektnímu chování všech zúčastněných subjektů, a aby ocenění technických jednotek, které při výpočtech vzniknou, zahrnovalo cenu ztracené příležitosti, tedy odpovídající hodnotu WACC. Komentář zhotovitele  Korekční faktory jsou podle vyhlášky o regulaci (348/2012 Sb.) eskalovány indexem spotřebitelských cen stanovených pro rok i-2 a i-1, tyto indexy představují míru inflace pro běžné spotřebitelské ceny. 3) Změnit metodiku eskalace korekčních faktorů, eskalaci nevyjadřovat indexem spotřebitelských cen, ale aktuální hodnotou WACC daného provozovatele sítě (kap. 1.2.3).  Vyjádření ERÚ: Pro rok 2014 nelze akceptovat, principy regulace na III. RO jsou závazně nastaveny, bude ale podrobně projednáno a řešeno v rámci přípravy a nastavení parametrů pro IV. RO. ČEZ: Korekční faktor a jeho eskalace EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy16

17  Měla by být daleko lépe legislativně ukotvena povinnost podílet se na nákladech spojených se zajištěním přenosu, distribuce, systémových služeb (na všech úrovních), na nákladech OTE a na nákladech spojených s podporou POZE. K tomu Skupinu ČEZ vede očekávaná hrozba budoucích sporů zejména (ale ne jenom) v oblasti výběrů poplatků pro krytí nákladů spojených s POZE. 4) V legislativě upřesnit ustanovení, ze kterých budou vyplývat jednoznačné povinnosti jednotlivých účastníků trhu podílet se na nákladech spojených se zajištěním přenosu, distribuce, systémových služeb (na všech úrovních), na nákladech OTE a na nákladech spojených s podporou POZE.  Vyjádření ERÚ: ERÚ již tuto problematiku řeší v rámci novel zákonů (POZE, EZ). ČEZ: Námět k tarifní struktuře cen, příspěvek na POZE EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy17

18  Povinnost financování podporovaných zdrojů přešla na OTE.  Velkým problémem je korektnost vykazovaného množství podporované elektřiny a také množství elektřiny, které by mělo podléhat dalším regulovaným cenám (platba za SyS, OTE, ERÚ).  Jako klíčové se v této chvíli zdá zatím nedostatečně sestavený výkaz pro výrobce.  Předmět úpravy: zahrnutí všech reálně nastávajících a existujících situací vč. umožnění naplnění výkazu přes systém OTE – to vede k možnosti bilančních kontrol vykazovaných položek a k ověření korektnosti vykázaných údajů.  S tím souvisí také možné přehodnocení jak výkazů, tak termínů (možná i pravidel) pro jejich vyplnění a to jak pro výrobce tak pro LDS. Důvodem je zatím se ukazující deficit při výběrů příslušných poplatků, který může zapříčinit problémy s cash flow všem dotčeným subjektům. ČEZ: Námět k výkazu výrobce (1) EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy18

19  K výše uvedenému problému se také vztahuje otázka zodpovědnosti za vykazování i následné platby v případě nestandardních připojení, mezi které patří připojení výrobců jako vnořených do odběrných míst zákazníků nebo do areálů jiných výrobců nebo přetoky mezi jednotlivými výrobnami a jejich odběry, resp. dodávky do více předávacích míst (včetně rozdílných napěťových hladin nebo dokonce předávacích míst různých provozovatelů soustav). 5) Zlepšit vykazování výrobců do systému OTE – úprava výkazu, úprava termínů vykazování (kap. 1.2.5).  Vyjádření ERÚ: Předpokládáme, že bude realizováno v rámci aktualizací vyhlášek k novelizovaným zákonům – toto je záležitost MPO, nicméně ERÚ stanovuje pro to i jednoznačná pravidla v rámci návrhu novely EZ. ČEZ: Námět k výkazu výrobce (2) EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy19

20  Pro nastavení parametrů kvality skupina ČEZ doporučuje vyjít z historických hodnot SAIDI a SAIFI při respektování specifických podmínek jednotlivých distributorů. Nedomnívají se, že je nutné požadovat zlepšování kvality, kterou považují v České republice za optimální v konfrontaci s vysokou potřebou finančních prostředků na její případné další zlepšování. 6) Parametry kvality pro další roky stanovit z historických hodnot SAIDI a SAIFI, přitom nepožadovat zlepšování kvality v konfrontaci s vysokou potřebou finančních prostředků (kap. 1.2.6).  Vyjádření ERÚ: V současné době probíhá na ERÚ projekt „Kvalita“, jehož účastníci jsou EGÚ i PDS. Rozhodnutí o nastavení citovaných parametrů bude přijato na základě závěrů a výstupů projektu. ČEZ: Obecná připomínka k nastavení parametrů kvality EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy20

21 4. Účtování za lokální spotřebu – námět PREdistribuce, a.s. EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy21 Koordinační seminář EGÚ Brno, a. s.

22 Popis stávající situace:  V současnosti účtuje PDS výrobci za lokální spotřebu výrobce tj. energii vyrobenou ve výrobně a spotřebovanou bez použití DS. Lokální spotřeba výrobce není měřena distributorem, je účtována dle výrobcem vykazovaných hodnot, které PDS obdrží od OTE. Návrh řešení:  Vzhledem k tomu, že výrobce údaje o lokální spotřebě předává OTE, bylo by vhodné, aby je fakturoval přímo OTE: –podstatně jednodušší systém –výhodný – OTE je konečným příjemcem plateb za službu OTE, OZE, KVET a DZ –vybrané ceny za systémové služby by OTE přeposílal na ČEPS PRE: Účtování za lokální spotřebu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy22

23 PRE: Účtování za lokální spotřebu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy23 současný stav OTE Výrobce připojený do: • OM zákazníka • PM výrobce • Přímo k PDS PDS ČEPS výkaz 5a info o lokální spotřebě cena SyS cena POZE cena OTE cena DV cena POZE cena OTE cena DV cena SyS tok informací tok peněz faktura

24 PRE: Účtování za lokální spotřebu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy24 navrhovaný stav OTE Výrobce připojený do: • OM zákazníka • PM výrobce • Přímo k PDS PDS ČEPS výkaz 5a info o lokální spotřebě faktura cena SyS cena POZE cena OTE cena DV cena SyS tok informací tok peněz

25 Konkrétní odkazy na znění v legislativě, kde by se změna měla projevit:  Dle CR 5/2012 bodu (2.1), a), 3. systémové služby (§27 Pravidel trhu)  Dle CR 5/2012 bodu (6.2) c) cenu za činnosti Operátora trhu (§28 Pravidel trhu)  Dle CR 5/2012 bodu (5.1) na krytí vícenákladů na OZE, KVET a DZ (Vyhláška o zúčtování) Doplnění návrhu ČEZ po zpracování zprávy o zkušenostech  K připomínce se přidal ČEZ Distribuce – navrhují pod změnu zahrnout také LDS Zdůvodnění:  lokální spotřeba v LDS rovněž není měřena PDS.  PDS data pro fakturaci získává z IS OTE.  Inkasované příjmy od LDS jsou odváděny ČEPS a OTE. PRE: Účtování za lokální spotřebu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy25

26 7) Upravit systém výběru cen za lokální spotřebu tak, že ceny za systémové služby, na krytí nákladů na POZE, cenu OTE a cenu krytí nákladů decentrální výroby bude vybírat OTE, přičemž cenu za systémové služby bude přeposílat provozovateli přenosové soustavy (kap. 1.3).  Vyjádření ERÚ: Pro rok 2014 určitě ne, jedná se o značný zásah do nastavení systémů, který vyžaduje důkladnou přípravu, bude zváženo v rámci přípravy IV. RO. Je zde rovněž problematika fakturace (náklady vs. položky) a smluvních vztahů. PRE: Účtování za lokální spotřebu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy26

27 5. Zlepšení procesu regulace DPI a stanovování ceny DPI – námět E.ON Energie, a. s. EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy27 Koordinační seminář EGÚ Brno, a. s.

28 Otázka přiměřeného zisku DPI  Dodavatel poslední instance může kalkulovat ceny s přiměřeným ziskem. Podle zákona o cenách se za „přiměřený zisk považuje zisk spojený s výrobou a prodejem daného zboží odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období“. Otázkou je, jaký je „přiměřený zisk“ v energetice resp. v prodeji elektřiny. EON: regulace DPI a stanovení ceny EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy28

29 Stanovení nákladů DPI na pořízení elektřiny  Náklady na pořízení elektřiny ovlivněny zejména rozsahem (jak velký segment spotřeby – počet a velikost zákazníků) 1. Krach menšího obchodníka dodávající maloodběratelům – je možné vycházet ze stejných nákladů na pořízení elektřiny jako má DPI pro vlastní portfolio zákazníků (tzn. vyjít z vývoje velkoobchodních cen) 2. Krach (většího) obchodníka dodávajícího velkoodběratelům nebo velkého objemu MO –elektřinu je nutné dokupovat na základě aktuálních cen; vstupem je plánovaný nebo předpokládaný diagram zákazníků. –Otázkou je, jestli má operátor trhu nebo distributor povinnost poskytnout plány spotřeby a odběrové diagramy za odběrná místa dotčených zákazníků a pokud ano, jaké. Tedy, jak připravit diagram pro ocenění DPI?  Data a trvání dodávky: je zahájena od dne vyhlášení stavu a trvá maximálně 6 měsíců  Otázkou je, jak stanovit náklady na pořízení elektřiny pro DPI, když zákazník může vlastně kdykoliv odejít anebo setrvat až 6 měsíců. EON: regulace DPI a stanovení ceny EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy29

30 Stanovení nákladů DPI na pořízení elektřiny 9) Jak stanovit náklady na pořízení elektřiny pro DPI, když zákazník může kdykoliv odejít anebo setrvat až 6 měsíců? (kap. 1.4.2)  Vyjádření ERÚ: K celé problematice stanovení výše DPI – cena DPI se stanovuje jako věcně usměrňovaná cena podle zákona o cenách. Současně platí i příloha č. 2 cenového rozhodnutí ERÚ 5/2012. Pokud má společnost pochyby a nejasnosti, může použít přiměřeně původní metodiku stanovení ceny silové energie na ztráty, jejíž součástí byl i postup výpočtu ceny DPI. 10) Má operátor trhu nebo distributor povinnost poskytnout plány spotřeby a odběrové diagramy, a pokud ano, jaké? Jak připravit diagram pro ocenění DPI? (kap. 1.4.2)  Vyjádření ERÚ: Problematika změny dodavatele za DPI je kompletně upravena v § 31 Pravidel trhu s elektřinou. Záležitost spotřeb je pak specificky upravena v odstavci 8 písm. b) kde je uvedeno, že OTE zpřístupní předchozí spotřeby zákazníka. Současně v § 30a odst. 8, což je paragraf týkající se standardní změny dodavatele, je uvedeno, že k datu účinnosti změny dodavatele zpřístupní OTE novému dodavateli údaje o plánované spotřebě zákazníků s měřením typu C. Jelikož OTE používá obdobný algoritmus, ERÚ předpokládá, že tento postup bude obdobný i u DPI a ani nevidí důvod proč tak nepostupovat. Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat OTE. EON: regulace DPI a stanovení ceny EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy30

31 Otázky smluvního vztahu zákazníka v režimu DPI  Mezi dodavatelem DPI a zákazníkem není uzavírána smlouva, vzniká ze zákona a podmínky a cena jsou stanoveny v oznámení zákazníkovi.  Jsou pak takto jednostranně stanovené podmínky uvedené v oznámení stejně závazné jako smlouva?  Vztahují se na takto vzniklý smluvní vztah všechna legislativní ustanovení týkající se porušení smlouvy?  Je možno označit jako neoprávněným odběr opakované neplnění smluvených platebních povinností, které nejsou splněny ani po upozornění (neplacení)?  Vyjádření ERÚ: Vztah mezi zákazníkem a DPI je řešen v § 12a EZ. Povinnost dodávat zákazníkovi je za splnění zde uvedených podmínek pak zakotvena nikoliv smluvně, ale ze zákona. Zákon smlouvu o DPI v platném znění neupravuje. EON: regulace DPI a stanovení ceny EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy31

32 6. Náměty a připomínky C-Energy Bohemia s.r.o. EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy32 Koordinační seminář EGÚ Brno, a. s.

33 Bod (4.18.) – Zvolnění termínů ohlášení výpadku a snížení penalizace při opožděném ohlášení  Ze znění bodu (4.18.) vyplývá, že údaje o překročení rezervované kapacity je nutné poslat provozovateli distribuční soustavy nejpozději druhý pracovní den následujícího kalendářního měsíce.  Pokud to výrobce z nějakého důvodu nestihne, je vystaven platbě za překročení rezervované kapacity v kalendářním měsíci ve výši čtyřnásobku pevné měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu.  Podle názoru C-Energy Bohemia je v tomto případě pokuta za administrativní prohřešek příliš vysoká. Návrh:  Prodloužení lhůty na 4 pracovní dny.  Za opožděné předání údajů stanovit pokutu ve výši 10% navýšení platby pevné měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu. C-Energy: Připomínky k cenovým rozhodnutím EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy33

34 19) V bodě (4.18.) prodloužit lhůtu pro oznámení o výpadku v dodávce z výrobny elektřiny na 4 pracovní dny a dále stanovit za opožděné předání údajů pokutu ve výši 10% navýšení platby pevné měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu (kap. 1.8.3).  Vyjádření ERÚ: Zde není nastavena lhůta dvou dnů, ale druhý kalendářní den následujícího měsíce. Citovaný problém by mohl nastat, pokud k výpadku došlo v posledních cca 2 – 3 dnech měsíce. Navrhovatel nechť doloží, ke kolika takovým případům v průběhu roků 2012 a 2013 došlo. Současně se domníváme, že je odpovědností výrobce, pokud požaduje úlevu, starat se o splnění podmínek pro její přiznání. C-Energy: Připomínky k cenovým rozhodnutím EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy34

35 Děkuji za pozornost… Ing. Jiří Procházka jiri.prochazka@egubrno.cz Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy EGÚ Brno, a. s


Stáhnout ppt "Stručné shrnutí vývoje, podstatné požadavky jednotlivých účastníků a jak s nimi bylo naloženo Seminář SVSE Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy."

Podobné prezentace


Reklamy Google