Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 Český Těšín s cca 26 000 obyvateli a polský Cieszyn s cca 37 000.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 Český Těšín s cca 26 000 obyvateli a polský Cieszyn s cca 37 000."— Transkript prezentace:

1 SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011
Český Těšín s cca obyvateli a polský Cieszyn s cca obyvateli, tvoří jedno sídlo s obyvateli, tj. velikostí srovnatelnou s bývalými okresními městy v okolí (např. Karviná, Frýdek - Místek).. CIESZYN ČESKÝ TĚŠÍN

2 3. KVANTIFIKACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 Na základě jednání s polskou stranou byly vytýčeny tři základní směry řešení: 1. PRŮZKUMY (STATICKÁ DOPRAVA A DOPRAVA V POHYBU, DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM, ANALÝZA PROBLÉMŮ): CÍL: - PROVÉST DOTAZNÍKOVÝ VÝZKUM A VYHODNOTIT SOUČASNÉ PROBLÉMY - PROVÉST ANALÝZU SOUČASNÉHO STAVU, ZJISTIT SOUČASNOU NABÍDKU PARKOVACÍCH STÁNÍ - PROVÉST SČÍTÁNÍ DOPRAVY PRO DOPRAVNÍ SIMULACI 2. ÚPRAVY KOMUNIKACÍ: CÍL: - NAVRHNOUT ÚPRAVY NA KOMUNIKAČNÍ SÍTI, A TO PŘEDEVŠÍM V SOUVISLOSTI SE ZMĚNOU ORGANIZACE PROVOZU NA MOSTECH DRUŽBY A SVOBODY - NAVRHNOUT ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI PROVOZU - NAVRHNOUT ÚPRAVY PRO „ZVÝŠENÍ ESTETICKÉ HODNOTY“ PROSTORŮ KOMUNIKACÍ, NAVRHNOUT PARKOVACÍ KAPACITY - PROVĚŘIT NAVRŽENÉ ÚPRAVY Z HLEDISKA DOPADU NA KAPACITY KŘIŽOVATEK, DYNAMICKÁ SIMULACE 3. KVANTIFIKACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: CÍL: - KVANTIFIKOVAT VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA HLUKU A EMISÍ

3 SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011
SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY: RESPOND & CO., s.r.o. Část – marketingová studie: fáze Identifikace názorů a postojů obyvatel Českého Těšína a Cieszyna na navrhované dopravní koncepce 2. fáze Vyhodnocení výzkumu, identifikace hlavních problémů DYNAMIC FUTURE, s.r.o. Část – sestavení dynamického modelu silničního provozu v centrech měst Český Těšín a Cieszyn, testování a hodnocení variant provozu s cílem minimalizace intenzity dopravy 1. fáze Měření v provozu 2. fáze Analýza podkladů a sestavení dynamického modelu území 3. fáze Dynamická simulace a testování variant 4. fáze Hodnocení variant

4 Část – marketingová studie (RESPOND & CO., s.r.o.)
SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 Část – marketingová studie (RESPOND & CO., s.r.o.) OBSAH VÝZKUMU: Identifikace názorů a postojů obyvatel na: 1. Spokojenost se současnou dopravní situací v Českém Těšíně a Cieszyně 2. Identifikace zdrojů nespokojenosti se současným stavem 3. Preference variant řešení dopravní situace pomocí modelových variant (3 varianty) 4. Preference využití mezinárodní meziměstské MHD 5. Názory na možnosti vytvoření pěších zón (např. Hlavní Třída) 6. Názory na možnosti řešení situace parkování v centrech měst 7. Doplňující a identifikační dotazy vzorek: 400 obyvatel (200 CZ/200 PL)

5 Část – marketingová studie (RESPOND & CO., s.r.o.)
SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 Část – marketingová studie (RESPOND & CO., s.r.o.) 1. Mezi občany Cieszyna je určitě spokojeno 15% občanů a dalších 55% je spíše spokojeno. Opačné pocity pak přiznává 30% obyvatel Cieszyna. Mezi obyvateli Českého Těšína je určitě spokojeno s dopravní situací v ČT pouze 6% obyvatel, spíše spokojeno pak 35%. Nespokojených je 59%. 2. Základním zdrojem nespokojenosti je málo parkovacích míst. Tuto možnost vybralo 45% respondentů v Českém Těšíně a 42% v Cieszyně. 3. Respondentům byly představeny tři varianty řešení dopravní situace, které se dotýkají problematiky překročení hranic na mostech Družby a Svobody. Současná varianta (oba mosty jednosměrné) byla označena jako nultá. Varianta 1 = most Družby jednosměrný jako dosud, most Svobody obousměrný Varianta 2 = most Družby uzavřen, most Svobody obousměrný Varianta 3 = oba mosty obousměrné U českých respondentů je vítězem jednoznačně varianta 3, varianty 1 a 2 jsou v preferencích vyrovnané U polských respondentů je varianta 1 a 3 vyrovnaná a prohrává varianta 2.

6 Část – marketingová studie (RESPOND & CO., s.r.o.)
SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 Část – marketingová studie (RESPOND & CO., s.r.o.) 4. Položená otázka na míru využití mezinárodní MHD je pouze deklarační a její skutečné využití by patrně bylo nižší, než toto deklarované. Z výsledků se zdá, že počet uživatelů takovéto linky by se pohyboval na úrovni poloviny respondentů. Ti se dají dále členit na cestující využívající linku velmi často (těch by mohlo být okolo 10%), běžné uživatele (1x týdně) – těch je rovněž okolo 10% a občasné uživatele, kterých by bylo okolo 30%. Právě tato skupina se jeví být jako velmi diskutabilní a spíše se zdá předpokládat, že jich ve skutečnosti bude méně. 5. Více než polovině respondentů by se líbilo vytvoření pěší zóny na ulici Hlavní. Avšak dotázaní si pravděpodobně vytvoření této zóny nedávají do souvislosti s uzavřením mostu Družby. 6. Obyvatelé Cieszyna by přivítali řešení parkovacích míst formou výstavby parkovacích domů. Naopak obyvatelé Českého Těšína by rovněž celkem jednoznačně preferovali vytvoření velkých záchytných parkovišť na okraji města. Shodný počet 5% obyvatel má názor, že situaci s parkováním není třeba řešit a současný stav je dostačující. 7. Doplňující dotazy sloužily k identifikaci problémových míst v obou městech

7 SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011
IDENTIFIKACE PROBLÉMOVÝCH MÍST - KOMUNIKACE ÚPRAVA KŘIŽOVATKY NÁDRAŽNÍ A VIADUKTOVÁ A NÁVAZNÉHO PROSTORU ZAMKOWA A DR. J. MICHEJDY PLAC WOLNOSCI, WYSZA BRAMA A GORNY RYNEK ÚPRAVA KŘIŽOVATKY (aleja j. lyska, 3. maja a střelniční) ÚPRAVA UL. NÁDRAŽNÍ STŘELNIČNÍ NOVÁ TOVÁRNÍ

8 IDENTIFIKACE PROBLÉMOVÝCH MÍST – PARKOVACÍ PLOCHY
SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 IDENTIFIKACE PROBLÉMOVÝCH MÍST – PARKOVACÍ PLOCHY NOVÉ ZÁMĚRY ZAMKOWA DR. J. MICHEJDY – II. REVITALIZACE STAVU (ZKAPACITNĚNÍ) DR. J. MICHEJDY – I. F. HAJDUKA ALEJ J. LYSKA B. LIMANOVSKIEGO (?) PLAC WOLNOSCI NÁDRAŽNÍ(pošta) AMFITEÁTR (aleja j. lyska, 3. maja) STŘELNIČNÍ x TOVÁRNÍ NÁDRAŽNÍ x TOVÁRNÍ

9 OBECNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ
SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 OBECNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ PROBLÉMY: PROVOZ NA MOSTECH DRUŽBY A SVOBODY, STÍSNĚNOST PROSTORU PRO MOŽNÁ ŘEŠENÍ, POUŽITÍ MINIMÁLNÍCH NORMOVÝCH PARAMETRŮ NALEZENÍ VHODNÝCH LOKALIT PRO PARKOVÁNÍ (PARKOVÁNÍ NA TERÉNU / V PARKOVACÍCH GARÁŽÍCH / V PARKOVACÍCH SYSTÉMECH) ROZUMNÁ DOSTUPNOST DO CENTRA (MAX. 400 – 500 m) NAPOJENÍ NOVÝCH PLOCH NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU AKCEPTOVATELNOST OBYVATELI OBOU MĚST ŘEŠENÍ: PROVĚŘENÍ DOPRAVNÍM MODELEM, PODROBNÉ ZPRACOVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZÁMĚRŮ NA ÚROVNI STUDIE V KATASTRÁLNÍ MAPĚ NOVÉ LOKALITY JSOU VYTIPOVÁNY V ČEKÉM TĚŠÍNĚ (4 LOKALITY) I V CZIESZYNĚ (5 LOKALIT) LOKALITY JSOU VE VZDÁLENOSTI DO 500 m OD CENTER MĚST NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU JE PODROBNĚJI ŘEŠENO V RÁMCI ZPRAC OVANÝCH ZÁMĚRŮ, VYBRANÉ LOKALITY BYLY ZAHRNUTY DO DOPRAVNÍHO MODELU SEZNÁMENÍ S OBYVATELI, PREZENTACE

10 SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011
PŘÍKLADY ŘEŠENÍ

11 SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011
PŘÍKLADY ŘEŠENÍ

12 SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011
sestavení dynamického modelu silničního provozu LOKALITY SČÍTÁNÍ V OBOU MĚSTECH SČÍTÁNÍ DOPRAVY PROVOZ NA MOSTĚ DRUŽBY: PROVOZ NA MOSTĚ SVOBODY:

13 POROVNÁNÍ NAVRŽENÝCH VARIANT DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 sestavení dynamického modelu silničního provozu POROVNÁNÍ NAVRŽENÝCH VARIANT DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ Prostředí: WITNESS ZAHRNUTY VLIVY VÝSTAVBY NOVÝCH PARKOVACÍCH PLOCH

14 SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011
STUDIE PROVEDITELNOSTI, VYČÍSLENÍ NÁKLADŮ - KOMUNIKACE Provedená studie doporučuje realizaci varianty 1 – zobousměrnění mostu Družby a ponechání mostu Družby se stávajícím provozem. Po zobousměrnění mostu Svobody je navrženo postupovat v následujících etapách: etapa návrh úpravy charakteristika úpravy investiční náklady pozn. 1 přestavba křiž. ul. Aleja Jana Lyska, 3. Maja a Střelniční dle varianty III. úprava stávajícího stykového uspořádání s vložením odbočovacích pruhů pro odbočení vlevo na hlavní komunikaci 2,3 mil. Kč (3,9 mil. Kč) nejde o definitivní úpravu úprava ul. Střelniční zřízení odbočovacích pruhů pro odbočení vlevo 0,07 mil. Kč (7,8 mil. Kč) 2 úprava ul. Nádražní přestavbu uličního prostoru, vč. okružní křižovatky s ul. Střelniční 12 mil. Kč úprava křižovatky ul. Plac Wolnosci a Wysza Brama přestavba křižovatek ul. Plac Wolnosci a Wysza Brama a křižovatku na Gornem Rynku na sdruženou okružní křižovatku 5,1 mil. Kč Úprava křižovatky ul. Zamkowa a Dr. Jana Michejdy přestavba na miniokružní křižovatku 2,2 mil. Kč 3 Úprava křižovatky ul. Viaduktová, Nádražní a Karvinská dílčí přestavba na stykovou křižovatku se zobousměrněním ul. Nádražní a Viaduktová. 5,9 mil. Kč (8,9 mil. Kč) 4 Přeložka ul. Nová Tovární komunikačního propojení centra Českého Těšína na silnici II/468 a silnici I/11 24 mil. Kč Celkem 51,6 mil. Kč (42 ČR / 9,6 Polsko) lze uvažovat s navýšením o cca 15 mil. Kč Následná rozhodnutí o případných změnách je doporučeno provést po ustálení dopravní situace v obou městech.

15 SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011
STUDIE PROVEDITELNOSTI, VYČÍSLENÍ NÁKLADŮ - PARKOVÁNÍ návrh stavby charakteristika úpravy investiční náklady pozn. parkovací objekt na ul. Dr. Jana Michejdy (lokalita Boznica) realizaci parkovacího domu s automatickým systémem parkování 44 mil. Kč max 96 míst (+ 59) parkoviště na ul. Nádražní (mezi ul. Nádražní a bytovými domy) parkovací plocha na terénu 2,8 mil. Kč 72 míst (+ 49) úprava prostoru amfiteatru mezi ul. Schodowa, 3. Maja a Aleja Jana Lyska úsporný parkovací objekt s automatickým parkovacím systémem 57 mil. Kč 126 míst (+98) Parkoviště u křižovatky ul. Nádražní a Tovární 2,2 mil. Kč 62 míst Parkovací plocha a úpravy ul. A. J, Lyska přestavba parkoviště u křižovatky s ul. Przykopa 1,7 mil. Kč 52 míst (- 36) Parkovací objekty na rohu křižovatky ul. Střelniční a Tovární parkovací objekt s automatickým systémem parkování 22,5 mil. Kč 50 stání Úprava parkoviště na ul. Plac Wolnosci realizace jednoho podzemního podlaží pod stávající plochou 65 míst (+30) Parkovací objekt na ul. B. Limanowskiego 18 mil. Kč max 40 míst parkovací objekt na ul. Dr. Jana Michejdy (Benedyktynska) třípodlažní parkovací objekt s nájezdovými rampami 41 mil. Kč cca 152 míst (+98) Celkem 211,7 mil. Kč (27,5 ČR / 184,2 Polsko) 450 míst (161 ČR / 289 Polsko)

16 KVANTIFIKACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 KVANTIFIKACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hlavními negativními dopady z dopravy v oblasti životního prostředí jsou obecně považovány především znečištění ovzduší a hluk. Současná podrobnost a zadání studie jsou určující i pro možnosti dopadů v oblasti životního prostředí. V případě realizace jednotlivých opatření je nutno předpokládat jejich posouzení z hlediska dopadů na životní prostředí v souladu s platnou legislativou. V úvodu je nutno připomenout, že znečištění ovzduší je v Českém Těšíně výrazným problémem z hlediska  ochrany životního prostředí podobně jako v širším regionu Ostravské aglomerace. Zásadní vliv na kvalitu ovzduší mají velké zdroje v širším regionu ( např. v Třinci, ČEZ a.s. – elektrárna Dětmarovice, Dalkia ČR - Teplárny Karviná). Vliv místních zdrojů a dopravy je menšinový, lokálně omezený.

17 KVANTIFIKACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 KVANTIFIKACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vybrané základní údaje kvality ovzduší za stanice ČHMÚ, č v Českém Těšíně uvádí následující tabulka, pro srovnání je uvedena i stanice v Havířově, ČHMÚ, č. 1068). Roční imisní průměry (µg/m3) Znečišťující látka Imisní stanice 2004 2005 2006 2007 2008 2009 SO2 Havířov 10,4 10,6 11,6 9,3 7,6 8,5 Český Těšín 12,5 12,7 14,8 11,1 12,2 Prašný aerosol PM10* 56,7 56,4 54,6 41,8 40,6 43,9 54,9 60,3 60,5 44,3 42,2 45,9 NOx 25,2 26,7 27,7 23,4 22,6 23,5 24,9 28,2 29,4 26,0 25,3 Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) patří území Českého Těšína dlouhodobě k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Příčinou je zejména překračování imisního limitu suspendované částice frakce PM10 (100% řešeného území) a polycyklických aromatických uhlovodíků – vyjádřených jako benzo(a)pyren BaP (100% řešeného území).

18 KVANTIFIKACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 KVANTIFIKACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V rámci této studie navrhovaná realizace opatření v oblasti dopravy v řešeném území by mělo pozitivně ovlivnit:  - zlepšení možností parkování a tím i snížení znečištění ovzduší a hluku - zlepšení plynulosti dopravy a tím i snížení znečištění vzduchu a hluku (při stejném dopravním výkonu bude rozsah dopravy nižší) Negativní dopady dopravy je nutno čekávat místně v okolí komunikací kde dojde ke zvýšení stávající intenzity dopravy. Z hlediska dopadu na čistotu ovzduší je však nutno vycházet z obecné zkušenosti, že rozhodujícím faktorem znečištění ovzduší ve městě jsou velké zdroje znečištění lokalizované mimo Český Těšín. Jako příklad dopadů dopravních opatření hodnocených na území města je možno uvést například podrobné hodnocení Výstavba třípodlažního nadzemního parkovacího objektu ve Svibici, kde očekávané dopady z hlediska hlukové zátěže by byly pozitivní (mírné snížení) a v podstatě nedojde ke znatelné změně imisní situace v lokalitě. Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 0,042 mg/m3, tj. méně než 0,1 % hodnoty imisního limitu (50 mg/m3). Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 byl méně než 0,001 mg/m3, u nejbližších obytných objektů řádově desetitisíciny mg/m3. Při přepočtu na současné imisní pozadí (cca 44 mg/m3) jde o podíly řádově setiny procenta, což je zanedbatelné. Do značné míry podobné výsledky je možno očekávat i u stávajících komunikací, zvýšení znečištění ovzduší maximálně v řádu procent.


Stáhnout ppt "SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, 2011 Český Těšín s cca 26 000 obyvateli a polský Cieszyn s cca 37 000."

Podobné prezentace


Reklamy Google