Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický plán města Tišnov 4. (společná) schůzka pracovních skupin 2. 12. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický plán města Tišnov 4. (společná) schůzka pracovních skupin 2. 12. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031."— Transkript prezentace:

1 Strategický plán města Tišnov 4. (společná) schůzka pracovních skupin Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Tišnova.

2 Program  Projednání Akčního plánu •Doplnění nákladů u záměrů, kde zatím náklady chybí •Doplnění garantů •Redukce záměrů z akčního plánu s ohledem na finanční a personální možnosti (vyškrtnutí) •Úprava harmonogramu s ohledem na finanční možnosti (odsunutí realizace)

3 Doplnění nákladů  Publikování seznamu místních poskytovatelů služeb vč. jeho průběžné aktualizace  Postupná rekonstrukce kulturního domu v lokalitě Hájek  Vytipování lokality pro vybudování venkovního kluziště k využití na cca 6 měsíců v roce  Postupná rekonstrukce areálu letního kina  Revitalizace sportovních areálů ve vlastnictví sportovních organizací v Tišnově  Zefektivnění a koordinace kulturních a jiných akcí pro volný čas a sport v Tišnově

4 Doplnění garantů  Vytvoření platformy (obdoby „místní hospodářské komory“) pro koncepční spolupráci města, podnikatelské sféry  Publikování seznamu místních poskytovatelů služeb vč. jeho průběžné aktualizace  Zřízení či převzetí informačního centra městem a využití informačního centra jako koordinátora komunikační platformy pro rozvoj cestovního ruchu

5 Doplnění garantů  Revitalizace areálu koupaliště vč. vybudování odpočinkové zóny  Sportoviště Květnická – nové oplocení  Vybudování skate hřiště  Rekonstrukce Městského kulturního střediska (klimatizace sálu, odhlučnění, světelný nápis)  Postupná rekonstrukce kulturního domu v lokalitě Hájek (2014 a dále)

6 Doplnění garantů  Vytipování lokality pro vybudování venkovního kluziště k využití na cca 6 měsíců v roce (2015)  Postupná rekonstrukce areálu letního kina (2015)  Revitalizace sportovních areálů ve vlastnictví sportovních organizací v Tišnově ( )  Zefektivnění a koordinace kulturních a jiných akcí pro volný čas a sport v Tišnově

7 ČísloNázevPriorit a Harm.Nákl. (tis. Kč) Garant 1.1.1Koráb – úprava parkování před Guardem OSMI 1.1.2Nový chodník Květnická kolem hřiště OSMI 1.1.3Opěrná zídka zastávka „Trnec“ OSMI 1.1.4Parkoviště Na Loukách OSMI 1.1.5Architektonická soutěž a zpracování projektu na rekonstrukci nám. Míru OSMI 1.1.6Autobusová zastávka Černohorská OSMI 1.1.7Projektová příprava a lobbing za rekonstrukci Riegrovy ul. vč. kanalizace a sítí OSMI 1.1.8Projektová příprava a lobbing za rekonstrukci Brněnské ul. vč. kanalizace a sítí OSMI 1.1.9Propojení k mostu do Předklášteří (ulice, chodníky, cyklostezka) OSMI Studie - zvýšení parkovací kapacity na sídlišti Pod Klucaninou (např. Halasova ul.) OSMI Studie parkovacího domu kombinovaného s veřejnou zelení, hřištěm apod., prověření zapojení soukromého kapitálu OSMI Zavedení zóny zpoplatněného stání v centru města s progresivním zpoplatněním OSMI Rekonstrukce ul. Družstevní OSMI

8 1.2.1Rozvoj bezbariérových tras ve městě OSMI 1.2.2Výstavba cyklostezky mezi tenisovými kurty a koupalištěm (souběžně s krajskou komunikací) OSMI 1.3.1Organizační úpravy veřejné dopravy s cílem zajistit (v rámci možností pravidelnou) obslužnost centra města, nádraží a hlavních objektů občanské vybavenosti OSMI 1.4.1Rozšíření veřejného osvětlení Ostrovec (3 sloupy ke kurtům) OSMI 1.4.2Úprava sběrného dvora (zpevnění plocha + oplocení) OSMI 1.4.3Rekonstrukce sběrného dvora a prověření možnosti instalace třídicí linky (vybudování haly a kompostárny) OSMI 1.4.4Odkanalizování lokality Za Červeným mlýnem vč. oddělení dešťové a splaškové kanalizace OSMI 1.4.5Připojení místní části Hájek na Skupinový vodovod Tišnov – projektová dokumentace ?OSMI 2.1.1Úpravy územního plánu (úprava návrhu územního plánu po veřejném projednání) Ing. Babák, OÚPSŘ 2.1.2Zkopírovat formulaci z Návrh. části s Územní studie lokality „Přednádražní prostor, Tišnov“ M. Babák, OÚPSŘ

9 Územní studie průmyslové zóny „Díly pod městem“, Tišnov M. Babák, OÚPSŘ Studie úpravy veřejného prostranství „Pod Květnicí“ a na Trnci „U Křížku“ Rada, OSMI 2.1.3Výkup pozemků Rada, OSMI 2.1.4Vybudování centrálního prostranství na Hájku vč. zeleně a prostoru pro otáčení autobusů Osadní výbor, OSMI 2.1.5Zpracování studie rekreačního využití prostoru podél řeky Svratky Rada, OSMI 2.2.1Regenerace zeleně (realizace, dozor, nákup techniky) OSMI 2.2.2Obnova aleje podél místní komunikace k lokalitě Stanoviska Osadní výbor, OSMI 3.2.1Vytvoření platformy (obdoby „místní hospodářské komory“) pro koncepční spolupráci města, podnikatelské sféry Publikování seznamu místních poskytovatelů služeb vč. jeho průběžné aktualizace Zřízení či převzetí informačního centra městem a využití informačního centra jako koordinátora komunikační platformy pro rozvoj cestovního ruchu

10 4.1.1Revitalizace areálu koupaliště vč. vybudování odpočinkové zóny Sportoviště Květnická – nové oplocení Vybudování skate hřiště Rekonstrukce Městského kulturního střediska (klimatizace sálu, odhlučnění, světelný nápis) Postupná rekonstrukce kulturního domu v lokalitě Hájek22014 a dále 4.1.6Vytipování lokality pro vybudování venkovního kluziště k využití na cca 6 měsíců v roce Postupná rekonstrukce areálu letního kina Revitalizace sportovních areálů ve vlastnictví sportovních organizací v Tišnově spolufina ncování 4.2.1Zefektivnění a koordinace kulturních a jiných akcí pro volný čas a sport v Tišnově Rekonstrukce MŠ U Humpolky (oplocení, sociální zařízení, vnitřní bezpečnostní skla, osvětlení) M. Babák 5.1.2Rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ nám. 28. října M. Babák 5.1.3Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova M. Babák

11 5.1.4Ustavení pracovní skupiny pro vypracování analýzy kapacit základních škol ve vztahu k demografickému vývoji a návrhy řešení J. Schnei der 5.2.1Monitoring nabídky ambulantních a pobytových zdravotních služeb v městě Tišnově M. Babák 5.2.2Zateplení a oprava střechy objektu polikliniky M. Babák 5.2.3Centrum sociálních služeb – zateplení (dokončení) M. Babák 5.2.4Zmapování stavu objektů v lokalitě Na Mlékárně a zpracování projektu na revitalizaci těchto objektů včetně realizace režimových opatření v bytových domech (audit stavu) 800 (projekt) M. Babák


Stáhnout ppt "Strategický plán města Tišnov 4. (společná) schůzka pracovních skupin 2. 12. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031."

Podobné prezentace


Reklamy Google