Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Demolice, bourací práce, recyklace, zemní práce, skládky, doprava, půjčovna nářadí, specializované práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Demolice, bourací práce, recyklace, zemní práce, skládky, doprava, půjčovna nářadí, specializované práce."— Transkript prezentace:

1 Demolice, bourací práce, recyklace, zemní práce, skládky, doprava, půjčovna nářadí, specializované práce

2 O firmě Provádíme demolice budov, průmyslových areálů, továren, výškových objektů, komínů, věží i mostů ze železobetonu a oceli. Pro tytu práce používáme moderní a výkonná hydraulická bourací kladiva sortýrovací kleště a hydraulické demoliční nůžky umístěné na strojích značek Caterpillar a Libherr. Demolice hydraulickými nůžkami a sortýrovacími kleštěmi na rozdíl od jiných postupů minimalizují v místě demolice vibrace a hluk v kombinaci se skrápěním i šíření prachu ze sutin a mohou být prováděny i v hustě obydlené části města i obce. Strojní činnosti kombinujeme dle potřeby s ručním vyklízením a vystrojením bouraného objektu. Vysoce pokročilou technikou a moderní technologií zaručujeme maximální bezpečnost práce a šetrnost k životnímu prostředí. S veškerými odpady je nakládáno dle zákona o odpadech a příslušných prováděcích vyhlášek s co největším důrazem na minimalizaci ekologické zátěže. Specializací MM mont group. s.r.o. je provádění kompletních demolic. Jde především o betonové, železobetonové a zděné stavby v jakémkoli rozsahu včetně všech přípravných prací a následujících zemních prací. Demolice provádíme za použití takové techniky nasazené v množství a síle zaručující realizaci prací v nejkratším možném termínu za maximálního možného bezpečí při odstraňování staveb.

3 Demolice a demontáže staveb
Průmyslové areály Administrativní objekty Zděné a panelové domy Výškové objekty Komíny Mosty Železobetonové objekty Cílem naší společnosti je trvale udržovat a posilovat důvěru a spokojenost našich zákazníků. Poskytujeme kvalitní a komplexní dodávku služeb v oboru demoličních prací (poradenství, technologické postupy, projekční práce demolic, zastupování na příslušných úřadech včetně vyřízení rozhodnutí o odstranění stavby - demoliční výměr) až po vlastní realizaci demolice a následného odstranění vzniklého odpadu v souladu s platnými zákony a předpisy. Vzhledem ke kompletnímu vybavení bourací technikou, nakladači, recyklačními linkami autodopravou jsme schopni nabízet zajímavé ceny i termíny realizace díla. Při vlastní likvidaci, jak kovového odpadu, tak i demoličních prací používáme moderní technologii dělení pomocí demoličních hydraulických nůžek. Při likvidaci kovových částí technologií omezujeme paličské práce přímo v místě likvidace kde vzniká největší riziko úrazu a požáru. Části technologie jsou nastříhány na menší díly a manipulovány mimo místo samotné likvidace, kde jsou dále upravovány. Při demoličních pracích jak zděných, tak i železobetonových staveb je tento způsob likvidace jednoznačně nejlepší. Stavební suť je ideálně recyklována v místě demolice, což umožní další materiálové využití odpadu v místě k zásypům, srovnání terénu apod. popř. je odvážena k následné recyklaci. Demontážní a demoliční práce, nakládku a převoz materiálu provádíme za pomocí techniky a pracovníků, kteří jsou k této činnosti řádně vyškoleni, mají veškerá oprávnění a mnohaleté zkušenosti v oblasti demontážních a demoličních prací, třídění vzniklých odpadů a zkušenosti v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí.

4 Recyklace Nabízíme jako kompletní dodávku demoličních služeb i recyklaci stavebního odpadu, jeho rozbor a následné materiálové využití včetně výkupu kovového odpadu. Recyklace stavebního odpadu je zajišťována mobilní recyklační linkou s kapacitou dle požadovaných termínu a objemu. Odpad je recyklován v místě demolice nebo k recyklaci převezen. Jednotlivé druhy stavebních sutí určených k recyklaci jsou ukládány zpravidla na volné ploše kde jsou deponovány před vlastní recyklací. Materiály mechanicky upravíme drcením a tříděním tak, aby svou strukturou umožňovaly hodnocení jejich vlastností a splnění požadavků prováděcích předpisů k zákonu o odpadech. Všechny odpady přijaté k recyklaci musí odpovídat požadavkům zákona o nakládání s odpady a platným vyhláškám. Takto upravený recyklát lze použít k zásypům, srovnání terénu apod.

5 Zemní práce Odkopávky pro silnice a dálnice
Kompletní přípravy území – HTÚ Skrývkové práce Hutněné násypy, násypová tělesa Výkopy hloubkových jam Rekultivace skládek V této oblasti nabízíme kompletní dodávku zemních prací v jakémkoliv rozsahu. Jedná se především o hrubé terénní úpravy, velkoobjemové přesuny zeminy, skrývkové práce a jiné výkopové práce pro inženýrské sítě. V oblasti s nakládání s odpady nabízíme odvoz a ukládku odpadů kategorie ostatní, nebezpečné tak i odpadu s obsahem azbestu. S odpady je nakládáno dle zákona o odpadech a příslušných prováděcích vyhlášek. Pro úspěšné dokončení zakázky klademe velký důraz na bezpečnost, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.

6 Doprava Nákladní doprava Kontejnerová doprava Nadrozměrná přeprava
V oblasti dopravy a přepravy materiálů nabízíme ve spolupráci s firmou Autodoprava Veselý s.r.o. dopravu velkoobjemovými vozy MAN, nosiči kontejnerů MAN a TATRA a objemu 2m3 a 10m3, přepravu nadrozměrných nákladů. Tyto práce jsou zajišťovány dle dispozic objednatele po celém území ČR 24 hodin denně.

7 Specializované práce Vrtání železobetonových konstrukcí
Řezání železobetonových konstrukcí Chemické kotvení Klimatizace a VZT Půjčovna nářadí Trhací práce Provádíme jádrové vrtání železobetonových konstrukcí standartně do průměru 400 mm případně až 1200 mm, řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou diamantovou technikou Hilti, chemické kotvení konstrukcí včetně statického zajištění částí objektů. Montáž a údržba klimatizace a VZT včetně projektu. Půjčujeme ruční nářadí HILTI – bourací kladiva, vrtací kladiva, vrtačky, brusky, aku nářadí včetně příslušenství a dále kompresory, pneumatické nářadí, elektrocentrály apod. Provádíme demolice a zemní práce za použití trhavin, odstřely skalních masivů.

8 Projekční činnost Vypracování projektové dokumentace demolice včetně zajištění potřebných povolení Vypracování návrhu kotvení včetně statického výpočtu Vypracování návrhu a projektu klimatizace Statické posudky Vypracování položkových rozpočtů staveb Zajištění podkladů a odborná pomoc při získání povolení v jednotlivých stupních (Územní rozhodnutí, Stavební povolení, Povolení o odstranění stavby) Spolupráce při výběru dodavatele stavby Výběrová řízení Spolupráce při provádění stavby (autorský dozor, technický dozor investora) Spolupráce po dokončení stavby, zajištění podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí Vypracování pasportu stávajícího stavu objektů s návrhem nutných opatření pro jejich údržbu a odstranění vad

9 Strojní vybavení Demoliční stroje Pásová rypadla Kolová rypadla
Demoliční nůžky Sortýrovací kleště Bourací kladiva Pásové dozery Nakladače Recyklační linky Kompresory Ruční nářadí

10 Reference Stavební jáma Praha 6Demolice motorestu Zubří
Demolice domu služeb Lehovec Demolice MTC-DOZA Benátky nad Jizerou Demolice kotelna Šumperk Demolice Milo Olomouc Demolice a recyklace Karviná Demolice Hedva Česká Třebová

11 Kontakty MM mont group s.r.o. Cejl 58/72 602 00, Brno –Zábrdovice
Telefon: 545  Mobil:


Stáhnout ppt "Demolice, bourací práce, recyklace, zemní práce, skládky, doprava, půjčovna nářadí, specializované práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google