Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vyhodnocení řešení projektů za rok 2012 Rozvojové projekty 1 Bc. Michal Žemlička Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vyhodnocení řešení projektů za rok 2012 Rozvojové projekty 1 Bc. Michal Žemlička Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 1 Vyhodnocení řešení projektů za rok 2012 Rozvojové projekty 1 Bc. Michal Žemlička Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D.

2 1.Projekty řešené v roce 2012. Dosažené výstupy 2.Schválené projekty na rok 2013 2 • Obsah

3 Institucionální rozvojový plán • Institucionální rozvojový plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích na rok 2012 Centralizovaný rozvojový projekt • Internetové ediční centrum (IEC) – vytvoření prostoru pro sdílení kapacit při tvorbě a distribuci učebních a odborných textů (realizováno ve spolupráci s VŠPJ) 3 1. Řešené projekty v roce 2012

4 Institucionální rozvojový plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích na rok 2012 Hlavní řešitel: Bc. Vojtěch Stehel Rozpočet projektu: 3 147 000 Kč Investiční prostředky:300 000 Kč Neinvestiční prostředky:2 847 000 Kč 4 2. Dosažené výstupy

5 5 Dílčí IRP 2012 VŠTEUkazatel Měřitelný ukazatel Počet jednotek výkonuKomentář I Projekce a postupná implementace komplexního řídícího manažerského systému školy a) Přípravné práce Specifikace strategických cílů VŠTE 10Inovace strategických cílů v souladu s ADZ 2012 pro základní činnosti Specifikace taktických cílů 15 Návrh taktických cílů pro rok 2012 dle jednotlivých útvarů katedry a odborné pracoviště Rozpis operativních úkolů 105 Deskripce strategických a taktických cílů do úkolů operativních na jednotlivé pracovníky dle jednotlivých kateder a útvarů školy Indikátory146 Zpracování souboru indikátorů pro jednotlivé základní oblasti manažerského systému pro výkonnostní a kvalitativní hodnocení pracovníků SW1Zpracování SW pro pilotní ověření modulu „SOVA“ Sestavy15 Návrh souboru výstupních sestav z modulu „SOVA“ pro vyhodnocení pilotního ověření b) Pilotní provoz Počet pilotě ověřovaných oblastí manažerského systému („SOVA“) 4 Závěrečné zprávy reporty po ukončení o výsledcích jednotlivých kateder Procento zapojených osob na katedrách 75 Reporty zapojených pracovníků včetně odevzdaných výsledků v daném období c) Vyhodnocení poloprovozu Závěrečná zpráva 2 Výkazy o plnění strategických, taktických a operativních cílů (pololetní a roční) Závěrečná zpráva 4 Reporty jednotlivých kateder o splněných úkolech a jejich konfrontace se stanoveným plánem

6 6 2. Dosažené výstupy Dílčí IRP 2012Ukazatel Měřitelný ukazatel Počet jenotekKomentář II Ustavení a personální zabezpečení projektového a inovčního centra včetně dílčích kontaktních transferových míst a) Ustavení PIC Ideový záměr projektu 1 Zpracování ideového záměru pro ustavení a provoz PIC včetně kontaktních míst Pracovník 1Řídící pracovník (manažer) PIC a kontaktních míst Pracovník 5Počet zástupců VŠTE v ČB zapojených do PIC (specialisté) Soubor vnitřních norem 1 Vnitřní normy zabezpečující ustavení, provoz, činnost a hodnocení PIC a kontaktních míst PIC1 Ustavení a zahájení činnosti Kontaktní místo 3 5 (nová hodnota) Založení kontaktních míst ve vybraných podnicích v souladu s uzavřenou partnerskou smlouvou o spolupráci b) Pilotní provoz PIC Smlouva 3 Uzavřené smlouvy o vytvoření kontaktních míst s vybranými podnikatelskými subjekty zakotvené funkčních procesů PIC jako podklad pro pilotní ověření funkce PIC Smlouva 5 8 (nová hodnota)Vytvoření souboru modelových podniků z oblasti ekonomiky a řízení Smlouva 5 8 (nová hodnota)Vytvoření souboru modelových podniků z oblasti stavebnictví Smlouva 5 8 (nová hodnota)Vytvoření souboru modelových podniků z oblasti strojírenství Pracovník 3Počet zástupců uživatelské sféry zapojených do PIC Publikační a tvůrčí aktivity 1Podané články s IF Publikační a tvůrčí aktivity 5Publikované recenzní články souvisejících s činnosti PIC Duševní vlastnictví a licenční řízení 1Podané vynálezy Duševní vlastnictví a licenční řízení 4Podané patenty Duševní vlastnictví a licenční řízení 4Podané užitné vzory

7 Integrace datových zdrojů VŠTE pro zkvalitnění podpory výuky a studijního zázemí Hlavní řešitel: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. Rozpočet projektu:3 703 000 Kč Investiční prostředky:300 000 Kč Neinvestiční prostředky:2 847 000 Kč 7 2. Dosažené výstupy

8 1.DPP, DPČ a pracovní smlouvy týmů IEC 2.Datová a procesní specifikace IEC 3.Vytvořený modul Redakčního systému IEC integrovaný do ETMS 4.Vytvořený modul Publikační portál systému IEC 5.8× vydaná elektronické publikace typu opora 6.2× vydaná elektronické publikace typu skripta 7.Soubor metodických pokynů a návodů pro uživatele všech relevantních modulů 8.Vytvořený e-shop (systém prodeje) s publikacemi vydanými v rámci projektu ke koupi 9.Spuštění systému prodeje vydaných publikací 10.Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi pilotními uživateli IEC 11.Vyhodnocení projektu 8 2. Dosažené výstupy

9 Uveřejnění závěrečných zpráv • 1x pare ZZ zasláno na MŠMT ČR Přílohy zpráv: – Elektronická verze ZZ – Prohlášení o provedení následné kontroly dle zákona o finanční kontrole (min 30% celkové fin. částky) • 1x pare ZZ archivováno na Oddělení projektových prací • ZZ dostupné na webu školy v IS pod OPP 9

10 Institucionální • Projektové a inovační centrum • Oblasti řešení: – Rozšíření komplexního manažerského systému o modul personálního plánování. – Vytvoření zázemí pro transfer aplikovaného výzkumu a inovativní podnikatelské záměry. • Schválený rozpočet: 3 684 tis. Kč Centralizovaný • SIT-F Koordinovaný rozvoj IS sítě škol (hlavní řešitel ČVUT) • Schválený rozpočet: 15 000 tis. Kč ( podíl VŠTE v jednání - původně 2 631 tis.) 10

11 Děkuji Vám za pozornost! 11


Stáhnout ppt "1 Vyhodnocení řešení projektů za rok 2012 Rozvojové projekty 1 Bc. Michal Žemlička Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google