Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kraj Vysočina Knihovny s inspirací Nové role veřejných knihoven – inspirace ze zahraničí 27.4.2004 – Havlíčkův Brod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kraj Vysočina Knihovny s inspirací Nové role veřejných knihoven – inspirace ze zahraničí 27.4.2004 – Havlíčkův Brod."— Transkript prezentace:

1 Kraj Vysočina Knihovny s inspirací Nové role veřejných knihoven – inspirace ze zahraničí 27.4.2004 – Havlíčkův Brod

2 Základní informace o kraji  rozloha: 6 925 km2 - 5. místo v ČR, 9 % z celkové rozlohy ČR  počet obyvatel: 517 845 (k 30. 9. 2003)  hustota zalidnění: 75 obyvatel na km2  statutární město: Jihlava  15 tzv. malých okresů - správních území obcí s rozšířenou působností, 26 obcí pověřených výkonem státní správy  729 obcí - druhý největší počet obcí v České republice  kraj Vysočina tvoří spolu s Jihomoravským krajem územní jednotku NUTS II Jihovýchod, která bude partnerem EU při financování ze strukturálních fondů

3 Vysočina a ICT – silné stránky  Výstavba na „zelené louce“  Vlastní neustále se rozvíjející ICT politika  Kvalitní technologické a softwarové zázemí KrÚ  Vysoká odbornost pracovníků odboru informatiky  Nezvykle vysoká koncentrace odborných firem v regionu  Strategické řízení v regionálním kontextu  Většina obcí v kraji má vlastní webovou stránku a poskytuje data dle zákona 106/1999 Sb.  Zájem profesionálních knihoven o zpřístupnění internetu veřejnosti  Historicky častá účast subjektů veřejné správy regionu na pilotních IT projektech  Pilotní realizace služeb souvisejících s liberalizací telekomunikací  Funkční grantový systém i na poli ICT – Fond Vysočiny

4 Vysočina a ICT – slabé stránky  Nerovnoměrná vybavenost úřadů a ostatních subjektů ICT v různých oblastech kraje  Poměrně nízká úroveň znalostí problematiky ICT ve veřejné správě  Nerovnoměrná vybavenost škol ICT a nerovnoměrná počítačová gramotnost žáků a studentů  Nízký podíl zaměstnanosti v oboru ICT  Neexistence vysokého školství v regionu  Špatná infrastruktura širokopásmových sítí

5 Základní dokumenty  Program rozvoje kraje Vysočina  Koncepce informatizace kraje Vysočina  Koncepce GIS kraje Vysočina  Architektura aplikačních systémů KrÚ kraje Vysočina  Aplikační architektura GIS  Metodika ePUSA 2  Grantový systém odboru informatiky pro roky 2003 a 2004  Realizační projekt základní informatizace krajských úřadů pro kraj Vysočina  Koncepce komplexní informatizace krajských úřadů  Úvodní studie GIS

6 Základní priority Informatika jako nástroj...  zefektivnění výkonu veřejné správy – výrazný důraz kladen na optimalizaci a automatizaci úředních procesů.  podpory transparentnosti veřejné správy – volný a rovný přístup k informacím o činnosti orgánů veřejné správy s důrazem na jejich dostupnost.  zviditelnění regionu – informatika je jedním z mnoha nástrojů, které umožňují efektivní prezentaci regionu. Její možnosti v oblasti podpory soudržnosti regionu jsou také nezanedbatelné.  podpory rozvoje regionu - informační technologie jsou kromě nástroje podporujícího regionální rozvoj také významným, dynamicky se rozvíjejícím sektorem ekonomiky.

7 Základní priority Informatika jako služba...  veřejnosti – nástroje ICT musí sloužit veřejnosti k efektivní komunikaci s veřejnou správou. Informatika musí být v tomto směru doopravdy službou, nikoliv překážkou.  managementu samosprávy – včasný přísun kvalitních informací a nástroje pro jejich zpracování jsou příležitostí pro kvalitní řízení nejen samosprávných orgánů.  zaměstnancům orgánů veřejné správy – se vzrůstajícími nároky na kvalitu výkonu úředníků je zvládnutí a využití nástrojů ICT téměř nutnou podmínkou. I v této oblasti musí být informatika službou, nikoliv překážkou či cílem. Významnou cílovou skupinou jsou vedle pracovníků KrÚ také krajem zřizované organizace.

8 Hlavní cíle  Kvalitní datové a aplikační vybavení umožňující efektivní výkon agend  Funkční komunikační infrastruktura v regionu s důrazem na komunikaci mezi všemi složkami kraje a samosprávami pomocí širokopásmových sítí  Existence integrovaných aplikací účelně využívajících dostupné informace  Afektivní systém informatizace organizací kraje  Systém umožňující efektivní komunikaci s občanem  Vnitřní funkčnost úřadu  Funkční systém oběhu dokumentů  Vnitřní informační a komunikační systém (intranet)  Kvalitní ekonomický systém  Manažerský systém  Geografických informační systém (GIS)

9 Regionální kontext  Funkční regionální komunikační infrastruktura  Výměna dat mezi orgány veřejné správy  Existence nástrojů pro podporu soukromého sektoru  Efektivní sdílení zdrojů  Metodická pomoc obcím  Grantová činnost Fondu Vysočiny  Systém ePusa  Regionální integrace aplikací  Datová výměna  Dostupnost širokopásmového internetu pro veřejnost

10 Mezinárodní kontext  Využití zahraničních zkušeností a znalostí  eGovernment – transformace vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí ICT  Kvalitní reprezentace regionu  Výměna dat mezi orgány veřejné správy  Legislativa zohledňující podmínky a požadavky regionu  Efektivní sdílení zdrojů  Republiková úroveň – AKČR  Evropská úroveň – účast v projektech, např. TownTwinning, Prelude, Phare

11 Fond Vysočiny  Zřízen usnesením zastupitelstva kraje v roce 2002  Nástroj k realizaci regionální politiky v rámci schváleného Programu rozvoje kraje Vysočina  Soustřeďuje rozvojové prostředky, které kraj Vysočina poskytuje na základě pravidel a v souladu se schválenými prioritami.  Podpora řady regionálních aktivit v oblasti sportu, kultury, informatizace, územního plánování, životního prostředí, vzdělávání a zemědělství.  Grantové programy (GP) jsou průběžně vyhlašovány.

12 Oblasti podpory z GP  Základní HW a SW vybavení obcí  Obce a elektronická komunikace  GIS programy – kvalitní pracoviště, data, aplikace, infrastruktura  Webové stránky podnikatelů  Webové stránky obcí  Popularizace informačních technologií  Metropolitní sítě – komunikační infrastruktura  Vzdělávání v oblasti informatiky  Veřejně přístupný internet

13 Historie - rok 2001 a 2002  Společná architektura informačních systémů krajů – projekt Základní informatizace krajských úřadů (1. etapa informatizace)  Základní HW a SW vybavení – lokální počítačové sítě, bezpečnost dat a a systémů, pořízeny licence, bezpečné připojení do internetu, …  Vznik Asociace krajů ČR – Komise informatiky Rady AKČR  Subkomise GIS KI AKČR – vlastní projekty  První společné projekty krajů – ePusa (Elektronický portál územních samospráv)  První grantové programy  Tvorba koncepce informatizace kraje Vysočina  Phare 2001 – úspěšný projekt (zisk 30 ks PC)

14 Rok 2003  Komplexní informatizace krajů (Logica CMG) – proces rozvoje  Další projekty krajů (KI AKČR) - KEVIS (krajský evidenční systém), úvodní studie GIS, SDZA (správa datových zdrojů a aplikací), RAMIS (regionální a municipální informační systém), MIVS (metainformační vyhledávací systém)  Portál veřejné správy – zkušební provoz  Cesnet, Metropolitní síť – budování vlastní komunikační sítě  Grantové programy  Vstup do projektu Prelude  Town Twinning  Metodika informatizace příspěvkových organizací kraje

15 Rok 2004  Další společný projekt – HelpDesk (správa uživatelských požadavků)  Další grantové programy  Metropolitní síť  Strukturální fondy  Interreg, eContent – potenciální účast v programu  Rowanet – projekt komunikční infrastruktury kraje Vysočina  IZS – integrovaný záchranný systém  IB Phare – pomoc při zpracování projektů, úspěšné tři krajské projekty

16 Výhled  Personální obsazení – EU tým  MAI (Malá integrace) - vzájemná integrace výstupů dílčích projektů krajů (ePusa, SDZA, MIVS, RAMIS, GIS, KEVIS, HelpDesk,…)  Reorganizace systému:  Pro strukturální fondy – management cca 10 projektů  Ostatní projekty (př. DG Info, IST,…) – stěžejním partnerem sdružení BMI  Zavedení širokopásmového připojení na úřady  PIAP (Public Internet Access Point) – veřejná přístupová místa  Školení zástupců obcí – příprava na čerpání financí z EU

17 Informační společnost z pohledu kraje  Maximálně dostupná technická infrastruktura  Funkční systém celoživotního ICT vzdělávání  Minimalizace DigitalDivide ve společnosti  Veřejná správa poskytující efektivní el. Služby  Role veřejné správy:  Tvorba standardů  Tvorba prostředí

18 ICT projekty EU - PRELUDE  Prelude  projekt realizovaný v rámci vědecko-výzkumného programu Evropské komise  Realizován konsorciem ELANET, ERIS@ a CEMR  9 evropských regionů  Vysočina jako subkontraktor sdružení BMI  Cíl projektu: vytvoření předpokladů pro naplnění 6. Rámcového programu vědecko-technické spolupráce WWW.PRELUDE.ELANET.ORG

19 Konsorcium PRELUDE

20 Aktivity kraje Vysočina v PRELUDE  Tvorba databáze best practise projektů - zájmové oblasti Vysočiny (Digital Areas)  Basic service delivery  Základní informace o území – nadstavby projektu ePUSA  Navigace agendami (viz. prezentace PVS)  Elektronické podatelny  Social and heath services  Projekty na podporu informovanosti tělesně postiženým (projekt Vysočina BezBariér) Hlavní výstup: vznik sítě partnerů z oblasti veřejné správy i soukromého sektoru, databáze ICT regionálních projektů

21 Prelude - Clusters for Inovation  eGovernment  služby, opensource, měření  eBusiness  eTransport, Digital Economy,  eLearning and Knowledge Management  eLearning for non traditional users, KM in public sector  eInclusion  GUARANTeE, MOBICITY  eCommunities  WIG

22 Role knihoven v informační spol.  PIAP, eInclusion  rovné příležitosti, narrowband  eCommunities  jeden ze základních prvků prostředí, podpora „potkávání se“  eLearning a Knowledge Management  práce s informacemi

23 Kontakt:  Ing. Petr Pavlinec – vedoucí odboru informatiky pavlinec.p@kr-vysocina.cz pavlinec.p@kr-vysocina.cz  Ing. Martina Rojková – koncepční oddělení OI rojkova.m@kr-vysocina.cz rojkova.m@kr-vysocina.cz Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587 33 www.kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Kraj Vysočina Knihovny s inspirací Nové role veřejných knihoven – inspirace ze zahraničí 27.4.2004 – Havlíčkův Brod."

Podobné prezentace


Reklamy Google