Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. 2. 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2012 Praha, 6. února 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. 2. 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2012 Praha, 6. února 2013."— Transkript prezentace:

1 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok Praha, 6. února 2013

2 Působnost ÚOKFK SKPV Prověřování a vyšetřování nejzávažnějších forem korupce, hospodářské a finanční kriminality. Např.: daňová kriminalita se škodou nad 150 milionů korun hospodářská kriminalita se škodou nad 150 milionů korun korupční jednání volených nebo jmenovaných funkcionářů státní správy nebo samosprávy úmyslné trestné činy soudců a státních zástupců trestné činy související s čerpáním finančních prostředků z fondů EU oznámení Finančně analytického útvaru Ministerstva financí ÚOKFK SKPV dále plní funkci ARO (ASSET RECOVERY OFFICE) za ČR, tedy funkci Úřadu pro dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti. ÚOKFK SKPV

3 Výslednost v letech 2010 – 2012 2010 2011 2012 Celkový počet zpracovávaných spisů 602 594 581 Počet obviněných osob (§ 160/1 TŘ*) 697 781 804 Počet spisů ukončených NPO**/počet osob 92/217 112/297 88/361 Počet spisů ukončených podle § 159a TŘ* 137 118 103 *) TŘ – trestní řád **) NPO - návrh na podání obžaloby ÚOKFK SKPV

4 Prověřované trestné činy Zahájené úkony tr. řízení v roce 2012
* V kategorii „ostatní TČ“ jsou trestné činy, jako např. pletichy při veřejné soutěži, podílnictví, poškození věřitele, poškození finančních zájmů EU, padělání a pozměňování veř. listiny apod. ÚOKFK SKPV

5 Prověřované trestné činy Zahájené úkony tr. řízení v roce 2012
ÚOKFK SKPV

6 Prověřovaná škoda 2010 – 2012 škoda celkem / škoda na daních
Údaje jsou uvedeny v miliardách korun. ÚOKFK SKPV

7 Daňové úniky v oblasti PHM 2010 – 2012 prověřovaná škoda / stíhaná škoda
Údaje jsou uvedeny v miliardách korun. ÚOKFK SKPV

8 Statistika korupčních trestných činů (§§ 331 – 333; 226; 248/1e; 256/2c,3; 257/1b,c; 258/1b,c tr. zákoníku) 2010 2011 2012 Celkový počet spisů 86 118 97 Počet stíhaných osob 94 159 122 Návrh na podání obžaloby (kauzy/osoby) 11/17 24/101 19/86 Počet odložených spisů 26 31 33 Prošetřovaná škoda (mld. Kč) 0,56 0,6 2,47 Délka řízení po zahájení úkonů (ve dnech) 222 250 308 Zde pohovořit o prioritě 2. pololetí 2012: odbřemenění od bagatelních a nepříslušných věcí – viz pokles v roce 2012 ÚOKFK SKPV

9 Statistika korupčních trestných činů Počet celkem stíhaných osob
ÚOKFK SKPV

10 Trestní stíhání soudců a státních zástupců
2010 2011 2012 Soudci 3 5 Státní zástupci 1 ÚOKFK SKPV

11 Zajišťování výnosů 2004 – 2012 za celou Policii ČR (v mil. Kč)
2012 – nejlepší výsledek v historii Policie ČR ÚOKFK SKPV

12 Přehled zajištěných výnosů po jednotlivých útvarech Policie ČR za rok 2012 (v mil. Kč)
* Údaje v grafu jsou uvedeny v milionech korun. ÚOKFK SKPV

13 Zajištěné výnosy 2012 – přehled
Nejčastější TZV. ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍ HODNOTY – cca mil. Kč NEMOVITOSTI – cca mil. Kč PENÍZE NA BANKOVNÍCH ÚČTECH - cca 565 mil. Kč Např.: kauza UHLÍ – zajištěn majetek za cca 1 mld. Kč kauza KLIMA – zajištěn majetek za cca 150 mil. Kč Nejméně časté ZAKNIHOVANÉ CENNÉ PAPÍRY – 0 ÚOKFK SKPV

14 Poměr mezi způsobenou škodou a zajištěnými hodnotami (za celou Policii ČR) v mil. Kč
Rok zajištěné hodnoty zajištěné hodnoty, zůstatek celková způsobená škoda procentuální poměr 2 836 683 42 984 6,6 2006 1 449 1 049 24 269 6,0 2007 736 708 22 782 3,2 2008 1 350 1 338 31 625 4,3 2009 1 312 1 016 26 012 5,0 2010 1 283 1 210 24 103 5,3 2011 4 301 3 904 27 395 15,7 2012 5 839 5 666 32 136 18,2 ÚOKFK SKPV

15 Spolupráce s FAÚ Ministerstva financí
Počet trestních oznámení z FAÚ (2011/2012): 282/449 Počet zahájených úkonů TŘ (2011/2012): 137/249 Postoupeno na další složky Policie ČR (2011/2012): 157/397 Zajištěná hodnota (2011/2012): 396 mil. Kč/218 mil. Kč Zahájeno tr. stíhání (2011/2012): 9/15 osob NPO (2011/2012): 5/6 Většina tr. oznámení FAÚ je ÚOKFK SKPV postoupena na další součásti Policie České republiky (zpravidla na krajská ředitelství) ÚOKFK SKPV

16 Zajištěné hodnoty u trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti za Policii ČR
Údaje jsou uvedeny v milionech korun ÚOKFK SKPV

17 Přehled nejznámějších případů ÚOKFK 2012
„VETERÁN“ – korupce na Pražské vodohospodářské společnosti, 3 obviněné osoby „PROMOPRO“ – obviněno 10 osob „DŮVĚRA“ – trestní stíhání MUDr. Davida Ratha a spol. „CASANDRA“ – letouny CASA, obvinění mj. JUDr. Vlasty Parkanové „UHLÍ“ – Mostecká uhelná, škoda 1,7 mld. Kč, obvinění 6 osob „ŘIDIČÁK“ – NPO na 29 osob (zkušební komisaři Magistrátu hl. m. Prahy a učitelé autoškol) „CHODEC“ – obvinění dvou vysoce postavených pracovníků MPSV „SVÍČKA“ - korupce litoměřických soudců „SOLÁRY“ – pokus o podvod za cca 2 mld. Kč (fotovoltaické elektrárny), 9 obviněných osob „LOSOVAČKY“ – zmanipulované zakázky, obviněno 15 osob ÚOKFK SKPV

18 Přehled nejznámějších případů ÚOKFK 2012 daňová trestná činnost
„KLIMA“ – krácení daní (reklamní činnost) o cca 288 mil. Kč, zajištění majetku za cca 150 mil. Kč, obvinění 5 osob + první stíhání právnické osoby Obchody s PHM „BORNEO“ – zkrácení DPH o cca 810 mil. Kč, obviněno 7 osob „VANE“ – zkrácení DPH o cca 1,25 mld. Kč, obviněno 8 osob „BELONA“ - NPO, zkrácení DPH o 412 mil. Kč, 7 obviněných osob „LOBBY“ - zkrácení DPH o 320 mil. Kč, 5 obviněných osob, zajištění majetku za cca 85 milionů korun ÚOKFK SKPV

19 Odchody policistů ÚOKFK SKPV 2009 - 2012
Plánovaný počet policistů ÚOKFK SKPV k 1. únoru 2013: 345 ÚOKFK SKPV

20 Mezinárodní spolupráce ÚOKFK 2012
AMON (mezinárodní síť expertů na problematiku praní peněz): dožádání do zahraničí ARO (mezinárodní dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti): 23 dožádání do zahraničí / 70 dožádání ze zahraničí CARIN (síť kontaktů ohledně výnosů z trestné činnosti): 2 spolupráce – Portugalsko, ostrov Man Společné mezinárodní vyšetřovací týmy (JIT) Celkem 7 týmů (Slovensko, Rakousko, Francie, SRN, Polsko, Velká Británie a Maďarsko) většina pro krácení DPH + případ nákupu obrněnců PANDUR ÚOKFK SKPV

21 Mezinárodní spolupráce ÚOKFK 2012, tzv. 5. kolo hodnocení EU
Hodnocení v oblasti finanční kriminality a finančního šetření Hodnotitelé: Rada EU, Europol, Eurojust, OLAF Aktivní přístup ÚOKFK SKPV (příprava podkladů, prezentací, rozborů) Výsledek EU ocenila nastavení systému specializace na finanční šetření v ČR – označen jako vzorový pro ostatní země EU Doporučení EU Zřízení centrálního registru účtů Obligatorní odčerpávání zajištěných výnosů po pravomocném rozsudku Rozšíření přístupu policejních orgánů k informacím z daňového řízení ÚOKFK SKPV

22 Priority ÚOKFK na rok 2013 Korupce při zadávání veřejných zakázek (volení a jmenovaní zástupci) Problematika veřejných zakázek v oblasti stavebnictví, silnic a dálnic Daňové úniky v oblasti PHM (spotřební daň a DPH) Čerpání fondů EU Vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti Kvalita a rychlost trestního řízení Stejné jako v roce 2012! ÚOKFK SKPV

23 Děkuji za pozornost ředitel ÚOKFK SKPV plk. Mgr. Tomáš Martinec

24 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok Praha, 6. února 2013


Stáhnout ppt "6. 2. 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2012 Praha, 6. února 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google