Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úhrady zdravotní péče v roce 2014 ???

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úhrady zdravotní péče v roce 2014 ???"— Transkript prezentace:

1 Úhrady zdravotní péče v roce 2014 ???
MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

2 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

3 Pokles výdajů na zdravotnictví
Výdaje v mil. Kč Výdaje jako % HDP 2009 7,80 % 2010 7,66 % 2011 7,58 % 2012 ? 7,67 % ? Pokles podílu výdajů na zdravotnictví z celkového HDP dokazuje, že díky chybným politickým rozhodnutím a nezájmu ministra Hegera o svěřený resort dopadla krize na zdravotnictví více, než bylo nutné. Podle odhadu Mz vznikla v důsledku ekonomické krize a růstu DPH zdravotnictví v letech 2009 – 2012 ztráta 36 mld. Kč 24 mld. Kč zaplatily zdravotní pojišťovny ze svých rezerv 12 mld. Kč zaplatila zdravotnická zařízení (vnitřní dluh, okrádání zaměstnanců…) MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

4 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

5 Zvyšování DPH 2012: Zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % (+ 40 %) 2013: Zvýšení obou sazeb DPH o 1 procentní bod na 15 % a 21 % Ministr Heger souhlasil i se sjednocením obou sazeb (17,5 %) Zdravotnická zařízení z daňového hlediska konečným spotřebitelem svých vlastních služeb. Proč? Nulová sazba DPH na léky existuje v rámci EU např. ve Velké Británii, Švédsku, Maltě… Proč ne v ČR ? Státní rozpočet vysává v letech 2012 a 2013 cestou zvyšování DPH ze zdravotnictví navíc 6,6 mld. Kč ! MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

6 Nespravedlnost v platbách pojistného
Zdroj: Zdravotně pojistný plán VZP MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

7 Stát versus plátci pojistného
MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

8 Struktura financování zdravotnictví
2007 2008 2009 2010 2011 Zdravotní pojišťovny 75,9 % 74,6 % 74,7 % 77,0 % 78,1 % Rozpočtové výdaje 9,5 % 8,1 % 8,9 % 7,2 % 5,8 % Veřejné výdaje celkem 85,4 % 82,7 % 83,6 % 84,2 % 83,9 % Soukromé výdaje 14,6 % 17,3 % 16,4 % 15,8 % 16,1 % Veřejné zdravotní pojištění hraje rozhodující roli ve financování zdravotnictví. Nadstandardy reálně neexistují a není tedy prostor pro připojištění. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

9 Dynamika příjmů ZPoj V roce 2012 příjmy oproti roku ,305 mld. Kč (+2,0%) Průměrný příjem na 1 pojištěnce: ,- Kč 1 „státní“ pojištěnec: ,- Kč 1 „nestátní“ pojištěnec: ,- Kč Zdroj: Analytická komise pro DŘ MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

10 Dynamika nákladů Zpoj. PL a PLDD 126,9 % 128,9 % 5,8 %
Rok 2008 = 100 % 2011 2012 Relativní váha PL a PLDD 126,9 % 128,9 % 5,8 % AS + gynekologie 122,1 % 123,8 % 9,9 % Rehabilitace 134,1 % 139,9 % 1,1 % Domácí péče 129,2 % 130,3 % 0,6 % Komplement 112,8 % 117,0 % 3,9 % Ambulantní péče celkem 120,4 % 122,0 % 26,2 % Nemocnice 116,4 % 117,1 % 46,7 % ZZS 125,5 % 142,0 % 0,9 % Léky na Rp. 104,2 % 110,2 % 16,1 % Zdravotní péče celkem 113,5 % 115,6 % 100 % Jakou vypovídací hodnotu mají tato čísla ??? Tato čísla nevypovídají prakticky nic o příjmech jednotlivých ZZ. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

11 Kolik platí jednotlivé pojišťovny
Zdroj: VZP MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

12 Nedostatek peněz i lékařů
Kvůli stárnutí populace a rozvoji medicíny rostou výdaje na zdravotní péči a potřeba lékařů všude ve světě. Výdaje na zdravotnictví Průměr států OECD v roce 2000: 7,8 % HDP (ČR 6,6 %) Průměr států OECD v roce 2008: 9,0 % HDP (ČR 7,2 %) Počet lékařů V uplynulé dekádě se počet lékařů v rámci zemí OECD zvyšoval v průměru o 2 % ročně (v ČR o 1,6 % ročně) Stagnace výdajů = pokles kvality a dostupnosti zdravotní péče ! Chceme to? Ani zdravotnictví není perpetum mobile MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

13 7,5 % HDP nemůže stačit Ze všech sledovaných států OECD investují menší podíl svého HDP do zdravotnictví pouze Korea, Polsko, Chile, Turecko a Mexiko Státy EU-15 v průměru 8,9 % HDP Za stávající peníze již není současná kvalita a dostupnost zdravotní péče udržitelná Korupce existuje, ale vnitřní rezervy systému nejsou dostatečné – vysoká „efektivita“ na úkor zdravotníků Snížit kvalitu a omezit dostupnost ? - NE Zvýšit výdaje ? - ANO ČLK musí hájit evropskou úroveň české medicíny MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

14 Jak problém „řeší“ Mz Omezování úhrad
NE, ZZ nemohou nést veškerá ekonomická rizika ČLK požaduje dodržování SZV jako ceníku obsahujícího minimální ceny výkonů Zpřísnění regulací NE, spotřebu zdravotní péče mají pojišťovny regulovat na straně pacienta a ne prostřednictvím ZZ Zavádění principů tzv. řízené péče NE, ČLK v zájmu bezpečnosti pacientů nesouhlasí s omezováním autonomie lékařů MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

15 Likvidace interny 2012 2013 11022 Body 320 241 Čas 40 minut 30 Minutová režie 2,82 bodů/min 2,87 bodů/min Celkem bodů 433 327 11023 160 120 20 minut 15 216 163 Důsledkem sjednocení časů klinických vyšetření je pokles příjmů za nejběžnější vyšetření o 25 %. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

16 Pokles dostupnosti zdravotní péče
Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. o minimální dostupnosti ZS 35 minut: PL, zubař… 45 minut: internista, chirurg, diabetolog… 60 minut: kardiolog, revmatolog, dermatolog, psychiatr… 90 minut: alergolog… 60 minut: základní nemocnice 120 minut: traumatologie, infekce, onkologie… Výrazné zhoršení oproti současnému stavu Snížení úrovně veřejného zdravotnictví vyvolá poptávku po zdravotnictví „nadstandardním“ Zdůvodnění pro likvidaci „nepohodlných“ ZZ MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

17 Pokles dostupnosti zdravotní péče
Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. o minimální dostupnosti ZS TEP – 52 týdnů ECHO – 10 týdnů AG – 8 týdnů NMR – 5 týdnů CT – 3 týdny Medicínské nesmysly Omezení úhrad činí i tyto požadavky nesplnitelnými Dostupnost ZS omezuje úhradová vyhláška Úhradová vyhláška je v rozporu se zákonem č. 48/1997 Sb. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

18 Pokles bezpečnosti zdravotní péče
Vyhláška č. 99/2012 Sb. o personálním zajištění ZS Spojené lůžkové fondy Možnost lékaře poskytovat péči v jiném oboru Slučování služeb a lékaři na telefonu ÚPS slouží sám lékař bez specializované způsobilosti v oboru Menší počet SZP a PZP Vyhláškové minimum je pro manažery ekonomické optimum Tlak úhradové vyhlášky Místo řešení nedostatku lékařů legalizace personálního marasmu MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

19 Omezování solidarity Zdravých s nemocnými Bohatých s chudými
Regulační poplatky a přímé platby dopadají pouze na nemocné, největší tíhu nesou senioři Ochranné limity jsou děravý cedník Neschopenka jako luxus Bohatých s chudými Přetrvává nespravedlnost v platbách pojistného (stropy přechodně zrušeny, ale zvýhodnění OSVČ trvá) V případě zavedení dvousložkového pojistného by jeho část platili lidé ve stejné výši bez ohledu na své příjmy Občané mají oprávněný pocit, že platí stále více a přitom za své peníze dostávají stále méně ! MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

20 Omezování svobody Posilování moci pojišťoven nad ZZ i pacienty
Omezení možnosti měnit pojišťovnu Prohlubování nerovnosti ve smluvních vztazích Podle plánů ministra Hegera (novela z. 48/1997 Sb.) by Zpoj rozhodovaly o síti ZZ i o výši úhrady za služby jednotlivým ZZ. Omezování autonomie lékaře v rozhodování Lékaři ekonomicky motivováni k tomu, aby omezovali oprávněné zákonem garantované nároky pacientů Řízená péče (lékař zodpovídá, ale pojišťovna rozhoduje) Pozitivní listy Ohrožení bezpečnosti pacientů – krize etická a morální MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

21 ČLK navrhla zrušení úhradové vyhlášky
Právní oddělení ČLK zpracovalo a 39 senátorů (Dr.Dernerová) podalo návrh na zrušení úhradové vyhlášky č. 475/2012 Sb. Nerovnost Nesmluvní ZZ dostává za akutní péči, jejíž poskytování nesmí odmítnout, pouhých 75 % Za péči o nejnáročnější pacienty dostává od určitého limitu ZZ jen úhradu 30 %, přičemž nemůže tuto péči odmítnout Nepředvídatelnost ZZ zjistí až v pololetí 2014, za kolik pracovalo v roce 2013 Neufinancovatelnost Zákon garantuje pacientům určitou kvalitu zdravotní péče, ale vyhláška ji nezaplatí Lékaři jsou nuceni omezovat zákonné nároky svých pacientů MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

22 Ústavní soud zrušil úhradovou vyhlášku
Dne 22. října 2013 Ústavní soud přijal a dne 30. října 2013 vyhlásil nález spisová značka Pl. ÚS 19/13, kterým konstatoval, že vyhláška č. 475/2012 Sb. o stanovení hodnoty bodu, výše úhrad zdravotních služeb a regulačních omezení pro rok 2013 je v rozporu s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod. Vyhlášku jako celek současně zrušil uplynutím dne 31. prosince 2014. ÚS zároveň uložil Mz, aby pro rok 2014 připravilo vyhlášku, která bude respektovat jeho rozhodnutí a nebude v rozporu s Ústavou ČR. Rozhodnutí Ústavního soudu ministerstvo ignoruje ! MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

23 Návrh nové úhradové vyhlášky
Mz respektuje dohody, které s pojišťovnami uzavřeli poskytovatelé v segmentech: PL a PLDD, Ambulantní gynekologie RTG (součást komplementu) Lázně ČLK dohody nepovažuje za příliš výhodné pro lékaře, ale respektuje rozhodnutí SPL, SPLDD, SSG a dalších organizací zastupujících tyto poskytovatele. Mz respektuje dohodu s ČLK, že pro výpočet úhrady bude v roce 2014 používán SZV platný v roce 2012. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

24 Vyhláška a AS Pro ambulantní specialisty je návrh vyhlášky ještě horší než vyhláška č. 475/2012 Sb. Není kompenzován nárůst DPH, ani pokles ČNB způsobený pokles kurzu Kč (na nemocnice toto dopadá ještě tvrději) Zůstávají neústavní regulace za léky a vyžádanou péči Lékař nesmí omezovat oprávněné nároky pacienta na léčbu lege artis Zůstává neústavní pokles hodnoty bodu při vykázání vyššího počtu bodů (složitější pacienti) ZZ přitom nesmí pacienty odmítat Mz v důvodové zprávě tomuto okrádání lékařů říká „množstevní sleva“. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

25 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

26 Redukovaná hodnota bodu
Hbred = 0,30 + VS VS = ( 1,02 – 0,30 ) x limita VS = 0,72 x limita limita nemůže být větší než 1,0 VS nemůže být větší než 0,72 Hbred nemůže být větší než 1,02 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

27 Co znamená „Limita“ Poměr pojišťovnou uznaných bodů na RČ v roce 2011 a pojišťovnou uznaných bodů na RČ v roce 2013. Pokud by hodnota zlomku byla vyšší než 1,0, díky limitě se stejně použije hodnot jen 1,0 Čím více bodů na RČ ZZ vykáže, tím je hodnota zlomku nižší. Skutečnost, že se nezapočítávají RČ, na která byly v roce 2011 vykázány pouze minimální kontakt (09511) nebo telefonická konzultace (09513), limitu dále snižuje. Hodnotu bodu 1,02 může mít pouze to ZZ, které nevykáže na RČ více bodů než v roce 2011 a zároveň nemělo v roce 2011 žádná RČ s vykázanými pouze výkony nebo MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

28 Za více práce méně peněz
Příklady: ZZ v roce 2011uznaly Zpoj 100 bodů na RČ Body uznané na RČ 2013 oproti 2011 Hb red (přibližná) Příjem v Kč 90 % 1,02 90 bodů = 92,- Kč 100 % 100 bodů = 102,- Kč 110 % 0,95 110 bodů = 105,-Kč 120 % 0,90 120 bodů = 108,- Kč 130 % 0,84 130 bodů = 109,- Kč Pokud v roce 2011 ZZ na některá RĆ vykázalo pouze výkony nebo 09513, je situace ještě horší. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

29 Chyby navržené úhradové vyhlášky
Parametrické Principiální Nereflektuje rozhodnutí ÚS – je v rozporu s ústavním pořádkem ČR MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

30 Chyby parametrické - (AS)
Zachovává historické nespravedlnosti Historické limity úhrady i nákladů na léky a vyžádanou péči Nekompenzuje ZZ ztráty z minulých let Zastropování úhrady za RČ v roce 2013 na úrovni 98 % této úhrady roku 2011 Zkrácení časů klinických vyšetření (interna…) Nereflektuje zvyšování DPH Nereflektuje znehodnocení Kč spáchané ČNB Nekompenzuje zrušení tzv. regulačních poplatků U AS provázené poklesem hodnoty bodu z 1,05 Kč na 1,02 Kč Neodpovídá trendu posilování ambulantní péče MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

31 Jak se Mz „vypořádalo“ s rozhodnutím ÚS
Složitost úhradové vyhlášky znemožňující ZZ spočítat, kolik mají za práci dostat zaplaceno. Navrhovaná vyhláška používá ještě složitější matematické vzorce. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

32 Jak se Mz „vypořádalo“ s rozhodnutím ÚS
Rozdílné hodnoty bodu pro různé skupiny poskytovatelů jsou nepřípustné Rozdílné hodnoty zůstávají. Rozdílné reálné hodnoty bodu u jednotlivých poskytovatelů jsou nepřípustné a 0,30 Kč za bod nepokrývá ani náklady Každý AS bude mít svoji individuální Hbred Hbred uplatněná na všechny výkony může znamenat větší pokles úhrady než 0,30 Kč za „nadlimitní“ body MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

33 Jak se Mz „vypořádalo“ s rozhodnutím ÚS
Plošné regulace Regulace zůstávají s 0 % tolerancí a Zpoj je musí uplatnit Lineární nárůst přísnosti regulace (léky) Překročení Srážka do 0,5% 2,5 % 2 % 10 % 4 % 20 % 6 % 30 % 8 % 40 % MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

34 Jak se Mz „vypořádalo“ s rozhodnutím ÚS
Plošné regulace Zůstává limitace max. srážky na úrovni 15 % příjmu ZZ U léků snížena max. srážka z 50 % překročení na 40 %, u ostatních regulací se tento parametr nemění „Podvody“ ve velkém budou tolerovány i nadále – po dosažení hranice překročení o 8 % pro referenčním hodnotám se již regulační srážka nezvyšuje MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

35 Jak se Mz „vypořádalo“ s rozhodnutím ÚS
Není přípustná různá hodnota bodu s smluvních ZZ a u nesmluvních (jen 75 % úhrady) Vyhláška hodnotu bodu u nesmluvních ZZ nestanovuje, stanoví ji zvláštní cenový výměr ZZ musí znát dopředu limity, na které se vztahují regulace Zpoj musí sdělit referenční hodnoty do Stav, kdy ZZ ½ roku pracuje, aniž by vědělo, kolik ve skutečnosti za práci dostane, trvá MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

36 Závěr Mz návrhem úhradové vyhlášky ignoruje rozhodnutí ÚS.
Návrh vyhlášky je podle názoru ČLK v rozporu s ústavním pořádkem ČR. Za stejné výkony musí všechny Zpoj platit všem ZZ stejně. Plošné regulace musí nahradit fungující revizní systém zdravotních pojišťoven Neindikovanou zdravotní péči a zbytečné léky nechť Zpoj nehradí ! Chybí-li peníze na uspokojení zákonem garantovaných práv pacientů, je třeba peníze přidat nebo zákon změnit. ČLK návrh úhradové vyhlášky odmítá jako celek. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

37 Kam směřuje naše zdravotnictví ?
MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK


Stáhnout ppt "Úhrady zdravotní péče v roce 2014 ???"

Podobné prezentace


Reklamy Google