Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA. 2 Obsah prezentace:  Úvod  Instituce a regulace reklamy  Klamavá, skrytá, podprahová a srovnávací reklama  Spam.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA. 2 Obsah prezentace:  Úvod  Instituce a regulace reklamy  Klamavá, skrytá, podprahová a srovnávací reklama  Spam."— Transkript prezentace:

1 1 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA

2 2 Obsah prezentace:  Úvod  Instituce a regulace reklamy  Klamavá, skrytá, podprahová a srovnávací reklama  Spam  Tabákové výrobky a léčiva (speciální regulace) PREZENTACI NAJDETE KE STAŽENÍ NA ADRESE http://op_340.tomas-likar.com/

3 3 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA 1. část – Tomáš Líkař  Vymezení pojmu reklama  Funkce reklamy  Definice a cíle ochrany spotřebitele  Etika reklamy  Kodex reklamy

4 4 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Vymezení pojmu reklama  Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky (zákon č. 138/2002 Sb.)

5 5 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Vymezení pojmu reklama  sdělení obecné firemní nabídky zákazníkům prostřednictvím médií  přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií  jejím prostřednictvím poskytovatel služby zasahuje mimo svoji provozovnu, mimo místo svého podnikání, dochází k vnucování  reklama není obchodovatelný statek (spotřebitel nemůže ovlivnit její množství ani jiné vlastnosti)

6 6 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Funkce reklamy  podávat informace o zboží  podporovat prodej daného výrobku  prosazovat jméno výrobce a značku

7 7 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Definice a cíle ochrany spotřebitele  spotřebiteli musí být umožněno dosažení svých práv při reklamaci  snaha vzdorovat klamavé reklamě (zejména poskytováním informací o porovnání výrobků podle objektivních kriterií a míry užitných hodnot)  podávat spotřebitelům informace o jejich právech a legálních způsobech ochrany jejich zájmů  sledovat a ovlivňovat vývoj legislativy rovněž ve vztahu k ochraně spotřebitele a to i na úrovni EU  poskytování poradenství pro spotřebitele

8 8 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Etika reklamy  Roste vliv reklamy na životní styl, názory a chování veřejnosti  Je stále obtížnější prosadit své výrobky – firmy proto často volí úspěch za každou cenu (zkreslené údaje, provokativní forma atd.)  Vzhledem k tomuto obrovskému vlivu je realizace reklamy stále více upravována legislativními úpravami a předpisy  V ČR jsou etická pravidla upravena Kodexem reklamy vydaným Radou pro reklamu

9 9 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Etika reklamy  Reklama může být škodlivá dvěma způsoby: ◦Formálně – klame, působí na podvědomí, zneužívá psychologické poznatky o člověku … ◦Materiálně – nabízí zboží které je samo o sobě eticky problematické  Často diskutovaným etickým tématem současnosti je ochrana dětí a mladistvých před vlivem reklamy

10 10 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Kodex reklamy  Doplňuje regulaci reklamy o etické zásady  Organizace, které jsou kodexem vázány nevyrobí reklamu, která je s ním v rozporu, popř. ji stáhnou  Dodržování kodexu kontroluje sama veřejnost podáváním stížností  Stížnosti posuzuje Arbitrážní komise

11 11 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Místní zvláštnosti reklamy  USA ◦Počítá s tím, že Američané rádi kopírují celebrity ◦Je velmi agresivní, zdůrazňuje přátelské prostředí  Japonsko ◦Málokdy nabízí výrobek, spíše zdůrazňuje důvěryhodnost výrobce  Čína ◦Užívá symboly spjaté s rodinným životem  Velká Británie ◦Upřednostňovány vtipné reklamy

12 12 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA 2. část – Jana Uhríková  Regulácia reklamy  Kontrola a dozor

13 13 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Regulácia reklamy  I. Verejné právo ◦Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. ◦Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání č. 231/2001 Sb. ◦Trestný zákon  II. Súkromné právo ◦Obchodný zákonník – zákon o nekalej súťaži 513/1991 Sb. ◦Občiansky zákonník

14 14 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Subjekty reklamy  Zadavateľ  Spracovateľ  Šíriteľ

15 15 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Zákon o regulácii reklamy  Zakázaná je reklama nedovolených predmetov  Reklama nesmie obsahovať nepravdivé údaje, prvky v rozpore s dobrými mravmi, diskrimináciu  Zvláštne obmedzenia vo vzťahu k osobám mladším ako 18 rokov  Zakázaná je podprahová a skrytá reklama

16 16 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Zákon o regulácii reklamy  Zákaz šírenia nevyžiadanej reklamy  Povolená porovnávacia reklama, s podmienkami  Obmedzenia reklamy na špeciálne komodity - tabakové výrobky, alkohol. nápoje, liečivá, zbrane a strelivo

17 17 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Nekalá soutěž  klamavá reklama, klamavé označenie tovaru a služieb  vyvolanie nebezpečia zámeny  parazitovanie na povesti podniku  podplácanie  zľahčovanie  porovnávacia reklama

18 18 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Nekalá soutěž  porušovanie obchodného tajomstva  ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia

19 19 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Kontrola a dozor  Krajské živnostenské úrady  Rada pre reklamu

20 20 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Krajské živnostenské úrady  Vykonávajú dozor dodržiavania zákona o regulácii reklamy a zákona o provozováni televízneho o rozhlasového vysielania  Sankčné právomoci, ak je reklama v rozpore so zákonom: ◦Pokuty do výšky 2 mil Kč ◦Nariadenie odstránenia alebo ukončenia reklamy

21 21 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Krajské živnostenské úrady  Vyberajú prípadne vymáhajú pokuty  Pokuty plynú do rozpočtu kraja

22 22 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Rada pre reklamu  Vznikla v roku 1994  Má 24 členov  Cieľ – zaistiť v ČR čestnú, legálnu, pravdivú a decentnú reklamu  Neštátna organizácia  Nemôže dávať sankcie, iba doporučenia  Založená na etických pravidlách – Kodex reklamy

23 23 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Rada pre reklamu  Činnosti: ◦vydáva Kodex reklamy ◦vydáva odborné stanoviská pre Krajské živnostenské úrady ◦vydáva stanoviská Copy advice

24 24 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA 3. část – Anna Horáková  Skrytá reklama  Product placement  Srovnávací reklama  Klamavá reklama  Problematické reklamy

25 25 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Skrytá reklama  Takovou reklamou se rozumí reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena

26 26 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Skrytá reklama  Skrytou reklamou může být jednostranná prezentace výrobků v publicistických televizních pořadech  Typickým příkladem jsou pořady typu ◦Receptář prima nápadů

27 27 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Skrytá reklama  Novinové interview s ženou, která díky zázračnému preparátu zhubla o 30 kg, ačkoliv normálně jedla ◦Časopisy Elle, Cosmopolitan, apod.

28 28 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Skrytá reklama  Za skrytou reklamu se nepovažuje: ◦Recenze a kritiky uměleckých děl  Zvláštním druhem skryté reklamy je zdůraznění užívání výrobků určité značky v uměleckých dílech (product placement) – především ve filmech, ale i např. na obrazech např. zátiší s lahví Cinzana

29 29 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Product placement  Výrobek umístěný do děje filmu, literatury, atd.  Product placement ve filmech přitom v ČR neupravuje žádná speciální právní norma Bondovky: Martini (protřepat, nemíchat) Teenagerovské snímky: Nokia, Motorola Cesta z města: Renault

30 30 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Product placement  Rafťáci ◦Nokia  Experti ◦Motorola  Částky za product placement mobilních telefonů se pohybují od statisíců (Experti) do miliónů korun (Rafťáci)

31 31 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Podprahová reklama  Reklamou podprahovou je například opakovaný několikamilisekundový střih určité informace, symbolu či značky do filmu.  U nás zatím nebyla dle dostupných údajů zaznamenána.

32 32 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Srovnávací reklama  Dříve byla zákonem zakázána  Novelou Obchodního zákoníka č. 370/2000 Sb. byla zákonem výslovně připuštěna, avšak pouze za podmínek určených ustanovením § 50a Obchoz.  Srovnávací reklama výslovně či nepřímo identifikuje konkurenta anebo zboží nebo služby nabízené konkurentem.

33 33 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Srovnávací reklama § 50a Obch.Z.  I povolená srovnávací reklama ovšem musí splňovat určité podmínky: ◦nesmí být klamavá ◦musí srovnávat jen zboží nebo služby uspokojující stejné potřeby nebo určené ke stejnému účelu ◦musí objektivně srovnávat jen podstatné, relevantní, ověřitelné a representativní znaky; mezi něž může patřit i cena, přičemž jen výjimečně lze připustit srovnání v jediném znaku ◦nesmí vést k vyvolání nebezpečí záměny na trhu mezi tím, kdo srovnává a srovnávaným

34 34 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Srovnávací reklama § 50a Obch.Z. ◦nesmí nepravdivými údaji zlehčovat srovnávaného ◦výrobky s chráněným označením původu musí srovnávat jen s výrobky se stejným označením původu ◦nesmí vést k nepoctivému těžení z dobré pověsti spjaté se srovnávaným ◦nesmí nabízet zboží nebo služby jako napodobení nebo reprodukci značkového zboží jiného

35 35 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Srovnávací reklama  Rozlišujeme několik typů srovnávací reklamy: ◦Kritizující – „U nás víte co jíte“ (spotřebiteli se naznačuje, že u konkurence to neví) ◦Opěrná, parazitní – „stejná kvalita jako X za méně peněz“ (když X je všeobecně známý výrobek, zatímco výrobek propagovaný nikoliv)

36 36 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Srovnávací reklama  Ke srovnávací reklamě má blízko "superlativní reklama", která rovněž není sama o sobě protiprávní, může však hranici přípustnosti překročit  Je-li superlativ jasným reklamním přeháněním ("Minolta - to nemá chybu"), pak je přípustná  Pokud však běžný spotřebitel může nabýt dojmu, že superlativní tvrzení je pravdivé ("Nejnižší ceny ovoce na Praze 4"), pak by takové tvrzení mělo být pravdivé

37 37 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Srovnávací reklama Český Telecom vs. Radiokomunikace "Neplaťte paušál Telecomu"

38 38 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Srovnávací reklama  Za ideální a právně bezpečný zdroj srovnávací reklamy se považují nezávislé spotřebitelské testy, k jejichž přetištění v reklamě je ovšem zapotřebí souhlas vydavatele.

39 39 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Klamavá reklama § 45 Obch.Z.  Klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů.  Podle zákona je klamavým i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl

40 40 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Klamavá reklama  Měřítkem klamavosti určitého sdělení je představa, vzniklá na jeho základě v mysli běžného, povrchně vnímajícího spotřebitele  Sebechytřejší “klička”, jakou je například doplnění hlavního klamavého sloganu hvězdičkou s odkazem na drobný text uvádějící věc na pravou míru, nemá žádný právní význam, pokud z takové reklamy vznikne ve spotřebiteli klamná představa. Přitom není rozhodující, že spotřebitel povrchně vnímané reklamě “špatně rozuměl” nebo že jí nevnímal celou.

41 41 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Klamavá reklama  Minerálka s etiketou „Pomáhá při prevenci ptačí chřipky“ k dostání v Hypernově  Bankovní produkty ◦Nabídka úvěru za nízký úrok ◦Bezplatné vedení účtu eBankou

42 42 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Nekalosoutěžní jednání  Také užití veřejných autorit, jako jsou státníci, představitelé církve či vědy v reklamě, je považováno za jednání nekalosoutěžní, a to podle generální klauzule  Vedle toho zpravidla nastupuje ještě porušení osobnostních práv zobrazené osoby

43 43 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Nekalosoutěžní jednání  Tak byla zneužita např. osobnost papeže Jana Pavla II. v reklamě na energetický nápoj (postava papeže byť představovaného dvojníkem si zakrývala tvář při pohledu na ženská lýtka, slogan ve smyslu "Když chceš víc, než můžeš")  Nebo postava tehdejšího prezidenta Václava Havla v reklamě na jakousi obuv

44 44 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Problematické reklamy  V žebříčku stížností arbitrážní komise RPR figurují například protesty ochránců zvířat proti dnes již legendárnímu Bobikovi společnosti Centrum.cz  Minerální voda Korunní  Stížnosti rasových menšin - žid u kola štěstí v Mountfieldu

45 45 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Problematické reklamy  Reklamní kampaň na bramborové lupínky Lay‘s nazvaná Prarodiče, ve které se perou důchodci  Fidorka – malá holčička na přechodu pro chodce násilným způsobem sebere Fidorku ženě v kabrioletu

46 46 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Bezproblémová reklama  Chválit své produkty jinak než napadáním konkurence, opíráním se o výsledky jí dosažené či za pomoci porušování právních nebo etických pravidel

47 47 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA 4. část – Tomáš Peřinka  Pojem „spam“  Důvody využívání spamu  Jak se bránit

48 48 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Specifikace pojmu spam  Elektronická forma nevyžádané reklamy  Nevyžádaná reklamní korespondence  Podoba nevyžádaného obchodního sdělení  Empirický pohled běžného spotřebitele: "Spam je vše, co mne nezajímá, a co nechci dostávat. Kdo si není jist, že to neumí splnit, at‘ mi nic neposílá"

49 49 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Pojem nevyžádaná reklama  Podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 138/2002 Sb. (dále jen zákon o regulaci reklamy) platí následující: "Zakazuje se šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje."

50 50 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Pojem nevyžádaná reklama 1. Musí jít o reklamu 2. Tato reklama musí být nevyžádaná 3. Musí dojít k obtěžování adresáta 4. Nebo k výdajům adresáta

51 51 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Ad 1) Musí jít o reklamu  Pojem reklama je definován v § 1 odst. 1 zákona o regulaci reklamy takto: "Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak."

52 52 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Ad 2) Musí jít o reklamu, která je nevyžádaná  Jedná-li se už o reklamu, tak je nevyžádaná tehdy, pokud šiřitel nemá žádný náznak toho, že by mohlo jít o reklamu žádanou.

53 53 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Ad 3) Musí dojít k obtěžování adresáta  Aby ovšem došlo k obtěžování adresáta, musí tuto skutečnost šiřitel vědět předem.nebo Ad 4) Musí dojít k výdajům adresáta  Je-li šířena prostřednictvím emailu nevyžádaná reklama, o které je předpokládáno, že neobtěžuje, tak může být zakázaná, pokud dojde k výdajům adresáta.

54 54 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Důvody využívání spamu  Snadná a nenákladná cesta k propagaci firemních produktu  Tato informativní praktika se zdá být mnohdy účinnější něž jiné možnosti propagace (reklamní letáky, inzerce,…)

55 55 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Jak se spamu bránit  Chránit si svou adresu  Neposílat řetězové e-maily  Antispam  Vytvořit nový e-mailový účet

56 56 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Chránit si svou adresu  Poskytnout e-mailovou adresu jen těm subjektům, kterým důvěřujete.  Neregistrovat se do internetových soutěží, nezadávat svůj e-mail na stránkách s hudební nebo erotickou tématikou.

57 57 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Neposílat řetězové e-maily  Samy jsou jistým druhem spamu.  Obsahují mnoho adres, které by mohly získat reklamní agentury rozesílající spam

58 58 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Antispam  Na freemailech bývá volně k dispozici. Odfiltruje část příchozí elektronické pošty. Dá se kombinovat se seznamem zakázaných adres.  Když stahujete e-maily do počítače (např. přes MS Outlook) nutno mít antispamový a antivirový program PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVAT

59 59 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Vytvořit nový e-mailový účet  Nejradikálnější metoda, jak se zbavit spamu úplně, ale musí se opět obnovit adresář.  Nutnost zároveň změnit i své chování, aby se nemusel za chvíli měnit e-mailový účet znovu

60 60 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Spam podle spotřebitelů  93% uživatelů považuje za spam nevyžádaný hromadný e-mail, který má zavádějící titulek, skrývá odesilatele nebo je podvodný  92% uživatelů také považuje nevyžádaný hromadný e-mail, i když přichází z legitimních, neskrývaných zdrojů  54% uživatelů nepovažuje za spam nevyžádaný hromadný e-mail od firmy, se kterou v minulosti uzavřeli nějaký obchod.

61 61 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Jak „ nespamovat “  Zasíláme-li obchodní sdělení prostřednictvím e-mailu měli bychom: ◦ si obstarat prokazatelný souhlas od příjemce ◦ zajistit, aby byl z e-mailu zřejmý odesilatel a aby zpráva neobsahovala zavádějící titulek ◦ Pečlivě vybírat příjemce a zkontrolovat, zda je sdělení stručné

62 62 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Statistiky  Podíl spamu v poště – přes 60%  Nejčastější témata: péče o zdraví, finanční informace, přímé produkty, pornografie  Původ spamu: ◦USA60,5% ◦Čína6,2% ◦J. Korea4,9% ◦Kanada 4,3% ◦Brazílie 2,9% ◦Francie 2,0%

63 63 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Novější právní úpravy spamu  EU: ◦Směrnice 2002/58/ES – O soukromí a elektronických komunikacích  Česká republika: ◦480/2004 sb. – Zákon o některých službách informační společnosti

64 64 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Závěr  Nepostižitelnost zahraničních spammerů  Nedostatečná definice spamu ◦Možnost zasílaní např. jen webových adres  Nedostatečná ochrana uživatelů internetu

65 65 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA 5. část – Vladimír Kult  Tabákové výrobky  Léčiva  Speciální regulace

66 66 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Reklama na tabákové výrobky  Upravuje jí zákon č. 40/1995 Sb.  Zakázána, pokud není stanoveno jinak

67 67 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Co je tedy zakázano?  reklama na tabákové výrobky a rovněž sponzorování, jehož účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je reklama na tabákové výrobky  distribuce tabákových výrobků zdarma, jejímž účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je propagace tabákového výrobku  reklama, která se nezmiňuje přímo o tabákovém výrobku, ale využívá ochranné známky, emblému nebo jiného charakteristického rysu tabákového výrobku

68 68 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Na co se zákaz nevztahuje?  oznámení určená výlučně profesionálům v oblasti obchodu s tabákovými výrobky  reklamu na tabákové výrobky ve specializovaných prodejnách tabákových výrobků nebo ve výkladní skříni a na přiměřené označení těchto prodejen  sponzorování motoristických soutěží a sponzorskou komunikaci v místě konání …

69 69 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA "Ministerstvo zdravotnictví varuje: kouření způsobuje rakovinu“

70 70 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA „Povolená“ reklama nesmí:  být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména zobrazením těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují  nabádat ke kouření slovy nebo například tím, že zobrazuje scény s otevřenými krabičkami cigaret nebo scény, kde lidé kouří nebo drží cigarety, balíčky cigaret nebo jiné tabákové výrobky nebo kuřácké potřeby

71 71 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA ČR vs. EU?  Kritika ČR ze strany EU  Podle EU Česko nemá dostatečnou legislativu pro zákaz reklamy na tabákové výrobky  Možnost sankcí

72 72 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na širokou veřejnost  Upravena zákonem č. 40/1995 Sb.

73 73 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Co nesmí být předmětem reklamy?  Humánní léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský předpis  Humánní léčivé přípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky  Humánní léčivé přípravky, u nichž nebyla účinnost v rámci registračního řízení posuzována

74 74 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Co reklama nesmí?  Vyvolávat dojem, že porada s lékařem není potřebná  Naznačovat, že účinky jsou zaručené, nejsou spojeny s nežádoucími účinky…  Být zaměřena výhradně na osoby mladší 15 let  Naznačovat, že bezpečnost či účinnost je zaručena pouze tím, že je přírodního původu

75 75 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Co reklama naopak musí?  Být formulována tak, aby bylo zřejmé, že výrobek je humánním léčivým přípravkem  Obsahovat informace nezbytné pro správné použití  Obsahovat zřetelnou výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace

76 76 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Reklama v praxi  Výdaje 7 miliard dolarů ročně  Nejvíce podzim a zima – čas virových epidemií a chřipek  Britský koncern AstraZeneca na propagaci léku Nexium vynaložil 257 miliónů dolarů – stoupl prodej o 62% a lék přinesl firmě 3,8 miliard dolarů

77 77 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "1 op_340 – SPOTŘEBITEL A REKLAMA. 2 Obsah prezentace:  Úvod  Instituce a regulace reklamy  Klamavá, skrytá, podprahová a srovnávací reklama  Spam."

Podobné prezentace


Reklamy Google