Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám

2 Název : Rok 1848 v habsburské monarchii Anotace: Výkladová prezentace zaměřená na průběh revoluce v roce 1848 v habsburské monarchii. Vypracoval: Mgr. Věra Sýkorová Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Dějepis, Novověk Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 8. Datum vytvoření:

3 Použitá literatura: VÁLKOVÁ, V.: Dějepis 8 pro základní školy – NOVOVĚK. Praha SOCHROVÁ, M.: Dějepis II. v kostce pro střední školy. Fragment. ČAPEK, L.: DĚJEPIS – Novověk. Nová škola 2009.

4 Revoluce ve Vídni a v Uhrách  vyvracíme jeho slabomyslnost  nerad ale řešil vládní problémy  přívlastek „Dobrotivý“  hlavní slovo měl kancléř Metternich – císař Ferdinand podepisoval vše, co mu bylo předloženo císař Ferdinand podepisoval vše, co mu bylo předloženo Ferdinand I. (vl – 1848) kancléř Metternich

5  zrušil cenzuru  propustil nenáviděného Metternicha  slíbil ústavu = konstituci  slíbil, že nebude vládnout absolutisticky, ale se sněmem  zrušil všechna středověká omezení týkají se Židů (= občanské zrovnoprávnění)  Maďaři chtěli uznání samostatného státu Do Rakouska přišly zprávy o revoluci ve Francii. Ferdinand I. monarchie-_ _/panovnik7.html&docid=AWfJua9i586BcM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/8/83/1793_Ferdinand.JPG&w=300&h=401&ei=uhAIUNzbMMbXtAaa0JG_Aw&zoom=1

6 Revoluce v Čechách Za počátek revoluce je považováno SHROMÁŽDĚNÍ LIDU 11. BŘEZNA 1848 VE SVATOVÁCLAVSKÝCH LÁZNÍCH V PRAZE. Zde byla sestavena petice císaři s několika požadavky. imgres?q=svatov%C3 %A1clavsk%C3%A9 +l%C3%A1zn%C4% 9B&num=10&hl=cs& biw=1280&bih=766& tbm=isch&tbnid=Zn9 Hv8gtY5eLeM:&img refurl=http://www.svo rnost.com/2012/03/kal endarium-11-brezna ustaveni- svatovaclavskeho- vyboru/&docid=k3IS bZAbr8a_wM&imgur l=http://svornost.com/ wp- content/uploads/svato vaclavske- lazne.JPG&w=800&h =422&ei=j7IKUIH5H s6XhQex8dnxCQ&zo om=1

7 Petice císaři  svoboda tisku, shromažďování a náboženského vyznání  zrušení poddanství a roboty  zrovnoprávnění češtiny s němčinou = na těchto požadavcích se shodli Češi i Němci:  větší míra samosprávy pro české země = Němci se bojí české nadvlády: Oostenrijk.jpg/220px-Ferdinand_I%25253B_Keizer_van_Oostenrijk.jpg&w=220&h=282&ei=uhAIUNzbMMbXtAaa0JG_Aw&zoom=1

8 Další vývoj  mezitím propuká revoluce ve Vídni  Ferdinand I. je vylekán a slibuje  v Čechách: • přestala fungovat cenzura • vznikaly národní gardy • odmítání roboty • císařova odpověď na petici = tzv. kabinetní list 8. dubna )rovnoprávnost češtiny s němčinou v úřadování 2)zaručuje zřízení zemské vlády v Čechách 3)slíbil svolání zemského sněmu na základě řádných voleb, ne na základě stavovské příslušnosti

9 liberálovéradikálové  spokojeni, ostatní vyřeší říšský sněm (státoprávní postavení českých zemí v rámci HM)  nespokojeni, chtěli víc K. H. Borovský Fr. Palacký

10 „Psaní do Frankfurtu“  v pol. května se sešel frankfurtský parlament – měl připravit ústavu pro sjednocené Německo, účast poslanců z celého Německého spolku kromě zástupců Čechů  střet – Velkoněmci - Maloněmci - Maloněmci ii/&docid=JRXASdY0pXSXHM&imgurl=http://www.infoglobe.cz/res/data/138/015831_56_ jpg%253Fseek%253D &w=450&h=305&ei=FLUKUJjJOo21hAfXuvT9CQ&zoom=1

11 Fr. Palacký odmítá účast Čechů na sjednocení Německa tzv. „Psaním do Frankfurtu“  bojí se germanizace  záruku svobodného rozvoje českých zemí viděl v existenci silné rakouské říše, ale uspořádané na základě FEDERACE = tzv. AUSTROSLAVISMUS

12 Slovanský sjezd v Praze  počátek června 1848  zástupci všech slovanských národů Cíl: 1)vytvořit spolek slovanských národů 2)usilovat o přeměnu Rakouska ve spolkový stát rovnoprávných národů

13 Radikálové vyprovokovali střet s vojskem  v Praze vyrostly barikády  bouře krvavě potlačil gen. Alfred Windischgrätz Alfred Windischgrätz  rozehnání Slovanského sjezdu Alfred Windischgrätz

14 Říšský sněm ve Vídni  koncem července 1848 Cíl: -vypracovat ústavu pro záp. část monarchie -7. září 1848 zrušil robotu a poddanství za mírnou finanční náhradu  ozbrojené povstání ve Vídni, jeho potlačení  přeložení sněmu do Kroměříže  císař s rodinou uprchl do Olomouce

15  2. prosince 1848 Ferdinand I. abdikoval v Olomouci ve prospěch svého synovce Františka Josefa  po abdikaci žil ještě 27 let Ferdinand I. (vl – 1848) František Josef I. (vl – 1916) =isch&tbnid=BHO06rZc4OfnIM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%25C5%25A 1ek_Josef_I.&docid=H3ff8xjlA7Xa1M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm ons/thumb/8/85/Franz_joseph1.jpg/220px- Franz_joseph1.jpg&w=220&h=364&ei=XBEIUKCHDsyQswb7kYG3Aw&zoom=1

16  chtěl co nejrychleji obnovit starý pořádek  chtěl se co nejrychleji vrátit k absolutismu  rozehnal říšský sněm  vydána tzv. oktrojovaná ústava (zn. vnucená, neschválená sněmem) František Josef I. Revoluce v Rakousku je vojensky poražena.

17 Téma: Rok 1848 v habsburské monarchii - 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google