Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografické citace ČSN ISO 690 DOKUMENTACE Obsah, forma a struktura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografické citace ČSN ISO 690 DOKUMENTACE Obsah, forma a struktura."— Transkript prezentace:

1 Bibliografické citace ČSN ISO 690 DOKUMENTACE Obsah, forma a struktura

2 2 1. Důvody zařazení citací 2. Doporučení FEOSL 3. Norma ČSN ISO 690 4. Příklady citací 5. Formy citací 6. Odkazy na internet

3 Proč citovat? • •Citace organická součást každé seriozní práce (zpráva, projekt, článek, monografie, disertace, diplomová práce apod..). • •Uvádí zdroje poznatků, myšlenek, námětů (případně dat) použitých v textu práce. • •Zdroj předchozích poznatků a dalších vazeb pro čtenáře práce. • •Přispívá k lepšímu posuzování předloženého elaborátu. • •Neporušení autorských práv. • •Neporušení etického kodexu.

4 4 Doporučení pro citace - FEOSL •Respektovat normu ČSN ISO 690 •Sledovat změny normy • •Pro citaci použít jednotný způsob uvedení na konci textu(diplomové nebo bakalářské práce). Tento způsob citací je upřednostňován na fakultě, jiné možné způsoby dle normy nepoužívat.

5 ČSN ISO * 690 (01 0197) Dokumentace — Bibliografické citace Obsah, forma struktura • •Mezinárodní norma • •Nahrazuje normu ČSN 01 0197 Bibliografické citace z 29. 7. 1970 • •Platnost od prosince 1996 * ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci

6 Předmět aplikace normy • •„...specifikace prvků, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků apod.. v těchto publikacích a patentových dokumentů...“ • •„Stanoví a předepisuje pořadí prvků citace a ustavuje pravidla transkripce a formální úpravy informací získaných z pramenné publikace“

7 • •„Určena autorům a redaktorům při zpracování citací pro bibliografie a pro formulaci odkazů v textu...“ • •„Týká se citací publikovaných dokumentů jak v tištěné, tak i netištěné formě... ne pro citace rukopisů a jiných nepublikovaných materiálů.“ • •„Není určena pro úplný bibliografický popis užívaný knihovníky... rešeršéry...“ Oblast aplikace normy

8 Struktura bibliografických citací MO - monografické publikace Se - seriálové publikace Čá - části monografických publikací Př - příspěvek do monografické publikace Čl - články, příspěvky, stati v seriálových publikacích Pa - patentový dokument

9 Struktura: PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST. Název. Podřízená odpovědnost. Vydání. Místo : Nakladatel, rok. Rozsah. Edice. Poznámky. ISBN. Monografick á publikace Příklady: LOMINADZE, DG. Cyclotron waves in plasma. Translated by AN. Dellis; edited by SM. Hamberger. 1st ed. Oxford : Pergamon Press, 1981. 206 p. International series in natural philosophy. Translantion of: Ciklotronnye volny v plazme. ISBN 0–08–0216800–3. DÄNIKEN, E. von. Prorok minulosti. Přel. R. Řežábek. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1994. 220 s. Fakta a svědectví. Sv. 119. Přel. z: Prophet der Vergangenheit. ISBN 80–206–0434–0.

10 Struktura: Název. Odpovědnost. Vydání. Údaje o vydávání (data a/nebo čísla). Místo : Nakladatel, rok. Edice. Poznámky. ISSN. Seriálové publikace Příklady: Communications equipment manufacturers. Manufacturing and primary Industries Division, Statistics Canada. Preliminary Edition, 1970–. Ottawa : Statistics Canada, 1971–. Annual census of manufacturers. Text in English and French. ISSN 0700–0758. Zpravodaj Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí České republiky. 1991–. Praha : PRESS–KO a Retrans. ISSN 0862–9005. Logos. Universalia. Č. 2. Praha : Trigon, 1995. ISSN 0862–7606.

11 Struktura: PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST. Název zdrojového dokumentu. Vydání. Číslo části. Podřízená odpovědnost. Místo : Nakladatel rok. Lokace ve zdrojovém dokumentu. Části monografických publikací Příklady: PARKER, TJ. and HASWELL, WD. A text–book of zoology. 5th ed., vol. 1. revised by WD. Lang. London : Macmillan 1930. Section 12, Phylum Mollusca, p. 663–782. BRUNTON, P. Perspektivy. 1. Vyd. Sv. 2. Přel. R. Formánková aj. Praha : Unitaria 1992. Kapitola 19, Vláda relativity, s. 19–32.

12 Struktura: Příspěvky do monografických publikací Příklady: WRINGLEY, EA. Parish registers and the historian. In STEEL, DJ. National index of parish registers. London : Society of Genealogists, 1968. vol. 1, p. 155–167. FOUČKOVÁ, M. Reinkarnace a hlubinná terapie. In WHITTON, J. L. a FISHER, J. Život mezi životy. Brno : Bollingenská věž, 1992. s. 9–14. PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST. Název. In PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST. Název. Místo : Nakladatel, rok. Lokace ve zdrojovém dokumentu.

13 Struktura: PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST. Název. Podřízená odpovědnost. Název zdrojového dokumentu, vydání, rok, číslo svazku, lokace části. Články v seriálových publikacích Příklady: WEAVER, William. The collectors : command performances. Photography by Robert Emmett Bright. Architectural Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, p. 126–133. ŠÍŠA, Zbyněk. Chovná a rehabilitační stanice pražské ZOO. Fotografie Vladimír Motyčka, Vladimír Kamínek a Zbyněk Šíša. Zvířata a my, duben 1995, č. 4, s. 25–39. WINTER, Jaroslav. Z trosek likvidace signál celé Evropě. Českomoravský profit, 1995, roč. 6, č. 28, s. 10–11. ŠPÉT, Jiří. Jungmannova Historie literatury české a její místo ve vývoji české bibliografie. Česká bibliografie, 1. vyd., 1976, sv. 13, s. 161–192.

14 Struktura: PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST (přihlašovatel). Název vynálezu. Podřízená odpovědnost. Poznámky. Země nebo vydávající úřad druh patentového dokumentu, číslo. Datum vydání dokumentu. Patentové dokumenty Příklady: CARL ZEISS JENA, VEB. Anordnung zur lichtelektrischen Erfassung der Mitte eines Lichtfeldes. Erfinder: W. FEIST, C. WAHNERT, E. FEISTAUER. Int. Cl. 3 : G02 B 27/14. Schweitz Patentschrift, 608 626. 1979-01-15. NOVÁ HUŤ, A.S., OSTRAVA. Trysková sestava přestupníkového kolena. Původce vynálezu: Jiří KOSE. Int. Cl. 6 C 10 B 27/06. Česká republika Patentový spis, 279967.

15 15 Citace elektronických dokumentů Struktura: PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST (autor, spoluautor). Název. Druh nosiče. Podřízená odpovědnost (editor, překladatel, ilustrátor). Vydání : Místo vydání. Vydavatel. Datum vydání. Datum aktualizace. Datum citování. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo (např. ISBN). Elektronické monografie, databáze a počítačové programy Příklad: CARROLL, Lewis. Alice´s Adventures in Wonderland [online]. Texinfo ed. 2.1. [Dortmund (Německo)] : WindSpiel, November 1994 [cit. 10. února 1995]. Dostupné na WWW:http://www.germany.eu.net/books/carrol l/alice/html.http://www.germany.eu.net/books/carrol l/alice/html

16 16 Citace elektronických dokumentů Struktura: PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST (autor, spoluautor). Název. Druh nosiče. Podřízená odpovědnost (editor, překladatel, ilustrátor). Vydání : Místo vydání. Vydavatel. Datum vydání. Datum aktualizace. Datum citování. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo (např. ISBN). Elektronické monografie, databáze a počítačové programy Příklad: CARROLL, Lewis. Alice´s Adventures in Wonderland [online]. Texinfo ed. 2.1. [Dortmund (Německo)] : WindSpiel, November 1994 [cit. 10. února 1995]. Dostupné na WWW:http://www.germany.eu.net/books/carrol l/alice/html.http://www.germany.eu.net/books/carrol l/alice/html

17 Specifikace prvků citace 1 •Primární odpovědnost ◊osoby a korporativní orgány ◊formální úprava jmen ◊korporativní orgány ◊dvě a tři jména ◊více než tři jména ◊neznámá primární odpovědnost

18 Specifikace prvků citace 2 •Název ◊formální úprava ◊překlad ◊více než jeden název ◊podnázev ◊zkracování ◊klíčový název

19 Specifikace prvků citace 3 •Podřízená odpovědnost ◊obsah ◊formální úprava •Vydání ◊formální úprava ◊zkratky a numerické výrazy ◊klíčový název

20 Specifikace prvků citace 4 •Údaje o vydávání (seriálové publikace) ◊formální úprava ◊označení pouze prvního svazku ◊označení celého nebo částečného průběhu vydávání •Nakladatelské údaje ◊formální úprava ◊místo/místa vydání ◊neznámé místo vydání

21 Specifikace prvků citace 5 •Nakladatel (nepovinné) ◊formální úprava ◊více než jeden nakladatel ◊neznámý nakladatel ◊datum vydání, vydání přesahující jeden rok ◊rok vydání neznámý

22 Specifikace prvků citace 6 •Rozsah (nepovinné) ◊tištěné monografické publikace ◊netištěné jednotky •Edice (nepovinné) •Ostatní informace (nepovinné) •Standardní číslo •Standardní číslo (http://www.nkp.cz/start/knihcin/mezinarag/oma.html) ◊ISBN ◊ISBN ČSN 01 0189 Mezinárodní standardní číslování knih ◊ ◊ISSN ČSN 01 0187 Mezinárodní standardní číslování seriálových publikací ◊ISMN ◊ISMN ČSN ISO 1057 Mezinárodní standardní číslo hudebnin

23 Soupis citací •Uspořádání ◊dle abecedy ◊dle pořadí odkazů v textu •Dvě nebo více položek se stejným prvním prvkem — u druhé a dalších lze vynechat primární odpovědnost •Všechny položky se stejným prvním heslovým prvkem — u všech lze vynechat heslový prvek, ten se umístí do nadpisu

24 Odkazy •Odkaz — stručná forma citace: ◊vsunutá do pokračujícího textu ◊připojená jako poznámka pod čarou na stránce dole ◊připojená na konci kapitoly ◊připojená na konci celého textu •Slouží pro identifikaci publikace, z níž je citováno •Musí existovat jednoznačná korespondence mezi odkazem a citací

25 Odkazy •Metoda číselných citací •Metoda číselných citací — pro odkaz na jeden literární pramen číslo v textu: ◊zapsané jako index... jak tvrdí Burchard 23... ◊zapsané v závorkách v textu... jak tvrdí Burchard(23)... nebo... jak tvrdí Burchard[23]... ◊zapsané v závorce včetně lokace v textu publikace... jak tvrdí Burchard[23, s. 228–229]... Citace: 23. BURCHARD, JE. How humanists use a library. In: Intrex: report of a planning conference on information transfer experiments, Sept. 3, 1965. Cambridge, Mass. : M.I.T. Press, 1965, p. 219-

26 Odkazy •Metoda prvního prvku a data — jsou uvedeny v textu •Metoda prvního prvku a data — jsou uvedeny v textu: ◊je-li se první prvek v textu, v závorkách jen rok... jak tvrdí Absolon (1965)... ◊není-li, v závorkách první prvek a rok... jak bylo potvrzeno (Absolon, 1965)... ◊více dokumentů má stejný rok, přidávají se pro rozlišení malá písmena... jak bylo potvrzeno (Absolon, 1965a, 1965b)... Citace: ABSOLON, X. 1965a. Sedimenty fluviální. In: MUSIL R. aj.. Moravský kras. Adamov : GEO, 1965. s. 79–85. ABSOLON, X. 1965b. Sedimenty eolické a fluviální. Československý kras, 1965, č. 10, s. 9–15.

27 27 Adresy a články o citacích na Internetu •http://www.cuni.cz/~boldisp/citace.html http://www.cuni.cz/~boldisp/citace.html •http://knihovny.cvut.cz/vyuka/fs/priklad1.htm http://knihovny.cvut.cz/vyuka/fs/priklad1.htmhttp://knihovny.cvut.cz/vyuka/fs/priklad1.htm •http://knihovny.cvut.cz/vyuka/fs/priklad2.htm http://knihovny.cvut.cz/vyuka/fs/priklad2.htmhttp://knihovny.cvut.cz/vyuka/fs/priklad2.htm •http://beta.pedf.cuni.cz/biblcit.htm http://beta.pedf.cuni.cz/biblcit.htm

28 Závěr • •Citace jsou nutnou součástí odborného textu. • •Citovat vždy podle ČSN ISO 690. • •Citovat vždy jen důležitá díla (nepřeplňovat text citacemi). • •Citace uvádět jednotně v rámci celého textu. projekt


Stáhnout ppt "Bibliografické citace ČSN ISO 690 DOKUMENTACE Obsah, forma a struktura."

Podobné prezentace


Reklamy Google