Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zelená kniha ČSSD pro oblast vzdělávání Motto: „Kvalitní vzdělání dostupné všem“ PhDr. Marcel Chládek, MBA stínový ministr školství hotel Olšanka Kongresové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zelená kniha ČSSD pro oblast vzdělávání Motto: „Kvalitní vzdělání dostupné všem“ PhDr. Marcel Chládek, MBA stínový ministr školství hotel Olšanka Kongresové."— Transkript prezentace:

1 Zelená kniha ČSSD pro oblast vzdělávání Motto: „Kvalitní vzdělání dostupné všem“ PhDr. Marcel Chládek, MBA stínový ministr školství hotel Olšanka Kongresové centrum 21.3. 2012

2 Kvalitní vzdělání dostupné všem 2 • ČSSD si uvědomuje mimořádný význam oblasti vzdělávání a považuje ji za svoji prioritu • Současný systém školství v ČR je výrazně a dlouhodobě podfinancován (což dokazuje i zpráva OECD) a vedení resortu není schopno ani efektivně čerpat prostředky z EU • Neprovázanost jednotlivých segmentů a nekoncepční řešení v režii současného vládního kabinetu ohrožuje stávající systém ve všech jeho oblastech hotel Olšanka Kongresové centrum 21.3. 2012

3 Základní principy přístupu ČSSD ke vzdělávání • Kultivace jedince i prospěch společnosti • Sociální soudržnost a solidarita • Spravedlivý přístup ke vzdělání • Rozmanitost individuálních cest ve stabilním prostředí • Finanční udržitelnost a efektivnost • Komplexní přístup ke vzdělávací politice 3 hotel Olšanka Kongresové centrum 21.3. 2012

4 Předškolní vzdělávání • Oblast je třeba brát jako základní kámen vzdělávací soustavy, který má klíčový význam při utváření osobnosti a úspěšném zařazení do společnosti • Předškolní vzdělávání by mělo být bezplatné a poslední rok tohoto druhu vzdělávání ze zákona povinný • Předškolní zařízení nelze transformovat na pouhou hlídací či odkládací službu (např. prostřednictvím tzv. dětských skupin či sousedského hlídání). • Kvůli špatné finanční situaci předškolních zařízení navrhujeme zřídit státní fond bezúročných půjček či státní investiční fond na budování a rekonstrukce vzdělávacích zařízení, ze kterého by se výstavba těchto zařízení spolufinancovala 4 hotel Olšanka Kongresové centrum 21.3. 2012

5 Základní a střední vzdělávání • Je třeba přepracovat ministerský návrh reformy financování regionálního školství, který hrozí zrušením až 80 % venkovských škol a tedy vylidnění venkova. • Je nutné pevně zvážit koncepci ministrem plánovaného testování žáků 5. a 9. tříd základních škol, protože hrozí, že se žáci stanou otroky těchto testů a látka, která není jejich součástí, se bude při výuce zanedbávat, jak se stalo například v USA • Státní maturita se neosvědčila, je to jen předražený administrativní moloch, který stojí daňové poplatníky stovky milionů korun • Důraz na systém učňovského školství 5 hotel Olšanka Kongresové centrum 21.3. 2012

6 Pedagogové a nepedagogové na ZŠ a SŠ • Souhlasíme s experty OECD, že je nutné připravit standardy pro učitelské povolání, a to v součinnosti s vysokými školami, pedagog by ale měl mít možnost se dále vzdělávat i v průběhu praxe • Platy vyučujících musí být kompetitivní s platy v ostatních sektorech hospodářství s cílem k roku 2020 dosáhnout průměrného platu učitele základní (střední) školy ve výši průměrného platu vysokoškoláka. • Je třeba připravit kariérní řád pro pedagogické pracovníky • Zefektivnit systém finančního ohodnocení pedagogů, ale stejně tak i nepedagogů, jejichž platy jsou velmi nízké 6 hotel Olšanka Kongresové centrum 21.3. 2012

7 Vyšší odborné vzdělávání • Vyšší odborné školy mají ve vzdělávací soustavě své místo za předpokladu systémového zapojení do sítě škol. Zastavily se však někde uprostřed cesty • Kde to půjde, je proto nutné integrovat VOŠ do systému vysokého školství na bakalářském stupni • Ve většině případů však je spíše na místě zvážit vytvoření plnohodnotného druhého stupně středoškolského vzdělávání při zachování prostupnosti vzdělávacího systému 7 hotel Olšanka Kongresové centrum 21.3. 2012

8 Vysokoškolské vzdělávání • ČSSD navrhuje připravit alternativní návrh vysokoškolského zákona s využitím odborníků a ve spolupráci se všemi parlamentními stranami napříč politickým spektrem • Důraz na autonomii vysokých škol, tedy odstranění závislosti rozpočtů veřejných vysokých škol na každoročním sestavování rozpočtu státního, která velmi omezuje strategický rozvoj škol • Prosazujeme naprostou nezávislost Akreditační komise ČR na ministerstvu a politických vlivech 8 hotel Olšanka Kongresové centrum 21.3. 2012

9 Školné na veřejných vysokých školách • ČSSD odmítá zavedení školného na veřejných vysokých školách v jakékoliv podobě, neboť v žádném případě neřeší podfinancování vysokého školství, ani by nevedlo ke zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání či motivace studujících ke studiu • Neexistují žádné studie, které by dokazovaly validitu těchto představ podporovatelů školného • Školné by přineslo pouze zvýšení sociální bariéry pro studující z nízko a středně příjmových skupin 9 hotel Olšanka Kongresové centrum 21.3. 2012

10 Další vzdělávání • Vzdělávání po opuštění páteřní školské soustavy prožívá od počátku nového století bouřlivý rozvoj • Oblast dalšího vzdělávání by měla být v gesci MŠMT, které by mělo vytvořit koordinovaný systém celoživotního vzdělávání. Mělo by také garantovat celostátní certifikační systém lektorů, kteří se v současné době pohybují ve vzdělávání dospělých bez jakéhokoliv omezení • Oblast dalšího vzdělávání je zároveň příležitostí pro střední a vysoké školy, které tímto způsobem mohou vyrovnat volné kapacity, jež vznikly poklesem počtu žáků a studentů 10 hotel Olšanka Kongresové centrum 21.3. 2012

11 Souhrn návrhů ČSSD v oblasti vzdělávání • Předškolní vzdělávání by mělo být bezplatné a poslední rok tohoto druhu vzdělávání ze zákona povinný • Je třeba přepracovat ministerský návrh reformy financování regionálního školství, který hrozí zrušením až 80 % venkovských škol a tedy vylidnění venkova • Kompletní přepracování státních maturit • Nastavit správně a systémově testování v 5. a 9. třídách ZŠ • Platy vyučujících musí být kompetitivní s platy v ostatních sektorech hospodářství • Kde to půjde, je nutné integrovat VOŠ do systému vysokého školství na bakalářském stupni • ČSSD navrhuje připravit alternativní návrh vysokoškolského zákona, a to napříč politickým spektrem a s využitím odborníků • ČSSD odmítá zavedení školného na veřejných vysokých školách v jakékoliv podobě • Oblast dalšího vzdělávání by měla být v gesci MŠMT 11 hotel Olšanka Kongresové centrum 21.3. 2012


Stáhnout ppt "Zelená kniha ČSSD pro oblast vzdělávání Motto: „Kvalitní vzdělání dostupné všem“ PhDr. Marcel Chládek, MBA stínový ministr školství hotel Olšanka Kongresové."

Podobné prezentace


Reklamy Google