Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centers Dating 2013 Vladimír Havlíkě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centers Dating 2013 Vladimír Havlíkě."— Transkript prezentace:

1 Centers Dating 2013 Vladimír Havlíkě

2 Vladimír Sloup, Asociace PPP
Finance v hlavní roli David Řehoř, Equa Bank Pavel Škvára, Traficon Jiří Koliba, SFRB Daniel Braun, MMR Vladimír Sloup, Asociace PPP

3

4 Nemovitostní financování
Klíč k růstu Vašeho podnikání

5 O bance Na trhu od roku 2011 Mladá dynamická česká banka
Licence České národní banky (ČNB) Vlastníkem britská finanční skupina AnaCap Financial Působí jak v oblasti retailu tak firemního bankovnictví Team zkušených profesionálů v salesu i na risku Individuální, vstřícný a flexibilní přístup ke klientům

6 Kde nás najdete ?

7 Klíčové výhody 300.000,- až 150.000.000,- Kč Splatnost 1 rok až 30 let
Úroková sazba od 3,5% p.a. Odklad splátek až na 12 měsíců Až ,- Kč neúčelově Zajištěné i nezajištěné úvěry Žádné produktové škatulky, ale „šití na míru“ Velmi rychlé vyřízení (po dodání všech podkladů) Investiční úvěry, provozní úvěry, nemovitostní financování

8 Nemovitostní financování
Pouze ČR LTV až 80% ,- až ,- Kč Požadovaná míra předprodejů 0% Splatnost 1 rok – 30 let Grace Period 12 měsíců Rezidenční i nerezidenční nemovitosti Účel: výstavba, koupě, developerské projekty

9 / Presentation to xxxx / December 2010
HYPOTÉKY Hypotéka PRO je určena pro podnikatele na rozvoj podnikání na financování jakýchkoliv provozních potřeb i investičních záměrů (až do 70% LTV) Hypotéka BEZ hypotéka, kterou můžete získat i bez doložení příjmů Hypotéka FIT dokáže zohlednit vaši úvěrovou historii a méně významné záznamy v registrech, které by v jiné bance bránily k získání hypotéky / Presentation to xxxx / December 2010

10 Těšíme se na zajímavé obchody

11 Zdroje financování Banky Nebankovní subjekty (pod dohledem ČNB)
Investoři

12 Využití zdrojů financování
Banky – převážně středně a dlouhodobé potřeby financování Nebankovní subjekty – převážně krátkodobé a střednědobé potřeby financování Investoři – více variant dle zaměření investora

13 Předpoklady úspěšného financování
lokalita, velikost projektu, celkové řešení, konkurence právní připravenost, transparentnost vlastní zdroje, hodnota projektu zajištění cash flow nebo exit

14 Program podpory bydlení Státního fondu rozvoje bydlení
pro sociální skupiny Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení

15 Koncepce bydlení do roku 2020
Hlavní principy koncepce: Ekonomická přiměřenost Udržitelnost veřejných i soukromých financí Odpovědnost státu za vytváření podmínek Vize Cíle Priority Nástroje Úkoly VIZE Dostupnost, stabilita a kvalita bydlení STRATEGICKÉ CÍLE DOSTUPNOST Zajištění přiměřené dostupnosti ve všech formách bydlení STABILITA Vytvoření stabilního prostředí v oblasti financí, legislativy a institucí pro všechny účastníky trhu s bydlením KVALITA Snižování investičního dluhu bydlení včetně zvyšování kvality vnějšího prostředí rezidenčních oblastí

16 Koncepce bydlení do roku 2020
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ (senioři, ohrožené skupiny) Návratné podpory Finanční zdroje Model realizace státní bytové politiky Dotace Nenávratné podpory Vlastní příjmy Fondy EU Výnosy z prodeje emisních povolenek Jiné zdroje Státní rozpočet Výstavba nájemních bytů Pomoc při živelných pohromách a prevence proti vzniku škod Revitalizace rezidenčních oblastí Revitalizace zanedbaného bytového fondu Snižování energetické náročnosti budov Programy revolvingového charakteru Úvěry a záruky Oblasti investiční podpory

17 Programy podpory bydlení
Výstavba nájemních bytů – předně pro seniory, sociální a zdravotní skupiny – alokace 400 milionů korun = 400 nových bytů Revitalizace bytových domů – opravy a modernizace 2013 vlastní zdroje Fondu – 210 milionů korun = oprava až 600 bytů. ročně cca 2 miliardy korun – kombinace vlastních, EU a EIB zdrojů FN JESSICA – regenerace bytového fondu z evropských strukturálních fondů pilotní projekt 2013 – prvních 600 milionů Kč v programovacím období 2014 – 2020 – 2 miliardy korun ročně Záruky za bankovní úvěry - na všechny uvedené typy podpor Zdroje na krytí záruk do objemu krytí 1 mld. Kč ročně Pomoc obcí po povodních - Na obnovu bydlení pro obce, města i jejich občany, základní alokace 20 mil. Kč + podle potřeby Podpora rozvoje regionů - připravujeme - pro oblasti, které s bydlení souvisí – infrastruktura, občanská vybavenost etc.

18 Úvěry na výstavbu nájemních bytů
(NV č. 284/2011 Sb.) - program otevřen dne - finanční zdroje: 400 mil. Kč pro rok 2013 program využitelný pro: novou výstavbu nástavba nebo přístavba stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt rozdělení stávajícího bytu na menší pro vymezené osoby pro jakékoliv fyzické osoby podlahová plocha bytu 25 m² - 90 m² z každých započatých 5 bytů 1 byt upravitelný - nájemní byty

19 Úvěry na výstavbu nájemních bytů
(NV č. 284/2011 Sb.) - vázací doba podmínek úvěru minimálně po dobu 10 let - dokončení výstavby do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru - úroková sazba - od 2% p.a. pro byty vymezeným osobám - od 3,5% p.a. pro byty ostatní - fixace úrokové sazby - na celou dobu splácení - na 5 let splatnost až 30 let od podpisu úvěrové smlouvy výše úvěru do 70 % rozhodných výdajů investor předkládá žádost ve II částech žádat o úvěr může město, obec, soukromá právnická nebo fyzická osoba

20 Děkuji za pozornost komunikace@sfrb.cz www.sfrb.cz
Speciální úvěrová kalkulačka na:

21 1. náměstek ministra pro místní rozvoj
Příprava budoucího programového období Daniel Braun 1. náměstek ministra pro místní rozvoj

22 Přínosy kohezní politiky v období 2007-2013
Významný nástroj růstu a zvyšování konkurenceschopnosti. Celkem vznikne 60 tis. nových pracovních míst. Ve výzkumu a vývoji – bude vytvořeno více než 4 tis. nových pracovních míst. Bude založeno cca 200 nových firem. Vznikne 40 regionálních výzkumných center. Více než 1,8 mil. osob absolvuje školicí kurzy. Silnice a železnice - cca 2 tis. km nových a zrekonstruovaných tratí. Městské a venkovské oblasti – bude rekonstruováno přes 1 mil. m2 užitkových ploch objektů. Přes 200 domů z nich - památkově chráněných.

23 Východiska přípravy pro ČR
Nařízení EU Strategie Evropa 2020. Vyšší efektivita – předběžné podmínky. 11 tematických cílů, důraz na výsledky. Zkušenosti z období a Intervence nebyly dostatečně propojeny. Je třeba úžeji vymezit strategie a snížit počet podporovaných aktivit. Nutnost zjednodušit implementační systém. Potřeba vytvořit jednoznačně nastavený systém indikátorů. Potřebnost Podpora intervencí, které řeší problémy ČR. Vazba na strategické dokumenty (NPR, SMK, SRR), strategie resortů, krajů, měst a obcí..

24 Základní výchozí principy národní přípravy období 2014–2020
MMR pověřeno usnesením vlády č. 650/2011 koordinací příprav programového období 2014 – 2020 Principy pro programové období Princip strategického zaměření a propojování Princip podpory fungujícího trhu Princip podpory kvalitních projektů Princip snadnější přípravy a realizace projektů

25 Programy pro fondy SSR Seznam programů Programové období 2014-2020
EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Program rozvoje venkova OP Rybářství Cíl Investice pro růst a zaměstnanost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum,vývoj a vzdělávání OP Doprava OP Životní prostředí OP Zaměstnanost Integrovaný regionální operační program OP Praha - pól růstu ČR OP Technická pomoc Cíl EÚS OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko - ČR OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce

26 Poziční dokument EK – NRP x Priority financování EK
Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Rozvoj páteřní infrastruktury Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví Integrovaný rozvoj území Podnikatelské prostředí příznivé pro inovace Rozvoj infrastruktury pro růst a konkurenceschopnost Růst založený na lidském kapitálu a zlepšení účasti na trhu práce Hospodářství příznivé pro životní prostředí a nákladově efektivní hospodářství Moderní a profesionální administrativa

27 Investice v příštím období
Urbánní problematika i rozvoj venkova – města a obce budou zapojeny (podle své velikosti) do implementačních mechanismů; strategické řízení rozvojových investic. Tvorba územních plánů – podpora obcí v problémových územích. Strategický rozvojový dokument – ITI (pro největší města), IPRÚ pro města a jejich zázemí, LEADER pro menší obce … Dopravní infrastruktura – páteřní sítě; napojení na TEN-T. Podnikatelské nemovitosti – role MPO, agentury CzechInvest … Nemovitosti – spíše rekonstrukce (např. zateplování). Projekty vytvářející příjmy – „odpočet“ podpory. Přímá dotační podpora nahrazována úvěry, úvěrovými dotacemi, zárukami …

28 Faktory ovlivňující systém implementace a administrace
Jednotné metodické prostředí Nastavení operačních programů Systém implementace a administrace Legislativní rámec

29 Příprava jednotného metodického prostředí
Zjednodušení administrativních postupů. Jednotná, standardizovaná a srozumitelná pravidla. Zavedení jednotné terminologie napříč celým systémem implementace. Zkrácení administrativních lhůt. Snadnější orientace žadatele / příjemce v systému přidělování podpory. Zlepšení komunikace mezi žadatelem / příjemcem a poskytovatelem podpory. Úprava legislativního prostředí vedoucí k jednodušší administrativě..

30 Další postup přípravy program. období 2014 – 2020
Časové období Aktivita Předpokládaný harmonogram 03/2013 Předložení návrhu programů pro fondy SSR ze strany řídících orgánů ministerstvu pro místní rozvoj 05/2013 Předložení informace o stavu přípravy programů fondů SSR ze strany MMR vládě Předložení návrhu PRV a OPR ze strany MZe na vládu 12/2012 – 05/2013 Příprava návrhu Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí Příprava návrhů programů (ve vazbě na přípravu Dohody o partnerství) Indikativní harmonogram závislý na vývoji jednání na Radě EU 06/2013 – 12/2013 Dopracování návrhů programů a vyjednávání s Evropskou komisí Dopracování Dohody o partnerství a vyjednávání s Evropskou komisí 11/2013 – 12/2013 Přijetí/schválení programů Evropskou komisí + definitivní schválení vládou Přijetí Dohody o partnerství Evropskou komisí + definitivní schválení vládou 2014 Zahájení realizace programů v programovém období

31 Děkuji za pozornost priprava2014@mmr.cz www.mmr.cz

32 K PPP projektům se obracejí Ti, … kdo nemají peníze

33 PPP nemá dobrou pověst

34 Jsou PPP projekty šancí pro obce i developery?
Asociace pro rozvoj infrastruktury (Asociace PPP)

35 Kde je místo PPP projektů?
Veřejná služba či infrastruktura Dlouhodobost = celoživotní náklady, daná kvalita Komplexnost Predikovatelnost = modelování a předem dané podmínky a cena Složitost Nákup lednice či omítnutí fasády. Poslední zoufalý pokus jak sehnat peníze Snaha o minimalizaci N pořízení

36 Jak je na tom ČR? Centrální úroveň: Municipální úroveň:
zrušené pilotní projekty fungující elektronická tržiště příprava D3 Municipální úroveň: MF posuzovalo přes 80 koncesních smluv většina projektů již běží nejčastěji provozní smlouvy ve vodárenství rozsah od stovek tisíc do desítek miliard kde je srovnání s předchozím stavem, došlo prokazatelně k úsporám Jak to, že jsou municipality úspěšnější?

37 Pozitiva PPP Byla provedena kvalitní příprava projektu!
Z dlouhodobého hlediska zadavatel ušetří finanční prostředky. Je poskytována kvalitní veřejná služba. Zadavatel se z role vykonavatele přesune do role supervizora a může lépe sledovat kvalitu. Důkladná příprava zvýší pravděpodobnost úspěšné realizace. Již od začátku je známa většina rizik projektu. PPP umožňuje realizovat projekty i v době nedostatku financí. Při rozhodování o realizaci mají zúčastněné strany (zadavatel, banky, facility manager, …) k dispozici dostatek podkladů. To vše za předpokladu, že: Byla provedena kvalitní příprava projektu!

38 Závěr PPP není samospasitelné řešení pro veřejné investice. Není ani jediné správné u všech projektů! Ale umožní přenést zdravý selský rozum do každodenního rozhodování veřejného sektoru tak, aby zodpovědní úředníci/politici o veřejných prostředcích uvažovali jako o svých vlastních. V konečném důsledku tak dochází k dlouhodobě predikovatelnému konzistentnímu rozvoji obce, kde má každý stejnou šanci získat zakázku.

39 Vladimír Sloup

40 Parkování Služba nebo business?
Ing. Petr Smékal

41 Business X Veřejná služba
Co je parkování? Business X Veřejná služba Kompromis Regulace území Falešné představy Mýty a fakta

42 Parkování ve městech Není pravda, že: Parkování je skvělý business
Občané města mají vždy parkovat bezplatně Ostatní parkující zaplatí jakoukoliv cenu Řidiči si garáže najdou Čím větší garáže, tím lépe Luxusní garáže jsou vizitkou města

43 Mylné představy o parkování
Výstavba garáží generuje zisky. Návratnost delší než 30 let, nutná podpora města. Právo na parkování zdarma. Voda a jídlo základnějšími potřebami a i za ně se platí. Parkování rozumí každý. Předmětem mnoha složitých analýz, dlouhodobého zpracování podkladů a protichůdných očekávání, které je potřeba sladit. Parkoviště na okrajích center jsou levná, řidič dojde. Řidič je líný a jede až tam, kam může. Parkování je drahé. Otázka nabídky a poptávky, cena zastupuje regulační složku. Domovské právo automobilů rezidentů. Koně byli také ustájeni a nepobíhali volně po ulicích a nebylo to zadarmo. Parkování je politikum. Ano a vychází z výše uvedených omylů.

44 Nezávislá analýza - zájem města X zájem dodavatelů Město Dodavatel

45 Parkování ve městech Parkování je součástí politiky města
Není dostatek parkovacích míst pro všechny Parkování zdarma není samozřejmostí

46 Parkování ve městech Základ úspěchu
Dlouhodobá strategie - kvalitní koncepční a technické řešení (analýza, cíle, projekt, realizace) Stanovení etap (čas, peníze, testování) Stabilní politická podpora Měření úspěchu Krátkodobé: Uspokojující nabídka parkování Regulace Finanční přínos Dlouhodobé: Úspěšný vývoj města v oblasti parkování

47 Neúprosná ekonomika ZPS jsou samofinacovatelné a generují zisk
Parkovací objekty na plochách jsou samofinancovatelné Nadzemní hromadné garáže mohou být někdy samofinancovatelné (optimální návštěvnost, nízké náklady na 1PS) Podzemní hromadné garáže nejsou samofinancovatelné – potřebují dotaci Celoměstský parkovací systém může být při optimálním nastavení samofinancovatelný

48 Celoměstský parkovací systém
Kde vzít peníze na vybudování? Městský rozpočet Soukromé zdroje Spolupráce soukromého a veřejného sektoru Kroky realizace Ekonomická analýza Zavedení systému Vyhodnocení po letech Dodatečné investice

49 Systémy parkování ve městech - řešení
Kdy je potřeba Velikost města (spádová oblast a systémy řešení) Základní otázky: Je investice opravdu nutná? Nestačí pouze vhodná regulace? → velké oči, malá poptávka

50 Systémy parkování ve městech - řešení
Malé město (do 20 tis. obyvatel) Parkování na náměstích s automatem 80 automobilů 2 automaty Příjmy/rok – cca 4 mil. Kč Náklady provozu Investice – 1-2 mil. Kč Zajištění provozu Tarifní politika

51 Systémy parkování ve městech - řešení
Středně velké město ( tis. obyvatel) Kombinace náměstí + přilehlá zóna automobilů 15 automatů Příjmy/rok – cca 10 mil. Kč Náklady provozu Investice – 8-10 mil. Kč Zajištění provozu Tarifní politika

52 Systémy parkování ve městech - řešení
Velké město (100 tis. obyvatel) Zóna stání 1.200 automaty 1.500 rezidenti Příjmy/rok – cca 15 mil. Kč Náklady provozu Investice – cca 15 mil. Kč Zajištění provozu, tarifní politika

53 Systémy parkování ve městech - řešení
Proč odborný provozovatel? Znalost problematiky parkování Kontrola nákladů a příjmů Nárazník (prostředník) mezi samosprávou a občany Motivace k výsledku Okamžitá investice, reálné očekávání návratnosti Garant fungujícího systému a kontinuity

54 Parkovací systémy Typy parkovacích systémů Regálové systémy Kolébky
soukromí developeři, malé projekty do 20 aut Kolébky u nás nefungují Podzemní garáže hezké, ale drahé Nadzemní garáže Otevřená prostranství hodiny / závory Ulice hodiny

55 Platba parkovného Současné a budoucí systémy plateb: Automat Závora
Peníze, karty, městská karta (Opencard) SMS, zúčtovací centra (do 1%) Rychlý rozvoj technologie Smart phone X Účinná kontrola - lísteček je lísteček

56 VINCI Park VINCI Park patří k nejvýznamnějším parkovacím společnostem na světě, je největší evropskou firmou v oboru parkovacích služeb. VINCI Park: Působí ve: 12 zemích Provozuje: parkovacích míst Zaměstnává: lidí Roční obrat (2010): 595 milionů Eur

57 VINCI Park – Specialista v oboru
Již více než 40 let VINCI Park: navrhuje, financuje, staví a provozuje projekty parkování pro obce a soukromý sektor. Hledá smluvní vztahy nejvhodnější pro daný projekt: dlouhodobý pronájem, krátkodobý pronájem, koncese, smlouvy o správě, mandátní smlouvy,… Staví na: dlouholeté zkušenosti, profesionalitě, dlouhodobých partnerských vztazích.

58 VINCI Park CZ VINCI Park v České republice Zahájení činnosti v roce 1992 Spuštění první parkovací zóny v Praze v 1996 9 000 parkovacích stání v Praze 1 Provozuje parkovacích míst stání v zónách placeného stání 1 677 stání na parkovacích plochách 4 388 stání v hromadných garážích

59 ~ VINCI Park CZ Co nabízíme: Analýzy Studie Návrhy systémů Provozování
Dlouhodobá spolupráce ~

60 Děkuji za pozornost Ing. Petr Smékal

61 Investiční pobídky jako nástroj podpory podnikání
Ing. Ondřej Votruba Ředitel Divize Investic CzechInvest Praha,

62 Investiční pobídky dle zákona
-- Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění zákona č. 192/2012 Sb., účinnost od 12. července 2012 Podporované oblasti -- Zpracovatelský průmysl - zavedení nebo rozšíření výroby -- Technologická centra - vybudování nebo rozšíření VaV centra -- Centra strategických služeb - zahájení nebo rozšíření činnosti centra sdílených služeb, centra pro tvorbu software či high-tech opravárenského centra Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

63 Všeobecné podmínky pro kvalifikaci
-- Realizace investiční akce na území ČR (mimo Prahu) -- Nezahájení prací na projektu před vydáním Potvrzení o registraci žádosti -- Zachování investice a podpořených pracovních míst po dobu 5 let -- Šetrnost k životnímu prostředí Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

64 Zpracovatelský průmysl – podmínky pro kvalifikaci Rozdělení regionů
-- Zavedení nebo rozšíření výroby -- Minimální investice do majetku mil. Kč (Regiony I), z toho min. 25 mil. Kč do nového strojního zařízení mil. Kč (Regiony II), z toho min. 50 mil. Kč do nového strojního zařízení -- Nejméně polovina minimální výše investice financována vlastním kapitálem -- Podmínky musí být splněny do 3 let Rozdělení regionů Strategická investiční akce ve výrobě -- Minimální investice do majetku 500 mil. Kč, z toho minimálně 250 mil. Kč do nového strojního zařízení a současně -- Vytvoření a obsazení minimálně 500 nových pracovních míst -- Podmínky musí být splněny do 3 let Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

65 Technologická centra – podmínky pro kvalifikaci
-- Minimální investice do majetku 10 mil. Kč, z toho minimálně 5 mil. Kč do nového strojního zařízení -- Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst -- Minimálně částka 5 mil. Kč musí být financována vlastním kapitálem -- Podmínky musí být splněny do 3 let Strategická investiční akce v technologickém centru -- Minimální investice do majetku 200 mil. Kč, z toho minimálně 100 mil. Kč do nového strojního zařízení a současně -- Vytvoření a obsazení minimálně 120 nových pracovních míst -- Podmínky musí být splněny do 3 let Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

66 Centra strategických služeb – podmínky pro kvalifikaci
-- Mezinárodní přesah: služby poskytované centrem přesahují území nejméně 2 států (ČR + další dva státy) -- Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst v případě center pro tvorbu software -- Vytvoření a obsazení minimálně 100 nových pracovních míst v případě ostatních center -- Podmínky pro vytvoření pracovních míst musí být splněny do 3 let Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

67 Strop veřejné podpory (2007 – 2013)
Zdroj: Nařízení vlády č. 194/2012 Sb.

68 Uznatelné náklady -- Dlouhodobý majetek, kdy hodnota nového strojního
zařízení tvoří min. polovinu hodnoty pořízeného majetku nebo leté mzdové náklady na nově vytvořených pracovních místech Investor si vybere jednu možnost; v případě investice ve výrobě je uznatelným nákladem pouze dlouhodobý majetek. Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

69 Formy investičních pobídek
Součet následujících druhů investičních pobídek nesmí přesáhnout strop veřejné podpory -- Daňová pobídka -- Převod území za zvýhodněnou cenu -- Hmotná podpora na vytvořené pracovní místo -- Hmotná podpora na pořízení majetku (v případě strategické investiční akce) Podpora poskytovaná nad strop veřejné podpory -- Hmotná podpora na školení a rekvalifikace zaměstnanců Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

70 Daňová pobídka -- Nově založené společnosti: sleva na dani z příjmu právnických osob až po dobu 10 let -- Existující společnosti: částečná sleva na dani z příjmu právnických osob až po dobu 10 let -- Současná sazba daně z příjmu právnických osob = 19 % Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

71 Granty na pracovní místa, školení a rekvalifikaci
-- Poskytovány pouze v okresech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (regiony A) Kč na jedno nově vytvořené pracovní místo -- 25% celkových výdajů na školení a rekvalifikaci (35% / 45% pro střední / malé podniky) Valid from 1 January to 30 June 2013 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

72 Granty na školení a rekvalifikaci – uznatelné náklady
-- Služby související se školením a rekvalifikací -- Spotřebovaný materiál a energie -- Cestovné -- Osobní náklady zaměstnanců zajišťujících školení a rekvalifikaci -- Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -- Osobní náklady školených a rekvalifikovaných zaměstnanců

73 Hmotná podpora na pořízení majetku
-- Poskytována pouze v případě strategické investiční akce ve výrobě nebo v technologickém centru -- Poskytována až do výše 5 % z uznatelných nákladů (max. 1,5 mld. Kč u výrobního projektu a max. 0,5 mld. Kč u projektu technologického centra) -- Podpora musí být před poskytnutím schválena Vládou ČR Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

74 Dopad novely zákona o IPO
Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

75 Podané žádosti o investiční pobídky 2012
-- 42 expanzí, 6 zcela nových projektů ze zahraničí výrobních projektů, 2 TC, 2 SSC -- dominantní je automobilový sektor (19 projektů), následuje plastikářský, strojírenský a elektrotechnický sektor -- nejvíce žádostí je na projekty v Ústeckém kraji (9), dále Moravskoslezském, Středočeském a Olomouckém Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

76 Srovnání investičních pobídek 2009 - 2012
Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

77 Děkuji za pozornost. www.czechinvest.org Ing. Ondřej Votruba Ředitel
Divize Investice Tel.:

78 Řízení projektové dokumentace a její transformace do IS pro řízení provozu projektu
ASP a.s. na trhu od 1999, rozsáhlé reference v různých segmentech FM/PM/AM trhu v ČR a SR Segment developerských projektů: IS řízení procesů Facility – Property -Asset managementu FM analýzy developerského projektu z hlediska rentability provozu transformace projektové dokumentace do GTSolution - IS simulace nájmů podpora uzavírání nájemních smluv ve fázi výstavby tvorba (pasportizace/digitalizace) , aktualizace CAD výkresů integrace na ekonomický/účetní systém (SAP, Navision, Helios) analýzy pro nastavení metodiky property procesů asset analýzy pro nastavení výkonových pro – audit parametrů CRM podpora marketingu pro obsazování projektu

79 Řízení projektové dokumentace a její transformace do IS pro řízení provozu projektu
Metodika řízení výkresové dokumentace: pravidla dodání projektové dokumentace značení projektové dokumentace značení digitálních souborů projektové dokumentace systém značení CAD hladin a jejich obsah (architektura, profese) jednoznačný souřadní systém - JSTK systém značení změn projektové dokumentace pravidla tisku výkresů jazyková úprava

80 Řízení projektové dokumentace a její transformace do IS pro řízení provozu projektu
IS pro řízení dokumentace: dostupnost přes internet vkládaní CAD souborů (AutoCAD, Microstation) uživatelské profily pro členy týmu tvorby a změn dokumentace audit akcí - změn s evidovanou dokumentací adresnost změn a evidence obsahu změn evidence tisku a osoby mající danou tištěnou verzi workflow pro tvorbu výkresů konečného/skutečného provedení

81 Řízení projektové dokumentace a její transformace do IS pro řízení provozu projektu
Transformace skutečného provedení do IS pro řízení provozu: transformace prostorových objektů - prostorový pasport číselník místností a tvorba nájemných/fakturačních jednotek vazba na nájemní smlouvy transformace profesních hladin - technologický pasport tvorba plánů revizí a prohlídek topologie odběrných míst - vazba na rozúčtování energii

82 Řízení projektové dokumentace a její transformace do IS pro řízení provozu projektu
Simulace nájmů – evidence nájemních zmluv : tvorba nákladových objektů (služby, energie ) tvorba předpisů pro nájemní/fakturační jednotku výpočet/simulace pevné a pohyblivé části nájmu tvorba předpisů nájmu - vlastní nájem a zálohy na služby/ energie evidence smluv a přesná vazba na prostor - obsazenost

83 Děkuji za pozornost

84

85

86

87

88 Česká komora lehkých obvodových plášťů
Zákon 318/2012 o hospodaření energií a Vyhláška o energetické náročnosti budov Ing. Jan Bedřich

89 Česká komora lehkých obvodových plášťů
Snižování energetické náročnosti budov Snižování energetické náročnosti vstupních materiálů Nákladové optimum při řešení tepelných úspor – základní podmínka směrnice ANO

90 Česká komora lehkých obvodových plášťů
Výstavba nových objektů Rekonstrukce starých objektů Zateplení stávajících objektů + výměna oken Kritéria stanovená zákonem 318/2012 a vyhláškou 148/2012

91 Česká komora lehkých obvodových plášťů
Projekt/ant - Základ úspěchu Odpovědnost za kvalitu PD a celkového řešení Vymahatelná odpovědnost v každé etapě výstavby POZOR - VĚTRÁNÍ ANO Záruční list Povinnost projektanta

92 Česká komora lehkých obvodových plášťů
Okna – Dveře – Lehký obvodový plášť Moderní technologie s vysokou přidanou hodnotou Správná projekce dvojskla, trojskla - PVC, Al, dřevo - komory, těsnění - zateplení Správná montáž – připojovací spára Správná údržba a provoz Rozpor mezi podmínkami pro montáž v laboratoři a na reálné stavbě

93 Česká komora lehkých obvodových plášťů
Ročenka ČKLOP Technická komise ČKLOP Konference ČKLOP Kodex kvality ČKLOP Soudní znalec z řad ČKLOP

94 ÚSPORY ENERGIÍ V HLAVNÍ ROLI
Společnost 3E system s.r.o.

95 Zákon č. 318/2012, Sb. Snižování energetické náročnosti budov
při podání žádosti o stavební povolení musí stavebník doložit splnění požadavků na energetickou náročnost pro: všechny budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013 budovy orgánu veřejné moci s téměř nulovou spotřebou energie podle vtažné plochy od 1. ledna 2016 (pro větší než 1500 m2) pro všechny budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vtažné plochy od 1. ledna 2020 (menší než 350 m2) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni (mimo jiné) Vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie Zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody Energetické průkazy (posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie) a)zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov, b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2, c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy 1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než m2 do 1. ledna 2015, 2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než m2 do 1. ledna 2017, 3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než m2 do 1. ledna 2019, Snižování energetické náročnosti budov Plnění energetické náročnosti budov při jejich výstavbě. Budova musí splňovat požadavky prováděcí vyhlášky a při podání žádosti o stavební povolení musí doložit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013. Pro budovy vlastněné nebo provozované orgán veřejné moci (státní budovy) musí doložit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie v závislosti na energeticky vztažné ploše: větší než 1 500 m2 , a to od 1. ledna 2016, větší než 350 m2 , a to od 1. ledna 2017, menší než 350 m2 , a to od 1. ledna 2018, Budova musí splňovat požadavky prováděcí vyhlášky a při podání žádosti o stavební povolení musí doložit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie v závislosti na energeticky vztažné ploše – stejně jako u státních budov ale o dva roky posunuté (2018,2019,2020) => do roku 2020 všechny nově stavěné budovy budou muset mít téměř nulovou spotřebu energie.

96 Zákon č. 318/2012, Sb. Snižování energetické náročnosti budov
Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou (mimo jiné) dále povinni: vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie zajistit nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody Energetické průkazy zajistit zpracování průkazu u všech budov užívaných orgánem veřejné moci od 1. července 2015 zajistit zpracování průkazu pro bytové domy nebo administrativní budovy do 1. ledna 2019 Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni (mimo jiné) Vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie Zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody Energetické průkazy (posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie) a)zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov, b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2, c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy 1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než m2 do 1. ledna 2015, 2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než m2 do 1. ledna 2017, 3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než m2 do 1. ledna 2019,

97 Motivace pro zlepšování
plnění požadavků zákona č. 318/2012, Sb. snižování spotřeby energie – dosahování úspor konkurenční výhoda certifikáty LEED, GreenBuilding, SBToolCZ,... kategorizace objektu dle normy ČSN EN ISO 15232 profil / image certifikace ČSN EN ISO 50001 15232: Energetická náročnost budov - Vliv automatizace, řízení a správy budov 50001: Systémy managementu hospodaření s energií

98 Služba Energy management
Úrovně služby Měření a archivace online přístup k naměřeným datům Trendy a porovnání individuálně nastavitelné reporty Analýzy návrhy nápravných opatření Návrh technického řešení studie proveditelnosti včetně výpočtu doby návratnosti Realizace dokumentace skutečného provedení Řízení agendy zpracovaní vybrané dokumentace Úrovně služby 3E Energy Management nabízíme v šesti úrovních. Postupným přidáváním jednotlivých služeb k základní úrovni, která zahrnuje měření energií a přístup k naměřeným hodnotám, se dostaneme až k úrovni nejvyšší, jíž je řízení agendy. Všechny úrovně služby uvedené výše lze dále pokrýt outsourcingem energetického managementu. Cena poskytnuté služby se odvíjí od výběru úrovně služby, typu objektu a konkrétních potřeb zákazníka (počtu měřících prvků, apod.). Měření a archivace Zajištění měření spotřeby požadované energie s následnou archivací naměřených hodnot. Výstupem je online přístup k naměřeným datům. Trendy a porovnání Interpretace naměřených hodnot a jejich porovnání s podobným objektem. Sledování trendů. Výstupem jsou individuálně nastavitelné reporty. Analýzy Vyhodnocování naměřených hodnot formou analýz. Výstupem jsou návrhy na různé varianty nápravných opatření. Návrh technického řešení Na základě předchozích analýz je vypracována projektová studie navrhující opatření ke zlepšení. Výstupem jsou studie proveditelnosti včetně výpočtu doby návratnosti. Realizace Zajištění realizace navržených opatření vyplývajících ze studie proveditelnosti. Výstupem je dokumentace skutečného provedení. Řízení agendy Zajištění administrativní části, spolupráce s dodavateli energií, zatřídění dle ČSN EN 15232, zajištění souladu se zákonem č. 318/2012 o hospodaření energií, energetické průkazy, implementace metodiky. Výstupem je zpracovaná vybraná dokumentace. OUTSOURCING ENERGY MANAGEMENTU Všechny úrovně služby uvedené výše lze pokrýt outsourcingem energetického managementu. Klienty touto formou zbavíme většiny starostí spojených s energetickým managementem. Naším úkolem bude budovu udržovat na nejvyšší možné úrovni energetické efektivity, případně navrhovat a realizovat změny vedoucí k jejímu zlepšení.

99 Služba Energy management
Přínos jednotlivých částí služby Měření a archivace sběr dat vhodným způsobem Trendy a porovnání porovnávání, různé ukazatele Analýzy sledování změn spotřeby, odhalení příčin Návrh technického řešení studie proveditelnosti včetně výpočtu doby návratnosti Realizace vlastní projektanti a technici Řízení agendy zatřídění, zajištění souladu se zákony, vyhlášky, certifikace Co přináší jednotlivé úrovně naší služby 3E EM? Proč mít tyto části od nás? Měření a archivace Online přístup k naměřeným datům kdykoliv a kdekoliv, naměřené hodnoty spotřeb nám může klient poskytovat ze svého stávajícíh oměření od ručního až po automatizovaný systém měření spotřeb. Trendy a porovnání V rámci reportu, ale i následné analýzy můžeme spotřeby energií vztahovat k různým ukazatelům, kterými může být třeba vytíženost pobočky, lokalita, obsazenost personálem atp. Analýzy Vytvoříme analýzu energetické efektivity budovy a budeme směrovat případný zásah do budovy tak, aby odpovídal předpisům a normám jako je ČSN EN , která hodnotí budovy z hlediska míry vlivu automatizace a řízení. Samotný zásah můžeme řešit tak aby vám získal co možná nejvíce bodů v příslušeném LEED certifikátu. Návrh technického řešení Na základě předchozích analýz je vypracována projektová studie navrhující opatření ke zlepšení. Naši klienti dostanou jako výstup studie proveditelnosti včetně výpočtu doby návratnosti případné investice. Realizace Zajištění realizace navržených opatření vyplývajících ze studie proveditelnosti. Máme vlastní projektanty i techniky. Návrhy a realizace opatření jsou tak plně v naší režii. Řízení agendy Zajištění administrativní části, spolupráce s dodavateli energií, zatřídění norem, zajištění souladu se zákony o hospodaření energií, energetické průkazy, implementace vhodných metodiky a tak dále Všechny úrovně služby dohromady i separátně povedou, ke snížení provozních nákladů v budovách našich klientů a to při nulových počatečních investicích (ty jsou rozpočítány do měsičíních plateb za službu).

100 Proces dosahování úspor
měření a archivace interpretace dat analýza dat návrhy řešení realizace návrhů hodnota dat vázány místem a časem měřeny auto. odečtem porovnávání a predikce U ručního odečtu nejsou analýzy směrodatné nelze je zařadit do porovnávání s jinými budovami s automatickým odečtem

101 Děkuji za pozornost.

102

103 $24.5 miliardová inovativních technologií Fakta o 3M společnost
Zdravotnictví Kancelář, domácnost a volný čas $24.5 miliardová společnost inovativních technologií Výroba & Průmysl Komerční grafika & Projekce Minesota Mining & Manufactuting Založeno: 1902 80,000 zaměstnanců > 55,000 výrobků 7 % obratu do výzkumu > 45,000 světových patentů 35 divizí Bezpečnost a Ochrana zdraví Elektroprůmysl & Telekomunikace

104 INOVACNI CENTRUM OLOMOUC
Reference PRAGUE GATE FILADELFIE INOVACNI CENTRUM OLOMOUC PALAC KRIZIK II.

105 OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY SOLÁRNÍ, BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ FÓLIE
Fáze výstavby objektu OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY PROTIKOROZNÍ NÁTĚRY NA STŘECHY PODLAHOVÉ NÁTĚRY, KRYTINY A ROHOŽE NOMAD PÁTEŘNÍ KABELÁŽ VOLITION PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY SOLÁRNÍ, BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ FÓLIE

106 Fáze zabydlování kanceláří
DESIGNOVÉ A PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE PROJEKČNÍ TECHNIKA ČTEČKY VSTUPNÍCH A ID KARET DATOVÁ KABELÁŽ METALICKÁ A OPTICKÁ HASIVO NOVEC DO SERVEROVEN DESIGNOVÉ FÓLIE DI-NOC VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ

107 Fáze provozu kanceláří
ROHOŽE DO ČISTÝCH PROSTOR MIKROPROJEKTORY FILTRACE VODY A VZDUCHU FILTRETE ERGONOMIE SPOTŘEBNÍ MATERIÁL SCOTCH-BRITE NA ÚKLID A ČIŠTĚNÍ PRIVÁTNÍ FILTRY NA NOTEBOOKY, TABLETY A CHYTRÉ TELEFONY

108 Kvalita a spolehlivost
Design a řešení na míru Zajištění celé zakázky

109 Využití netradičních ploch pro komunikaci
Řešení pro komunikaci /4 Branding Společnost 3M polepí prakticky vše včetně netradičních ploch jako jsou fasády, chodníky atd. Využití netradičních ploch pro komunikaci

110 Efektivní a moderní forma komunikace
Řešení pro komunikaci 2/4 Moderní technologie pro komunikaci VIKUITI fólie pro zadní projekci, 2D hosteska atd. Touch řešení k uvedení Škoda Superb Kombinace Vikuiti s tištěnou grafikou 2D hosteska Ukázka výřezu VIKUITI fólie pro zadní projekci Efektivní a moderní forma komunikace

111 Efektivní a moderní forma komunikace
Řešení pro komunikaci 3/4 Moderní prezentační nástroje Projektory a interaktivní projekční systémy Interaktivní systémy Miniprojektory Klasické projektory Mobilní projektory Efektivní a moderní forma komunikace

112 Síťová řešení pro moderní podnikání
Řešení pro komunikaci 4/4 Bampóny Strukturovaná kabeláž Datové optické a metalické kabely a komponenty, Volition Intelligent Management System Hasivo Novec 1230 Bampóny Komponenty kabeláže Volition Intelligent Management System Hasivo Novec 1230 Síťová řešení pro moderní podnikání

113 Moderní vzhled poboček/kanceláří
Řešení pro dekoraci Designové a architektonické řešení 3M Nemusíte využívat grafických fólií pouze pro reklamu Vzhled poboček/kanceláří je možno dekorovat dle korporátní identity Moderní vzhled poboček/kanceláří

114 Efektivní a důmyslná ochrana majetku
Řešení pro ochranu Ochrana zdraví a majetku Použití solárních a bezpečnostních fólií na vozech/výlohách Efektivní a důmyslná ochrana majetku

115 Díky použité technologii ušetříte až 50 % energie
Řešení pro redukci nákladů Úspora nákladů pro světelnou reklamu Použití LEF a LED technologií s LEF bez LEF Podlepením světelného butonu speciální Light enhancement fólií (LEF) dochází k odrazivosti paprsků a tím redukujeme zdroj světla. Použitím LED dochází k další redukci nákladů Díky použité technologii ušetříte až 50 % energie

116

117 Kamil Blažek Sdružení pro zahraniční investice - AFI
Praha jako destinace pro regionální centrály nadnárodních společností. ?! Kamil Blažek Sdružení pro zahraniční investice - AFI

118 Proč ano? Zvýšení mezinárodního profilu města - A další...
Daňové příjmy Vysokopříjmové skupiny vzdělaných zaměstnanců: benefity pro terciální sektor (hospitality, kongresová turistika, gastronomie aj.) Pravděpodobnost umístění dalších investic ze skupiny (výroba, výzkum a vývoj, strategické služby, data centra atd.) Zvýšení mezinárodního profilu města - A další...

119 Existující výhody Přednosti Prahy
Strategické geografické umístění v rámci kontinentu Dobrý/výborný poměr kvalifikace a ceny pracovní síly Jazyková vybavenost Ceny nájmů a nemovitostí Dobrá úroveň služeb a výborný poměr cena/kvalita Velmi dobrá infrastruktura

120 Existující výhody Přednosti Prahy Životní úroveň Životní náklady
Bezpečnost a úroveň kriminality Veřejná doprava Kultura Služby pro expaty (školy a školky, gastronomie..) Kosmopolitní město

121 Brzdy a konkurenti Nedostatky Prahy Konkurence Prahy
Zcela chybí holistický přístup Nekoordinace veřejného sektoru (ale ani soukromého) Neflexibilní politika pro víza a pracovní povolení pro země mimo EU Chybí přímá letecká spojení na některé strategické trhy Daňová politika nepodporuje HQs A další... Konkurence Prahy Hlavní města regionu Ale hlavně Vídeň, Budapešť, Varšava

122 Centrály nadnárodních firem umístěné v Praze
Tesco GE Real Estate Zentiva Global Payments Europe ale i PPF a ČEZ

123 Role AFI Ideová podpora Policy making – holistický přístup
Koordinace vzniku strategie a její prosazování Vyhledávání stakeholderů Pracovní skupina

124 Děkuji Vám za pozornost!
Kamil Blažek Sdružení pro zahraniční investice – AFI

125 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE STAVEBNICTVÍ PO NOVELE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
Mgr. Romana Derková

126 Dopad novely na stavební zakázky
Změny s účinností od Přísnější zadávací režimy – stavby od 3 mil. Kč bez DPH je nutné zadávat v režimu zákona Nové instituty povinné předběžné oznámení odůvodnění veřejné zakázky povinnost zrušit zadávací řízení v případě jedné nabídky… Zadávání je časově, finančně a administrativně náročnější

127 Významné veřejné zakázky
v případě územně samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací všechny veřejné zakázky od 50 mil. Kč bez DPH nové povinnosti prodloužení lhůty pro podání nabídek min. o polovinu odůvodnění zakázky musí být schváleno zastupitelstvem – podmínka zahájení zadávacího řízení!

128 Změny v kvalifikaci zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů → nahrazeno čestným prohlášením o ekonomické a finanční způsobilosti zrušení možnosti požadovat certifikát ISO/EMAS referenční stavební zakázky lze požadovat maximálně v poloviční hodnotě zrušení omezování počtu zájemců (losování)

129 NELZE soutěžit o smluvní a platební podmínky
Novinka v hodnocení nabídek: součástí hodnocení nesmí být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele (smluvní pokuty, bankovní záruky), nebo platební podmínky (splatnost faktur) zadavatel nastaví sám jako pevnou podmínku zadání

130 Nové uveřejňovací povinnosti
Na PROFILU je třeba zveřejnit: odůvodnění veřejné zakázky textová část zadávací dokumentace a dodatečné informace písemná zpráva o veřejné zakázce uzavřené smlouvy (včetně změn a dodatků), skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů včetně akcionářů s podílem akcií nad 10 %

131 Prováděcí vyhlášky ke stavebním zakázkám
Vyhláška k dokumentaci (vymezení předmětu) stavební veřejné zakázky – vyhláška č. 230/2012 Sb., účinnost od Příslušnou dokumentací stavby se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby Vyhláška k obchodním podmínkám stavební veřejné zakázky – vyhláška č. 231/2012 Sb., účinnost od oproti původnímu návrhu stručnější a méně podrobnější lze stanovit i další obchodní podmínky, budou-li přiměřené doporučení MMR k vymezení obchodních podmínek stavebních veřejných zakázek na

132 Děkuji za pozornost! Mgr. Romana Derková, seniorní právník
,

133 MIPIM, MIPIM Asia & MAPIC organizuje společnost Reed MIDEM
Prezentuje: Milan STŘÍTESKÝ /ředitel společnosti - BUSINESS NETWORK oficiální zastoupení společnosti Reed Midem pro Českou a Slovenskou Republiku již od roku 2002

134 MIPIM: veletrh realitních a investičních příležitostí
Cannes Francie března 25.ročník

135 « Celosvětově nejrozsáhlejší veletrh realit a investičních příležitostí»
TOP 15 ZEMÍ NA MIPIMU DLE INDIVIDUÁLNÍ ÚČASTI OSOB Rusko V.Británie Lucembursko 1447 3352 268 Holandsko 1099 Švédsko 387 Francie 5185 524 Dánsko Německo 450 Polsko 2463 USA 945 Belgie 405 390 Švýcarsko Rakousko 279 672 241 Itálie Turecko

136 Děkuji za pozornost a těšíme se na Vaši účast
MIPIM 2013 12. – 15. Března Palais des Festivals, Cannes, Francie Děkuji za pozornost a těšíme se na Vaši účast

137 Centers Dating 2013 7.2. Pálfyho Palác Bratislava
Vladimír Havlík


Stáhnout ppt "Centers Dating 2013 Vladimír Havlíkě."

Podobné prezentace


Reklamy Google