Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Perspektivy dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Perspektivy dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Perspektivy dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání

2 2 Vývoj celkového počtu žáků ve středním vzdělávání v Pardubickém kraji denní forma vzdělávání, bez zkráceného a nástavbového studia

3 3 Vývoj počtu žáků ve středních školách v Pardubickém kraji Počet žáků SŠ ve všech formách vzdělávání, bez rozdílu zřizovatele Kategorie oborů středního vzdělání šk. rok 2009/10 šk. rok 2010/11 šk. rok 2011/12 šk. rok 2012/13 střední vzdělání (praktické školy) C 79838188 s výučním listem E 604615580542 s výučním listem H 5 2145 1365 0445 010 s maturitní zkouškou a OV L/0 2 0111 9661 7741 509 s maturitní zkouškou bez OV M 10 65010 1849 3428 531 všeobecné vzdělávání – gymnaziální K 6 9106 6396 3056 014 s maturitní zkouškou – nástavby L/5 1 1881 2611 129966 Celkem26 65625 88424 25522 660

4 4 Vývoj celkového počtu škol a školských zařízení zřizovaných Pardubickým krajem Š/ŠZ2009201020112012 Speciální a praktické školy 17191514 Střední školy a konzervatoř 61 56 Základní umělecké školy 12930 Domy dětí a mládeže 10810 Pedagogicko-psychologické poradny 4422 Dětské domovy, domovy mládeže, školní jídelny, CCV 111099 Celkem1151118681

5 Přijímací řízení ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem 5 •od šk. roku 2010/2011 konají uchazeči o studium v maturitních oborech (denní forma vzdělávání) s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou, nástavbového studia a zkráceného studia jednotné přijímací zkoušky •uchazeči jsou přijímáni ke vzdělávání na základě přijímacích zkoušek ve všech kolech přijímacího řízení •je stanovena bodová hranice, odlišná pro gymnázia, obchodní akademie a ostatní obory vzdělání, které musí uchazeč dosáhnout, aby mohl být přijat ke vzdělávání •počet nabízených míst pro přijímací řízení pro šk. rok 2013/2014 (denní forma vzdělávání, bez nástavbového a zkráceného studia a 8letých gymnázií) –SŠ zřizované Pk – 7191 míst –SŠ ostatních zřizovatelů – 982 míst –počet žáků 9. ročníků ZŠ ve šk. roce 2012/2013 – 4043 žáků

6 Stipendia na středních školách zřizovaných Pardubickým krajem •stipendium pobírá 31–38 % žáků v podporovaných oborech vzdělání •rok 2010 – vyplaceno 258 000 Kč rok 2011 – vyplaceno 578 400 Kč rok 2012 – vyplaceno 908 000 Kč PODPOROVANÉ OBORY VZDĚLÁNÍ •23-56-H/01 Obráběč kovů •23-51-H/01 Strojní mechanik •36-65-H/01 Vodař •36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací •36-67-H/01 Zedník •36-64-H/01 Tesař •36-56-H/01 Kominík •29-56-H/01 Řezník – uzenář 6 •28-52-H/01 Chemik •23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení •34-57-H/01 Knihař •23-51-E/01 Strojírenské práce •36-67-E/01 Zednické práce •36-64-E/01 Tesařské práce •41-52-E/01 Zahradnické práce •29-51-E/01 Potravinářská výroba

7 Kulaté stoly s vedením škol a zaměstnavateli •gastronomii a potravinářství •chemii •zpracování plastů •sociální služby •dopravu 7 V letech 2010–2012 Pardubický kraj zorganizoval kulaté stoly zaměřené na: Sektorové dohody V roce 2012 byly uzavřeny dvě sektorové dohody: •sektorová dohoda pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby •sektorová dohoda v oblasti potravinářství, sektoru zpracování obilí a mouky

8 Příklady dobré praxe •na základě poptávky trhu práce byl otevřen 1. ročník nového oboru vzdělání Mechanik plastikářských strojů (délka vzdělávání 4 roky, zakončeno maturitní zkouškou) •ve školním roce 2012–2013 poskytuje firma REHAU žákům 1. ročníku stipendium ve výši 500 Kč měsíčně 8 Spolupráce Pardubického kraje a SOU Svitavy se společností REHAU, s.r.o. Moravská Třebová

9 Podpora dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji •UNIV 2 Kraje, UNIV 3 •Národní soustava kvalifikací •Sektorové rady •zvyšování technické úrovně vybavení odborných škol •monitoring a analýza potřeb trhu práce (komise RLZ) •informační servis pro veřejnost o možnostech dalšího vzdělávání 9 V Pardubickém kraji nabízí 142 organizací více než 4 tisíce kurzů.

10 Zapojení středních škol v Pardubickém kraji do dalšího vzdělávání •z celkového počtu 79 středních škol všech zřizovatelů poskytuje další vzdělávání 44 z nich (55,7 %) •střední školy nabízejí celkem 202 programů dalšího vzdělávání •zaměření výukových programů zpravidla navazuje na některý z oborů v počátečním vzdělávání 10

11 Investice do budov a vybavení škol Rok Investiční prostředky do budov včetně vybavení v tis. Kč Neinvestiční prostředky na opravu a údržbu budov včetně vybavení v tis. Kč Celkem v tis. Kč 200933 76424 93058 694 201021 11722 88243 999 201161 87821 85483 732 201266 22216 49082 712 Celkem182 98186 156269 137 11

12 Investice do budov a vybavení škol •Metodicko vzdělávací středisko při PPP Ústí nad Orlicí – 24,6 mil. Kč •rekonstrukce objektu odborného výcviku – SOŠ a SOU Polička – 3 mil. Kč •rekonstrukce laboratoří – SPŠCH Pardubice – 2,6 mil. Kč (2011) •nákup vybavení laboratoří – SPŠCH Pardubice – 3 mil. Kč (2011) •vybavení učeben a opravy prostor tříd – SPŠCH Pardubice – 2,7 mil. Kč •nákup tisk. stroje a plotterů – SŠ uměleckoprůmyslová Ústí n. O. – 0,96 mil. Kč •Veterinárně zemědělské centrum Lanškroun při SŠZaV – 17,2 mil. Kč •přístavba praktické učebny pro obor Mechanik plastikářských strojů – SOU Svitavy – 5,8 mil. Kč •rekonstrukce objektu odborného výcviku – SOŠ a SOU Polička – 2,1 mil. Kč •rekonstrukce učeben praxe – SŠ zahradnická a technická Litomyšl – 0,7 mil. Kč •nákup počítačů – SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice – 280 tis. Kč •nákup serveru – SOŠ obchodu a služeb Chrudim – 65 tis. Kč •nákup laserové geometrie kol – SŠ automobilní Ústí nad Orlicí – 300 tis. Kč 12

13 ROP NUTS II Severovýchod •Vzdělávací centrum zaměřené na chemii, bezpečnost a požární ochranu v Pardubicích (Střední průmyslová škola chemická Pardubice) •Strojírensko-technické centrum v Chrudimi (Střední průmyslová škola Chrudim) •hydraulický trenažér ve Vysokém Mýtě (Střední škola stavební a VOŠ stavební Vysoké Mýto) •Zahradnické a technické centrum v Litomyšli (Střední škola zahradnická a technická Litomyšl) 13 Schválené projekty v oblasti podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami: Celková investice dosáhne částky 60 793 384 Kč. Spoluúčast Pardubického kraje činí 15 %.

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Perspektivy dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google