Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy výživy a krmení hospodářských zvířat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy výživy a krmení hospodářských zvířat"— Transkript prezentace:

1 Základy výživy a krmení hospodářských zvířat
Přednáška 14: Výživa prasat

2 Výživa a technika krmení prasnic
1. období jalovosti 2. období březosti 3. období kojení

3 Krmiva vhodná pro prasnice
nejpoužívanější jsou kompletní krmné směsi KPB a KPK při zkrmování objemných krmiv se používají doplňkové směsi DPB a DPK Objemná krmiva - jen jalovým a březím prasnicím - krmná řepa, mrkev, cukrovka, zelená hmota, (do 8 kg/kus), pařené brambory (do 2 kg) - není moc doporučováno Obiloviny a mlýnská krmiva: - 80 – 90 % podílu ve směsích - pšenice, ječmen , kukuřice Luštěniny - 5 – 10 % ve směsi - hrách nebo bob Živočišné moučky - nejdůležitější zdroj esenciálních AK - rybí, masová, masokostní - 3 – 5 % ve směsi Extrahované šroty - do 10 % ve směsích - možná náhražka živočišných mouček - sojový, řepkový, slunečnicový Minerální přísady a doplňky biofaktorů - pokrývají chybějící nebo nedostatkové látky (makro i mikroprvky, vitamíny, aminokyseliny)

4 Potřeba energie a živin pro prasnice
Aminokyseliny - rozhodující nutriční fukce - první esenciální aminokyselina je lyzin - koncentrace lyzinu v KD nesmí klesnout pod 4 % Obsah energie - MEp - metabolizovatelná energie pro prasata - závislé na zastoupení jednotlivých živin a na jejich stravitelnosti - zdroje energie jsou především NL a sacharidy - celkový příjem energie je limitován vlákninou (např. v KPK by měla být do 5 %) Tuky - zdroj energie - především nosič liposolubilních vitamínů Minerální látky - 70 % kryto ze základních komponentů KS a 30 % z minerálních přísad Vitamíny - celá potřeba kryta biofaktory

5 Období jalovosti od odstavu selat po zabřeznutí
po odstavu se říje objevuje po 7 – 10 dnech pro zvýraznění říje se doporučuje zvýšit příjem KPB na 2,7 – 3 kg/kus/den (tzv. flushing) týden po zapuštění se krmí asi 2 kg KPB/kus/den

6 Období březosti 2 týden až 105. – 110. den březosti stabilizujeme dávku KPB na 2,2 – 2,6 kg/kus/den prasničky spotřebují o něco více směsi na dokončení růstu přírustek hmotnosti při březosti je u prasniček asi 50 kg a u prasnic asi 40 kg ztráta porodem činí asi 20 kg týden před porodem jsou prasnice přesunuty do porodny kde je jim podáváno KPK (asi 2,4 kg/kus/den) během březosti je bezpodmínečně nutné dávkovat krmiva abychom se vyhnuli problémům (při a po porodu)

7 Období kojení první 3 dny po porodu zůstává dávka KPK na 2,4 kg/kus/den 4. – 7. den se postupně přechází na dávkování dle počtu selat dávka je asi 2,2 – 2,4 kg KPK na prasnici + 0,4 kg KPK na každé sele ve vrhu asi 3 dny před odstavem se postupně snižuje dávkování krmiv

8 Pro dobrý příjem krmiv prasnicemi je třeba zajistit
teplota stájového prostředí 14 – 16°C (klimatizace, větrání, chlazení zvířat vodou) prevence alimentárních poruch (zácpy,průjmy) – výběr a kontrola krmiv dostatek vody (mokré krmení, vydatnost napáječek – 1,5 l/min) pravidelné předkládání krmiv (2x denně) průběžná kontrola zdravotního stavu

9 Výživa a technika krmení selat
do 5 – 7 dne selata sají poze mateřské mléko 5 – 7 den se selatům podává příkrmová směs ad libitum a pitná voda ve vhodných napáječkách nebo v korýtku příkrmová směs nesmí být v krmítku déle než 2 – 3 dny po 3. týdnu života jsou selata krmena suchou kompletní krmnou směsí (ČOS) – průměr granulí do 3 mm od 3. do 8. týdne věku krmíme ad libitum ve věku 8 týdnů by měla selata dosáhnout hmotnosti 17 kg lze použít také tekutou dietu – mléčná krmná směs je ředěna vodou v poměru 1 : 3 – 4, kolem věku 3 týdnů se přechází na suchou krmnou směs a od 4. týdne je již jediným zdrojem živin a energie ve všech případech je nutné dodržovat perfektní čistotu prostředí a krmítek mlezivo a mléko prasnic má nedostatek železa (nebezpečí anemie), proto se musí 2. – 3. den podat selatům železitý preparát (injekčně nebo perorálně)

10 Odchov chovných prasniček a kanečků
hlávní cíl je dosažení optimálního růstu a vývoje Vhodná krmiva - hlavně krmné směsi 1. PCH – prasničky chovné 2. OKA – Š – odchov kanečků ve šlechtitelských chovech

11 Potřeba energie a živin pro mladá chovná prasata
Kategorie Živá hmotnost (kg) Předpokládaný denní přírustek (g) Denní potřeba MEp (MJ) LYS Strav.P Prasničky 30 550 23,3 20 4,8 80 700 43,2 24,8 7,9 Kanečci 35 600 25,6 22,5 5,2 85 800 44,8 25,7 8,2

12 Optimální dávkování krmných směsí v odchovu prasat (v kg/kus a den)
Týden odchovu Hmotnost prasniček (kg) Dávka směsi kanečků 0. 28 1,50 30 1,60 2. 34 38 1,75 4. 45 1,90 50 2,00 6. 55 2,15 61 2,25 8. 66 2,40 72 2,50 10. 77 2,65 84 2,75 12. 88 2,90 96 2,95 14. 98 3,05 109 3,15 16. 3,25 121 3,30 18. 117 3,35 133 3,40

13 Výživa a technika krmení plemenných kanců
Cíle výživy kanců: a) v přirozené plemenitbě je akcentován temperament, ochota ke skoku a dlouhověkost b) v inseminačních stanicích vystupuje především zájem o množství ejakulátu a koncentraci spermií, včetně jejich vitality, což souvisí s celkovou produkcí inseminačních dávek

14 Krmiva vhodná pro kance
základním krmivem je kompletní krmná směs KA nejvíce je zde zastoupen oves a jako doplněk jsou použity ještě ječmen a pšenice pro optimální spermiogenezi jsou důležité živočišné moučky, krmné kvasnice, sušené odstředěné mléko, sojový extrahovaný šrot Okopaniny a zelená píce - jako dietetický doplněk - 5 – 8 kg

15 Potřeba živin a energie pro plemenné kance
Stáří Živá hmotnost (kg) Předpokládaný denní přírůstek (g) Denní potřeba MEp (MJ) LYS Strav. P. do 1 roku 160 220 29,5 16,8 7,6 1 – 2 roky 200 165 33,4 17,4 8,6 nad 2 roky 250 120 38,2 19,9 9,8

16 Technika krmení plemenných kanců
kompletní směs KA nejsnadněji vykryje potřeby živin a energie v žádném případě se nesmí překrmovat v přirozené plemenitbě se zkrmuje 2,5 kg KA, při intenzivním využívání lze dávku zvýšit (max na 3 kg) v inseminaci je základní dávka 3 kg KA u přetučnělých kanců se dávka snižuje o 10%, u podvyživených se zvyšuje o 10% krmiva předládáme 2x denně do koryt důležité je kontrolovat nezávadnost vody a krmiv

17 Předvýkrm prasat první období výkrmu prasat
období od odstavu selat (6 – 8 kg) do živé hmotnosti 25 – 35 kg používá se směs A1 která navazuje na ČOS růst v tomto období výrazně ovlivňuje i růst v období výkrmu v tomto období je praktikováno krmení ad libitum do výkrmu by se měla zařazovat jen selata která měla při narození hmotnost nad 1 kg ve 12 týdnech věku by prasata měla dosáhnout hmotnosti 25 kg

18 Potřeba energie a živin pro prasata ve výkrmu
nejdůležitější je dodržení optimálního poměru aminokyselin první limitující aminokyselinou je lysin, na druhém místě treonin a dále metionin s cysteinem Denní potřebu lze vypočítat z regresních rovnic: 1. Metabolizovatelná energie (MJ) y = 0, , x + 0, x2 + 0, z – 0, z2 – 0, x . z 2. Lysin (g) y = 1, , x + 0, x2 + 0,122 . z + 0, z2 – 0, x . z 3. Stravitekný fosfor (g) y = 0, , x + 0, x2 + 0,05 . z – 0, z2 – 0, x . z x = denní přírůstek v g y = živá hmotnost v kg

19 Krmiva vhodná pro prasata ve výkrmu
Obiloviny - tvoří 60 – 90 % hmoty v krmné směsi - hlavní zdroj energie, kryjí 50 % potřeby NL a 40 % potřeby esenciálních AK - hlavně pšenice a ječmen Okopaniny - výhradně pařené brambory Siláže kukuřičných palic (CCM) - obsah vlákniny do 90 g v 1 kg sušiny Luskoviny - významný zdroj aminokyselin (hlavně lysinu) - hlavně hrách a bob Extrahované šroty - sójový extrahovaný šrot – vynikající zdroj NL, BHB je velmi vysoká – na 16 g N připadá 6,4 g lysinu, v 1 kg šrotu je 12,91 MJ ME - podzemnicový extrahovaný šrot – obsahuje hodně NL, BHB je ovšem nižší (3,4 g lysinu v 16 g N) - řepkový extrahovaný šrot – má příznivou BHB i dostatek NL, nevýhodou je obsah glukosinolátů Krmiva živočišného původu - rybí moučky, masokostní moučky, krevní moučky Mléko a odpady mlékárenského průmyslu - sušené odstředěné mléko, sušená syrovátka, čerstvé odstředěné mléko a syrovátka, podmáslí

20 Kompletní krmné směsi pro prasata ve výkrmu
Směs A1 - je určena pro výkrm prasat cca od 17 kg do 30 – 35 kg živé hmotnosti Směs A2 - je určena pro výkrm prasat od 30 – 35 kg do 60 – 65 kg živé hmotnosti Směs CDP - je určena pro výkrm prasat nad 60 – 65 kg živé hmotnosti

21 Doplňkové krmné směsi pro prasata ve výkrmu
doplňuje obsah živin, minerálních látek a vitamínů v krmné dávce význam zejména pro rodinné farmy jsou určeny pro prasata od 30 kg živé hmotnosti předpoklad je zkrmování těchto směsí se statkovými krmivy v současné době jsou k dispozici dvě krmné směsi DP – KU (zkrmováno s CCM) a DP – OK (zkrmováno s okopaninami)

22 Technika krmení prasat ve výkrmu
Pro krmení prasat lze použít různé alternativy: a) suché nebo mokré krmení b) granulovaná nebo sypká forma c) dávkovaně nebo ad libitum

23 Krmné dávky jednotlivých kategorií kompletními krmnými směsmi
Ukazatel Živá hmotnost (kg) 17-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 Krmivo kg 1,50 1,75 1,90 2,10 2,40 2,65 2,90 3,10 3,20 Denní přírustek g 530 590 630 650 670 690 730 760 770

24 Krmné dávky kukuřice a doplňkové směsi
Živá hmotnost (kg) Doplňková směs (kg) Kukuřičné palice (kg) 30 – 40 1,00 1,20 40 – 50 1,50 50 – 60 0,90 2,00 60 – 70 0,85 2,50 70 – 80 2,60 80 – 90 2,80 3,10


Stáhnout ppt "Základy výživy a krmení hospodářských zvířat"

Podobné prezentace


Reklamy Google