Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahradnická Perspektiva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahradnická Perspektiva"— Transkript prezentace:

1 Zahradnická Perspektiva
4/3/2017 Název projektu: Zahradnická perspektiva - profesní vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby Číslo operačního programu: CZ.1.04 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo prioritní osy: 4.1 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název prioritní osy: Adaptabilita Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Číslo výzvy: 52 Název výzvy: Výzva pro předkládání GP Adaptabilita zaměstnanců sdružení Žadatel: Svaz zakládání a údržby zeleně Zahradnická Perspektiva

2 4/3/2017 DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU 2011 2012 2013

3 PŘIDĚLENÁ VÝŠE PODPORY
,- Kč

4 CÍLOVÉ SKUPINY – KOMU JE PROJEKT URČEN
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružených v profesních oborových a odvětvových sdruženích − Zaměstnanci – zahrnuje jak zaměstnance v dělnických a ostatních profesích, tak střední a vrcholový management. Fyzické osoby závislé na příjmu na základě pracovního poměru nebo obdobného vztahu (pracovní smlouva, DoPČ, DoPP).

5 UPOZORNĚNÍ PRO OSVČ Cílové skupiny nejsou samotné OSVČ a to i když jsou členy sdružení . V cílové skupině mohou figurovat pouze jejich zaměstnanci (pracovní smlouva, DPP, DPČ), ale OSVČ jako takové, nemohou být v této výzvě podpořenou osobou.  V jakémkoli projektu výzvy 52 mohou být zapojeni pouze zaměstnanci vyjmenovaných druhů společností a zaměstnanci OSVČ.

6 UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY SZÚZ SE SÍDLEM V PRAZE
V rámci OP LZZ nelze překládat projekty, které své aktivity zaměřují na cílové skupiny z území hl. m. Prahy Nerozhoduje sídlo firmy, ale převažující místo výkonu práce zaměstnanců – tj. sídlo může být v Praze, ale provozovna, kde zaměstnanci pracují mimo Prahu nebo mohou pracovat na různých místech v ČR mimo Prahu – např. podle zakázek. V případě sporných případů se dokládá pracovní smlouvou a výkazy práce. Zaměstnanci s převažujícím místem výkonu práce v Praze se nesmí účastnit.

7 Zahradnická perspektiva
4/3/2017 Zahradnická perspektiva 12 VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 5 – dlouhodobé – teorie, praxe, exkurze Kvalifikovaný pracovník v péči o zeleň (10 dnů) Týmový asistent v oboru zahradní a krajinné tvorby (15 dnů) Stavbyvedoucí v zahradní a krajinářské tvorbě (25 dnů) Kvalifikovaný stavitel koupacích jezírek (30 dnů) Historie a současnost zahradní a krajinářské tvorby (15 dnů)

8 Zahradnická perspektiva
4/3/2017 Zahradnická perspektiva 12 VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 7 - krátkodobé - dílny Střešní zahrady (5 dnů) Dlažby z přírodního kamene (5 dnů) Schodiště a zídky z přírodního materiálu (5 dnů) Dlažby, schodiště a zídky z betonových prefabrikátů (5 dnů) Stavíme se dřevem (5 dnů) Budování závlah (5 dnů) Osvětlení v zahradě (3 dny)

9 Počet účastníků celkem
Kvalifikovaný pracovník v péči o zeleň 153 Týmový asistent v oboru zahradní a krajinné tvorby 63 Stavbyvedoucí zahradních a krajinných úprav 98 Kvalifikovaný stavitel koupacích jezírek 68 Historie a současnost zahradní a krajinné tvorby 50 Střešní zahrady 93 Dlažby z přírodního kamene 79 Schodiště a zídky z přírodního materiálu 109 Dlažby a zídky z betonových prefabrikátů 72 Stavíme se dřevem Realizace automatických závlah 22 Osvětlení v zahradě 54

10 rok 2011 počet účastníků Kvalifikovaný pracovník v péči o zeleň 68 Týmový asistent v oboru zahradní a krajinné tvorby 29 Stavbyvedoucí zahradních a krajinných úprav 42 Kvalifikovaný stavitel koupacích jezírek Historie a současnost zahradní a krajinné tvorby 50 Střešní zahrady 44 Dlažby z přírodního kamene 38 Schodiště a zídky z přírodního materiálu 37 Dlažby a zídky z betonových prefabrikátů 21 Stavíme se dřevem 22 Realizace automatických závlah Osvětlení v zahradě

11 Kvalifikovaný pracovník v péči o zeleň (10 dnů)
Cílová skupina – pracovníci v oblasti zakládání zeleně a péče o zeleň, je určen především zaměstnancům bez předchozího zahradnického vzdělání. Délka trvání kurzu: 10 dnů ( 2x5) Počet zájemců: 154 Počet osob v kurzu: 37 Počet osob ve skupině: 8 – 4 skupiny rok 2011: 2 kurzy rok 2012: 1 kurz rok 2013: 1 kurz

12 Kvalifikovaný pracovník v péči o zeleň (10 dnů)
a) Základy fyziologie rostlin - části rostlin a jejich funkce, stanovištní faktory. b) Půdoznalství, výživa rostlin, hnojení c) Organizace péče o zeleň d) Výsadba dřevin e) Péče o dřeviny f) Zakládání trávníků g) Péče o trávníky h) Použití zahradnické mechanizace i) Bezpečnostní předpisy j) Komunikace a firemní kultura

13 AKTUALIZOVANÝ OBSAH KURZU
Skutečný obsah kurzu: 1. den - Nauka o rostlině – fyziologie, půdoznalství, výživa a hnojení Hybler, Škarpa 2. den - Vytyčení, vyměření, práce s půdou - Fučík, Straka 3. den - Květinové záhony – Kuťková, ochrana rostlin - Šafránková 4. den - Výsadby dřevin, péče o dřeviny, arboristika – Vlasák 5. den - Zakládání trávníků a péče o trávníky – Strakovi 6. den - Bezpečnostní předpisy, organizace práce, kalkulace, základy výkaznictví – Ivánek, Vajčner 7. den Komunikace a firemní kultura – Zemanová +3 dny praxe

14 "Týmový asistent v oboru zahradní a krajinné tvorby" (15 dnů)
Cílová skupina: je určen pro administrativní pracovníky, kteří mají většinou ekonomické vzdělání. Asistent by měl podporovat vedení firmy a stavbyvedoucí při jednotlivých zakázkách. Asistent je kontaktní osobou pro zákazníky, dodavatele a zaměstnance. Délka trvání kurzu: 15 dnů Počet zájemců: 63 Počet osob v kurzu: 29 rok 2011: 1 kurz, termíny výukových bloků – , , rok 2012: 1 kurz

15 "Týmový asistent v oboru zahradní a krajinné tvorby“ (15 dnů – 5 x 3)
Modul 1 Řízení administrativních činností v oboru zahradní a krajinné tvorby Řízení času a vlastní osoby - Koordinace týmu - Pracovní techniky a organizace administrativy - Personální management - Komunikace a informační tok Modul 2 Od získávání zákazníků po zakázku Smluvně právní podklady- Uzavírání a potvrzování smluv - Právní minimum . Kalkulace - Cenové poptávky - Podklady k výběrovému řízení - Sestavování nabídek - Vedení jednání Modul 3 Vnitropodnikové vyřizování zakázek a likvidita Korespondence - Podpora při přípravě staveniště - Objednávání materiálu - Pořizování zápisů – Fakturace Modul 4 Péče o projekt po jeho dokončení Kolaudace a záruka - Reklamace a odstraňování vad - Sestavování zúčtovacích podkladů - Vady a nedodělky Závěrečná kalkulace a systémy kontroly Modul 5 Odborné exkurze na zakázky realizace zahradních a krajinných úprav v různém stupni rozpracovanosti, exkurze

16 AktualizovanÝ obsah 1. blok – 3 dny modul (1 den) Komunikace
Komunikace verbální a neverbální, vertikální a horizontální Komunikační bariéry – zdroje nedorozumění, jak minimalizovat míru nedorozumění (např. při poradách, při zadávání úkolů, při sdělování informací) Příjem (vnímání) a aktivní naslouchání, navazování raportu, parafrázování Jak komunikovat s různými typy kolegů - spolupracovníků, zákazníků Komunikace agresivní, pasivní a asertivní Komunikační zlozvyky Komunikace s nadřízeným, vymezení úkolů a určení pravidel Nejčastější chyby při komunikaci po telefonu Zásady a požadavky na efektivní komunikaci po telefonu Rozdělení telefonátů (odchozí, příchozí) Stanovení zásad pro příchozí telefonáty Odchozí telefonáty Zvládání složitých situací při telefonování Technika kladení otázek a zjištění potřebných informací Sjednání následného postupu Filtrační role u příchozích telefonátů

17 2. den modul (1 den) Obchodní korespondence
Seznámení s pravidly správné písemné, ové formy Vhodné a „nevhodné“ obraty Třídění, předávání a práce s informacemi Jak profesionálně vést obchodní korespondenci Jak svolávat porady/jednání a psát zápisy z jednání Základy etikety a úvod do firemní kultury Základní pravidla firemní kultury a její aplikace do každodenní práce Základní pravidla pracovního styku Pracovní prostředí (front office, back office) Interpersonální vztahy Pravidla společenského styku Etika a etiketa

18 3. den modul (1 den) Úvod do time managementu
Analýza současného stavu využití času Časový snímek pracovního dne Žrouti času Vnitřní zdroje času Organizace dne a plánování Rozdělení cílů na dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé Porozumění rozdílu mezi jednotlivými cíly Rozdělení na soukromé a pracovní Jak si stanovovat priority: Princip, naléhavé důležité Princip rozdělení činností na naléhavé a důležité Důsledek podléhání naléhavosti Eliminace naléhavosti Paretovo pravidlo. Podle čeho si stanovovat priority

19 Ostatní moduly Modul 2 – 3 dny Počítačové dovednosti
Excel, Word, Praktika Excel Modul 3 – 3 dny 1 den - Smluvně právní podklady- Uzavírání a potvrzování smluv - Právní minimum Kalkulace - Cenové poptávky -- Sestavování nabídek 1, 5 den Výběrové řízení - podklad – 0, 5 den Modul 4 – 3 dny Péče o projekt po jeho dokončení Kolaudace a záruka - Reklamace a odstraňování vad - Sestavování zúčtovacích podkladů - Vady a nedodělky - Vnitropodnikové vyřizování zakázek a likvidita Podpora při přípravě staveniště - Objednávání materiálu - Pořizování zápisů – Fakturace – spojené se stavbyvedoucími Závěrečná kalkulace a systémy kontroly Modul 5 – 3 dny Odborné exkurze na zakázky realizace zahradních a krajinných úprav v různém stupni rozpracovanosti, exkurze

20 ""Stavbyvedoucí zahradních a krajinných úprav" (25 dnů – 5x5)
Cílová skupina: je určen pro zaměstnance, kteří přímo vedou a řídí jednotlivé zakázky. Cíle programu: organizace a ekonomicky úspěšná realizace sadových úprav, schopnost rozhodovat se, flexibilita a schopnost se prosadit, ekonomické myšlení, komunikační dovednosti, právní vědomí, rychlé a správné rozhodování. Délka trvání kurzu: 25 dnů (5x5) Počet zájemců: 98 Počet osob v kurzu: 33 rok 2011: 1 kurz rok 2012: 1 kurz rok 2013: 1 kurz

21 ""Stavbyvedoucí zahradních a krajinných úprav" (25 dnů – 5x5)
Program se skládá z pěti týdenních modulů, které jsou rozvrženy do jednoho roku. V mezidobí účastníci vykonávají své povolání v podnicích zabývajících se krajinnou tvorbou. Modul 1: Plánování času - Organizace administrativy - Uspořádání pracoviště Vnitropodnikový tok dat - Smluvně právní podklady - Prováděcí plán a výkaz prací - Technická realizace - Bezpečnostní předpisy Modul 2: Kalkulace nákladů - Porovnání rozpočtu a skutečných nákladů stavby Modul 3: Komunikace / vedení jednání - Řízení zaměstnanců - Vývoj týmu a interní spolupráce - - Modul 4: Výkaz výměr - Objednávání a nákup materiálu - Využití subdodavatelů - Využití personálu - Využití strojů - Plánování postupu stavby - Zařízení staveniště - Kontrola kvality - Vady stavby - Denní plán staveniště - Výkaznictví a doklady - Protokoly a záznamy - Vícepráce Kolaudace / záruka - Odstraňování vad a nedodělků - Pojistné případy -Závěrečná fakturace - předání stavby Modul 5 : Odborné exkurze – 5 dnů exkurzi na zakázky v různém stupni rozpracovanosti a do realizačních firem.

22 Skutečný obsah kurzu: 4 dny Viz základní kurz – mimo půdoznalectví (úterý-pátek) – souběh se základním výsadby dřevin, péče o dřeviny, arboristika – Vlasák Zakládání trávníků a péče o trávníky – Agrostis Trvalky, letničky, květinové záhony – Kuťková Vytyčení, vyměření, práce s půdou - Fučík, Straka blok Komunikace – vedení jednání, vývoj týmu a interní spolupráce, řízení zaměstnanců – Ing. Zemanová Plánování času, organizace administrativy, uspořádání pracoviště, vnitropodnikový tok dat, smluvně právní vztahy – DEULA Kalkulace, rozpočtování, pracovní postupy – 2 dny ÚRS Kross, 2 dny Ivánek – Vajčner Viz modul 4 – 3 dny DEULA, 1 den český právník a české právo Výkaz výměr - Objednávání a nákup materiálu - Využití subdodavatelů - Využití personálu - Využití strojů - Plánování postupu stavby - Zařízení staveniště - Kontrola kvality - Vady stavby - Denní plán staveniště - Výkaznictví a doklady - Protokoly a záznamy - Vícepráce Kolaudace / záruka - Odstraňování vad a nedodělků - Pojistné případy -Závěrečná fakturace - předání stavby Exkurze 4 dny 1 den – zkouška + závěrečný workshop

23 "Kvalifikovaný stavitel koupacích jezírek“ (30 dnů – 6 x 5)
V roce 2008 vznikla v rámci SZÚZ Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek. Kurz je určen pro členy Sekce biobazénů a zahrnuje 6 jednotýdenních modulů. Délka trvání kurzu: 30 dnů (6 x5) Počet zájemců: 68 Počet osob v kurzu: 23 Počet osob ve skupině: 6-7 – 4 skupiny rok 2012: 2 kurzy rok 2013: 1 kurz

24 "Kvalifikovaný stavitel koupacích jezírek“ (30 dnů – 6 x 5)
Modul 1: Všeobecné informace - Vzorový postup stavby – Projektování jezírka - Vyměřování Kalkulace stavby jezírka - Právní aspekty – Normy Modul 2: Zdi a schody - Čerpadla a rozvody- Izolace - Dřevěné části Modul 3: Hygiena - Filtrace - Hydraulika- Technika - Péče o jezírka Modul 4: Ekologie vody - Chemie vody - Aplikovaná zoologie - Odborná exkurze Modul 5: Botanika - Použití rostlin- Odborná exkurze Modul 6: Chyby při stavbě - Kolaudace - Výstavba vzorového modelu koupacího jezírka Vyvrcholením kurzu bude stavba 4 vzorových modelů koupacího jezírka v reálné velikosti, kde si účastníci ověří všechny získané teoretické znalosti a praktické dovednosti.

25 "Historie a současnost zahradní a krajinné tvorby"" (15 dnů)
Vzdělávací program "Historie a současnost zahradní a krajinné tvorby" je určen především tvůrčím pracovníkům v podnicích, zahradním architektům, majitelům firem, stavbyvedoucím a administrativním pracovníkům. Délka trvání kurzu: 15 dnů (3 x 5) Počet zájemců: 50 Počet osob v kurzu: 50 rok 2011: 5 dnů, termín rok 2012: 5 dnů rok 2013: 5 dnů

26 "Historie a současnost zahradní a krajinné tvorby"" (15 dnů)
1. ročník: vesnice, extravilán - volná krajina Modul obsahuje 3 dny přednášky a 2 dny exkurze (na nejlepší díla realizace roku + Zelená stuha Vesnice roku - výběr míst v okolí lokality přednášek) Cíl :" Současné trendy krajinářské architektury" - vystihnout hlavní problémy, s kterými se realizátoři zeleně v dnešní době setkávají. 2. ročník - Významné osobnosti zahradního umění a krajinářské tvorby, jejichž tvorba ovlivňuje i současnost ( jak česká tvorba, tak i zahraniční tvůrci) 3 dny teorie a 2 dny exkurze (na historické i současné realizace) Cíl: ukázat kladné příklady realizací jak ve městě tak na vesnici, zdůraznit nutnost spolupráce objednatele, zpracovatele, realizátora, údržby) 3. ročník: Drobná architektura, zahradní stavby a zahradnické technologie od historie po současnost, 3 dny teorie a 2 dny exkurze. Cíl: ověřit, zdali vše historické a zapomenuté je již překonanané nebo může být inspirací pro současnost.

27 OROGRAM PRO ROK 2011 Skutečný obsah kurzu:
1den – příjezd Olomouc, ubytování 10:30 – 12:00 základní informace o průběhu akce 12: :00 oběd Přednáška 13 :00 – 14:30 historie kraj.arch 1 / RF ( od nejst – po renesanci) Nádvoří University Palackého – Petr Mičola, Nádvoří rektorátu – Petr Mičola Nádvoří knihovny - RF + architekti , Okolí Arcibiskupského paláce _ RF + někdo z Muzea umění 15:30 – 17: 30 volno v Olomouci 2. den Přednáška 9:00 – 10 : 30 historie arch 2 (17 – pol. 18 st / baroko) 11: 00 – 12 :00 Olomouc –obnova aleje ve Smetanových sadech, Výstaviště – Naďa Krejčí, Radek Pavlačka 12: 00 – 13 :00 oběd Odpoledne – sv. Kopeček a ZOO medvědi a spol. Večeře – na Kopečku ( U Macků nebo Archa)

28 3. den Přednáška 9:00 – 10:30 historie kraj arch. 3 (přír. kraj park – 18. a 19 st.) 11 – 12 : 30 Čechy pod Kosířem / park – RF + …… někdo další (90 min) Oběd 12:30 – 13 :30 Náměšť na Hané – stavebně historický průzkum parku u zámku / Radek Pavlačka (60 min) Aktivity Mikroregionu Haná (trasa podél tří toků – projekt Mikroregion haná o.s. 29 obci na západ od Olomouce) / Jaroslav Brzák Včetně průzkumu terénu např. Velký Kosíř ( celkem cca 3 hod) Terezské údolí 18:30 – 19:30 večeře 4. den 8:30 – 10 :00 přednáška historie KA 4 ( historie České země) 10:30 – 17:30 (včetně oběda) Těšetice – oceněna v soutěži v Kanadě min starostka + RF Smržice - Vesnice roku - Celostátní zelená stuha min starostka + RF Mořice – Vesnice roku – Celostátní zelená stuha min starosta + RF ( tyto tři obce jsou od sebe vzdáleny vždy cca 20 km) Příklady 3 vesnic, které díky iniciativě starostů obklopených dobrým týmem naplňují zásady Evropské úmluvy o krajině (realizace výsadeb v krajině, realizace biocentra, úvozové cesty….. a mnoho dalších ukázek zdařilých realizací) 5. den – rozloučení a odjezd 9:00 – 10:30 přednáška Současné tendence v krajinářské architektuře 11 :00 – 13: 00 Gemo, Omega ( realizace okolí sídla soukromé firmy, Okolí sportovního areálu ( díla oceněná v soutěži SZUZ – Radek Pavlačka) 13:00 – 14 :00 oběd ( nejlépe přímo v areálu Omega) rozchod

29 "Střešní zahrady " Délka trvání kurzu: 5 dnů (1x5) Počet zájemců: 93
Počet osob v kurzu: 31 rok 2011: 1 kurz, termín rok 2012: 1 kurz rok 2013: 1 kurz

30 "Střešní zahrady " Problematika tepelných izolací,
Problematika odvodnění a akumulace, Zádržně systémy v šikmých střechách, Druhy střešních substrátů, Bezpečnostní předpisy, ochrana proti pádu osob, Druhy rostlin vhodných pro zelené střechy a střešní zahrady. Praxe: Aplikace různých druhů hydroizolací, Instalace tepelných izolací, Zabudování odtokových vpustí a zádržných systémů. Hlavním výstupem kurzu bude vybudování 1 vzorové střechy ploché a 1 vzorové střechy šikmé, celkem 160 m2 střech. Na těchto střechách budou použity různé druhy substrátů, různé druhy, izolací i různé druhy rostlin. Střechy tak budou sloužit i k výzkumu. Kurz se bude konat v obci Bašť u Líbeznic - 10km od Prahy směrem na Mělník v termínu červenec - září každý rok po dobu trvání projektu, celkem třikrát.

31 "Dlažby z přírodního kamene“ - dílna
Délka trvání kurzu: 5 dnů (1x5) Počet zájemců: 79 Počet osob v kurzu: 19 rok 2011: 2 kurzy rok 2012: 1 kurz rok 2013: 1 kurz Cílem kurzu je získat základní dovednosti nutné pro odborné provádění vysoce kvalitních zdí z přírodního kamene a naučit se stavět schodiště z přírodního kamene.

32 "Dlažby z přírodního kamene“ - dílna
dlažby - Výběr a použití nástrojů - Výběr formátu dlažby a potřebná množství materiálu - Normy a směrnice - Praktická cvičení v provádění dlažby: Řádková dlažba - Pravidla vazby a jejich využití k dosažení požadovaného vzhledu spár u segmentové obloukové dlažby – Praktická cvičení: Segmentová oblouková dlažba – Pravidla vazby a jejich využití k dosažení požadovaného vzhledu spár u šupinové obloukové dlažby Praktická cvičení: Šupinová oblouková dlažba - Pravidla vazby a jejich využití k dosažení požadovaného vzhledu spár u nepravidelné dlažby - Praktická cvičení: Nepravidelná dlažba.

33 "Schodiště a zídky z přírodního materiálu" “ - dílna
Délka trvání kurzu: 5 dnů (1x5) Počet zájemců: 109 Počet osob v kurzu: 26 rok 2011: 1 kurz rok 2012: 1 kurz rok 2013: 1 kurz

34 "Schodiště a zídky z přírodního materiálu" “ - dílna
Obsah dílny: Zakládání, druhy schodišť. Výpočet schodišť podle vzorce pro délku kroku, bezpečnost a pohodlnost chůze, vytvoření spádu, ošetření spár. Potřebný spád a odvodnění schodišť v exteriéru. Normy, předpisy, zábradlí a zabezpečení proti pádu. Postranní napojení a ukončení schodišť, schodnice. Stavba schodiště z plných stupňů, z podstupnic a stupnic z přírodního kamene. Stavby zdiva na sucho. Vazba zdiva a pravidla vazby pro staticky stabilní zeď. Cvičení v opracování kamene, výběr nástrojů a zacházení s nimi. Stavební styly, prvky, kladení zdiva na sucho. Vyměření a zhotovení vytyčovacích laviček (lavičkování). Odborné a správné provedení základů. Tlaková voda ve svahu a nutné drenáže. Praktická cvičení: Práce ve skupinách: Vrstvení zdiva z lomového kamene, zadní výplň, zaklínování, koruna zdiva a uzavírací kameny. Technické základy stavby lícového (obkladového) zdiva. Zakládání a zpracování betonu na staveništi. Pravidla vazby pro vytvoření střídavého zdiva. Zpracování kamene, vytvoření vypouklin a náběhů. Praktická cvičení: Střídavé zdivo, Spárování a horní ukončení lícového (obkladového) zdiva

35 "Dlažby a zídky z betonových prefabrikátů" - dílna
Délka trvání kurzu: 5 dnů (1x5) Počet zájemců: 72 Počet osob v kurzu: 36 rok 2011: 1 kurz rok 2012: 1 kurz rok 2013: 1 kurz Účastníci se naučí pracovat podle projektové dokumentace. Každá dlážděná plocha musí být ohraničena obrubníky, palisádami, ploty. Při osazování obrubníků je nutné respektovat skladebné rozměry dlažby. Při provádění pokládky je nutné dodržovat rovnost spár. Před zahájením výstavby každé opěrné zdi je třeba pečlivě posoudit místní geologické a hydrologické podmínky, umístění a výšku opěrné zdi, namáhání a síly, které budou na opěrnou zeď působit.

36 "Stavíme se dřevem"“ – dílna
Můstky, pergoly, terasy Délka trvání kurzu: 5 dnů (1x5) Počet zájemců: 63 Počet osob v kurzu: 21 rok 2011: 1 kurz, termín rok 2012: 1 kurz rok 2013: 1 kurz

37 "Stavíme se dřevem"“ – dílna
1. Práce s exotickými dřevinami - montáž terasy 2. Instrukce o přípravě a montáži terasy Uskladnění a příprava materiálu před montáží - Příprava nosného roštu - Pokládka terasových profilů - Vhodné použití spojovacích materiálů - Rektifikační terče a nerezové vruty - Broušení povrchu před impregnací - Ošetření povrchu nátěrovou hmotou - Údržba dřevěné terasy a vhodné prostředky 3. Montáž a výroba terasy o rozměru 100 cm x 200 cm každá skupina vyrobí 1 terasu, celkem se vyrobí 4 terasy. 4. Práce s tuzemskými a exotickými dřevinami - montáž pergoly Přednáška o přirozených a charakteristických vlastnostech exotických a tuzemských dřevin, které se používají v exteriéru na venkovní nábytek a ostatní zahradní prvky: Dřeviny vhodné v exteriéru pro výrobu nábytku a výstavbu zahradních prvků - Ošetření povrchu přírodními oleji - Instrukce o přípravě a montáži pergoly - Příprava projektu a praktické rady a doporučení pro realizaci - Doplňky a doplňující prvky k pergole a zahradní nábytek - Použití vhodných spojovacích materiálů - Ošetření povrchu nátěrovou hmotou 5. Ukázka montáže a výroba pergoly o rozměru 100 cm x 50 cm x 200 cm - celkem 4 ks

38 "Realizace automatických závlah"“ – dílna
Dílna "Realizace automatických závlah" je určena především zaměstnancům, pohybujícím se v prostředí realizace zahrad a jejich údržby. Rozsah programu je 5 dnů, vždy rozdělených na dvě části, tematicky na sebe navazujících. Délka trvání kurzu: 5 dnů (1x5) Počet zájemců: 22 Počet osob v kurzu: 11 rok 2012: 1 kurz rok 2013: 1 kurz

39 "Realizace automatických závlah"“ – dílna
Náplň vzdělávacího kurzu: Teoretická část: 1.Základní pojmy a úvahy před zpracováním projektové dokumentace 2.Seznámení s technickými možnostmi závlahových komponentů 3.Důležité aspekty při zaměřování pozemku, určeného k zavlažování 4.Návrh projektu automatické závlahy, včetně výpočtu tlakových ztrát a materiálové náročnosti 5. Obhajoba projektu (komunikace) Praktická část: 1. Vytyčení jednotlivých zavlažovačů a tras potrubí 2. Terénní a výkopové práce 3. Montáž závlahových komponentů 4. Programování řídícího počítače 5. Údržba a servis Dílna "Realizace automatických závlah" je určena především zaměstnancům, pohybujícím se v prostředí realizace zahrad a jejich údržby. Rozsah programu je 5 dnů, vždy rozdělených na dvě části, tematicky na sebe navazujících.

40 "Osvětlení v zahradě“ – dílna
Použití světla v zahradách, firemní zeleni a veřejné zeleni otevírá podnikům v oboru zahradní a krajinné tvorby nové trhy. Délka trvání kurzu: 3 dny (x3) Počet zájemců: 54 Počet osob v kurzu: 27 rok 2012: 1 kurz rok 2013: 1 kurz

41 "Osvětlení v zahradě“ – dílna
Nové možnosti otevřeli zejména LED diody, jejichž hlavní výhodou je značná životnost, velmi nízká spotřeba a malé rozměry. Účastníci dílny budou seznámeni s volbou zdrojů svítidel, která úzce souvisí s dobou provozu svítidel a četnosti zapínání a vypínání během dne.Tyto technologie nyní procházejí prudkým vývojem. Výběr svítidel je potřeba podřídit činnostem v osvětlovaném prostoru a prostředí, ve kterém budou světla umístěna. Z hlediska ekonomiky provozu je důležitá zejména volba zdrojů. Účastníci dílny budou uvedeni do problematiky, budou jim vysvětleny základní pojmy. Lektoři seznámí účastníky dílny s různými technologiemi, typy kabelů a základními venkovními spoji. Kromě teorie si účastníci dílny vyzkouší zapojení jednotlivých systémů. Nové trhy pro zahradnické firmy představuje zejména nízkonapěťové elektrické zapojení 12V a 24V, se kterým mohou pracovat i zaměstnanci bez odborného vzdělání v oboru elektro. Účastníci dílny si ve venkovním prostředí vyzkoušejí instalaci osvětlení. Další část dílny bude věnovaná projektování osvětlení zahrad a parků. Vyvrcholením dílny bude vypracování jednoduchého projektu osvětlení a jeho realizace.

42 Příležitosti Inovativnost Certifikace Udržitelnost
4/3/2017 Příležitosti vytvoření zcela nových vzdělávacích programů komplexního charakteru Inovativnost Základ certifikace členských firem SZÚZ Certifikace SZÚZ získá vybavení a materiál pro realizaci kurzů i po skončení projektu Udržitelnost

43 RIZIKA 4/3/2017 Zapojené subjekty – členové SZÚZ SZÚZ
Nedostatek času v sezóně Obava vyslat zaměstnance - odejdou SZÚZ Financování projektu Administrace projektu Řízení projektu Kvalita lektorů

44 REALIZAČNÍ tým 4/3/2017 Manažerka projektu – Bc. Hana Pijáková
Koordinátorka projektu – Ing. Jana Šimečková Manažerka projektu – Bc. Hana Pijáková Odborní garanti kurzů a dílen Asistentka - Ing. Zuzana Stáňová Finanční manažerka – Ing. Zuzana Stáňová Lektorský tým, Členové SZÚZ

45 Postupy Příjemce dotace je SZÚZ
4/3/2017 Postupy Příjemce dotace je SZÚZ Příjemce podpory je zapojený subjekt – člen SZÚZ Další informace... Uveďte lokalitu nebo kontaktní osobu pro specifikace (a další související dokumenty).

46 4/3/2017 HARMONOGRAM 2010 Příprava dokumentů – do Vydání rozhodnutí 2011 Zahájení realizace projektu – leden 2011 Realizace projektu Administrace projektu 2012 2013 Ukončení projektu Kontaktní osoba Bc. Hana Pijáková – manažerka projektu, tel ,

47 Harmonogram Kurz 2011 2010 2013 Zakládání a péče x, x x
Týmový asistent Stavbyvedoucí Koupací jezírka x,x Historie a současnost ZAKA Střešní zahrady Dlažby z přírodního kamene Schodiště a zídky přírodní X Stavíme se dřevem Závlahy Betonové prvky - stavba Osvětlení v zahradě

48 KONTAKTNÍ ÚDAJE Svaz zakládání a údržby zeleně
Křídlovická 68, Brno Tel-fax: , Koordinátorka projektu: Ing. Jana Šimečková Tel , Manažerka projektu: Bc. Hana Pijáková Tel , Asistentka a finanční manažerka projektu: Ing. Zuzana Stáňová Tel ,


Stáhnout ppt "Zahradnická Perspektiva"

Podobné prezentace


Reklamy Google