Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

L UCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ (J AN A K AREL IV.) Mgr. Eva Moravčíková ZŠ U Školy Prezentace byla vytvořena v rámci projektu Podpora moderních forem výuky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "L UCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ (J AN A K AREL IV.) Mgr. Eva Moravčíková ZŠ U Školy Prezentace byla vytvořena v rámci projektu Podpora moderních forem výuky."— Transkript prezentace:

1 L UCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ (J AN A K AREL IV.) Mgr. Eva Moravčíková ZŠ U Školy Prezentace byla vytvořena v rámci projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje

2 O BSAH : JAN LUCEMBURSKÝ: stručný životopis Jana Lucemburského (J. L.) zajímavosti ze soukromého života J. L. bitva u Kresčaku domnělá podobizna Jana Lucemburského územní zisky Jana Lucemburského shrnutí J. L. života

3 Karel IV.: stručný životopis Karla IV. (K. IV.) shrnutí Karlova života domnělá podobizna Karla IV. dobová vyobrazení Karla IV. korunovační klenoty hrad Karlštejn úryvek z Vita Caroli „spojovačka“ (data)spojovačka“ (data) test – Lucemburkové

4 JAN LUCEMBURSKÝ (1310 – 1346) otec – Jindřich VII. Lucemburský (císař Sv. ř. ř.) Manželka – Eliška Přemyslovna ve světě – uznávaný bojovník a diplomat, obliba rytířských turnajů, šíření slávy v Českém království – „Král cizinec“ spory s českou šlechtou (x Jindřich z Lipé) roku 1333 udělil synovi Karlovi titul markrabě moravský 1346 – zahynul v bitvě u Kresčaku (na straně Francouzů ve stoleté válce)

5 Z AJÍMAVOSTI ZE SOUKROMÉHO ŽIVOTA J.L. s manželkou Eliškou si příliš nerozuměl Eliška snila o slávě Českého království x Jan se o domácí české záležitosti tolik nezajímal Eliška uvězněna na Mělníce, odebrány děti prvorozený syn Václav (Karel IV.) – odvezen v 7 letech do Francie v bitvě u Kresčaku bojoval Jan slepý – v bitvě bojoval na koni uvázaném mezi dvěma koňmi rytířů po porážce J.L. odnesli do stanu vítězného anglického prince angl. princ si vzal na památku statečného rytíře z jeho přilby tři supí pera

6 B ITVA U K RESČAKU : „Když zaslechl povel k boji, zeptal se, kde je jeho syn Karel. Průvodci mu řekli, že nevědí, že se však nejspíš někde bije, načež král pravil:"Pánové, jste dnes všichni mými přáteli a bratry ve zbrani, proto vás žádám, jelikož sám jsem slepý, veďte mne tak daleko do bitevní vřavy, abych měl nepřátele na dosah meče." Rytíři souhlasili, a protože ho nechtěli ztratit v mačkanici lidí, svázali otěže koní dohromady. Krále pak dle jeho přání vysunuli o něco kupředu a tímto způsobem postupovali proti Angličanům... Postoupili však příliš kupředu a byli všichni na místě pobiti. Ráno je nalezli na zemi mrtvé, s koňmi navzájem spojenými.“ „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal.“ • (Zbraslavská kronika)

7 D OMNĚLÁ PODOBA J ANA L UCEMBURSKÉHO (1296–1346):

8 J.L. PŘIPOJIL K Č ECHÁM C HEBSKO, OBOJÍ L UŽICI, A ŠSKO A S LEZSKO (1335):

9

10 JAN LUCEMBURSKÝ – KRÁL ČESKÝ, HRABĚ LUCEMBURSKÝ, TITULÁRNÍ KRÁL POLSKÝ Doba vlády: 1310–13461310346 Korunovace: 7. únor 13117. únor1311 Narození: 10. srpen 1296 Lucembursko10. srpen1296Lucembursko Úmrtí: 26. srpen 1346 (50 let) Kresčak26. srpen1346Kresčak Pochován: LucemburkLucemburk Předchůdce: Jindřich KorutanskýJindřich Korutanský Následník: Karel IV.Karel IV. Manželky: I. Eliška Přemyslovna (1310–30), II. Beatrix Bourbonská (1334–46)Eliška Přemyslovna Beatrix Bourbonská Dynastie: LucemburkovéLucemburkové Otec: Jindřich VII. LucemburskýJindřich VII. Lucemburský Matka: Markéta BrabantskáMarkéta Brabantská

11 K AREL IV. (1346 - 1378) narozen roku 1316 v Praze jako Václav, syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny ve třech letech odebrán matce, do sedmi let pobýval na hradech Loket a Křivoklát vychováván na francouzském dvoře (od 7 let) francouzský král Karel IV. – Václavův strýc (podle něj přijal Václav při biřmování jméno Karel) pobyt ve Francii – vladařská a kulturní inspirace, vzdělával se, účastnil se přednášek na univerzitě v Sorboně rok 1333 - povolán otcem zpět do Čech – titul markrabě moravský, správa Moravy, ale i Čech

12 rok 1346 – římský a český král, o rok později korunován na českého krále v bazilice sv. Víta, o devět let později kardinálem korunován na císaře v Římě rok 1348 – založil Pražské vysoké učení (Karlova univerzita) – 1. ve střední Evropě založil Nové Město pražské, stavební práce na Svatovítské katedrále (stavitelé - Matyáš z Arrasu, Petr Parléř) vystavěn Karlův most (na místo Juditina) doba hladomoru – nebyla pro lidi práce – tzv. Hladová zeď na Petříně vystavěn hrad Karlštejn (kaple sv. Kříže – korunovační klenoty) vystavěn Emauzský klášter na Novém Městě

13 diplomatická jednání a sňatky „z rozumu“ (Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická, Alžběta Pomořanská) synové: Václav, Jan, Zikmund 1344 – založeno arcibiskupství v Praze – 1. arcibiskup – Arnošt z Pardubic nechal vyhotovit korunovační klenoty pokus o omezení moci panstva – zákoník „Maiestas Carolina“ – neprošlo jako císař – Zlatá bula (1356) – výjimečné postavení Českého království v říši sepsal „Vita Caroli“ – vlastní životopis přezdívka – „Otec vlasti“

14 KAREL IV. (ČESKÝ KRÁL - JAKO KAREL I. – 1346-1378, LOMBARDSKÝ KRÁL (1355), ŘÍMSKÝ KRÁL (1346-1355) A CÍSAŘ (1355-1378): Doba vlády: 1346-137813461378 Narození: 14. května 1316 Praha14. května1316Praha Úmrtí: 29. listopadu 1378 (62 let) Praha29. listopadu1378Praha Pochován: Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha Předchůdce: Ludvík IV. Bavor v říši, Jan Lucemburský jako český králKatedrála svatého Víta, Václava a VojtěchaLudvík IV. BavorJan Lucemburský Následník: Václav IV.Václav IV. Manželky I. Blanka z Valois (1323–48), Anna Falcká (1349–53), Anna Svídnická (1353–62), Alžběta Pomořanská (1363–78)Blanka z ValoisAnna FalckáAnna SvídnickáAlžběta Pomořanská Potomci: Markéta *1335, †1349; Kateřina *1342, †1379; Václav *1350, †1351; Eliška *1358, †1373; Václav IV. *1361, †1419; Anna *1366, †1394; Zikmund *1368, †1437; Jan Zhořelecký *1370, †1396; Markéta *1373, †1410D Dynastie: Lucemburkové, Otec Jan Lucemburský *1296, †1346, Matka Eliška PřemyslovnaLucemburkovéJan Lucemburský

15 D OMNĚLÁ PODOBIZNA K ARLA IV.:

16 D OBOVÁ VYOBRAZENÍ K ARLA IV.:

17

18 K ARLŠTEJN :

19 Korunovační klenoty:

20 K AREL IV. – V ITA C AROLI : „Toto království jsme našli tak zpustošené, že jsme nenašli jediný svobodný hrad, který by nebyl zastaven se všemi královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v měšťanských domech jako jiní měšťané. Pražský hrad byl tak zpustošen, pobořen a rozbit, že se od časů krále Otakara II. celý sesul až k zemi. Na tom místě jsme dali nově vystavět velikánský a krásný palác s velkým nákladem, jak je dnes kolemjdoucím patrno. V té době jsme poslali pro svou manželku, neboť byla dosud v Lucembursku. Ta pak přišedši měla po roce prvorozenou dceru jménem Markéta. V těch dobách dal nám náš otec markrabství moravské a toho titulu jsme užívali. Když pak obec šlechetných mužů z Čech přihlédla k tomu, že pocházíme ze starobylého rodu českých králů, poskytla nám z lásky k nám pomoc, abychom mohli zpět získat hrady a královské statky.”

21 V YTVOŘ SPRÁVNÉ DVOJICE ( SPOJ ): 1346-1378 vymření Přemyslovců po meči 1348 vláda Jana Lucemburského 1310-1346 založení Arcibiskupství pražs. 1344 K.IV. korunován říms. císařem 1355 vláda Karla IV. 1333 založení Karlovy univerzity 1306 K.IV. – markrabě moravský

22 TEST - zakroužkuj správné odpovědi: Jaké je pravé jméno Karla IV.? a) Václav b) Vladimír c) Vlastislav d) Vratislav V jakých letech vládl? a) 1344–1378 b) 1346–1378 c) 1345–1378 d) 1347–1378

23 Proč byl založen Karlštejn? a) na obranu b) na konání plesů c) na uchování korunovačních klenotů d) jako letní sídlo Jak se Karlu přezdívalo? a) Otec Země koruny české b) Otec vlasti c) Otec Prahy d) Otec Česka V jaké bitvě zemřel jeho otec? a) námořní b) u Kressenbrunnu c) nezemřel v bitvě d) u Kresčaku

24 Kdy podnikl korunovační cestu do Říma? a) 1355 b) 1356 c) 1357 d) 1358 Bylo Pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství? a) ano b) ne c) možná d) nevím Otcem Karla IV. byl: a) Karel Veliký b) Jindřich VII. c) Jan Lucemburský d) Filip IV.

25 V letech 1323-1333 byl Karel vychováván v: a) Anglii b) ve Francii c) ve Španělsku d) v Rusku Jak se jmenovala první manželka Karla IV.? a) Anna Falcká b) Alžběta Pomořanská c) Blanka z Valois d) Eliška Přemyslovna

26


Stáhnout ppt "L UCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ (J AN A K AREL IV.) Mgr. Eva Moravčíková ZŠ U Školy Prezentace byla vytvořena v rámci projektu Podpora moderních forem výuky."

Podobné prezentace


Reklamy Google