Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ECOFILM C Montážní návod. Příslušenství pro montáž folie ECOFILM C 1. spojovací kabely 2. lisovací kleště 3. polyesterová izolační páska 4. plastové kryty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ECOFILM C Montážní návod. Příslušenství pro montáž folie ECOFILM C 1. spojovací kabely 2. lisovací kleště 3. polyesterová izolační páska 4. plastové kryty."— Transkript prezentace:

1 ECOFILM C Montážní návod

2 Příslušenství pro montáž folie ECOFILM C 1. spojovací kabely 2. lisovací kleště 3. polyesterová izolační páska 4. plastové kryty 5. konektory

3 MONTÁŽ Kovové nosníky ECOFILM C

4 Topná folie by měla být umístěna v minimální vzdálenosti 50mm od vzduchového potrubí, dřevěných nosníků a držáků svítidel. Minimální vzdálenost folie od rozvaděčů by měla být 200mm. Minimální vzdálenost od veškerých přípojek a dalších elektrických okruhů by měla být 25mm. Vlastní připojovací kabel folie by měl být vzdálen minimálně 50 mm od nosných trámů. Zapojení kabelů do připraveného elektrického rozvaděče může provést pouze osoba s náležitou kvalifikací. Zásady instalace

5 Maximální přijatelná tloušťka podhledové sádrové lepenky je 15mm Na podhled nelze použít materiály, které snadno pohlcují vlhkost Mezi topnou folií a tepelnou izolací nesmí být vzduch (strusková vlna nebo skleněná vata) Standardní stropní topný systém není vhodný pro sklady a jiné prostory s velkou ventilací. Řešením pro tyto prostory mohou být sálavé stropní panely ECOSUN Zásady instalace  Je-li folie zapojena do podružného obvodu, hodnota proudu nesmí překročit 10 A !

6 pokládat na sebe 2 nebo více vrstev a navzájem je překrývat Při použití folie ECOFILM C je zakázáno: klást folii pod buničitý materiál a hořlavý materiál použitý jako izolace řezat nebo poškozovat uhlíkové topné články Upozornění pro montáž !

7 Montážní schéma folie Ecofilm C (skladba konstrukce, rozvržení pokládky) Před provedením montáže by si měl uživatel připravit jednoduchý plánek pokládky folie ECOFILM C v dané místnosti, z něhož bude zřejmá přesná poloha topné folie a přívodních vodičů na stropě. ECOFILM C 1 – Sádrokartonový podhled 2 – topná folie ECOFILM C 3 – PE folie - parozábrana 4 – tepelná izolace - minerální vlna 5 – nosné profily 6 – nosná stropní konstrukce

8 MONTÁŽ folie ECOFILM C KROK 1 – zajištění ostatních instalací Před položením folie ECOFILM C zkontrolujte rozměry všech nosníků, včetně vzdáleností mezi nimi, a změřte jejich vzdálenost od předmětů s vysokou tepelnou odolností. Zjistěte si rozmístění dalších instalací, které budou umístěny nad stropní konstrukcí nebo jí budou prostupovat (osvětlení, kabelová vedení, rozvody vody ÚT, klimatizace, apod.) Při instalaci folií musíte dodržet odstupy: - 50 mm od rozvodů s teplým vzduchem, dřevěných trámů, uchycení svítidel - 200 mm od elektrických svítidel a rozvaděčů

9 MONTÁŽ folie ECOFILM C KROK 2 – řezání a izolace střižných hran Připravte si folii ECOFILM C v požadovaných délkách podle nákresu. Topnou folii Ecofilm C lze řezat (zkracovat) rovnoběžně s podélnou osou. Dle typu folie jsou dvě možné varianty zkracování : 1. varianta2. varianta 1. varianta – na folii je každých 320mm širší střižná linka (polyesterovou izolační páskou š. 25mm se izolují pouze nekryté okraje měděných sběrnic) 2. varianta – na folii je každých 10mm tenká střižná linka (v místě střihu je nutné izolovat celou šířku pásu folie izolační páskou šířky 25mm a posléze páskou o šířce 35mm

10 MONTÁŽ folie ECOFILM C KROK 3 – umístění tepelné izolace Mezi nosné prvky umístěte tepelnou izolaci, nejlépe desky z minerální, skleněné nebo struskové vlny bez folie a krycí papírové vrstvy Důrazně upozorňujeme, že nelze použít buničitou izolaci ani jiný hořlavý materiál ! Izolace musí být položena tak, aby lícovala se spodní hranou nosných prvků (mezi topnou folií a tepelnou izolací se nesmí vytvořit vzduchové kapsy) Izolaci fixujte např. lepící páskou, aby nedošlo k jejímu uvolnění před montáží topné folie a SDK desky Nosníky opatřete oboustrannou lepící páskou. Páska slouží k fixaci topné folie

11 MONTÁŽ folie ECOFILM C KROK 4 –instalace topné folie Odstraňte krycí papír ze samolepících pásek přilepených na nosnících Z připraveného pásu folie odviňte cca 1m a začátek folie přilepte za netopné okraje k nosným prvkům Plynule postupujte od začátku ke konci stropní konstrukce a odvíjením fixujte topnou folii k nosníkům Dbejte, aby se topná část folie nedotýkala kovových nosníků, nebo je nekřížila Připevněte celý pás folie i všechny další pásy folie stejným způsobem. Kabely procházející kovovou konstrukcí izolujte gumou nebo jiným hladkým, nevodivým materiálem.

12 Konektor má  3mm, aby jej bylo možno nalisovat na dva vodiče  1,5mm Nejdříve nalisujeme konektory k vodičům, poté konektor s vodičem k topné folii. NIKDY OBRÁCENĚ ! Konektor se umístí do středu měděné pásky (sběrnice) a jeho šikmá část se následně uzavře tlakem prstů Konečné polohy konektoru se dosáhne lisovacími kleštěmi Konektory je třeba připevnit přesně a pečlivě ! MONTÁŽ folie ECOFILM C KROK 5a – detail připojení konektorů

13 MONTÁŽ folie ECOFILM C KROK 5b – propojovací vodiče

14 MONTÁŽ folie ECOFILM C KROK 6 – zakrytování konektorů Konektor na topné foli je nutné opatřit ochranným plastovým krytem.

15 MONTÁŽ folie ECOFILM C KROK 7 – kontrolní měření Po dokončení instalace folie změřte v každé místnosti přesným ohmmetrem elektrický odpor topného obvodu Naměřená hodnota musí být v rozsahu od -5% do +10% od jmenovité hodnoty uvedené na štítku folie Naměřené odpory zaznamenejte do protokolu Připojte termostat Proveďte zkušební provoz

16 MONTÁŽ folie ECOFILM C KROK 8 – montáž SDK desek  Jsou-li všechna měření v pořádku, instalujte parozábranu (polyetylenovou folii tl. min. 0,2mm) přes celou plochu stropu – podélně nebo příčně přes nosníky  Instalujte SDK desky. Doporučená tloušťka SDK desek je 12,5mm (max.15mm). Při instalaci dbejte, aby nedošlo k narušení topné části folie vrutem  Je vhodné provést nejdříve vyhřátí a vysušení stavby na provozní stav a až následně provádět tmelení a broušení spár mezi SDK deskami  Při prvním uvádění do provozu je důležité dodržovat tzv. teplotní náběh, tj. postupné zvyšování teploty prostoru, předejdete tak riziku praskání spár  Doporučené postupy jsou v návodech dodavatelů jednotlivých systémů

17 MONTÁŽ Dřevěné nosníky ECOFILM C

18 MONTÁŽ folie ECOFILM C POSTUP INSTALACE Nejdříve na nosné trámy instalujte SDK podhled (Pe folii tl. min 0,2mm jako parozábranu, SDK desku tl. 12,5mm) Shora položte pás topné folie na SDK desku. Dbejte, aby mezi topnou částí folie a dřevěnými nosníky bylo min.50mm. Topná folie se dřevěných trámů nesmí dotýkat ani je křížit Proveďte propojení jednotlivých pásů pomocí vodičů – postup je shodný s aplikací na kovové nosníky Položte tepelnou izolaci mezi nosné prvky na topnou folii, nejlépe desky z minerální, skleněné nebo struskové vlny bez folie a krycí papírové vrstvy Důrazně upozorňujeme, že nelze použít buničitou izolaci ani jiný hořlavý materiál ! Mezi topnou folií a tepelnou izolací se nesmí vytvořit vzduchové kapsy Vyplňte všechny volné prostory, např. v místech, kde je folie připevněna k nosným trámům, tepelnou izolací. U dřevěných konstrukcí je vhodnější provést instalaci topné folie „shora“ na hotový SDK podhled

19 Připravte prostupy pro vodiče Umístěte Pe folii a SDK desku Položte topnou folii ECOFILM C Propojte pásy folií pomocí vodičů Položte tepelnou izolaci MONTÁŽ folie ECOFILM C POSTUP INSTALACE

20 SDK deska Chybně položená izolace Správně položená izolace ECOFILM C Příčný řez Pe folie MONTÁŽ folie ECOFILM C POSTUP INSTALACE Pohled

21 MONTÁŽ folie ECOFILM C POSTUP INSTALACE – Řešení rozpěr Elektrické kabely procházejí dírami nebo drážkami v rozpěře.

22 DOPORUČENÁ REGULACE Elektrické zapojení folie ECOFILM C L – fáze (přívod el. proudu) N – nula (přívod el. proudu) L’ – fáze (ECOFILM F) N’ – nula (ECOFILM F) Upozornění : Celkový odběr (A) folie ECOFILM C nesmí překročit maximální hodnotu proudu spínaného termostatem ! Pro správnou funkci stropního vytápění je nezbytné instalovat vhodný termostat. Aktuální nabídka termostatů na internetových stránkách společnosti Fenix – www.fenixgroup.cz

23 ECOFILM C Moderní systém velkoplošného vytápění Váš partner pro elektrické topné systémy Kontaktujte nás : FENIX Trading s.r.o. Slezská 2, 790 01 Jeseník Česká Republika Tel./Fax: +420 584 495 441/431 E-mail: fenix@fenixgroup.cz Web: www.fenixgroup.cz


Stáhnout ppt "ECOFILM C Montážní návod. Příslušenství pro montáž folie ECOFILM C 1. spojovací kabely 2. lisovací kleště 3. polyesterová izolační páska 4. plastové kryty."

Podobné prezentace


Reklamy Google