Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář SVSE Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář SVSE Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy"— Transkript prezentace:

1 Stručné shrnutí vývoje, podstatné požadavky jednotlivých účastníků a jak s nimi bylo naloženo
Seminář SVSE Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy 23. října 2013

2 Obsah Úvodní informace o projektu Stručný obsah námětů a připomínek
Koordinační seminář EGÚ Brno, a. s. Úvodní informace o projektu Stručný obsah námětů a připomínek Názory a zkušenosti Skupiny ČEZ s metodikou regulace cen elektřiny a souvisejících služeb Účtování za lokální spotřebu – námět PREdistribuce, a.s. Zlepšení procesu regulace DPI a stanovování ceny DPI – námět E.ON Energie, a. s. Náměty a připomínky C-Energy Bohemia s.r.o. EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

3 1. Úvodní informace o projektu
Koordinační seminář EGÚ Brno, a. s. 1. Úvodní informace o projektu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

4 Cíle řešení projektu „Ceny a tarify…“
Název projektu „Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2014“ Zjištění názorů a zkušeností s metodikou regulace cen elektřiny, jejich vyhodnocení, formulace doporučení. Příprava vstupních údajů, potřebných pro stanovení cen a tarifů, tj. pro návrh cen za služby přenosové a distribučních sítí, systémových služeb, bonusů pro decentrální výrobu a pro návrh příspěvku konečných zákazníků na podporu decentrální výroby, OZE a kombinované výroby elektřiny a tepla pro rok 2014. Výpočty variantních návrhů cen pro rok 2014 za respektování nastavených parametrů a úpravy metodiky. Součinnost při úpravách sekundární legislativy. Spolupráce na přípravě podkladů pro návrh cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2014 Cíle řešení projektu „Ceny a tarify…“ EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

5 Souhrnná informace o smlouvách (1)
Projekt smluvního komplexu „Ceny a tarify …“ je v roce 2013 v EGÚ Brno řešen v rámci 11 smluv o dílo, uzavřených mezi EGÚ Brno, a. s. a: 13 117: ČEZ Distribuce, a. s., PREdistribuce, a. s., E.ON Distribuce, a. s., 13 115: ČEPS, a. s., 13 118: Dodavatelé poslední instance – ČEZ, a. s., Pražská energetika, a. s., E.ON Energie, a. s., 13 119: výrobce ČEZ, a. s., 13 120: OTE ČR, 13 121: SVSE–AEM, 5 x IPP: (Alpiq Generation (CZ) s.r.o.), (C-ENERGY Bohemia s.r.o.), (ENERGETIKA TŘINEC, a. s.) a (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.) (ŠKO-ENERGO, s. r. o.). Souhrnná informace o smlouvách (1) EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

6 Souhrnná informace o smlouvách (2)
Řešení je vzájemně smluvně provázáno prostřednictvím ve všech smlouvách deklarované „Součinnosti smluvních stran“, která mj. zajišťuje: koordinované řešení problematiky za společné účasti všech objednatelů a společného projednání připomínek a výstupů prostřednictvím koordinačních seminářů, součinnost při poskytování nezbytných vstupních informací a jejich verifikaci, operativní řízení priorit řešení. Vztah k ERÚ Řešení se tak děje bez formální smluvní spoluúčasti s ERÚ, se kterým má EGÚ Brno pro řešení problematiky cen a tarifů mimo rámec uvedené smluvní součinnosti uzavřenu separátní smlouvu o konzultační činnosti a odborné pomoci. Takto oddělená smlouva (ERÚ – EGÚ Brno) s jiným formálním charakterem zadání zajišťuje, že žádný z regulovaných subjektů nemá smluvní vazbu na řešení problémů regulace s ERÚ. Souhrnná informace o smlouvách (2) EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

7 2. Stručný obsah námětů a připomínek
Koordinační seminář EGÚ Brno, a. s. 2. Stručný obsah námětů a připomínek EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

8 Charakteristika zprávy o Zkušenostech
Shromáždění a vyhodnocení názorů a zkušeností jednotlivých subjektů energetiky s dosavadní metodikou regulace cen elektřiny v oblasti elektroenergetiky. Zpracovaný dokument formuluje doporučení pro navazující činnost regulátora a je podkladem pro případné návrhy na řešení úprav metodiky regulace cen ve 3. regulační období a pro případná upřesnění znění vyhlášek a cenového rozhodnutí pro rok 2014. Celkem předloženo 6 písemných podkladů: Sdružení velkých spotřebitelů energie (Ing. Luděk Piskač) PREdistribuce, a. s. (Ing. Gustav Weiss) Skupina ČEZ (Ing. Ludmila Vrbová za ČEZ Distribuce a Ing. Jan Kanta za ČEZ, a. s.) E.ON Energie, a. s. (Ing. Jiří Vastl) C-Energy Bohemia s.r.o. (Ing. Libor Doležal) Charakteristika zprávy o Zkušenostech EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

9 Stručný obsah námětů a připomínek
Skupina ČEZ (ČEZ, a. s., ČEZ Distribuce, a. s.) Námět k WACC Námět k tarifní struktuře (distribuce i všech regulovaných cen) Námět k výkazu výrobce – vč. termínů (příloha č. 5a k vyhlášce o PTE) Připomínka k nastavení parametrů kvality PREdistribuce, a. s. Účtování lokální spotřeby – zjednodušení procesu toku informací a peněz E.ON Energie, a. s. Zlepšení procesu regulace DPI a stanovování ceny DPI Stručný obsah námětů a připomínek EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

10 Stručný obsah námětů a připomínek
SVSE Politika klimatických změn Vyhláška o připojení, §7: vrácení uhrazeného podílu, snížení rezervovaného příkonu Vyhláška o pravidlech trhu, §5, odst. (14): úleva pro LDS a překročení RK při poskytování PpS Připomínky k Cenovému rozhodnutím ERÚ (SVSE a C-Energy Bohemia s.r.o.) bod (5.1.) – vícenáklady OZE (SVSE) bod (4.18.) – překročení RK (SVSE) bod (4.25.) – oznámení o snížení RP 3 měsíce předem (SVSE) bod (4.18.) – prodloužit nahlášení výpadku zdroje ze 2 na 4 dny a při opožděném informování dát pokutu jen 10%, ne 4násobek (C-Energy) Stručný obsah námětů a připomínek EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

11 Koordinační seminář EGÚ Brno, a. s.
3. Názory a zkušenosti Skupiny ČEZ s metodikou regulace cen elektřiny a souvisejících služeb EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

12 ČEZ: Námět k motivační regulaci a výši WACC
Regulace cen distribuce by měla stimulovat provozovatele distribuční soustavy k realizaci takových investičních a provozních řešení, která by zabezpečila vysokou kvalitu služeb všech připojených i potenciálních uživatelů distribuční soustavy. ČEZ preferuje takové regulační prostředí, které by dostatečně motivovalo k investicím do rozvoje i prosté obnovy. Lze toho dosáhnout nastavením přiměřené výše WACC a zahrnutím přeceněných odpisů tak, aby provozovatelé distribuční soustavy mohli zajistit současné i budoucí úkoly spojené s udržením vysoké kvality dodávek a služeb, integrací distribuované výroby a k tomu potřebný přechod na smart technologie/smart sítě. Komentář EGÚ Brno, a. s. Hlavní parametry mající vliv na změnu WACC v 3. regulačním období: bezriziková mírou výnosu daná výnosností státních dluhopisů (rf) náklady cizího kapitálu (rd) – ovlivněné aktuální hodnotou úroků z úvěrů poskytovaných bankami náklady vlastního kapitálu (re) – je ovlivněn parametrem rf ČEZ: Námět k motivační regulaci a výši WACC EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

13 ČEZ: Námět k motivační regulaci a výši WACC
Vývoj WACC distribuce v 3. regulačním období ČEZ: Námět k motivační regulaci a výši WACC EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

14 ČEZ: Námět k motivační regulaci a výši WACC
Nastavit výši WACC a zahrnout přeceněné odpisy v takové výši, aby PDS mohli zajistit současné i budoucí úkoly spojené s udržením vysoké kvality dodávek a služeb, integrací distribuované výroby a k tomu potřebný přechod na smart technologie/smart sítě (kap ). Vyjádření ERÚ: Řešeno dopisem ERÚ na regulované subjekty – dáno principy III. RO, přístup k parametru se nebude v tomto regulačním období měnit. ČEZ: Námět k motivační regulaci a výši WACC EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

15 ČEZ: Námět k tarifní struktuře
Je potřeba přistoupit ke komplexnímu přehodnocení struktury cen a tarifů za služby sítí (distribuce, přenos), která bude odpovídat budoucímu trendu chování a požadavků uživatelů soustav. Mezi hlavní vlivy patří integrace distribuované výroby, snižování distribuované elektřiny, e-mobilita, implementace nových technologií (smart cities). Komplexní přehodnocení struktury ceny a tarifů za služby sítí s ohledem na budoucí požadavky (integrace distribuované výroby, snižování distribuované elektřiny, e-mobilita, implementace nových technologií) (kap ). Vyjádření ERÚ: Předpokládá se, bude řešeno v rámci projektu ERÚ a NAP SG, realizace cca v prvních letech IV. RO. ČEZ: Námět k tarifní struktuře EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

16 ČEZ: Korekční faktor a jeho eskalace
Korekční faktory by měly být nastaveny tak, aby motivovaly ke korektnímu chování všech zúčastněných subjektů, a aby ocenění technických jednotek, které při výpočtech vzniknou, zahrnovalo cenu ztracené příležitosti, tedy odpovídající hodnotu WACC. Komentář zhotovitele Korekční faktory jsou podle vyhlášky o regulaci (348/2012 Sb.) eskalovány indexem spotřebitelských cen stanovených pro rok i-2 a i-1, tyto indexy představují míru inflace pro běžné spotřebitelské ceny. Změnit metodiku eskalace korekčních faktorů, eskalaci nevyjadřovat indexem spotřebitelských cen, ale aktuální hodnotou WACC daného provozovatele sítě (kap ). Vyjádření ERÚ: Pro rok 2014 nelze akceptovat, principy regulace na III. RO jsou závazně nastaveny, bude ale podrobně projednáno a řešeno v rámci přípravy a nastavení parametrů pro IV. RO. ČEZ: Korekční faktor a jeho eskalace EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

17 ČEZ: Námět k tarifní struktuře cen, příspěvek na POZE
Měla by být daleko lépe legislativně ukotvena povinnost podílet se na nákladech spojených se zajištěním přenosu, distribuce, systémových služeb (na všech úrovních), na nákladech OTE a na nákladech spojených s podporou POZE. K tomu Skupinu ČEZ vede očekávaná hrozba budoucích sporů zejména (ale ne jenom) v oblasti výběrů poplatků pro krytí nákladů spojených s POZE. V legislativě upřesnit ustanovení, ze kterých budou vyplývat jednoznačné povinnosti jednotlivých účastníků trhu podílet se na nákladech spojených se zajištěním přenosu, distribuce, systémových služeb (na všech úrovních), na nákladech OTE a na nákladech spojených s podporou POZE. Vyjádření ERÚ: ERÚ již tuto problematiku řeší v rámci novel zákonů (POZE, EZ). ČEZ: Námět k tarifní struktuře cen, příspěvek na POZE EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

18 ČEZ: Námět k výkazu výrobce (1)
Povinnost financování podporovaných zdrojů přešla na OTE. Velkým problémem je korektnost vykazovaného množství podporované elektřiny a také množství elektřiny, které by mělo podléhat dalším regulovaným cenám (platba za SyS, OTE, ERÚ). Jako klíčové se v této chvíli zdá zatím nedostatečně sestavený výkaz pro výrobce. Předmět úpravy: zahrnutí všech reálně nastávajících a existujících situací vč. umožnění naplnění výkazu přes systém OTE – to vede k možnosti bilančních kontrol vykazovaných položek a k ověření korektnosti vykázaných údajů. S tím souvisí také možné přehodnocení jak výkazů, tak termínů (možná i pravidel) pro jejich vyplnění a to jak pro výrobce tak pro LDS. Důvodem je zatím se ukazující deficit při výběrů příslušných poplatků, který může zapříčinit problémy s cash flow všem dotčeným subjektům. ČEZ: Námět k výkazu výrobce (1) EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

19 ČEZ: Námět k výkazu výrobce (2)
K výše uvedenému problému se také vztahuje otázka zodpovědnosti za vykazování i následné platby v případě nestandardních připojení, mezi které patří připojení výrobců jako vnořených do odběrných míst zákazníků nebo do areálů jiných výrobců nebo přetoky mezi jednotlivými výrobnami a jejich odběry, resp. dodávky do více předávacích míst (včetně rozdílných napěťových hladin nebo dokonce předávacích míst různých provozovatelů soustav). Zlepšit vykazování výrobců do systému OTE – úprava výkazu, úprava termínů vykazování (kap ). Vyjádření ERÚ: Předpokládáme, že bude realizováno v rámci aktualizací vyhlášek k novelizovaným zákonům – toto je záležitost MPO, nicméně ERÚ stanovuje pro to i jednoznačná pravidla v rámci návrhu novely EZ. ČEZ: Námět k výkazu výrobce (2) EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

20 ČEZ: Obecná připomínka k nastavení parametrů kvality
Pro nastavení parametrů kvality skupina ČEZ doporučuje vyjít z historických hodnot SAIDI a SAIFI při respektování specifických podmínek jednotlivých distributorů. Nedomnívají se, že je nutné požadovat zlepšování kvality, kterou považují v České republice za optimální v konfrontaci s vysokou potřebou finančních prostředků na její případné další zlepšování. Parametry kvality pro další roky stanovit z historických hodnot SAIDI a SAIFI, přitom nepožadovat zlepšování kvality v konfrontaci s vysokou potřebou finančních prostředků (kap ). Vyjádření ERÚ: V současné době probíhá na ERÚ projekt „Kvalita“, jehož účastníci jsou EGÚ i PDS. Rozhodnutí o nastavení citovaných parametrů bude přijato na základě závěrů a výstupů projektu. ČEZ: Obecná připomínka k nastavení parametrů kvality EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

21 4. Účtování za lokální spotřebu – námět PREdistribuce, a.s.
Koordinační seminář EGÚ Brno, a. s. 4. Účtování za lokální spotřebu – námět PREdistribuce, a.s. EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

22 PRE: Účtování za lokální spotřebu
Popis stávající situace: V současnosti účtuje PDS výrobci za lokální spotřebu výrobce tj. energii vyrobenou ve výrobně a spotřebovanou bez použití DS. Lokální spotřeba výrobce není měřena distributorem, je účtována dle výrobcem vykazovaných hodnot, které PDS obdrží od OTE. Návrh řešení: Vzhledem k tomu, že výrobce údaje o lokální spotřebě předává OTE, bylo by vhodné, aby je fakturoval přímo OTE: podstatně jednodušší systém výhodný – OTE je konečným příjemcem plateb za službu OTE, OZE, KVET a DZ vybrané ceny za systémové služby by OTE přeposílal na ČEPS PRE: Účtování za lokální spotřebu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

23 PRE: Účtování za lokální spotřebu
současný stav tok informací OTE ČEPS tok peněz cena POZE cena OTE cena DV výkaz 5a info o lokální spotřebě info o lokální spotřebě cena SyS Výrobce připojený do: OM zákazníka PM výrobce Přímo k PDS PDS faktura cena SyS cena POZE cena OTE cena DV EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

24 PRE: Účtování za lokální spotřebu
navrhovaný stav tok informací OTE ČEPS tok peněz výkaz 5a cena SyS info o lokální spotřebě faktura cena SyS cena POZE cena OTE cena DV Výrobce připojený do: OM zákazníka PM výrobce Přímo k PDS PDS EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

25 PRE: Účtování za lokální spotřebu
Konkrétní odkazy na znění v legislativě, kde by se změna měla projevit: Dle CR 5/2012 bodu (2.1), a), 3. systémové služby (§27 Pravidel trhu) Dle CR 5/2012 bodu (6.2) c) cenu za činnosti Operátora trhu (§28 Pravidel trhu) Dle CR 5/2012 bodu (5.1) na krytí vícenákladů na OZE, KVET a DZ (Vyhláška o zúčtování) Doplnění návrhu ČEZ po zpracování zprávy o zkušenostech K připomínce se přidal ČEZ Distribuce – navrhují pod změnu zahrnout také LDS Zdůvodnění: lokální spotřeba v LDS rovněž není měřena PDS. PDS data pro fakturaci získává z IS OTE. Inkasované příjmy od LDS jsou odváděny ČEPS a OTE. PRE: Účtování za lokální spotřebu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

26 PRE: Účtování za lokální spotřebu
Upravit systém výběru cen za lokální spotřebu tak, že ceny za systémové služby, na krytí nákladů na POZE, cenu OTE a cenu krytí nákladů decentrální výroby bude vybírat OTE, přičemž cenu za systémové služby bude přeposílat provozovateli přenosové soustavy (kap. 1.3). Vyjádření ERÚ: Pro rok 2014 určitě ne, jedná se o značný zásah do nastavení systémů, který vyžaduje důkladnou přípravu, bude zváženo v rámci přípravy IV. RO. Je zde rovněž problematika fakturace (náklady vs. položky) a smluvních vztahů. PRE: Účtování za lokální spotřebu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

27 Koordinační seminář EGÚ Brno, a. s.
5. Zlepšení procesu regulace DPI a stanovování ceny DPI – námět E.ON Energie, a. s. EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

28 EON: regulace DPI a stanovení ceny
Otázka přiměřeného zisku DPI Dodavatel poslední instance může kalkulovat ceny s přiměřeným ziskem. Podle zákona o cenách se za „přiměřený zisk považuje zisk spojený s výrobou a prodejem daného zboží odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období“. Otázkou je, jaký je „přiměřený zisk“ v energetice resp. v prodeji elektřiny. EON: regulace DPI a stanovení ceny EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

29 EON: regulace DPI a stanovení ceny
Stanovení nákladů DPI na pořízení elektřiny Náklady na pořízení elektřiny ovlivněny zejména rozsahem (jak velký segment spotřeby – počet a velikost zákazníků) Krach menšího obchodníka dodávající maloodběratelům – je možné vycházet ze stejných nákladů na pořízení elektřiny jako má DPI pro vlastní portfolio zákazníků (tzn. vyjít z vývoje velkoobchodních cen) Krach (většího) obchodníka dodávajícího velkoodběratelům nebo velkého objemu MO elektřinu je nutné dokupovat na základě aktuálních cen; vstupem je plánovaný nebo předpokládaný diagram zákazníků. Otázkou je, jestli má operátor trhu nebo distributor povinnost poskytnout plány spotřeby a odběrové diagramy za odběrná místa dotčených zákazníků a pokud ano, jaké. Tedy, jak připravit diagram pro ocenění DPI? Data a trvání dodávky: je zahájena od dne vyhlášení stavu a trvá maximálně 6 měsíců Otázkou je, jak stanovit náklady na pořízení elektřiny pro DPI, když zákazník může vlastně kdykoliv odejít anebo setrvat až 6 měsíců. EON: regulace DPI a stanovení ceny EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

30 EON: regulace DPI a stanovení ceny
Stanovení nákladů DPI na pořízení elektřiny Jak stanovit náklady na pořízení elektřiny pro DPI, když zákazník může kdykoliv odejít anebo setrvat až 6 měsíců? (kap ) Vyjádření ERÚ: K celé problematice stanovení výše DPI – cena DPI se stanovuje jako věcně usměrňovaná cena podle zákona o cenách. Současně platí i příloha č. 2 cenového rozhodnutí ERÚ 5/2012. Pokud má společnost pochyby a nejasnosti, může použít přiměřeně původní metodiku stanovení ceny silové energie na ztráty, jejíž součástí byl i postup výpočtu ceny DPI. Má operátor trhu nebo distributor povinnost poskytnout plány spotřeby a odběrové diagramy, a pokud ano, jaké? Jak připravit diagram pro ocenění DPI? (kap ) Vyjádření ERÚ: Problematika změny dodavatele za DPI je kompletně upravena v § 31 Pravidel trhu s elektřinou. Záležitost spotřeb je pak specificky upravena v odstavci 8 písm. b) kde je uvedeno, že OTE zpřístupní předchozí spotřeby zákazníka. Současně v § 30a odst. 8, což je paragraf týkající se standardní změny dodavatele, je uvedeno, že k datu účinnosti změny dodavatele zpřístupní OTE novému dodavateli údaje o plánované spotřebě zákazníků s měřením typu C. Jelikož OTE používá obdobný algoritmus, ERÚ předpokládá, že tento postup bude obdobný i u DPI a ani nevidí důvod proč tak nepostupovat. Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat OTE. EON: regulace DPI a stanovení ceny EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

31 EON: regulace DPI a stanovení ceny
Otázky smluvního vztahu zákazníka v režimu DPI Mezi dodavatelem DPI a zákazníkem není uzavírána smlouva, vzniká ze zákona a podmínky a cena jsou stanoveny v oznámení zákazníkovi. Jsou pak takto jednostranně stanovené podmínky uvedené v oznámení stejně závazné jako smlouva? Vztahují se na takto vzniklý smluvní vztah všechna legislativní ustanovení týkající se porušení smlouvy? Je možno označit jako neoprávněným odběr opakované neplnění smluvených platebních povinností, které nejsou splněny ani po upozornění (neplacení)? Vyjádření ERÚ: Vztah mezi zákazníkem a DPI je řešen v § 12a EZ. Povinnost dodávat zákazníkovi je za splnění zde uvedených podmínek pak zakotvena nikoliv smluvně, ale ze zákona. Zákon smlouvu o DPI v platném znění neupravuje. EON: regulace DPI a stanovení ceny EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

32 6. Náměty a připomínky C-Energy Bohemia s.r.o.
Koordinační seminář EGÚ Brno, a. s. 6. Náměty a připomínky C-Energy Bohemia s.r.o. EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

33 C-Energy: Připomínky k cenovým rozhodnutím
Bod (4.18.) – Zvolnění termínů ohlášení výpadku a snížení penalizace při opožděném ohlášení Ze znění bodu (4.18.) vyplývá, že údaje o překročení rezervované kapacity je nutné poslat provozovateli distribuční soustavy nejpozději druhý pracovní den následujícího kalendářního měsíce. Pokud to výrobce z nějakého důvodu nestihne, je vystaven platbě za překročení rezervované kapacity v kalendářním měsíci ve výši čtyřnásobku pevné měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu. Podle názoru C-Energy Bohemia je v tomto případě pokuta za administrativní prohřešek příliš vysoká. Návrh: Prodloužení lhůty na 4 pracovní dny. Za opožděné předání údajů stanovit pokutu ve výši 10% navýšení platby pevné měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu. C-Energy: Připomínky k cenovým rozhodnutím EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

34 C-Energy: Připomínky k cenovým rozhodnutím
V bodě (4.18.) prodloužit lhůtu pro oznámení o výpadku v dodávce z výrobny elektřiny na 4 pracovní dny a dále stanovit za opožděné předání údajů pokutu ve výši 10% navýšení platby pevné měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu (kap ). Vyjádření ERÚ: Zde není nastavena lhůta dvou dnů, ale druhý kalendářní den následujícího měsíce. Citovaný problém by mohl nastat, pokud k výpadku došlo v posledních cca 2 – 3 dnech měsíce. Navrhovatel nechť doloží, ke kolika takovým případům v průběhu roků 2012 a 2013 došlo. Současně se domníváme, že je odpovědností výrobce, pokud požaduje úlevu, starat se o splnění podmínek pro její přiznání. C-Energy: Připomínky k cenovým rozhodnutím EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

35 Děkuji za pozornost… Ing. Jiří Procházka jiri.prochazka@egubrno.cz
Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy EGÚ Brno, a. s


Stáhnout ppt "Seminář SVSE Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy"

Podobné prezentace


Reklamy Google