Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhodnocení řešení projektů za rok 2012 Rozvojové projekty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhodnocení řešení projektů za rok 2012 Rozvojové projekty"— Transkript prezentace:

1 Vyhodnocení řešení projektů za rok 2012 Rozvojové projekty
Bc. Michal Žemlička Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D. 1 1

2 Projekty řešené v roce 2012. Dosažené výstupy
Obsah Projekty řešené v roce Dosažené výstupy Schválené projekty na rok 2013

3 Institucionální rozvojový plán
1. Řešené projekty v roce 2012 Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích na rok 2012 Centralizovaný rozvojový projekt Internetové ediční centrum (IEC) – vytvoření prostoru pro sdílení kapacit při tvorbě a distribuci učebních a odborných textů (realizováno ve spolupráci s VŠPJ)

4 2. Dosažené výstupy Institucionální rozvojový plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích na rok 2012 Hlavní řešitel: Bc. Vojtěch Stehel Rozpočet projektu: 3 147 000 Kč Investiční prostředky: Kč Neinvestiční prostředky: 2 847 000 Kč

5 2. Dosažené výstupy Dílčí IRP 2012 VŠTE Ukazatel Měřitelný ukazatel Počet jednotek výkonu Komentář I Projekce a postupná implementace komplexního řídícího manažerského systému školy a) Přípravné práce Specifikace strategických cílů VŠTE 10 Inovace strategických cílů v souladu s ADZ 2012 pro základní činnosti Specifikace taktických cílů 15 Návrh taktických cílů pro rok 2012 dle jednotlivých útvarů katedry a odborné pracoviště Rozpis operativních úkolů 105 Deskripce strategických a taktických cílů do úkolů operativních na jednotlivé pracovníky dle jednotlivých kateder a útvarů školy Indikátory 146 Zpracování souboru indikátorů pro jednotlivé základní oblasti manažerského systému pro výkonnostní a kvalitativní hodnocení pracovníků SW 1 Zpracování SW pro pilotní ověření modulu „SOVA“ Sestavy Návrh souboru výstupních sestav z modulu „SOVA“ pro vyhodnocení pilotního ověření b) Pilotní provoz Počet pilotě ověřovaných oblastí manažerského systému („SOVA“) 4 Závěrečné zprávy reporty po ukončení o výsledcích jednotlivých kateder Procento zapojených osob na katedrách 75 Reporty zapojených pracovníků včetně odevzdaných výsledků v daném období c) Vyhodnocení poloprovozu Závěrečná zpráva 2 Výkazy o plnění strategických, taktických a operativních cílů (pololetní a roční) Reporty jednotlivých kateder o splněných úkolech a jejich konfrontace se stanoveným plánem

6 2. Dosažené výstupy Dílčí IRP 2012 Ukazatel Měřitelný ukazatel
Počet jenotek Komentář II Ustavení a personální zabezpečení projektového a inovčního centra včetně dílčích kontaktních transferových míst a) Ustavení PIC Ideový záměr projektu 1 Zpracování ideového záměru pro ustavení a provoz PIC včetně kontaktních míst Pracovník Řídící pracovník (manažer) PIC a kontaktních míst 5 Počet zástupců VŠTE v ČB zapojených do PIC (specialisté) Soubor vnitřních norem Vnitřní normy zabezpečující ustavení, provoz, činnost a hodnocení PIC a kontaktních míst PIC Ustavení a zahájení činnosti Kontaktní místo 3 5 (nová hodnota) Založení kontaktních míst ve vybraných podnicích v souladu s uzavřenou partnerskou smlouvou o spolupráci b) Pilotní provoz PIC Smlouva 3 Uzavřené smlouvy o vytvoření kontaktních míst s vybranými podnikatelskými subjekty zakotvené funkčních procesů PIC jako podklad pro pilotní ověření funkce PIC 5 8 (nová hodnota) Vytvoření souboru modelových podniků z oblasti ekonomiky a řízení Vytvoření souboru modelových podniků z oblasti stavebnictví Vytvoření souboru modelových podniků z oblasti strojírenství Počet zástupců uživatelské sféry zapojených do PIC Publikační a tvůrčí aktivity Podané články s IF Publikované recenzní články souvisejících s činnosti PIC Duševní vlastnictví a licenční řízení Podané vynálezy 4 Podané patenty Podané užitné vzory

7 2. Dosažené výstupy Integrace datových zdrojů VŠTE pro zkvalitnění podpory výuky a studijního zázemí Hlavní řešitel: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. Rozpočet projektu: Kč Investiční prostředky: Kč Neinvestiční prostředky: 2 847 000 Kč

8 2. Dosažené výstupy DPP, DPČ a pracovní smlouvy týmů IEC
Datová a procesní specifikace IEC Vytvořený modul Redakčního systému IEC integrovaný do ETMS Vytvořený modul Publikační portál systému IEC 8× vydaná elektronické publikace typu opora 2× vydaná elektronické publikace typu skripta Soubor metodických pokynů a návodů pro uživatele všech relevantních modulů Vytvořený e-shop (systém prodeje) s publikacemi vydanými v rámci projektu ke koupi Spuštění systému prodeje vydaných publikací Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi pilotními uživateli IEC Vyhodnocení projektu

9 Uveřejnění závěrečných zpráv
1x pare ZZ zasláno na MŠMT ČR Přílohy zpráv: Elektronická verze ZZ Prohlášení o provedení následné kontroly dle zákona o finanční kontrole (min 30% celkové fin. částky) 1x pare ZZ archivováno na Oddělení projektových prací ZZ dostupné na webu školy v IS pod OPP

10 Institucionální Centralizovaný Projektové a inovační centrum
Oblasti řešení: Rozšíření komplexního manažerského systému o modul personálního plánování. Vytvoření zázemí pro transfer aplikovaného výzkumu a inovativní podnikatelské záměry. Schválený rozpočet: tis. Kč Centralizovaný SIT-F Koordinovaný rozvoj IS sítě škol (hlavní řešitel ČVUT) Schválený rozpočet: tis. Kč (podíl VŠTE v jednání - původně tis.)

11 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Vyhodnocení řešení projektů za rok 2012 Rozvojové projekty"

Podobné prezentace


Reklamy Google