Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy výživy a krmení hospodářských zvířat Přednáška 14: Výživa prasat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy výživy a krmení hospodářských zvířat Přednáška 14: Výživa prasat."— Transkript prezentace:

1 Základy výživy a krmení hospodářských zvířat Přednáška 14: Výživa prasat

2 Výživa a technika krmení prasnic 1. období jalovosti 2. období březosti 3. období kojení

3 Krmiva vhodná pro prasnice •nejpoužívanější jsou kompletní krmné směsi KPB a KPK •při zkrmování objemných krmiv se používají doplňkové směsi DPB a DPK Objemná krmiva - jen jalovým a březím prasnicím - krmná řepa, mrkev, cukrovka, zelená hmota, (do 8 kg/kus), pařené brambory (do 2 kg) - není moc doporučováno Obiloviny a mlýnská krmiva: - 80 – 90 % podílu ve směsích - pšenice, ječmen, kukuřice Luštěniny - 5 – 10 % ve směsi - hrách nebo bob Živočišné moučky - nejdůležitější zdroj esenciálních AK - rybí, masová, masokostní - 3 – 5 % ve směsi Extrahované šroty - do 10 % ve směsích - možná náhražka živočišných mouček - sojový, řepkový, slunečnicový Minerální přísady a doplňky biofaktorů - pokrývají chybějící nebo nedostatkové látky (makro i mikroprvky, vitamíny, aminokyseliny)

4 Potřeba energie a živin pro prasnice Aminokyseliny - rozhodující nutriční fukce - první esenciální aminokyselina je lyzin - koncentrace lyzinu v KD nesmí klesnout pod 4 % Obsah energie - ME p - metabolizovatelná energie pro prasata - závislé na zastoupení jednotlivých živin a na jejich stravitelnosti - zdroje energie jsou především NL a sacharidy - celkový příjem energie je limitován vlákninou (např. v KPK by měla být do 5 %) Tuky - zdroj energie - především nosič liposolubilních vitamínů Minerální látky - 70 % kryto ze základních komponentů KS a 30 % z minerálních přísad Vitamíny - celá potřeba kryta biofaktory

5 Období jalovosti •od odstavu selat po zabřeznutí •po odstavu se říje objevuje po 7 – 10 dnech •pro zvýraznění říje se doporučuje zvýšit příjem KPB na 2,7 – 3 kg/kus/den (tzv. flushing) •týden po zapuštění se krmí asi 2 kg KPB/kus/den

6 Období březosti •2 týden až 105. – 110. den březosti stabilizujeme dávku KPB na 2,2 – 2,6 kg/kus/den •prasničky spotřebují o něco více směsi na dokončení růstu •přírustek hmotnosti při březosti je u prasniček asi 50 kg a u prasnic asi 40 kg •ztráta porodem činí asi 20 kg •týden před porodem jsou prasnice přesunuty do porodny kde je jim podáváno KPK (asi 2,4 kg/kus/den) •během březosti je bezpodmínečně nutné dávkovat krmiva abychom se vyhnuli problémům (při a po porodu)

7 Období kojení •první 3 dny po porodu zůstává dávka KPK na 2,4 kg/kus/den •4. – 7. den se postupně přechází na dávkování dle počtu selat •dávka je asi 2,2 – 2,4 kg KPK na prasnici + 0,4 kg KPK na každé sele ve vrhu •asi 3 dny před odstavem se postupně snižuje dávkování krmiv

8 Pro dobrý příjem krmiv prasnicemi je třeba zajistit •teplota stájového prostředí 14 – 16°C (klimatizace, větrání, chlazení zvířat vodou) •prevence alimentárních poruch (zácpy,průjmy) – výběr a kontrola krmiv •dostatek vody (mokré krmení, vydatnost napáječek – 1,5 l/min) •pravidelné předkládání krmiv (2x denně) •průběžná kontrola zdravotního stavu

9 Výživa a technika krmení selat •do 5 – 7 dne selata sají poze mateřské mléko •5 – 7 den se selatům podává příkrmová směs ad libitum a pitná voda ve vhodných napáječkách nebo v korýtku •příkrmová směs nesmí být v krmítku déle než 2 – 3 dny •po 3. týdnu života jsou selata krmena suchou kompletní krmnou směsí (ČOS) – průměr granulí do 3 mm •od 3. do 8. týdne věku krmíme ad libitum •ve věku 8 týdnů by měla selata dosáhnout hmotnosti 17 kg •lze použít také tekutou dietu – mléčná krmná směs je ředěna vodou v poměru 1 : 3 – 4, kolem věku 3 týdnů se přechází na suchou krmnou směs a od 4. týdne je již jediným zdrojem živin a energie •ve všech případech je nutné dodržovat perfektní čistotu prostředí a krmítek •mlezivo a mléko prasnic má nedostatek železa (nebezpečí anemie), proto se musí 2. – 3. den podat selatům železitý preparát (injekčně nebo perorálně)

10 Odchov chovných prasniček a kanečků •hlávní cíl je dosažení optimálního růstu a vývoje Vhodná krmiva - hlavně krmné směsi 1. PCH – prasničky chovné 2. OKA – Š – odchov kanečků ve šlechtitelských chovech

11 Potřeba energie a živin pro mladá chovná prasata Kategorie Živá hmotnost (kg) Předpokládaný denní přírustek (g) Denní potřeba MEp (MJ) LYS (g) Strav.P (g) Prasničky 3055023,3204,8 8070043,224,87,9 Kanečci 3560025,622,55,2 8580044,825,78,2

12 Optimální dávkování krmných směsí v odchovu prasat (v kg/kus a den) Týden odchovu Hmotnost prasniček (kg) Dávka směsi (kg) Hmotnost kanečků (kg) Dávka směsi (kg) 0.281,50301,60 2.341,60381,75 4.451,90502,00 6.552,15612,25 8.662,40722,50 10.772,65842,75 12.882,90962,95 14.983,051093,15 16.1093,251213,30 18.1173,351333,40

13 Výživa a technika krmení plemenných kanců Cíle výživy kanců: a) v přirozené plemenitbě je akcentován temperament, ochota ke skoku a dlouhověkost b) v inseminačních stanicích vystupuje především zájem o množství ejakulátu a koncentraci spermií, včetně jejich vitality, což souvisí s celkovou produkcí inseminačních dávek

14 Krmiva vhodná pro kance •základním krmivem je kompletní krmná směs KA •nejvíce je zde zastoupen oves a jako doplněk jsou použity ještě ječmen a pšenice •pro optimální spermiogenezi jsou důležité živočišné moučky, krmné kvasnice, sušené odstředěné mléko, sojový extrahovaný šrot Okopaniny a zelená píce - jako dietetický doplněk - 5 – 8 kg

15 Potřeba živin a energie pro plemenné kance Stáří Živá hmotnost (kg) Předpokládaný denní přírůstek (g) Denní potřeba MEp (MJ) LYS (g) Strav. P. (g) do 1 roku16022029,516,87,6 1 – 2 roky20016533,417,48,6 nad 2 roky25012038,219,99,8

16 Technika krmení plemenných kanců •kompletní směs KA nejsnadněji vykryje potřeby živin a energie •v žádném případě se nesmí překrmovat •v přirozené plemenitbě se zkrmuje 2,5 kg KA, při intenzivním využívání lze dávku zvýšit (max na 3 kg) •v inseminaci je základní dávka 3 kg KA •u přetučnělých kanců se dávka snižuje o 10%, u podvyživených se zvyšuje o 10% •krmiva předládáme 2x denně do koryt •důležité je kontrolovat nezávadnost vody a krmiv

17 Předvýkrm prasat •první období výkrmu prasat •období od odstavu selat (6 – 8 kg) do živé hmotnosti 25 – 35 kg •používá se směs A1 která navazuje na ČOS •růst v tomto období výrazně ovlivňuje i růst v období výkrmu •v tomto období je praktikováno krmení ad libitum •do výkrmu by se měla zařazovat jen selata která měla při narození hmotnost nad 1 kg •ve 12 týdnech věku by prasata měla dosáhnout hmotnosti 25 kg

18 Potřeba energie a živin pro prasata ve výkrmu •nejdůležitější je dodržení optimálního poměru aminokyselin •první limitující aminokyselinou je lysin, na druhém místě treonin a dále metionin s cysteinem Denní potřebu lze vypočítat z regresních rovnic: 1. Metabolizovatelná energie (MJ) y = 0,3413 + 0,009185. x + 0,000008684. x 2 + 0,3468. z – 0,00067. z 2 – 0,000037. x. z 2. Lysin (g) y = 1,4606 + 0,0151. x + 0,000001647. x 2 + 0,122. z + 0,000031. z 2 – 0,000084. x. z 3. Stravitekný fosfor (g) y = 0,6929 + 0,003308. x + 0,00000076. x 2 + 0,05. z – 0,000175. z 2 – 0,00000886. x. z x = denní přírůstek v g y = živá hmotnost v kg

19 Krmiva vhodná pro prasata ve výkrmu Obiloviny - tvoří 60 – 90 % hmoty v krmné směsi - hlavní zdroj energie, kryjí 50 % potřeby NL a 40 % potřeby esenciálních AK - hlavně pšenice a ječmen Okopaniny - výhradně pařené brambory Siláže kukuřičných palic (CCM) - obsah vlákniny do 90 g v 1 kg sušiny Luskoviny - významný zdroj aminokyselin (hlavně lysinu) - hlavně hrách a bob Extrahované šroty - sójový extrahovaný šrot – vynikající zdroj NL, BHB je velmi vysoká – na 16 g N připadá 6,4 g lysinu, v 1 kg šrotu je 12,91 MJ ME - podzemnicový extrahovaný šrot – obsahuje hodně NL, BHB je ovšem nižší (3,4 g lysinu v 16 g N) - řepkový extrahovaný šrot – má příznivou BHB i dostatek NL, nevýhodou je obsah glukosinolátů Krmiva živočišného původu - rybí moučky, masokostní moučky, krevní moučky Mléko a odpady mlékárenského průmyslu - sušené odstředěné mléko, sušená syrovátka, čerstvé odstředěné mléko a syrovátka, podmáslí

20 Kompletní krmné směsi pro prasata ve výkrmu Směs A1 - je určena pro výkrm prasat cca od 17 kg do 30 – 35 kg živé hmotnosti Směs A2 - je určena pro výkrm prasat od 30 – 35 kg do 60 – 65 kg živé hmotnosti Směs CDP - je určena pro výkrm prasat nad 60 – 65 kg živé hmotnosti

21 Doplňkové krmné směsi pro prasata ve výkrmu •doplňuje obsah živin, minerálních látek a vitamínů v krmné dávce •význam zejména pro rodinné farmy •jsou určeny pro prasata od 30 kg živé hmotnosti •předpoklad je zkrmování těchto směsí se statkovými krmivy •v současné době jsou k dispozici dvě krmné směsi DP – KU (zkrmováno s CCM) a DP – OK (zkrmováno s okopaninami)

22 Technika krmení prasat ve výkrmu Pro krmení prasat lze použít různé alternativy: a) suché nebo mokré krmení b) granulovaná nebo sypká forma c) dávkovaně nebo ad libitum

23 Krmné dávky jednotlivých kategorií kompletními krmnými směsmi Ukazatel Živá hmotnost (kg) 17-3030-4040-5050-6060-7070-8080-9090-100100-110 Krmivo kg 1,501,751,902,102,402,652,903,103,20 Denní přírustek g 530590630650670690730760770

24 Krmné dávky kukuřice a doplňkové směsi Živá hmotnost (kg)Doplňková směs (kg)Kukuřičné palice (kg) 30 – 401,001,20 40 – 501,001,50 50 – 600,902,00 60 – 700,852,50 70 – 800,852,60 80 – 900,902,80 90 - 1050,903,10


Stáhnout ppt "Základy výživy a krmení hospodářských zvířat Přednáška 14: Výživa prasat."

Podobné prezentace


Reklamy Google