Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta vojenských technologií Univerzita obrany

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta vojenských technologií Univerzita obrany"— Transkript prezentace:

1 Fakulta vojenských technologií Univerzita obrany
Katedra Leteckých elektrotechnických systémů Fakulta vojenských technologií Univerzita obrany Vedoucí katedry plk. doc. Ing. Miloš ANDRLE, CSc. Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Pověřený vedoucí katedry doc. Ing. Rudolf JALOVECKÝ, CSc.

2 Organizační struktura Univerzity obrany:
Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Ústav strategických a obranných studií Fakulta vojenských technologií Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Katedra LES Fakulta vojenského zdravotnictví Centrum jazykové přípravy Centrum tělesné výchovy a sportu

3 Struktura katedry K-206 Vedoucí katedry Vedoucí vědecký pracovník
plk. doc. Ing. Miloš ANDRLE, CSc. pověřený vedoucí katedry proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FVT Vedoucí vědecký pracovník doc. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. Speciální systémy a výzbroj Radioelektronické systémy Systémy Radiotechnického zabezpečení letectva Ing. Jiří Pařízek, CSc. doc. Ing. Jan Čižmár, CSc. Ing. Jiří Němeček, CSc. mjr. Ing. Michal Dub, Ph.D. kpt.Ing. Radek Bystřický, Ph.D. kpt. Ing. Martin Polášek pplk. Ing. Pavel Grecman, Ph.D. mjr. Ing. Petr Bojda, Ph.D. kpt. Ing. Petr Makula pplk. Ing. Jaroslav Jeřábek, Ph.D. Ing. Stanislav Rydlo, CSc. Ing. Milan Vašek, CSc. mjr. Ing. Radim Bloudíček por. Ing. Josef Bajer, por.Ing. Přemysl Janů, Por. Ing. Jan Bořil

4 Studijní obor LES Moduly BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 3 roky
Elektrické a speciální systémy (ESS) Radioelektronické systémy (RES) Systémy letecké výzbroje (SLV) Systémy radiotechnického zabezpečení (RTZ) MAGISTERSKÁ NÁSTAVBA 2 roky Inženýrské letecké zabezpečení (ILZ) Radiotechnického zabezpečení (RTZ) DOKTORSKÉ STUDIUM 3 roky Elektronické systémy a zařízení Avionické systémy Letecké radionavigační systémy

5 Graf struktury bakalářského studia LES
30 1.s Teoretický základ Aplikovaný základ AJ TV 2.s 3.s Oborové předměty 4.s společné 5.s 6.s moduly Bakalářská práce CJ II

6 Teoretický základ 1. 2. 3. 4. 5. Sem. Předmět Hodin Kredity
Klasifikace 1. Fyzika I 60 4 Zápočet+zkouška Matematika I 120 8 Výstavba armády (v) 30 2 Klas. zápočet Management I (c) 2. Fyzika II Komunikační a informační technologie Matematika II B 3. Velení a řízení v informačním věku Vojenské dějiny (v) Filosofie a politologie (c) 4. Vojenská logistika (v) Nauka o podniku (c) 5. Psychologické a sociální aspekty řízení Základy práva

7 Aplikovaný základ 1. 2. 3. 4. Součástky v elektrotechnice
Sem. Předmět Hodin Kredity Klasifikace 1. Součástky v elektrotechnice 30 2 Zápočet+zkouška Základy elektrotechniky 90 6 2. 60 4 Elektronické obvody 3. Číslicová technika a elektronická měření Klas. zápočet Výkonová elektrotechnika 4.

8 Oborové předměty (společné)
Sem. Předmět Hodin Kredity Klasifikace 3. Systémy měření a regulace 60 4 Zápočet+zkouška Základy impulzové techniky Základy leteckých elektrotechnických systémů Základy leteckých navigačních systémů 30 2 Klas. zápočet 4. Konstrukce leteckých elektronických zařízení Základy rádiové a optické lokace 5. Spolehlivost a technická diagnostika Základy letecké techniky 6. Elektronický boj

9 Oborové předměty moduly
Elektrické a speciální systémy (ESS) Radioelektronické systémy (RES) Systémy letecké výzbroje (SLV) Systémy radiotechnického zabezpečení (RTZ)

10 Elektrické a speciální systémy (ESS)
Sem. Předmět Hodin Kredity Klasifikace 5. Elektrické vybavení letadel 60 4 Zápočet+zkouška Letecké elektrické stroje a pohony Letecké přístroje a výšková výstroj Ročníkový projekt 6. 30 2 Palubní systémy řízení letu 90 6

11 Radioelektronické systémy (RES)
Sem. Předmět Hodin Kredity Klasifikace 5. Palubní komunikační systémy 60 4 Zápočet+zkouška Palubní radiolokační systémy Radionavigační systémy Ročníkový projekt 6.

12 Systémy letecké výzbroje (SLV)
Sem. Předmět Hodin Kredity Klasifikace 5. Palubní systémy zamíření zbraní 60 4 Zápočet+zkouška Speciální zařízení výzbroje letadel Systémy řízení výzbroje letadel Ročníkový projekt 6.

13 Systémy radiotechnického zabezpečení (RTZ)
Sem. Předmět Hodin Kredity Klasifikace 5. Letecké pozemní komunikační systémy 60 4 Zápočet+zkouška Přistávací systémy letectva Radiotechnické zabezpečení letectva Ročníkový projekt 6. Automatizované systémy řízení letového provozu Pozemní letecké navigační systémy

14 Modul Elektrické a speciální systémy
Skupina v tomto modulu zajišťuje vysokoškolskou výuku pro specializaci ČVO 431, 432 v těchto hlavních předmětech: Systémy měření a regulace Základy LES Spolehlivost a technická diagnostika a ve výběrových předmětech: Letecké elektrické stroje a pohony Elektrické vybavení letadel Letecké přístroje a výšková výstroj Palubní systémy řízení letu Magisterská nástavba Elektrické a speciální systémy

15 Další činnost skupiny Zdokonalovací kurzy pro sekci logistiky GŠ AČR
Palubní zapisovače a diagnostika Vybrané kapitoly elektrických a speciálních systémů Letecký provoz a zavádění nové techniky Oponentní posudky (trenažér TL159, bezpilotní prostředek Sojka) Spolupráce s civilními školami a podniky VUT Brno – Číslicová polohová regulace motoru VTÚVM – Audiovizuální dokumentace (Sněžka, diagnostér stabilizátoru kanónu) Tvorba učební dokumentace (skripta) Systémy měření a regulace Letecké elektrické stroje a pohony Spolehlivost a technická diagnostika Letecké přístroje a výšková výstroj letadel Palubní systémy řízení letu

16 Řešené vědecké úkoly Pro výzkumné ústavy Pro letecký provoz
VTÚL a PVO - Záznamník L-39 VTÚVM Komponenty kompletů pozemního vojska Pro letecký provoz Vrtulníkové LZ - Měřicí stanice pro palubní počítač AIST na MI-24 Pro průmyslové podniky a firmy MESIT přístroje - Ukazovatel podélného vyvážení pro L159A - Kapacitní palivoměr pro RAVEN257 a L159B - Otáčkoměr pro vrtulové letouny (Zlín 142, 143, 242, 243) OPROX a. s Inerciální referenční jednotka

17 Řešené vědecké úkoly Studentská tvůrčí činnost Výzkumný záměr
Specifický výzkum Studentská tvůrčí činnost

18 Modul Systémy letecké výzbroje
V bakalářském studijním programu v tomto modulu zajišťuje skupina vysokoškolskou výuku pro specializaci ČVO 27 v následujících předmětech: Základy leteckých elektrotechnických systémů Základy rádiové a optické lokace Systémy měření a regulace Speciální zařízení výzbroje letadel Palubní systémy zamíření zbraní Systémy řízení výzbroje letadel Magisterská nástavba Systémy letecké výzbroje I, II

19 Další činnost skupiny Účelové kurzy pro sekci logistiky GŠ AČR
Letecká řízená munice Palubní zbraňové systémy soudobých letadel Výzbroj letounu L-159 Tvorba dokumentace pro letecký provoz Protivzdušná řízená střela AIM-9M Protivzdušná řízená střela AIM-120 Tvorba učební dokumentace Palubní systémy zamíření zbraní Základy rádiové a optické lokace Speciální zařízení výzbroje letadel Systémy řízení výzbroje letadel

20 Vědecké projekty Projekty řešené ve spolupráci s vojenskými technickými ústavy Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany TAKTIK, Trajektorie munice, Metodika hodnocení infračervených koordinátorů a zaměřovačů, Hodnotová analýza a databáze leteckých řízených střel Vojenský technický ústav ochrany Oblast ochrany letadel před řízenými střelami, Laserové lokátory Projekty obranného výzkumu Pokročilá protizemní řízená munice, Bezpečnost provozu výzbroje letounu L-159 Ve prospěch Velitelství společných sil Měření brýlí nočního vidění Spolupráce s Ústavem radioelektroniky VUT v oblasti Bezdrátových optických spojů

21 Projekt obranného výzkumu Studentská tvůrčí činnost
a specifický výzkum Inovace technologií zpracování dat ze senzorů umístněných na moderní letecké technice a fůze dat z těchto senzorů do NEC – dílčí úloha Analýza odolnosti optoelektronických koordinátorů proti rušení Studentská tvůrčí činnost Model infračerveného koordinátoru Statistický model řízené střely v prostředí Matlab bezdrátového optického spoje

22 Radioelektronické systémy
Skupina zajišťuje vysokoškolskou výuku pro specializaci ČVO 434, 435 v těchto hlavních předmětech: Základy impulsové techniky Základy LES Základy rádiové a optické lokace a ve výběrových předmětech: Elektronický boj Palubní radiolokační systémy Radionavigační systémy Magisterská nástavba Antény a šíření el.mag. vln Teorie přenosu Radioelektronické systémy

23 Další činnost skupiny Účelové kurzy pro sekci logistiky GŠ AČR
Systémy s aktivní odpovědí Palubní letecké radiolokátory Měření speciálních parametrů RDST Družicová navigace Tvorba dokumentace pro letecký provoz Palubní odpovídač AN/APX-100 Navigační přijímač KNR 634A Rádiový dálkoměr KDM 706A Rádiový výškoměr KRA 405 Automatický radiokompas KDF 806 Tvorba učební dokumentace Systémy s aktivní odpovědí Základy rádiové a optické lokace Palubní radiolokační systémy I., II.

24 Řešené vědecké úkoly Zaměření : Pro výzkumné ústavy
VTÚL Multinavigační systém pro přesné přiblížení na přistání - Možnosti zdrojového kódování videosignálu - Digitální korelační přijímač na bázi FPGA VTÚO - Radiolokační varovné systémy pro vojenské vrtulníky Pro průmyslové podniky (s vojenským programem) MESIT přístroje - Koncepce vnitřního hovorového zařízení bojových vozidel - Zdroj pro radiostanici LPR-80 - Kmitočtový syntezátor s odstupem 8,33 kHz

25 Výzkumný záměr Specifický výzkum Studentská tvůrčí činnost

26 Skupina systémů radiotechnického
zabezpečení

27 Magisterské nástavbové studium studium
Vysokoškolská výuka Skupina zajišťuje vysokoškolskou výuku v modulu „Systémy radiotechnického zabezpečení“ pro vojenské odbornosti ČVO Bakalářské studium předměty profilující studijní obor: Základy letecký elektrotechnických systémů Základy leteckých navigačních systémů Konstrukce leteckých el.tech. zařízení výběrové předměty: Radiotechnické zabezpečení letectva Letecké pozemní komunikační systémy Přistávací systémy letectva Automatizované systémy ŘLP Pozemní letecké navigační systémy Magisterské nástavbové studium studium předměty profilující studijní obor: Teorie přenosu Management vzdušných sil výběrové předměty: Systémy RTZ Letecké informační systémy Letecké pozemní systémy komunikace a navigace Přistávací systémy

28 Další činnosti skupiny
Účelové kurzy pro Vzdušné síly AČR Příprava personálu LSLPS ke splnění požadavků odborné způsobilosti Kurz specialistů obletové laboratoře Odborné studie pro GŠ MO a Vzdušné síly AČR Návrh koncepce odborné přípravy personálu RTZ/LRNS Aktivní podíl na novelizaci předpisové základny služby RTZ/LRNS Tvorba učební dokumentace skripta, pomůcky, laboratorní přípravky.

29 Řešené vědecké úkoly Pro VTÚL a PVO
Aplikace trenažerových technologií v RTZ Statické zkoušky referenčních stanic - Část výzkumného úkolu NAVIS/DGPS Evidence PLN/LN a provozuschopnost prostředků RTZ v APV-APIS." Výzkum rušivých jevů v ŘLP

30 Výzkumný záměr Specifický výzkum

31 Studentská tvůrčí činnost
Studentská tvůrčí činnost (STČ) je dobrovolnou zájmovou činností studentů bakalářských a magisterských studijních programů. Jejím cílem je rozvíjet u studentů schopnost samostatného tvůrčího řešení odborných problémů. Organizační formy STČ jsou: Pomocná vědecká síla (PVS), Pomocná pedagogická síla (PPS), Soutěž studentské tvůrčí činnosti (SSTČ).

32 Studentská tvůrčí činnost
Činnost pomocné vědecké síly je zaměřena na spoluúčast při řešení vědecko-výzkumných úkolů katedry v rámci výzkumných záměrů nebo projektů na úrovni adekvátní pro studenty bakalářských nebo magisterských studijních programů. Činnost pomocné pedagogické síly  je zaměřena na spoluúčast při přípravě a realizaci výukových aktivit katedry včetně odborných seminářů a konferencí na úrovni adekvátní pro studenty bakalářských nebo magisterských studijních programů. Soutěž studentské tvůrčí činnosti (SSTČ) slouží k prohloubení a rozšíření odborných znalostí cestou samostatné a tvůrčí práce studentů v daném oboru a k prezentaci dosažených výsledků.

33 Web katedry


Stáhnout ppt "Fakulta vojenských technologií Univerzita obrany"

Podobné prezentace


Reklamy Google