Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický plán města Tišnov 4. (společná) schůzka pracovních skupin 2. 12. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický plán města Tišnov 4. (společná) schůzka pracovních skupin 2. 12. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031."— Transkript prezentace:

1 Strategický plán města Tišnov 4. (společná) schůzka pracovních skupin 2. 12. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031 je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Tišnova.

2 Program  Projednání Akčního plánu •Doplnění nákladů u záměrů, kde zatím náklady chybí •Doplnění garantů •Redukce záměrů z akčního plánu s ohledem na finanční a personální možnosti (vyškrtnutí) •Úprava harmonogramu s ohledem na finanční možnosti (odsunutí realizace)

3 Doplnění nákladů  3.3.2 Publikování seznamu místních poskytovatelů služeb vč. jeho průběžné aktualizace  4.1.5 Postupná rekonstrukce kulturního domu v lokalitě Hájek  4.1.6 Vytipování lokality pro vybudování venkovního kluziště k využití na cca 6 měsíců v roce  4.1.7 Postupná rekonstrukce areálu letního kina  4.1.8 Revitalizace sportovních areálů ve vlastnictví sportovních organizací v Tišnově  4.2.1 Zefektivnění a koordinace kulturních a jiných akcí pro volný čas a sport v Tišnově

4 Doplnění garantů  3.2.1 Vytvoření platformy (obdoby „místní hospodářské komory“) pro koncepční spolupráci města, podnikatelské sféry  3.2.2 Publikování seznamu místních poskytovatelů služeb vč. jeho průběžné aktualizace  3.3.1 Zřízení či převzetí informačního centra městem a využití informačního centra jako koordinátora komunikační platformy pro rozvoj cestovního ruchu

5 Doplnění garantů  4.1.1 Revitalizace areálu koupaliště vč. vybudování odpočinkové zóny  4.1.2 Sportoviště Květnická – nové oplocení  4.1.3 Vybudování skate hřiště  4.1.4 Rekonstrukce Městského kulturního střediska (klimatizace sálu, odhlučnění, světelný nápis)  4.1.5 Postupná rekonstrukce kulturního domu v lokalitě Hájek (2014 a dále)

6 Doplnění garantů  4.1.6 Vytipování lokality pro vybudování venkovního kluziště k využití na cca 6 měsíců v roce (2015)  4.1.7 Postupná rekonstrukce areálu letního kina (2015)  4.1.8 Revitalizace sportovních areálů ve vlastnictví sportovních organizací v Tišnově (2014-2015)  4.2.1 Zefektivnění a koordinace kulturních a jiných akcí pro volný čas a sport v Tišnově

7 ČísloNázevPriorit a Harm.Nákl. (tis. Kč) Garant 1.1.1Koráb – úprava parkování před Guardem1201470OSMI 1.1.2Nový chodník Květnická 1617-18 kolem hřiště1201450OSMI 1.1.3Opěrná zídka zastávka „Trnec“12014500OSMI 1.1.4Parkoviště Na Loukách120147 800OSMI 1.1.5Architektonická soutěž a zpracování projektu na rekonstrukci nám. Míru 12014650OSMI 1.1.6Autobusová zastávka Černohorská120141 200OSMI 1.1.7Projektová příprava a lobbing za rekonstrukci Riegrovy ul. vč. kanalizace a sítí 12014200OSMI 1.1.8Projektová příprava a lobbing za rekonstrukci Brněnské ul. vč. kanalizace a sítí 12014200OSMI 1.1.9Propojení k mostu do Předklášteří (ulice, chodníky, cyklostezka)2201520 000OSMI 1.1.10Studie - zvýšení parkovací kapacity na sídlišti Pod Klucaninou (např. Halasova ul.) 12014100OSMI 1.1.11Studie parkovacího domu kombinovaného s veřejnou zelení, hřištěm apod., prověření zapojení soukromého kapitálu 12015300OSMI 1.1.12Zavedení zóny zpoplatněného stání v centru města s progresivním zpoplatněním 22015300OSMI 1.1.13Rekonstrukce ul. Družstevní120159 000OSMI

8 1.2.1Rozvoj bezbariérových tras ve městě12014500OSMI 1.2.2Výstavba cyklostezky mezi tenisovými kurty a koupalištěm (souběžně s krajskou komunikací) 220152 000OSMI 1.3.1Organizační úpravy veřejné dopravy s cílem zajistit (v rámci možností pravidelnou) obslužnost centra města, nádraží a hlavních objektů občanské vybavenosti 32015500OSMI 1.4.1Rozšíření veřejného osvětlení Ostrovec (3 sloupy ke kurtům)12014200OSMI 1.4.2Úprava sběrného dvora (zpevnění plocha + oplocení)12014500OSMI 1.4.3Rekonstrukce sběrného dvora a prověření možnosti instalace třídicí linky (vybudování haly a kompostárny) 220153 000OSMI 1.4.4Odkanalizování lokality Za Červeným mlýnem vč. oddělení dešťové a splaškové kanalizace 1201518 000OSMI 1.4.5Připojení místní části Hájek na Skupinový vodovod Tišnov – projektová dokumentace 12014200?OSMI 2.1.1Úpravy územního plánu (úprava návrhu územního plánu po veřejném projednání) 12014130Ing. Babák, OÚPSŘ 2.1.2Zkopírovat formulaci z Návrh. části s. 21120142 000 2.1.2.1Územní studie lokality „Přednádražní prostor, Tišnov“1201430M. Babák, OÚPSŘ

9 2.1.2.2Územní studie průmyslové zóny „Díly pod městem“, Tišnov2201530M. Babák, OÚPSŘ 2.1.2.3Studie úpravy veřejného prostranství „Pod Květnicí“ a na Trnci „U Křížku“ 5201430Rada, OSMI 2.1.3Výkup pozemků120142 000Rada, OSMI 2.1.4Vybudování centrálního prostranství na Hájku vč. zeleně a prostoru pro otáčení autobusů 120151 000Osadní výbor, OSMI 2.1.5Zpracování studie rekreačního využití prostoru podél řeky Svratky4201530Rada, OSMI 2.2.1Regenerace zeleně (realizace, dozor, nákup techniky)120145 450OSMI 2.2.2Obnova aleje podél místní komunikace k lokalitě Stanoviska52015200Osadní výbor, OSMI 3.2.1Vytvoření platformy (obdoby „místní hospodářské komory“) pro koncepční spolupráci města, podnikatelské sféry 12014300 3.2.2Publikování seznamu místních poskytovatelů služeb vč. jeho průběžné aktualizace 120140 3.3.1Zřízení či převzetí informačního centra městem a využití informačního centra jako koordinátora komunikační platformy pro rozvoj cestovního ruchu 12014300

10 4.1.1Revitalizace areálu koupaliště vč. vybudování odpočinkové zóny120147 700 4.1.2Sportoviště Květnická – nové oplocení12014320 4.1.3Vybudování skate hřiště12014700 4.1.4Rekonstrukce Městského kulturního střediska (klimatizace sálu, odhlučnění, světelný nápis) 12014500 4.1.5Postupná rekonstrukce kulturního domu v lokalitě Hájek22014 a dále 4.1.6Vytipování lokality pro vybudování venkovního kluziště k využití na cca 6 měsíců v roce 420150 4.1.7Postupná rekonstrukce areálu letního kina22015 4.1.8Revitalizace sportovních areálů ve vlastnictví sportovních organizací v Tišnově 12014- 2015 spolufina ncování 4.2.1Zefektivnění a koordinace kulturních a jiných akcí pro volný čas a sport v Tišnově 12014 5.1.1Rekonstrukce MŠ U Humpolky (oplocení, sociální zařízení, vnitřní bezpečnostní skla, osvětlení) 12014700M. Babák 5.1.2Rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ nám. 28. října120141 000M. Babák 5.1.3Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova1201447 000M. Babák

11 5.1.4Ustavení pracovní skupiny pro vypracování analýzy kapacit základních škol ve vztahu k demografickému vývoji a návrhy řešení 120140J. Schnei der 5.2.1Monitoring nabídky ambulantních a pobytových zdravotních služeb v městě Tišnově 320140M. Babák 5.2.2Zateplení a oprava střechy objektu polikliniky120143 000M. Babák 5.2.3Centrum sociálních služeb – zateplení (dokončení)1201426 400M. Babák 5.2.4Zmapování stavu objektů v lokalitě Na Mlékárně a zpracování projektu na revitalizaci těchto objektů včetně realizace režimových opatření v bytových domech 22015200 (audit stavu) 800 (projekt) M. Babák


Stáhnout ppt "Strategický plán města Tišnov 4. (společná) schůzka pracovních skupin 2. 12. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031."

Podobné prezentace


Reklamy Google