Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GIS jako integrátor procesů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GIS jako integrátor procesů"— Transkript prezentace:

1 GIS jako integrátor procesů
Ing. Jiří Lagner člen PT Digitální mapa veřejné správy GeoData 2012 odborná konference o tvorbě, uchovávání, předávání, sdílení, využití a ochraně geodat budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

2 GIS jako integrátor procesů
Program: Pohled do minulosti Základní procesy podniku Rozsah dat Integrace a automatizace činností Předpokládaný směr dalšího rozvoje

3 Dokumentace našich předků x současnost
Plán polí Nippuru (cca 1500 let před n.l.) nemovitosti politické a náboženské elity zavlažovací systémy Plán města Nippur (cca 1500 let před n.l.) půdorysy staveb hradní zdi brány sklady chrámy Mapa je zmenšené, zevšeobecněné a vysvětlené znázornění objektů a jevů na Zemi, ostatních nebeských tělesech nebo nebeské sféře, sestrojené obvykle podle některého ze zobrazení na rovině a vyjadřující pomocí smluvených znaků rozmístění a vlastnosti objektů a jevů vázaných na jmenované povrchy. Pokud se jedná o zobrazení na kouli, nazýváme ji glóbus. Mapu můžeme označit za model reálného světa, v žádném případě není dokonalým obrazem naší reality. Nelze na ní nalézt vše, ale naopak může znázornit i jevy, které nejsme jinak schopni vnímat. Skutečnost může potlačit i zdůraznit. Souborně informace zaznamenané na mapách označujeme jako „prostorové informace“. Slovo mapa je punského původu. Výraz mappa označoval kousek plátna, ubrousek. Nippur (sumersky Nibru, akkadsky Nibbur) bylo významné mezopotamské město a všesumerské náboženské středisko. Bylo jedním z nejstarších sumerských měst, které však na svém významu neztratilo ani během období asyrského a babylónského. Jeho rozvaliny leží asi 160 km jihovýchodně od Bagdádu v governorátu Kádisíja. Původně ho omývaly břehy Eufratu, ale po změnách koryta leží Nippur uprostřed pouště východně od této řeky. Krátce po polovině 2. tisíciletí byl chrám É-kur v Nippuru obnoven, stavělo tu několik panovníků za kassitské dynastie, poté opět následovala léta úpadku, až na konci 8. st. př. n. l. se objevují v Nippuru nápisy asyrského krále Sargona II. a král Aššurbanipal obnovil nippurský zikkurat a chrámy v největší nádheře. S pádem asyrské říše však definitivně končí sláva Nippuru a konečně za vlády Seleukovců, dědiců říše Alexandra Velikého, je chrám přeměněn v pevnost. Tato pevnost byla budována ještě za Parthů, ale za perských Sásánovců se Nippur změnil v ruiny. [2] Kdo jsou Punové? Kartágo, často psáno také Karthágo (řecky: Καρχηδών; arabsky: قرطاج také قرطاجة; latinsky: Carthago), bylo jak starověké město v Severní Africe u pobřeží Středozemního moře, tak civilizace, která se ve sféře vlivu tohoto města rozvinula. Město Kartágo leželo na východ od Tuniského jezera, na druhé straně než leží centrum moderního Tunisu v Tunisku. Založeno bylo přibližně v roce 814 př. n. l.[1] Féničany jako kolonie Tyru, kterému odvádělo tribut. Postupem času Kartágo vyrostlo v obrovskou ekonomickou mocnost ve Středomoří, shromažďující bohatství a vliv díky své ekonomické obratnosti. Kartágo bylo v 2. a 3. stol. př.n.l. supervelmocí, současně s Římskou republikou, a bylo jejím rivalem v nadvládě nad západním Středomořím. Posléze právě tato rivalita vedla k sérii válek, známých jako punské války, v nichž Kartágo vždy utrpělo porážku. Tyto prohry vedly k úpadku politické a ekonomické síly Kartága, zvláště kvůli krutým sankcím uvaleným Římem, jako podmínek k zastavení války. Třetí a poslední z punských válek skončila úplným zničením města Kartágo a anektováním posledních zbytků kartáginského území Římany. Ačkoli svébytná kartáginská civilizace zanikla, její pozůstatky přispěly pozdějším středomořským kulturám. Jméno Kartágo je odvozeno z fénického QRT HDŠT neboli Qart Hadašt znamenající „Nové město“. Více fénických sídlišť neslo toto jméno, ačkoli jen jedno město má tu čest být Kartágem starověkého světa. Zatímco termín „kartáginský“ je užíván spoustou současných autorů, mnoho starověkých spisů užívá přídavné jméno „punský“ k popsání čehokoli, co mělo co dělat s kartáginskou civilizací, jelikož latinský termín punicus (dříve poenicus), sám propůjčen z řeckého Φοινίκη, znamená „Fénicie“. Digitální mapa města Digitální katastrální mapa

4 Dokumentace našich předků x současnost
Mapa vybraných přenosových cest (logická vrstva sítě) Mořská mapa obyvatel Marshallových ostrovů (cca 600 let př.n.l) ostrovy mořské proudy převládající směr větru vodní cesty

5 Lokální GIS jako integrátor procesů u STI
Zákazník Geomarketing Majetek Hlasové a mobilní sítě Obchodní jednotka Plánování a rozvoj ICT Strategie a služby Sdílení zdrojů, capacity management Automatizace Plánování Výstavba Služby Krizové řízení atd. Finanční jednotka Řízení prací (WFM) GIS Provozní jednotka Analýza Capacity management Krizové řízení Efektivita Služby zákazníkům/ občanům Sady mapových děl Plnění legislativních povinností Strategie, právní a regulatorní záležitosti, směrnice, vyhlášky, atd.

6 GIS jako integrátor procesů
Požadavek zákazníka Analýza Startovací dokumentace Výstavba Zřízení služby CM Vstupy Identifikace zákazníka Územní identifikace koncového bodu služby Požadavek zákazníka, parametry služby Obsazenost a dostupnost síťové infrastruktury Přípojná kapacita Technické parametry sítě Výstup Aktivace služby (v případě dostupnosti infrastruktury) nebo Územní identifikace koncového bodu Parametry služby B ? A

7 GIS jako integrátor procesů
Požadavek zákazníka Analýza Startovací dokumentace Výstavba Zřízení služby CM Vstupy Územní identifikace koncového bodu Parametry služby Ostatní dosud nevyřešené požadavky Výstupy: Polygon zájmového území Přehled dostupných kapacit a technologií Omezující prostorové podmínky (ÚP, riziková území, místní limity, památkové zóny, křížení či souběh s jinými sítěmi apod.). Návrhy možných řešení (komplexní, dílčí)

8 GIS jako integrátor procesů
Požadavek zákazníka Analýza Startovací dokumentace Výstavba Zřízení služby CM Vstupy Polygon zájmového území Přehled dostupných kapacit a technologií Omezující prostorové podmínky (ÚP, riziková území, místní limity, památkové zóny, křížení či souběh s jinými sítěmi apod.). Návrhy možných řešení (komplexní, dílčí) Výstupy: Poloha nové sítě Přehled dotčených parcel Přehled materiálu Automatická kalkulace nákladů Koordinace s dalšími subjekty (např. společné územní řízení a sdílené náklady na výkopové práce představují cca 70% celkových nákladů)

9 Geografický systém jako integrátor procesů
Požadavek zákazníka Analýza Startovací dokumentace Výstavba Zřízení služby CM Vstupy Projekt Dotčená území Export dat Výstupy: Automatické vygenerování koncových zařízení do DB Dokumentace skutečného provedení stavby Měřící a kalibrační protokoly, fotodokumentace Protokol ze zapracování polohopisných dat Smlouvy o smlouvách budoucích (věcná břemena, geometrické plány) Územní rozhodnutí Závěrečná zpráva Věcná břemena Atd. Digitální mapa veřejné správy jako základní předpoklad pro zvyšování efektivity

10 GIS jako integrátor procesů
Požadavek zákazníka Analýza Startovací dokumentace Výstavba Zřízení služby CM Vstupy Kompletní DSPS v DB Předávací protokol Technické parametry sítě Výstupy: Aktivace služby Capacity management (na pozadí) Celkové benefity jsou přímo závislé na dostupnosti vektorových dat pro procesní analýzy

11 GIS jako integrátor procesů ve společnosti (2)
Občan Hlasové a mobilní sítě Správci technické a dopravní infrastruktury ICT Strategie a služby Sdílení zdrojů, capacity management Plánování Výstavba Služby Krizové řízení atd. Samospráva Státní správa Digitální mapa veřejné správy (+ Základní registry, referenční údaje) Strategie, právní a regulatorní záležitosti, směrnice, vyhlášky, atd.

12 Příležitosti a rizika pro další optimalizaci procesů
GIS = možnost prostorových analýz a další integrace a optimalizace procesů Geomarketing, analýzy, SD, PD, ÚP atd. Vrstvy technologií Rizika: Omezování rozpočtů Cenová válka, degradace dat Sdílení „obrázků“ Logická vrstva sítě Infrastruktura Osa kynety Příležitosti: INSPIRE Digitální mapa veřejné správy Informační systém zákl. reg. DKM 3D modely Uvolnění prostorových informací Digitální Česko (+ RPI) Účelové mapy povrchové situace (3.tř. přesnosti) Digitální katastrální mapy (3.tř. přesnosti) Ortofoto mapy (20-50 cm/pixel) Podkladové orientační mapy (1:5000 – 1: )

13 Geografický informační systém jako integrátor procesů
Určení pro nejširší oblast uživatelů - plánování - výstavba - provoz - krizové řízení - geomarketing - síťové analýzy apod. Geografický informační systém 2TB datové pole více než 200 vrstev více než 230M prvků 30% meziroční nárůst dotazů a prostorových analýz až 100% automatizace u vybraných procesů redukce nákladů až 60% zvýšení kvality dat (AQL až 99,5%)

14 1892 2012 Děkuji Vám za pozornost Ing. Jiří Lagner 224 809 529
Program: Pohled do minulosti Základní procesy podniku Rozsah dat Integrace a automatizace činností Předpokládaný směr dalšího rozvoje Děkuji Vám za pozornost Ing. Jiří Lagner 2012 HSI, spol. s r. o. Vítkova 8, Praha 8


Stáhnout ppt "GIS jako integrátor procesů"

Podobné prezentace


Reklamy Google