Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České národní fórum pro eHealth Priority pro rok 2011 MUDr. Pavel Kubů Konference ICT ve zdravotnictví 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České národní fórum pro eHealth Priority pro rok 2011 MUDr. Pavel Kubů Konference ICT ve zdravotnictví 2010."— Transkript prezentace:

1 České národní fórum pro eHealth Priority pro rok 2011 MUDr. Pavel Kubů Konference ICT ve zdravotnictví 2010

2 ČNFeH v roce 2010  České národní fórum pro eHealth, občanské sdružení  zaregistrováno MV ČR v květnu 2007  70 členů, z toho 12 korporátních  nevládní, nezisková, nezávislá, otevřená platforma na podporu rozvoje eHealth

3 Vzdělávací projekty ČNFeH  Počítač v ordinaci  komplexní vzdělávací program  10 seminářů, učebnice, eLearning  Sestra a práce s informacemi  komplexní vzdělávací program pro všechny zdravotníky  učebnice, eLearning  26.2. 2010 - úvodní seminář v rámci 4. kongresu primární péče, Praha

4 Mezinárodní projekty a partneři  Mezinárodní projekty  EHR-Q   Czech ProRec Center  Partnerství

5 Podpora eHealth legislativy a její prosazení § 45 Vedení zdravotnické dokumentace (1) Zdravotnická dokumentace musí být vedena průkazně, pravdivě, čitelně, v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem, zákonem upravujícím specifické zdravotní služby a zákonem upravujícím transplantace. Každý záznam do zdravotnické dokumentace: b) v elektronické formě musí být opatřen identifikačním záznamem, který obsahuje nezměnitelné datum a čas provedení záznamu, identifikační údaje pacienta, identifikační údaje poskytovatele, nezaměnitelné a ověřitelné identifikační údaje zdravotnického pracovníka, který záznam provedl (2) Zdravotnickou dokumentaci se záznamy v elektronické formě lze vést pouze za těchto podmínek a)technické prostředky použité k uložení záznamů v elektronické formě prokazatelně zaručují, že údaje v provedených záznamech nelze dodatečně modifikovat a vždy obsahují náležitosti podle § 45/1b. (3) Technickými prostředky jsou organizačně-technická opatření, informační systémy, aplikační programové vybavení, strojní zařízení (hardware) včetně účelových zařízení a vybrané pracovní postupy, kde jejich užitím samostatně nebo jejich kombinací je dosaženo požadovaného výsledku.

6 Komunikační projekty  Národní plán rozvoje eHealth

7 Komunikační projekty Charta eHealth Preambule  O významu eHealth a jeho jednotlivých nástrojů se v České republice vedou diskuse více než deset let. Praktická realizace je neustále odkládána a cílový stav se jeví v nedohlednu. Největší překážkou v tuto chvíli však není nedostatek finančních zdrojů, ale nízké povědomí společnosti o eHealth a jeho významu pro péči o zdraví a pro poskytování zdravotní péče.  Výhody a přínosy eHealth pro zdravotnictví jsou většině očekávaných uživatelů neznámé, zatímco rizika vyplývající z využívání prostředků informačních a komunikačních technologií jsou přehnaně zdůrazňována, ať již jde o bezpečnost či ztrátu soukromí.  Charta eHealth deklaruje zájem všech níže podepsaných prosazovat takové aktivity, které povedou k úspěšnému rozvoji kvalitního a efektivního eHealth a jeho následnému aktivnímu využívání.

8 Komunikační projekty  eHealth příběhy pro cílové skupiny  Pacienti  Zdravotníci (lékaři, lékárníci, zdravotní sestry a další zdravotničtí profesionálové)  Zdravotní pojišťovny  Stát  Politici  Zřizovatelé zdravotnických zařízení  Věda, výzkum, statistika  Průmysl – farmaceutický a dodavatelé technologií, zdravotnického materiálů, pomůcek a prostředků

9 Telemedicína v dlouhodobé péči  podpora rozvoje služeb mHealth v souvislosti se stárnutím populace a změnami v dlouhodobé péči  Cukrovka (1)  42% snížení nákladů na pacienta  Chronická obstrukční plicní nemoc (1)  50% redukce přijetí k hospitalizaci  55% snížení akutních exacerbací v domácnosti  17% snížení výdajů nemocnic  Městnavé srdeční selhání (2)  35% zkrácení délky hospitalizace  10% redukce návštěv v ambulanci  65% snížení návštěv u pacienta (1) Max E. Stachura, MD, and Elena V. Khasanshina, MD, PhD. “Telehomecare and Remote Monitoring: An Outcomes Overview.” The Advanced Medical Technology Association, October 31, 2007, accessed July 29, 2010, http://www.advamed.org/NR/rdonlyres/2250724C-5005-45CD-A3C9- 0EC0CD3132A1/0/TelehomecarereportFNL103107.pdf. (2) John G.F. Cleland, MD, Amala A. Louis, Alan S. Rigby, PhD, Uwe Janssens, MD, Aggie H.M.M. Balk, MD, and others. “Noninvasive Home Telemonitoring for Patients with Heart Failure at High Risk of Recurrent Admission and Death,” Journal of the American College of Cardiology 45,no.10 (2005): 1654.

10 Kvalitní, dostupná a efektivní péče Ďábel skrytý v detailu komunikace srozumitelných a věrohodných informací: Lékař/Zdravotník Lékař/Zdravotník Pacient/Pečovatel Pacient/Pečovatel pavel.kubu@ehealthforum.cz


Stáhnout ppt "České národní fórum pro eHealth Priority pro rok 2011 MUDr. Pavel Kubů Konference ICT ve zdravotnictví 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google