Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Listopad 2013 Možnosti financování EPC projektů. 2 •bankovní úvěry (hlavní finanční zdroj) •úvěr firmám energetických služeb – na období realizace projektu,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Listopad 2013 Možnosti financování EPC projektů. 2 •bankovní úvěry (hlavní finanční zdroj) •úvěr firmám energetických služeb – na období realizace projektu,"— Transkript prezentace:

1 listopad 2013 Možnosti financování EPC projektů

2 2 •bankovní úvěry (hlavní finanční zdroj) •úvěr firmám energetických služeb – na období realizace projektu, nákup potřebné technologie, zdrojem splacení může být odkup vzniklé pohledávky za bonitním zákazníkem projektu •úvěr zákazníkům projektů EPC (málo časté, zákazníci většinou požadují dodavatelský úvěr = splátkový kalendář od poskytovatele projektu) •vlastní prostředky firem energetických služeb (pouze pro malé projekty, s ohledem na délku trvání projektů by byly prostředky velmi dlouho vázány) •odkup vzniklých pohledávek (od firmy energetických služeb vybranou bankou) Financování projektů EPC

3 3 Kvalitní projekt + kvalitní poskytovatel + kvalitní dlužník = velmi dobré využití prostředků banky při minimalizaci rizika  Smysluplnost EPC projektů (pro municipální i korporátní sféru, pro banku jasně deklarovaný účel financování)  Splacení projektu ze zaručených úspor (nezatěžuje municipální rozpočty, banka posuzuje lépe než přímý úvěr investorovi projektu)  Prověřená kvalita poskytovatelů = záruka skutečného dosažení zaručených úspor (pro banku minimalizace provozního rizika projektu) ČSOB: od roku 2007 financováno přes 20 projektů v celkové hodnotě více než jedna mld. Kč (viz dále) Atraktivita EPC projektů pro financující banku

4 4  odkup dlouhodobých pohledávek vzniklých realizací EPC projektů je ideálním nástrojem, jak skloubit dva protichůdné požadavky: •požadavek investora na dlouhou splatnost a •požadavek dodavatele dostat zaplaceno co nejdříve po dokončení projektu  postoupením pohledávky dodavatelem na banku se nemění charakter financování, tj. stále se jedná o úvěr (formou splátkového kalendáře) dodavatele investorovi, nikoli o bankovní úvěr – financování tedy nevstupuje do přímé angažovanosti investora, investor nemusí poskytovat žádné dodatečné ručení  díky úspoře energií zaručené dodavatelem jsou splátky projektu vždy nižší než každoroční úspora oproti výchozímu stavu, projekt se splácí z provozních nákladů!! Financování EPC PROJEKTŮ odkupem vzniklých pohledávek = nejvhodnější a nejosvědčenější metoda financování pro dodavatele i odběratele

5 5 •Investiční úvěr: –investor (odběratel, municipalita) se sám nemusí zadlužovat, nabídka dodavatele na odklad splatnosti za něj tento problém řeší, splácení projektu probíhá z provozních nákladů (=neubírá prostředky na další investice!!) –investor tak nemusí zadávat dvě výběrová řízení, tj. na dodávku a na její financování •Účelový krátkodobý úvěr •Kontokorentní úvěr, revolving •Případně i exportní úvěr  Pokud si dodavatel projektu (ESCO) potřebuje vzít od banky krátkodobý úvěr na dobu výstavby projektu, je ideální tento úvěr bance splatit právě z úplaty za postoupení pohledávky vzniklé po dokončení projektu. ODKUP POHLEDÁVEK od dodavatele za investorem na bázi bez postihu je alternativou financování ke všem následujícím typům úvěrů:

6 6 Základní schéma Dodavatel (postupitel) 1) Dodavatel uzavře s odběratelem EPC smlouvu 2) Dodavatel dodá projekt odběrateli a poskytne mu odloženou splatnost. Za odběratelem mu vznikne pohledávka Odběratel (dlužník) 6) Odběratel platí pohledávky v den splatností na účet banky 3) Dodavatel postoupí pohledávku bance a postoupení oznámí odběrateli 5) Banka proplatí pohledávku na běžný účet dodavatele (úplata za pohledávku) 4) Uznání závazku vůči bance

7 7  Spolupráce ESCO s bankou ideálně již před vstupem do výběrového řízení, resp. obecně před uzavřením EPC kontraktu - nabídka ČSOB závazné diskontní sazby na celou dobu trvání projektu - kalkulace nominální hodnoty pohledávky, tedy splátkového kalendáře projektu  Výsledek výběrového řízení – získání zakázky dodavatelem, EPC smlouva mezi dodavatelem a odběratelem  Smlouva o budoucím postoupení pohledávek mezi bankou a dodavatelem  Uznání závazku odběratelem vůči bance  Smlouva o postoupení pohledávky mezi bankou a dodavatelem  Splácení pohledávky odběratelem bance Postup při odkupu pohledávek

8 8 Příklady odkupů tohoto typu realizovaných ČSOB v letech : Odběratel/rizikoČ á stka CZK mln Splatnost let Odkoupeno Pardubický kraj Národní divadlo město Mělník město Slaný Olomoucký kraj Pardubický kraj Stavovské divadlo Státní opera Psychiatr. léč. Jihlava Anenský areál Městská část Praha Jihočeská univerzita Kraj Vysočina/nem. Jihlava Moravskoslezský kraj Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj město Hronov Pardubický kraj/nem. Pardubice město Písek Celkem1.001,5

9 9 Nový občanský zákoník Na principech a mechanismu postupování pohledávek nic zásadně nemění  Nutnost zakotvit splácení ve splátkách již v EPC smlouvě, nestačí jen ve faktuře!  Postoupení nesmí být zakázáno (případně vyžadován souhlas dlužníka) Lze postoupit: nesplatnou pohledávku, podmíněnou pohledávku, pohledávku ze smlouvy, která má být teprve uzavřena, soubor budoucích pohledávek (globální cese) i celou smlouvu při souhlasu smluvních stran  U veřejnoprávních investorů požadavek na schválení smlouvy, ze které vyplývá postupovaná pohledávka (obce, kraje, organizační složky státu) – viz aféra Metrostav  Podobně nutnost schválení i samotného postoupení, resp. uznání závazku  Pokud je účinnost postoupení vázána na splnění nějakých odkládacích podmínek, nesmí být žádná z těchto podmínek splněna už v okamžiku uzavření smlouvy o postoupení pohledávek, jinak by byla smlouva neplatná  Dlužník nemůže namítat vady smlouvy o postoupení pohledávek, po oznámení musí plnit postupníkovi

10 10 Kontakty Exportní a strukturované financování obchodu ČSOB Richard Čadatel.: mobil:


Stáhnout ppt "Listopad 2013 Možnosti financování EPC projektů. 2 •bankovní úvěry (hlavní finanční zdroj) •úvěr firmám energetických služeb – na období realizace projektu,"

Podobné prezentace


Reklamy Google