Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické škody vzniknuté nemocí BRDC MEZINÁRODNÍ AKADEMIE SKOTŮ BUDAPEŠŤ, 27. dubna 2013. Dr. Ózsvári László PhD, MBA docent univerzity, vedoucí katedry.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické škody vzniknuté nemocí BRDC MEZINÁRODNÍ AKADEMIE SKOTŮ BUDAPEŠŤ, 27. dubna 2013. Dr. Ózsvári László PhD, MBA docent univerzity, vedoucí katedry."— Transkript prezentace:

1 Ekonomické škody vzniknuté nemocí BRDC MEZINÁRODNÍ AKADEMIE SKOTŮ BUDAPEŠŤ, 27. dubna 2013. Dr. Ózsvári László PhD, MBA docent univerzity, vedoucí katedry SZIE-ÁOTK Fakulta veterinářství a zemědělství 1

2 Na farmách chovu zvířat, jako v podnikání je hlavním cílem zvýšení ekonomického zisku!

3 •Nemoce zvířat – rizikové faktory ohrožující výnosnou výrobu •Snížení nákladů – minimalizace ztrát způsobených vyýskytem chorob u skotů •Těžiště veterinářství se posunuje: - od léčení k prevenci, - od léčení jednotlivců k ošetření úplného dobytku Manažment veterinářství

4 Schematický obraz manažmentu veterinářství výrobně orientovaných farem s chovem dojných krav ZDROJE SÍLYStádo skotů Krmení Technologie chovu Pracovní síla a manažment Kapitál PRVKY MANAŽMENTU VETERINÁŘSTVÍ Manažment biologie rozmnožování Manažment zdravotnictví vemena Strategie vyřazování Léčba a prevence u dalších nemocí Manažment krmení Koordinace jednotlivých oblastí a použití specialistu, pokud je zapotřeby Genetické plánovaní Veterinářsk á hygienie Správa a analyzace údajů Finančné a cash-flow manažment PRODUKCE Mléko Tele Výmětové zvířata KONEČNÝ CÍL Příjem

5 Cyklus manažmentu veterinářství cíle, nebo standardy posouzení současné situace, příprava rozhodnutí změna ve výkonu stádu rozhodování, naplánování provedení, realizace vnější vlivy

6 Klasifikace rozhodování veterinářství 6 náklady na realizaci nízké vysoké výnos realizace další promyslení realizace nesmí se realizovat realizace okamžitě realizace, pokud je to finančně možné

7 Vliv nemocí zvířat na produktivitu změnený příjem krmiva změněné trávení změnený příjem živin, bílkoviny – energie – minerální látky a další komponenty změněná dýchací efektivita přílišná selekce látek v organizmu s fekáliemi a močí předčasný úhyn zvíře snížené hodnoty snížený růst hmotnosti snížený zisk a/anebo kvalita (např. Mléko, maso, atd.) snížená síla tažného dobytku změněná produkce hnojiva snížená životnost zvířat snížená plodnost nepřesný výběr zvířat s vysokou genetickou hodnotou změněná strategie pro vyřazování a pomalejší genetický postup

8 •Na základě doposud vykonaných průzkumů jsou pro největší škody zodpovědné následující nemoce: –Záněty vemene, –Poruchy reprodukce, –Ochorení na končetinách – BRDC. •Stojí často v pozadí: –Infekční choroby –Metabolické anomálie! Nemoce způsobující největší škody v chovu dojných krav 8

9 Hospodářský význam BRDC (Bovine Respiratory Disease Complex)

10 PŮVODCE NEMOCÍ •BRSV •PI-3 •IBR •BVD •Pasteurella multocida •Mannheimia haemolytica •Mycoplasma •Haemophilus somnus

11 VÝZNAM NEMOCÍ DÝCHACÍ SOUSTAVY I. •Telata do 12 měsíců: –U 31,2 - 48,3%-ů choroby dýchacích orgánů; –Nejčastějším veterinářským problémem při odchovu telat a mladého dobytku (Andrews és Read, 1983; Peters, 1986); – 7-70%-ů HF telat byl ošetřen na chorobu dýchací soustavy (Waltner-Toews et al., 1986; Curtis et al., 1988; Sivula et al., 1996; Virtala et al. 1996; Andrews, 2000 ); •Nemoce dýchací soustavy způsobují: –20-30% úhynu telat chovaných v systému s produkcí mléka (Barber et al., 1985; Kossaibati és Esslemont, 1997); –Více než 50% úhynu žírného skotu (Sargeant et al., 1994).

12 Hlavní příciny úhynu žírného skotu a mladého dobytku v USA (%) Zdroj: NAHMS ROK DÝCHACÍ ORGÁN ZAŽÍVACÍ ÚSTROJÍ

13 VÝZNAM NEMOCÍ DÝCHACÍ SOUSTAVY II. •Telata ošetřené během prvních 3 měsíců pro zánět plic v porovnání s telatama bez ošetření pro zánět plic: –2,45x více úhynu před prvním telením (Waltner- Toews, 1986); –Větší riziko předčasného vyřazení (Cobo-Abreu et al., 1979, Curtis et al., 1988); –Telení s 50%-ovou pravděpodobností, a –Pokud se otelily, po 6 měsíců (Correa et al., 1988). •Náklady na ošetření dýchací soustavy činí až 50%-ů nákladů na medikamenty na infekční choroby (Webster et al., 1985).

14 VÝZNAM NEMOCÍ DÝCHACÍ SOUSTAVY III. •USA – výkrm býků: –Ztráta kvůli BRD je 1 miliarda USD/rok, –Od výběru do poražení se náklady chovu zvýší až o 7%-ů kvůli BRD, –2-6% činí náklady na prevenci a medikamenty kvůli BRD z úplných nákladů na chov (Griffin, 1997); –Náklady vzniknuté úhynem činí 624 milionů USD (Ishmael, 2001)

15 VÝZNAM NEMOCÍ DÝCHACÍ SOUSTAVY IV. •USA - Kalifornie: –86% ekonomických nákladů vzniknutých kvůli nemocí telat způsobil zánět plic a průjem (Sischo, 1990). •Evropa: –Nemoce dýchací soustavy ročně u 16 milionů skotu, –576 milionů ECU/rok je ztráta produktivity pro nefatální případy (Reeve-Jonhson, 1998) •Nizozemsko: –75 milionů USD/rok je ztráta kvůli BRD (van der Fels-Klerx et al., 1998)

16 BRDC Odhady ekonomických ztrát v Maďarsku

17 •Největší rizikové věkové skupiny: < 6 měsíců (max. 15 měsíců) •Míra výskytu BRD u zvířat této věkové skupiny (%): 25 (7,5-70) •Celostátní odhady: –Základem byl celkový stav hospodářských zvířat v naší krajině dne 1. června 2012. (KSH): •705 000 skotů, z toho: –323 000 krav, –33 tisíc -březí jalovice ve vysokém stadiu, –18 tisíc -jalůvče napájením ( na 60 dní) a 15 tisíc býčků napájením (na 60 dní), –37 tisíc -vybrané jalůvče a 29 tisíc vybraných býčků, –56 tisíc mladého dobytka (od 6 měsíců) a 78 tisíc žírného skotu (od 6 měsíců), –116 tisíc jalovic 1-2 let stará. Výskyt BRDC

18 Škody způsobené BRDC u telat a jalovic chovaných v systému s produkcí mléka •Snížení růstu hmotnosti u telat a jalovic: –Zpoždění 1. zabřeznutí a telení –Nižší výkon dojných krav (kratší užitečnost) •Předčasné vyřazování •Úhyn •Snížená produkce mléka v 1. laktaci •Snížená fertilita: –Říje –Rané zmetání –Pozdní zmetání •Náklady na ošetření: –Náklady na medikamenty, –Poplatky veterináře, –Přesčasové pacovní hodiny zaměstnanců

19 Škody způsobené BRDC během krmení býků •Snížení hmotnosti žírného skotu (klinické příznaky, chorobné změny plíce) •Předčasné vyřazování •Úhyn •Zhoršení kvality krmiva •Zhoršení kvality masa •Oslabení plic, častí masa •Náklady na ošetření: –Náklady na medikamenty, –Poplatky veterináře, –Přesčasové pacovní hodiny zaměstnanců

20 •Snížení hmotnosti telat, mladých jalovic, žírného skotu : –Snížení hmotnosti (kg/den):0,15 –Délka vlivu nemoci (den): 100 •Úhyn telat a mladého dobytku: –Poměr úhynu (riziková věková skupina %): 5 (1-20) –Průmerný čas úhynu (den): 90 •Předčasné vyřazování telat a mladého dobytku: –Poměr předčasného riziková věková skupina %): 7 (3,8 - 9,5) –Průmerný čas vyřazování (den): 120 –Hmotnost jalovice při vyřazování (kg): 105 –Hmotnost býku při vyřazování(kg): 115 •Snížení produkce mléka v 1. laktaci: –Míra snížení týkající se ročnou produkci mléka (%): 1,5 Vliv BRDC na výrobní index I.

21 •Zhoršení fertility: –Říje a rané zmetání: •Poměr říje (%): 1,5 (0,5 – 13,5) •Poměr raného zmetání (%): 1 (0,5 – 10,8) •Prodloužené období odchovu: –Prodloužení 1. úspěšného období zabřeznutí (den): 60 •Náklady na inseminace •Pozdní zmetání: •Poměr pozdního zmetání (%): 0,8 (0 – 11,3) •Prodloužené období odchovu: –Zmetání v březosti v den: 240 •Předčasné vyřazování jalovice z prvního vrhu Vliv BRDC na výrobní index II.

22 •Náklady na medikamenty: –Počet ošetření/tele: 2 •Přesčasové pacovní hodiny zaměstnanců –Přivykání na napájení z vedřa (po nahrazení vyřazených zvířat): •Každodenníčinností (minut/zvíře/den): 15 •Doba trvání přivykání (den): 7 –Ošetření nemocných zvířat: •Celková délka denního ošetření (minut/zvíře/den): 15 •Celková délka ošetření(den): 7 –Každodenní přesčasové hodiny během epidemii: •Změnený pracovný čas denně (minut/zvíře/den): 0,3 •Doba trvání epidemie(den): 35 Vliv BRDC na výrobní index III.

23 Odhad celostátních škod způsobených BRDC (tisíc HUF/rok) Zvýšení náklady na krmení jalovic22 650 Náklady na předčasné vyřazování784 176 Náklady vzniknuté úhynem695 461 Snížení produkce mléka v 1. laktaci23 323 Zhoršení fertility39 078 Náklady na medikamenty149 636 Přesčasové hodiny zaměstnanců50 378 Škody vzniknuté kvůli nižší hmotnosti žírného skotu36 428 Celostátní škody 1 801 129 HUF 6 433 EUR Ztráty spolu/průměrná kráva (HUF) 5 576 HUF 19.92 EUR

24 Odhad celostátních škod způsobených BRDC na farmě s chovem tisíce skotů (HUF/rok) Zvýšené náklady na krmení jalovic 70 038 Náklady na předčasné vyřazování 2 424 828 Náklady vzniknuté úhynem 2 150 504 Snížení produkci mléka v 1. laktaci 72 118 Zhoršení fertility 120 837 Náklady na medikamenty 462 705 Přesčasové hodiny zaměstnanců 155 777 Škody z nižší hmotnosti žírného skotu 112 641 Ztráty na farmě 5 569 449 HUF 19 891 EUR Ztráty spolu/průměrná kráva (HUF) 5 569 HUF 19.89 EUR

25 Rozdělení ztráty kvůli BRDC snížení produkci mléka v první laktaci 1,3% zhošení fertility 2,2% náklady na medikamenty 8,3% náklady hospodáře na přesčasové hodiny 2,8% snížení hmotnosti žírného skotu 2,0% snížení hmotnosti jalovic a mladého dobytku 1,3% úhyn telat a mladého dobytku 38,6% náklady na předčasné vyřazování telat a mladého dobytku 43,5%

26 SOUHRN KONKLUZE

27 Odhady škod vzniknutých kvůli BRDC •1,8 miliardy HUF ročně v Maďarsku. •5,6 miliony HUF ročně na farmě s chovem 1000 krav. •Velikost škod je podceněna v porovnání se skutečnou škodou, protože vlivy nemocí nebylo možné určit v číslech. •Subklinický BRD ovlivňuje negativne výrobní indexy, způsobuje značné škody. •Zatlačení chronického BRD může přispívat k zvýšení zisku farem na chov skotu.

28 •Ztráta zisku, výpadek příjmu kvůli snížené produktivitě •Subklinické nemoci - značné škody •Priority, zamezitelná velikost ztrát •Velké rozdíly mezi stády •Ztráty – pro analýzu nákladů-zisku veterinářského programu Ztráty způsobené nemocemi ve stádě hospodářských zvířat

29 –Optimalizace provozního řádu a snížení environmentálních rizikových faktor –Krmení na vysoké úrovni –Programy imunity –terapie a očkování na základě programu Možnosti pro potlačení příčin nemocí ve stádě

30 Ekonomické vyhodnocení veterinářských programů na farmách •Velikost realizovatelného zisku je možné odhadnout (efektivita projetků a rozdělení zdroje síly) •Monitorování •Zlepšení úrovně manažmentu veterinářství = zvýšení rentabilnosti! –INVESTICE! (návratnost investovaného kapitálu 200-600%, průměrně 300%)

31

32 +36-30-488-76-51 Ozsvari.Laszlo@aotk.szie.hu Děkuji za pozornost! 32


Stáhnout ppt "Ekonomické škody vzniknuté nemocí BRDC MEZINÁRODNÍ AKADEMIE SKOTŮ BUDAPEŠŤ, 27. dubna 2013. Dr. Ózsvári László PhD, MBA docent univerzity, vedoucí katedry."

Podobné prezentace


Reklamy Google