Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborní partneři: Partneři: Spolupráce: Produktoví partneři : Veletržní palác, Praha 7 Organizátor: Hlavní partner: Záštita: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 3. ročníku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborní partneři: Partneři: Spolupráce: Produktoví partneři : Veletržní palác, Praha 7 Organizátor: Hlavní partner: Záštita: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 3. ročníku."— Transkript prezentace:

1 Odborní partneři: Partneři: Spolupráce: Produktoví partneři : Veletržní palác, Praha 7 Organizátor: Hlavní partner: Záštita: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 3. ročníku prestižní přehlídky nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb - Prague Fire & Security Days – 22. září 2011

2 OBSAH:  základní statistické údaje  záštita a partneři  seznam prezentujících se společností  doprovodný program FSDays 2011  mediální kampaň  magazín – katalog FSDays 2011 Z á měrem 3. ročníku ojediněl é a poněkud neobvykl é přehl í dky Prague Fire & Security Days 2011 (FSDays), kter á se stejně jako v loňském roce uskutečnila v reprezentativn í ch prostor á ch funkcionalistického Veletržního paláce (budova Národní galerie v Praze), bylo představit nejnověj ší trendy i osvědčen é postupy v oboru protipož á rn í a zabezpečovac í techniky, syst é mů a služeb, prezentaci významných výrobců, distributorů, realiz á torů bezpečnostn í ch ře š en í i poskytovatelů služeb z oblast í protipož á rn í a zabezpečovac í techniky, high-tech technologi í, bezpečnostn í ch syst é mů, soukromých bezpečnostn í ch služeb i bezpečnostn í ch složek st á tu. Jednou z nejdůležitěj ší ch ú loh FSDays bylo sezn á mit odborn í ky z několika hlavn í ch oborů, zejm é na stavebnictv í – projektanty, investory, development, ale i architekty objektů a budov, urbanistických celků a městských č á st í, z á stupce stavebn í ch společnost í, bytových družstev a sdružen í n á jemn í ků nebo facility management s nejnověj ší mi trendy, postupy a syst é my pro zabezpečen í a ostrahu budov a objektů. Dal ší mi c í lovými skupinami, kter é přehl í dka FSDays pozvala k n á v š těvě, jsou pracovn í ci energetiky nebo z á stupci objektů s vysokým rizikem napaden í, jako jsou bankovn í domy, výstavn í s í ně, galerie, muzea, historick é budovy, zastupitelsk é ú řady, obchodn í zastoupen í apod. Jak se n á m to podařilo, posuďte sami …

3 ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE Název:Prague Fire & Security Days 2011 (FSDays) Termín konání:20. – Charakteristika:mezinárodní přehlídka nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb Ročník:třetí Místo konání:Veletržní palác (budova Národní galerie v Praze), Praha 7 Otevírací doba:20. – , 10:00 – 17:00 hod.; , 10:00 – 16:00 hod. Organizátor:MASCOTTE s.r.o. Husovo náměstí 193, Hostivice, Praha-západ Tel.: web: Počet prezentujících se společností:43 Počet návštěvníků:1.765 (platící, pozvaní hosté, party, novináři) Počet účastníků odborných konferencí:180 Výstavní plocha m 2 :2.500 Cena vstupného:150,- Kč – plné; 80,- Kč - děti, studenti, ZTP,… Cena magazínu/katalogu FSDays:50,- Kč

4 ZÁŠTITA A PARTNEŘI Záštita:Ministerstvo vnitra ČRwww.mv.crwww.mv.cr Krajské ředitelství policie hl. m. Prahywww.policie.czwww.policie.cz Magistrát hl. m. Prahy Hospodářská komora ČR Městská část Praha 7 Národní galerie v Prazewww.ngprague.czwww.ngprague.cz Hlavní partner:ABL, a.s.www.abl.euwww.abl.eu Odborní partneři:Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu - ASIS CZ, o. s. Asociace technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm, o.s. Cech elektrické požární signalizace ČRwww.cecheps.czwww.cecheps.cz Partneři:Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o. s. Městská Policie hl. m. Prahy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Produktoví partneři:Big Shock! Kinnarps, a.s.www.kinnarps.czwww.kinnarps.cz Parkhotel Prahawww.parkhotel-praha.czwww.parkhotel-praha.cz Spolupráce:Architecture Weekwww.architectureweek.czwww.architectureweek.cz IFMA CZ, profesní asociacewww.ifma.czwww.ifma.cz ORSEC s.r.o.www.orsec.czwww.orsec.cz

5 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI Alarm revue BigRedGuidewww.thebigredguide.comwww.thebigredguide.com CDIS Review Development Newswww.developmentnews.czwww.developmentnews.cz Elektroinstalatérwww.in-el.cz/elinstwww.in-el.cz/elinst Facility Managerwww.facilitymanager.czwww.facilitymanager.cz FCC Public, Automa FCC Public, Elektro FCC Public, Světlo Fire Product Search Focus Info ICT Securitywww.ictsecurity.czwww.ictsecurity.cz Interiér veřejných budov Konstrukce Moderní obec Občanská výstavba Obchod & Finance Policista Policista.cz Pozary.cz Pražský strážník Realit Rescue report Security Magazín Security World Silnice železnice Source Securitywww.sourcesecurity.comwww.sourcesecurity.com TZB Haustechnik Úklid+čistěníwww.uklidplus.czwww.uklidplus.cz Věstník Asociace MGwww.cz-museums.czwww.cz-museums.cz Zabezpečení a kriminalita+SAFE

6 PREZENTUJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI - VYSTAVOVATELÉ ABBAS, a.s. ABL, a.s.www.abl.euwww.abl.eu ARCDATA PRAHA, s.r.o. ALKOM SECURITY a.s. ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM AUTO PALACE SPOŘILOV s.r.o. – VOLVO AŽD, spol. s r.o.www.azd.czwww.azd.cz BESY CO, spol. s r.o. CAMEA, spol. s r.o. Card House s.r.o. Cech elektrické požární signalizace ČRwww.cecheps.czwww.cecheps.cz ESTO Cheb s.r.o. EUROALARM s.r.o.www.euroalarm.czwww.euroalarm.cz EVIONS Group, SE FIRE EATER CZ spol. s r.o. FIRETON s.r.o.www.fireton.czwww.fireton.cz FLAJZAR, s.r.o. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA INTEGOO s.r.o. INTERLINK CS, spol. s r.o.www.interlinkcs.czwww.interlinkcs.cz KOMORA PODNIKŮ KOMERČNÍ BEZPEČNOSTI ČR KOUKAAM a.s. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY LENIA, spol. s r.o. Marian Čapek – VIAKOM MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY

7 PREZENTUJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI – VYSTAVOVATELÉ Ministerstvo vnitra ČR ORSEC s.r.o.www.orsec.czwww.orsec.cz PCS, spol. s r.o. QRV Systems s.r.o. RADOM, s.r.o. Ray Service, a.s. ROSCH2 DIS, s.r.o. SECAR BOHEMIA, a.s. SECURITON AG SCHNEIDER ELECTRIC CZ, s.r.o. SIEMENS, s.r.o. – divize Building Technologies SMOKE SCREEN - Jiří Chlebek TOVEK, spol. s r.o. TRIBASE NETWORK s.r.o. ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ UTC Fire & Security ČR, s.r.o. ZAHAS, s.r.o.

8 PRŮBĚH PŘEHLÍDKY Prague Fire & Security Days 2011 je akcí zaměřenou na netradiční prezentaci elektronických i mechanických zabezpečovacích systémů, bezpečnostních agentur, bezpečnostních složek státu, měst a obcí, poskytovatelů služeb v oblasti ochrany zdraví, života a majetku v reprezentativních prostorách budovy Národní galerie v Praze, Veletržním paláci. Přehlídka FSDays 2011 je realizována zcela ojedinělou a netradiční formou, v atypických, designově jednotných, avšak elegantních a osobitých expozicích ve funkcionalistických prostorách Veletržního paláce v Praze, na výstavní ploše m 2. Jednotné architektonické řešení expozic, jejich minimalistické pojetí i ztvárnění výstavních prostor se pro ni stala již charakteristickou. Vše se podřizuje tomu, co je primárním cílem této přehlídky, tj. vytvoření příjemného a inspirativního prostředí pro prezentaci posledních novinek oboru, setkání zástupců prezentujících se společností a značek s jejich obchodními partnery, možnými - budoucími zákazníky, uživateli jednotlivých řešení. Nejen pro tento účel byl po celou dobu přehlídky všem vystavujícím společnostem a partnerům akce k dispozici VIP klub s prostorem pro jednání, samozřejmě i s občerstvením. FSDays 2011 bylo jedinečné společenské setkání distributorů, prodejců a zástupců jednotlivých značek a jejich obchodních partnerů s odbornou veřejností. Odkazy: Vizualizace expozic:http://www.fsdays.cz/vizualizace-expozic.phtmlhttp://www.fsdays.cz/vizualizace-expozic.phtml Doprovodný program:http://www.fsdays.cz/doprovodne-programy.phtmlhttp://www.fsdays.cz/doprovodne-programy.phtml Fotogalerie, videozáznam:http://www.fsdays.cz/fotogalerie-fsdays phtmlhttp://www.fsdays.cz/fotogalerie-fsdays phtml

9 FSDays AWARD 2011 – soutěž o nejlepší exponát / službu přehlídky Letos byla již podruhé v historii FSDays vyhlášena soutěž o nejlepší exponát / službu - FSDays AWARD Do soutěže bylo přihlášeno 10 špičkových exponátů, které byly vystaveny a předváděny na expozicích přihlašujících firem, po dobu konání přehlídky FSDays Pro oceněné byly připraveny téměř 40 cm vysoké skleněné plastiky - ceny, které ve spolupráci s designérem Pavlem Šťastným navrhla a exkluzivně pro FSDays AWARD 2011 vyrobila nejstarší sklářská škola ve Střední Evropě - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská z Kamenického Šenova. Ocenění udělila odborná komise a vyhlášení výsledků se uskutečnilo při Slavnostním vyhlášení cen FSDays AWARD Exponáty přihlášené do soutěže FSDays AWARD 2011: ABBAS, a.s.Broadway 3D BRARTEC ID FLAJZAR, s.r.o.EMA - electronic micro alarmFLAJZAR, s.r.o. Hlavní město PrahaInformační systém krizového řízení hl.města Prahy (ISKŘ HMP)Asseco Central Europe, a.s. Integoo s.r.o.INTEGRA VIDEO CLIENT – IVCINTEGOO s.r.o. KOUKAAM a.s.IPCorder KNR – 206KOUKAAM a.s. IPCorder KRR – 420KOUKAAM a.s. ORSEC s.r.o.Guideline IP CCTV - Průvodce návrhem systému síťového videaORSEC s.r.o. SIEMENS, s.r.o. divize Building TechnologiesEZS systém SPCSIEMENS SMOKE SCREEN -JIŘÍ CHLEBEKBezpečnostní mlhaConcept Smoke Screen LTD. VIAKOM CZ s.r.o.CCTV kamerové systémyVIAKOM CZ s.r.o.

10 FSDays AWARD 2011 – oceněné exponáty / služby Hlavní ceny – bez určení dalšího pořadí Broadway 3D BRABBAS, a.s. EMA - electronic micro alarmFLAJZAR, s.r.o. Zvláštní ocenění odborné poroty INTEGRA VIDEO CLIENT – IVCIntegoo s.r.o. Složení odborné poroty: Předseda:Jaroslav Schovánek Kancelář soudního znalce Členové:plk. Martin Bradáč, Ing.Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy Ing. Jaroslav Čapek Policie ČR, Policejní prezidium Ing. Rudolf Drga UTB ve Zlíně, Fakulta aplik. informatiky plk. Ing. Zdeněk HošekMV - GŘ HZS ČR Ivo KolářCech EPS ČR Ing. Miroslav Kozumplík Projekční znalecká kancelář Dr. Josef Pavlasporadenství Vratislav MráčekAGA Veronika FáberováASIS International ČR Ing. Jiří Volák BIS ČR Za pořadatele:Ing. Aleš BenešMASCOTTE s.r.o.

11 Slavnostní vyhlášení cen FSDays AWARD 2011 Po ukončení prvního dne přehlídky se v prostorách Veletržního paláce uskutečnilo Slavnostní vyhlášení cen FSDays AWARD 2011, kterou uvedli a zahájili: JUDr. Matěj BÁRTA - General manager ABL, a.s.; Ing. Petr Beran - ředitel odboru krizového řízení; Veronika Fáberová - Předseda představenstva ASIS International ČR; Ing. Václav Nepraš - prezident Asociace technických, bezpečnostních služeb Grémium Alarm; Václav Levíček – cechmistr Cechu EPS ČR a Ing. Aleš Beneš - ředitel společnosti MASCOTTE s.r.o. – organizátor přehlídky Prague Fire & Security Days V průběhu party byly mimo jiné vyhlášeny a předány ceny soutěže FSDays AWARD 2011 a pro zpestření večera a pobavení přítomných hostů se také uskutečnila tombola a velmi pěkné a hodnotné ceny, které věnovali sami vystavovatelé a partneři party. Celým večerem provázel hosty skvělý moderátor Standa Berkovec. Slavnostní večer hostům zpříjemňovala jazzová kapela Palm Jam, která se o oživení atmosféry střídala se světoznámým pianistou Václavem Švejdarem.

12 DOPROVODNÝ PROGRAM – SEMINÁŘE FSDays 2011 Podstatnou součástí přehlídky FSDays byly i v letošním roce odborné přednášky, semináře, firemní prezentace, panelové diskuze a další program k tématu bezpečnosti a ochrany. PROGRAM 1. DNE ( ) Pod záštitou:Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Téma dne:DOPRAVA BEZPEČNĚ A EFEKTIVNĚ Partneři dne:AŽD Praha s.r.o., CAMEA, spol. s r.o., ČESKÉ DRÁHY, a.s., ELTODO dopravní systémy s r.o., INTEGOO s.r.o., SIEMENS, s.r.o., TECHNISERV, spol. s r.o. 10:00 – 10:15Zahájení konference, úvodní slovo 10:15 – 10:30 Rok zabezpečení vozidel 10:30 – 10:50 Standardy a pravidla pro používání kamerových systémů 10:50 – 11:10Vyhlašování poplachů a komunikace v případech poruch a krizí 11:10 – 11:30Integrací k úsporám 11:30 – 11:50Bezpečnost v osobní železniční dopravě 11:50 – 12:15COFFEE BREAK 12:15 – 12:35Rozsah standardizace bezpečnostních činností 12:35 – 12:55Sledování a řízení silničního provozu v Praze prostřednictvím telematických dopravních systémů 12:55 – 13:15Co by měla zahrnovat spolehlivá technologie pro kritickou infrastrukturu? 13:15 – 13:35Možnosti snižování nehodovosti aktivními technickými prostředky v silniční infrastruktuře. 13:35 – 14:00COFFEE BREAK 14:00 – 14:20Inteligentní kamerové systémy v dopravě 13:20 – 14:40Technologie pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu v urbanizovaných oblastech 14:40 – 14:50Detekce a analýza objektů ve videu 15:00 – 15:10Diskuse 15:10 – 15:15Závěr

13 DOPROVODNÝ PROGRAM – SEMINÁŘE FSDays 2011 PROGRAM 2. DNE ( ) Pod záštitou:ASIS International ČR Téma dne:OMYLY A CHYBY BEZPEČNOSTNÍCH ANALÝZ Partneři dne:ORANGE GROUP a.s., ORSEC s.r.o., ABL, a.s., SECURITAS ČR s.r.o. 10:00 – 10:10Zahájení konference 10:10 – 10:45Největší bezpečnostní omyly poslední doby 10:45 – 11:00Dotazy 11:00 – 11:30COFFEE BREAK 11:30 – 12:05Předsudky a bezpečnostní prevence v ČR 12:05 – 12:10Dotazy 12:10 – 12:45Bezpečnost versus ekonomická rizika 12:45 – 13:00Dotazy 13:00 – 14:00COFFEE BREAK 14:00 – 14:10Sumarizace dopolední části 14:10 – 14:45Budoucnost bezpečnostních analýz 14:45 – 15:00Dotazy a závěr

14 DOPROVODNÝ PROGRAM – SEMINÁŘE FSDays 2011 PROGRAM 3. DNE ( ) Pod záštitou:Cech EPS ČR Téma dne:POSLEDNÍ TRENDY V AKTIVNÍ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANĚ Z POHLEDU LEGISLATIVY A TECHNOLOGIÍ Partneři dne:ALARM ABSOLON, spol. s r.o., EUROALARM, spol. s r.o., I&C Energo a.s., SIEMENS, s.r.o. 10:00 – 10:10Úvodní slovo 10:10 – 11:00ČSN EPS: Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba... legislativní a technické změny, které norma přináší oproti původní normě z roku :00 – 11:45ČSN Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení - projektování nových technologií a komplexní pohled projektanta PBŘS 11:45 – 12:15COFFEE BREAK 12:15 – 12:45Euroalarm - komplexní řešení pro stavby v oblasti požárně-bezpečnostních zařízení 12:45 – 13:15Pokročilé detekční algoritmy ASA v hlásičích EPS Siemens - již žádný kompromis ve spolehlivosti detekce požáru 13:15 – 13:45Protipožární zabezpečení skladu vyhořelého jaderného paliva na JE Temelín - případová studie 13:45 – 14:10COFFEE BREAK 14:10 – 14:55Nové technologie hašení z pohledu norem a praktických zkušeností s navrhováním 14:55 – 15:25Připravovaná novelizace Vyhlášky MV č. 23/2008Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 15:25 – 15:40Posuzování systémů EPS, SHZ aj. PBZ a jejich praktické využití v objektech MO-AČR 15:40 – 16:00Vybrané technické problémy související s návrhem EPS Přednášky k jednotlivým dnům doprovodného programu – seminářích, jsou ke stažení zde ke stažení zde

15 MEDIÁLNÍ KAMPAŇ Mediální kampaň k přehlídce FSDays byla zahájena začátkem roku 2011 inzercí a PR články ve vybraných odborných časopisech. Postupně se rozšířila do dalších tištěných titulů do rozhlasu a na internet. Součástí reklamní kampaně byly např. plakáty, ale také reklamní spoty a rozhovory či pozvánky na akci v rádiích. Zprávy o přehlídce se objevily v denících i na internetu. Pro přehlídku byl vytvořen osobitý grafický styl-manuál, který se stal neoddělitelnou součástí všech tiskovin a provázel celou mediální kampaň akce.

16 MEDIÁLNÍ KAMPAŇ Celkem bylo uveřejněno více než 80 inzerátů, PR článků a informací. Bylo publikováno– 28 inzerátů v tištěných periodikách – 16 PR článků v tištěných periodikách – na cca 40ti webových stránkách a internetových portálech byly zveřejněny bannery, PR články, informace o akci Inzerce a články v těchto tiskových periodikách: 112, Alarm revue, Automa, BigRedGuide, CDIS Review, Development News, Elektro, Elektroinstalatér, Facility manager, Hasičské noviny, ICT Security, Interiér veřejných budov, Konstrukce, Moderní obec, Obchod&Finance, Policista, Pražský strážník, Realit, Rescue Report, Security magazín, Security World, Silnice Železnice, Source Security, Světlo, TZB Haustechnik, Úklid+čistění, Věstník Asociace MG, Zabezpečení a kriminalita+SAFE Reklama formou rozhovorů a informací proběhla opakovaně na ČRo Radiožurnál. Zvláštní pozornost byla věnována internetu. Webové stránky fsdays.cz byly pravidelně aktualizovány, a doplňovány o nové informace o vystavovatelích i prezentovaných novinkách, exponátech a doprovodných programech. Bannery či PR články s odkazem na FSDays byly umístěny na mnoha internetových stránkách, např.: architectureweek.cz, asb-portal.cz, asiscz.org, businessinfo.cz, cabm.cz, cecheps.cz, cka.cz, cz-museums.cz, elektroinstalater.cz, fireproductsearch.com, focus.cz, gremiumalarm.cz, hkcr.cz, ictsecurity.cz, ifma.cz, hzscr.cz, konstrukce.cz, kpkbcr.cz, moderniobec.ihned.cz, mvcr.cz, obcanskavystavba.cz, orsec.cz, policista.cz, pozary.cz, rescue.cz, silnicezeleznice.cz, smocr.cz, sourcesecurity.com, sps.cz, stavitel.ihned.cz, thebigredguide.com, tzb.info.cz, … a další. abbas.cz, alkom.cz, camea.cz, euroalarm.cz, fireton.cz, flajzar.cz, radom.eu, schneider-electric.cz, tovek.cz, zahas-sro.cz a další… Direct mailing: Touto formou bylo osloveno více jak ! odborných firem a společností, institucí a organizací z oborů souvisejících s tématikou přehlídky FSDays.

17 MEDIÁLNÍ KAMPAŇ Tisková inzerce (velikost inzerátů ¼ až 1 TS A4)

18 MAGAZÍN / KATALOG FSDays 2011  formát A4 (210 x 297 mm)  rozsah 94 stran  distribuován všem prezentujícím společnostem, akreditovaným novinářům, VIP osobám, návštěvníkům FSNight Party, volný prodej a další cílená distribuce po skončení přehlídky a následujícím roce. titulní strana zápisová strana vystavovatele zápisová strana partnera

19 VYHODNOCENÍ SKLADBY NÁVŠTĚVNÍKŮ FSDAYS Odborná veřejnost 2. Bezpečnostní složky státu - MO ČR, MV ČR, Policie, NBÚ, Městské policie,…) 3. Stavební společnosti, arch., projekční kanceláře, bytová družstva,… 4. Univerzity, SŠ,… 5. Telekomunikace, mob. operátoři, informační technologie, web,… 6. Velké společnosti a objekty, facility management (Škoda, Letiště Praha, nákupní centra,…), Energetika (ČEZ, PRE, RWE), chemický průmysl 7. HZS 8. Města, obce, státní správa, ministerstva (mimo MV ČR, MO ČR) 9. Banky, pojišťovny, fin. instituce 10. Muzea, galerie,… 11. Nemocnice, zdravotnická zařízení 12. Veřejnost, ostatní, nezařazené,…

20 Organizátor: mascotte s.r.o. l Husovo náměstí 193 l Hostivice, Praha – západ l Tel.: l Ing. Aleš Beneš – ředitel přehlídky l GSM: l Ing. Tomáš Franěk – manažer přehlídky l GSM: l Michaela Schumichrastová – asistentka l GSM: l Veronika Lovicarová – oficiální katalog, produkce soutěže… FSDays 2011 l GSM: l Sylva Havelková – PR, marketing l GSM: l Iva Mia Nováková – produkce l Bára Linková – produkce


Stáhnout ppt "Odborní partneři: Partneři: Spolupráce: Produktoví partneři : Veletržní palác, Praha 7 Organizátor: Hlavní partner: Záštita: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 3. ročníku."

Podobné prezentace


Reklamy Google