Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Služby NK ČR v oblasti ochrany knihovních fondů Irena Fibichová NK ČR 2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Služby NK ČR v oblasti ochrany knihovních fondů Irena Fibichová NK ČR 2007"— Transkript prezentace:

1 Služby NK ČR v oblasti ochrany knihovních fondů Irena Fibichová NK ČR 2007 irena.fibichova@cdh.nkp.cz

2 Obsah příspěvku  Ochrana a uchování knihovních fondů  Poskytované služby NK ČR v oblasti ochrany knihovních fondů  Klimatické podmínky - měření, úprava  Dezinfekce  Ochranné obaly  Sušení dokumentů ve VVK  Ochranné reformátování

3 Ochrana a uchování KF  Smysl ochrany v době digitalizace dokumentů  Dokumenty jako historické artefakty  Potvrzení autenticity obsahu dokumentů  Informační kontext

4 Klimatické podmínky  Doporučené parametry klimatu pro různé typy knihovních dokumentů – Česká technická norma ISO 11799: Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů  Měření teploty a vlhkosti  Možnosti úprav klimatu

5

6

7 Parametry prostředí pro uchovávání a vystavování některých druhů fondů Druh fonduSmíšené knihovní sbírky (knihy, časopisy, noviny, mapy …) Černobílé fotomateriály (černobílé filmy, papírové fotografie, mikrofilmy, mikrofiše, černobílé fotografické desky …) Barevné fotomateriály (barevné filmy, barevné fotografické desky …) Magnetická média (videokazety, magnetofonové kazety, gramofonové desky, zvukové a počítačové pásky, kompaktní disky, diskety …) Teplota (přijatelná) [kolísání] 18  2 o C (do 25 o C) [do 2 o C/24 h] 16  2 o C (do 21 o C) [do 1,5 o C/24 h] 5  1 o C (do 7 o C) [do 1,5 o C/24 h] 18  2 o C (do 25 o C) [do 3 o C/24 h] Rel.vlhkost (přijatelná) [kolísání] 50  5% (40-60%) [do 5%/24 h] 30  5% (20-50%) [do 5%/24 h] 30  5% (20-50%) [do 5%/24 h] 30  5% (20- 50%) [do 5%/24 h] Intenzita osvětlení [krátkodobě] do 50 lx [do 2500 lx] do 100 lx [do 2500lx] do 50 lx [do 2500lx] do 50 lx [do 2500lx] Intenzita UV-záření do 10  W/lm Roční osvitdo 12000 lx.hdo 84000 lx.hdo 12000 lx.h Prašnost do 50  g/m 3 NO x do 10  g/m 3 SO 2 do 10  g/m 3 CO 2 do 4,5 mg/m 3 Ozón do 4,5  g/m 3 Proudění vzduchudo 0,5 m/s Doba vystavenído 4 týdnůdo 20 týdnůdo 4 týdnů

8 Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy Faktor působeníDůsledek Teplota Nízká Nebezpečí kondenzace vody na povrchu materiálů VysokáUrychlení chemické degradace (hydrolýza, oxidace) podpora mikrobiální činnosti (růst plísní) snižování celkové mechanické odolnosti celková deformace (zkroucení, odlupování filmu, lepkavost, zeslabení záznamu) Prudké výkyvyRozměrové změny (rozpínání, smršťování, praskání) Relativní vlhkost Nízká Rozměrové změny (smršťování) snižování mechanické odolnosti (křehnutí, praskání...) VysokáAktivace mikrobiální činnosti (růst plísní) rozměrové změny (botnání) snižování mechanické odolnosti (kroucení) urychlení chemické degradace (hydrolýza, oxidace) celková deformace (odlupování filmu, lepkavost, zeslabení záznamu) barevné změny (blednutí barev) probíhá koroze kovových dílů Prudké výkyvySnižování celkové mechanické odolnosti celková deformace (praskání, zkroucení, borcení, tuhnutí a tvrdnutí kůže, odlupování barevných vrstev...) Světlo (UV-záření)Urychlování chemické degradace (hydrolýza, oxidace) barevné změny (tmavnutí materiálů, blednutí barev...) Prach a popílekUlpívání na povrchu (zdroj mikroorganismů, zeslabení záznamů) urychlení chemické degradace Plynné zplodiny (NO x, SO 2, CO 2, O 3 ) Původci agresivní chemické reakce Výměna vzduchu Nízká Podpora mikrobiální činnosti (růst plísní) urychlování chemické degradace (hydrolýza, oxidace) lokální zvyšování vlhkosti VysokáProblémy s homogenitou prostředí

9 Národní knihovna používá pro jednorázové měření klimatu v depozitářích přístroje českého výrobce, s možností ukládání dat do počítače: COMET SYSTEM, s.r.o. 1.máje 1220 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel 571653990 Fax 571653993 E-mail: info@cometsystem.cz Internet: www.cometsystem.cz info@cometsystem.czwww.cometsystem.cz Loggery - vlhkoměry, teploměry - zapisovače vlhkosti a teploty s displejem S3120 záznamník teploty a vlhkosti s vnitřními čidly T+RH 5400 Kč bez DPH S3121 záznamník teploty a vlhkosti s externí sondou T+RH 6300 Kč bez DPH Loggery - vlhkoměry, teploměry - zapisovače vlhkosti a teploty bez displeje R3120 záznamník teploty a vlhkosti s vnitřními čidly T+RH 4900 Kč bez DPH R3121 záznamník teploty a vlhkosti s externí sondou T+RH 5800 Kč bez DPH Teploměry vlhkoměry barometry Commeter D3120 teploměr - vlhkoměr a datalogger, rosný bod, se záznamem 6865 Kč bez DPH

10

11 Lze najít i levnější měřicí přístroje připojitelné k počítači, nemáme s nimi zkušenosti: Meteoshop Internet: http://www.meteoshop.cz Profi teploměr s vlhkoměrem TFA 30.3015 připojitelný k PC Cena s DPH:2,290.00 KčZáruka:24 měsíců Lze zakoupit jednoduché a laciné přístoje na měření teplot a relativní vlhkosti pouze s pamětí na minimální a maximální hodnoty od posledního měření, s dostatečnou přesností pro vyhodnocení kolísání dat. Takových nabídek je na internetu velké množství a lze tyto přístroje koupit zcela běžně, několik příkladů možností a cen: Teploměr s vlhkoměrem Viking 06917 Cena s DPH: 450.00 Kč Záruka:24 měsíců Digitální teploměry + vlhkoměr TM 977H vlhkoměr + 2 teploty + paměť Cena: 356 Kč s DPH

12 detailní údaje na internetu, mimo jiné: http://www.eternity.cz/produkt/pokojovy-venkovni-digitalni-teplomer/ http://www.elektroland.cz/vnitrni-/-venkovni-teplomer-s-vlhkomerem/d-118061/ http://meteorologicke-stanice.prirodnileciva.cz/teplomery-s-vlhkomerem+c2575/ http://www.exatherm.cz/uzitkove/cze/elektronicke.htm http://www.dstechnik.cz/produkty/?kid=06.09&qkk=34bf9740b60126d378b95eba986302 3d

13 Polutanty  Výzkumný záměr řeší v NK ČR ing. Jan Francl s názvem: Indikace znečišťujících látek a plísňové kontaminace v ovzduší jako významný faktor pro zlepšení stavu knihovních fondů v Národní knihovně ČR

14

15

16 Ukončení měření a vyhodnocení získaných dat provede ing. Francl do konce roku 2007

17 Světlo  Doporučené parametry  Dopady působení světla  Degradace papíru  Kontrola osvětlení ve všech stádiích pohybu dokumentu (studovny, kopírovací přístroje, fotoaparáty, výstavy)  Měření a návrhy řešení osvětlení

18 Prevence mikrobiologického napadení  Způsoby prevence  Dodržení předepsaných parametrů klimatu (teplota, vlhkost, cirkulace vzduchu, parametry klimatizace a typy filtrů a jejich výměna)  Vizuální kontrola fondů  Stěry  Kontrola dokumentů na vstupu (příp. karanténní sklad)

19 Likvidace mikrobiologického napadení  Způsoby likvidace  Mechanická (mechanická očista)  Chemická (zmlžování, butanol, etylenoxid)  Jiné (záření)

20

21

22

23 Dezinfekce – aktivně rostoucí plísně •Zmlžování přístrojem IGEBA 4% vodným roztokem Promexalu W50 v hermeticky uzavřeném prostoru Promexal W50 je fungicidní prostředek s účinnou složkou 2-methyl-4,5-trimethylen-4isothiazolin-3-on, otestovaný v laboratoři Národní knihovny ČR k používání proti plísním v koncentraci, která prokazatelně neohrožuje knihovní fondy. Přístroj vytvoří jemný aerosol, který se během 8 hodin usadí na ošetřených předmětech a zlikviduje aktivně rostoucí plísně, po 48 hodinách je možno s ošetřeným fondem manipulovat. Doporučujeme následnou mechanickou očistou odstranit odumřelé plísně, prach a ostatní nečistoty.

24

25 Ošetření svazků v uzavřené dezinfekční komoře v parách n-butanolu při zvlhčení 5% vody, n-butanol je umístěn ve čtyřech kádinkách a část rozlita na filtrační papír pod rošty s knihami (pro zvýšení účinnosti). V tomto prostředí působením par po dobu 3 dnů jsou zničeny aktivní plísně i většina spór plísní. Potom jsou všechny svazky umístěny na delší čas do digestoře k volnému odvětrání n-butanolu. V parách n-butanolu

26

27

28 Etylenoxidová komora  Dezinfekci v etylenoxidové komoře v Praze provádí: Národní archív Na Chodovci Archív hl. m. Prahy  Dezinfekci v etylenoxidové komoře v Praze provádí: Národní archív Na Chodovci Archív hl. m. Prahy

29 Budoucnost – dezinfekce Výzkum zaměřený na použití inertních plynů (dusík, argon, kysličník uhličitý) za snížené koncentrace kyslíku za vhodné relativní vlhkosti dle typu ošetřovaného materiálu. Výzkum zaměřený na použití inertních plynů (dusík, argon, kysličník uhličitý) za snížené koncentrace kyslíku za vhodné relativní vlhkosti dle typu ošetřovaného materiálu.

30 Ochranné obaly  Význam používání obalů (ochrana před prachem, světlem, výkyvy vlhkosti, havárie a živelní pohromy)  Typy obalů (desky, krabice, další)  Způsoby výroby obalů  Ruční knihařská výroba  Hromadná knihařská výroba  Automatizovaná individuální výroba  Nákup

31

32

33

34

35

36

37

38 Sušení dokumentů  Metody sušení dokumentů - Sušení pomocí vakuových baliček - Sušení ve vakuové komoře - Vakuové vymrazování (lyofilizace) - Vakuové sušení - Sušení v řízení atmosféře

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Ochranné reformátování  Význam ochranného reformátování – trvalá náhrada ohroženého dokumentu ve zpřístupnitelné podobě  Způsoby reformátování  Ochranné mikrofilmování  Hybridní metody (skenování mikrofilmů, hybridní snímkování)  Digitalizace a uchovávání digitálních dokumentů ve spolehlivém repozitáři

50

51


Stáhnout ppt "Služby NK ČR v oblasti ochrany knihovních fondů Irena Fibichová NK ČR 2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google