Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK SIX SIGMA (1). © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Po absolvování tohoto kurzu budete: znát základní terminologii jakosti umět.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK SIX SIGMA (1). © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Po absolvování tohoto kurzu budete: znát základní terminologii jakosti umět."— Transkript prezentace:

1 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK SIX SIGMA (1)

2 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Po absolvování tohoto kurzu budete: znát základní terminologii jakosti umět popsat metodologii Šest Sigma a její použití pro zdokonalení jakosti umět použít postup šesti kroků k šest sigma na měření, zdokonalení a řízení jakosti CÍLE KURZU   

3 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Co je kvalita ? Jak ji můžeme měřit? Kvalita je to co vede k úplné spokojenosti zákazníka. S kvalitou je to jako s módou - neustále se mění, protože se mění i požadavky našich zákazníků. Sigma úroveň je univerzálním měřítkem kvality. Vyjadřuje úroveň počtu vad výrobku, služeb nebo informací

4 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK úplně prasklá chutnající přepraženě viditelně přepražená částečně prasklá vůbec neprasklá zrna kukuřice

5 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK KŘIVKA NORMÁLNÍHO ROZDĚLENÍ úplně praskláchutnající přepraženě viditelně přepražená částečně prasklá vůbec neprasklá

6 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK VÝTĚŽNOST A SIGMA  +1  +2  +3  +4  +5  +6  -1  -2  -3  -4  -5  -6  výtěžnost 93,32% výtěžnost 99,379% výtěžnost 99,9767% výtěžnost 99,99966%

7 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Proč Šest sigma ? úplně prasklá mírně přepražen á viditelně přepražená částečně prasklá vůbec neprasklá zrna pražené kukuřice Ještě ujde To je paráda 1 x  úplně prasklá mírně přepražená viditelně přepražená částečně prasklá vůbec neprasklá zrna pražené kukuřice 1 x  66 % dobrýc h 17 % špatnýc h 6 x  100 % dobrýc h 0 % špatnýc h zákazník

8 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK ÚROVEŇ 4 SIGMA • Více než 20 000 nesprávně předepsaných léků každý rok • Více než 15 000 novorozenců upadlých lékařům, nebo sestrám každý rok • Asi 8.6 hodin bez elektřiny, vody, topení každý rok • Výpadek telefonních linek skoro 10 minut každý týden • Dvě krátké nebo dlouhé přístání na letišti O´Hare každý den (také v New Yorku, Los Angeles, Atlantě...) • Téměř 500 nezdařilých chirurgických operací každý týden • 2 000 ztracených poštovních zásilek každou hodinu

9 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Šest kroků k Šest sigma VÝROBKUSLUŽBY Definice VÝROBKU, který vyrábíte, nebo SLUŽBY, kterou poskytujete 1 ZÁKAZNÍKŮ Identifikace ZÁKAZNÍKŮ a zjištění jejich klíčových požadavků 2 POTŘEB Určení vašich POTŘEB k poskytování výrobků a služeb tak, aby uspokojovaly zákazníka 3 POSTUPU Definice POSTUPU, kterým vykonáváte vaši práci (sestrojení mapy procesu) 4 ZDOKONALENÍ ZDOKONALENÍ postupu tak, aby produkoval méně vad a omezení zbytečných činností 5 NEUSTÁLÉZDOKONALOVÁNÍ NEUSTÁLÉ ZDOKONALOVÁNÍ měřením, analýzou a řízením zdokonaleného procesu 6

10 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 1. krok - Co děláte Cíle: PRODUKTY  DEFINOVAT VAŠE PRODUKTY (VÝROBKY, SLUŽBY NEBO INFORMACE, KTERÉ POSKYTUJETE) JEDNOTKU  URČIT JEDNOTKU(KY) MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ VAŠICH PRODUKTŮ

11 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Jednotka měření množství produktů  Je pozorovatelná a počitatelná  Má počáteční a konečnou hodnotu - podle místa hodnocení jakosti práce (např. vyhovuje-li váš produkt požadavkům nebo ne)  Představuje ukončenou práci, která opouští vaši pracovní oblast  Je to (obvykle) jednotlivé hodnocení a ne průměrná hodnota  Souvisí s finálními výsledky, kterých se naše organizace snaží dosáhnout

12 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 2. krok: Pro koho to děláte? Cíle: ZÁKAZNÍKY  IDENTIFIKOVAT VAŠE ZÁKAZNÍKY POŽADAVKY  ZJISTIT JEJICH KLÍČOVÉ POŽADAVKY VADA, VADNÝ  DEFINOVAT POJMY VADA, VADNÝ zde jsou čtyři vady a dva vadné výrobky

13 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 3. krok - Co k tomu potřebujete? Cíle: POTŘEBY  DEFINOVAT VAŠE POTŘEBY (CO POTŘEBUJETE OD VAŠICH DODAVATELŮ) ZDROJE  NAJÍT MOŽNÉ ZDROJE (DODAVATELE)

14 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 4. krok: Jak to děláte? Cíl: MAPUPROCESU  SESTROJIT MAPU PROCESU

15 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Standardní symboly pro sestrojování mapy procesu Začátek nebo konec procesu Dílčí činnost nebo úkol Kontrolní nebo rozhodovací místo Čekání nebo prostoj Předem definovaná posloupnost známých dílčích kroků nebo činností

16 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Mapa procesu výroby pražené kukuřice Postavím hrnec na plotnu a zapnu ohřev Nasypu kukuřici a zakryji hrnec Naliji olej do hrnce Vezmu hrnec s pokličkou Potřesu hrncem Příprava všech materiálů Čekám asi 2 minuty dokud se olej zahřeje Čekám dokud nezačne kukuřice praskat Ano Ne Přestala kukuřice praskat? Sundám hrnec z plotny Znovu potřesu hrncem Ochutím solí Odkryji hrnec Přepraženo ? Vyhodím

17 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 5. krok: Jak to lze dělat lépe? Cíle: POTŘEBNÉ ÚDAJE  SHROMÁŽDIT POTŘEBNÉ ÚDAJE FORMOU ZÁZNAMŮ ČETNOSTÍ ZOBRAZIT ÚDAJE  ZOBRAZIT ÚDAJE POMOCÍ PARETOVA DIAGRAMU ANALYZOVAT PŘÍČINY  ANALYZOVAT PŘÍČINY VÝZNAMNÝCH VAD POMOCÍ DIAGRAMU PŘÍČIN A NÁSLEDKU ZDOKONALIT  ZDOKONALIT MAPU PROCESU

18 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Záznam četnosti vad

19 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Paretův diagram PARETŮV DIAGRAM VADY ZRN KUKUŘICE, LEDEN 138 47 4 0 20 40 60 80 100 120 140 160 mírně přepraženáviditelně přepraženáneprasklá DRUH VADY POČET VAD

20 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Diagram příčin a následku měřeníprostředílidé materiál přepražený popcorn zařízenímetody Poškozený hrnec (tenké dno) Regulace teploty Krátké třesení hrncem Hluk - není slyšet praskání Rozptylující Množství olejeNezaškoleni Pozdě vysypáno z hrnce Neznají proces Nepozorní

21 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 6. krok: Jak dobře (podle zákazníka) to děláte? Cíle: MĚŘITHLEDAT  MĚŘIT KVALITU A HLEDAT MOŽNOSTI KE ZLEPŠENÍ A NEZASTAVIT SE...  A NEZASTAVIT SE... jakost čas náklady

22 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK ZDOKONALOVÁNÍ JAKOSTI POPCORNU Přepražení, období červenec až leden KATEGORIE (Category) CO (What) KDY (When) KDO (Who) POZNÁMKY (Comments) Chutnající přepraženě Koupit nový hrnec únorMartinaOpožděno (peníze) Upravit regulaci teploty únorRichardProvedeno Praktické školení březenHankaBěží Snížení hluku v kuchyni březenRadomírBěží

23 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK MAPA POSTUPU ŠESTI KROKŮ START PRODUKTU DEFINICE PRODUKTU, KTERÝ POSKYTUJETE ZÁKAZNÍKŮ IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKŮ A POŽADAVKŮ POTŘEB URČENÍ VAŠICH POTŘEB A BB/C POSTUPU DEFINICE POSTUPU PRÁCE ZDOKONALENÍ ZDOKONALENÍ POSTUPU ANALÝZA A ŘÍZENÍ ANALÝZA A ŘÍZENÍ PROCESU ŠEST SIGMA? JAKOST ŠEST SIGMA? A ANO B C C OBEZNÁMIT SVÉ KOLEGY SE ZÍSKANÝMI POZNATKY B NE

24 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK... není úkolem jenom několika našich kolegů JAKOST MUSÍ BÝT NEDĚLITELNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ NAŠÍ ČINNOSTI


Stáhnout ppt "© DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK SIX SIGMA (1). © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Po absolvování tohoto kurzu budete: znát základní terminologii jakosti umět."

Podobné prezentace


Reklamy Google