Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stylistika Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: kvinta Anotace: výklad a procvičení základních stylistických pojmů Klíčová slova: stylistika, styl,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stylistika Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: kvinta Anotace: výklad a procvičení základních stylistických pojmů Klíčová slova: stylistika, styl,"— Transkript prezentace:

1 Stylistika Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: kvinta Anotace: výklad a procvičení základních stylistických pojmů Klíčová slova: stylistika, styl, slohotvorné činitele, funkční styly Tematická oblast: stylistika Projekt: EU peníze středním školám, reg. č.: CZ.1.07/1.5.00/ Autor: Mgr. Jiří Kaňák Datum: 1. září 2013 Škola: Gymnázium Jana Opletala Litovel

2 Stylistika – úvod nauka o výběru a způsobu užívání jazykových prostředků Stylistiku dělíme na: nauku o stylizaci (výběr jazykových prostředků a výstavba výpovědi) kompozici (účelné a logické uspořádání látky)

3 Styl Stylistika postihuje rozdíly mezi projevy a definuje STYL
Styl lze definovat jako souhrn charakteristických znaků textu Rozlišujeme: styl individuální styl umělecké školy styl doby atd.

4 Individuální styl Identifikujte stylistické rozdíly mezi následujícími texty: a) Vladimír, mistr hmatové imaginace, vždycky umírající, na zhebnutí, vždy jen proto, aby byl schopen vstát z mrtvých, omladit se, vždycky nabrat sílu, prorazit hlavou zeď, dostat se na druhou stranu a po pupeční šňůře nazpátek k počátku všech věcí, nazpátek do prvního týdne stvoření světa. (B. Hrabal: Něžný barbar) b) Druhej den ráno jsem vstával pinkulich v osm nula nula, bratři moji, a poněvadž jsem se pořád ještě cítil vyplivanej, sedřenej, utrápenej a rozlámanej a oči jsem měl pořádně zalepený moldánkama, řekl jsem si, že nepůjdu do školy. (A. Burghess: Mechanický pomeranč) c) Blázniviny se rozsévají nazdařbůh. Popřejte této příhodě místa v kraji mladoboleslavském, za času nepokojů, kdy král usiloval o bezpečnost silnic, maje ukrutné potíže se šlechtici, kteří si vedli doslova zlodějsky, a co je horší, kteří prolévali krev málem se chechtajíce. (V. Vančura: Markéta Lazarová) Ad a) dlouhé souvětí, hromadění výrazů, obrazná pojmenování, nadsázka, Ad b) dlouhé souvětí, nespisovný jazyk, argot, hromadění výrazů, kontakt se čtenářem, Ad c) dlouhá souvětí, archaismy, kontakt se čtenářem, přechodníky

5 Individuální styl Identifikujte stylistické rozdíly mezi následujícími texty: a) Vladimír, mistr hmatové imaginace, vždycky umírající, na zhebnutí, vždy jen proto, aby byl schopen vstát z mrtvých, omladit se, vždycky nabrat sílu, prorazit hlavou zeď, dostat se na druhou stranu a po pupeční šňůře nazpátek k počátku všech věcí, nazpátek do prvního týdne stvoření světa. (B. Hrabal: Něžný barbar) – ojediněle nespisovné výrazy, hromadění synonym, obrazná pojmenování, dlouhé souvětí b) Druhej den ráno jsem vstával pinkulich v osm nula nula, bratři moji, a poněvadž jsem se pořád ještě cítil vyplivanej, sedřenej, utrápenej a rozlámanej a oči jsem měl pořádně zalepený moldánkama, řekl jsem si, že nepůjdu do školy. (A. Burghess: Mechanický pomeranč) – převážně nespisovný jazyk, hromadění adjektiv, slang c) Blázniviny se rozsévají nazdařbůh. Popřejte této příhodě místa v kraji mladoboleslavském, za času nepokojů, kdy král usiloval o bezpečnost silnic, maje ukrutné potíže se šlechtici, kteří si vedli doslova zlodějsky, a co je horší, kteří prolévali krev málem se chechtajíce. (V. Vančura: Markéta Lazarová) – velká míra archaických výrazů a slovních tvarů, dlouhé souvětí, inverze Ad a) dlouhé souvětí, hromadění výrazů, obrazná pojmenování, nadsázka, Ad b) dlouhé souvětí, nespisovný jazyk, argot, hromadění výrazů, kontakt se čtenářem, Ad c) dlouhá souvětí, archaismy, kontakt se čtenářem, přechodníky

6 Slohotvorné činitele - subjektivní
inteligenční úroveň logické myšlení zkušenosti a rozhled vzdělání metajazykové myšlení znalost tématu zaměstnání, soc. prostředí povaha, momentální stav psych i fyz. pohlaví a věk vztah k adresátovi osobní sklony

7 Slohotvorné činitele - objektivní
funkce projevu ráz – veřejné/soukromé atmosféra prostředí charakter adresáta forma – monolog/dialog; psaná/mluvená připravenost komunikace téma kód – útvar českého jazyka

8 Funkční styly – prostě sdělovací
jeho cílem je něco sdělit, informovat volnější vyjadřování, stručnost, jednoduchost běžný rozhovor, zprávy, nápisy atd. nemá tak bohatou slovní zásobu jako ostatní styly slovní zásoba – časté prostředky hovorové, nespisovné, vulgarismy syntax – věty nedokončené, narušené, chyby ve větné stavbě

9 Funkční styly – odborný
jeho cílem je něco sdělit na odborné bázi objektivní vyjadřování, přesné a jednoznačné pojmenování v rámci odborného stylu rozlišujeme: a/ styl vědecký – převažují termíny b/ prakticky odborný – popisy pracovních postupů ve výrobě, přehlednost c/ populárně naučný – publicistické a beletristické prvky, názorná přirovnání, grafy, termíny se vysvětlují slovní zásoba – odborné názvy a ustálená slovní spojení jako „mít platnost, podat důkaz, být výsledkem“, vždy spisovné, většinou autorský plurál syntax – složitá souvětí

10 Funkční styly – administrativní
jeho cílem je něco řídit zkratky, značky adresátům se vyká věty heslovité jazyk spisovný, neutrální

11 Funkční styly – publicistický
cílem je informovat, ale i získávat a ovlivňovat a/publicistika psaná; b/ publicistika mluvená Slovní zásoba – požadavek srozumitelnosti, často užívá slangu, frazeologických obratů, knižních výrazů, metafor syntax – věta jednoduchá se široce rozvitými vět. členy časté věty tázací – řečnické otázky časté citace novinové titulky

12 Funkční styly – umělecký
cílem je něco sdělit esteticky využívá prostředků všech předchozích stylů zvláštnosti slovní zásoby – poetismy, archaismy, neologismy obrazná pojmenování

13 Slohové postupy – informační
cílem je prosté podání informace Realizuje se jako: v oblasti prostě sdělovací – zpráva, oznámení, dopis odborné – úřední dopis, žádost publicistické – zprávy v denním tisku, inzeráty, reklamy

14 Slohové postupy - vyprávěcí
vypráví příhodu v jistém sledu dějových prvků Realizuje se jako: v oblasti prostě sdělovací – příhody, zážitky, vzpomínky publicistické – reportáže, črty, fejetony

15 Slohové postupy – popisný
vystihuje znaky a vlastnosti popisovaného celku Realizuje se jako: v oblasti prostě sdělovací – dotazníky, seznamy, charakteristiky, životopisy prakticky odborné – odborné popisy, návody publicist. – popisy v prospektech

16 Slohové postupy - výkladový
srovnává různé jevy a objasňuje jejich vzájemné vztahy Realizuje se jako: v oblasti prakticky odborné – předpisy, směrnice, zákony vědecko-naučné – učebnice, referáty

17 Použitá literatura Vančura, V. Markéta Lazarová. 1. vyd. Praha: Academia, s. ISBN: Burghess, A. Mechanický pomeranč. 1 vyd. Praha: Volvox Globator, s. ISBN Hrabal, B. Něžný barbar. 1. vyd. Praha: Odeon, s. ISBN Grepl, M. a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, s. ISBN Čechová, M. Současná stylistika. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, s. ISBN:


Stáhnout ppt "Stylistika Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: kvinta Anotace: výklad a procvičení základních stylistických pojmů Klíčová slova: stylistika, styl,"

Podobné prezentace


Reklamy Google