Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Listopad 2013 Možnosti financování EPC projektů. 2 •bankovní úvěry (hlavní finanční zdroj) •úvěr firmám energetických služeb – na období realizace projektu,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Listopad 2013 Možnosti financování EPC projektů. 2 •bankovní úvěry (hlavní finanční zdroj) •úvěr firmám energetických služeb – na období realizace projektu,"— Transkript prezentace:

1 listopad 2013 Možnosti financování EPC projektů

2 2 •bankovní úvěry (hlavní finanční zdroj) •úvěr firmám energetických služeb – na období realizace projektu, nákup potřebné technologie, zdrojem splacení může být odkup vzniklé pohledávky za bonitním zákazníkem projektu •úvěr zákazníkům projektů EPC (málo časté, zákazníci většinou požadují dodavatelský úvěr = splátkový kalendář od poskytovatele projektu) •vlastní prostředky firem energetických služeb (pouze pro malé projekty, s ohledem na délku trvání projektů by byly prostředky velmi dlouho vázány) •odkup vzniklých pohledávek (od firmy energetických služeb vybranou bankou) Financování projektů EPC

3 3 Kvalitní projekt + kvalitní poskytovatel + kvalitní dlužník = velmi dobré využití prostředků banky při minimalizaci rizika  Smysluplnost EPC projektů (pro municipální i korporátní sféru, pro banku jasně deklarovaný účel financování)  Splacení projektu ze zaručených úspor (nezatěžuje municipální rozpočty, banka posuzuje lépe než přímý úvěr investorovi projektu)  Prověřená kvalita poskytovatelů = záruka skutečného dosažení zaručených úspor (pro banku minimalizace provozního rizika projektu) ČSOB: od roku 2007 financováno přes 20 projektů v celkové hodnotě více než jedna mld. Kč (viz dále) Atraktivita EPC projektů pro financující banku

4 4  odkup dlouhodobých pohledávek vzniklých realizací EPC projektů je ideálním nástrojem, jak skloubit dva protichůdné požadavky: •požadavek investora na dlouhou splatnost a •požadavek dodavatele dostat zaplaceno co nejdříve po dokončení projektu  postoupením pohledávky dodavatelem na banku se nemění charakter financování, tj. stále se jedná o úvěr (formou splátkového kalendáře) dodavatele investorovi, nikoli o bankovní úvěr – financování tedy nevstupuje do přímé angažovanosti investora, investor nemusí poskytovat žádné dodatečné ručení  díky úspoře energií zaručené dodavatelem jsou splátky projektu vždy nižší než každoroční úspora oproti výchozímu stavu, projekt se splácí z provozních nákladů!! Financování EPC PROJEKTŮ odkupem vzniklých pohledávek = nejvhodnější a nejosvědčenější metoda financování pro dodavatele i odběratele

5 5 •Investiční úvěr: –investor (odběratel, municipalita) se sám nemusí zadlužovat, nabídka dodavatele na odklad splatnosti za něj tento problém řeší, splácení projektu probíhá z provozních nákladů (=neubírá prostředky na další investice!!) –investor tak nemusí zadávat dvě výběrová řízení, tj. na dodávku a na její financování •Účelový krátkodobý úvěr •Kontokorentní úvěr, revolving •Případně i exportní úvěr  Pokud si dodavatel projektu (ESCO) potřebuje vzít od banky krátkodobý úvěr na dobu výstavby projektu, je ideální tento úvěr bance splatit právě z úplaty za postoupení pohledávky vzniklé po dokončení projektu. ODKUP POHLEDÁVEK od dodavatele za investorem na bázi bez postihu je alternativou financování ke všem následujícím typům úvěrů:

6 6 Základní schéma Dodavatel (postupitel) 1) Dodavatel uzavře s odběratelem EPC smlouvu 2) Dodavatel dodá projekt odběrateli a poskytne mu odloženou splatnost. Za odběratelem mu vznikne pohledávka Odběratel (dlužník) 6) Odběratel platí pohledávky v den splatností na účet banky 3) Dodavatel postoupí pohledávku bance a postoupení oznámí odběrateli 5) Banka proplatí pohledávku na běžný účet dodavatele (úplata za pohledávku) 4) Uznání závazku vůči bance

7 7  Spolupráce ESCO s bankou ideálně již před vstupem do výběrového řízení, resp. obecně před uzavřením EPC kontraktu - nabídka ČSOB závazné diskontní sazby na celou dobu trvání projektu - kalkulace nominální hodnoty pohledávky, tedy splátkového kalendáře projektu  Výsledek výběrového řízení – získání zakázky dodavatelem, EPC smlouva mezi dodavatelem a odběratelem  Smlouva o budoucím postoupení pohledávek mezi bankou a dodavatelem  Uznání závazku odběratelem vůči bance  Smlouva o postoupení pohledávky mezi bankou a dodavatelem  Splácení pohledávky odběratelem bance Postup při odkupu pohledávek

8 8 Příklady odkupů tohoto typu realizovaných ČSOB v letech 2007 - 2013: Odběratel/rizikoČ á stka CZK mln Splatnost let Odkoupeno Pardubický kraj 142.311 2008 Národní divadlo 42.5 9 2008 město Mělník 5.010 2008 město Slaný 1.0 6 2009 Olomoucký kraj 15.0102009 Pardubický kraj 35.0102009 Stavovské divadlo 50.711 2010 Státní opera 36.0 82010 Psychiatr. léč. Jihlava 35.9 82010 Anenský areál 14.0102011 Městská část Praha 13 160.0 8 2011 Jihočeská univerzita 15.8 82012 Kraj Vysočina/nem. Jihlava 98.0102012 Moravskoslezský kraj 150.0102013 Královéhradecký kraj 33.0102013 Královéhradecký kraj 30.0102013 město Hronov 12.0102013 Pardubický kraj/nem. Pardubice 105.0102013 město Písek 21.0102013 Celkem1.001,5

9 9 Nový občanský zákoník Na principech a mechanismu postupování pohledávek nic zásadně nemění  Nutnost zakotvit splácení ve splátkách již v EPC smlouvě, nestačí jen ve faktuře!  Postoupení nesmí být zakázáno (případně vyžadován souhlas dlužníka) Lze postoupit: nesplatnou pohledávku, podmíněnou pohledávku, pohledávku ze smlouvy, která má být teprve uzavřena, soubor budoucích pohledávek (globální cese) i celou smlouvu při souhlasu smluvních stran  U veřejnoprávních investorů požadavek na schválení smlouvy, ze které vyplývá postupovaná pohledávka (obce, kraje, organizační složky státu) – viz aféra Metrostav  Podobně nutnost schválení i samotného postoupení, resp. uznání závazku  Pokud je účinnost postoupení vázána na splnění nějakých odkládacích podmínek, nesmí být žádná z těchto podmínek splněna už v okamžiku uzavření smlouvy o postoupení pohledávek, jinak by byla smlouva neplatná  Dlužník nemůže namítat vady smlouvy o postoupení pohledávek, po oznámení musí plnit postupníkovi

10 10 Kontakty Exportní a strukturované financování obchodu ČSOB Richard Čadatel.: 224 114 375 mobil: 603 800 274 e-mail: rcada@csob.cz


Stáhnout ppt "Listopad 2013 Možnosti financování EPC projektů. 2 •bankovní úvěry (hlavní finanční zdroj) •úvěr firmám energetických služeb – na období realizace projektu,"

Podobné prezentace


Reklamy Google