Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah a aplikace TSI bezpečnost v železničních tunelech (SRT)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah a aplikace TSI bezpečnost v železničních tunelech (SRT)"— Transkript prezentace:

1 Obsah a aplikace TSI bezpečnost v železničních tunelech (SRT)
Ing. Josef Hloušek Správa železniční dopravní cesty, s. o.

2 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ TSI – Bezpečnost v železničních tunelech (SRT)
Doporučení víceprofilové skupiny expertů pro bezpečnost v železničních tunelech (UNECE) Směrnice Mezinárodní železniční unie (UIC): CODE Bezpečnost v železničních tunelech (nejucelenější přehled možných opatření) Oba materiály jsou na rozdíl od TSI SRT doporučeními. Vypracování TSI probíhá podle stupně priority ve 3 skupinách po sobě následujících. TSI SRT se nacházejí ve druhé skupině priority.

3 TSI SRT – Rozsah určení V plném rozsahu platí pro tunely s délkami od 1 do 20 km Pro tunely kratší jak 1 km pouze pokud je přímo stanoveno příslušným předpisem U tunelů s délkou nad 20 km se předpokládá nutnost dodatečného šetření Požadavky TSI SRT by měly být aplikovány u novostaveb i při rekonstrukcích

4 Bezpečnostní koncepce
Filozofie každé bezpečnostní koncepce by měla sestávat z kombinací následujících skupin opatření: Pro zabránění mimořádným událostem Pro zmírnění rozsahu následků mimořádných událostí Pro záchranu vlastními silami Pro umožnění záchrany záchrannými složkami Žádná z těchto skupin v sobě nezahrnuje pouze opatření jednoho subsystému

5 Předpoklady bezpečnostní koncepce
Pohyb po dopravní cestě je organizovaný, profesionálně řízený (podstatný rozdíl oproti silniční dopravě) Veškerá doprava je provozována pouze profesionály, jejichž způsobilost je pravidelně ověřována V případě nastalé krizové situace – stavební, technologické i organizační opatření jsou soustředěny na zajištění možnosti úniku osob z ohroženého prostoru vlastními silami (sebezáchrana) K vlastní evakuaci musí dojít z velké části před příjezdem záchranných jednotek

6 Bezpečnostní scénáře – TSI SRT
Prevence Rizika v tunelech Opatření zmírňující následky Evakuace Záchrana Únikový východ Ostatní riziko

7 Interdisciplinární charakter TSI SRT
TSI rozlišují takzvané subsystémy železničního dopravního systému. TSI bezpečnost v železničních tunelech jsou považovány za průřezové, pokrývající několik subsystémů. Jedná se o subsystémy : Infrastruktura Energie Řízení a zabezpečení Kolejová vozidla

8 VYBRANÉ POŽADAVKY TSI SRT subsystém Infrastruktura
Tunely následující za sebou jsou považovány za jeden, pokud: Vzdálenost mezi za sebou následujícími portály (volný prostor mezi portály) je menší než 500 m Ve volném prostoru mezi tunely není zajištěn volný přístup do bezpečného místa Definice bezpečného místa: Místo uvnitř nebo vně tunelu, kde jsou splněna všechna následující kritéria: - Podmínky jsou vhodné k přežití - Přístup pro lidi je umožněn s pomocí druhých i bez jejich pomocí - Lidé se mohou pokusit o sebezáchranu nebo mohou na tomto místě vyčkat na záchranu speciálním týmem - Musí být zajištěna komunikace s kontrolním centrem pevným spojením nebo mobilním telefonem

9 Subsystém Infrastruktura
Další požadavky Manažer infrastruktury má zajistit, aby instalace vyhybek byla omezena na minimálně nutný počet. Preferuje se absence vyhybek v tunelech. Neporušenost konstrukce tunelu má být zaručena po požadovanou dobu dle teplotní - křivky uvedeno v TSI SRT Technologické prostory tunelu, sloužící k zajištění bezpečnosti, mají být vybaveny čidly k detekci požáru tak, aby manažer infrastruktury byl včas informován a mohl iniciovat potřebný zásah Návrh tunelu musí umožňovat sebezáchranu a evakuaci pro cestující a posádku v případě nehody v tunelu (únikové cesty, bezpečnostní únikové východy, oddělené požární úseky, přístupy pro záchranné týmy atd. TSI dále obsahují požadavky na nouzové osvětlení, únikovou signalizaci, prostředky nouzové komunikace, zdroje vody, požadavky na bezpečnostní plochy vně tunelu apod.

10 Subsystém Energie U tunelů delších než 5 km má být trakční energetický systém rozdělen do celků max. 5 km dlouhých Záchranné týmy musí mít přístup ke zdroji el. energie Nechráněné kabely musí mít velmi nízké charakteristiky hořlavosti, nízké produkce kouře a nízké toxicity Všechny prvky pro komunikaci musí být ochráněny před účinky kouře Bezpečností osvětlení a komunikační systém musí mít odolnost 90 min.

11 Požadavky na subsystém Infrastruktura a Energie vycházejí ze směrnice UIC: CODE Tyto požadavky byly již částečně aplikovány v rámci přípravy staveb nových železničních tunelů v České republice.

12 Subsystém Řízení a zabezpečení
Detektory horkoběžnosti mají být umísťovány na strategicky vytipovaných místech v vysokou pravděpodobností možného zjištění horkoběžnosti a s možností zareagovat před vjezdem soupravy do tunelu. Manažer infrastruktury má zanést polohu detektorů horkoběžnosti do registru infrastruktury. Organizování a řízení dopravy by mělo být prováděno tak, aby nedocházelo k zastavování vlaků v tunelu.

13 Subsystém Kolejová vozidla
Vlaková souprava (zdroj ohrožení) Prevence Opatření ke zmírnění následků a ke zlepšení možnosti sebezáchrany TSI SRT se odkazují především na TSI pro vozový park vysokorychlostního železničního systému. Mimo to je požadováno zajištění komunikace mezi vlakovým doprovodem a strojvedoucím a mezi strojvedoucím a dispečerským pracovištěm. Schopnost soupravy přemostit funkci záchranné brzdy ze stanoviště strojvedoucího. Za prioritní postup se považuje pravidlo nezastavení vlaku v tunelu. Doprovod vlaku i strojvedoucí má mít možnost vypnutí klimatizace a ventilace.

14 Subsystém Kolejová vozidla
Vozy osobních vlaků mají být vybaveny instrukcemi pro případ vzniku krizové situace.

15 TSI SRT - Aplikace České dráhy, a.s. zřídily pracovní skupiny pro implementaci jednotlivých TSI. Jednou z těchto pracovních skupin je i pracovní skupina pro implementaci TSI SRT. Implementace TSI SRT: Bezpečnostní plány ČD, SŽDC Kontrolní činnost ČD Požární prověřovací cvičení HZS Projektování nových tunelů v souladu s TSI SŽDC Odborné proškolování doprovodu vlaků ČD Základní vybavení vozového parku ČD Nový a renovovaný vozový park - aplikace ČD Riziková analýza na vybraných stávajících tunelech ČD ČSN (sladění požadavků) SŽDC

16 TSI SRT - Aplikace Bezpečnostní plán
Povinnost zpracovat Bezpečnostní plán má Manager Infrastruktury Bezpečnostní plán (Havarijní plán) musí obsahovat mimo jiné a především: Jednoznačnou identifikaci tunelu s precizním popisem přístupových a únikových cest pro záchranné služby. Strategii pro evakuaci pasažérů v případě nehody. Bezpečnostní pravidla pro chování zaměstnanců provozovatele dráhy i drážní dopravy v případě vzniku rizikové, krizové situace. Požadavky na provádění kontrolní činnosti z hlediska bezpečnosti v tunelu. Prověřování údajů v Bezpečnostním plánu (Dokumentace zdolávání požáru) formou požárních prověřovacích cvičení.

17 TSI SRT - Aplikace Osvětlení Osvětlení Přístup k suchovodu

18 TSI SRT - Aplikace Značení směru úniku

19 TSI SRT Úniková štola – poškození

20 TSI SRT Úniková štola – poškození

21 TSI SRT Úniková štola – poškození

22 TSI SRT Úniková štola – poškození

23 TSI SRT Úniková štola – poškození

24 TSI SRT Úniková štola – poškození

25 TSI SRT Úniková štola – poškození

26 TSI SRT Úniková štola – výstupní objekt

27 TSI bezpečnost v železničních tunelech
UVEDENÍ V PLATNOST V současné době probíhá překlad anglické verze do národních jazyků členských států EU. Po dokončení překladu dojde k definitivnímu přijetí a k uvedení v platnost. Zakončení tohoto procesu se dá předpokládat ve druhé polovině roku 2007. S ohledem na závaznost TSI budou TSI SRT určující pro navrhování, stavbu a provozování železničních tunelů v příštích letech.

28 TSI bezpečnost v železničních tunelech
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Obsah a aplikace TSI bezpečnost v železničních tunelech (SRT)"

Podobné prezentace


Reklamy Google