Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitalizace veřejných knih

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitalizace veřejných knih"— Transkript prezentace:

1 Digitalizace veřejných knih
Hodnocení digitalizace Zemských desk, železničních knih , pozemkových knih a sbírky listin ke dni

2 Hlavní důvody pro digitalizaci
Všechny veřejné knihy jsou staré 140 let rozměrově veliké (str 42x65 cm) a těžké na manipulaci (10-18kg). Každá kniha je jediným originálem. Od r (restituce) neustálým kopírováním jsou mnohé značně poškozeny a u některých hrozí i zničení. Je nutné naskenovat především ZD (poslední vývojová řada)

3 Začátek a průběh digitalizace
Rok začínají se skenovat zemské desky a železniční knihy na černobílém knižním skeneru Minolta PS 7000 , kopie se ukládají na CD, digitalizace postupuje velmi pomalu, skenuje se jen v době, kdy jsou běžné objednávky hotové. Výstupy poskytované z naskenovaných knih se musí dodatečně barevně upravovat. Ukazuje se, potřeba skenovat v barvě.

4 Rok 2006 Dostávame se do „pilotního programu digitalizace“ začínáme pracovat na BAREVNÉM skeneru Atlas se samostatným pracovníkem. Z důvodu velkého nárůstu naskenovaných dat ukládáme na externí disk. Stále častěji se ukazuje nutnost zavést vyhledávací program, čehož se s úspěchem zhostil pracovník našeho KÚ - Ing. Doubek. Pro vyhledávání používáme celorepublikovou databázi všech katastrálních území (cca ku), kterou doplňujeme čísly Zemských desk a železničních knih.

5 Rok 2007 Vyhledávací program pro Zemské desky a železniční knihy pracuje na základě zadání kat. území, poté se načte celá kniha během několika vteřin a tak pomocí tohoto programu okamžitě reagujeme na dotazy z celé ČR (ruční vyhledávání trvalo asi 20 minut). Dokončili jsme úplnou digitalizaci železničních knih, obsahujících 151 železničních vložek včetně té největší, která prochází přes 321 katastrální území.

6 Rok 2008 Dokončená digitalizace ZD knihovních vložek, stran, 250 GB - žádná ZD se již nebere do ruky, je zamezeno dalšímu poničení knih, výstupy se poskytují pouze z PC. Začínáme skenovat pozemkové knihy Skenujeme černobíle sbírku listin Máme další vyhledávací program od spec. firmy - po jeho vyzkoušení zjišťujeme, že je pro naši potřebu těžkopádný a pomalý (tzv. uživatelsky nepřítulný)

7 Rok 2009 Je naskenováno k : 14600 knihovních vložek pozemkových knih stran – 145 GB (21 katastrálních území) 41600 vícestránkových souborů s kopiemi ze sbírky listin – 56 GB (8 ročníků) Zhotovený rejstřík vlastníků k ZD Zadáváme do PC rejstříky parcel 53 k.ú.

8 Poskytujeme výpisy elektronicky
Oba skenery jsou v provozu denně , celou pracovní dobu Máme nový vyhledávací program, speciálně upravený pro potřeby PK a ZD - autorem je opět Ing. Doubek. Program je skutečně „ušitý na míru“. Aplikace je dostupná na adrese všechny pracovníky KP v republice (LAN síť)

9 Údaje o technických parametrech
Snímky veřejných knih jsou barevně pořizovány a ukládány ve formátu JPG začátek skenování – černobílý TIF Snímky ze sbírky listin - černobílý TIF Poskytování kopií se provádí : A) barevným či černobílým tiskem B) elektronicky souborem ve formátu PDF

10 Ukázky a příklady vyhledávání: zadat a vybrat kat.území

11 Program vyhledá příslušné číslo ZD
Kliknutím na číslo ZD se rozbalí všechny naskenované náhledy této ZD

12 Poklepem na obrázek vybíráme tisk požadovaných dokumentů

13 Skeny lze zvětšit i upravit jejich kvalitu programem Picture manager

14 Vyhledávání podle čísla parcely: zadáme katastrální území a číslo parcely
Program vyhledá číslo knihovní vložky, ve které se parcela nachází. Červené označení parcely je u vložky předchozí. Kliknutím na číslo vložky se otevřou náhledy všech skenů zde uložených. Obdobně lze vyhledávat i dle čísla popisného.

15 Poklepem vybíráme obrázky k tisku

16 Vyhledávání podle jména: zadáme kat. území a jméno vlastníka
Program vybere všechny vlastníky požadovaného jména. V tomto případě červená značí, že vlastník je veden jako předchozí, tedy pozbyl vlastnické právo ještě za trvání pozemkových knih. Poklepem na číslo vložky se nám otevřou náhledy na všechny její stránky.

17

18 Závěrečný souhrn Vzhledem k objemu dosud naskenovaných dat a jejich praktickému využívání dosahujeme koncem roku 2009 pořízení dalšího barevného skeneru s vylepšeným SW , což značně zrychluje postup digitalizace (v současnosti již nebereme naskenované knihy do ruky a výpisy pořizujeme barevným tiskem POUZE z PC). Denně se skenuje stran Naskenované pozemkové knihy jsou přístupné všem pracovníkům našeho KP on-line pro případ opravy katastrálního operátu, digitalizaci map apod.

19 Významnou výhodou byla i možnost umístit naskenované knihy do depozita státního archivu, což přineslo volnou kapacitu pro ukládání nově napadlých listin. Jedinou vadou je zastaralý přístup některých pracovníků, kteří neumí využít všechny výhody digitálního zpracování a nadále požadují „hard-copy“. Náš vlastní cíl je „boj „ za větší praktické využití digitalizovaných materiálů

20 Děkuji za pozornost Jana Brantová vedoucí oddělení PK a ZD
Katastrální úřad pro Prahu Město


Stáhnout ppt "Digitalizace veřejných knih"

Podobné prezentace


Reklamy Google