Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám

2 Název : Rok 1848 v habsburské monarchii Anotace: Výkladová prezentace zaměřená na průběh revoluce v roce 1848 v habsburské monarchii. Vypracoval: Mgr. Věra Sýkorová Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Dějepis, Novověk Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 8. Datum vytvoření: 22.1.2012

3 Použitá literatura: www.zamky-hrady.czwww.zamky-hrady.cz www.wikipedia.org www.google.cz VÁLKOVÁ, V.: Dějepis 8 pro základní školy – NOVOVĚK. Praha 2008. SOCHROVÁ, M.: Dějepis II. v kostce pro střední školy. Fragment. ČAPEK, L.: DĚJEPIS – Novověk. Nová škola 2009.

4 Revoluce ve Vídni a v Uhrách  vyvracíme jeho slabomyslnost  nerad ale řešil vládní problémy  přívlastek „Dobrotivý“  hlavní slovo měl kancléř Metternich – císař Ferdinand podepisoval vše, co mu bylo předloženo císař Ferdinand podepisoval vše, co mu bylo předloženo Ferdinand I. (vl. 1835 – 1848) kancléř Metternich http://www.google.cz/imgres?q=Ferdinand+I.&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=xl7q-tyaCnX7SM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._Dobrotiv%25C3%25BD&docid=ov0dH4AgEcMvAM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Francesco_Hayez_047.jpg/250px-Francesco_Hayez_047.jpg&w=250&h=334&ei=rQsIUKL2MYvltQatipW2Aw&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=metternich&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=JoyWfE6T86IMwM:&imgrefurl=http://www.glogster.com/old/view%3Fnickname%3Dglogster2013%26title%3Dmetternich-and-conservatism/&docid=w37TtPC9VNa1oM&imgurl=http://im.glogster.com/media/2/11/64/5/11640502.jpg&w=373&h=371&ei=aw4IUPDfIMzcsgaMuPHVAw&zoom=1

5  zrušil cenzuru  propustil nenáviděného Metternicha  slíbil ústavu = konstituci  slíbil, že nebude vládnout absolutisticky, ale se sněmem  zrušil všechna středověká omezení týkají se Židů (= občanské zrovnoprávnění)  Maďaři chtěli uznání samostatného státu Do Rakouska přišly zprávy o revoluci ve Francii. Ferdinand I. http://www.google.cz/imgres?q=Ferdinand+V.&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=DCbVfU3bmx0OnM:&imgrefurl=http://www.abc-bitvy.estranky.cz/clanky/panovnici-habsburske- monarchie-_1711- 1918_/panovnik7.html&docid=AWfJua9i586BcM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/8/83/1793_Ferdinand.JPG&w=300&h=401&ei=uhAIUNzbMMbXtAaa0JG_Aw&zoom=1

6 Revoluce v Čechách Za počátek revoluce je považováno SHROMÁŽDĚNÍ LIDU 11. BŘEZNA 1848 VE SVATOVÁCLAVSKÝCH LÁZNÍCH V PRAZE. Zde byla sestavena petice císaři s několika požadavky. http://www.google.cz/ imgres?q=svatov%C3 %A1clavsk%C3%A9 +l%C3%A1zn%C4% 9B&num=10&hl=cs& biw=1280&bih=766& tbm=isch&tbnid=Zn9 Hv8gtY5eLeM:&img refurl=http://www.svo rnost.com/2012/03/kal endarium-11-brezna- 1848-ustaveni- svatovaclavskeho- vyboru/&docid=k3IS bZAbr8a_wM&imgur l=http://svornost.com/ wp- content/uploads/svato vaclavske- lazne.JPG&w=800&h =422&ei=j7IKUIH5H s6XhQex8dnxCQ&zo om=1

7 Petice císaři  svoboda tisku, shromažďování a náboženského vyznání  zrušení poddanství a roboty  zrovnoprávnění češtiny s němčinou = na těchto požadavcích se shodli Češi i Němci:  větší míra samosprávy pro české země = Němci se bojí české nadvlády: http://www.google.cz/imgres?q=Ferdinand+V.&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=Gg7gPbx5m17cFM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._Dobrotiv%25C3%25BD&docid=ov0dH4AgEcMvAM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Ferdinand_I%25253B_Keizer_van_ Oostenrijk.jpg/220px-Ferdinand_I%25253B_Keizer_van_Oostenrijk.jpg&w=220&h=282&ei=uhAIUNzbMMbXtAaa0JG_Aw&zoom=1

8 Další vývoj  mezitím propuká revoluce ve Vídni  Ferdinand I. je vylekán a slibuje  v Čechách: • přestala fungovat cenzura • vznikaly národní gardy • odmítání roboty • císařova odpověď na petici = tzv. kabinetní list 8. dubna 1848 1)rovnoprávnost češtiny s němčinou v úřadování 2)zaručuje zřízení zemské vlády v Čechách 3)slíbil svolání zemského sněmu na základě řádných voleb, ne na základě stavovské příslušnosti

9 liberálovéradikálové  spokojeni, ostatní vyřeší říšský sněm (státoprávní postavení českých zemí v rámci HM)  nespokojeni, chtěli víc K. H. Borovský Fr. Palacký http://www.google.cz/imgres?q=N%C3%A1rodn%C3%AD+noviny&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=hE9Ch9pAkb6MNM:&imgrefurl=http://www.fragmenty.cz/iz000198.html&docid=zzyra3VvgauRkM&imgurl=http://www.fragmenty.cz/Obrazky/clip_image002_0029.jpg&w=250&h=311&ei=ofIGUMbQEIiBhQeZmrTnBw&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=Fr.+Palack%C3%BD&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=B27evqnqPxxOJM:&imgrefurl=http://www.hotelpalacky.cz/%3Fattachment_id%3D240&docid=UBVAyHXmljHyCM&imgurl=http://www.hotelpalacky.cz/wp-content/upLoads/Fr.Palack%2525C3%2525BD-obraz-Jana-Vil%2525C3%2525ADmka-1860-19381.jpg&w=430&h=600&ei=4_MGUPmrIcu7hAeF183TBw&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=Josef+V%C3%A1clav+Fri%C4%8D&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=1ys2DPHGqY24bM:&imgrefurl=http://www.rajce.idnes.cz/a4879430&docid=0kib-gmj5nmnaM&imgurl=http://img8.rajce.idnes.cz/d0801/4/4879/4879430_bb25d78d796d92ca7cdd3bf2ddf12bfb/images/Fric_Josef_Vaclav.jpg&w=554&h=808&ei=mrQKULrYCcO6hAfSlOD6CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=843&vpy=116&dur=1500&hovh=271&hovw=186&tx=71&ty=143&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=149&tbnw=117&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:5,s:0,i:84

10 „Psaní do Frankfurtu“  v pol. května se sešel frankfurtský parlament – měl připravit ústavu pro sjednocené Německo, účast poslanců z celého Německého spolku kromě zástupců Čechů  střet – Velkoněmci - Maloněmci - Maloněmci http://www.google.cz/imgres?q=frankfurtsk%C3%BD+parlament&hl=cs&sa=X&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=fI76_RrxgR4cnM:&imgrefurl=http://www.infoglobe.cz/zajimavosti/nemecky-spolek- ii/&docid=JRXASdY0pXSXHM&imgurl=http://www.infoglobe.cz/res/data/138/015831_56_258889.jpg%253Fseek%253D1282700002&w=450&h=305&ei=FLUKUJjJOo21hAfXuvT9CQ&zoom=1

11 Fr. Palacký odmítá účast Čechů na sjednocení Německa tzv. „Psaním do Frankfurtu“  bojí se germanizace  záruku svobodného rozvoje českých zemí viděl v existenci silné rakouské říše, ale uspořádané na základě FEDERACE = tzv. AUSTROSLAVISMUS

12 Slovanský sjezd v Praze  počátek června 1848  zástupci všech slovanských národů Cíl: 1)vytvořit spolek slovanských národů 2)usilovat o přeměnu Rakouska ve spolkový stát rovnoprávných národů http://www.google.cz/imgres?q=Slovansk%C3%BD+sjezd+v+Praze&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=Hg-plpb0X7l_1M:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%25C3%25BD_sjezd&docid=ABAA0iHniy-rCM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Svatodu%2525C5%2525A1n%2525C3%2525AD_m%2525C5%2525A1e_12._%2525C4%25258Dervna_1848.jpg/220px-Svatodu%2525C5%2525A1n%2525C3%2525AD_m%2525C5%2525A1e_12._%2525C4%25258Dervna_1848.jpg&w=220&h=149&ei=gLUKUOqxEomJhQe9yIn7CQ&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=Slovansk%C3%BD+sjezd+v+Praze&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=gh6VVsLKESbFpM:&imgrefurl=http://www.historieweb.cz/cesky-osud-v-osmickach-devitkach&docid=Ra6gtQvEb92AAM&imgurl=http://www.historieweb.cz/sites/default/files/styles/obrazek_v_textu_600/public/obrazky/2012/06/20/1848-slovansky-sjezd.jpg&w=400&h=294&ei=gLUKUOqxEomJhQe9yIn7CQ&zoom=1

13 Radikálové vyprovokovali střet s vojskem  v Praze vyrostly barikády  bouře krvavě potlačil gen. Alfred Windischgrätz Alfred Windischgrätz  rozehnání Slovanského sjezdu Alfred Windischgrätz http://www.google.cz/imgres?q=alfr%C3%A9d+windischgratz&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=umZDfzMRQKmLoM:&imgrefurl=http://www.infoglobe.cz/zajimavosti/historie-ceskych-zemi-xv/&docid=iZG1hcq8EXnm0M&imgurl=http://www.infoglobe.cz/res/data/148/017031_56_296967.jpg%253Fseek%253D1282706944&w=360&h=485&ei=nLcKUNGZLo2GhQfLt-D8CQ&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=alfr%C3%A9d+windischgratz&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=KdHd5xawa5SIEM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Alfred_Windischgr%25C3%25A4tz&docid=q5TYTNfP5qJDtM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Alfred_Windischgr%2525C3%2525A4tz.jpg/220px-Alfred_Windischgr%2525C3%2525A4tz.jpg&w=220&h=330&ei=nLcKUNGZLo2GhQfLt-D8CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=169&vpy=115&dur=656&hovh=264&hovw=176&tx=69&ty=113&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=140&tbnw=77&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69

14 Říšský sněm ve Vídni  koncem července 1848 Cíl: -vypracovat ústavu pro záp. část monarchie -7. září 1848 zrušil robotu a poddanství za mírnou finanční náhradu  ozbrojené povstání ve Vídni, jeho potlačení  přeložení sněmu do Kroměříže  císař s rodinou uprchl do Olomouce

15  2. prosince 1848 Ferdinand I. abdikoval v Olomouci ve prospěch svého synovce Františka Josefa  po abdikaci žil ještě 27 let Ferdinand I. (vl. 1835 – 1848) František Josef I. (vl. 1848 – 1916) http://www.google.cz/imgres?q=franti%C5%A1ek+josef+I.&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm =isch&tbnid=BHO06rZc4OfnIM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%25C5%25A 1ek_Josef_I.&docid=H3ff8xjlA7Xa1M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm ons/thumb/8/85/Franz_joseph1.jpg/220px- Franz_joseph1.jpg&w=220&h=364&ei=XBEIUKCHDsyQswb7kYG3Aw&zoom=1

16  chtěl co nejrychleji obnovit starý pořádek  chtěl se co nejrychleji vrátit k absolutismu  rozehnal říšský sněm  vydána tzv. oktrojovaná ústava (zn. vnucená, neschválená sněmem) František Josef I. Revoluce v Rakousku je vojensky poražena.

17 Téma: Rok 1848 v habsburské monarchii - 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 www.obrazky.cz Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google