Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 1 CCNA 2 1. The Internet and Its Users.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 1 CCNA 2 1. The Internet and Its Users."— Transkript prezentace:

1 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 1 CCNA 2 1. The Internet and Its Users

2 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 2 Co nabízí Internet a jaké služby se dále rýsují? Internet = celosvětová síť, která je využívána individuálně nebo komerčně ke sdílení informací, zdrojů nebo služeb  Email  Webbrowsing  Hudba  Video (streaming video, video on demand)  On-line hry  Instant messaging  E-learning (virtuální třídy, testy, učení on-line)  Videokonference  FTP prostory  Databáze  E-komerce  VoIP Velmi dynamický rozvoj služeb Internetu

3 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 3 Standardy – stavební kameny Internetu  Úkol: řešení kompletní problematiky dalšího rozvoje Internetu  = sada pravidel, která musí být splněna přes různost zařízení (PC, mobilní zařízení, PDA, Televize, MP3 players ….)  Publikace ve formátu RFCxxx (Request for Comments)

4 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 4 ISP a co od něho očekávat …??  ISP = Internet Service Provider  Konektivita k Internetu  Využití části techniky ISP  WEB hosting  FTP hosting  Mail hosting  Databáze  VoIP  Technická podpora ze strany ISP

5 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 5 Požadavky na ISP

6 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 6 Základní způsoby připojení k Internetu prostřednictvím ISP  Úzkopásmové technologie  Zpravidla dial-up připojení (pevné resp. Mobilní sítě)  Pomalá rychlost  Vytočení čísla ISP  Platba za dobu připojení (nesouvisí s daty)  Nevhodné pro dnes standardní služby Internetu  Širokopásmové technologie  Pevná linka (always on)  Garance rychlosti = šířky pásma (bandwith)  vyhrazená šířka pásma  sdílená šířka pásma  Vysokorychlostní Internet  Paušální platba za služby (event. stanovení limitu na data)  xDSL (Digital Subscriber Line) (ADSL (Assymetric))  kabelová televize (Cable TV)  satelitní připojení  WiFi sítě

7 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 7

8 8 Struktura sítě ISP  POP = Point of Presence = připojovací místo (lokální)  POPs providera jsou propojena zpravidla více alternativními linkami  může jich být velké množství a různých technologií  Metropolitní Ethernet  propojení lokálních sítí přepínači (switch)  řeší přenosy velkých objemů dat v rámci lokality  výhodné pro firmy v průmyslových zónách, protože propojení je levnější něž vysokorychlostní připojení  šířka pásma z hlediska připojení koncových účastníků  T1 připojení (USA) E1 (Evropa)  v p = 1,544 Mbps resp. 2,048 Mbps (Evropa)  symetrické připojení pro malé a střední firmy  T3 připojení  v p = 45 Mbps  velké firmy  často kombinováno s T1

9 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 9 Architektura Internetu

10 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 10 Hierarchie Internetu •IXP (Internet Exchange Point) vzájemně propojeny do páteře (backbone) Internetu •cca 100 míst celosvětově •v podstatě zajišťuje připojení jednotlivých států •vysokorychlostní mezikontinentální spoje (optické kabely) •může se rozkládat v rámci několika států •zajišťuje propojení jednotlivých ISP do celků připojení koncových uživatelů určeny hustě obydlenými oblastmi nebo rozlohou území

11 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 11 Utility  test dostupnosti  ping  schéma sítě  traceroute (Linux nebo Unix)  tracert (Windows)

12 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 12 Obecné požadavky na ISP  schopnost připojovat ostatní ISP (v závislosti na rychlosti)  zajištění různé rychlosti pro cílové uživatele  vlastnictví příslušného HW  DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer)  CMTS (Cable Modem Termination Service)  modemy pro dial-up připojení  zařízení pro bezdrátové technologie  hraniční routery  servery  záložní napájecí zdroje (UPS)  vhodné místnosti pro HW (klimatizace resp. odvod tepla)  síť providera plánovat s výhledem rozšiřitelnosti do budoucna (změna a vývoj technologií a růst sítě)  obecně rozšiřitelné zařízení  pracuje v dané chvíli se standardně rozšířenou technologí nebo se jedná standardní HW konfiguraci  možnost rozšiřitelnosti HW– dostatek slotů co do počtu, tak i technologie

13 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 13 Obecné požadavky na ISP

14 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 14 Organizační členění ISP  Zákaznická podpora  nabídka standardních služeb (balíčků)  produkty „na míru“ zákazníka  přesné zaznamenání do databáze  Plánovací a zabezpečovací oddělení  otázky přípojných linek k zákazníkovi  příslušný HW  řešení v rámci strategie rozvoje – koncepčnost řešení  Výkonné oddělení  instalace a konfigurace  konfigurace SW služeb  Centrum síťového provozu (Network Operation Center)  testuje nová připojení  monitoruje připojení  testování bezpečnosti  Help desk = oddělení pomoci zákazníkovi  informováno NOC o zprovoznění služby  zajišťuje ve spolupráci s koncovým zákazníkem nastavení  řeší problémy zákazníka (telefonicky, messenger, mail, chat…)

15 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 15 Telekomunikační sítě  Klasifikace sítí  páteřní sítě (core, backbone)  metropolitní sítě  přístupové sítě – koncoví uživatelé  Základní parametry přístupových sítí  úzkopásmové x širokopásmové (dial-up, ISDN x xDSL (ADSL), kabelová TV, WiFi…)  asymetrické vs. symetrické (downstream, upstream)

16 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 16 Veřejná telefonní síť  účastnická přípojka = propojení (původně analogového) telefonního přístroje dvoulinkou do nejbližší telefonní ústředny (místní)  telefonní ústředny (switch, switchboard)  místní  uzlové  tranzitní  pobočková ústředna  pulzní volba v Evropě vs. tónová volba v USA

17 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 17 Komutovaný přístup  vytáčené připojení používající klasickou analogovou síť  modem (modulátor – demodulátor)  využití linky: buď hlas nebo data  Kroky při připojování k Internetu:  vytočení telefonního čísla poskytovatele  autentizace uživatele (jméno a heslo)  přístup ke službám  Modemy  externí nebo interní  typy (normy)  V.34 (1990) 28,8 kbps  V.90 (1998) 28 a 56 Kbps (up a down rozdílné)  V.92 (2000)  teoretické hodnoty rychlostí  při navázání spojení nastavení rychlosti podle kvality přenosové cesty – určuje kvalitu přenosu  AT příkazy  ISDN (Integrated Services Digital Network)  digitální služba  současně hlas + data  vyšší přenosová rychlost  vytáčená služba  Platba za dobu navázaného připojení

18 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 18 Širokopásmové sítě  trvalé připojení (always on)  paušální platba  digitální technologie  velká přenosová rychlost, proto vhodné k přenosu velkých objemů dat  umožňují využívat QoS (Quality of Service) = upřednostnění jedné služby před jinou  Infrastruktura  stávající telefonní rozvody  sítě kabelové televize  bezdrátové sítě (rádiové vlny nebo FSO (Free Space Optic)  satelitní sítě  optické sítě  Služby širokopásmových sítí  triple play = balík služeb = přístup + video + hlasová telefonie  komunikace (hlasová, textová, obraz, instant messaging, videokonference)  zábava (filmy, TV, internetová rádia, hry, živé přenosy)  e-learning  profesionální služby (bankovnictví, internetové obchody)  práce na dálku (telework)  telemedicína

19 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 19 Multimédia  = aplikace s více než jedním formátem informace ( text+obraz+zvuk+video) v digitálním tvaru  přenos  vcelku = stažení a následné přehrání  streaming media = přehrávání bez předběžného nebo současného ukládání  v reálném čase (živé vysílání)  na vyžádání (on-demand)  používají se tzv. codec (kodeky) = speciální algoritmy pro kompresi a dekompresi digitální signálkomprese dekomprese interpretacedigitální signál  = aplikace s více než jedním formátem informace ( text+obraz+zvuk+video) v digitálním tvaru  přenos  vcelku = stažení a následné přehrání  streaming media = přehrávání bez předběžného nebo současného ukládání  v reálném čase (živé vysílání)  na vyžádání (on-demand)  používají se tzv. codec (kodeky) = speciální algoritmy pro kompresi a dekompresi digitální signál  = aplikace s více než jedním formátem informace ( text+obraz+zvuk+video) v digitálním tvaru  přenos  vcelku = stažení a následné přehrání  streaming media = přehrávání bez předběžného nebo současného ukládání  v reálném čase (živé vysílání)  na vyžádání (on-demand)  používají se tzv. codec (kodeky) = speciální algoritmy pro kompresi a dekompresi digitální signál  = aplikace s více než jedním formátem informace ( text+obraz+zvuk+video) v digitálním tvaru  přenos  vcelku = stažení a následné přehrání  streaming media = přehrávání bez předběžného nebo současného ukládání  v reálném čase (živé vysílání)  na vyžádání (on-demand)  používají se tzv. codec (kodeky) = speciální algoritmy pro kompresi a dekompresi

20 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 20 Multimédia  Standardy  JPEG – statické obrázky  MPEG  MPEG 1 – komprese audio/video záznamu na CD- ROM  MPEG 2 – podpora DVD  MPEG 4 – digitální televizní přenosy, interaktivní grafické aplikace na WWW a v multimediálních systémech zejména mobilních typů  Trendy koncových zařízení  přenosná multimediální zařízení s klávesnicí  další spotřební elektronika  potřeba nových rozhraní: DVI a HDMI

21 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 21 Teleworking  práce na dálku, virtuální dojíždění  výkon práce na dálku na základě úkolů  komunikace s mateřskou firmou prostřednictvím Internetu  zcela nevymizí pravidelná firemní jednání (otázka frekvence)  vyžaduje vzdálený přístup k firemní síti (intranet vs. extranet = Internet)  bezpečnostní aspekty:  DMZ  firewall  autentizace = ověření identity uživatele  autorizace = ověření a nastavení přístupové úrovně  účtovací systém (accounting) – využívání zdrojů  Nejčastější řešení:  studenti vysokých škol (vyřizování administrativních záležitostí mimo úřední hodiny, zápisy…)  firemní intranety  programátoři, grafici….  domácí kancelář (home office)

22 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 22 VoIP (Voice over IP)  Nahrazení klasických telefonních služeb  zakoupení komunikačního serveru, který zastupuje pobočkovou ústřednu  zakoupení IP telefonů  založeno na digitalizaci hlasového signálu

23 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 23 E-learning  nové možnosti studia  multimediální zpracování

24 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 24 ADSL – Assymmetric Digital Subscriber Line  vyhrazená přenosová kapacita  digitální služba  trvalé připojení  souběžný přenos dat a hlasu  dvoubodová služba  provozováno v rámci telekomunikační sítě  maximální přenosová rychlost 52Mbps  technické řešení:  downstream: 8 Mbps (prodávano: 64, 128, 256, 512 dnes řádově v Mbps)  upstream: 1 Mbps  obecně xDSL  SDSL – Symmetric DSL  HDSL – High-bit-rate DSL  VDSL – Very High-bit-rate DSL

25 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 25 ADSL – omezení a chyby  především fyzikálně – elektrotechnické  ztráty šířením signálu (vysílací kmitočet, délka vedení, použité kabely)  přeslechy na dvojlince (crosstalk)  šum = rušení jinými signály

26 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 26 ADSL řešení pro domácnosti a firmy DSL Access Multiplexor

27 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 27 Kmitočtové dělění  ADSL modem resp. domácí brána  nutno zjistit kvalitu linky, jinak služba nemusí fungovat

28 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 28 Síť kabelové televize (Cable TV)  zbudována ve velkých aglomeracích  původně analogová jednosměrná síť  nutnost modernizace  sdílená šířka pásma  max. přenosová rychlost 42 Mbps (downstream) a 10 Mbps (upstream)  poskytuje trvalé připojení  nejsou zpravidla pokryty firmy a průmyslové zóny měst na rozdíl od domácností  snadnost instalace (garantována kvalita)  koaxiální rozvody  modernizace s využitím optiky – Hybrid Fiber Coax (HFC)

29 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 29 Struktura CATV

30 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 30 Prvky CATV  zakončovací systém kabelových modemů (CMTS – Cable Modem Termination Systém) – centru poskytovatele  Kabelový modem (Cable Modem)  má vlastní MAC a používá DHCP

31 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 31 Optické sítě  modernizace telekomunikačních sítí  bezkonkurenční z hlediska spolehlivosti a kapacity  jednoduchost architektury  vysoká životnost kabelu  odolnost proti elmg. rušení  odolnost vůči atmosferickým vlivům  odolnost korozi  bezpečnost – není možný odposlech

32 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 32 Prvky optických sítí  Optické sítě  transparentní = „čistá optika“  netransparentní = převod na elektrický signál  optické opakovače/zesilovače  optické přepínače OEO (vyvíjejí se OOO)  mikro-elektromechanické systémy = systém zrcadel na křemíkovém čipu, která se nastavují a jsou schopna přesměrovat paprsek na libovolný výstupní port  Technologie optických sítí  SDH (Synchronous Digital Hierarchy)  SONET (Synchronous Optical Network)  založeny na časovém multiplexu  původně navrženy pro přenos hlasu

33 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 33 Optická přípojka  kapacita: 1 Mbps až 10 Gbps  řešení pro tzv. pasivní optickou síť; aktivní je dvoubodová  OLT zakončení na straně ústředny  optické rozdělovače až pro 32 domácností  ONU se umísťuje v domě  ethernet  STB  řešení se sdílením kapacity

34 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 34 Bezdrátové optické sítě (Free Space Optic)  přenosová kapacita optických sítí bez kabelů  krátká vzdálenost  není třeba kopat ani povolení pro přenosy  vlnové délky patří do IRF spektra = jsou na hranici viditelnosti (bezpečnost laserových technologií)  přímá viditelnost  náhodná překážka (např. pták….)  vzájemné neovlivňování paprsků  spolehlivost souvisí se vzdáleností  závislost na atmosférických jevech (mlha)  vzdálenosti 200 až 500 metrů  nehrozí odposlech na rozdíl od WLAN (úzký paprsek

35 CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 35 Mobilní sítě  GSM (Global Systém for Mobile Communications)  digitální systém  *1982  základem je buňka  základnová stanice – podporuje všechny účastníky geograficky přítomné v hranicích buňky  trvale vysílá signál identifikující základnovou stanici a o jejím stavu  zná všechny mobilní stanice v buňce  stanice trvale naslouchá, zda není volaná  přenos dat – SMS (Short Message Service)  generace GSM  2G  2,5G (*2001)  síť s přepínáním paketů  přístup k webu  GRPS služba (General Packet Radio Service) nadstavba hlasové sítě  WAP a MMS


Stáhnout ppt "CCNA 2: 1. The Internet and It´s Users 1 CCNA 2 1. The Internet and Its Users."

Podobné prezentace


Reklamy Google