Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2012 Praha, 6. února 2013 6. 2. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2012 Praha, 6. února 2013 6. 2. 2013."— Transkript prezentace:

1 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2012 Praha, 6. února 2013 6. 2. 2013

2 Působnost ÚOKFK SKPV Prověřování a vyšetřování nejzávažnějších forem korupce, hospodářské a finanční kriminality. Např.: •daňová kriminalita se škodou nad 150 milionů korun •hospodářská kriminalita se škodou nad 150 milionů korun •korupční jednání volených nebo jmenovaných funkcionářů státní správy nebo samosprávy •úmyslné trestné činy soudců a státních zástupců •trestné činy související s čerpáním finančních prostředků z fondů EU •oznámení Finančně analytického útvaru Ministerstva financí ÚOKFK SKPV dále plní funkci ARO (ASSET RECOVERY OFFICE) za ČR, tedy funkci Úřadu pro dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti. 6. 2. 2013 2 ÚOKFK SKPV

3 201020112012 Celkový počet zpracovávaných spisů 602594581 Počet obviněných osob (§ 160/1 TŘ*) 697781804 Počet spisů ukončených NPO**/počet osob 92/217112/29788/361 Počet spisů ukončených podle § 159a TŘ* 137118103 *) TŘ – trestní řád **) NPO - návrh na podání obžaloby Výslednost v letech 2010 – 2012 6. 2. 2013 3 ÚOKFK SKPV

4 Prověřované trestné činy Zahájené úkony tr. řízení v roce 2012 * V kategorii „ostatní TČ“ jsou trestné činy, jako např. pletichy při veřejné soutěži, podílnictví, poškození věřitele, poškození finančních zájmů EU, padělání a pozměňování veř. listiny apod. 6. 2. 2013 4 ÚOKFK SKPV

5 Prověřované trestné činy Zahájené úkony tr. řízení v roce 2012 6. 2. 2013 5 ÚOKFK SKPV

6 Prověřovaná škoda 2010 – 2012 škoda celkem / škoda na daních Údaje jsou uvedeny v miliardách korun. 6. 2. 2013 6 ÚOKFK SKPV

7 Daňové úniky v oblasti PHM 2010 – 2012 prověřovaná škoda / stíhaná škoda Údaje jsou uvedeny v miliardách korun. 6. 2. 2013 7 ÚOKFK SKPV

8 Statistika korupčních trestných činů (§§ 331 – 333; 226; 248/1e; 256/2c,3; 257/1b,c; 258/1b,c tr. zákoníku) 201020112012 Celkový počet spisů8611897 Počet stíhaných osob94159122 Návrh na podání obžaloby (kauzy/osoby)11/1724/10119/86 Počet odložených spisů263133 Prošetřovaná škoda (mld. Kč)0,560,62,47 Délka řízení po zahájení úkonů (ve dnech)222250308 6. 2. 2013ÚOKFK SKPV 8

9 Statistika korupčních trestných činů Počet celkem stíhaných osob 6. 2. 2013 9 ÚOKFK SKPV

10 Trestní stíhání soudců a státních zástupců 201020112012 Soudci035 Státní zástupci001 6. 2. 2013ÚOKFK SKPV 10

11 Zajišťování výnosů 2004 – 2012 za celou Policii ČR (v mil. Kč) 2012 – nejlepší výsledek v historii Policie ČR 6. 2. 2013 11 ÚOKFK SKPV

12 Přehled zajištěných výnosů po jednotlivých útvarech Policie ČR za rok 2012 (v mil. Kč) * Údaje v grafu jsou uvedeny v milionech korun. 6. 2. 2013 12 ÚOKFK SKPV

13 Zajištěné výnosy 2012 – přehled Nejčastější 1.TZV. ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍ HODNOTY – cca 2 179 mil. Kč 2.NEMOVITOSTI – cca 1 162 mil. Kč 3.PENÍZE NA BANKOVNÍCH ÚČTECH - cca 565 mil. Kč Např.: kauza UHLÍ – zajištěn majetek za cca 1 mld. Kč kauza KLIMA – zajištěn majetek za cca 150 mil. Kč Nejméně časté ZAKNIHOVANÉ CENNÉ PAPÍRY – 0 6. 2. 2013 13 ÚOKFK SKPV

14 Poměr mezi způsobenou škodou a zajištěnými hodnotami (za celou Policii ČR) v mil. Kč 6. 2. 2013 Rokzajištěné hodnoty zajištěné hodnoty, zůstatek celková způsobená škodaprocentuální poměr 2004-20052 83668342 984 6,6 20061 4491 04924 269 6,0 200773670822 782 3,2 20081 3501 33831 625 4,3 20091 3121 01626 012 5,0 20101 2831 21024 103 5,3 20114 3013 90427 395 15,7 20125 8395 66632 136 18,2 14 ÚOKFK SKPV

15 Spolupráce s FAÚ Ministerstva financí •Počet trestních oznámení z FAÚ (2011/2012): 282/449 •Počet zahájených úkonů TŘ (2011/2012): 137/249 •Postoupeno na další složky Policie ČR (2011/2012): 157/397 •Zajištěná hodnota (2011/2012): 396 mil. Kč/218 mil. Kč •Zahájeno tr. stíhání (2011/2012): 9/15 osob •NPO (2011/2012): 5/6 Většina tr. oznámení FAÚ je ÚOKFK SKPV postoupena na další součásti Policie České republiky (zpravidla na krajská ředitelství) 6. 2. 2013 15 ÚOKFK SKPV

16 Zajištěné hodnoty u trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti za Policii ČR Údaje jsou uvedeny v milionech korun 6. 2. 2013 16 ÚOKFK SKPV

17 Přehled nejznámějších případů ÚOKFK 2012 •„VETERÁN“ – korupce na Pražské vodohospodářské společnosti, 3 obviněné osoby •„PROMOPRO“ – obviněno 10 osob •„DŮVĚRA“ – trestní stíhání MUDr. Davida Ratha a spol. •„CASANDRA“ – letouny CASA, obvinění mj. JUDr. Vlasty Parkanové •„UHLÍ“ – Mostecká uhelná, škoda 1,7 mld. Kč, obvinění 6 osob •„ŘIDIČÁK“ – NPO na 29 osob (zkušební komisaři Magistrátu hl. m. Prahy a učitelé autoškol) •„CHODEC“ – obvinění dvou vysoce postavených pracovníků MPSV •„SVÍČKA“ - korupce litoměřických soudců •„SOLÁRY“ – pokus o podvod za cca 2 mld. Kč (fotovoltaické elektrárny), 9 obviněných osob •„LOSOVAČKY“ – zmanipulované zakázky, obviněno 15 osob 6. 2. 2013 17 ÚOKFK SKPV

18 Přehled nejznámějších případů ÚOKFK 2012 daňová trestná činnost •„KLIMA“ – krácení daní (reklamní činnost) o cca 288 mil. Kč, zajištění majetku za cca 150 mil. Kč, obvinění 5 osob + první stíhání právnické osoby Obchody s PHM •„BORNEO“ – zkrácení DPH o cca 810 mil. Kč, obviněno 7 osob •„VANE“ – zkrácení DPH o cca 1,25 mld. Kč, obviněno 8 osob •„BELONA“ - NPO, zkrácení DPH o 412 mil. Kč, 7 obviněných osob •„LOBBY“ - zkrácení DPH o 320 mil. Kč, 5 obviněných osob, zajištění majetku za cca 85 milionů korun 6. 2. 2013 18 ÚOKFK SKPV

19 Odchody policistů ÚOKFK SKPV 2009 - 2012 Plánovaný počet policistů ÚOKFK SKPV k 1. únoru 2013: 345 6. 2. 2013 19 ÚOKFK SKPV

20 Mezinárodní spolupráce ÚOKFK 2012 •AMON (mezinárodní síť expertů na problematiku praní peněz): 11 dožádání do zahraničí •ARO (mezinárodní dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti): 23 dožádání do zahraničí / 70 dožádání ze zahraničí •CARIN (síť kontaktů ohledně výnosů z trestné činnosti): 2 spolupráce – Portugalsko, ostrov Man Společné mezinárodní vyšetřovací týmy (JIT) •Celkem 7 týmů (Slovensko, Rakousko, Francie, SRN, Polsko, Velká Británie a Maďarsko) většina pro krácení DPH + případ nákupu obrněnců PANDUR 6. 2. 2013 20 ÚOKFK SKPV

21 Mezinárodní spolupráce ÚOKFK 2012, tzv. 5. kolo hodnocení EU •Hodnocení v oblasti finanční kriminality a finančního šetření •Hodnotitelé: Rada EU, Europol, Eurojust, OLAF •Aktivní přístup ÚOKFK SKPV (příprava podkladů, prezentací, rozborů) Výsledek •EU ocenila nastavení systému specializace na finanční šetření v ČR – označen jako vzorový pro ostatní země EU Doporučení EU •Zřízení centrálního registru účtů •Obligatorní odčerpávání zajištěných výnosů po pravomocném rozsudku •Rozšíření přístupu policejních orgánů k informacím z daňového řízení 6. 2. 2013 21 ÚOKFK SKPV

22 Priority ÚOKFK na rok 2013 Korupce při zadávání veřejných zakázek (volení a jmenovaní zástupci) Problematika veřejných zakázek v oblasti stavebnictví, silnic a dálnic Daňové úniky v oblasti PHM (spotřební daň a DPH) Čerpání fondů EU Vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti Kvalita a rychlost trestního řízení 6. 2. 2013 22 ÚOKFK SKPV

23 Děkuji za pozornost plk. Mgr. Tomáš Martinec plk. Mgr. Tomáš Martinec ředitel ÚOKFK SKPV ředitel ÚOKFK SKPV 6. 2. 2013 23 ÚOKFK SKPV

24 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2012 Praha, 6. února 2013 6. 2. 2013


Stáhnout ppt "POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2012 Praha, 6. února 2013 6. 2. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google