Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CIESZYN Český Těšín s cca 26 000 obyvateli a polský Cieszyn s cca 37 000 obyvateli, tvoří jedno sídlo s 63 000 obyvateli, tj. velikostí srovnatelnou s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CIESZYN Český Těšín s cca 26 000 obyvateli a polský Cieszyn s cca 37 000 obyvateli, tvoří jedno sídlo s 63 000 obyvateli, tj. velikostí srovnatelnou s."— Transkript prezentace:

1 CIESZYN Český Těšín s cca 26 000 obyvateli a polský Cieszyn s cca 37 000 obyvateli, tvoří jedno sídlo s 63 000 obyvateli, tj. velikostí srovnatelnou s bývalými okresními městy v okolí (např. Karviná, Frýdek - Místek).. SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 ČESKÝ TĚŠÍN

2 SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 2. ÚPRAVY KOMUNIKACÍ: 1. PRŮZKUMY (STATICKÁ DOPRAVA A DOPRAVA V POHYBU, DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM, ANALÝZA PROBLÉMŮ): CÍL: - PROVÉST DOTAZNÍKOVÝ VÝZKUM A VYHODNOTIT SOUČASNÉ PROBLÉMY -PROVÉST ANALÝZU SOUČASNÉHO STAVU, ZJISTIT SOUČASNOU NABÍDKU PARKOVACÍCH STÁNÍ - PROVÉST SČÍTÁNÍ DOPRAVY PRO DOPRAVNÍ SIMULACI CÍL: -NAVRHNOUT ÚPRAVY NA KOMUNIKAČNÍ SÍTI, A TO PŘEDEVŠÍM V SOUVISLOSTI SE ZMĚNOU ORGANIZACE PROVOZU NA MOSTECH DRUŽBY A SVOBODY - NAVRHNOUT ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI PROVOZU - NAVRHNOUT ÚPRAVY PRO „ZVÝŠENÍ ESTETICKÉ HODNOTY“ PROSTORŮ KOMUNIKACÍ, NAVRHNOUT PARKOVACÍ KAPACITY -PROVĚŘIT NAVRŽENÉ ÚPRAVY Z HLEDISKA DOPADU NA KAPACITY KŘIŽOVATEK, DYNAMICKÁ SIMULACE 3. KVANTIFIKACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: CÍL: -KVANTIFIKOVAT VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA HLUKU A EMISÍ Na základě jednání s polskou stranou byly vytýčeny tři základní směry řešení:

3 SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 DYNAMIC FUTURE, S. R. O. RESPOND & CO., S. R. O. Č ÁST – MARKETINGOVÁ STUDIE : 1.fáze Identifikace názorů a postojů obyvatel Českého Těšína a Cieszyna na navrhované dopravní koncepce 2. fáze Vyhodnocení výzkumu, identifikace hlavních problémů Č ÁST – SESTAVENÍ DYNAMICKÉHO MODELU SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST Č ESKÝ T ĚŠÍN A C IESZYN, TESTOVÁNÍ A HODNOCENÍ VARIANT PROVOZU S CÍLEM MINIMALIZACE INTENZITY DOPRAVY 1. fáze Měření v provozu 2. fáze Analýza podkladů a sestavení dynamického modelu území 3. fáze Dynamická simulace a testování variant 4. fáze Hodnocení variant SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY:

4 SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 Č ÁST – MARKETINGOVÁ STUDIE (RESPOND & CO., S. R. O.) OBSAH VÝZKUMU: Identifikace názorů a postojů obyvatel na: 1. Spokojenost se současnou dopravní situací v Českém Těšíně a Cieszyně 2. Identifikace zdrojů nespokojenosti se současným stavem 3. Preference variant řešení dopravní situace pomocí modelových variant (3 varianty) 4. Preference využití mezinárodní meziměstské MHD 5. Názory na možnosti vytvoření pěších zón (např. Hlavní Třída) 6. Názory na možnosti řešení situace parkování v centrech měst 7. Doplňující a identifikační dotazy vzorek: 400 obyvatel (200 CZ/200 PL)

5 SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 Č ÁST – MARKETINGOVÁ STUDIE (RESPOND & CO., S. R. O.) 1. Mezi občany Cieszyna je určitě spokojeno 15% občanů a dalších 55% je spíše spokojeno. Opačné pocity pak přiznává 30% obyvatel Cieszyna. Mezi obyvateli Českého Těšína je určitě spokojeno s dopravní situací v ČT pouze 6% obyvatel, spíše spokojeno pak 35%. Nespokojených je 59%. 2. Základním zdrojem nespokojenosti je málo parkovacích míst. Tuto možnost vybralo 45% respondentů v Českém Těšíně a 42% v Cieszyně. 3. Respondentům byly představeny tři varianty řešení dopravní situace, které se dotýkají problematiky překročení hranic na mostech Družby a Svobody. Současná varianta (oba mosty jednosměrné) byla označena jako nultá. Varianta 1 = most Družby jednosměrný jako dosud, most Svobody obousměrný Varianta 2 = most Družby uzavřen, most Svobody obousměrný Varianta 3 = oba mosty obousměrné U českých respondentů je vítězem jednoznačně varianta 3, varianty 1 a 2 jsou v preferencích vyrovnané U polských respondentů je varianta 1 a 3 vyrovnaná a prohrává varianta 2.

6 SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 Č ÁST – MARKETINGOVÁ STUDIE (RESPOND & CO., S. R. O.) 4. Položená otázka na míru využití mezinárodní MHD je pouze deklarační a její skutečné využití by patrně bylo nižší, než toto deklarované. Z výsledků se zdá, že počet uživatelů takovéto linky by se pohyboval na úrovni poloviny respondentů. Ti se dají dále členit na cestující využívající linku velmi často (těch by mohlo být okolo 10%), běžné uživatele (1x týdně) – těch je rovněž okolo 10% a občasné uživatele, kterých by bylo okolo 30%. Právě tato skupina se jeví být jako velmi diskutabilní a spíše se zdá předpokládat, že jich ve skutečnosti bude méně. 5. Více než polovině respondentů by se líbilo vytvoření pěší zóny na ulici Hlavní. Avšak dotázaní si pravděpodobně vytvoření této zóny nedávají do souvislosti s uzavřením mostu Družby. 6. Obyvatelé Cieszyna by přivítali řešení parkovacích míst formou výstavby parkovacích domů. Naopak obyvatelé Českého Těšína by rovněž celkem jednoznačně preferovali vytvoření velkých záchytných parkovišť na okraji města. Shodný počet 5% obyvatel má názor, že situaci s parkováním není třeba řešit a současný stav je dostačující. 7. Doplňující dotazy sloužily k identifikaci problémových míst v obou městech

7 NOVÁ TOVÁRNÍ ÚPRAVA UL. NÁDRAŽNÍ STŘELNIČNÍ ÚPRAVA KŘIŽOVATKY ( ALEJA J. LYSKA, 3. MAJA A STŘELNIČNÍ ) PLAC WOLNOSCI, WYSZA BRAMA A GORNY RYNEK ÚPRAVA KŘIŽOVATKY NÁDRAŽNÍ A VIADUKTOVÁ A NÁVAZNÉHO PROSTORU ZAMKOWA A DR. J. MICHEJDY SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 IDENTIFIKACE PROBLÉMOVÝCH MÍST - KOMUNIKACE

8 NÁDRAŽNÍ X TOVÁRNÍ NÁDRAŽNÍ( POŠTA ) STŘELNIČNÍ X TOVÁRNÍ AMFITEÁTR ( ALEJA J. LYSKA, 3. MAJA ) B. LIMANOVSKIEGO (?) ALEJ J. LYSKA DR. J. MICHEJDY – II. DR. J. MICHEJDY – I. PLAC WOLNOSCI REVITALIZACE STAVU (ZKAPACITNĚNÍ) NOVÉ ZÁMĚRY ZAMKOWA F. HAJDUKA SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 IDENTIFIKACE PROBLÉMOVÝCH MÍST – PARKOVACÍ PLOCHY

9 PROBLÉMY: 1.PROVOZ NA MOSTECH DRUŽBY A SVOBODY, STÍSNĚNOST PROSTORU PRO MOŽNÁ ŘEŠENÍ, POUŽITÍ MINIMÁLNÍCH NORMOVÝCH PARAMETRŮ 2.NALEZENÍ VHODNÝCH LOKALIT PRO PARKOVÁNÍ (PARKOVÁNÍ NA TERÉNU / V PARKOVACÍCH GARÁŽÍCH / V PARKOVACÍCH SYSTÉMECH) 3.ROZUMNÁ DOSTUPNOST DO CENTRA (MAX. 400 – 500 M ) 4.NAPOJENÍ NOVÝCH PLOCH NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 5.AKCEPTOVATELNOST OBYVATELI OBOU MĚST ŘEŠENÍ: 1.PROVĚŘENÍ DOPRAVNÍM MODELEM, PODROBNÉ ZPRACOVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZÁMĚRŮ NA ÚROVNI STUDIE V KATASTRÁLNÍ MAPĚ 2.NOVÉ LOKALITY JSOU VYTIPOVÁNY V ČEKÉM TĚŠÍNĚ (4 LOKALITY) I V CZIESZYNĚ (5 LOKALIT) 3.LOKALITY JSOU VE VZDÁLENOSTI DO 500 M OD CENTER MĚST 4.NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU JE PODROBNĚJI ŘEŠENO V RÁMCI ZPRAC OVANÝCH ZÁMĚRŮ, VYBRANÉ LOKALITY BYLY ZAHRNUTY DO DOPRAVNÍHO MODELU 5.SEZNÁMENÍ S OBYVATELI, PREZENTACE SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 OBECNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

10 SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 PŘÍKLADY ŘEŠENÍ

11 SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 PŘÍKLADY ŘEŠENÍ

12 SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 SESTAVENÍ DYNAMICKÉHO MODELU SILNIČNÍHO PROVOZU LOKALITY SČÍTÁNÍ V OBOU MĚSTECH PROVOZ NA MOSTĚ SVOBODY: PROVOZ NA MOSTĚ DRUŽBY: SČÍTÁNÍ DOPRAVY

13 SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 SESTAVENÍ DYNAMICKÉHO MODELU SILNIČNÍHO PROVOZU POROVNÁNÍ NAVRŽENÝCH VARIANT DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ P ROSTŘEDÍ : WITNESS ZAHRNUTY VLIVY VÝSTAVBY NOVÝCH PARKOVACÍCH PLOCH

14 Provedená studie doporučuje realizaci varianty 1 – zobousměrnění mostu Družby a ponechání mostu Družby se stávajícím provozem. etapanávrh úpravycharakteristika úpravyinvestiční nákladypozn. 1 přestavba křiž. ul. Aleja Jana Lyska, 3. Maja a Střelniční dle varianty III. úprava stávajícího stykového uspořádání s vložením odbočovacích pruhů pro odbočení vlevo na hlavní komunikaci 2,3 mil. Kč (3,9 mil. Kč) nejde o definitivní úpravu úprava ul. Střelniční zřízení odbočovacích pruhů pro odbočení vlevo 0,07 mil. Kč (7,8 mil. Kč) nejde o definitivní úpravu 2 úprava ul. Nádražní přestavbu uličního prostoru, vč. okružní křižovatky s ul. Střelniční 12 mil. Kč úprava křižovatky ul. Plac Wolnosci a Wysza Brama přestavba křižovatek ul. Plac Wolnosci a Wysza Brama a křižovatku na Gornem Rynku na sdruženou okružní křižovatku 5,1 mil. Kč Úprava křižovatky ul. Zamkowa a Dr. Jana Michejdy přestavba na miniokružní křižovatku 2,2 mil. Kč 3 Úprava křižovatky ul. Viaduktová, Nádražní a Karvinská dílčí přestavba na stykovou křižovatku se zobousměrněním ul. Nádražní a Viaduktová. 5,9 mil. Kč (8,9 mil. Kč) nejde o definitivní úpravu 4 Přeložka ul. Nová Tovární komunikačního propojení centra Českého Těšína na silnici II/468 a silnici I/11 24 mil. Kč Celkem 51,6 mil. Kč (42 ČR / 9,6 Polsko) lze uvažovat s navýšením o cca 15 mil. Kč Po zobousměrnění mostu Svobody je navrženo postupovat v následujících etapách: Následná rozhodnutí o případných změnách je doporučeno provést po ustálení dopravní situace v obou městech. SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 STUDIE PROVEDITELNOSTI, VYČÍSLENÍ NÁKLADŮ - KOMUNIKACE

15 návrh stavbycharakteristika úpravy investiční náklady pozn. parkovací objekt na ul. Dr. Jana Michejdy (lokalita Boznica) realizaci parkovacího domu s automatickým systémem parkování 44 mil. Kč max 96 míst (+ 59) parkoviště na ul. Nádražní (mezi ul. Nádražní a bytovými domy) parkovací plocha na terénu2,8 mil. Kč 72 míst (+ 49) úprava prostoru amfiteatru mezi ul. Schodowa, 3. Maja a Aleja Jana Lyska úsporný parkovací objekt s automatickým parkovacím systémem 57 mil. Kč126 míst (+98) Parkoviště u křižovatky ul. Nádražní a Tovární parkovací plocha na terénu2,2 mil. Kč62 míst Parkovací plocha a úpravy ul. A. J, Lyska přestavba parkoviště u křižovatky s ul. Przykopa 1,7 mil. Kč 52 míst (- 36) Parkovací objekty na rohu křižovatky ul. Střelniční a Tovární parkovací objekt s automatickým systémem parkování 22,5 mil. Kč50 stání Úprava parkoviště na ul. Plac Wolnosci realizace jednoho podzemního podlaží pod stávající plochou 22,5 mil. Kč65 míst (+30) Parkovací objekt na ul. B. Limanowskiego parkovací objekt s automatickým systémem parkování 18 mil. Kčmax 40 míst parkovací objekt na ul. Dr. Jana Michejdy (Benedyktynska) třípodlažní parkovací objekt s nájezdovými rampami 41 mil. Kč cca 152 míst (+98) Celkem 211,7 mil. Kč (27,5 ČR / 184,2 Polsko) 450 míst (161 ČR / 289 Polsko) SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 STUDIE PROVEDITELNOSTI, VYČÍSLENÍ NÁKLADŮ - PARKOVÁNÍ

16 KVANTIFIKACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hlavními negativními dopady z dopravy v oblasti životního prostředí jsou obecně považovány především znečištění ovzduší a hluk. Současná podrobnost a zadání studie jsou určující i pro možnosti dopadů v oblasti životního prostředí. V případě realizace jednotlivých opatření je nutno předpokládat jejich posouzení z hlediska dopadů na životní prostředí v souladu s platnou legislativou. V úvodu je nutno připomenout, že znečištění ovzduší je v Českém Těšíně výrazným problémem z hlediska ochrany životního prostředí podobně jako v širším regionu Ostravské aglomerace. Zásadní vliv na kvalitu ovzduší mají velké zdroje v širším regionu ( např. v Třinci, ČEZ a.s. – elektrárna Dětmarovice, Dalkia ČR - Teplárny Karviná). Vliv místních zdrojů a dopravy je menšinový, lokálně omezený. SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011

17 Roční imisní průměry (µg/m 3 ) Znečišťující látka Imisní stanice200420052006 2007 20082009 SO 2 Havířov10,410,611,69,37,68,5 Český Těšín 12,512,714,811,611,112,2 Prašný aerosol PM 10* Havířov56,756,454,641,840,643,9 Český Těšín 54,960,360,544,342,245,9 NO x Havířov25,226,727,723,422,623,5 Český Těšín 24,928,229,426,025,325,2 Vybrané základní údaje kvality ovzduší za stanice ČHMÚ, č. 1066 v Českém Těšíně uvádí následující tabulka, pro srovnání je uvedena i stanice v Havířově, ČHMÚ, č. 1068). Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) patří území Českého Těšína dlouhodobě k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Příčinou je zejména překračování imisního limitu suspendované částice frakce PM 10 (100% řešeného území) a polycyklických aromatických uhlovodíků – vyjádřených jako benzo(a)pyren BaP (100% řešeného území). KVANTIFIKACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011

18 V rámci této studie navrhovaná realizace opatření v oblasti dopravy v řešeném území by mělo pozitivně ovlivnit: - zlepšení možností parkování a tím i snížení znečištění ovzduší a hluku - zlepšení plynulosti dopravy a tím i snížení znečištění vzduchu a hluku (při stejném dopravním výkonu bude rozsah dopravy nižší) Negativní dopady dopravy je nutno čekávat místně v okolí komunikací kde dojde ke zvýšení stávající intenzity dopravy. Z hlediska dopadu na čistotu ovzduší je však nutno vycházet z obecné zkušenosti, že rozhodujícím faktorem znečištění ovzduší ve městě jsou velké zdroje znečištění lokalizované mimo Český Těšín. Jako příklad dopadů dopravních opatření hodnocených na území města je možno uvést například podrobné hodnocení Výstavba třípodlažního nadzemního parkovacího objektu ve Svibici, kde očekávané dopady z hlediska hlukové zátěže by byly pozitivní (mírné snížení) a v podstatě nedojde ke znatelné změně imisní situace v lokalitě. Maximální příspěvek denních koncentrací PM 10 v celé lokalitě byl vypočten 0,042 mg/m 3, tj. méně než 0,1 % hodnoty imisního limitu (50 mg/m 3 ). Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM 10 byl méně než 0,001 mg/m 3, u nejbližších obytných objektů řádově desetitisíciny mg/m 3. Při přepočtu na současné imisní pozadí (cca 44 mg/m 3 ) jde o podíly řádově setiny procenta, což je zanedbatelné. Do značné míry podobné výsledky je možno očekávat i u stávajících komunikací, zvýšení znečištění ovzduší maximálně v řádu procent. KVANTIFIKACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011


Stáhnout ppt "CIESZYN Český Těšín s cca 26 000 obyvateli a polský Cieszyn s cca 37 000 obyvateli, tvoří jedno sídlo s 63 000 obyvateli, tj. velikostí srovnatelnou s."

Podobné prezentace


Reklamy Google