Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušebnictví a kontrola jakosti 05. Řízení jakosti ve stavebnictví Projektové řízení ve výstavbě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušebnictví a kontrola jakosti 05. Řízení jakosti ve stavebnictví Projektové řízení ve výstavbě."— Transkript prezentace:

1 Zkušebnictví a kontrola jakosti 05

2 Řízení jakosti ve stavebnictví Projektové řízení ve výstavbě

3 Řízení jakosti ve stavebnictví •Project management – projektové řízení –Soustava metod a postupů –Systém řízení ovlivňující řízení výstavby –PM není záležitostí jen výstavby •ČSN ISO 10006 •Projekt je jedinečný proces, sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji

4 Řízení jakosti ve stavebnictví •Každá historicky významná kultura byla spojena s rozsáhlými stavebními projekty –Zavlažovací a ochranné stavby a soustavy •Sadd el Kafara – Egypt 2600 př.n.l. –Nejstarší přehrada –Ochrana před povodněmi

5 Řízení jakosti ve stavebnictví

6

7

8 •Nádrže –Purron a Xoxocotlan – Mexico 13 st. př.n.l.

9 Řízení jakosti ve stavebnictví

10 •Nádrž Marib – Jemen (r. 510) – d. 700, v. 20 m

11 Řízení jakosti ve stavebnictví

12 •Aqua Appia – Řím (305 př.n.l.) – d. 16,6 km

13 Řízení jakosti ve stavebnictví

14

15

16 •Via Appia – Itálie (312 př.n.l.) – d. 195 km

17 Řízení jakosti ve stavebnictví

18

19 •Velké projekty ve středověku –Výstavba a přestavba měst –Výstavba hradů, zámků a sakrálních objektů –Pevnostní stavitelství •Urbanismus v Praze – Císař římský a král český Karel IV. •Jižní Čechy - Stavby rybníků •1815 – první jednotný stavební řád

20 Řízení jakosti ve stavebnictví •Průmyslová revoluce – detailnější specializace jednotlivých oborů •Inženýring ve výstavbě má v českých zemích stoletou tradici •Působení inženýrů ve funkcích manažerů v zemích celého světa •Přerušení tradice –Druhá světová válka –1948 – 1989 – dlouhé přerušení

21 Řízení jakosti ve stavebnictví •Problém každé společnosti – rozdělování a využívání omezených zdrojů •Optimální rozmístění zdrojů je ekonomickou úlohou •Koordinace využití zdrojů – proces organizace a řízení – management •Management zahrnuje čtyři hlavní činnosti: –Plánování –Organizování –Vedení lidí –kontrolování

22 Řízení jakosti ve stavebnictví •Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915) –Vynálezce „vědeckého řízení“ –Jako první použil slovo management (1912) – zpráva před americkým Kongresem •První pracovní funkce „manažer“ – tajemník městské rady – City Manager •První vědecká konference o řízení se konala v Praze – 1924 –Organizoval ministr obchodu USA Herbert Hoover a prezident Československé republiky T.G. Masaryk

23 Řízení jakosti ve stavebnictví •Hospodářská krize – nepřátelské postoje k podnikové sféře – management - veřejná správa •Po druhé světové válce rozvoj v podnikání •Podnikový management se stal studijním oborem •J.A. Jirásek – Za obzor hleď, kdo řídíš! –Manažer je jako někdo, kdo umí, co se mu svěří, zorganizovat, zavést předpisy, stanovit normy, kontrolovat, atd., spíše ustupuje. Od manažera se víc očekává, že je vůdčí osobností, že vkládá do řízení své představy, své přesvědčení, dokáže lidi získat a přenášet na ně svoji energii.

24 Řízení jakosti ve stavebnictví •Projektové řízení je ucelený proces, který musí zvládnout vedoucí pracovníci (manažeři) •Řízení procesu projektového řízení lze charakterizovat takto: •A) stavba není cílem, ale prostředkem k dosažení cílů projektu – úroveň bydlení •B) odborné (projektové) řízení procesu musí nutně začít při první formulaci cílů projektu – komplexní proces

25 Řízení jakosti ve stavebnictví •C) rozhodujícím bodem celého procesu je rozhodnutí investora, že projekt bude realizován –Oddělení fáze předinvestiční od fáze investiční •D) důsledné uplatňování komplexního přístupu (sledování všech aspektů) –Architektonické, technické, ekonomické, veřejnoprávní, environmentální, obecně kulturní, ochrana veřejných zájmů •E) součástí projektu je hodnocení rizik směřující k jejich snížení

26 Řízení jakosti ve stavebnictví •Projektové řízení má ve světě svojí ustálenou terminologii – každý manažer si musí osvojit •Neplatí dřívější a tradiční termíny –projektová dokumentace, úvodní projekt, jednostupňový projekt •EU a USA – projektový manažer je speciální profesí – prokazující se certifikací •Odborné publikace týkající se projektů vydává v ČR informační centrum ČKAIT v ediční řadě DOS M – doporučený standard metodický

27 Řízení jakosti ve stavebnictví •Projekt je dynamický systém vyvíjející se v uzavřeném životním cyklu a má tři fáze –A) předinvestiční fáze – nejdůležitější část –B) investiční fáze – nejpracnější a nejnákladnější část –C) fáze provozu – porovnání dosažených cílů s plánovanými a analýza odchylek •Pro potřeby managementu projektů je účelné členit investiční fázi do čtyř samostatných fází

28 Řízení jakosti ve stavebnictví •A1) Fáze předinvestiční – také přípravná fáze –Fáze do rozhodnutí o realizaci –Forma studií proveditelnosti a finanční analýza projektu •B1) Fáze zadávání realizace –Rozhodnutí o konečné variantě projektu •B2) Fáze realizační přípravy projektu –Pořízení realizační dokumentace projektu včetně realizátorů a smluv –Fáze končí zahájením realizace stavby

29 Řízení jakosti ve stavebnictví •B3) Fáze realizace stavby –Zahrnuje všechny práce na staveništi až do doby ověření průkazu ověření parametrů sjednaných při zadání •B4) Fáze vyzkoušení a průkazů –Ověřování provozních podmínek stavby –Ukončeno potvrzením o provedení stanovených průkazů •C1) Fáze užívání (provozování) stavby –Prokázání dosažení cílů projektu •Znalost projektového řízení je nezbytně nutná ve vztahu k administrativě Evropské unie


Stáhnout ppt "Zkušebnictví a kontrola jakosti 05. Řízení jakosti ve stavebnictví Projektové řízení ve výstavbě."

Podobné prezentace


Reklamy Google