Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí Závěrečné bakalářské práce z oboru B2339-00 - Strojní inženýrství /P/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí Závěrečné bakalářské práce z oboru B2339-00 - Strojní inženýrství /P/"— Transkript prezentace:

1 1 Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí Závěrečné bakalářské práce z oboru B2339-00 - Strojní inženýrství /P/

2 2 Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí Technická 2896/2 616 69 Brno Budova A2, 3. patro web: www.ottp.fme.vutbr.cz/www.ottp.fme.vutbr.cz/ fax: +420 541 143 365 Vedoucí odboru: Prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc tel: +420 541 143 271 jicha@fme.vutbr.cz Zástupce vedoucího odboru: Ing. Jaroslav Katolický,Ph.D. tel: +420 541 143 366 katolicky@fme.vutbr.cz Tajemník odboru: Dr. Ing. Michal Jaroš tel: +420 541 143 282 jaros@fme.vutbr.cz

3 3 Technika prostředí Odbor termomechaniky a techniky prostředí Energetického ústavu zajišťuje magisterský studijní obor Technika prostředí. Co to je Technika prostředí?? Obor magisterského studia, který vychovává inženýry pro vytápění, větrání a klimatizaci. Studium oboru je zaměřeno na návrh a provoz zařízení pro vytváření pohody v obytném a pracovním prostředí a v dopravních prostředcích i s využitím obnovitelných zdrojů energie. Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí

4 4 Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí 1.Tepelná čerpadla Heat pumps 2.Průmyslová chladicí zařízení Industrial cooling equipment 3.Komfortní klimatizace Comfort air conditioning 4.Větrací systémy obytných domů Ventilation systems in residential houses 5.Průmyslové větrání Industrial ventilation 6.Měřicí metody Measuring methods Tématické okruhy

5 5 Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí 7.Termoregulační procesy lidského těla Thermal control of the human body 8.Vytápěcí systémy Heating systems 9.Vnitřní prostředí v obytných místnostech Indoor climate in habitable rooms 10.Vnitřní prostředí v kabině dopravních prostředků Indoor climate in aircraft and car cabines 11.Tepelné výměníky Heat exchangers 12.Využití obnovitelných energií Renewable energy utilization Tématické okruhy

6 6 Tématický okruh č. 1 Tepelná čerpadla Heat Pumps Zadání č.1 Využití tepelných čerpadel pro vytápění Cíl práce: Rešerše dostupných typů tepelných čerpadel vhodných pro vytápění budov. Porovnat jejich parametry z hlediska vhodnosti pro různé druhy vytápění (klasické radiátorové, podlahové apod.) a z hlediska pokrytí celoroční spotřeby tepla. Vedoucí práce: Dr. Ing. M. Jaroš Kontakt: Budova A3/306 Telefon: 541 143 282 Email: jaros@fme.vutbr.cz

7 7 Zadání č.2 Zdroje tepla pro tepelná čerpadla Cíl práce: Porovnat jednotlivé možné zdroje tepla pro TČ z hlediska dostupnosti, celoroční stálosti a investičních, resp. provozních nákladů. Vytipovat nejvhodnější zdroje tepla pro vytápění budov a přípravu TUV tepelnými čerpadly. Zhodnotit možnosti jejich využití v podmínkách ČR. Kontakt: Budova A3/306 Telefon: 541 143 282 Email: jaros@fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 1 Tepelná čerpadla Heat Pumps Vedoucí práce: Dr. Ing. M. Jaroš

8 8 Zadání č.3 Přehled chladiv, jejich vlastnosti a použití Cíl práce: Přehled o vlastnostech pracovních látek používaných v zařízení strojního chlazení a možnosti jejich použití. Vedoucí práce: Ing. B. Sekanina, CSc Kontakt: Budova A3/305 Telefon: 541 143 270 Email: sekanina@fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 2 Průmyslová chladicí zařízení Industrial cooling equipment

9 9 Cíl práce: Sestavit algoritmus s použitím Matlab, Mathcad, Excel a pod., který umožní pro zadaný průtok, tlak atd. navrhnout základní rozměry kompresoru a jeho příkon, případně provedení inverzní úlohy. Program by měl umožnit snadné zadávání parametrů a provedení výpočtu jedním příkazem Vedoucí práce: Ing. J. Jedelský, Ph.D. Kontakt: Budova A3/305 Telefon: 541 143 266 Email: jedelsky@fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 2 Průmyslová chladicí zařízení Industrial cooling equipment Zadání č.4 Sestavení algoritmu řešení vícestupňových kompresorů

10 10 Zadání č.5 Používané principy chlazení Cíl práce: Student se formou literární rešerše tuzemské i zahraniční literatury seznámí s tradičními ale i méně běžnými principy chlazení a jejich aplikací. Vedoucí práce: Prof. Ing. F. Kavička, CSc Kontakt: Budova A3/305 Telefon: 541 143 267 Email: kavicka@fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 2 Průmyslová chladicí zařízení Industrial cooling equipment

11 11 Zadání č.6 Komfortní klimatizační systémy a jejich použití Cíl práce: Provést literární rešerši systémů vhodných pro komfortní klimatizaci. Porovnání, hodnocení a použití jednotlivých systémů. Vedoucí práce: Doc. Ing. E. Janotková, CSc Kontakt: Budova A3/305 Telefon: 541 143 268 Email: janotkova@fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 3 Komfortní klimatizace Comfort air- conditioning

12 12 Zadání č.7 Klimatizace pro obytné budovy Cíl práce: Literární rešerše systémů používaných pro klimatizaci obytných budov. Porovnáni a hodnocení jednotlivých systémů. Tématický okruh č. 3 Komfortní klimatizace Comfort air- conditioning Vedoucí práce: Doc. Ing. E. Janotková, CSc Kontakt: Budova A3/305 Telefon: 541 143 268 Email: janotkova@fme.vutbr.cz

13 13 Zadání č.8 Větrání nízkoenergetických rodinných domů Cíl práce: Odborná rešeršee způsobů větrání rodinných domů, výběr systémů vhodných pro nízkoenergetické domy. Vedoucí práce: ing. P. Charvát, Ph.D. Kontakt: Budova A3/305 Telefon: 541 143 245 Email: charvat@fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 4 Větrací systémy obytných domů Ventilation systems in residential houses

14 14 Zadání č.9 Rozbor různých způsobů zpětného získávání tepla při větrání Cíl práce: Rešerše způsobů zpětného získávání tepla při větrání, hodnocení z hlediska dosahovaných účinností a složitosti použití. Tématický okruh č. 4 Větrací systémy obytných domů Ventilation systems in residential houses Vedoucí práce: ing. P. Charvát, Ph.D. Kontakt: Budova A3/305 Telefon: 541 143 245 Email: charvat@fme.vutbr.cz

15 15 Zadání č.10 Systémy větrání a jejich použití Cíl práce: Vytvořit stručný přehled větracích systému a jejich základní rozdělení. Možnosti použití jednotlivých větracích systému v průmyslových, kancelárských, obytných a jiných prostorech. Vedoucí práce: ing. A. Bystřická. Kontakt: Budova A3/305 Telefon: 541 143 242 Email: bystricka@eu.fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 4 Větrací systémy obytných domů Ventilation systems in residential houses

16 16 Zadání č.11 Lokální větrání Cíl práce: Seznámit se z možnostmi místního větrání nejen z hlediska principu a použití, ale také z pohledu provozních nákladů. Vedoucí práce: ing. V. Krejčí Kontakt: Budova A3/305 Telefon: 541 143 284 Email: krejci@fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 5 Průmyslové větrání Industrial ventilation

17 17 Zadání č.12 Větrání a vytápění průmyslových hal Cíl práce: Seznámit se s hlavními způsoby úpravy vnitřního prostředí průmyslových hal a jejich možnostmi jak z hlediska dosaženého komfortu na pracovišti, tak z hlediska provozních nároků. Tématický okruh č. 5 Průmyslové větrání Industrial ventilation Vedoucí práce: ing. V. Krejčí Kontakt: Budova A3/305 Telefon: 541 143 284 Email: krejci@fme.vutbr.cz

18 18 Zadání č.13 Větrání čistých prostor Cíl práce: Přehled směrnic pro tvorbu prostředí v čistých prostorách, třídy filtrů, pohyb osob, tlakové poměry apod. Vedoucí práce: ing. M. Scholler Kontakt: Budova A3/301 Telefon: 541 143 241 Email: scholler@eu.fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 5 Průmyslové větrání Industrial ventilation

19 19 Zadání č.14 Snímače pro měření teplot Cíl práce: Vytvořit přehled různých snímačů teplot s elektrickým výstupem měřené veličiny vhodných pro měření a řízení vnitřního prostředí v budovách. Vytipovat cenově a technicky nejvhodnější teplotní snímače pro měření vnitřního prostředí. Vedoucí práce: ing. J. Štětina Kontakt: Budova A3/301 Telefon: 541 143 269 Email: stetina@fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 6 Měřicí metody Measuring methods

20 20 Zadání č.15 Kalibrace snímačů teplot Cíl práce: Vytvořit přehled kalibračních metod pro kalibraci snímačů teplot s elektrickým výstupem měřené veličiny v teplotním rozsahu obvyklém ve vnitřním prostředí v budovách. Vybrat nejvhodnější metodiku kalibrace včetně zpracování výsledků kalibrace. Tématický okruh č. 6 Měřicí metody Measuring methods Vedoucí práce: ing. J. Štětina Kontakt: Budova A3/301 Telefon: 541 143 269 Email: stetina@fme.vutbr.cz

21 21 Zadání č.16 Metody měření rychlosti proudění vzduchu Cíl práce: Zhodnotit jednotlivé měřicí metody a vybrat vhodné způsoby měření malých rychlostí prouděn¡ vzduchu vyskytujících se v technice prostřed¡. Vedoucí práce: Doc. Ing. M. Pavelek, CSc Kontakt: Budova A3/301 Telefon: 541 143 272 Email: pavelek@fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 6 Měřicí metody Measuring methods

22 22 Cíl práce: Provést rešerši moderních laserových metod měření rychlostí proudění zejména s ohledem na plynná prostředí, zaměřit se na jejich klasifikaci, popis a stručné vysvětlení principu měření, možnosti použití, výhody a nevýhody. Vedoucí práce: Ing. J. Jedelský,Ph.D. Kontakt: Budova A3/301 Telefon: 541 143 266 Email: jedelsky@fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 6 Měřicí metody Measuring methods Zadání č.17 Moderní laserové metody měření rychlostí proudění

23 23 Zadání č.18 (dvě zadání) Zkoušení vlastností termostatických hlavic Cíl práce: Zpracovat evropskou normu EN 215 do metodického postupu a navrhnout funkční schéma zkušebního zařízení. 18a: Zkoušení tepelně regulačních vlastností 18b: Zkoušení mechanické odolnosti Tématický okruh č. 6 Měřicí metody Measuring methods Vedoucí práce: ing. J. Štětina Kontakt: Budova A3/301 Telefon: 541 143 269 Email: stetina@fme.vutbr.cz

24 24 Zadání č.19 Přenos tepla a vlhkosti z povrchu lidského těla Cíl práce: Stanovení potřebných fyzikálních parametrů pro umělou kůži na model lidského těla sloužící k hodnocení tepelného stavu prostředí - tepelné pohody nebo zátěže. Vedoucí práce: Ing. R. Mlčák Kontakt: Budova A3/301 Telefon: 541 143 241 Email: mlcak@eu.fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 7 Termo-regulační procesy lidského těla Thermal control of the human body

25 25 Zadání č.20 Přenos tepla a vlhkosti při dýchání Cíl práce: Stanovení potřebných fyzikálních parametrů dýchání pro model lidského těla sloužící k hodnocení tepelného stavu prostředí - tepelné pohody nebo zátěže. Vedoucí práce: Ing. R. Mlčák Kontakt: Budova A3/301 Telefon: 541 143 241 Email: mlcak@eu.fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 7 Termo-regulační procesy lidského těla Thermal control of the human body

26 26 Zadání č.21 Vytápění nízkoenergetických rodinných domů Cíl práce: Vybrat otopné systémy vhodné pro aplikaci v oblasti nízkoenergetických rodinných domů. Provést posouzení vhodnosti jednotlivých otopných systémů pro vybrané nízkoenergetické objekty. Vedoucí práce: Ing. J. Košner Kontakt: Budova A3/301 Telefon: 541 143 244 Email: kosner@eu.fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 8 Vytápěcí systémy Heating systems

27 27 Zadání č.22 Sálavé systémy vytápění Cíl práce: Přehled možností vytápění průmyslových objektů sálavými systémy, podmínky jejich nasazení a dostupné typy sálavých panelů. Porovnání vlastností sálavých systémů a ostatních systémů vhodných k vytápění průmyslových objektů. Vedoucí práce: Ing. D. Novák Kontakt: Budova A3/301 Telefon: 541 143 244 Email: novak@eu.fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 8 Vytápěcí systémy Heating systems

28 28 Zadání č.23 Teplovodní otopné soustavy Cíl práce: Zpracovat souhrn teplovodních otopných soustav a prvků používaných v těchto soustavách. Provést zhodnocení těchto otopných soustav a vhodnost jejích použití. Vedoucí práce: Ing. J. Katolický, Ph.D. Kontakt: Budova A3/301 Telefon: 541 143 366 Email: katolicky@fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 8 Vytápěcí systémy Heating systems

29 29 Zadání č.24 Druhy otopných těles Cíl práce: Rešerše otopných těles používaných pro vytápění obytných prostorů. Současné trendy v oblasti vytápění otopnými tělesy a zásady pro umístění otopných těles v obytných místnostech. Vedoucí práce: Ing. D. Novák Kontakt: Budova A3/301 Telefon: 541 143 244 Email: novak@eu.fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 8 Vytápěcí systémy Heating systems

30 30 Cíl práce: Posoudit přednosti a nedostatky systému teplovzdušného vytápění. Zhodnotit výhodnost současného vytápění a větrání obytných prostor. Vedoucí práce: Ing. J. Košner Kontakt: Budova A3/301 Telefon: 541 143 244 Email: kosner@eu.fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 8 Vytápěcí systémy Heating systems Zadání č.25 Teplovzdušné vytápění a větrání rodinných domů

31 31 Zadání č.26 Hodnocení stavu vnitřního prostředí Cíl práce: Seznámit se s parametry používanými k posouzení kvality vnitřního mikroklimatu a se způsoby měření vybraných parametrů. Vedoucí práce: Ing. V. Krejčí Kontakt: Budova A3/301 Telefon: 541 143 284 Email: krejci@fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 9 Vnitřní prostředí v obytných místnostech Indoor climate in habitable rooms

32 32 Tématický okruh č. 10 Vnitřní prostředí v kabině dopravních prostředků Indoor climate in aircraft and car cabins Zadání č.27 Klimatizační systém kabin letadel Cíl práce: Přehled současných klimatizačních systémů. Popis jednotlivých podsystémů, jejich funkce a celková funkce klimatizačního systému. Vedoucí práce: Ing. J. Fišer Kontakt: Budova A3/301 Telefon: 541 143 242 Email: fiser@eu.fme.vutbr.cz

33 33 Zadání č.28 Větrání a klimatizace kabin automobilů Cíl práce: Přehled klimatizačních jednotek a způsobu větrání automobilové kabiny. Zonální větrání, spotřeba energie na klimatizaci, pokrokové způsoby redukce tepelných zisků v kabině. Vedoucí práce: Prof. Ing. M. Jícha, CSc Kontakt: Budova A3/307a Telefon: 541 143 271 Email: jicha@fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 10 Vnitřní prostředí v kabině dopravních prostředků Indoor climate in aircraft and car cabins

34 34 Zadání č.29 Tepelné výměníky pro vytápění Cíl práce: Rešerše typů tepelných výměníků používaných k vytápění. Stanovit kritéria jejich výběru pro určitou aplikaci (obytné budovy, kancelářské prostory, průmyslové haly apod.) a porovnat podle nich jednotlivé typy. Navrhnout vhodný typ výměníku pro typické příklady využití. Vedoucí práce: Dr. Ing. M. Jaroš Kontakt: Budova A3/306 Telefon: 541 143 282 Email: jaros@fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 11 Tepelné výměníky Heat exchangers

35 35 Zadání č.30 Tepelné výměníky pro větrání Cíl práce: Stanovit požadavky na rekuperační výměníky moderních větracích systémů a jejich naplnění současnými konstrukcemi. Vedoucí práce: Ing. J. Hejčík Kontakt: Budova A3/306 Telefon: 541 143 284 Email: hejcik@eu.fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 11 Tepelné výměníky Heat exchangers

36 36 Zadání č.31 Tepelné výměníky pro klimatizaci Cíl práce: Provést rešerši a shrnutí požadavků a konstrukcí tepelných výměníků využívaných v klimatizační technice. Vedoucí práce: Ing. J. Hejčík Kontakt: Budova A3/306 Telefon: 541 143 284 Email: hejcik@eu.fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 11 Tepelné výměníky Heat exchangers

37 37 Cíl práce: Rešerše současných typů a konstrukcí solárních kolektorů a zhodnocení jejich předností a nedostatků. Navrhnout vhodný typ kolektoru pro vybranou aplikaci a jeho začlenění do systému budovy. Vedoucí práce: Dr. Ing. M. Jaroš Kontakt: Budova A3/306 Telefon: 541 143 282 Email: jaros@fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 12 Využití obnovitelných energií Renewable energy utilization Zadání č.32 Typy solárních kolektorů a jejich hodnocení

38 38 Zadání č.33 Využití solární energie pro vytápění a větrání Cíl práce: Přehled současných trendů ve využívaní solární energie při vytápění a větrání budov (včetně příkladů jednotlivých způsobů využití). Posoudit vhodnost jednotlivých řešení v podmínkách ČR a navrhnout případné modifikace. Vedoucí práce: Ing. M. Scholler Kontakt: Budova A3/301 Telefon: 541 143 241 Email: scholler@eu.fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 12 Využití obnovitelných energií Renewable energy utilization

39 39 Zadání č.34 Potenciál využití větrné energie v České republice Cíl práce: Posoudit reálné možnosti využití energie větru pro výrobu elektrické energie na území České republiky. Navrhnout kriteria pro výběr nejvhodnější lokality pro stavbu větrné elektrárny. Vedoucí práce: Ing. J. Košner Kontakt: Budova A3/301 Telefon: 541 143 244 Email: kosner@eu.fme.vutbr.cz Tématický okruh č. 12 Využití obnovitelných energií Renewable energy utilization


Stáhnout ppt "1 Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí Závěrečné bakalářské práce z oboru B2339-00 - Strojní inženýrství /P/"

Podobné prezentace


Reklamy Google