Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Služby NK ČR v oblasti ochrany knihovních fondů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Služby NK ČR v oblasti ochrany knihovních fondů"— Transkript prezentace:

1 Služby NK ČR v oblasti ochrany knihovních fondů
Irena Fibichová NK ČR 2007

2 Obsah příspěvku Ochrana a uchování knihovních fondů
Poskytované služby NK ČR v oblasti ochrany knihovních fondů Klimatické podmínky - měření, úprava Dezinfekce Ochranné obaly Sušení dokumentů ve VVK Ochranné reformátování

3 Ochrana a uchování KF Smysl ochrany v době digitalizace dokumentů
Dokumenty jako historické artefakty Potvrzení autenticity obsahu dokumentů Informační kontext

4 Klimatické podmínky Doporučené parametry klimatu pro různé typy knihovních dokumentů – Česká technická norma ISO 11799: Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů Měření teploty a vlhkosti Možnosti úprav klimatu

5

6

7 Parametry prostředí pro uchovávání a vystavování některých druhů fondů
Druh fondu Smíšené knihovní sbírky (knihy, časopisy, noviny, mapy …) Černobílé fotomateriály (černobílé filmy, papírové fotografie, mikrofilmy, mikrofiše, černobílé fotografické desky …) Barevné fotomateriály (barevné filmy, barevné fotografické desky …) Magnetická média (videokazety, magnetofonové kazety, gramofonové desky, zvukové a počítačové pásky, kompaktní disky, diskety …) Teplota (přijatelná) [kolísání] 182 oC (do 25 oC) [do 2 oC/24 h] 162 oC (do 21 oC) [do 1,5 oC/24 h] 51 oC (do 7 oC) [do 3 oC/24 h] Rel.vlhkost (přijatelná) 505% (40-60%) [do 5%/24 h] 305% (20-50%) Intenzita osvětlení [krátkodobě] do 50 lx [do 2500 lx] do 100 lx [do 2500lx] Intenzita UV-záření do 10 W/lm Roční osvit do lx.h do lx.h Prašnost do 50 g/m3 NOx do 10 g/m3 SO2 CO2 do 4,5 mg/m3 Ozón do 4,5 g/m3 Proudění vzduchu do 0,5 m/s Doba vystavení do 4 týdnů do 20 týdnů

8 Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy
Faktor působení Důsledek Teplota Nízká Nebezpečí kondenzace vody na povrchu materiálů Vysoká Urychlení chemické degradace (hydrolýza, oxidace) podpora mikrobiální činnosti (růst plísní) snižování celkové mechanické odolnosti celková deformace (zkroucení, odlupování filmu, lepkavost, zeslabení záznamu) Prudké výkyvy Rozměrové změny (rozpínání, smršťování, praskání) Relativní vlhkost Rozměrové změny (smršťování) snižování mechanické odolnosti (křehnutí, praskání...) Aktivace mikrobiální činnosti (růst plísní) rozměrové změny (botnání) snižování mechanické odolnosti (kroucení) urychlení chemické degradace (hydrolýza, oxidace) celková deformace (odlupování filmu, lepkavost, zeslabení záznamu) barevné změny (blednutí barev) probíhá koroze kovových dílů Snižování celkové mechanické odolnosti celková deformace (praskání, zkroucení, borcení, tuhnutí a tvrdnutí kůže, odlupování barevných vrstev...) Světlo (UV-záření) Urychlování chemické degradace (hydrolýza, oxidace) barevné změny (tmavnutí materiálů, blednutí barev...) Prach a popílek Ulpívání na povrchu (zdroj mikroorganismů, zeslabení záznamů) urychlení chemické degradace Plynné zplodiny (NOx, SO2, CO2, O3) Původci agresivní chemické reakce Výměna vzduchu Podpora mikrobiální činnosti (růst plísní) urychlování chemické degradace (hydrolýza, oxidace) lokální zvyšování vlhkosti Problémy s homogenitou prostředí

9 COMET SYSTEM, s.r.o. 1.máje 1220 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Národní knihovna používá pro jednorázové měření klimatu v depozitářích přístroje českého výrobce, s možností ukládání dat do počítače: COMET SYSTEM, s.r.o. 1.máje Rožnov pod Radhoštěm Tel Fax Internet: Loggery - vlhkoměry, teploměry - zapisovače vlhkosti a teploty s displejem S záznamník teploty a vlhkosti s vnitřními čidly T+RH Kč bez DPH S záznamník teploty a vlhkosti s externí sondou T+RH Kč bez DPH Loggery - vlhkoměry, teploměry - zapisovače vlhkosti a teploty bez displeje R záznamník teploty a vlhkosti s vnitřními čidly T+RH Kč bez DPH R záznamník teploty a vlhkosti s externí sondou T+RH Kč bez DPH Teploměry vlhkoměry barometry Commeter D teploměr - vlhkoměr a datalogger, rosný bod, se záznamem Kč bez DPH

10

11 Profi teploměr s vlhkoměrem TFA 30.3015 připojitelný k PC
Lze najít i levnější měřicí přístroje připojitelné k počítači, nemáme s nimi zkušenosti: Meteoshop Internet: Profi teploměr s vlhkoměrem TFA připojitelný k PC Cena s DPH: 2,290.00 Kč Záruka: 24 měsíců Lze zakoupit jednoduché a laciné přístoje na měření teplot a relativní vlhkosti pouze s pamětí na minimální a maximální hodnoty od posledního měření, s dostatečnou přesností pro vyhodnocení kolísání dat. Takových nabídek je na internetu velké množství a lze tyto přístroje koupit zcela běžně, několik příkladů možností a cen: Teploměr s vlhkoměrem Viking Cena s DPH:  Kč Záruka: 24 měsíců Digitální teploměry + vlhkoměr TM 977H vlhkoměr + 2 teploty + paměť Cena: 356 Kč s DPH

12 detailní údaje na internetu, mimo jiné:

13 Polutanty Výzkumný záměr řeší v NK ČR ing. Jan Francl s názvem: Indikace znečišťujících látek a plísňové kontaminace v ovzduší jako významný faktor pro zlepšení stavu knihovních fondů v Národní knihovně ČR

14

15

16 Ukončení měření a vyhodnocení získaných dat provede ing
Ukončení měření a vyhodnocení získaných dat provede ing. Francl do konce roku 2007

17 Světlo Doporučené parametry Dopady působení světla
Degradace papíru Kontrola osvětlení ve všech stádiích pohybu dokumentu (studovny, kopírovací přístroje, fotoaparáty, výstavy) Měření a návrhy řešení osvětlení

18 Prevence mikrobiologického napadení
Způsoby prevence Dodržení předepsaných parametrů klimatu (teplota, vlhkost, cirkulace vzduchu, parametry klimatizace a typy filtrů a jejich výměna) Vizuální kontrola fondů Stěry Kontrola dokumentů na vstupu (příp. karanténní sklad)

19 Likvidace mikrobiologického napadení
Způsoby likvidace Mechanická (mechanická očista) Chemická (zmlžování, butanol, etylenoxid) Jiné (záření)

20

21

22

23 Dezinfekce – aktivně rostoucí plísně
Zmlžování přístrojem IGEBA 4% vodným roztokem Promexalu W50 v hermeticky uzavřeném prostoru Promexal W50 je fungicidní prostředek s účinnou složkou 2-methyl-4,5-trimethylen-4isothiazolin-3-on, otestovaný v laboratoři Národní knihovny ČR k používání proti plísním v koncentraci, která prokazatelně neohrožuje knihovní fondy. Přístroj vytvoří jemný aerosol, který se během 8 hodin usadí na ošetřených předmětech a zlikviduje aktivně rostoucí plísně, po 48 hodinách je možno s ošetřeným fondem manipulovat. Doporučujeme následnou mechanickou očistou odstranit odumřelé plísně, prach a ostatní nečistoty.

24

25 V parách n-butanolu Ošetření svazků v uzavřené dezinfekční komoře v parách n-butanolu při zvlhčení 5% vody, n-butanol je umístěn ve čtyřech kádinkách a část rozlita na filtrační papír pod rošty s knihami (pro zvýšení účinnosti). V tomto prostředí působením par po dobu 3 dnů jsou zničeny aktivní plísně i většina spór plísní. Potom jsou všechny svazky umístěny na delší čas do digestoře k volnému odvětrání n-butanolu.

26

27

28 Etylenoxidová komora Dezinfekci v etylenoxidové komoře v Praze provádí: Národní archív Na Chodovci Archív hl. m. Prahy

29 Budoucnost – dezinfekce
Výzkum zaměřený na použití inertních plynů (dusík, argon, kysličník uhličitý) za snížené koncentrace kyslíku za vhodné relativní vlhkosti dle typu ošetřovaného materiálu.

30 Ochranné obaly Význam používání obalů (ochrana před prachem, světlem, výkyvy vlhkosti, havárie a živelní pohromy) Typy obalů (desky, krabice, další) Způsoby výroby obalů Ruční knihařská výroba Hromadná knihařská výroba Automatizovaná individuální výroba Nákup

31

32

33

34

35

36

37

38 Sušení dokumentů Metody sušení dokumentů
Sušení pomocí vakuových baliček Sušení ve vakuové komoře Vakuové vymrazování (lyofilizace) Vakuové sušení Sušení v řízení atmosféře

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Ochranné reformátování
Význam ochranného reformátování – trvalá náhrada ohroženého dokumentu ve zpřístupnitelné podobě Způsoby reformátování Ochranné mikrofilmování Hybridní metody (skenování mikrofilmů, hybridní snímkování) Digitalizace a uchovávání digitálních dokumentů ve spolehlivém repozitáři

50

51


Stáhnout ppt "Služby NK ČR v oblasti ochrany knihovních fondů"

Podobné prezentace


Reklamy Google