Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové role veřejných knihoven – inspirace ze zahraničí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové role veřejných knihoven – inspirace ze zahraničí"— Transkript prezentace:

1 Nové role veřejných knihoven – inspirace ze zahraničí
Kraj Vysočina Knihovny s inspirací Nové role veřejných knihoven – inspirace ze zahraničí – Havlíčkův Brod

2 Základní informace o kraji
rozloha: km místo v ČR, 9 % z celkové rozlohy ČR počet obyvatel: (k ) hustota zalidnění: 75 obyvatel na km2 statutární město: Jihlava 15 tzv. malých okresů - správních území obcí s rozšířenou působností, 26 obcí pověřených výkonem státní správy 729 obcí - druhý největší počet obcí v České republice kraj Vysočina tvoří spolu s Jihomoravským krajem územní jednotku NUTS II Jihovýchod, která bude partnerem EU při financování ze strukturálních fondů

3 Vysočina a ICT – silné stránky
Výstavba na „zelené louce“ Vlastní neustále se rozvíjející ICT politika Kvalitní technologické a softwarové zázemí KrÚ Vysoká odbornost pracovníků odboru informatiky Nezvykle vysoká koncentrace odborných firem v regionu Strategické řízení v regionálním kontextu Většina obcí v kraji má vlastní webovou stránku a poskytuje data dle zákona 106/1999 Sb. Zájem profesionálních knihoven o zpřístupnění internetu veřejnosti Historicky častá účast subjektů veřejné správy regionu na pilotních IT projektech Pilotní realizace služeb souvisejících s liberalizací telekomunikací Funkční grantový systém i na poli ICT – Fond Vysočiny

4 Vysočina a ICT – slabé stránky
Nerovnoměrná vybavenost úřadů a ostatních subjektů ICT v různých oblastech kraje Poměrně nízká úroveň znalostí problematiky  ICT ve veřejné správě Nerovnoměrná vybavenost škol ICT a nerovnoměrná počítačová gramotnost žáků a studentů Nízký podíl zaměstnanosti v oboru ICT Neexistence vysokého školství v regionu Špatná infrastruktura širokopásmových sítí

5 Základní dokumenty Program rozvoje kraje Vysočina
Koncepce informatizace kraje Vysočina Koncepce GIS kraje Vysočina Architektura aplikačních systémů KrÚ kraje Vysočina Aplikační architektura GIS Metodika ePUSA 2 Grantový systém odboru informatiky pro roky 2003 a 2004 Realizační projekt základní informatizace krajských úřadů pro kraj Vysočina Koncepce komplexní informatizace krajských úřadů Úvodní studie GIS

6 Základní priority Informatika jako nástroj ...
zefektivnění výkonu veřejné správy – výrazný důraz kladen na optimalizaci a automatizaci úředních procesů. podpory transparentnosti veřejné správy – volný a rovný přístup k informacím o činnosti orgánů veřejné správy s důrazem na jejich dostupnost. zviditelnění regionu – informatika je jedním z mnoha nástrojů, které umožňují efektivní prezentaci regionu. Její možnosti v oblasti podpory soudržnosti regionu jsou také nezanedbatelné. podpory rozvoje regionu - informační technologie jsou kromě nástroje podporujícího regionální rozvoj také významným, dynamicky se rozvíjejícím sektorem ekonomiky.

7 Základní priority Informatika jako služba ...
veřejnosti – nástroje ICT musí sloužit veřejnosti k efektivní komunikaci s veřejnou správou. Informatika musí být v tomto směru doopravdy službou, nikoliv překážkou. managementu samosprávy – včasný přísun kvalitních informací a nástroje pro jejich zpracování jsou  příležitostí pro kvalitní řízení nejen samosprávných orgánů. zaměstnancům orgánů veřejné správy – se vzrůstajícími nároky na kvalitu výkonu úředníků je zvládnutí a využití nástrojů ICT téměř nutnou podmínkou. I v této oblasti musí být informatika službou, nikoliv překážkou či cílem. Významnou cílovou skupinou jsou vedle pracovníků KrÚ také krajem zřizované organizace.

8 Hlavní cíle Kvalitní datové a aplikační vybavení umožňující efektivní výkon agend Funkční komunikační infrastruktura v regionu s důrazem na komunikaci mezi všemi složkami kraje a samosprávami pomocí širokopásmových sítí Existence integrovaných aplikací účelně využívajících dostupné informace Afektivní systém informatizace organizací kraje Systém umožňující efektivní komunikaci s občanem Vnitřní funkčnost úřadu Funkční systém oběhu dokumentů Vnitřní informační a komunikační systém (intranet) Kvalitní ekonomický systém Manažerský systém Geografických informační systém (GIS)

9 Regionální kontext Funkční regionální komunikační infrastruktura
Výměna dat mezi orgány veřejné správy Existence nástrojů pro podporu soukromého sektoru Efektivní sdílení zdrojů Metodická pomoc obcím Grantová činnost Fondu Vysočiny Systém ePusa Regionální integrace aplikací Datová výměna Dostupnost širokopásmového internetu pro veřejnost

10 Mezinárodní kontext Využití zahraničních zkušeností a znalostí
eGovernment – transformace vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí ICT Kvalitní reprezentace regionu Výměna dat mezi orgány veřejné správy Legislativa zohledňující podmínky a požadavky regionu Efektivní sdílení zdrojů Republiková úroveň – AKČR Evropská úroveň – účast v projektech, např. TownTwinning, Prelude, Phare

11 Fond Vysočiny Zřízen usnesením zastupitelstva kraje v roce 2002
Nástroj k realizaci regionální politiky v rámci schváleného Programu rozvoje kraje Vysočina Soustřeďuje rozvojové prostředky, které kraj Vysočina poskytuje na základě pravidel a v souladu se schválenými prioritami. Podpora řady regionálních aktivit v oblasti sportu, kultury, informatizace, územního plánování, životního prostředí, vzdělávání a zemědělství. Grantové programy (GP) jsou průběžně vyhlašovány.

12 Oblasti podpory z GP Základní HW a SW vybavení obcí
Obce a elektronická komunikace GIS programy – kvalitní pracoviště, data, aplikace, infrastruktura Webové stránky podnikatelů Webové stránky obcí Popularizace informačních technologií Metropolitní sítě – komunikační infrastruktura Vzdělávání v oblasti informatiky Veřejně přístupný internet

13 Historie - rok 2001 a 2002 Společná architektura informačních systémů krajů – projekt Základní informatizace krajských úřadů (1. etapa informatizace) Základní HW a SW vybavení – lokální počítačové sítě, bezpečnost dat a a systémů, pořízeny licence, bezpečné připojení do internetu, … Vznik Asociace krajů ČR – Komise informatiky Rady AKČR Subkomise GIS KI AKČR – vlastní projekty První společné projekty krajů – ePusa (Elektronický portál územních samospráv) První grantové programy Tvorba koncepce informatizace kraje Vysočina Phare 2001 – úspěšný projekt (zisk 30 ks PC)

14 Rok 2003 Komplexní informatizace krajů (Logica CMG) – proces rozvoje
Další projekty krajů (KI AKČR) - KEVIS (krajský evidenční systém), úvodní studie GIS, SDZA (správa datových zdrojů a aplikací), RAMIS (regionální a municipální informační systém), MIVS (metainformační vyhledávací systém) Portál veřejné správy – zkušební provoz Cesnet, Metropolitní síť – budování vlastní komunikační sítě Grantové programy Vstup do projektu Prelude Town Twinning Metodika informatizace příspěvkových organizací kraje

15 Rok 2004 Další společný projekt – HelpDesk (správa uživatelských požadavků) Další grantové programy Metropolitní síť Strukturální fondy Interreg, eContent – potenciální účast v programu Rowanet – projekt komunikční infrastruktury kraje Vysočina IZS – integrovaný záchranný systém IB Phare – pomoc při zpracování projektů, úspěšné tři krajské projekty

16 Výhled Personální obsazení – EU tým
MAI (Malá integrace) - vzájemná integrace výstupů dílčích projektů krajů (ePusa, SDZA, MIVS, RAMIS, GIS, KEVIS, HelpDesk,…) Reorganizace systému: Pro strukturální fondy – management cca 10 projektů Ostatní projekty (př. DG Info, IST,…) – stěžejním partnerem sdružení BMI Zavedení širokopásmového připojení na úřady PIAP (Public Internet Access Point) – veřejná přístupová místa Školení zástupců obcí – příprava na čerpání financí z EU

17 Informační společnost z pohledu kraje
Maximálně dostupná technická infrastruktura Funkční systém celoživotního ICT vzdělávání Minimalizace DigitalDivide ve společnosti Veřejná správa poskytující efektivní el. Služby Role veřejné správy: Tvorba standardů Tvorba prostředí

18 ICT projekty EU - PRELUDE
projekt realizovaný v rámci vědecko-výzkumného programu Evropské komise Realizován konsorciem ELANET, a CEMR 9 evropských regionů Vysočina jako subkontraktor sdružení BMI Cíl projektu: vytvoření předpokladů pro naplnění 6. Rámcového programu vědecko-technické spolupráce

19 Konsorcium PRELUDE

20 Aktivity kraje Vysočina v PRELUDE
Tvorba databáze best practise projektů - zájmové oblasti Vysočiny (Digital Areas) Basic service delivery Základní informace o území – nadstavby projektu ePUSA Navigace agendami (viz. prezentace PVS) Elektronické podatelny Social and heath services Projekty na podporu informovanosti tělesně postiženým (projekt Vysočina BezBariér) Hlavní výstup: vznik sítě partnerů z oblasti veřejné správy i soukromého sektoru, databáze ICT regionálních projektů

21 Prelude - Clusters for Inovation
eGovernment služby, opensource, měření eBusiness eTransport, Digital Economy, eLearning and Knowledge Management eLearning for non traditional users, KM in public sector eInclusion GUARANTeE, MOBICITY eCommunities WIG

22 Role knihoven v informační spol.
PIAP, eInclusion rovné příležitosti, narrowband eCommunities jeden ze základních prvků prostředí, podpora „potkávání se“ eLearning a Knowledge Management práce s informacemi

23 Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587 33
Kontakt: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Ing. Petr Pavlinec – vedoucí odboru informatiky Ing. Martina Rojková – koncepční oddělení OI


Stáhnout ppt "Nové role veřejných knihoven – inspirace ze zahraničí"

Podobné prezentace


Reklamy Google