Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografické citace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografické citace"— Transkript prezentace:

1 Bibliografické citace
ČSN ISO 690 DOKUMENTACE Obsah, forma a struktura

2 Obsah citací 1. Důvody zařazení citací 2. Doporučení FEOSL
3. Norma ČSN ISO 690 4. Příklady citací 5. Formy citací 6. Odkazy na internet

3 Proč citovat? Citace organická součást každé seriozní práce (zpráva, projekt, článek, monografie, disertace, diplomová práce apod..). Uvádí zdroje poznatků, myšlenek, námětů (případně dat) použitých v textu práce. Zdroj předchozích poznatků a dalších vazeb pro čtenáře práce. Přispívá k lepšímu posuzování předloženého elaborátu. Neporušení autorských práv. Neporušení etického kodexu.

4 Doporučení pro citace - FEOSL
Respektovat normu ČSN ISO 690 Sledovat změny normy Pro citaci použít jednotný způsob uvedení na konci textu(diplomové nebo bakalářské práce). Tento způsob citací je upřednostňován na fakultě, jiné možné způsoby dle normy nepoužívat.

5 ČSN ISO* 690 (01 0197) Dokumentace — Bibliografické citace Obsah, forma struktura
Mezinárodní norma Nahrazuje normu ČSN Bibliografické citace z Platnost od prosince 1996 * ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci

6 Předmět aplikace normy
„...specifikace prvků, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků apod.. v těchto publikacích a patentových dokumentů ...“ „Stanoví a předepisuje pořadí prvků citace a ustavuje pravidla transkripce a formální úpravy informací získaných z pramenné publikace“

7 Oblast aplikace normy „Určena autorům a redaktorům při zpracování citací pro bibliografie a pro formulaci odkazů v textu...“ „Týká se citací publikovaných dokumentů jak v tištěné, tak i netištěné formě... ne pro citace rukopisů a jiných nepublikovaných materiálů.“ „Není určena pro úplný bibliografický popis užívaný knihovníky ... rešeršéry ...“

8 Struktura bibliografických citací
MO - monografické publikace Se - seriálové publikace Čá - části monografických publikací Př - příspěvek do monografické publikace Čl - články, příspěvky, stati v seriálových publikacích Pa - patentový dokument MO - monografické publikace Se - seriálové publikace Čá - části monografických publikací Př - příspěvek do monografické publikace Čl - články, příspěvky, stati v seriálových publikacích Pa - patentový dokument

9 Struktura: PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST. Název. Podřízená odpovědnost. Vydání. Místo : Nakladatel, rok. Rozsah. Edice. Poznámky. ISBN. Příklady: LOMINADZE, DG. Cyclotron waves in plasma. Translated by AN. Dellis; edited by SM. Hamberger. 1st ed. Oxford : Pergamon Press, p. International series in natural philosophy. Translantion of: Ciklotronnye volny v plazme. ISBN 0–08– –3. DÄNIKEN, E. von. Prorok minulosti. Přel. R. Řežábek. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, s. Fakta a svědectví. Sv Přel. z: Prophet der Vergangenheit. ISBN 80–206–0434–0. Monografická publikace tmavě červeně - povinné části citace okrově - nepovinné části citace 2 příklady citací monografií

10 Struktura: Název. Odpovědnost. Vydání. Údaje o vydávání (data a/nebo čísla). Místo : Nakladatel, rok. Edice. Poznámky. ISSN. Příklady: Communications equipment manufacturers. Manufacturing and primary Industries Division, Statistics Canada. Preliminary Edition, 1970– . Ottawa : Statistics Canada, 1971– . Annual census of manufacturers. Text in English and French ISSN 0700–0758. Zpravodaj Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí České republiky. 1991–. Praha : PRESS–KO a Retrans. ISSN 0862–9005. Logos. Universalia. Č. 2. Praha : Trigon, ISSN 0862–7606. Seriálové publikace 3 příklady citací časopisů

11 Části monografických publikací
Struktura: PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST. Název zdrojového dokumentu. Vydání. Číslo části. Podřízená odpovědnost. Místo : Nakladatel rok. Lokace ve zdrojovém dokumentu. Příklady: PARKER, TJ. and HASWELL, WD. A text–book of zoology. 5th ed., vol. 1. revised by WD. Lang. London : Macmillan Section 12, Phylum Mollusca, p. 663–782. BRUNTON, P. Perspektivy. 1. Vyd. Sv Přel. R. Formánková aj. Praha : Unitaria Kapitola 19, Vláda relativity, s. 19–32. Části monografických publikací 2 příklady citací částí monografií

12 PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST. Název. Příspěvky do monografických publikací
Struktura: PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST. Název. In PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST. Název. Místo : Nakladatel, rok. Lokace ve zdrojovém dokumentu. Příklady: WRINGLEY, EA. Parish registers and the historian In STEEL, DJ. National index of parish registers. London : Society of Genealogists, vol. 1, p. 155–167. FOUČKOVÁ, M. Reinkarnace a hlubinná terapie In WHITTON, J. L. a FISHER, J. Život mezi životy. Brno : Bollingenská věž, s. 9–14. Příspěvky do monografických publikací 2 příklady citací příspěvků

13 Články v seriálových publikacích
Struktura: PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST. Název. Podřízená odpovědnost. Název zdrojového dokumentu, vydání, rok, číslo svazku, lokace části. Příklady: WEAVER, William. The collectors : command performances. Photography by Robert Emmett Bright. Architectural Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, p. 126–133. ŠÍŠA, Zbyněk. Chovná a rehabilitační stanice pražské ZOO. Fotografie Vladimír Motyčka, Vladimír Kamínek a Zbyněk Šíša. Zvířata a my, duben 1995, č. 4, s. 25–39. WINTER, Jaroslav. Z trosek likvidace signál celé Evropě. Českomoravský profit, 1995, roč. 6, č. 28, s. 10–11. ŠPÉT, Jiří. Jungmannova Historie literatury české a její místo ve vývoji české bibliografie. Česká bibliografie, 1. vyd., 1976, sv. 13, s. 161–192. Články v seriálových publikacích 4 příklady citací článků

14 Struktura: PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST (přihlašovatel). Název vynálezu. Podřízená odpovědnost. Poznámky. Země nebo vydávající úřad druh patentového dokumentu, číslo. Datum vydání dokumentu. Příklady: CARL ZEISS JENA, VEB. Anordnung zur lichtelektrischen Erfassung der Mitte eines Lichtfeldes. Erfinder: W. FEIST, C. WAHNERT, E. FEISTAUER. Int. Cl.3: G02 B 27/14. Schweitz Patentschrift, NOVÁ HUŤ, A.S., OSTRAVA. Trysková sestava přestupníkového kolena. Původce vynálezu: Jiří KOSE. Int. Cl.6 C 10 B 27/06. Česká republika Patentový spis, Patentové dokumenty 2 příklady citací patentů

15 Citace elektronických dokumentů
Struktura: PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST (autor, spoluautor). Název. Druh nosiče. Podřízená odpovědnost (editor, překladatel, ilustrátor). Vydání : Místo vydání. Vydavatel. Datum vydání. Datum aktualizace. Datum citování. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo (např. ISBN). Elektronické monografie, databáze a počítačové programy Příklad: CARROLL, Lewis. Alice´s Adventures in Wonderland [online]. Texinfo ed [Dortmund (Německo)] : WindSpiel, November 1994 [cit. 10. února 1995]. Dostupné na WWW:

16 Citace elektronických dokumentů
Struktura: PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST (autor, spoluautor). Název. Druh nosiče. Podřízená odpovědnost (editor, překladatel, ilustrátor). Vydání : Místo vydání. Vydavatel. Datum vydání. Datum aktualizace. Datum citování. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo (např. ISBN). Elektronické monografie, databáze a počítačové programy Příklad: CARROLL, Lewis. Alice´s Adventures in Wonderland [online]. Texinfo ed [Dortmund (Německo)] : WindSpiel, November 1994 [cit. 10. února 1995]. Dostupné na WWW:

17 Specifikace prvků citace 1
Primární odpovědnost osoby a korporativní orgány formální úprava jmen korporativní orgány dvě a tři jména více než tři jména neznámá primární odpovědnost Osoby a korporativní orgány Primárně autor, výtvarníci, skladatelé apod. u patentů je to autor patentu nebo přihlašovatel korporativní orgány (komise apod.) jde-li o činnost orgánu, nebo je-li dílo administrativní (adresáře, katalogy, příručky apod.) Editor (redaktor) je-li dílo sestaveno z příspěvků (editor uveden v prameni na významném místě), za jméno se připojuje v závorkách zkratka „ed.“, nebo „red.“ Formální úprava jména ve formě jako je uvedena v prameni, případně s transliterací, v invertované formě (příjmení, čárka, křestní jméno(a) - celé nebo ve zkratce, tečka) Korporativní orgány jméno korporativního orgánu ve formě, jak je uvedeno v prameni. Pro rozlišení se může uvést v závorkách město. Dvě a tři jména prvníjméno, čárka, druhé jméno spojka „and“ (v češtině „a“) třetí jméno. Více než tři jména Uvede se první, případně druhé a zkratka „et. al.“ (et alii), v češtině „aj.“ (a jiní). Neznámá primární odpovědnost nahradí se slovem „Anonym“.

18 Specifikace prvků citace 2
Název formální úprava překlad více než jeden název podnázev zkracování klíčový název

19 Specifikace prvků citace 3
Podřízená odpovědnost obsah formální úprava Vydání zkratky a numerické výrazy klíčový název

20 Specifikace prvků citace 4
Údaje o vydávání (seriálové publikace) formální úprava označení pouze prvního svazku označení celého nebo částečného průběhu vydávání Nakladatelské údaje místo/místa vydání neznámé místo vydání

21 Specifikace prvků citace 5
Nakladatel (nepovinné) formální úprava více než jeden nakladatel neznámý nakladatel datum vydání, vydání přesahující jeden rok rok vydání neznámý

22 Specifikace prvků citace 6
Rozsah (nepovinné) tištěné monografické publikace netištěné jednotky Edice (nepovinné) Ostatní informace (nepovinné) Standardní číslo ( ISBN ČSN Mezinárodní standardní číslování knih ISSN ČSN Mezinárodní standardní číslování seriálových publikací ISMN ČSN ISO 1057 Mezinárodní standardní číslo hudebnin

23 Soupis citací Uspořádání
dle abecedy dle pořadí odkazů v textu Dvě nebo více položek se stejným prvním prvkem — u druhé a dalších lze vynechat primární odpovědnost Všechny položky se stejným prvním heslovým prvkem — u všech lze vynechat heslový prvek, ten se umístí do nadpisu

24 Odkazy Odkaz — stručná forma citace:
vsunutá do pokračujícího textu připojená jako poznámka pod čarou na stránce dole připojená na konci kapitoly připojená na konci celého textu Slouží pro identifikaci publikace, z níž je citováno Musí existovat jednoznačná korespondence mezi odkazem a citací

25 Odkazy Metoda číselných citací — pro odkaz na jeden literární pramen číslo v textu: zapsané jako index ... jak tvrdí Burchard23 ... zapsané v závorkách v textu ... jak tvrdí Burchard(23) ... nebo ... jak tvrdí Burchard[23] ... zapsané v závorce včetně lokace v textu publikace ... jak tvrdí Burchard[23, s. 228–229] ... Citace: 23. BURCHARD, JE. How humanists use a library. In: Intrex: report of a planning conference on information transfer experiments, Sept. 3, Cambridge, Mass. : M.I.T. Press, 1965, p. 219-

26 Odkazy Metoda prvního prvku a data — jsou uvedeny v textu: Citace:
je-li se první prvek v textu, v závorkách jen rok ... jak tvrdí Absolon (1965) ... není-li, v závorkách první prvek a rok ... jak bylo potvrzeno (Absolon, 1965) ... více dokumentů má stejný rok, přidávají se pro rozlišení malá písmena ... jak bylo potvrzeno (Absolon, 1965a, 1965b) ... Citace: ABSOLON, X. 1965a. Sedimenty fluviální. In: MUSIL R. aj.. Moravský kras. Adamov : GEO, s. 79–85. ABSOLON, X. 1965b. Sedimenty eolické a fluviální. Československý kras, 1965, č. 10, s. 9–15.

27 Adresy a články o citacích na Internetu
htm htm

28 projekt Závěr Citace jsou nutnou součástí odborného textu.
Citovat vždy podle ČSN ISO 690. Citovat vždy jen důležitá díla (nepřeplňovat text citacemi). Citace uvádět jednotně v rámci celého textu.


Stáhnout ppt "Bibliografické citace"

Podobné prezentace


Reklamy Google