Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ USPĚJE!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ USPĚJE!"— Transkript prezentace:

1 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ USPĚJE!
Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 24. ledna 2012, Tři věžičky u Jihlavy Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

2 HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ)
rok Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444 1990 44.416 61.725 2010 68.123 35.053 33.069 Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

3 HRUBÁ ZEMĚD. PRODUKCE 1945 - 2010 (mld. Kčs/Kč stálé ceny r
Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

4 ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE 1950 – 2010 (mld. Kčs/Kč stálé ceny r. 1989, ČSÚ)
Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

5 HRUBÁ ZEMĚD. PRODUKCE NA 1 ha z.p. (Kčs/Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ)
rok HZP celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1948 11.299 6297 5002 1950 14237 7358 6879 1970 17962 8029 9933 1990 25040 10478 14562 2010 16081 8275 7806 Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

6 PRACUJÍCÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ (tis.osob, ČSÚ)
Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

7 BILANCE PŮDY (tis. ha, ČÚZK)
rok zeměd. půda orná půda % zornění 1920 5.094 3.814 74,8 1945 4.758 3.641 76,5 1990 4.288 3.219 75,1 2010 4.234 3.008 71,0 Obhospodařovaná zemědělská půda v r (tis. ha) celkem z.p. z toho o.p. nevyužívaná 3.523 2.540 45 Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

8 STRUKTURA OSEVNÍCH PLOCH (%, ČSÚ)
rok 1990 2000 2011 Obiloviny celkem 50,5 54,5 59,0 Luskoviny 1,7 1,3 0,9 Brambory 3,4 2,3 1,1 Cukrovka 3,6 2,0 Řepka 3,2 10,8 15,0 Pícniny 33,6 24,0 17,0 Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

9 PRODUKČNÍ PLOCHA ZELENINY (ha, ČSÚ)
rok 1945 1960 1990 2010 Zelí 6.880 3.514 3.463 1.226 Květák 698 1.428 2.799 374 Kapusta 672 961 976 171 Celer 302 919 1.122 448 Mrkev 2.090 2.289 3.836 1.052 Petržel 332 860 1.097 451 Kedlubny x 742 1.161 440 Okurky 2.452 4.246 4.449 1.550 Rajčata 771 911 2.431 1.159 Cibule 1.755 3.892 5.951 2.376 Česnek 42 377 1.272 288 Hrách 946 1.274 2.426 1.261 Celkem 16.940 21.413 30.983 10.796 Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

10 ÚROVEŇ ZEM. VÝROBY NA 1 ha z.p. (ČSÚ)
rok sklizeň výroba zrnin (kg) brambor olejnin cukrovky jatečných zvířat (kg. ž. hm.) mléka (l) vajec (ks) 1990 2.146 414 80 950 296 1.133 868 2000 1.527 345 220 656 185 633 716 2010 1.968 189 329 870 152 741 351 Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

11 STAVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (tis.ks, ČSÚ)
rok Skot z toho krávy Prasata prasnice Ovce Drůbež 1935 3.105 1.851 2.309 278 40 x 1945 3.024 1.518 1.724 202 282 14.724 1990 3.506 1.236 4.789 310 429 31.981 2011 1.343 551 1.749 112 209 21.250 Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

12 STAVY SKOTU CELKEM (mil. ks, ČSÚ)
Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

13 STAVY PRASAT CELKEM (mil. ks, ČSÚ)
Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

14 INTENZITA CHOVU HOSP. ZVÍŘAT (ks, ČSÚ)
rok na 100 ha z.p. na 100 ha o.p. skotu z toho krav ovcí prasat z toho prasnic drůbeže 1935 61,7 36,1 0,8 54,9 7,2 x 1946 63,7 31,5 3,3 64,4 6,8 264,5 1990 79,4 28,2 10,2 142,1 9,7 1.035,3 2010 38,1 15,7 5,9 68,8 4,4 836,5 Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

15 UŽITKOVOST HOSP. ZVÍŘAT (ČSÚ)
rok dojivost 1 krávy (l) snáška 1 nosnice (ks) odchovaných telat na 100 krav odchovaných selat na 1 prasnici 1936 2.129 125 x 1952 1.628,7 114,6 70,49 8,61 1990 3.949,3 252,9 99,9 18,09 2010 6.903,8 309,3 88 22,1 Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

16 OBJEM ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY (tis. t. ž. hm., ČSÚ)
rok celkem skot prasata drůbež mléko (mil. litrů) vejce (mil. ks) 1950 605 218 330 26 2.330 1.329 1990 1.465 509 740 210 4.802 3.681 2003 1.082 198 580 304 2.646 2.841 2010 788 171 366 251 2.612 2.125 Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

17 MAPA EKOLOGICKÉ SENZITIVITY - úvaha růstu globálních teplot o 2 – 4 °C do r zdroj: NASA/CALTECH Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

18 HLAVNÍ SHRNUTÍ Počet obyvatel a z toho vyplývající požadavky na
pokrytí jejich základních potřeb: ČR - 10,5 mil. lidí, víceméně statisticky setrvalý stav EU – 500 mil. lidí, stagnace a výhledově mírný pokles svět – 7 mld. lidí, trvale vysoký růst a tedy poptávka - z toho plynoucí možnosti a předpoklad trvalého odbytu České zemědělství zde má a nabízí - velkou historii - velký potenciál Hlavní perspektivy - výroba potravin - výroba energie Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

19 POTENCIÁL ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR PRO ENERG. VYUŽITÍ
Při 100% potravinové soběstačnosti: 720 tis. ha orné půdy 200 tis. ha TTP Při 80% potravinové soběstačnosti: 1.082 tis. ha orné půdy 353 tis. ha TTP Rekapitulace potenciálu zemědělské půdy v NAP je uvedeno 900 tis. ha pro OZE, v tom - bioplyn v roce 2020 = 150 tis. ha - biomasa v roce 2020 = 250 – 300 tis. ha - biopaliva v roce 2020 = 500 tis. ha Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

20 MUSÍME VRÁTIT ČISTOU PŘIDANOU HODNOTU
Čistá přidaná hodnota (tis. Kč) Česká republika 355,1 Slovensko 196,5 Polsko 141,3 Maďarsko 385,0 Německo 753,0 Rakousko 657,0 Francie 725,9 Itálie 688,0 Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

21 „ROZHÝBAT PŘEBYTEČNOU ZEMĚDĚLSKOU PŮDU“
Návrat produkce potravin a speciálních plodin: např. skleníky u BPS produkce na Východ (zejména Rusko) Výroba produkce pro obnovitelné zdroje energie Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

22 CENTRUM PRO EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ VÝZKUMY:
Brazilská ekonomika se stala šestou nejsilnější na světě a předběhla tak britskou. Posílí asijské ekonomiky, zatímco evropské dále oslabí a vlastní eurozóna se propadne: - o šest desetin procenta v případě, že se podaří vyřešit krizi eura, - o dvě procenta, pokud se to nepodaří. Ředitel CEBR Douglas McWiliams: „Myslím, že je to součást velkých ekonomických změn, kde nevidíme jen posun od západu na východ, ale také vidíme, že zemím, které produkují potraviny a energii, se daří velmi dobře a rostou“. Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

23 ZÁVĚRY S rostoucími ekonomickými a politickými turbulencemi
roste rizikovost potravinové závislosti. Skončila doba, kdy se potraviny daly velmi levně dovézt. Končí doba, kdy se nehovořilo o jejich kvalitě. Svobodný bude ten stát, který bude mít zajištěnu: - energii, - vodu, - potraviny. České zemědělství má velkou šanci a má na to, aby uspělo. AK ČR je připravena pro využití této šance udělat maximum. Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

24 DĚKUJI ZA POZORNOST ! Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:


Stáhnout ppt "ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ USPĚJE!"

Podobné prezentace


Reklamy Google