Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K čemu Home Manager slouží

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K čemu Home Manager slouží"— Transkript prezentace:

1

2 K čemu Home Manager slouží
Program školení K čemu Home Manager slouží Co Home Manager umí a možné použití funkcí v projektech Připojení HM k PC a modemu Všeobecná pravidla pro práci s HM Nejčastější chyby při práci s HM Začlenění HM do projektu xComfort EatonElektrotechnika s.r.o.

3 K čemu slouží Home Manager v instalaci xComfort
vizualizace mnoha údajů topení a chlazení s komfortní regulací mnoha zón systém měření a regulace objektu velká simulace přítomnosti sledování velkého počtu baterií lib. složité logiky lib. počet scén lib. čas. programy archivace dat plné GSM ovládání 2. Room Manager sdružení funkce Termostat+Tlačítko topení a chlazení s komfortní regulací 6 zón zobrazení několika jednoduchých údajů malá simulace přítomnosti sledování omezeného počtu baterií jednoduché logiky až 7 čas. programů 1. Komfortní mód – program v MRF všechna jednoduchá ovládání A-S všechny jednoduché centrální fce všechny relativní časové fce všechny jednoduché scény využít maximálně možnosti nastavení jednotlivých aktorů! EatonElektrotechnika s.r.o.

4 nastavení se skládá z jednotlivých již připravených sw modulů
Co Home Manager umí? nastavení se skládá z jednotlivých již připravených sw modulů některé jsou spolu již vzájemně propojeny, jiné jsou nezávislé programátor provádí parametrizaci a provázání jednotlivých modulů základní moduly v Home Manageru: Elektrotechnika Klimatizace Všeobecné nastavení EatonElektrotechnika s.r.o.

5 1/0 1 Co Home Manager umí? Elektrotechnika Binární hodnota
nejjednodušší a zároveň nejdůležitější modul v HM analogie vypínače – pouze 2 stavy 1, nebo 0; zap, nebo vyp.... jediný modul, který lze přímo ovládat pomocí GSM modemu (předvolby 0 až 9)!! hodnoty měnící se v průběhu času lze archivovat lze ovládat i ručně přímo s HM po výpadku napětí mají vždy jednu z hodnot (definovanou, nebo skutečnou)! s čím je lze spojit: bez datového bodu je pouze proměnnou! co reprezentují hodnoty: pohyb/tma 1 klid/světlo EatonElektrotechnika s.r.o.

6 1/0 Co Home Manager umí? Elektrotechnika
Binární hodnota – příklady možného použití spínaný světelný okruh – ovládání, stav, archivace spotřebič spínaný přes aktor – ovládání, stav, archivace zobrazení stavu – tlačítka, dálkové ovládače, binární vstupy, čidla přítomnosti sledování sazby elektrické energie sledování stavu venkovního osvětlení den/noc sledování stavů z ústředny EZS spínání scén a simulace přítomnosti ukládání výsledků logických vazeb a souhrnných hlášení zobrazení stavů baterií zobrazení informace o výpadku napájení Home Manageru EatonElektrotechnika s.r.o.

7 Co Home Manager umí? Elektrotechnika Analogová hodnota
konkrétní hodnota aktoru, nebo senzoru lze zadat jednotky, ve kterých se hodnota zobrazuje na displeji HM vstupní hodnoty lze lineárně přepočítávat pomocí zadání rozsahu minimem a maximem hodnoty měnící se v průběhu času lze archivovat lze ovládat i ručně přímo na HM po výpadku napětí mají nějakou z hodnot (definovanou, nebo skutečnou)! s čím je lze spojit: bez datového bodu je pouze proměnnou! EatonElektrotechnika s.r.o.

8 Co Home Manager umí? Elektrotechnika
Analogová hodnota – příklady možného použití stmívatelné svítidlo (zářivky, výkonové stmívače) – stav, ovládání a archivace proměnné pro vstup, nebo výstup z logických vazeb sledování spotřeby energie EatonElektrotechnika s.r.o.

9 Co Home Manager umí? Elektrotechnika Stmívač pouze pro aktory!
hodnoty se zobrazují vždy v % hodnoty měnící se v průběhu času lze archivovat lze ovládat i ručně přímo s HM po výpadku napětí má nějakou z hodnot (definovanou, nebo skutečnou)! s čím ho lze spojit: EatonElektrotechnika s.r.o.

10 Co Home Manager umí? Elektrotechnika
Stmívač – příklady možného použití stmívatelná svítidla – ovládání, stav a archivace EatonElektrotechnika s.r.o.

11 Co Home Manager umí? Elektrotechnika Žaluzie pouze pro aktory!
zobrazení hodnot nemá význam!! (roletový aktor nezná stav žaluzie) záznam jednotlivých posunů do archivu není funkční lze ovládat i ručně přímo s HM po výpadku napětí může vykonat nějakou akci (zavřít/otevřít) umožňuje okamžitou spolupráci s již definovanými spínacími hodinami s čím je lze spojit: EatonElektrotechnika s.r.o.

12 Co Home Manager umí? Elektrotechnika
Žaluzie – příklady možného použití žaluzie, rolety, vrata, okna ovládání z HM, skupinové ovládání, ovládání ve scénách, ovládání časovými programy EatonElektrotechnika s.r.o.

13 Co Home Manager umí? Elektrotechnika Spínací hodiny
jedná se vždy o 3 nezávislé spínací hodiny! výsledek je analogie vypínače – pouze 2 stavy 1, nebo 0; zap, nebo vyp.... lze je aktivovat a deaktivovat jednotlivě, nebo jako celek s čím je lze spojit: Datum v roce Výsledek Hodiny dnů v týdnu Cyklický program/Generátor náh. čísel 1 EatonElektrotechnika s.r.o.

14 Co Home Manager umí? Elektrotechnika
Spínací hodiny – příklady možného použití automatické časové ovládání žaluzií a rolet automatické časové ovládání osvětlení simulace přítomnosti priorita času pro ohřev teplé užitkové vody EatonElektrotechnika s.r.o.

15 1/0 Co Home Manager umí? Elektrotechnika Logická vazba
slouží k porovnávání až 2 proměnných do jednoho výsledku proměnnou může být cokoliv z modulů Elektrotechnika, nebo Klimatizace výsledek je buď Pravda, nebo Nepravda; 1,nebo 0... výsledek se mění pouze ve dvou případech: po restartu aplikace, nebo výpadku napětí po změně alespoň jedné z proměnných!!! Co lze udělat s výsledkem: přepínat binární hodnotu změnit analogovou hodnotu aktivovat/zablokovat čerpadlo aktivovat směšovací ventil zablokovat kotel (zdroj tepla) 1/0 změnit hodnotu stmívače posunout žaluzii změnit provozní režim HM přepnutí topení/chlazení vynulovat čítač rozsvítit displej HM aktivovat bzučák na HM EatonElektrotechnika s.r.o.

16 Co Home Manager umí? Elektrotechnika
Logická vazba – příklady možného použití vyhodnocení podmínek pro simulaci přítomnosti porovnání hodnoty jedné veličiny, např. teplota, analog. hodnota je větší, menší výpočet spotřeby energie EatonElektrotechnika s.r.o.

17 S 1/0 Co Home Manager umí? Elektrotechnika Souhrnné hlášení
slouží k vyhodnocení stavů až 20 veličin (logicky, nebo matematicky) veličinami může být cokoliv z modulů Elektrotechnika, nebo Klimatizace výsledek je buď Pravda, nebo Nepravda v logickém porovnání, nebo matematický výsledek se mění pouze ve dvou případech: po restartu aplikace, nebo výpadku napětí po změně alespoň jedné z proměnných!!! Co lze udělat s výsledkem: S přepínat binární hodnotu změnit analogovou hodnotu aktivovat/zablokovat čerpadlo aktivovat směšovací ventil 1/0 změnit hodnotu stmívače posunout žaluzii zablokovat kotel (zdroj tepla) EatonElektrotechnika s.r.o.

18 S Co Home Manager umí? Elektrotechnika
Souhrnné hlášení – příklady možného použití vyhodnocení mnoha podmínek ke spuštění nějakého procesu vyhodnocení stavu baterií z více přístrojů do jedné proměnné nalezení největší hodnoty z několika (například teplot...) vyhodnocení podmínek spuštění simulace přítomnosti S EatonElektrotechnika s.r.o.

19 1/0 1/0 Co Home Manager umí? Elektrotechnika Scéna
slouží k aktivaci až 20 akcí se vzájemným časovým posunem na základě jedné události Čím se scéna spouští (pouze změna této veličiny!!): Binární hodnotou Spínacími hodinami Logickou vazbou Kdo se účastní jednotlivých akcí: 1/0 binární hodnoty analogové hodnoty stmívače žaluzie 1/0 EatonElektrotechnika s.r.o.

20 Co Home Manager umí? Elektrotechnika Scéna – příklady možného použití
sekvence příkazů centrálního vypnutí, případně zapnutí sekvence příkazů provedených po výpadku napájení Home Manageru sekvence příkazů provedených po aktivaci některého z bin. vstupů přes mobilní telefon vytvoření simulace přítomnosti (posloupnosti při aktivaci a deaktivaci) ovládání skupin například žaluzií, světel atd. EatonElektrotechnika s.r.o.

21 Co Home Manager umí? Elektrotechnika Čítač
slouží pro registraci počtu impulsů vysílaných ze senzorů v systému (binární vstupy, tlačítka, pohybová čidla), případně aktorů (spínací aktor) lze nadefinovat jednotky, v kterých se údaj zobrazuje přijaté impulsy modul může přepočítávat do násobných jednotek změny lze archivovat EatonElektrotechnika s.r.o.

22 Co Home Manager umí? Elektrotechnika Čítač – příklady možného použití
sledování počtu sepnutí aktoru, pohybového čidla apod. EatonElektrotechnika s.r.o.

23 1/0 Co Home Manager umí? Elektrotechnika Časové funkce
slouží pro práci pouze s binárními hodnotami vždy mění hodnotu jedné binární hodnoty na základě jiné, nebo téže hodnoty předpřipravené funkce – schodišťový automat, blikání, impulsní spínače... většinu funkcí lze nastavit již v MRF na spínacích aktorech!!! využívat rozumně například na vnitřní operace s proměnnými 1/0 EatonElektrotechnika s.r.o.

24 Co Home Manager umí? Elektrotechnika
Časové funkce – příklady možného použití vynulování pomocné binární proměnné ovládané přes mobilní telefon (fce schodišťový automat) EatonElektrotechnika s.r.o.

25 TS TS TS TS TS TS TS TS TS Co Home Manager umí? Uživatelská úroveň
MÍSTNOST Klimatizace Měřená teplota °C Ventil topení Ventil chlazení Komfort Standby Noc Ochrana T °C Čas Spínací hodiny TEP. SENZOR TS Okenní kontakt Ochrana Měřená teplota °C Párty Komfort Požadavek topení/chlazení Úroveň MaR BOJLER Tep vody °C Hystereze °C Legionela ČERPADLO Teplota horní °C TS Spínací povel Teplota dolní °C TS SMĚŠOVACÍ VENT. Tep venku °C Tep za vent. °C -25 -5 +5 +20 25 50 KOTEL Tep venku °C Tep na kotli °C +20 50 -20 SOLÁR. ZAŘ Max tepl bojl °C Hystereze °C Spínací povel Teplota venkov. °C TS Spínací povel Teplota venkov. °C TS Teplota kolekt. °C TS Teplota na kotli °C TS Teplota vody za ventil. °C TS Teplota dolní °C TS EatonElektrotechnika s.r.o.

26 Co Home Manager umí? Klimatizace
Klimatizace - provozní režimy jednotlivých modulů klimatizace AUTOMATIKA – režim, který řídí všechny moduly klimatizace (místnosti, bojlery) podle platného časového programu, odpovídajícímu aktuálnímu datu a času DEN – v místnostech, nebo vybrané místnosti jsou udržovány teploty platné pro komfortní režim bez ohledu na datum a čas NOC – v místnostech, nebo vybrané místnosti jsou udržovány teploty platné pro noční režim bez ohledu na datum a čas MRÁZ - v místnostech, nebo vybrané místnosti jsou udržovány teploty platné pro ochranu proti mrazu bez ohledu na datum a čas; na kotli a v bojleru jsou udržovány teploty 15°C LÉTO – veškerá regulace pro vytápění a chlazení je vypnutá, funguje pouze ohřev vody v bojleru VYTÁPĚNÍ BETONU – speciální režim pro zrání betonu v podlahách s podlahovým vytápěním (nevyužívá se) KOMINÍK – speciální režim pro plynové kotle (najetí kotle na plný výkon, kvůli údržbě trysek) VYPNUTO – v tomto režimu neběží žádná z regulací topení, nebo chlazení; standardně nastaveno v novém Home Manageru!!! EatonElektrotechnika s.r.o.

27 Co Home Manager umí? Klimatizace
Klimatizace – příklady možného použití regulace mnoha vzájemně nezávislých místností (zón) podle aktuálních měřených teplot řízením chlazení nebo topení (radiátory, podlahové topení, přímotopy, klimatizační jednotky, distribuce teplého vzduchu) regulace kompletní topné soustavy – ventily, čerpadla, kotle využití více zdrojů tepla – optimalizace použití více kotlů, využití výkonových stupňů na elektrokotli apod. (kaskády) regulace ohřevu vody v bojleru – elektrický bojler, bojler natápěný z kotle, případně solárního kolektoru regulace teploty vody v bazénu i s využitím solárního kolektoru dálková správa vytápění a chlazení přes GSM EatonElektrotechnika s.r.o.

28 1/0 Co Home Manager umí? Všeobecné Zprávy
zaslání zprávy na mobilní telefon na základě události v Home Manageru událost je reprezentována změnou binární hodnoty – vznikne automaticky, nebo aktivační SMS zprávou do zprávy lze nadefinovat hodnoty jakýchkoliv veličiny z modulů Elektrotechnika, nebo Klimatizace (hodnoty binární, analogové, teploty, režimy vytápění atd.) do jedné zprávy lze nadefinovat najednou maximálně 4 veličiny 1/0 EatonElektrotechnika s.r.o.

29 Co Home Manager umí? Všeobecné Zprávy – příklady možného použití
odesílání informací o jednotlivých teplotách v objektu – automaticky, nebo na základě SMS uživatele odeslání alarmu o poklesu kapacity baterií uživateli, nebo přímo servisní firmě informace o narušení objektu v případě vazby xComfortu na systém EZS EatonElektrotechnika s.r.o.

30 GSM-Modem pro Home Manager (CKOZ-00/02)
archiv konfigurace alarmy a informace příkazy 1234*5*1 pro ZAP 1234*5*0 pro VYP EatonElektrotechnika s.r.o.

31 Co Home Manager umí? Všeobecné Zobrazení
vytvoření uživatelského zobrazení hodnot pro zákazníka k dispozici je 6 obrazovek (stran) po 50 řádcích (nejedná se o grafický displej) jedna strana může být označena jako defaultní – automatiky po spuštění HM, nebo návrat po nastaveném čase každá strana může být pojmenována individuálně 1 2 3 4 5 6 EatonElektrotechnika s.r.o.

32 Co Home Manager umí? Všeobecné Další možnosti
povolení zobrazení spotřeby energie, provozních hodin zabezpečená obsluha Home Manageru obsluha zařízení na jednotlivých uživatelských obrazovkách – lze chránit heslem obsluha přes mobilní telefon – heslo je vždy vyžadováno obsluha nastavení Home Manageru heslo vždy vyžadováno=heslo obsluhy po telefonu existují univerzální hesla 4711 – všeobecné i pro zákazníka, 1234 – všeobecné s více možnostmi, 1212 – pouze pro servisní firmy (lze provést uvedení Home Manageru do základního stavu) osvětlení displeje – automatické nebo trvalé podsvícení jméno uživatele Home Manageru – hlásí se po startu HM, nebo v SMS zprávě Zápisník – lze zapisovat textová sdělení, která se objeví na displeji nastavení modemu – GSM komunikace, nebo analogová telefonní linka EatonElektrotechnika s.r.o.

33 Home-Manager RF / datová zásuvka
Připojení Home Manageru Home-Manager RF / datová zásuvka EatonElektrotechnika s.r.o.

34 Home-Manager RF / datová zásuvka / modem nebo PC
Připojení Home Manageru Home-Manager RF / datová zásuvka / modem nebo PC Maximální délka kabelu pro komunikaci 232 mezi HM a PC, nebo modemem je 15m. EatonElektrotechnika s.r.o.

35 Standardní prodlužovací
Připojení Home Manageru – propojení kabelů Null modem kabel!! Maximální délka kabelů pro komunikaci 232 mezi HM a PC, nebo modemem je 15m!! Standardní prodlužovací EatonElektrotechnika s.r.o.

36 Připojení Home Manageru – chyba spojení
Nebylo vytvořeno spojení s Home Managerem? znovu zkontrolovat kabeláž a správné použití kabelů je použit správný datový kabel? funguje správně seriový port počítače? Windows XP: problémy s komunikací v nastavení portů Start/Nastavení/Oládací panely/Systém/Hardware/Správce zařízení Porty (COM a LPT) EatonElektrotechnika s.r.o.

37 Připojení Home Manageru – chyba spojení, konfigurace portů
EatonElektrotechnika s.r.o.

38 ! Připojení Home Manageru – chyba spojení, konfigurace portů
EatonElektrotechnika s.r.o.

39 Všeobecná pravidla: Používat pro komunikaci jen ověřený modem (GSM – Eaton) Nezapomenout, že čas zpracování programu v HM není nulový – různé akce vyžadují různě dlouhý čas Zasílání SMS na pevnou linku může být drahé Neinvertovat přijaté hodnoty s následným vysíláním – hrozí zacyklení Vždy si vše pečlivě rozmyslet, případně nakreslit, před vlastním programováním a testováním přímo na HM EatonElektrotechnika s.r.o.

40 Všeobecná pravidla: Pamatovat na rozumné vytížení paměti HM (do 70%)
Regulace vytápění není funkční, je-li HM v provozním režimu Vypnuto! Optimalizovat centrální povely z HM – pozor na zahlcení systému! Zobrazování stavu aktorů na HM je dostupné jen v přímém dosahu mezi HM a daným aktorem (ne přes routing)! Používat přehledné a rozumné označování komponentů už v MRF a následně pak v aplikaci HM EatonElektrotechnika s.r.o.

41 Všeobecná pravidla: Cyklické odesílání dat aktivovat pokud možno na modulech (doporučujeme minimalizovat počet) Světelné scény rozdělit po max 3 příkazech pomocí zpoždění cca 2-3 sekundy Pro důležité kontroly stavů využívat binárních hodnot aktorů, nikoliv tlačítek (lze definovat stav po výpadku napětí)! Pro hodnoty měření teplot je nutno nastavit cyklické odesílání dat na termostatu (tepl. vstupu) – minimálně 1×za 12 hodin (v případě neměnné teploty by byly zobrazeny „???“) EatonElektrotechnika s.r.o.

42 Nejčastější chyby: Projekt není dostatečně přehledný ani v MRF
Nejsou přesně definovány požadavky a cíle projektu Konfigurace v MRF není plně funkční z hlediska funkcí a nejčastěji komunikace (routing) – nutná podmínka!!! Co nejvíce funkcí realizovat v MRF – až poté používat HM Proměnné a datové body nemají v projektu žádný systém – celá funkčnost je pak nepřehledná a chyby lze jen těžko nalézt!!! Nejprve vytvořit popis aplikace slovy nebo diagramem, až potom programovat – programy jsou zbrklé!!! – minimalizovat počet proměnných a log. funkcí! HM může v jednom okamžiku „oslovit“ až 99 datových bodů – zvolit rozumné časování centrálních funkcí!!! EatonElektrotechnika s.r.o.

43 Začlenění Home Manageru do projektu xComfort
MRF MMRF naskenování HM spolu s ostatními komponenty vytvoření vazeb s datovými body na HM uložení seznamu datových bodů na disk PC připojení HM na sériový port PC načtení uloženého souboru datových bodu z PC od MMRF tvorba aplikace v MMRF EatonElektrotechnika s.r.o.

44 i Hotovo! Postup při začlenění HM do projektu RF systému
Postupně vytvářet funkce Provést kompletní parametrizaci v MRF, včetně HM i Otestovat funkčnost Vytvořit přehledně vazby do HM Vytvořit finální obrazovky pro zákazníka Zhotovit seznam datových bodů (db) *.txt Jakou úroveň bude zákazníkovl.? Vytvoření zebezpečeného přístupu pro zákazníka, podle úrovně Otevřít nový projekt MMRF Maximální archivace dat, testovací provoz, test. obrazovky Vybrat seznam datových bodů Vytvořit všechny výstupní prvky z DB NE Je konfigurace a funkčnost OK? ANO Vytvořit všechny vstupní prvky z DB Nastavení normální archivace, Smazání archivu a test. obrazovek Hotovo! Vytvořit potřebné proměnné EatonElektrotechnika s.r.o.

45 E-mail: podporaCZ@eaton.com
Ing. Jaromír Pávek Produktový manažer xComfort Ing. Richard Kaloč Projektový manažer xComfort


Stáhnout ppt "K čemu Home Manager slouží"

Podobné prezentace


Reklamy Google